Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №308 від 25.05.2023 Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в період дії воєнного стану

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2023 № 308

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 червня 2023 р.
за № 954/40010

Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в період дії воєнного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в період дії воєнного стану, що додається.

2. Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков
Погоджено:
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України
Ю. Свириденко
Перший заступник Міністра фінансів України Д. Улютін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
25 травня 2023 року № 308

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 червня 2023 р.
за № 954/40010

ПОРЯДОК І УМОВИ
призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в період дії воєнного стану

I. Загальні положення

1. Цей Порядок і умови визначають механізм оформлення документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги (далі – ОГД), передбаченої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», алгоритм її призначення та виплати.

2. ОГД призначається та виплачується у разі загибелі військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту (далі – військовослужбовець) під час дії воєнного стану, а також смерті осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в Державній спеціальній службі транспорту (далі – Держспецтрансслужба) у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва) (далі – під час захисту Батьківщини).

3. Сім’ям загиблих військовослужбовців відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» виплачується ОГД, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

4. Особи, які мають право на отримання ОГД, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі (смерті) особи, зазначеної у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», що вказана у свідоцтві про смерть. Право осіб на отримання ОГД визначається станом на дату загибелі (смерті) військовослужбовця.

5. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання ОГД, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на ОГД. Відмова засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особам, які мають право на ОГД, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

6. Якщо після призначення та виплати ОГД у повному розмірі, за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між особами, які мають на неї право, вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

7. ОГД призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою чи заявою їх законних представників. Заява (додаток 1) подається до військової частини, де проходив військову службу загиблий військовослужбовець.

Призначення і виплата ОГД не здійснюються у випадках, визначених статтею 16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Рішення про відмову у призначенні ОГД може бути оскаржене в установленому законодавством порядку до суду.

8. У разі звернення членів сімей загиблих військовослужбовців за одержанням ОГД до військової частини, установи та організації Держспецтрансслужби (далі – військова частина) відповідно до статті 23 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» здійснюють виплату цієї допомоги за рахунок коштів, що передбачаються для них в Державному бюджеті України на відповідний рік.

9. Призначена сума ОГД у Держспецтрансслужбі виплачується поетапно:

 • на першому етапі – 1/5 призначеної суми ОГД;
 • залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 призначеної суми) – щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

10. Для здійснення оформлення документів щодо призначення та виплати ОГД у військових частинах наказом командира (начальника) призначаються відповідальні посадові особи.

II. Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлюються у військових частинах

1. Військова частина у 7-денний строк після видання наказу (по стройовій частині) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надсилає до підрозділу з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби:

 • витяг з наказу (по стройовій частині) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;
 • витяг з послужного списку особової справи (обліково-послужної картки) про склад сім’ї загиблого (померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва)), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва));
 • документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військовослужбовця або поранення (травми, контузії, каліцтва), що призвело до його смерті.

III. Повноваження військових частин та підрозділу з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби щодо призначення та виплати ОГД

1. Військова частина:

 • приймає документи від осіб, які звертаються із заявою про отримання ОГД;
 • проводить роботу щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД, зазначених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та за її результатами оформляє висновок щодо можливості призначення ОГД (додаток 2);
 • видає наказ командира (начальника) про виплату ОГД (додаток 6) та здійснює її виплату.

2. Підрозділ з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби:

 • готує документи на розгляд комісії з розгляду питань, пов’язаних із призначенням та виплатою ОГД у разі загибелі (смерті), інвалідності або втрати працездатності без встановлення інвалідності Адміністрації Держспецтрансслужби (далі – комісія Адміністрації Держспецтрансслужби);
 • проводить перевірку отриманої з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – ДРАЦСГ) інформації стосовно членів сім’ї, які звернулись за отриманням ОГД;
 • веде облік загиблих (померлих) військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби) та осіб, які звернулися (можуть звернутися) за отриманням;
 • контролює дотримання військовими частинами встановлених строків виплати ОГД;
 • запитує додаткові документи від військових частин, які необхідні для призначення ОГД.

IV. Алгоритм опрацювання документів, які подаються для призначення та виплати ОГД

1. Члени сім’ї подають до військової частини, в якій військовослужбовець проходив військову службу, заяву (додаток 1) та зазначені в додатку 3 до цих Порядку і умов документи.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

2. Військова частина приймає від заявника та перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД, а також осіб, які звернулися (можуть звернутися) за її одержанням, але не надали (надали не всі) документи, завіряє копії цих документів та у 7-денний строк після їх надходження надсилає до підрозділу з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби висновок (додаток 2), доповідь про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД (додаток 4) та інші документи, зазначені в додатку 5 до цих Порядку і умов.

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

3. У разі відсутності документів, які підтверджують загибель військовослужбовця (смерть померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва, отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану), що настала не пізніше, ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), та виплату йому винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», військова частина здійснює розшук відсутніх документів шляхом направлення запитів до військової частини (лікувального закладу), територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яким був прийнятий (призваний) на військову службу військовослужбовець.

4. Комплект документів надсилається з використанням системи електронного документообігу, для цього він сканується в один файл формату PDF, на який накладається кваліфікований електронний підпис. У разі тривалої відсутності зв’язку (понад 5 робочих днів) комплект документів надсилається на паперових носіях, а після відновлення зв’язку – невідкладно ще раз з використанням системи електронного документообігу.

Якщо після надсилання документів для призначення та виплати ОГД отримано документи (інформацію) щодо інших осіб, які можуть бути віднесені до зазначених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» або можуть звернутися за призначенням та виплатою цієї допомоги, не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це підрозділ з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби в установленому порядку.

