Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №15/12 від 08.01.2024 Про затвердження Порядку організації та здійснення супроводження та охорони військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2024 № 15/12

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2024 р.
за № 116/41461

Про затвердження Порядку організації та здійснення супроводження та охорони військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених

Відповідно до вимог пункту 22 Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721, та з метою визначення порядку організації та здійснення супроводження та охорони військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та здійснення супроводження та охорони військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених, що додається.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров
Віце-прем’єр-міністр
з відновлення України –
Міністр розвитку громад,
територій та інфраструктури
України
О. Кубраков

 

ПОГОДЖЕНО: 
Заступник Міністра юстиції України О. Висоцька
Міністр охорони здоров’я України В. Ляшко
Т.в.о. командувача Національної
гвардії України
полковник
Р. Счастний
Голова Національної поліції України І. Вигівський
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-майор
С. Дейнеко
Заступник Голови Служби безпеки України С. Наумюк
Генеральний прокурор А. Костін
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Д. Лубінець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Міністерства розвитку
громад, територій
та інфраструктури України
08 січня 2024 року № 15/12

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2024 р.
за № 116/41461

ПОРЯДОК
організації та здійснення супроводження та охорони військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації та здійснення супроводження та охорони військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання військовополонених (далі – табір) або дільниць для тримання військовополонених (далі – дільниця).

2. У цьому Порядку терміни “військовополонені”, “дільниця для тримання військовополонених”, “полон”, “табір для тримання військовополонених” вживаються у значеннях, наведених у Порядку тримання військовополонених, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413.

3. З військовополоненими необхідно завжди поводитися гуманно, не допускаючи стосовно них насильства, репресалій, жорстокого поводження і тортур, образливого та принизливого ставлення, залякування та цікавості публіки, засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення, винесеного судом, який створено належним чином. Зокрема, військовополонених не можна піддавати фізичному каліченню, медичним чи науковим експериментам будь-якого характеру, проведення яких не обґрунтоване у зв’язку з потребою в медичному, стоматологічному або стаціонарному лікуванні військовополонених та які не проводяться в їх інтересах.

4. До військовополонених за будь-яких обставин ставляться з повагою до їх особи та честі. З жінками поводяться з усією повагою, зумовленою їх статтю, так само прихильно, як і з чоловіками. До офіцерів та військовополонених, які прирівняні до них, ставляться з повагою, належною їх званню та віку. Військовополонені в повному обсязі зберігають свою цивільну правоздатність, якою вони користувалися до полону. Пораненим та хворим з числа військовополонених надається своєчасна медична допомога.

5. З моменту настання особливого періоду начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України організовує взаємодію з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань утримання військовополонених, щодо визначення таборів та дільниць, де будуть утримуватися військовополонені, та доводить до начальників органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі – Служба правопорядку) місця розміщення таборів та дільниць.

6. Начальник відповідного органу управління Служби правопорядку організовує збір, супроводження та охорону військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів або дільниць та забезпечує дотримання при цьому вимог законодавства щодо поводження з військовополоненими.

II. Організація збору військовополонених

1. Після потрапляння осіб у полон командир підрозділу, особовий склад якого захопив військовополонених, вживає заходів щодо їх обшуку, роззброєння та в найкоротший термін забезпечує їх евакуацію до місця (місцевості), яке повинне бути на достатній відстані від району ведення бойових дій, з метою забезпечення життя та здоров’я військовополонених.

2. Виявлені під час обшуку всі речі та предмети особистого користування, засоби індивідуального захисту, знаки розрізнення та державної належності, нагороди, відзнаки, предмети обмундирування і харчування, грошові суми та предмети, що мають суб’єктивну цінність (крім зброї, військового спорядження та бойових документів), залишаються у власності військовополонених. Виняток становлять випадки, коли вилучення зазначених предметів та речей диктується необхідністю забезпечення безпеки військовополонених. У такому разі вилучення здійснюється лише на підставі рішення командира військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, після складання акта (додаток 1) і видачі військовополоненому розписки (додаток 2) з розбірливо зазначеними посадою, військовим званням, прізвищем, ім’ям та по батькові особи, яка видала цю розписку.

Військовополонені завжди повинні мати при собі документи, що засвідчують особу.

Військовополоненим дозволяється носіння нагород, знаків розрізнення та шевронів.

Вилучена у військовополонених зброя та боєприпаси приймаються військовою частиною відповідно до вимог пункту 21 розділу X Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17 серпня 2017 року № 440, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1192/31060.

3. Евакуація військовополонених із району ведення бойових дій здійснюється із дотриманням заходів, спрямованих на забезпечення їхньої безпеки, у супроводі військовослужбовців, призначених командиром військової частини (підрозділу), особовий склад якого захопив військовополонених.

У небезпечній зоні дозволяється тимчасово утримувати лише тих військовополонених, які за висновком фахівців медичної служби під час евакуації будуть піддані більшому ризику для їхнього життя через поранення або хворобу, ніж якщо залишаться на місці.

4. Пораненим та хворим військовополоненим надається своєчасна медична допомога медичним працівником військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених.

За необхідності поранені та хворі військовополонені за висновком фахівців медичної служби військової частини (підрозділу) тимчасово евакуюються до медичних пунктів, де розташовуються окремо від військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Тих, хто потребує кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги, за висновком начальника медичного пункту (медичної служби), направляють до закладів охорони здоров’я Збройних Сил України.

У разі необхідності надання військовополоненим спеціалізованої медичної допомоги та відсутності поблизу місця розташування військової частини (підрозділу) закладу охорони здоров’я Збройних Сил України їх доставлення здійснюється до найближчого закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, де така допомога може бути надана.

Під час перебування військовополонених у закладах охорони здоров’я командир військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, організовує їх охорону до прибуття представників Служби правопорядку.

Про місце перебування поранених або хворих військовополонених у закладі охорони здоров’я командир військової частини (підрозділу) повідомляє начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться заклад охорони здоров’я.

Начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться заклад охорони здоров’я, негайно призначає та направляє чергову зміну охорони і конвоювання (далі – ЧЗОіК) від підпорядкованого органу управління Служби правопорядку з метою здійснення охорони військовополонених.

Організація несення служби ЧЗОіК здійснюється відповідно до Порядку організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05 липня 2022 року № 178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2022 року за № 924/38260.

Представники військової частини (підрозділу), які здійснюють охорону військовополонених, передають їх начальнику ЧЗОіК Служби правопорядку у порядку, визначеному в пунктах 9, 10 цього Розділу.

