Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 288 від 20.09.2022 Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності в системі Міністерства оборони України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2022  № 288

Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності в системі Міністерства оборони України

Відповідно до Закону України “Про санкції”, постанов Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 772 “Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення державної санкційної політики” та від 30 листопада 2016 року № 888 “Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій”, з метою визначення процедури, форми, строків та результатів реалізації рішення про застосування, зміну чи скасування санкцій, а також порядку, форми та ключових показників моніторингу їх ефективності в системі Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності в системі Міністерства оборони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 30 грудня 2021 року № 407 “Про деякі питання щодо реалізації санкцій та моніторингу їх виконання в системі Міністерства оборони України”.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України О. Резніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20 вересня 2022 року № 288

ПОРЯДОК
реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності в системі Міністерства оборони України

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає процедуру, форми, строки та результати реалізації рішення про застосування, зміну чи скасування санкцій, а також порядок, форми та ключові показники моніторингу їх ефективності в системі Міністерства оборони України.

II. Суб’єкти, які беруть участь у реалізації санкцій та моніторингу їх ефективності

Учасниками процесу реалізації санкцій та моніторингу їх ефективності є:

Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України – в частині узагальнення та надання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в частині реалізації санкційної політики України в межах повноважень відповідно до Закону України “Про розвідку”;

структурні підрозділи Міністерства оборони України, Апарат Головнокомандувача Збройних Сил України, Генеральний штаб Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України, Державна спеціальна служба транспорту – в частині надання інформації, яка може бути використана для підготовки пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також виконання відповідно до закріплених компетенцій таких санкцій як:

 1. обмеження торговельних операцій;
 2. зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
 3. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
 4. заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
 5. заборона користування радіочастотним ресурсом України;
 6. обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
 7. заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції;
 8. заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
 9. повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом України “Про санкції” (далі – Закон);
 10. припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
 11. заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
 12. анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
 13. позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
 14. інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.

У разі прийняття у встановленому Законом порядку рішення про застосування санкцій або внесення змін до санкцій, реалізація яких віднесена до сфери компетенції Міністерства оборони України, відповідальні особи подають узгоджені із заступником Міністра оборони України, який здійснює контроль за дотриманням цього Порядку, пропозиції Міністру оборони України щодо вчинення дій, зокрема прийняття рішень, необхідних для реалізації санкцій.

Перелік учасників не є вичерпним та може змінюватись та доповнюватись новими учасниками залежно від сфери їх повноважень та наявності необхідної інформації для реалізації санкцій та моніторингу їх ефективності.

III. Порядок, форми та результати реалізації видів санкцій

3.1. Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України забезпечує взаємодію з внутрішніми та зовнішніми учасниками з питань підготовки та подання пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, а також моніторингу ефективності їх виконання.

3.1.1. У разі підготовки проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про застосування, зміну чи скасування санкцій, Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України надсилає запити до визначених учасників процесу для отримання інформації про вид (види) санкцій та строк (строки) їх застосування, відомостей, що ідентифікують суб’єкта (суб’єктів), до якого (яких) пропонується застосувати санкції.

Після отримання відповідей на запит, Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України здійснює їх аналіз, та, за наявності підстав застосування санкції, розробляє проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України про застосування санкцій або внесення змін до санкцій, реалізація яких віднесена до сфери компетенції Міністерства оборони України.

3.1.2. Порядок взаємодії Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України з учасниками процесу щодо застосування, зміни чи скасування санкцій регламентується відповідними нормативно-правовими актами Міністерства оборони України. Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України готує керівництву Міністерства оборони України пропозиції щодо визначення відповідальних за реалізацію видів санкцій та моніторингу їх ефективності.

3.2. Департамент юридичного забезпечення Міністерства оборони України проводить юридичну експертизу проєктів актів Кабінету Міністрів України про застосування, внесення змін або скасування санкцій, а також здійснює перевірку на відповідність законодавству проєктів управлінських рішень керівництва Міністерства оборони України щодо реалізації прийнятого у визначеному Законом порядку рішення про застосування санкцій.

3.3. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України – здійснює заходи в частині перевірки осіб на предмет застосування відносно них персональних обмежувальних заходів, виключення фактів прийняття на роботу (службу) в системі Міністерства оборони України осіб, щодо яких застосовано персональні обмежувальні заходи, а також виключення пропозицій щодо їх заохочення та нагородження від імені та/або за ініціативою Міністерства оборони України, позбавлення підсанкційних осіб відомчих нагород і відзнак.

3.4. Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України – здійснюють заходи в частині перевірки осіб на предмет застосування відносно них персональних обмежувальних заходів, виключення фактів укладання будь-яких угод на закупівлю товарів, робіт та послуг з особами, щодо яких застосовано персональні обмежувальні заходи.

3.5. Директорат політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кібербезпеки у сфері оборони – здійснює заходи в частині організації взаємодії щодо запровадження:

–  механізму автоматизованого отримання інформації про застосування персональних спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, які створюють загрози національним інтересам України у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період (із використанням інтерфейсу прикладного програмного забезпечення) з відповідних інформаційних ресурсів апарату Ради національної безпеки та оборони України;

–  автоматизації у Міністерстві оборони України (введення в постійну експлуатацію програмного забезпечення) процесів моніторингу застосування персональних спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

3.6. Структурні підрозділи Міністерства оборони України – здійснюють заходи в частині підготовки пропозицій щодо застосування персональних спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, які створюють загрози національним інтересам України у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, а також організації, координації заходів реалізації та моніторингу ефективності спеціальних економічних на інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішення керівництва Міністерства оборони України.

