Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №21 від 11.01.2024 Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 27 грудня 2023 року № 779

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2024 № 21

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2024 р.
за № 72/41417

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 27 грудня 2023 року № 779

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно­правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Змін до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 27 грудня 2023 року № 779, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 січня 2024 року за № 37/41382, такі зміни:

1) у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 1 слова «новими абзацами» замінити словами «чотирма абзацами»;

в абзаці другому підпункту 2 слова «(із змінами)» виключити;

2) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слова «після абзацу третього» виключити;

у підпункті 2:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-шістнадцятий вважати абзацами четвертим-п’ятнадцятим відповідно;

в абзаці сьомому слова «(виду ремонту тощо)», «(вид ремонту тощо)» виключити;

у реченні третьому абзацу дев’ятого слова «терміни (строки)» замінити словами «визначені строки»;

в абзаці десятому слова «необхідних випадках» замінити словами «випадках, передбачених законодавством»;

в абзаці дванадцятому слово та цифри «(додаток № 131)» замінити словом та цифрою «(додаток 1)»;

в абзаці тринадцятому слова «в нормативно-правових актах» замінити словом «законодавством»;

в абзаці п’ятнадцятому слова «В окремих випадках», «може бути призначена» замінити словами «У випадках, передбачених законодавством,», «призначається» відповідно;

в абзаці третьому підпункту 3 слова «може вестися як вручну, так і з використанням» замінити словами «ведеться в паперовій формі або з використанням»;

в абзаці п’ятому підпункту 3 слова «У разі» замінити словами «У разі»;

в абзаці другому підпункту 2 пункту 3:

слова «може надаватися» замінити словом «надається»;

після слів «в установленому» доповнити словом «законодавством»;

3) у пункті 5:

в абзаці третьому слова «, якщо інший порядок не передбачено Міністерством оборони України при прийнятті в експлуатацію відповідної комп’ютерної програми, інформаційно-комунікаційної системи» виключити;

в абзаці четвертому:

слова «дозволяється здійснювати», «, якщо інший порядок не передбачено Міністерством оборони України при допуску до проведення дослідної (підконтрольної) експлуатації відповідної комп’ютерної програми, інформаційно-комунікаційної системи» виключити;

слова «виключно в електронній» замінити словами «може здійснюватись в електронній»;

в абзаці п’ятому:

після слова «програми,» слово «системи» виключити;

слова «, якщо інший порядок ведення не передбачено Міністерством оборони України при прийнятті в експлуатацію або дослідну (підконтрольну) експлуатацію відповідної комп’ютерної програми, інформаційно-комунікаційної системи» виключити;

в абзаці сьомому:

слова «З моменту видання наказу» замінити словами «З дати, зазначеної в наказі»;

слова «, якщо інший порядок не визначено Міністерством оборони України при прийнятті в експлуатацію або дослідну (підконтрольну) експлуатацію відповідної комп’ютерної програми, інформаційно-комунікаційної системи» виключити;

в абзаці восьмому цифри «5-8» замінити цифрами «5-7»;

в абзаці дев’ятому слова «За використання», «відповідають» замінити словами «Належне використання», «забезпечують» відповідно;

в абзаці одинадцятому слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-­правовими актами»;

в абзаці дванадцятому після слів «в установленому» доповнити словом «законодавством»;

абзаци шістнадцятий-дев’ятнадцятий виключити;

4) у пункті 6 після слів «слова», «словами» доповнити словами «та цифри», «та цифрами» відповідно;

5) у підпункті 1 пункту 7 слова «у пункті» замінити словами «в абзаці першому пункту»;

6) у пункті 8 слова «знак», «знаком» замінити словами «символ», «символом» відповідно;

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Доповнити цю Інструкцію новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1-130 вважати додатками 2-131 відповідно. У тексті цієї Інструкції посилання на додатки 1-130 замінити посиланням на додатки 2-131 відповідно»;

8) у тексті цих Змін слово «тощо» виключити;

9) у додатку до цих Змін:

у відмітці до додатка слово та цифри «Додаток 131» замінити словом та цифрою «Додаток 1»;

слова «УЗАГАЛЬНЮЮЧА ВІДОМІСТЬ» замінити словами «Узагальнююча відомість»;

слова «(за наявності)» виключити;

слова «прізвище, ініціали» замінити словами «власне ім’я, прізвище»;

слова «військового майна )» замінити словами «військового майна)»;

на другій сторінці додатка проставити відмітку «Продовження додатка 1».

2. Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.