Після закінчення лікування військовополонених начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться заклад охорони здоров’я, забезпечує їх супроводження під охороною варти до табору (дільниці).

5. Командир військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, організовує їх первинну реєстрацію, яка проводиться відразу після потрапляння в полон, коли це стає можливим з урахуванням інтенсивності бойових дій.

Первинна реєстрація оформляється шляхом складення поіменного списку (додаток 3). Той, хто здійснює реєстрацію, зобов’язаний довести до військовополонених їхній статус, права, обов’язки і правила поводження зрозумілою для них мовою.

Під час первинної реєстрації один примірник поіменного списку, підписаний особою, що його склала, залишається в підрозділі, який захопив військовополонених, а інший надається представникам Служби правопорядку з метою організації супроводження військовополонених до табору або дільниці. Копія поіменного списку надсилається до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, та Національного інформаційного бюро.

Військовополоненим надається можливість заповнення картки-повідомлення про взяття в полон, форма якої наведена в додатку 2 до Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721, яка заповнюється у двох примірниках, двома (трьома) мовами, зокрема мовою військовополоненого та мовою держави, яка тримає його в полоні.

Якщо військовополонені неосвічені або тяжко поранені, та не можуть заповнити картки-повідомлення про взяття в полон самостійно, то такі картки мають бути заповнені іншими військовополоненими, представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста або, як виняток, представниками військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, чи Служби правопорядку.

Картка-повідомлення про взяття в полон не пізніше 7 діб з моменту потрапляння в полон надсилається штабом військової частини до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, та Національного інформаційного бюро, яке в свою чергу забезпечує її невідкладну передачу до Центрального агентства з розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста.

6. Командир військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, організовує первинне опитування військовополонених.

Опитування військовополонених проводиться зрозумілою для них мовою, без застосування катувань та інших форм неналежного поводження. За можливості під час опитування застосовуються засоби відеофіксації. За результатами опитування командир військової частини (підрозділу) складає протокол опитування військовополоненого. Копії протоколу та відеозапису надсилаються до органу досудового розслідування. Порядок опитування військовополонених та форма № 1 протоколу опитування військовополоненого в оперативній обстановці (невдовзі після потрапляння в полон) наведені в додатку 3 до Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721.

Під час опитування кожний військовополонений зобов’язаний повідомити свої прізвище, ім’я та по батькові, військове звання, дату народження і особистий номер або, якщо цього немає, іншу рівноцінну інформацію. Посвідчення особи пред’являється військовополоненими на вимогу, але в жодному випадку воно не може бути вилучене в нього. Військовополонених, які не можуть надати про себе відомостей через свій фізичний або психічний стан, після доставлення до табору (дільниці), передають до медичного пункту. Особу таких військовополонених встановлюють усіма можливими засобами без застосування катувань та інших примусових заходів.

7. Командир військової частини (підрозділу), після захоплення військовослужбовців у полон, повідомляє начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина (підрозділ) виконує завдання за призначенням, про кількість захоплених військовополонених, у тому числі військовополонених-жінок, наявність у них поранень та місця (місцевості), де вони будуть передані представникам Служби правопорядку, а також забезпечує до прибуття представників Служби правопорядку охорону військовополонених у визначеному ним місці збору.

8. Начальник відповідного органу управління Служби правопорядку після отримання від командира військової частини (підрозділу) інформації про захоплення військовополонених призначає та направляє варту для охорони та супроводження військовополонених до табору (дільниці), а також направляє необхідну кількість автомобілів для перевезення військовополонених.

У разі прибуття особового складу варти залізничним транспортом командир військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, забезпечує виділення необхідної кількості автомобільної техніки для доставлення варти від залізничної станції до місця (місцевості), де знаходяться військовополонені, а також забезпечує доставлення варти та військовополонених до залізничної станції після їх прийому начальником варти.

9. Прийом військовополонених начальником варти починається з перевірки особи кожного військовополоненого, тілесного огляду та опитування скарг, заяв і пропозицій. У першу чергу проводиться прийом офіцерів та жінок.

Усі військовополонені та їхні особисті речі підлягають огляду з метою виявлення зброї, боєприпасів, військового спорядження, бойових документів та інших речей, що можуть бути використані для втечі. Зазначені речі вилучаються у військовополонених особовим складом варти та в подальшому передаються уповноваженій посадовій особі табору (дільниці). Особисті речі (включаючи бронежилети та протигази) залишаються у військовополонених.

Вартові, які проводять огляд військовополонених, повинні бути одягнені в гумові рукавички.

Огляд військовополонених проводять військовослужбовці однієї з ними статі.

10. За результатами приймання-передачі військовополонених представником військової частини (підрозділу) складаються акт і списки, форми яких наведені в додатках 4 та 5 до Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721.

Цей акт складається у двох примірниках та підписується представником військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, та начальником варти. До акта додаються списки військовополонених. Перший примірник акта залишається у представника військової частини (підрозділу), особовий склад якої захопив військовополонених, другий – у начальника варти.

Усі вилучені під час обшуку речі та предмети, а також грошові суми повинні бути передані начальнику варти Служби правопорядку під час передачі військовополонених.

III. Супроводження та охорона військовополонених

1. Організація супроводження та охорони військовополонених

1. Військовополонені з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, доставляються вартою, відрядженою від Служби правопорядку, до табору. У разі неможливості доставлення військовополонених безпосередньо до табору, з метою забезпечення їхнього життя та здоров’я вони можуть бути доставлені до відповідних дільниць.

2. Начальник відповідного органу управління Служби правопорядку перед відправленням варти інформує начальника табору або начальника установи Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС), на території якої створено дільницю, про день та час прибуття варти, а також за потреби станцію призначення.

У разі прибуття особового складу варти та військовополонених залізничним транспортом начальник табору або начальник установи ДКВС, на території якої створено дільницю, забезпечує виділення необхідної кількості автомобільної техніки для їх доставлення від залізничної станції до табору (дільниці), а також сприяє у доставленні особового складу варти до залізничної станції для відправлення до пункту постійної дислокації.

3. Супроводження військовополонених до табору або дільниці здійснюється:

залізничним транспортом, у залежності від кількості військовополонених, в окремо призначених спеціальних поїздах або окремих групах причіпних вагонів типу купейний, плацкартний, загальний, вагон з місцями для сидіння 2-го, 3-го класу поїздів усіх категорій (крім поїздів категорії Інтерсіті та Інтерсіті+). В окремих випадках супроводження може здійснюватися у складі військового ешелону;

автомобільним транспортом, який виділяється від органу управління Служби правопорядку;

пішим порядком.

