Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 438 від 19.12.2022 Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2022 № 438

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2023 р.
за № 226/39282

Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 757 від 19.12.2023}

Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), Класифікатора професій, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік професійних назв робіт працівників Збройних Сил України;

2) Перелік облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543 «Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2016 року за № 1456/29586 (зі змінами).

3. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов’язків
Міністра економіки України
Д. Кудін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19 грудня 2022 року № 438

ПЕРЕЛІК

професійних назв робіт працівників Збройних Сил України

1. Цей Перелік розроблено на основі Класифікатора професій, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 (далі – ДК 003:2010).

2. Цей Перелік застосовується для встановлення єдиних у Збройних Силах України професійних назв робіт працівників, а також забезпечення автоматизованої обробки інформації щодо обліку працівників.

3. У цьому Переліку професійні назви робіт викладено за розділами професій (таблиця 1) та в алфавітному (абетковому) порядку (таблиця 2).

4. Об’єктом кодифікації у цьому Переліку є професійні назви робіт працівників Збройних Сил України (далі – посади).

5. До цього Переліку включено основні (базові та прирівняні до них) назви посад працівників, від яких можуть утворюватися (якщо це передбачено кваліфікаційними вимогами до посади та умовами оплати праці) шляхом додавання уточнюючих слів (заступник, помічник, провідний, молодший, змінний, черговий, третій тощо) похідні назви посад відповідно до Переліку похідних посад (додаток 1).

У графі «код ДК 003:2010» для кожної назви посади в цьому Переліку надається кодове позначення, встановлене в ДК 003:2010 для визначення класифікації професій.

6. У штатах і штатних нормативах проставляється лише код професійних назв робіт працівників Збройних Сил України. Код ДК 003:2010 призначається для забезпечення можливості обміну інформацією за зазначеними номенклатурами з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та вирішення завдань, визначених у ДК 003:2010.

Уточнення, наведені в дужках у графі «Професійні назви робіт (посад)», у штатах і штатних нормативах не вказуються й автоматизованій обробці не підлягають. Деякі з них призначені для можливості визначення розрядів класних кваліфікацій тощо шляхом кодування за похідними ознаками посад, за винятком посад «Сестра медична (брат медичний)» тощо.

7. Код професійних назв робіт (посад) працівників – шестизначне число, яке підлягає автоматизованій обробці та має таку структуру:

Серійно-порядковий номер об’єкта кодифікації цього Переліку, поданий у графі «Код Міноборони» чотиризначним числом з урахуванням розділів класифікації, має таку структуру:

Код розділу цього Переліку відповідає розділам класифікації професій, встановленим у ДК 003:2010. Виняток становлять серійно-порядкові номери однакових в різних розділах кваліфікації професій професійних назв робіт.

Перелік похідних посад (та їх коди) наведено у додатку 1 до цього Переліку.

Похідну назву професії з похідним словом «Головний» можна утворювати від назви професії за відсутності професійної назви роботи у розділі І професій.

8. Розділи професій у цьому Переліку визначено незалежно від видів діяльності та джерел утримання.

Розділ І. «Державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» – містить професії, пов’язані з:

–  державним управлінням;

–  керівництвом органів військового управління, їх структурними підрозділами та структурними підрозділами з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил України.

До розділу І включено професії, пов’язані зі здійсненням функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю і вимагають від працівника кваліфікації.

Розділ II. «Професіонали» – містить професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, медичних, гуманітарних та інших наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання відповідних проблем, систематизованому викладі дисциплін у повному обсязі.

До розділу II включено професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнями вищої освіти з присудженням відповідного ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва, науковим ступенем доктора наук.

Розділ III. «Фахівці» – містить професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних, гуманітарних та інших наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів певних наук.

До розділу III включено професії, що вимагають освітньої кваліфікації за початковим (коротким циклом) рівнем вищої освіти з присудженням ступеня вищої освіти молодшого бакалавра і в окремих випадках – першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з присудженням ступеня вищої освіти бакалавра.

Розділ IV. «Технічні службовці» – містить професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання, пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на комп’ютерній техніці, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація, передавання інформації).

До розділу IV включено професії, до яких може бути застосований освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Розділ V. «Працівники сфери торгівлі та послуг» – містить професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.

Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною тощо.

Більша частина професій, включених до розділу V, вимагає повної загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Низка професій може вимагати наявності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра.

Розділ VI. «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств» – містить професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісопаркового господарства.

Професійні завдання полягають в обслуговуванні лісопаркового господарства, розведенні тварин та догляді за ними.