5. Підрозділ з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби перевіряє отримані документи та в 15-денний строк з дня надходження готує їх на розгляд комісії Адміністрації Держспецтрансслужби для прийняття рішення стосовно призначення та виплати ОГД.

6. Після прийняття комісією Адміністрації Держспецтрансслужби рішення щодо призначення ОГД (відмови у призначенні, повернення документів на доопрацювання – у разі коли документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю) підрозділ з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби не пізніше 3 робочих днів доводить його до військових частин.

7. Військові частини, які здійснювали оформлення документів для призначення ОГД повідомляють заявників (з дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних) про прийняте головним розпорядником коштів рішення щодо призначення ОГД (відмови у призначенні, повернення документів на доопрацювання).

8. Фінансовий орган Адміністрації Держспецтрансслужби не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань для виплати ОГД готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

9. Виплату ОГД здійснюють військові частини на підставі відповідного наказу (додаток 6) не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору, зазначений отримувачем допомоги у своїй заяві.

10. Виплата ОГД здійснюється в порядку черговості відповідно до дати надходження документів до підрозділу з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби з урахуванням пункту 9 розділу І цього Порядку.

11. Військові частини щомісячно до 5-го числа до підрозділу з питань соціального забезпечення Адміністрації Держспецтрансслужби надають інформацію стосовно стану виплати призначеної ОГД.

Голова Адміністрації
Державної спеціальної служби

транспорту генерал-майор
Б. Бондар

Додаток 1
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців
Держспецтрансслужби в період дії
воєнного стану
(пункт 7 розділу І)

ЗАЯВА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

Додаток 2
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців
Держспецтрансслужби в період дії
воєнного стану
(пункт 1 розділу III)

ВИСНОВОК
щодо можливості призначення ОГД

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

Додаток 3
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців
Держспецтрансслужби в період дії
воєнного стану
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
документів, які надають члени сім’ї до військової частини для призначення та виплати ОГД

№ з/п Назва документа Пояснення
1 2 3
1 Документ, що посвідчує особу, передбачений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
2 Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону)),- крім осіб без громадянства або іноземців Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
3 Свідоцтво про смерть військовослужбовця Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
4 Постанови військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку загибелі або отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), що спричинило смерть військовослужбовця Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
5 Документ, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем відповідно до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:
а) для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб;
б) для дитини – свідоцтво про народження дитини;
в) для батьків – свідоцтво про народження загиблого (померлого)
г) для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) – документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця
Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
6 Згода на обробку персональних даних Надається заявником, законним представником
7 Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» Надається отримувачем допомоги віком 16 років та більше
8 Свідоцтво про зміну імені – у разі зміни прізвища, імені, по батькові Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
9 Рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування,- для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого) Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
10 Відмова, заява, інший правочин, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності) Надається заявником
11 Рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД (за наявності) Надається заявником, завірена належним чином копія долучається до заяви
12 Інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності) Надається заявником, законним представником
__________
Примітка.
У разі необхідності замість свідоцтва про актовий запис може надаватися витяг з ДРАЦСГ, документ органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який підтверджує актовий запис в ДРАЦСГ або його відсутність.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

Додаток 4
до Порядку і умов призначення та виплати
одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті) військовослужбовців
Держспецтрансслужби в період
дії воєнного стану
(пункт 2 розділу IV)

ДОПОВІДЬ
про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

Додаток 5
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців
Держспецтрансслужби в період дії
воєнного стану
(пункт 2 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
документів, які надсилає військова частина до Адміністрації Держспецтрансслужби для призначення та виплати ОГД

№ з/п Назва документа Примітка
1 2 3
1 Доповідь про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД Надається за формою, визначеною в додатку 4 до цих Порядку і умов
2 Висновок щодо можливості призначення ОГД Надається за формою, визначеною в додатку 2 до цих Порядку і умов
3 Завірена копія свідоцтва про смерть Завіряється військовою частиною
4 Витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)) Надається військовою частиною
5 Витяг з послужного списку особової справи (обліково-послужної картки) про склад сім’ї загиблого (померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану) Надається військовою частиною
6 Копія заяви про виплату ОГД (додаток 1) Надається військовою частиною
7 Копія відмови, заяви, іншого правочину, завірена відповідно до чинного законодавства або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності) Надається військовою частиною
8 Документи, зазначені в додатку 3 до цих Порядку і умов (крім свідоцтва про смерть) Надається заявниками або законними представниками
9 Документи, які підтверджують загибель (сповіщення, повідомлення, матеріали розслідування, подання до нагородження) – у разі відсутності підтвердження загибелі у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу (пункту 3 цього Переліку) Надається військовою частиною
10 Додатково (у разі смерті військовослужбовця або особи, звільненої з військової служби, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва):
а) довідка військової частини про обставини поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, яке стало причиною смерті;
б) витяг з постанови штатної військово-лікарської комісії про підтвердження смерті внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)
Надається військовою частиною
Надається штатною військово-лікарською комісією на підставі документів, надісланих військової частиною
11 Копія документа, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця – для утриманців загиблого Надається військовою частиною
12 Рішення суду, яке набрало законної сили, що стосується призначення та виплати ОГД (за наявності) Надається військовою частиною

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

Додаток 6
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців
Держспецтрансслужби в період дії
воєнного стану
(пункт 1 розділу III)

НАКАЗ
командира військової частини

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 362 від 14.06.2023}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.