Рішення щодо визначення виду транспорту та способу пересування військовополонених приймається відповідним начальником органу управління Служби правопорядку, залежно від умов обстановки, що склалася.

4. Під час супроводження військовополонених до таборів або дільниць вони забезпечуються їжею та питною водою в кількості, достатній для підтримання їхнього здоров’я в доброму стані, а також необхідним одягом за сезоном. Військовополоненим надається необхідна медична допомога.

Харчування під час супроводження військовополонених здійснюється за нормою, наведеною в додатку 1 до Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721, продуктами, що не потребують термічної обробки, за рахунок використання, у першу чергу, трофейного продовольства та організовується, якщо це можливо, з урахуванням звичного для військовополонених режиму та раціону.

Продукти військовополоненим видаються у військовій частині (підрозділі), особовий склад якої захопив військовополонених, на весь час їх супроводження до табору (дільниці).

5. До складу варти із супроводження військовополонених призначаються: начальник варти та вартові (чатові) за кількістю постів і змін, за потреби – помічник начальника варти, помічник начальника варти із служби вартових собак, розвідні, водії автомобілів, кухар, помічник начальника варти з матеріально-технічного забезпечення та фельдшер (медичний працівник).

Для супроводження військовополонених-жінок призначаються вартові (чатові) з числа військовослужбовців-жінок.

Розвідні призначаються залежно від кількості і розташування постів. Кожний розвідний може виставляти чатових не більше ніж на 4 постах, при цьому час зміни не може бути більше години.

Якщо вартою охороняється один пост, розвідний не призначається, його обов’язки виконує помічник начальника варти.

Чисельність особового складу на кожному тризмінному посту визначається характером завдання, яке виконується, і складає не менше: у купейному (плацкартному, загальному, з місцями для сидіння 2-го, 3-го класу) вагоні пасажирського поїзда – три особи, в автомобілі – три особи.

Під час перевезення військовополонених місця виставлення чатових визначаються таким чином:

у плацкартному вагоні – по одному чатовому в обох коридорах біля кожних із вхідних дверей до салону плацкартного вагона;

у купейному вагоні – по одному чатовому в обох коридорах біля кожних із вхідних дверей до салону купейного вагона;

у загальних вагонах – по одному чатовому в обох коридорах біля кожних із вхідних дверей до салону загального вагона;

у вагонах з місцями для сидіння 2-го, 3-го класу – по одному чатовому в обох коридорах біля кожних із вхідних дверей до салону цього вагона;

під час висадки (посадки) військовополонених додатково ззовні вагона і в тамбурі, через який здійснюється посадка (висадка), – по одному чатовому.

Під час перевезення військовополонених торцеві перехідні (міжвагонні) двері у вагоні зачиняються на замок.

У разі перевезення військовополонених автомобільним транспортом чатових виставляють таким чином:

у спеціальному автомобілі – у відсіку для особового складу варти біля вхідних дверей;

у вантажному автомобілі – у кузові на лавці в передній частині кузова автомобіля обличчям до військовополонених, при цьому військовополонені розташовуються на лавках кузова обличчям у бік, протилежний рухові, у вантажному автомобілі, який обладнаний кунгом, – у кабіні. Під час перевезення військовополонених у вантажних автомобілях для перевезення особового складу варти виділяється окремий автомобіль.

Під час стоянки вантажного автомобіля чатові виставляються ззовні біля кузова.

У разі супроводження військовополонених у пішому порядку до п’яти військовополонених призначається три особи, від п’яти до п’ятнадцяти військовополонених – збільшується на одну особу.

Під час перевезення військовополонених спеціальними поїздами, у трьох або більше автомобілях, а також причіпними групами вагонів (купейному, плацкартному, загальному вагоні чи у вагоні з місцями для сидіння 2-го, 3-го класу), у випадку супроводження 20 та більше військовополонених, крім варти, призначається розшукова група у складі: начальника розшукової групи, його помічника, 3 – 4 стрільців. У разі перевезення військовополонених в автомобілях розшукова група переміщується в кінці колони на окремому автомобілі.

Для забезпечення особистої безпеки та охорони службового персоналу пасажирського поїзда (начальник поїзда, старший стюард, провідник, стюард, поїзний електромеханік) під час виконання ним своїх службових обов’язків у зоні знаходження військовополонених начальником варти виділяється вартовий із числа вільної зміни.

6. Під час супроводження військовополонених особовий склад варти має бути у вартовій формі одягу, озброєний своєю штатною зброєю та спеціальними засобами, а також забезпечений бронежилетами модульними, шоломами балістичними та засобами зв’язку.

Особовий склад варти забезпечується боєприпасами з розрахунку на кожний пістолет та автомат по два споряджені магазини.

Також за наказом начальника органу управління Служби правопорядку створюється запас набоїв з розрахунку: на кожний автомат – по 150 набоїв, на пістолет – по 16 набоїв, які зберігаються в герметичних коробках (цинках) у металевому ящику, який замикається та запечатується печаткою начальника варти.

Вартові забезпечуються спеціальними засобами із розрахунку:

кийок гумовий – на кожного вартового;

наручники – на кожного вартового.

За наказом начальника органу управління Служби правопорядку особовий склад варти додатково може забезпечуватися електрошоковими пристроями, балончиком з препаратом сльозоточивої дії.

Видача (приймання), зберігання зброї, боєприпасів та спеціальних засобів здійснюється відповідно до законодавства.

7. Організація підготовки та несення служби вартами для супроводження військовополонених здійснюється відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 24 жовтня 2016 року № 553, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за № 1475/29605.

8. Особовий склад варти виконує завдання із супроводження військовополонених до таборів або дільниць відповідно до наказу начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого перебувають військовополонені.

Варта із супроводження військовополонених підпорядковується начальнику відповідного органу управління Служби правопорядку, від якого вона віднаряджена.

2. Супроводження та охорона військовополонених під час перевезення залізничним транспортом

1. Перевезення військовополонених залізничним транспортом здійснюється, у залежності від кількості військовополонених та чисельності варти і розшукової групи, тільки в окремо призначених спеціальних поїздах або окремих групах причіпних вагонів типу купейний, плацкартний, загальний або вагон з місцями для сидіння 2-го, 3-го класу за заявкою, форма якої наведена в додатку 4.

Заявка надається начальником органу управління Служби правопорядку до уповноваженої особи перевізника акціонерного товариства “Українська залізниця” (далі – АТ “Укрзалізниця”) на залізничній станції та до військового коменданта залізничної станції негайно (протягом години) з моменту отримання від командира військової частини (підрозділу) інформації про захоплення військовополонених. Копія такої заявки також надається до управління організації транспортного забезпечення штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України та АТ “Укрзалізниця”.