До розділу VI включено професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти чи професійної підготовки на виробництві.

Розділ VII. «Кваліфіковані робітники з інструментом» – містить професії, що передбачають знання, необхідні для вибору способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

До розділу VII включено професії, пов’язані з будівництвом, виготовленням різної продукції.

Більшість професій, включених до розділу VII, пов’язані з виконанням робіт середньої кваліфікації та потребують повної загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти чи професійної підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібен освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра.

Розділ VIII. «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин» – містить професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

Професійні завдання охоплюють ведення робочого процесу, виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами чи пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібен освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра. Для професій, пов’язаних з виконанням робіт середньої кваліфікації, необхідна повна загальна середня та професійна (професійно-технічна) освіта чи професійна підготовка на виробництві.

Розділ IX. «Найпростіші професії» – охоплює професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, у деяких випадках зі значним фізичним зусиллям (охорона майна, прибирання, чищення, прання, вантажно-розвантажувальні роботи тощо).

Для виконання таких робіт достатньо базової середньої освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

Однакові в різних розділах кваліфікації професій професійні назви робіт, що зазначені у відповідних розділах з першою цифрою 0, для полегшення їх пошуку наведені в додатку 2 до цього Переліку.

9. У графі 4 «Код рівня освіти (кваліфікації)» цього Переліку зазначаються коди рівнів освіти для типових посад, які підлягають заміщенню спеціалістами з вищою освітою та які не передбачають наявності вищої освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341, яка надає визначення кваліфікаційних рівнів.

Коди наукових ступенів та рівнів освіти, які передбачають вищу освіту:

8 – третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти за ступенем доктора філософії/доктора мистецтва, науковий ступінь доктора наук;

7 – другий (магістерський) рівень вищої освіти за ступенем магістра;

6 – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за ступенем бакалавра;

5 – початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра.

Зазначені коди рівнів освіти вказуються у штатах (штатних нормативах) шляхом доповнення облікових спеціальностей ще одним розрядом цифр.

Якщо у графі 4 наведено декілька рівнів освіти, у штаті (штатному нормативі) проставляється тільки один код, який визначається кваліфікаційними вимогами до конкретної посади.

Коди рівнів освіти, які не передбачають вищої освіти:

4 – посади, що вимагають професійної (професійно-технічної) освіти;

3 – посади, що вимагають повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві;

2 – посади, для виконання завдань на яких достатньо базової середньої освіти та підготовки чи інструктажу на виробництві.

Коди 4, 3, 2 у штатах та штатних переліках не проставляються, але враховуються під час найму на роботу працівника та визначення кваліфікаційних характеристик до посади.

10. За похідними посадами, які підлягають заміщенню спеціалістами з вищою освітою, у штатах і штатних нормативах встановлюється рівень освіти:

  • за посадами заступників, старших помічників і помічників керівників – такий самий, як і їх керівників (начальника, завідувача, директора тощо);
  • за посадами головних спеціалістів – на один ступінь вище, ніж це передбачено для посад, від яких утворюються похідні посади, якщо спеціалісти з таким освітньо-кваліфікаційним рівнем готуються у закладах вищої освіти, в іншому випадку – на рівні з посадою, від якої утворюється похідна посада;
  • за посадами провідних спеціалістів – на один ступінь вище, ніж це передбачено для посад, від яких утворюються похідні посади, чи на рівні з ними (залежно від кваліфікаційних вимог до посади);
  • за посадами спеціалістів (старший, черговий, змінний, 1, 2, 3 категорій тощо) – такий самий, як це передбачено для відповідних первинних посад цих спеціалістів (інженер, механік, лікар тощо), якщо інше не передбачено кваліфікаційними вимогами до посади.

11. У додатку 3 до цього Переліку наведено перелік кодів працівників за джерелами утримання та професійними ознаками.

Таблиця 1

Професійні назви робіт працівників Збройних Сил України за розділами професій

Код Міноборони Код
ДК 003:2010
Професійні назви робіт (посад) Код
рівня освіти
(кваліфікації)
1 2 3 4

Розділ І. Державні службовці, керівники,
менеджери (управителі)

