Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 198 від 26.03.2024 Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2024 № 198

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2024 р.
за № 458/41803

Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу

Відповідно до статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 83 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та з метою удосконалення роботи щодо визначення військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до розділу II Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 01 серпня 2023 року № 444, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2023 року за № 1562/40618, що додаються.

2. Внести зміни до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 01 серпня 2023 року № 444, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2023 року за № 1563/40619, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Ю. Мироненко
Т.в.о. Міністра освіти і науки України М. Винницький
Начальник Управління державної
охорони України
генерал-майор
С. Рудь
Міністр внутрішніх справ України І. Клименко
Голова Служби зовнішньої
розвідки України
О. Литвиненко
Заступник Голови Служби
безпеки України
С. Наумюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26 березня 2024 року № 198

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2024 р.
за № 458/41803

 

210100 Організація навігаційно-гідрографічного, геофізичного та гідрометеорологічного забезпечення ВМС ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 200200 201200
211000

»

ЗМІНИ
до розділу II Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу

1. У групі 21 після рядка

рядок

211000 Застосування гідрографічних (навігаційно-гідрографічних), гідрометеорологічних та геофізичних підрозділів і частин ВМС ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на кораблях (суднах) 200200
210100
201200
600100

»

«

виключити.

330600 Воєнно-історична робота у військах (силах) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
330700 Вивчення та впровадження досвіду На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
Група 34 Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)
340001 Соціальна психологія На посадах спеціалістів з морально-психологічного забезпечення 340002
340100
340004
340005
340002 Психологія На посадах спеціалістів з морально-психологічного забезпечення 340001
340100

»

».

«

2. Групу 33 доповнити двома новими рядками такого змісту:

«

3. У групі 34:

1) рядки

викласти в такій редакції:

Група 34 Організація психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) військ (сил)
340001 Соціальна психологія На посадах підрозділів психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) 340002 Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Соціологія»
340002 Психологія На посадах підрозділів психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»

»;

340100 Керівництво діяльністю органів з морально-психологічного забезпечення На посадах керівного складу з морально-психологічного забезпечення в органах військового управління 340001 340002
340004

»

«

«

2) після рядка

доповнити новим рядком такого змісту:

340200 Керівництво діяльністю органів з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) На посадах керівного складу з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в органах військового управління 340001
340002
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»

»;

341900 Керівництво діяльністю органів з морально-психологічного забезпечення, організація морально-психологічного забезпечення в авіаційних бригадах, полках, ескадрильях На посадах керівного складу з морально-психологічного забезпечення в органах військового управління, у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, які входять до складу льотних екіпажів 340001
340002
340004
Придатні до служби в льотних екіпажах

»

«

«

3) після рядка

доповнити п’ятьма новими рядками такого змісту:

342000 Організація психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) На посадах керівного складу у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, в підрозділах військових частин, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, а також на посадах спеціалістів 340001
340002
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
342800 Організація психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) На посадах спеціалістів з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в підрозділах Державної спеціальної служби транспорту 340001
340002
342000
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
342900 Керівництво діяльністю органів з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення), організація психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в авіаційних бригадах, полках, ескадрильях На посадах керівного складу з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в органах військового управління, у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, які входять до складу льотних екіпажів 340001
340002
342000
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
343000 Керівництво діяльністю органів з морально-психологічного забезпечення в Національній гвардії України На посадах керівного складу з морально-психологічного забезпечення в органах військового управління 340001 340002
343100 Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил) в Національній гвардії України На посадах керівного складу у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, в підрозділах військових частин, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, а також на посадах спеціалістів 340001 340002

».

«

392000 Військова капеланська діяльність На штабних посадах служби військового капеланства в органах військового управління та на посадах військових капеланів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Особи, які в установленому порядку отримали мандат на право здійснення військової капеланської діяльності та пройшли навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів

»

«

4. У групі 39 після рядка

доповнити двома новими рядками такого змісту:

393000 Бойове застосування, управління та забезпечення дій безпілотних систем На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063400
063401
063402
706300
096300
393005 Бойове застосування, управління та забезпечення дій морських безекіпажних систем (комплексів) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 070100
071100
071300
071400
072000
072300

».

706200 Експлуатація та ремонт автомобільної техніки та її аналогів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 703500

»

«

«

5. У групі 70 після рядка

доповнити двома новими рядками такого змісту:

706300 Експлуатація та ремонт безпілотних систем На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063400
063401
063402
096300
офіцери 46 групи ВОС, які не використовуються за спеціальністю
706305 Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 470100
471400
472400

».

Начальник Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
А. Баргилевич

«

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.