Заявка на призначення спеціальних поїздів розглядається АТ “Укрзалізниця” у найкоротший термін, але не більше 3 (трьох) діб до початку перевезення, в залежності від наявності пасажирського рухомого складу в пункті на залізничній станції відправлення.

Заявка на призначення окремих груп причіпних вагонів розглядається АТ “Укрзалізниця” протягом 1 (однієї) доби до початку перевезення, з урахуванням діючого розкладу руху пасажирських поїздів.

Призначення АТ “Укрзалізниця” спеціальних поїздів та окремих груп причіпних вагонів здійснюється в місцях дислокації виробничих підрозділів філії “Пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця”, які формують поїзди, протягом термінів опрацювання заявок на їх призначення, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту відповідно.

Продаж незайнятих місць в окремі групи причіпних вагонів не здійснюється.

Проїзні документи на перевезення військовополонених та особового складу варти оформлюються квитковими касами в обмін на військові перевізні документи форми 1 у порядку та терміни, визначені нормативно-правовими документами та технологією роботи перевізника та надавача послуг, пов’язаних із перевезенням.

Розрахунки за послуги з перевезення залізничним транспортом здійснюються Міністерством оборони України, відповідно до договору, укладеного з перевізником, за рахунок та в межах бюджетних призначень, затверджених для нього законом про Державний бюджет України на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Вартість послуг з перевезення визначається відповідно до правил та тарифів, які діють на момент надання таких послуг.

2. Під час супроводження військовополонених залізничним транспортом начальник варти перебуває в окремому купе пасажирського вагона пасажирського поїзда. Він має при собі портфель (папку) зі службовими документами варти (посвідчення про відрядження, у разі супроводження за межі зони діяльності органу управління Служби правопорядку), посвідчення начальника варти, відомість передачі зброї, боєприпасів та спеціальних засобів варти на тимчасове зберігання, постову відомість варти, інструкцію начальнику варти, інструкцію чатовим, табель постів, а також медичну аптечку варти.

Особовий склад варти та розшукової групи розміщується в купейному або плацкартному вагоні.

Військовополонені-жінки розміщуються в окремих купе від військовополонених-чоловіків.

3. Посадка військовополонених і особового складу варти у вагони пасажирського поїзда здійснюється до початку загальної посадки пасажирів у суміжному вагоні.

4. Посадка військовополонених у вагон здійснюється в такому порядку:

військовополонених колоною по одному підводять до вагона, де їм начальник варти повідомляє про їхнє вибуття та їхню нову поштову адресу;

начальник варти перебуває біля дверей вагона і направляє військовополонених по одному до визначених місць;

чатовий у вагоні розміщує військовополонених, перераховує та доповідає начальнику варти про їх кількість.

5. Після завершення посадки військовополонених до вагона начальник варти зобов’язаний:

перевірити кількість військовополонених відповідно до складених списків;

довести до військовополонених встановлений для них режим та правила перевезення;

перевірити наявність вогнепальної зброї та спеціальних засобів в особового складу варти;

перевірити готовність чатових;

визначити порядок підтримання зв’язку під час перевезення;

провести інструктаж особового складу розшукової групи, у випадку втечі військовополонених.

6. Огляд місць для розміщення військовополонених здійснюється безпосередньо перед їх посадкою у вагони пасажирського поїзда. Обов’язково слід оглянути в купе простір під нижніми полицями для розміщення ручної поклажі.

7. Зміна чатових проводиться начальником варти (розвідним), як правило, через кожні 2 години несення служби. Про хід несення служби чатовий доповідає усно (через малогабаритну станцію) начальнику варти через кожні 30 хвилин, а в разі виникнення подій – негайно.

8. Вогнепальна зброя зміни, яка повернулася з постів, крім пістолетів, зберігається в металевому ящику, який замикається та запечатується начальником варти і знаходиться під однією з нижніх полиць купе, у якому розташовується особовий склад варти, та під постійною охороною.

9. Виведення військовополонених до туалету проводиться за їх проханням і тільки по одному, при цьому вартовий з вільної зміни, яка не спить, для виведення до туалету супроводжує попереду, а начальник варти (помічник начальника варти, розвідний) позаду.

Перед виведенням кожного військовополоненого до туалету обов’язково проводиться його огляд.

Під час руху поїзда через санітарні та інші зони, визначені санітарно-гігієнічними нормами, де заборонено користуватися санвузлами, виводити військовополонених до туалету заборонено.

10. Якщо військовополонений під час перевезення залізничним транспортом захворів у дорозі і потребує екстреної медичної допомоги, на найближчу залізничну станцію, на якій передбачена зупинка, за маршрутом руху пасажирського поїзда начальником поїзда (старшим стюардом, провідником пасажирського вагона, стюардом тощо) через машиніста локомотива наявними засобами зв’язку викликається бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги. Про результати огляду та характер наданої медичної допомоги військовополоненому медичний працівник робить запис у постовій відомості. Під час надання медичної допомоги військовополонений з-під охорони не звільняється.

11. У разі прийняття медичним працівником бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги рішення про потребу госпіталізації військовополоненого начальник варти негайно засобами зв’язку доповідає про це начальнику органу управління Служби правопорядку, від якого вона віднаряджена, який у свою чергу негайно засобами зв’язку інформує начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована залізнична станція.

Отримавши інформацію про необхідність госпіталізації військовополоненого, начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована залізнична станція, негайно направляє транспортний засіб для перевезення хворого військовополоненого та чатового, що здійснює його охорону, до найближчої спеціальної палати закладу охорони здоров’я Збройних Сил України (далі – спеціальна палата).

Начальник варти призначає одного чатового, який здійснює охорону хворого військовополоненого.

Чатовому, який охороняє хворого військовополоненого, та хворому військовополоненому необхідно припиняти поїздку у поїзді та залишатися на цій залізничній станції для очікування автомобіля з метою недопущення тривалої затримки пасажирського поїзда.

Начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна палата, до якої поміщено хворого військовополоненого, негайно призначає та направляє ЧЗОіК до спеціальної палати для подальшої охорони військовополоненого. Після прибуття начальник ЧЗОіК організовує охорону хворого військовополоненого.

Чатовий, який здійснює охорону та супроводження військовополонених, хворого військовополоненого разом з його речами передає під розписку (додаток 5) начальнику ЧЗОіК, який прибув для доставлення військовополоненого до спеціальної палати, та робить відповідний запис у постовій відомості.