1020 1223.2 Виконавець робіт 7
1024 1229.1 Відповідальний секретар 7
1030 1210.1 Генеральний директор 7
1032 1229.1 Генеральний директор директорату 7, 8
1033 1210.1 Генеральний директор інформаційного агентства 7, 8
1034 1210.1 Голова клубу (спортивного) 7
1036 1229.7 Голова комісії 7
1040 1237.1 Голова ради 7
1044 1229.5 Головна медична сестра (головний медичний брат) 6
1046 1229.6 Головний адміністратор 6, 7
1050 1231 Головний архівіст 7
1056 1229.6 Головний балетмейстер 7
1058 1229.6 Головний бібліограф 7
1060 1229.6 Головний бібліотекар 7
1066 1231 Головний бухгалтер 7
1084 1229.6 Головний диригент 7
1086 1226.1 Головний диспетчер 7
1088 1231 Головний економіст 7
1091 1237.1 Головний електрик 7
1092 1237.1 Головний електромеханік 7
1093 1237.1 Головний електронік 7
1094 1222.1 Головний енергетик 7
1096 1229.6 Головний зберігач фондів 7
1100 1226.1 Головний звукорежисер 7
1102 1237.1 Головний зоотехнік 7
1104 1222.1
1226.1
Головний інженер 7
1108 1229.1 Головний інспектор Міністерства оборони України 7
1110 1226.1 Головний капітан 7
1118 1237.1 Головний конструктор 7
1126 1222.1 Головний механік 7
1127 1226.1 Головний механік судна 7
1144 1229.6 Головний редактор 7
1148 1210.1 Головний редактор журналу 7
1150 1237.1 Головний редактор карт 7
1152 1237.1 Головний редактор карт і лоцій 7
1156 1229.6 Головний режисер 7
1164 1237.1 Головний технолог 7
1168 1229.6 Головний тренер команди 7
1176 1229.6 Головний хормейстер 7
1182 1229.6 Головний художній керівник 7
1190 1229.4 Декан факультету 8
1195 1120.1 Державний секретар 7
1196 1210.1 Директор будинку офіцерів 7
1199 1210.1 Директор галузевого державного архіву 7
1204 1229.1 Директор департаменту 7
1210 1229.1 Директор директорату 7
1230 1210.1 Директор комплексу 6, 7
1238 1210.1 Директор ліцею 7
1242 1210.1 Директор навчального центру 7
1244 1210.1 Директор навчально-тренувального центру 7
1245 1210.1 Директор наукового (науково-дослідного) центру 8
1246 1210.1 Директор науково-дослідного інституту 8
1252 1229.6 Директор програм (радіотелевізійних) 7
1261 1210.1 Директор установи 7
1266 1210.1 Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного тощо) 7
1280 1229.6 Завідувач абонементу 5, 6
1282 1210.1 Завідувач аптеки 7
1284 1229.7 Завідувач архівосховища 5, 6
1286 1229.7 Завідувач архіву 5, 6
1290 1228 Завідувач ательє 5, 6
1294 1229.6 Завідувач бази спортивної 5, 6, 7
1298 1229.6 Завідувач басейну 5
1300 1229.6 Завідувач бібліотеки 7
1304 1225 Завідувач буфету 4, 5
1308 1239 Завідувач бюро перепусток 5, 6
1312 1225 Завідувач виробництва 5, 6, 7
1314 1229.6 Завідувач виставки 6, 7
1316 1229.5 Завідувач віварію 5, 6
1318 1229.5
1229.7
1237.2
Завідувач відділення

Завідувач відділення (науково-дослідного, науково-організаційного, науково-інформаційного тощо)

5, 6, 7

 

7, 8

1320 1229.7
1237.2
Завідувач відділу
Завідувач відділу (науково-дослідного, науково-організаційного, науково-інформаційного тощо)
6, 7

8

1326 1239 Завідувач господарства 4, 5, 6
1330 1229.7 Завідувач групи (науково-інформаційної) 7, 8
1332 1225 Завідувач гуртожитку 4, 5
1334 1226.2 Завідувач двору 4, 5, 6
1338 1229.4 Завідувач дитячого садка 5, 6, 7
1350 1222.2 Завідувач експедиції 4, 5, 6
1352 1319 Завідувач залу 4, 5
1356 1315 Завідувач їдальні 5, 6
1358 1229.4
1229.5
1229.7
1239
Завідувач кабінету 5, 6, 7
1362 1232 Завідувач кабінету з техніки безпеки 6, 7
1364 1226.2 Завідувач камери схову 4
1366 1231 Завідувач канцелярії 5, 6, 7
1368 1231 Завідувач каси 5, 6
1372 1229.4 Завідувач кафедри 8
1374 1225 Завідувач кімнати (відпочинку) 4
1378 1229.6 Завідувач клубу 6, 7
1380 1229.6 Завідувач костюмерної 4, 5
1390 1229.4 Завідувач курсів 7
1392 1228 Завідувач кухні (для тварин, молочної) 5
1394 1229.4
1229.5
1229.7
1237.2
Завідувач лабораторії

