Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №15/10 від 10.01.2023 Про затвердження Порядку організації електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Єдиним державним реєстром судових рішень

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Державна судова адміністрація УкраїниМіністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2023 № 15/10

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2023 р.
за № 263/39319

Про затвердження Порядку організації електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Єдиним державним реєстром судових рішень

Відповідно до Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», підпункту 2 пункту 6, пунктів 7, 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок організації електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Єдиним державним реєстром судових рішень, що додається.

2. Директорату політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кіберезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков
Голова Державної судової адміністрації України О. Сальніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Д. Маковський
Перший заступник Міністра цифрової трансформації України О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Державної судової
адміністрації України
10 січня 2023 року № 15/10

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2023 р.
за № 263/39319

ПОРЯДОК
організації електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Єдиним державним реєстром судових рішень

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії Міністерства оборони України та Державної судової адміністрації України під час обміну інформацією для здійснення ними повноважень, визначених законодавством, у тому числі з метою належного інформаційного наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

2. Електронну інформаційну взаємодію відповідно до цього Порядку здійснюють Міністерство оборони України та Державна судова адміністрація України (далі – суб’єкти інформаційних відносин).

3. Суб’єкти інформаційних відносин передають та приймають інформаційні файли в обсягах та за змістом, необхідних для здійснення повноважень відповідно до покладених на них завдань.

Інформація, у тому числі персональні дані, запитується у визначених законодавством випадках для виконання завдань суб’єктів інформаційних відносин і досягнення законної мети.

4. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

II. Регламент автоматизованого обміну інформацією

1. Суб’єкти інформаційних відносин відповідно до їх повноважень, визначених законодавством, спільно встановлюють перелік та обсяг відомостей, структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну, а також визначають відповідальні структурні підрозділи суб’єктів інформаційних відносин, державні підприємства, установи, які належать до сфери управління суб’єктів інформаційних відносин, що забезпечують та здійснюють технічне супроводження автоматизованого обміну інформацією, та відповідно до цього Порядку і своїх повноважень приймають спільні рішення, які оформлюють договорами про інформаційну взаємодію або окремими протоколами.

2. Обмін інформацією під час електронної інформаційної взаємодії здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

3. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням інформаційних систем, визначених абзацом першим цього пункту, електронна інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством.

4. У разі відсутності можливості забезпечення доступу до інформації в ресурсах суб’єктів інформаційних відносин з використанням інформаційних систем, визначених у пункті 3 цього розділу, доступ може надаватися з урахуванням установлених законодавством вимог та з дотриманням визначених суб’єктами інформаційних відносин процедур доступу до таких систем.

III. Захист інформації при автоматизованому обміні

1. При автоматизованому обміні інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

2. Для захисту інформації використовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації з дотриманням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

3. Інформаційні файли, що передаються, приймаються та обробляються з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовуються суб’єктами інформаційних відносин виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не можуть бути передані третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Директорату політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України Є. Ковальов
Виконуючий обов’язки директора департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України В. Прохоренко

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.