12. У разі прийняття медичним працівником бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги рішення про потребу негайної госпіталізації військовополоненого така бригада перевозить його до найближчого закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, де військовополоненому може бути надано необхідну екстрену (невідкладну) медичну допомогу відповідно до його стану.

Начальник варти уточнює в медичних працівників місце розташування закладу охорони здоров’я, куди буде доставлено хворого військовополоненого, та засобами зв’язку негайно доповідає про це начальнику органу управління Служби правопорядку, від якого віднаряджено варту, який у свою чергу негайно засобами зв’язку інформує про це начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться заклад охорони здоров’я.

Начальник варти направляє з медичними працівниками чатового, який здійснює охорону хворого військовополоненого.

Начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться заклад охорони здоров’я, після отримання інформації про місце перебування хворого військовополоненого призначає та направляє ЧЗОіК від підпорядкованого органу управління Служби правопорядку з метою здійснення його охорони.

Чатовий, який здійснював охорону військовополоненого, передає його разом з речами під розписку (додаток 5) начальнику ЧЗОіК, який прибув для здійснення охорони хворого військовополоненого.

13. Після передачі військовополоненого начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна палата (заклад охорони здоров’я), вживає заходів щодо відправлення чатового, який здійснював охорону хворого військовополоненого, до пункту постійної дислокації, про що засобами зв’язку в день відправлення чатового інформує відповідного начальника органу управління Служби правопорядку.

Після закінчення лікування військовополоненого начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна палата (заклад охорони здоров’я), забезпечує його доставлення під охороною варти до місця призначення, а також протягом доби засобами зв’язку інформує про це начальника органу управління Служби правопорядку, який організовував супроводження.

14. Після прибуття пасажирського поїзда на залізничну станцію призначення начальник варти здійснює висадку військовополонених після висадки пасажирів із суміжного пасажирського вагона та подальше їх супроводження до місця їх подальшого тримання.

3. Супроводження та охорона військовополонених під час перевезення автомобільним транспортом

1. Норма посадки в автомобіль військовополонених, які супроводжуються, визначається відповідно до технічних вимог автомобіля та залежно від конструкції кузова (салону), а також з урахуванням рекомендацій щодо умов безпеки під час перевезення.

Військовополонені-жінки супроводжуються окремо від військовополонених-чоловіків.

Посадка в автомобілі військовополонених здійснюється в такому порядку:

військовополонених колоною по одному підводять до автомобіля, де їм начальник варти офіційно повідомляє про їхнє вибуття та їхню нову поштову адресу;

начальник варти перебуває біля дверей (борта) автомобіля, через які здійснюється посадка військовополонених, і направляє військовополонених по одному до визначених місць;

чатовий у кузові автомобіля розміщує військовополонених, перераховує та доповідає начальнику варти про їх кількість.

2. Після завершення посадки військовополонених до автомобілів начальник варти зобов’язаний:

перевірити кількість військовополонених відповідно складених списків;

довести до військовополонених встановлений для них режим та правила перевезення;

перевірити наявність вогнепальної зброї та спеціальних засобів у особового складу варти;

перевірити готовність чатових, знання водієм маршруту руху;

визначити порядок руху автомобілів та підтримання зв’язку під час перевезення;

провести інструктаж особового складу розшукової групи на випадок втечі військовополонених.

Для зайняття особовим складом варти місць в автомобілях, запуску двигуна і початку руху начальник варти послідовно подає такі команди: “На місця!”, “Заводь”, “Руш”.

3. Під час супроводження військовополонених автомобільним транспортом начальник варти перебуває в кабіні автомобіля. Він має при собі портфель (папку) зі службовими документами варти, визначеними в пункті 3 глави 2 цього розділу.

4. Під час супроводження військовополонених автомобільним транспортом, у разі перебування в дорозі понад 6 годин під час здійснення супроводження військовополонених, начальник варти зобов’язаний здійснити не менше двох зупинок автомобілів для огляду їх кузовів та справляння військовополоненими природних потреб. Проміжок між прийомами їжі військовополоненими, під час їх перевезення не повинен перевищувати 7 годин.

Пункти зупинок передбачаються завчасно, як правило, у місцях розташування органів управління (військових частин) Служби правопорядку, а у разі їх відсутності – на місцевості, яка дозволяє забезпечити надійну охорону військовополонених. Про вимушені затримки в дорозі начальник варти доповідає начальнику органу управління Служби правопорядку, від якого вона віднаряджена.

5. Після прибуття до кінцевого пункту призначення начальник варти зупиняє автомобілі і негайно організовує їх огляд та охорону на стоянці.

6. Висадка військовополонених із автомобілів здійснюється в такому порядку:

начальник варти подає команду “На місця!” і стежить за тим, щоб усі чатові самостійно зайняли визначені ним місця;

начальник варти повідомляє чатовим черговість висадки військовополонених;

під час висадки військовополонених із автомобілів начальник варти стежить, щоб чатові у кузовах випускали військовополонених по одному, перераховуючи їх уголос, та направляли їх до місця шикування;

після закінчення висадки із автомобілів всіх військовополонених начальник варти контролює дії чатових в кузовах щодо огляду кузовів;

начальник варти спостерігає за тим, щоб чатові ретельно оглянули кузови автомобілів, переконалися у відсутності в них військовополонених і речей, що їм належать, та доповіли про це.

4. Супроводження та охорона військовополонених у пішому порядку

Під час супроводження в пішому порядку військовополонені розподіляються на колони чисельністю до 200 осіб кожна. Шикування в колонах проводиться в шеренгах по 2-4 військовополонених або в залежності від умов дороги. Відстань між колонами повинна бути не менше 200 метрів. Військовополонені-жінки переміщуються окремою колоною.

Величина добового переходу становить не більше 20-25 кілометрів. Після кожної години руху варти влаштовують малі привали: на 10-15 хвилин та через 4-5 годин руху великі привали на 2-3 години. Під час супроводження в пішому порядку великих колон військовополонених для підсилення варти можуть виділятися службові собаки або виставлятися бокові дозори на відстані 20-25 м від маршруту руху.

Маршрути руху варти повинні визначатись осторонь від автомобільних доріг оперативних командувань (оперативного угруповання (угруповання) військ), районів розташування військ та тилових об’єктів.

Супроводження військовополонених у пішому порядку в містах, населених пунктах, на платформах вокзалів, пристанях портів під час посадки (висадки) пасажирів, через приміщення вокзалів та інші місця, де є зосередження цивільного населення, заборонено.