Завідувач лабораторії (науково-дослідної)

6, 7

7, 8

1396 1228 Завідувач лазні 4, 5
1402 1222.2 Завідувач майстерні 5, 6
1406 1229.6 Завідувач музею 6, 7
1420 1228 Завідувач пляжу 3, 4
1424 1229.5 Завідувач поліклініки 7
1426 1229.4 Завідувач практики (виробничої, навчальної) 6, 7
1428 1228 Завідувач пральні 5, 6
1430 1229.7 Завідувач приймальні 5, 6
1432 1229.7 Завідувач пункту 4, 5
1434 1229.6 Завідувач радіовузла 5, 6
1436 1229.7 Завідувач редакції 6, 7
1438 1221.2 Завідувач розплідника тварин 6, 7
1440 1231 Завідувач секретаріату 6, 7
1442 1229.1
1229.7
Завідувач сектору 7
1446 1226.2 Завідувач складу 4, 5
1448 1222.2 Завідувач складу вибухових матеріалів 5, 6
1450 1229.6 Завідувач спортивної споруди 4, 5
1452 1229.6 Завідувач стадіону 4, 5
1464 1229.6 Завідувач студії 6, 7
1466 1226.2 Завідувач сховища 4, 5
1474 1229.6 Завідувач тиру 4, 5
1480 1229.6 Завідувач філіалу бібліотеки 7
1479 1229.6 Завідувач філіалу музею 6, 7
1483 1229.6 Завідувач філії бібліотеки 5, 6, 7
1481 1229.6 Завідувач філії музею 6, 7
1488 1229.6 Завідувач фільмосховища 5, 6
1490 1229.6 Завідувач фільмотеки 5, 6
1498 1228 Завідувач фотографії 5
1500 1228 Завідувач фотолабораторії 5
1508 1229.7 Завідувач частини 6, 7
1512 1229.1 Заступник директора департаменту 7
1514 1120.1 Заступник Міністра оборони України 7
1550 1226.2 Капітан 7
1551 1229.1 Керівник апарату 7
1554 1229.1
1229.7
Керівник групи 6, 7
1558 1229.6 Керівник гуртка 5, 6
1556 1229.1 Керівник експертної групи 7
1560 1226.2 Керівник польотів 6, 7
1561 1229.6 Керівник студії (образотворчої, хореографічної, музичної, вокальної) 6, 7
1564 1229.6 Керівник фізичного виховання 5, 6
1566 1315 Керуючий готелем 5
1567 1315 Керуючий їдальнею 5, 6
1568 1226.2 Командир авіаційного загону 7
1570 1226.2 Командир авіаційної ескадрильї 6, 7
1576 1222.2 Командир відділення 4, 5
1582 1222.2 Командир загону 5
1586 1226.2 Комендант аеродрому 4, 5
1600 1222.2 Майстер 5, 6
1602 1226.2 Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних,
підводно-технічних та інших спеціальних робіт
5, 6
1610 1222.2 Майстер виробничої дільниці 5, 6
1614 1222.2 Майстер дільниці 5, 6
1618 1222.2 Майстер з ремонту (для керівників підрозділів) 5, 6
1622 1222.2 Майстер з ремонту приладів та апаратури (для керівників підрозділів) 6
1629 1222.2 Майстер зміни 5, 6, 7
1630 1222.2 Майстер контрольний (дільниці, цеху) 5, 6
1640 1226.2 Майстер парку (понтонного, такелажного) 5, 6
1644 1222.2 Майстер цеху 5, 6
1645 1475.4 Менеджер (управитель) з маркетингу 6, 7
1646 1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю 6, 7
1648 1120.1 Міністр оборони України 7, 8
1656 1210.1 Начальник академії 7, 8
1664 1229.7 Начальник архіву 6, 7
1666 1226.2 Начальник бази 5, 6, 7
1674 1210.1 Начальник будинку офіцерів 7
1676 1231 Начальник бюро 5, 6
1678 1239 Начальник варти воєнізованої охорони 4, 5
1680 1239 Начальник варти окремого пожежного поста 4, 5
1682 1222.2 Начальник виробництва 6, 7
1685 1222.2 Начальник виробничої лабораторії 6, 7
1686 1222.2 Начальник відділення 5, 6, 7
