Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №22 від 12.01.2024 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства оборони України від 01 січня 2024 року № 3

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2024 № 22

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2024 р.
за № 74/41419

Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства оборони України від 01 січня 2024 року № 3

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства оборони України від 01 січня 2024 року № 3 “Про затвердження Інструкції зі складання територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки протоколів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2024 року за № 36/41381, цифри “210-1” замінити цифрами “210-1”.

2. Внести до Інструкції зі складання територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки протоколів та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 01 січня 2024 року № 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 січня 2024 року за № 36/41381, такі зміни:

1) у пункті 3 розділу I слова “про адміністративне правопорушення” виключити;

2) у розділі II:

у пункті 1 слово “притягується” замінити словом “притягається”;

у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Протокол складається українською мовою”;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

в абзаці першому пункту 4 слово “доводяться” замінити словом “доводиться”;

в абзаці третьому пункту 5 слова “запис “(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка притягується до адміністративної відповідальності) від надання пояснення по суті правопорушення, викладеного в протоколі, відмовився (відмовилася)”” замінити словами “про це відповідний запис”;

в абзаці другому пункту 7 слово “, прошнурований” виключити;

у пункті 8:

в абзаці першому слово та цифру “(додаток 3)” виключити;

абзац другий доповнити словами та цифрою “за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції”;

у пункті 10:

в абзаці першому слова “за справою про адміністративні” замінити словами “по справі про адміністративне”;

речення друге абзацу другого виключити;

в абзаці другому пункту 14 слова “долучається корінець поштового повідомлення про її отримання” замінити словами “долучається повідомлення про вручення поштового відправлення”;

у пункті 15 слово “КУпАП” замінити словами та цифрами “статтями 287-289 КУпАП”;

у пункті 16 слова “складають районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, обласні територіальні центри” замінити словами “складаються відповідними територіальними центрами”;

3) у додатку 1 до цієї Інструкції слова “КупАП”, “задеклароване/зареєстроване”, “про суд”, “під час розгляду справи”, “юридичної особи,”, “оскаржити постанову у справі) повідомлено”, “р.”, “Від пояснення та підписання” замінити словами “КУпАП”, “задеклароване / зареєстроване”, “про орган”, “при розгляді справи”, “юридичної особи”, “оскаржити постанову по справі), повідомлено”, “року”, “Від пояснення та / або підписання” відповідно;

4) у таблиці додатка 2 до цієї Інструкції:

графи 2, 7 виключити.

У зв’язку з цим нумерацію граф 1-10 замінити нумерацією 1-8 відповідно;

у заголовку графи 7 слова “виконання адміністративного стягнення” замінити словами “виконання постанови про накладення адміністративного стягнення”;

у заголовку графи 8 слова “, де зберігаються матеріали про адміністративні” замінити словами “про адміністративне”;

5) у додатку 3 до цієї Інструкції слова та цифри “правопорушення, “, “20__ р.” замінити словами та цифрами “правопорушення”, “20__ року” відповідно;

6) у додатку 4 до цієї Інструкції слова та цифри “за справою про”, “Задеклароване/зареєстроване”, “що передбачене”, “ч. ___ ст. _____ КУпАП”, “ч. 2 ст. 308”, “протягом 15 днів з дня отримання постанови”, “у міському (районному) суді”, “постанови № ____ від “___” ____________ 20__ року”, “20__ р.” замінити словами та цифрами “по справі про”, “Задеклароване / зареєстроване”, “передбачене”, “частиною ____________ статті ______ КУпАП”, “частини другої статті 308”, “протягом 15 днів з дня отримання постанови, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення”, “до відповідного суду”, “постанови від “___” ____________ 20__ року № ____”, “20__ року” відповідно.

3. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.