Під час супроводження в пішому порядку на відстань до 50 км для харчування військовополонених можуть видаватися продукти, що не потребують термічної обробки. Якщо переміщення здійснюється на більшу відстань, військовополоненим один раз на добу має видаватися гаряча їжа. У цьому випадку для приготування їжі можуть виділятися технічні засоби приготування їжі з відповідним обладнанням. Організація харчування військовополонених у такому випадку покладається на помічника начальника варти з матеріально-технічного забезпечення. У його розпорядження виділяється господарча команда з розрахунку 1 особа на 100-150 військовополонених.

5. Особливості супроводження військовополонених

1. У випадку втечі військовополоненого начальник варти зобов’язаний:

організувати переслідування;

доповісти начальнику органу управління Служби правопорядку, від якого віднаряджена варта;

посилити охорону інших військовополонених.

Начальник варти, прийнявши сигнал “Втеча” від варти, за допомогою частини сил організовує охорону військовополонених на місці, а решту особового складу варти направляє на переслідування втікача і перекриття напрямків для запобігання виходу втікача в багатолюдні місця.

Про втечу військовополоненого начальник органу управління Служби правопорядку негайно засобами зв’язку інформує відповідні органи Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України (у разі виникнення події в контрольованому прикордонному районі).

2. У випадку нападу військовополонених на особовий склад варти начальник варти зобов’язаний:

організувати відбиття нападу;

викликати допомогу (за потреби та за можливості);

доповісти начальнику органу управління Служби правопорядку від якого віднаряджена варта.

Перший, хто помітив напад військовополонених, подає сигнал “Напад” і вживає заходів до відбиття нападу, застосовуючи фізичну силу, спеціальні засоби та зброю в установленому порядку. Начальник варти негайно вживає рішучих заходів до відбиття силами варти нападу, недопущення втечі або насильного звільнення військовополонених з-під варти, організовує надання медичної допомоги потерпілим і доповідає засобами зв’язку начальнику органу управління Служби правопорядку.

Військовополонених, які вчинили напад на варту, начальник варти утримує під посиленою охороною, а за потреби – застосовує до них спеціальні засоби.

3. У разі групової непокори військовополонених начальник варти з’ясовує її причини і вживає заходів до її усунення. За потреби особовий склад варти ізолює активних учасників непокори від решти військовополонених.

4. У разі скоєння аварії під час переміщення військовополонених на автомобілі (поїзді) начальник варти зобов’язаний:

вивести (за потреби) військовополонених у безпечне місце, організувати їх охорону;

організувати (за можливості) усунення наслідків аварії особовим складом варти;

забезпечити особовим складом варти надання медичної допомоги потерпілим;

доповісти засобами зв’язку про подію начальнику органу управління Служби правопорядку.

5. У разі виявлення задимленості у вагоні, появи запаху диму чи відкритого вогню під час прямування поїзда кожен чатовий, начальник варти зобов’язані:

1) негайно викликати провідника, який знаходиться на чергуванні у вагоні;

2) зупинити поїзд стоп-краном (за винятком випадків, коли поїзд перебуває в тунелі, на мосту, віадуку, акведуку, шляхопроводі чи під мостом, на високому насипу, у глибокій виїмці та інших місцях, що не дозволяють провести евакуацію пасажирів (військовополонених) безпосередньо назовні й перешкоджають гасінню пожежі);

3) оголосити й організувати евакуацію пасажирів (військовополонених); у залежності від місця виникнення пожежі евакуацію пасажирів (військовополонених), за можливості, проводити з урахуванням того, що вогонь поширюється в протилежному руху поїзда напрямку. Вжити заходів для врятування документів, зброї, спеціальних засобів і майна варти;

4) одночасно з евакуацією пасажирів (військовополонених) і після неї – приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння сумісно з працівниками залізничного транспорту (провідник, начальник поїзда, поїзний електромеханік);

5) діяти за вказівкою працівників залізничного транспорту (начальника поїзда, поїзного електромеханіка).

У разі виникнення пожежі в автомобілі (вагоні), що використовується для перевезення військовополонених, чатовий, який першим це помітив, подає сигнал “Пожежа” і за можливості вживає заходів щодо її гасіння. Начальник варти залучає до гасіння пожежі необхідну кількість вартових, використовуючи всі засоби пожежогасіння. Автомобіль у разі пожежі негайно зупиняється.

6. У разі смерті військовополоненого під час здійснення супроводження начальник варти зобов’язаний:

негайно засобами зв’язку доповісти начальнику органу управління Служби правопорядку, від якого віднаряджено варту;

повідомити засобами зв’язку заклад охорони здоров’я за територіальним принципом, Національну поліцію України, відповідний орган прокуратури (у разі супроводження залізничним транспортом – викликати через начальника поїзда (старшого стюарда, провідника пасажирського вагона, стюарда тощо) та машиніста локомотива наявними засобами зв’язку на найближчу залізничну станцію, на якій передбачена зупинка пасажирського поїзда, слідчо-оперативну групу до прибуття якої обмежити доступ сторонніх осіб до тіла померлого);

зафіксувати в постовій відомості приблизне місце смерті та після огляду трупа слідчим або прокурором передати тіло та речі за їх вказівкою;

скласти у двох примірниках акт здавання тіла померлого військовополоненого (додаток 6);

зробити запис у постовій відомості щодо передавання тіла померлого.

7. Під час стихійного лиха (повінь, землетрус, буревій тощо) начальник варти організовує переведення до більш безпечного місця військовополонених, надання медичної допомоги потерпілим (за потреби) та вживає заходів для підтримання встановленого порядку.

IV. Обов’язки особового складу варти

1. Начальник варти зобов’язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальника варти та обов’язки всіх посадових осіб варти;

вимагати від особового складу варти знання і неухильного виконання своїх обов’язків;

особисто приймати військовополонених за списком та актом;

забезпечувати збереження і справність зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, автомобіля, матеріальних засобів, засобів пожежогасіння та іншого майна згідно з описом, а також правильне їх використання;

стежити за здійсненням вартовими огляду військовополонених;

суворо дотримуватися визначених цим Порядком норм і порядку посадки та висадки військовополонених до автомобілів (вагонів);

перевіряти стан вагонів пасажирського поїзда, кузовів автомобілів, звертати при цьому увагу на цілісність стін, стелі, підлоги і вікон, а також стан ґрат у спеціальному автомобілі;

складати та проводити бойовий розподіл особового складу варти на випадок виникнення надзвичайних обставин і ставити завдання особовому складу варти виходячи з обставин, які склалися, та відповідно до вказівок, викладених в інструкції;