1688 1226.2 Начальник відділення зв’язку 5, 6, 7
1690 1223.2
1226.2
1229.1
1229.3
1229.7
1231
1232
1234
Начальник відділу 7
1237.2 Начальник відділу (науково-дослідного, науково-організаційного, науково-інформаційного тощо) 8
1696 1232 Начальник відділу кадрів 6, 7
1704 1235 Начальник відділу матеріально-технічного постачання 6, 7
1712 1232 Начальник відділу охорони праці 6, 7
1725 1229.7 Начальник військового представництва 7
1728 1239 Начальник воєнізованої охорони 5, 6
1730 1226.2 Начальник гаража 5, 6, 7
1731 1229.7 Начальник головного військового представництва 7
1732 1229.7 Начальник головного управління 7
1734 1210.1 Начальник госпіталю 7
1736 1223.2 Начальник господарства житлово-комунального 4, 5, 6
1742 1239 Начальник господарського відділу 4, 5
1744 1315 Начальник готелю 5, 6
1746 1222.2 Начальник групи 5, 6, 7
1747 1222.2 Начальник диспетчерської служби 5, 6
1748 1222.2 Начальник дільниці 5, 6
1223.2
1750 1226.2 Начальник доку (докмейстер) 6, 7
1752 1226.2 Начальник дороги 6, 7
1757 1222.2 Начальник друкарні 7
1758 1222.2 Начальник експедиції 5, 6, 7
1760 1222.2 Начальник електропідстанції 5
1764 1222.2 Начальник загону 6, 7
1766 1222.2
1226.2
Начальник зміни 5, 6, 7
1772 1229.7 Начальник інспекції 7
1774 1210.1 Начальник інституту 7
1792 1229.6 Начальник клубу (спортивного) 5, 6
1794 1210.1 Начальник коледжу 7
1796 1226.2 Начальник колони 6, 7
1798 1239 Начальник команди (охорони об’єктів) 5
1800 1229.6 Начальник команди (з виду спорту) 6, 7
1802 1239 Начальник команди пожежної охорони 5
1804 1222.2 Начальник компресорної станції 5
1808 1222.2 Начальник котельні 5
1816 1237.2 Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної тощо)
Начальник лабораторії (науково-випробувальної)
8
7, 8
1818 1222.2 Начальник лабораторії метрології 6, 7
1824 1229.5 Начальник лазарету 7
1826 1226.2 Начальник майстерні 5, 6, 7
1842 1222.2 Начальник очисних споруд 5, 6
1851 1210.1 Начальник підприємства (будинкоуправління) 7
1854 1239 Начальник пожежної охорони 5, 6
1858 1210.1 Начальник поліклініки 7
1870 1210.1 Начальник профілакторію 7
1872 1226.2 Начальник пункту 5, 6, 7
1876 1226.2 Начальник радіостанції 5, 6
1877 1222.2 Начальник району (електричних мереж) 7
1878 1229.7 Начальник режимно-секретного органу 6, 7
1880 1210.1 Начальник санаторію 7
1886 1224 Начальник секції 7
1888 1235 Начальник складу 7
1890 1222.2
1226.2
1229.3
1229.7
1231
Начальник служби 5, 6, 7
1896 1239 Начальник сторожової охорони 5, 6
1898 1229.6 Начальник студії 5, 6, 7
1908 1210.1 Начальник університету 7
1910 1229.1 Начальник управління (органи військового управління) 7
1916 1222.2 Начальник установки (бурової, млинарської) 6, 7
1922 1315 Начальник хлібопекарні 5, 6
1924 1210.1
1226.2
1229.3
1236
Начальник центру 6, 7
1926 1222.2 Начальник цеху 6, 7
1928 1210.1
1229.7
Начальник частини 6, 7
1940 1120.1 Перший заступник Міністра оборони України 7, 8
1941 1234 Прес-секретар 6, 7
1953 1210.1 Проректор 8
1951 1210.1 Ректор 8
1960 1229.7 Секретар відповідальний 6, 7
1970 1237.2 Учений секретар 7, 8

