Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 264 від 09.09.2022 Про затвердження Змін до Інструкції з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2022  № 264

Про затвердження Змін до Інструкції з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (зі змінами), Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою удосконалення порядку роботи з договорами та запровадження особливостей в умовах воєнного стану НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29 грудня 2020 року № 500 “Про деякі питання організації роботи з договорами в Міністерстві оборони України”, що додаються.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
Р. Замлинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
09 вересня 2022 року 264

 

ЗМІНИ
до Інструкції з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України

1. У розділі 2:

1) абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:

“2.1. Проєкт договору та всі додатки до нього опрацьовуються структурним підрозділом, до компетенції якого належить питання, що становить предмет договору, у строки, визначені Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”, та погоджуються в порядку, визначеному в пунктах 2.7-2.10 цієї Інструкції, у строк не більше як 3 робочих дні з моменту їх надходження.”;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

“2.3. Підготовка проєктів договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб оборони, унесення змін до них здійснюються відповідно до законодавства у сфері оборонних закупівель.

Підготовка проєктів договорів на здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг, унесення змін до них в умовах воєнного стану здійснюються відповідно до вимог законодавства протягом 2 робочих днів з моменту надходження відповідних комерційних пропозицій та прийняття відповідного рішення (резолюції) керівником структурного підрозділу про підготовку проєкту договору.”;

3) пункт 2.9 викласти в такій редакції:

“2.9. Управлінням представництв замовника погоджуються проєкти договорів (крім на закупівлю товарів оборонного призначення іноземного виробництва), предметом яких є:

  • розроблення, виготовлення, модернізація, ремонт, монтаж, постачання, утилізація товарів оборонного призначення;
  • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • виготовлення та ремонт боєприпасів, будівництво та реконструкція спеціальних споруд, нове будівництво та реконструкція спеціальних споруд;
  • переробка металобрухту із вмістом дорогоцінних металів.

Департаментом державного гарантування якості Міністерства оборони України погоджуються проєкти договорів, предметом яких є розробка (модернізація) та закупівля товарів оборонного призначення в частині забезпечення/гарантування якості (якщо відповідні вимоги містяться в проєкті договору).”;

4) пункт 2.10 викласти в такій редакції:

“2.10. Проєкт договору із додатками надсилається для погодження в межах компетенції до Директорату економічного аналізу і планування Міністерства оборони України.”;

5) доповнити пунктами 2.11-2.13 такого змісту:

“2.11. Проєкти договорів разом із додатками та матеріалами погодження невідкладно подаються керівником структурного підрозділу для проведення юридичної експертизи до Департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України, де вони перевіряються на відповідність чинному законодавству України.

Результати розгляду оформлюються шляхом візування уповноваженою на це посадовою особою. Віза включає: надпис “погоджено” або “не погоджено”, особистий підпис, ініціал імені та прізвище особи, яка візує документ, дату візування із зазначенням найменування посади цієї особи (зауваження і пропозиції до проєкту договору викладаються на окремому аркуші або на зворотному боці останнього аркуша проєкту договору). Візування проєктів договорів разом із додатками в Департаменті юридичного забезпечення Міністерства оборони України здійснюється за наявності погоджень, передбачених пунктами 2.6-2.10 цієї Інструкції, протягом 2 робочих днів з моменту їх надходження.

2.12. Погодження проєктів договорів із додатками здійснюється в установленому порядку в системі електронного документообігу за винятком проєктів, що містять інформацію з обмеженим доступом. Погодження проєктів договорів з додатками, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому порядку в паперовій формі. У разі об’єктивної потреби допускається погодження в паперовій формі проєктів договорів з додатками, що не містять інформації з обмеженим доступом.

2.13. В умовах воєнного стану погодження проєктів договорів із додатками, передбачених пунктами 2.6-2.10 цієї Інструкції, здійснюється протягом 24 годин з моменту їх надходження.

Юридична експертиза, передбачена пунктом 2.11 цієї Інструкції, проводиться протягом 24 годин після надходження таких проєктів договорів із додатками та матеріалами погодження.”.

2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

“3.2. Після отримання погоджень, зазначених у розділі 2 цієї Інструкції, проєкт договору з додатками подається розробником у встановленому порядку на підпис особі, що має повноваження на його підписання від імені Міністерства оборони України.

В умовах воєнного стану подання на підпис та підписання проєкту договору здійснюється протягом 24 годин з моменту надходження погоджень, зазначених у розділі 2 цієї Інструкції.

У разі наявності зауважень та/або пропозицій, наданих структурними підрозділами за результатами погоджень, зазначених у розділі 2 цієї Інструкції, проєкт договору з додатками підлягає доопрацюванню протягом необхідного строку, але не більше 48 годин, та подається на підпис уповноваженій особі.

Оформлення проєктів довіреностей на підписання від імені Міністерства оборони України договорів, а також вчинення інших дій розпочинаються за наявності рішення відповідного заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків), державного секретаря Міністерства оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, прийнятого за результатами розгляду письмової доповіді відповідного керівника структурного підрозділу.

Делегування повноважень на укладення договорів здійснюється керівникам структурних підрозділів (особам, що їх тимчасово заміщують) за наявності в положеннях про такі структурні підрозділи завдань та функцій, що відповідають предмету договору.

У разі обґрунтованої потреби делегування повноважень на укладення договорів може здійснюватися керівниками служб забезпечення органів військового управління Збройних Сил України (особам, що їх тимчасово заміщують) за відповідними номенклатурами.

Перед поданням проєктів довіреностей на підпис вони погоджуються в Департаменті внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та Департаменті юридичного забезпечення Міністерства оборони України, а також заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків).

Проєкти довіреностей, якими передбачаються повноваження на витрачання фінансових ресурсів, також підлягають погодженню в Департаменті фінансів Міністерства оборони України.

Договори, які містять відомості, віднесені до державної таємниці, подаються на підпис уповноваженій особі через відповідний режимно-секретний орган Міністерства оборони України.”.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту юридичного забезпечення
Міністерства оборони України
О. Камінецький

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.