Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 20 від 19.01.2022 Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 06.08.2021 № 227

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2022  № 20

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 06.08.2021 № 227

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою забезпечення прозорості, відкритості діяльності Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 06 серпня 2021 року № 227 “Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство оборони України” такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Генерального штабу Збройних Сил України, Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України забезпечити:

 • визначення відповідальних виконавців та розміщення і оновлення ними інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядниками якої є відповідні структурні підрозділи; надання витягів із наказів про призначення відповідальних виконавців (основного і запасного) до Управління інформаційних технологій та Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України;
 • збір від підпорядкованих органів військового управління, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, військових частин, державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, установ та організацій, а також узагальнення інформації, визначеної Переліком інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство оборони України (додаток до наказу), а також інформації для додаткового розміщення у разі високого суспільного інтересу (високої частоти запитування, за результатами опитування громадської думки, антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних, наявності інших обставин);
 • оформлення в установленому порядку протоколів засідання експертної комісії з питань державної таємниці, за результатами проведення експертизи інформації, яка підлягає оприлюдненню, на предмет відсутності відомостей з обмеженим доступом та можливості розміщення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних;
 • надання в електронному вигляді інформації разом з протоколами засідань експертної комісії з питань державної таємниці до Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України для систематизації та здійснення контролю;
 • своєчасне розміщення і оновлення публічної інформації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних за адресою data.gov.ua.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Визначити Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України відповідальним за:

 • збір в електронному вигляді від розпорядників інформації даних, що підлягають оприлюдненню, їх облік, систематизацію та зберігання;
 • перевірку наявності протоколів засідань експертних комісій з питань державної таємниці структурних підрозділів, їх облік та зберігання;
 • здійснення контролю щодо своєчасного та повного оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних визначеними розпорядниками інформації згідно з Переліком інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство оборони України (додаток до наказу), а також інформації, що оприлюднюється додатково, у разі високого суспільного інтересу (високої частоти запитування; за результатами опитування громадської думки; наявності інших обставин, якщо інше не передбачено законодавством), її оновлення за адресою data.gov.ua;
 • підготовку звітності за результатами роботи в Міністерстві оборони України щодо розміщення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.”;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Визначити Управління інформаційних технологій відповідальним за:

 • забезпечення реєстрації відповідальних виконавців структурних підрозділів на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних для оприлюднення інформації у формі відкритих даних;
 • надання технічної підтримки відповідальним виконавцям структурних підрозділів під час розміщення та оновлення публічної інформації у формі відкритих даних відповідно до вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835, та приведення структури наборів даних до формату, визначеного зазначеною постановою, та вимогам Єдиного державного вебпорталу відкритих даних щодо розміщення наборів відкритих даних;
 • розміщення на офіційному вебсайті Міністерства оборони України цього наказу відповідно до пункту 24 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.”;

4) додаток до наказу Міністерства оборони України від 06 серпня 2021 року № 227 “Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство оборони України” викласти в новій редакції, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України О. Резніков

 

Додаток
до наказу Міністерства оборони України
06.08.2021 № 227
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
від 19.01.2022 № 20)

 

ПЕРЕЛІК
інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є
Міністерство оборони України

№ з/п Назва інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних Формат даних Підрозділи, які відповідають за оприлюднення інформації згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації” Періодичність оновлення
1 2 3 4 5
1 Довідник державних підприємств, установ, організацій Міністерства оборони України та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження DOC(X), XLS(X) Головне управління майна та ресурсів, Головне управління розвідки Міністерства оборони України Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
2 Інформація про структуру (організаційну структуру) Міністерства оборони України JPG (JPEG), PNG Департамент кадрової політики Міністерства оборони України Позапланово (протягом п’яти робочих днів з моменту внесення змін)
3 Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню Міністерством оборони України відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” DOC(X), PDF(A) Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, Генеральний штаб Збройних Сил України та інші органи військового управління (в межах компетенції відповідно до розподілу відповідальності) Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
4 Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів DOC(X), PDF(A) Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації Міністерства оборони України Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
5 Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію DOC(X), PDF(A) Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, Генеральний штаб Збройних Сил України та інші органи військового управління (в межах компетенції відповідно до розподілу відповідальності) Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
6 Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Міністерства оборони України XLS(X) Управління інформаційних технологій Позапланово (протягом п’яти робочих днів з моменту внесення змін)
7 Адміністративні дані в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” Міністерством оборони України DOC(X), XLS(X), PDF(A) Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, Генеральний штаб Збройних Сил України та інші органи військового управління (в межах компетенції відповідно до розподілу відповідальності) Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
8 Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих Міністерством оборони України, проєкти нормативно-правових актів; переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про джерело їх оприлюднення; план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів, дати їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на джерело оприлюднення; інформація про нормативно-правові засади діяльності Міністерства оборони України DOC(X), XLS(X), PDF(A) Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України, Департамент юридичного забезпечення Міністерства оборони України, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, Генеральний штаб Збройних Сил України (в межах компетенції за напрямками діяльності відповідно до наданих повноважень) Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
9 Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки XML-документ, XLS(X) Департамент фінансів Міністерства оборони України Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
10 Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального сектору економіки XML-документ, XLS(X) Головне управління майна та ресурсів, Головне управління розвідки Міністерства оборони України Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
11 Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги XLS(X), DOC(X) Головне управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
12 Інформація із системи обліку публічної інформації DOC(X), PDF(A) Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України, Директорат інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Щоквартально (до 05.04, 05.07, 05.10, 05.01)
13 Результати інформаційного аудиту DOC(X), PDF(A) Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України, Директорат інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України До 05.07

 

Начальник Управління інформаційних технологій
полковник
А. Миронюк

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.