Розділ ІІ. Професіонали

2004 2131.2 Адміністратор бази даних 7
2008 2131.2 Адміністратор доступу 7
2012 2131.2 Адміністратор системи 7
2015 2148.2 Аерофотозйомник 7
2016 2453.2 Акомпаніатор 7
2022 2453.2 Аранжувальник 7
2024 2454.2 Аранжувальник балетний 7
0028 2453.2
2454.2
2455.2
Артист 7
2030 2453.2 Артист ансамблю пісні і танцю 7
2032 2454.2 Артист балету 7
2034 2453.2 Артист вокально-інструментального ансамблю 7
2040 2453.2 Артист оркестрової групи 7
2042 2453.2 Артист оркестру 7
2044 2455.2 Артист розмовного жанру 7
2046 2454.2 Артист танцювального ансамблю 7
2048 2453.2 Артист хорового колективу 7
2050 2453.2 Артист хору 7
2051 2455.2 Артист, що веде концерт 6, 7
2052 2453.2 Артист-вокаліст 7
2054 2453.2 Артист-соліст (хору) 7
2056 2453.2 Артист-соліст-інструменталіст 7
2059 2431.2 Архівіст 7
2062 2310.2 Асистент 7
2064 2454.2 Асистент балетмейстера 6, 7
2066 2453.2 Асистент диригента 6, 7
2068 2455.2 Асистент режисера 6, 7
2070 2455.2 Асистент режисера телебачення 6, 7
2072 2411.2 Аудитор 7
2080 2211.2 Бактеріолог 7
2082 2454.2 Балетмейстер 7
2084 2454.2 Балетмейстер-постановник 7
2086 2432.2 Бібліограф 7
2088 2432.2 Бібліотекар 7
2090 2211.2 Біолог 7
2094 2212.2 Біохімік 7
0020 2411.2 Бухгалтер (з дипломом магістра) 7
2102 2411.2 Бухгалтер-ревізор 7
2110 2451.2 Ведучий програми 7
2112 2351.2 Викладач (методи навчання) 7
2114 2310.2 Викладач закладу вищої освіти 7, 8
2116 2321 Викладач закладу професійної освіти 7
2120 2451.2 Випусковий 7
2122 2451.2 Випусковий відповідальний 7
2124 2351.2 Вихователь-методист 7
2126 2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти 7
2140 2148.2 Геодезист 7
2142 2114.2 Геолог 7
2144 2114.2 Геофізик 7
2146 2113.2 Геохімік 7
2150 2211.2 Гідробіолог 7
2152 2114.2 Гідрогеолог 7
2154 2114.2 Гідролог 7
2156 2142.2 Гідротехнік 7
2147 2211.2 Гістолог 7
2170 2419.3 Державний експерт 6, 7
2172 2149.2 Державний реєстратор суден 7
2173 2452.2 Дизайнер мультимедійних об’єктів 6, 7
2752 2419.3 Дипломатичний радник 7
2174 2453.2 Диригент 7
2175 2149.2 Диспетчер диспетчерської служби керування 7
2178 2432.1 Документознавець 7
2180 2310.1 Доцент 8
2190 2441.2 Економіст 7
2192 2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 7
2194 2441.2 Економіст з договірних та претензійних робіт 7
2196 2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 7
2198 2441.2 Економіст з планування 7
2200 2412.2 Економіст з праці 7
2202 2441.2 Економіст з фінансової роботи 7
2204 2419.2 Економіст із збуту 7
2206 2122.2 Економіст-статистик 7
2208 2441.2 Економічний радник 7
2210 2429 Експерт (у галузі правознавства) 5, 6
2217 2149.2 Експерт технічний з промислової безпеки 7
2218 2211.2 Ентомолог 7
2222 2212.2 Епідеміолог 7
2224 2229.2 Ерготерапевт 7
2363 2451.2 Журналіст 7
2230 2431.2 Зберігач експонатів 7
2232 2431.2 Зберігач фондів 7
2234 2455.2 Звукорежисер 7
2236 2211.2 Зоолог 7
2250 2142.2
2145.2
2146.2
2147.2
2149.2
Інженер 7
2252 2149.2 Інженер з аварійно-рятувальних робіт 7
2257 2149.2 Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 7
2258 2147.2 Інженер з вентиляції 7
2264 2142.2 Інженер з експлуатації аеродромів 7
2266 2145.2 Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 7
2268 2145.2 Інженер з експлуатації повітряних суден 7
2270 2145.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 7
2274 2131.2 Інженер з комп’ютерних систем 7
2276 2149.2 Інженер з метрології 7
2280 2433.2 Інженер з науково-технічної інформації 7
2282 2412.2 Інженер з нормування праці 7
2284 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту 7
