Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №131 від 13.03.2023 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України у галузі державної авіації

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2023 № 131

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2023 р.
за № 532/39588

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України у галузі державної авіації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), у зв’язку з проведенням організаційних заходів у системі Міністерства оборони України

НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України у галузі державної авіації, що додаються.

2. У пункті 3 наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63 «Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 334/20647, слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головного управління державної авіації України».

{Наказ доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

3. У пункті 1 наказу Міністерства оборони України від 25 лютого 2016 року № 109 «Про розподіл повноважень під час прийняття рішень з питань підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 408/28538, слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головного управління державної авіації України».

{Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

4. У пункті 2 наказу Міністерства оборони України від 23 грудня 2016 року № 714 «Про затвердження правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2017 року за № 160/30028, слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головне управління державної авіації України».

{Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

5. Внести до наказу Міністерства оборони України від 03 листопада 2016 року № 586 «Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головне управління державної авіації України»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Головному управлінню державної авіації України до виконання процедур під час сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також під час схвалення організацій розробника та виробника залучати Державний науково-дослідний інститут авіації та Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки».

{Наказ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

6. Пункти 2, 3 наказу Міністерства оборони України від 20 лютого 2019 року № 70 «Про внесення змін до Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 274/33245, визнати такими, що втратили чинність.

{Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

7. В абзаці першому пункту 2 наказу Міністерства оборони України від 16 грудня 2020 року № 477 «Про деякі питання допуску авіаційного персоналу до льотної експлуатації повітряних суден у державній авіації України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2021 року за № 212/35834, слова «Управлінню регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головному управлінню державної авіації України».

{Наказ доповнено пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

8. Начальнику Управління регулювання діяльності державної авіації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України
І. Клименко
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України О. Кубраков
Міністр охорони здоров’я України В. Ляшко
Міністр освіти і науки України С. Шкарлет
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій С. Крук
Голова Державної прикордонної
служби України генерал-майор
С. Дейнеко
Т.в.о. Голови Національної поліції України генерал поліції третього рангу І. Вигівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
13 березня 2023 року № 131

{Гриф затвердження в редакції Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2023 р.
за № 532/39588

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України у галузі державної авіації

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

{Пункт 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

1. У Правилах реєстрації державних повітряних суден України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 334/20647:

1) абзац третій пункту 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

«заява – офіційне звернення заявника до Головного управління державної авіації України (далі – ГУДАУ) з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;»;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Правил слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ».

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2. У Правилах сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 335/20648:

1) абзац третій пункту 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

«припинення дії сертифіката льотної придатності – офіційна процедура Головного управління державної авіації України (далі – ГУДАУ), що засвідчує припинення дії сертифіката льотної придатності з правом відновлення його дії після усунення недоліків;»;

2) у заголовку розділу VII слова «Управлінням регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України»;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

3) у тексті Правил та додатках до них слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ».

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

3. У Положенні про регулювання діяльності державної авіації України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 10 січня 2014 року № 14, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 149/24926:

1) у пункті 4.1 розділу IV слова «уповноваженим структурним підрозділом Міноборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі – Уповноважений підрозділ)» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Положення слова «Уповноважений підрозділ» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ».

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

4. У Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 13 жовтня 2014 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 року за № 1373/26150:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

1) у розділі I:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

в абзаці четвертому пункту 1.3 слова «Уповноваженого підрозділу» замінити словами «Головного управління державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

в абзаці п’ятому пункту 1.3 слова «уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації (далі – Уповноважений підрозділ)» замінити словом «ГУДАУ»;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Порядку слова «Уповноважений підрозділ» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ»;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

3) у додатках до Порядку:

слова «Керівник уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України», «(посада керівника уповноваженого підрозділу)», «Керівник Уповноваженого підрозділу» у всіх відмінках замінити словами «Начальник Головного управління державної авіації України» у відповідних відмінках;

слова «уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України».

5. У Правилах сертифікації екземпляра державного повітряного судна України на перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства оборони України від 13 жовтня 2014 року № 729, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2014 року за № 1348/26125:

1) в абзацах третьому, четвертому, шостому пункту 1.3 розділу I слова «уповноважений підрозділ Міністерства оборони України» у всіх відмінках замінити словами «Головне управління державної авіації України» у відповідних відмінках;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у пункті 3.1 розділу III слова «уповноважений підрозділ Міністерства оборони України (далі – Уповноважений підрозділ)» замінити словами «Головне управління державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

3) у тексті Правил слова «Уповноважений підрозділ» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ»;

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

4) у додатках до Правил слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головного управління державної авіації України».

6. В абзаці другому пункту 3 розділу I Правил виконання польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року № 2, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за № 82/26527, слова «уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності ДА» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України».

7. У тексті Порядку освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 16 липня 2015 року № 343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2015 року за № 932/27377, слова «уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України».

8. У Положенні про розпізнавальні знаки, які наносяться на повітряні судна державної авіації України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 20 липня 2015 року № 347, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 року за № 935/27380:

1) в абзаці першому пункту 3 розділу III слова «уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі – Уповноважений підрозділ)» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Положення слова «Уповноважений підрозділ» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ».

{Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

9. У Правилах тимчасової реєстрації повітряних суден, що не підлягають внесенню до реєстру державних повітряних суден України, та надання їм допуску до виконання польотів, затверджених наказом Міністерства оборони України від 01 грудня 2015 року № 663, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2015 року за № 1603/28048:

1) в абзаці третьому пункту 3 розділу І слова «уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі – Уповноважений підрозділ)» замінити словами «Головного управління державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Правил слова «Уповноважений підрозділ» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ».

{Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

10. У пункті 12 розділу I Правил аеродромно-технічного забезпечення польотів повітряних суден державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 24 грудня 2015 року № 761, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2016 року за № 130/28260, слова «зі структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «з Головним управлінням державної авіації України».

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

11. У пункті 3 розділу I Правил штурманського забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 23 лютого 2016 року № 100, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за № 418/28548, слова «уповноваженого підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності ДА України» замінити словами «Головного управління державної авіації України».

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

12. У тексті Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 липня 2016 року № 343, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2016 року за № 1101/29231, слова «уповноважений підрозділ Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України» у всіх відмінках замінити словами «Головне управління державної авіації України» у відповідних відмінках.

{Пункт 14 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

{Пункт 15 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

{Пункт 16 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

13. У тексті Правил пошуково-рятувального забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 29 грудня 2016 року № 736, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 175/30043, слова «уповноважений орган з питань регулювання діяльності ДА» у всіх відмінках замінити словами «Головне управління державної авіації України» у відповідних відмінках.

14. У Правилах надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України та тимчасово зареєстрованим повітряним суднам, що належать до військової техніки, затверджених наказом Міністерства оборони України від 31 липня 2018 року № 379, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2018 року за № 956/32408:

1) в абзаці восьмому пункту 4 розділу I слова «уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі – Уповноважений підрозділ)» замінити словами «Головного управління державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Правил слова «Уповноважений підрозділ» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ».

{Підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

15. У Порядку розробки інструкції з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 27 грудня 2018 року № 660, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 225/33196:

1) у пункті 7 розділу III слова «уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності ДА (далі – Уповноважений орган з питань ДА)» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Підпункт 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Порядку слова «Уповноважений орган з питань ДА» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ»;

{Підпункт 2 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

3) у додатку 1 до Порядку слова «уповноваженому структурному підрозділі Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації (далі – Уповноважений орган з питань ДА)» замінити словами «Головному управлінні державної авіації України».

16. У Порядку допуску авіаційного персоналу до проведення робіт з аеродромно-технічного, радіотехнічного та радіолокаційного забезпечення польотів державних повітряних суден у державній авіації України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 07 вересня 2020 року № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2020 року за № 1077/35360:

1) в абзаці першому пункту 6 розділу I слова «Структурний підрозділ з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі – уповноважений підрозділ Міноборони)» замінити словами «Головне управління державної авіації України (далі – ГУДАУ)»;

{Підпункт 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) у тексті Порядку слова «уповноважений підрозділ Міноборони» у всіх відмінках замінити словом «ГУДАУ»;

{Підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

3) у додатках до Порядку:

пункти 8, 9 додатка 5 викласти в такій редакції:

{Абзац другий підпункту 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

«8. Найменування органу, що видав Свідоцтво НАС.

{Абзац третій підпункту 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

9. Ім’я та прізвище керівника органу, що видав Свідоцтво НАС, підпис та печатка»;

у додатку 7:

слова

Керівнику _________________________________________
(уповноваженого структурного підрозділу
Міністерства оборони України з питань
регулювання діяльності державної авіації України)

»

«

замінити словами

Начальнику Головного управління державної авіації України
__________________________________________________

»;

«

у додатку 8:

слова

__________________________________________________
(посада керівника уповноваженого структурного підрозділу
Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності
державної авіації України)

»

«

замінити словами

Начальнику Головного управління державної авіації України
___________________________________________________

»;

«

слова «Відповідно до наказу уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Відповідно до наказу начальника Головного управління державної авіації України»;

у додатку 9:

слова

Керівник уповноваженого структурного підрозділу
Міністерства оборони України з питань регулювання
діяльності державної авіації України
_________________
(підпис)

»

«

замінити словами

Начальник Головного управління
державної авіації України
________________
(підпис)
_______________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

»;

«

слова

«УКРАЇНА

НАЙМЕНУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ»

замінити словами

«УКРАЇНА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ».

у пункті 2 додатка 10 слова «уповноваженим структурним підрозділом Міноборони з питань регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України».

{Підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

{Пункт 17 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

17. У Порядку допуску авіаційного персоналу до льотної експлуатації повітряних суден у державній авіації України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 16 грудня 2020 року № 477, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2021 року за № 212/35834:

{Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

1) в абзаці першому пункту 1 слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головне управління державної авіації України»;

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

2) в абзаці четвертому пункту 4 слова «уповноважений структурний підрозділ Міноборони в галузі ДА України» замінити словами «Головне управління державної авіації України».

{Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 180 від 03.04.2023}

Начальник Управління регулювання діяльності державної авіації України А. Телегін

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.