забезпечувати з моменту приймання і до передачі військовополонених повну їх ізоляцію від сторонніх осіб, розміщення їх в автомобілях (вагонах), недопущення вчинення ними кримінальних та інших правопорушень, суворе і неухильне виконання порядку супроводження;

давати дозвіл на допуск до приміщень, де перебуває особовий склад варти та військовополонені, лише особам, які мають на це право, а також службовому персоналу поїзда (начальник поїзда, старший стюард, провідник, стюард, поїзний електромеханік) у зв’язку із службовою необхідністю та виділяти для їх охорони вартового зі складу вільної зміни;

стежити за тим, щоб чатові у взаємовідносинах із військовополоненими не принижували їх честь і гідність;

вести записи в постовій відомості про зміну чатових, перевірку та застосування зброї і спеціальних засобів;

забезпечувати неухильне додержання військовополоненими дисципліни та правопорядку, а також підтримання особовим складом варти та військовополоненими внутрішнього порядку у пасажирському вагоні під час проїзду в поїзді;

організовувати своєчасне приймання їжі особовим складом варти та військовополоненими;

не передавати нікому ключів від наручників;

доповідати начальнику органу управління Служби правопорядку про порушення правил перевезення, надзвичайні події та затримання в дорозі, поломку автомобіля;

забезпечувати вжиття заходів щодо підтримання військової дисципліни та правопорядку серед особового складу варти;

суворо стежити за дотриманням заходів безпеки особовим складом варти на шляху слідування;

передавати в установленому порядку військовополонених посадовим особам табору або дільниці, про що складати відповідний акт і списки.

2. Помічник начальника варти підпорядковується начальнику варти.

Помічник начальника варти зобов’язаний:

знати завдання варти, обов’язки начальника варти та всіх осіб варти, виконувати обов’язки начальника варти за його відсутності або під час його відпочинку;

перевіряти перед посадкою військовополонених у вагони (автомобілі) місця, де вони будуть розміщуватися;

відправляти за наказом начальника варти зміни на пости й перевіряти несення служби чатовими;

складати графік зміни чатових та проводити їх зміну;

супроводжувати за наказом начальника варти осіб, які перевіряють несення служби чатовими.

У разі тяжкого захворювання (поранення) або загибелі начальника варти помічник начальника варти бере на себе виконання його обов’язків і засобами зв’язку доповідає про це начальнику органу управління Служби правопорядку.

3. Помічник начальника варти із служби вартових собак підпорядковується начальникові варти.

Помічник начальника варти із служби вартових собак зобов’язаний:

точно знати розміщення постів вартових собак під час супроводження військовополонених і керувати розстановкою собак на пости;

перед відправленням вожатих із вартовими собаками на пости перевіряти знання вожатими своїх обов’язків і справність спорядження вартових собак;

не рідше як один раз за час перебування вартових собак на постах перевіряти їх поведінку;

вести журнал наряду вартових собак.

4. Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканною.

Чатовий, який охороняє військовополонених, зобов’язаний:

знати кількість військовополонених, які перебувають під його охороною;

постійно стежити за діями й поведінкою військовополонених, не допускати псування військовополоненими обладнання технічних засобів та іншого майна, а також обладнання та майна пасажирського вагона;

не випускати військовополонених із визначених для перебування приміщень і не допускати до них нікого без особистого розпорядження начальника варти, помічника начальника варти або свого розвідного;

не розмовляти із військовополоненими, нічого не передавати їм і нічого не брати від них;

не допускати розмов військовополонених із сторонніми особами; негайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного у разі невиконання військовополоненими його вимог;

попереджувати військовополоненого при його спробі втекти вигуком “Стій, стрілятиму!”, а у разі невиконання цієї вимоги застосовувати зброю для його затримання;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння.

5. Водій автомобіля підпорядковується начальникові варти та його помічникові. Він відповідає за постійну готовність автомобіля для перевезення складу варти та військовополонених.

Водій автомобіля зобов’язаний:

утримувати автомобіль та його обладнання в справному стані і в постійній готовності до дій;

знати маршрути руху, їх особливості, суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, установлених законодавством;

перевозити за наказом начальника варти військовополонених, а також особовий склад варти за визначеним маршрутом;

виконувати за потреби за наказом начальника варти обов’язки чатового;

не залишати автомобіль без догляду, виходячи з кабіни, вимкнути запалювання, тримати ключ від нього при собі;

умикати ходові вогні (ближнє світло фар) на автомобілі під час перевезень військовополонених.

Водію заборонено використовувати автомобіль з метою, не пов’язаною з виконанням завдань супроводження, а також передавати керування ним іншим особам, у тому числі тим, яким підпорядковується.

6. Начальник розшукової групи варти підпорядковується начальникові варти та його помічникові.

Начальник розшукової групи варти зобов’язаний:

разом із особовим складом групи переслідувати військовополоненого, який здійснив втечу з-під варти;

здійснювати загальне керівництво особовим складом розшукової групи, який бере участь у розшуку та затриманні військовополоненого;

організовувати взаємодію з органами управління Служби правопорядку та іншими правоохоронними органами, задіяними в розшуку;

постійно інформувати керівників розшуку в органах управління Служби правопорядку про можливе місцезнаходження і напрямок руху військовополоненого, уточнювати їм завдання;

систематично (через кожну годину) або негайно (у разі різких змін обстановки або виявлення військовополонених, які скоїли втечу) доповідати начальнику органу управління Служби правопорядку про результати проведених розшукових заходів.

7. Помічник начальника варти з матеріально-технічного забезпечення підпорядковується начальникові варти.

Помічник начальника варти з матеріально-технічного забезпечення відповідає за організацію харчування військовополонених під час їх супроводження в пішому порядку.

Помічник начальника варти з матеріально-технічного забезпечення зобов’язаний:

знати кількість осіб, взятих на харчування;

стежити за обробкою продуктів та видачею їжі;

стежити за справністю відповідного обладнання, інвентарю та посуду.

8. Кухар підпорядковується помічнику начальника варти з матеріально-технічного забезпечення.

Кухар відповідає за своєчасне та доброякісне приготування їжі та її рівномірну видачу, за постійне дотримання санітарно-гігієнічних вимог та кулінарних правил під час обробки продуктів, приготування та роздачі їжі.

Кухар зобов’язаний:

отримувати продукти, перевіряти їх якість та забезпечити зберігання;

складати розкладку продуктів;

дотримуватися правил кулінарної обробки продуктів та приготування їжі;

правильно зберігати та видавати готову їжу.

9. Розвідний підпорядковується начальникові варти та його помічникові й виконує лише їх накази та розпорядження.