2288 2412.2 Інженер з організації праці 7
2290 2412.2 Інженер з організації та нормування праці 7
2292 2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища 7
2294 2149.2 Інженер з охорони праці 7
2298 2146.2 Інженер з паливно-мастильних матеріалів 7
2300 2149.2 Інженер з патентної та винахідницької роботи 7
2302 2149.2 Інженер з підводно-технічних робіт 7
2306 2412.2 Інженер з підготовки кадрів 7
2308 2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 7
2312 2149.2 Інженер з ремонту 7
2318 2149.2 Інженер з якості 7
2320 2144.2 Інженер засобів радіо та телебачення 7
2324 2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів 7
2326 2144.2 Інженер із звукозапису 7
2332 2144.2 Інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 7
2334 2149.2 Інженер-диспетчер груповий 7
2336 2144.2 Інженер-електронік 7
2340 2143.2 Інженер-енергетик 7
2342 2143.2
2144.2
2145.2
149.2
Інженер-конструктор 7
2346 2149.2 Інженер-лаборант 7
2350 2132.2 Інженер-програміст 7
2354 2145.2
2146.2
2147.2
2149.2
Інженер-технолог 7
2360 2359.2 Інструктор навчально-тренувального центру 6, 7
2378 2351.2 Інструктор-льотчик-методист 7
2380 2359.2 Інструктор-пілот (льотчик) 7
2392 2148.2 Картограф 7
2396 2455.2 Керівник музичний 7
2398 2453.2 Керівник оркестру духових інструментів 7
2400 2455.2 Керівник художній 7
2404 2455.2 Кінорежисер 7
2408 2149.2 Конструктор 7
2414 2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади) 7
2416 2419.2 Консультант 7
2422 2453.2 Концертмейстер 7
2424 2451.2 Кореспондент 7
2426 2451.2 Кореспондент власний 7
2428 2451.2 Кореспондент спеціальний 7
2440 2359.2 Лектор 7
2442 2221.2 Лікар 7
2444 2223.2 Лікар ветеринарної медицини 7
2448 2221.2 Лікар з авіаційної медицини 7
2452 2225.2 Лікар з гігієни праці 7
2454 2225.2 Лікар з гігієни харчування 7
2456 2225.2 Лікар з комунальної гігієни 7
2458 2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 7
2460 2221.2 Лікар з народної та нетрадиційної медицини 7
2462 2221.2 Лікар з променевої терапії 7
2464 2225.2 Лікар з радіаційної гігієни 7
2466 2221.2 Лікар з радіонуклідної діагностики 7
2468 2221.2 Лікар з ультразвукової діагностики 7
2469 2229.2 Лікар з функціональної діагностики 7
2470 2221.2 Лікар загальної практики – сімейний лікар 7
2472 2225.2 Лікар із загальної гігієни 7
2476 2221.2 Лікар приймального відділення 7
2478 2221.2 Лікар приймальної палати 7
2590 2229.2 Лікар судово-медичний експерт 7
2589 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-гістолог 7
2591 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-імунолог 7
2593 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-токсиколог 7
2595 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-цитолог 7
2597 2221.2 Лікар фізичної та реабілітаційної медицини 7
2484 2221.2 Лікар-акушер-гінеколог 7
2486 2221.2 Лікар-алерголог 7
2488 2221.2 Лікар-анестезіолог 7
2490 2225.2 Лікар-бактеріолог 7
2492 2225.2 Лікар-вірусолог 7
2494 2221.2 Лікар-гастроентеролог 7
2496 2221.2 Лікар-гематолог 7
2497 2221.2 Лікар-генетик 7
2498 2221.2 Лікар-геріатр 7
2499 2221.2 Лікар-гінеколог-онколог 7
2500 2225.2 Лікар-дезінфекціоніст 7
2502 2221.2 Лікар-дерматовенеролог 7
2504 2229.2 Лікар-дієтолог 7
2506 2221.2 Лікар-ендокринолог 7
2508 2229.2 Лікар-ендоскопіст 7
2510 2225.2 Лікар-епідеміолог 7
2512 2221.2 Лікар-імунолог 7
2514 2221.2 Лікар-інфекціоніст 7
2516 2221.2 Лікар-кардіолог 7
2520 2221.2 Лікар-комбустіолог 7
2522 2229.2 Лікар-лаборант 7
2521 2229.2 Лікар-лаборант-генетик 7
2523 2229.2 Лікар-лаборант-гігієніст 7
2529 2229.2 Лікар-лаборант-імунолог 7
