Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 175 від 05.07.2022 Про організацію підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої військової освіти Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.07.2022  № 175

Про організацію підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу
у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої
військової освіти Міністерства оборони України та військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 13 Закону України “Про вищу освіту”, абзаців другого та третього частини четвертої статті 9 Закону України “Про фахову передвищу освіту”, підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою вдосконалення змісту підготовки військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої військової освіти Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти НАКАЗУЮ:

1. Головнокомандувачу Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління, які є замовниками на підготовку військових фахівців, начальникам вищих військових навчальних закладів, закладів фахової передвищої військової освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти до 30 травня 2023 року організувати розроблення (коригування) та затвердження в установленому порядку основних освітніх документів з підготовки військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу (у разі необхідності):

–  професійних стандартів офіцерського складу тактичного, оперативного та стратегічного рівнів військової освіти за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей);

–  професійних стандартів сержантського і старшинського складу за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей);

–  освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм підготовки військових фахівців з урахуванням вимог стандартів вищої освіти за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) та професійних стандартів офіцерів тактичного, оперативного та стратегічного рівнів військової освіти за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей);

–  освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців з урахуванням вимог стандартів вищої (стандартів фахової передвищої) освіти за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) та професійних стандартів сержантського (старшинського) складу за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей);

–  навчальних планів підготовки військових фахівців за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою (офіцерів тактичного, оперативного та стратегічного рівнів військової освіти);

–  навчальних планів підготовки військових фахівців за відповідною освітньо-професійною програмою (сержантського і старшинського складу);

–  освітніх програм курсів професійної військової освіти військових фахівців (офіцерського складу тактичного рівня військової освіти);

–  освітніх програм курсів професійної військової освіти військових фахівців (офіцерського складу за рівнями військової освіти);

–  освітніх програм курсів професійної військової освіти військових фахівців (сержантського і старшинського складу за рівнями військової підготовки середній, підвищений, вищий);

–  навчальних планів-програм курсів підвищення кваліфікації офіцерського, сержантського і старшинського складу;

–  програм первинної військово-професійної підготовки.

Зміст підготовки фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського, сержантського і старшинського складу формувати з метою набуття освітніх та професійних компетентностей офіцерів, сержантів і старшин, їх практичної підготовки до виконання обов’язків на посадах за призначенням з урахуванням сучасних поглядів на форми і способи застосування військ (сил).

Розроблення (коригування) основних документів з підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу здійснювати відповідно до Організаційно-методичних рекомендацій з розроблення (коригування) професійних стандартів військового фахівця Збройних Сил України за військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей), освітньо-професійних (освітньо-наукових), професійних програм, навчальних планів підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої освіти Міністерства оборони України, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, що розробляються Департаментом військової освіти і науки Міністерства оборони України та затверджуються першим заступником Міністра оборони України.

2. Підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу, починаючи з 2022-2023 навчального року, здійснювати:

–  за освітньо-професійними програмами обсягом 240 кредитів ЄКТС із здобуттям ступеня вищої освіти “бакалавр” офіцерського складу тактичного рівня військової освіти у галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” відповідно до вимог стандартів вищої освіти відповідних спеціальностей і професійних стандартів за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей) одночасно з вивченням курсу професійної військової освіти до 30 кредитів ЄКТС (фахового курсу тактичного рівня L1B);

–  за освітньо-професійними програмами обсягом 240 кредитів ЄКТС із здобуттям ступеня вищої освіти “бакалавр” офіцерського складу тактичного рівня військової освіти інших галузей знань відповідно до вимог стандартів вищої освіти відповідних спеціальностей і професійних стандартів за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей) та додатково за освітніми програмами курсу професійної військової освіти обсягом до 30 кредитів ЄКТС (фаховий курс тактичного рівня L1B);

–  за освітніми програмами курсів професійної військової освіти військових фахівців (офіцерського складу тактичного рівня військової освіти) на основі здобутого у закладах вищої освіти ступеня вищої освіти “бакалавр” обсягом до 65 кредитів ЄКТС (базовий курс тактичного рівня L1A – до 35 кредитів ЄКТС та фаховий курс тактичного рівня L1B – до 30 кредитів ЄКТС);

–  за освітньо-професійними програмами обсягом 90-120 кредитів ЄКТС із здобуттям ступеня вищої освіти “магістр” офіцерського складу тактичного рівня відповідно до вимог стандартів вищої освіти відповідних спеціальностей і професійних стандартів за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей) та додатково за освітніми програмами курсів професійної військової освіти обсягом до 20 кредитів ЄКТС (командний курс тактичного рівня L1C);

–  за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу тактичного рівня на основі здобутого ступеня вищої освіти “бакалавр”, “магістр” обсягом до 20 кредитів ЄКТС (командний курс тактичного рівня L1C);

–  за освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами обсягом 120 кредитів ЄКТС оперативного та стратегічного рівнів із здобуттям ступеня вищої освіти “магістр”;

–  за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу тактичного рівня (командно-штабний курс тактичного рівня L2) обсягом 30-40 кредитів ЄКТС;

–  за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу оперативного рівня (курс офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня L3) обсягом 30 кредитів ЄКТС (після припинення строку дії правового режиму воєнного стану – 60 кредитів ЄКТС);

–  за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу стратегічного рівня (курс вищого керівного складу стратегічного рівня L4) обсягом 30 кредитів ЄКТС після припинення строку дії правового режиму воєнного стану – 60 кредитів ЄКТС);

–  за освітніми програмами курсів професійної військової освіти стратегічного рівня (курс стратегічного управління та державної політики тактичного рівня L5) обсягом 1,5 кредити ЄКТС.

3. Підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського і старшинського складу, починаючи з 2022-2023 навчального року, здійснювати:

–  за освітньо-професійними програмами обсягом 120 кредитів ЄКТС з урахуванням вимог стандартів вищої освіти із здобуттям ступеня вищої освіти “молодший бакалавр” і професійних стандартів сержантського і старшинського складу за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей) та додатково за освітніми програмами курсів професійної військової підготовки сержантського і старшинського складу обсягом до 10 кредитів ЄКТС (курс лідерства середнього рівня);

–  за освітньо-професійними програмами обсягом 120 – 180 кредитів ЄКТС з урахуванням вимог стандартів фахової передвищої освіти із здобуттям освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” і професійних стандартів сержантського і старшинського складу за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей) та додатково за освітніми програмами курсів професійної військової підготовки сержантського і старшинського складу обсягом до 10 кредитів ЄКТС (курс лідерства середнього рівня).

4. Підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського і старшинського складу із здобуттям освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” набору 2021 року за освітньо-професійними програмами обсягом 180 кредитів ЄКТС за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” та за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” здійснювати за навчальними планами, розробленими відповідно до стандартів фахової передвищої освіти за цими спеціальностями, та додатково за освітніми програмами курсів професійної військової підготовки сержантського і старшинського складу обсягом до 10 кредитів ЄКТС (курс лідерства середнього рівня).

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 12 листопада 2020 року № 412 “Про організацію підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”.

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України О. Резніков

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.