Розвідний відповідає за правильне несення служби підлеглими йому чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне здавання та прийняття постів.

Розвідний має право застосовувати зброю особисто і складом зміни вартових для відбиття нападу на вартового чи на зміну вартових.

Розвідний зобов’язаний:

знати характеристику, розміщення та межі своїх постів, маршрути до них, умови охорони та оборони й особливі обов’язки чатових на кожному посту;

нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх особливі обов’язки;

стежити за правильністю заряджання й розряджання зброї вартовими;

доповідати начальникові варти щодо проведення зміни і стану постів;

перевіряти за наказом начальника варти несення служби підлеглими чатовими.

10. Фельдшер (медичний працівник) підпорядковується начальникові варти та його помічникові й виконує лише їх накази та розпорядження.

Фельдшер (медичний працівник) відповідає за проведення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів.

Фельдшер (медичний працівник) зобов’язаний:

проводити медичний огляд військовополонених;

надавати медичну допомогу військовополоненим та особовому складу варти.

V. Порядок застосування фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї до військовополонених особовим складом варти

1. Фізичний вплив, спеціальні засоби та зброя застосовуються до військовополонених особовим складом варти відповідно до законодавства, про що начальник варти негайно доповідає начальнику органу управління Служби правопорядку.

У разі спроби втечі військовополоненим, вчинення ним нападу чи опору особовий склад варти має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, а в крайньому випадку – вогнепальну зброю в порядку, установленому Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, Законом України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” та Правилами застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 83.

Необхідність застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, вид, час початку та інтенсивність їх застосування особовий склад варти із супроводження військовополонених визначає самостійно, з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення.

Перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або вогнепальної зброї особовий склад варти обов’язково зобов’язаний попередити про намір їх застосування.

2. Без попередження фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю особовий склад варти може застосовувати у разі відбиття нападу на об’єкти охорони, чатових, вартових, розвідних, приміщення, в якому вони несуть службу, зміну, що прямує до постів (з постів), а також у разі захоплення заручників.

3. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї не має перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на осіб варти обов’язків. У разі заподіяння шкоди здоров’ю військовополоненого особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк надання необхідної медичної допомоги потерпілому та вживає всіх заходів щодо доставлення його до закладу охорони здоров’я.

Перевищення повноважень під час застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї тягне за собою відповідальність, установлену законом.

4. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або вогнепальної зброї особа, що їх застосувала, негайно доповідає начальнику варти, який у свою чергу негайно доповідає оперативному черговому органу управління Служби правопорядку та складає рапорт про застосування до військовополонених заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

Оперативний черговий органу управління Служби правопорядку після отримання інформації від начальника варти негайно повідомляє начальника органу управління Служби правопорядку.

Начальник органу управління Служби правопорядку про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування вогнепальної зброї негайно доповідає безпосередньому начальнику Служби правопорядку, а також у письмовій формі повідомляє відповідного прокурора.

VI. Організація передачі військовополонених до табору (дільниці)

1. У разі здійснення супроводження військовополонених залізничним транспортом начальник табору (установи ДКВС, на території якої створено дільницю), з метою зустрічі особового складу варти та військовополонених відправляє на залізничну станцію призначення необхідну кількість автомобільного транспорту.

2. Після прибуття до табору (дільниці) начальник варти зобов’язаний:

прибути до начальника табору (установи ДКВС, на території якої створено дільницю) та пред’явити особисті документи;

організувати передачу військовополонених адміністрації табору (установи ДКВС, на території якої створено дільницю);

скласти акт приймання-передачі військовополонених та список, форма яких наведена у додатках 4 та 5 до Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721, у двох примірниках, які підписуються начальником варти та начальником табору (установи ДКВС, на території якої створено дільницю). Перший примірник залишається в начальника варти, другий – у начальника табору або установи ДКВС, на території якої створено дільницю;

у взаємодії з адміністрацією табору (установи ДКВС, на території якої створено дільницю) організувати розміщення та відпочинок особового складу варти, охорону зброї, боєприпасів та іншого спорядження варти;

організувати повернення особового складу варти до органу управління Служби правопорядку, від якого вона віднаряджена.

3. Копія акта приймання-передачі військовополонених та списку надсилається відповідним начальником органу управління Служби правопорядку до Національного інформаційного бюро після повернення особового складу варти.

Начальник Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України –
начальник Головного
управління Військової
служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
В. Гуцол
Начальник управління
залізничного транспорту
Міністерства розвитку
громад, територій
та інфраструктури України
О. Федоренко

Додаток 1
до Порядку організації та здійснення
супроводження та охорони
військовополонених з місць
(місцевостей), де вони утримуються
після взяття їх в полон, до таборів
для тримання військовополонених
або дільниць для тримання
військовополонених
(пункт 2 розділу II)

АКТ
проведення обшуку та вилучення речей

Додаток 2
до Порядку організації та здійснення
супроводження та охорони
військовополонених з місць
(місцевостей), де вони утримуються
після взяття їх в полон, до таборів
для тримання військовополонених
або дільниць для тримання
військовополонених
(пункт 2 розділу II)

РОЗПИСКА
про вилучення речей у військовополоненого

Додаток 3
до Порядку організації та здійснення
супроводження та охорони
військовополонених з місць
(місцевостей), де вони утримуються
після взяття їх в полон, до таборів
для тримання військовополонених
або дільниць для тримання
військовополонених
(пункт 5 розділу II)

ПОІМЕННИЙ СПИСОК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Додаток 4
до Порядку організації та здійснення
супроводження та охорони
військовополонених з місць
(місцевостей), де вони утримуються
після взяття їх в полон, до таборів
для тримання військовополонених
або дільниць для тримання
військовополонених
(пункт 1 глави 2 розділу III)

ЗАЯВКА
на призначення спеціальних поїздів, окремих груп причіпних вагонів для планування перевезення військовополонених

Додаток 5
до Порядку організації та здійснення
супроводження та охорони
військовополонених з місць
(місцевостей), де вони утримуються
після взяття їх в полон, до таборів
для тримання військовополонених
або дільниць для тримання
військовополонених
(пункт 11 глави 2 розділу III)

РОЗПИСКА
про передачу під охорону хворого військовополоненого

Додаток 6
до Порядку організації та здійснення
супроводження та охорони
військовополонених з місць
(місцевостей), де вони утримуються
після взяття їх в полон, до таборів
для тримання військовополонених
або дільниць для тримання
військовополонених
(пункт 14 глави 2 розділу III)

АКТ
здавання тіла померлого військовополоненого

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.