Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №180 від 03.04.2023 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства оборони України від 13 березня 2023 року № 131

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2023 № 180

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2023 р.
за № 570/39626

Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства оборони України від 13 березня 2023 року № 131

Відповідно до абзаців одинадцятого, дванадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 13 березня 2023 року № 131 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України у галузі державної авіації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 532/39588, такі зміни:

1) у преамбулі слово «наказую» замінити словом «НАКАЗУЮ» та перенести його в розпорядчу частину наказу;

2) після пункту 1 доповнити пунктами 2-7 такого змісту:

«2. У пункті 3 наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63 «Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 334/20647, слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головного управління державної авіації України».

3. У пункті 1 наказу Міністерства оборони України від 25 лютого 2016 року № 109 «Про розподіл повноважень під час прийняття рішень з питань підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 408/28538, слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головного управління державної авіації України».

4. У пункті 2 наказу Міністерства оборони України від 23 грудня 2016 року № 714 «Про затвердження правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2017 року за № 160/30028, слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головне управління державної авіації України».

5. Внести до наказу Міністерства оборони України від 03 листопада 2016 року № 586 «Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «Управління регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головне управління державної авіації України»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Головному управлінню державної авіації України до виконання процедур під час сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також під час схвалення організацій розробника та виробника залучати Державний науково-дослідний інститут авіації та Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки».

6. Пункти 2, 3 наказу Міністерства оборони України від 20 лютого 2019 року № 70 «Про внесення змін до Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 274/33245, визнати такими, що втратили чинність.

7. В абзаці першому пункту 2 наказу Міністерства оборони України від 16 грудня 2020 року № 477 «Про деякі питання допуску авіаційного персоналу до льотної експлуатації повітряних суден у державній авіації України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2021 року за № 212/35834, слова «Управлінню регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головному управлінню державної авіації України».

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 8, 9.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
13 березня 2023 року № 131

»;

2. Внести до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України у галузі державної авіації, затверджених наказом Міністерства оборони України від 13 березня 2023 року № 131, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 532/39588, такі зміни:

1) гриф затвердження викласти в такій редакції:

«

2) у заголовку слово «ЗМІНИ» замінити словом «Зміни»;

3) пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2-23 вважати пунктами 1-22 відповідно;

4) у пункті 1:

у підпункті 1 слово «Правил» виключити;

у підпункті 2 слово «абревіатурою» замінити словом «словом», слова «у відповідних відмінках» виключити;

5) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слово «Правил» виключити;

у підпункті 2 слово «назві» замінити словом «заголовку», слово «Правил» виключити;

у підпункті 3 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

6) у пункті 3:

у підпункті 1 слова «та абревіатурою» виключити;

у підпункті 2 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

7) у пункті 4:

в абзаці першому слова «(із змінами)» виключити;

в абзаці першому підпункту 1 слово «Порядку» виключити;

в абзаці другому підпункту 1 слова «та абревіатурою» виключити;

в абзаці третьому підпункту 1 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

у підпункті 2 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

8) у пункті 5:

у підпункті 1 слово «Правил» виключити;

у підпункті 2 слова «та абревіатурою» виключити;

у підпункті 3 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

9) у пункті 8:

у підпункті 1 слова «Положення», «та абревіатурою» виключити;

у підпункті 2 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

10) у пункті 9:

у підпункті 1 слова «Правил», «та абревіатурою» виключити;

у підпункті 2 слова «абревіатурою» замінити словом «словом»;

11) у пункті 10 слова «(зі змінами)» виключити;

12) пункти 12, 14-16 виключити.

У зв’язку з цим пункти 13, 17-22 вважати пунктами 12 та 13-18 відповідно;

13) у пункті 14:

у підпункті 1 слова «Правил», «та абревіатурою» виключити;

у підпункті 2 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

14) у пункті 15:

у підпункті 1 слова «Порядку», «та абревіатурою» виключити;

у підпункті 2 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

15) у пункті 16:

у підпункті 1 слова «Порядку», «та абревіатурою» виключити;

у підпункті 2 слово «абревіатурою» замінити словом «словом»;

в абзаці другому підпункту 3 слова та цифри «пункти 8 та 9» замінити словом та цифрами «пункти 8, 9»;

в абзаці третьому підпункту 3 слово «Назва» замінити словом «Найменування»;

абзаци п’ятий – сьомий підпункту 3 замінити сімома новими абзацами такого змісту:

«у додатку 7:

слова

Керівнику _________________________________________
(уповноваженого структурного підрозділу
Міністерства оборони України з питань
регулювання діяльності державної авіації України)

»

«

замінити словами

Начальнику Головного управління державної авіації України
__________________________________________________

»;

«

у додатку 8:

слова

__________________________________________________
(посада керівника уповноваженого структурного підрозділу Міністерства
оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України)

»

«

замінити словами

Начальнику Головного управління державної авіації України
___________________________________________________

»;

«

слова «Відповідно до наказу уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Відповідно до наказу начальника Головного управління державної авіації України»;

у додатку 9:

слова

Керівник уповноваженого структурного підрозділу
Міністерства оборони України з питань регулювання
діяльності державної авіації України
_________________
(підпис)

»

«

замінити словами

Начальник Головного управління
державної авіації України
________________
(підпис)
_______________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

»;

«

слова

«УКРАЇНА

НАЙМЕНУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ»

замінити словами

«УКРАЇНА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ».

у пункті 2 додатка 10 слова «уповноваженим структурним підрозділом Міноборони з питань регулювання діяльності державної авіації України» замінити словами «Головним управлінням державної авіації України»;

16) пункт 17 виключити.

У зв’язку з цим пункт 18 вважати пунктом 17;

17) у пункті 17:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати абзацами другим, третім відповідно;

в абзаці другому слова

««в абзаці» замінити цифрою та словами

«1) в абзаці»;

в абзаці третьому слова «в абзаці» замінити цифрою та словами

«2) в абзаці».

3. Головному управлінню державної авіації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.