Інформація про стан реалізації санкцій, застосованих до осіб відповідно до Закону України “Про санкції”, що подається суб’єктами, які беруть участь у реалізації санкцій:

1) подається (на вимогу / за запитом) Апарату Ради національної безпеки і оборони України у такі способи (у порядку пріоритетності):

1.1) в електронній формі, шляхом автоматизованої взаємодії інформаційних систем (зокрема реєстрів, кадастрів, баз та банків даних тощо), у форматі та за структурою, затвердженими спільними рішеннями держателів таких систем;

1.2) в електронній формі, шляхом надсилання за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

1.3) на носіях інформації у електронній формі із відтворенням у паперовій формі – виключно у разі, якщо для передачі відповідної інформації неможливо застосувати інші зазначені способи, зокрема у разі їх невідповідності рівню обмеження доступу до такої інформації;

2) має містити повні відомості про особу, до якої застосовано відповідну санкцію, що зазначені у рішенні Ради національної безпеки і оборони України, уведеному в дію указом Президента України, яким застосовано відповідну санкцію, зміст такої санкції, та інформацію про стан її реалізації.

IV. Порядок та форми моніторингу ефективності санкцій

4.1. Загальні положення

Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів:

 • систематичності та системності;
 • реалістичності;
 • достатності;
 • комплексності;
 • об’єктивності.

4.2. Здійснення моніторингу ефективності санкцій

4.2.1. Об’єктом моніторингу є фізичні та юридичні особи, до яких застосовані санкції відповідно до національного законодавства.

4.2.2. Суб’єкти, які здійснюють моніторинг:

підрозділи Міністерства оборони України, які відповідають за реалізацію окремих видів санкцій.

З метою забезпечення моніторингу виконання санкцій відповідальні структурні підрозділи Міністерства оборони України можуть залучати у встановленому порядку, за згодою, представників: державних органів, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій, громадських формувань, правозахисних організацій, засобів масової інформації тощо.

4.2.3. Залежно від мети здійснення розрізняють такі види моніторингу:

 • комплексний – здійснюється для збору та узагальнення інформації про об’єкти моніторингу протягом тривалого часу;
 • вибірковий – здійснюється у певний момент часу для збору та узагальнення інформації про визначені (обрані) об’єкти моніторингу, до яких застосовані конкретні види санкцій.

4.2.4. Основний метод моніторингу ефективності санкцій – збір інформації із встановлених джерел з послідуючим її обробленням. Етапами моніторингу є:

 • збір інформації;
 • вивчення та аналіз інформації, яка зібрана;
 • узагальнення результатів моніторингу (визначення ефективності санкцій);
 • облік результатів моніторингу;
 • доведення результатів моніторингу до заінтересованих органів.

4.3. Результати моніторингу ефективності санкцій

4.3.1. Результати моніторингу ефективності санкцій готуються і надсилаються заінтересованим органам щотижнево та щоквартально, а також вибірково – на запити заінтересованих організацій, органів, установ тощо (з урахуванням завдань Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету Міністрів України щодо інформування про результати моніторингу).

4.3.2. Результати моніторингу ефективності санкцій узагальнюються у табличній формі і повинні містити таку інформацію:

 • дані про суб’єкт, щодо якого застосовано санкції. Для фізичних осіб: ідентифікаційні дані відповідно до офіційних реєстрів держави, громадянином якої особа є, для громадян України – Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Для юридичних осіб: ідентифікаційні дані та реквізити юридичної особи відповідно до офіційних реєстрів держави реєстрації, для юридичних осіб України – Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • реквізити указу Президента України, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування санкцій;
 • номер додатка до указу Президента України, в якому зазначений суб’єкт, до якого застосовані санкції;
 • номер суб’єкта, щодо якого застосовано санкції в додатку до указу Президента України;
 • види обмежувальних заходів відповідно до Закону;
 • строк застосування санкцій відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України;
 • органи, що забезпечують реалізацію санкцій;
 • мета застосування санкцій;
 • результати застосування санкцій / показник ефективності санкцій;
 • висновки щодо досягнення мети застосування санкцій;
 • інші дані (за вимогою органів, відповідальних за реалізацію видів санкцій).

4.3.3. Результати моніторингу ефективності санкцій надаються органам, відповідальним за реалізацію конкретних видів санкцій. Отримані результати повинні визначити достатність або недостатність санкційного впливу на фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції.

Ефективність конкретних видів санкцій, застосованих до юридичних та фізичних осіб, може бути оцінена як:

 • “санкції ефективні”;
 • “санкції ефективні частково”;
 • “санкції неефективні”.

4.3.4. За результатами моніторингу готуються аналітичні матеріали. Зазначені матеріали можуть включати аналітичну інформацію, а також пропозиції щодо підвищення ефективності видів санкцій, їх продовження, скасування тощо.

4.3.5. Інформація про неефективну реалізацію окремих видів санкцій або щодо проблем з їх реалізацією, що стала відома відповідальним особам або іншим співробітникам Міністерства оборони України, передається в письмовому вигляді до Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України не пізніше трьох днів з моменту виявлення такої інформації.

Директор Департаменту воєнної політики
та стратегічного планування
Міністерства оборони України
О. Меліхов

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.