2524 2221.2 Лікар-методист 7
2526 2221.2 Лікар-нарколог 7
2528 2221.2 Лікар-невролог дитячий 7
2530 2221.2 Лікар-невропатолог 7
2532 2221.2 Лікар-нейрохірург 7
2534 2221.2 Лікар-нефролог 7
2536 2221.2 Лікар-онколог 7
2538 2221.2 Лікар-ортопед-травматолог 7
2540 2221.2 Лікар-отоларинголог 7
2542 2221.2 Лікар-офтальмолог 7
2544 2225.2 Лікар-паразитолог 7
2546 2212.2 Лікар-патологоанатом 7
2548 2221.2 Лікар-педіатр 7
2556 2221.2 Лікар-психіатр 7
2558 2221.2 Лікар-психолог 7
2560 2221.2 Лікар-психотерапевт 7
2562 2221.2 Лікар-психофізіолог 7
2564 2221.2 Лікар-пульмонолог 7
2566 2221.2 Лікар-радіолог 7
2568 2221.2 Лікар-ревматолог 7
2570 2229.2 Лікар-рентгенолог 7
2572 2221.2 Лікар-рефлексотерапевт 7
2574 2225.2 Лікар-санолог 7
2576 2221.2 Лікар-сексопатолог 7
2578 2229.2 Лікар-статистик 7
2580 2222.2 Лікар-стоматолог 7
2582 2222.2 Лікар-стоматолог-ортодонт 7
2584 2222.2 Лікар-стоматолог-ортопед 7
2586 2222.2 Лікар-стоматолог-терапевт 7
2588 2222.2 Лікар-стоматолог-хірург 7
2592 2229.2 Лікар-судово-психіатричний експерт 7
2594 2221.2 Лікар-сурдолог 7
2596 2221.2 Лікар-терапевт 7
2602 2221.2 Лікар-токсиколог 7
2604 2221.2 Лікар-трансплантолог 7
2606 2221.2 Лікар-трансфузіолог 7
2608 2221.2 Лікар-уролог 7
2610 2229.2 Лікар-фізіотерапевт 7
2612 2221.2 Лікар-фтизіатр 7
2614 2221.2 Лікар-хірург 7
2616 2221.2 Лікар-хірург серцево-судинний 7
2618 2221.2 Лікар-хірург судинний 7
2620 2221.2 Лікар-хірург торакальний 7
2622 2221.2 Лікар-хірург-онколог 7
2624 2221.2 Лікар-хірург-проктолог 7
2626 2451.2 Літературний співробітник 7
2640 2121.2 Математик 7
2642 2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій 7
2644 2112.2 Метеоролог 7
2645 2351.2 Методист 7
2650 2455.2 Методист культурно-освітнього закладу 7
2658 2211.2 Мікробіолог 7
2665 2453.1 Музикознавець 6, 7
2666 2453.2 Музичний оформлювач 7
2676 2111.1 Науковий співробітник 7, 8
2112.1
2113.1
2114.1
2121.1
2122.1
2131.1
2132.1
2139.1
2141.1
2142.1
2143.1
2144.1
2145.1
2146.1
2148.1
2149.1
2211.1
2212.1
2213.1
2221.1
2222.1
2223.1
2224.1
2229.1
2230.1
2351.1
2359.1
2411.1
2412.1
2419.1
2421.1
2431.1
2432.1
2441.1
2442.1
2443.1
2444.1
2445.1
2446.1
2447.1
2680 2451.2 Оглядач 7
2692 2444.2 Перекладач 7
2698 2443.2 Політолог 7
2699 2445.2 Практичний психолог 7
2700 2145.2 Провідний інженер з експлуатації повітряних суден 7
2702 2145.2 Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 7
2704 2149.2 Провідний інженер з об’єктивного контролю 7
2711 2132.2 Програміст (база даних) 7
2712 2132.2 Програміст прикладний 7
2714 2132.2 Програміст системний 7
2720 2310.1 Професор 8
2724 2445.2 Психолог 7
2750 2490 Радник (в органах військового управління) 7
2751 2490 Радник (патронатної служби) 7
2744 2490 Радник з гендерних питань 7
2745 2490 Радник з координації робіт служб 7
2746 2490 Радник з політичних питань 7
2747 2429 Радник з юридичних питань 7
2748 2490 Радник зі зв’язків з громадськістю 7
2749 2490 Радник зі стратегічних комунікацій 7
2754 2451.2 Редактор 7
2758 2148.2 Редактор карт 7
2762 2451.2 Редактор літературний 7
2764 2453.2 Редактор музичний 7
2770 2451.2 Редактор технічний 7
2774 2444.2 Редактор-перекладач 7
2776 2455.2 Режисер 7
2778 2455.2 Режисер радіомовлення 7
2780 2455.2 Режисер телебачення 7
2782 2455.2 Режисер-постановник 7
2800 2112.2 Синоптик 7
2804 2446.2 Соціальний працівник 6, 7
2806 2442.2 Соціолог 7
2807 2419.3 Спеціаліст державної служби 5, 6
2822 2212.2 Токсиколог 7
2824 2148.2 Топограф 7
2826 2229.2 Трансплант-координатор 7
2830 2148.2 Укладач лоцій 7
2834 2414.2 Уповноважений з антикорупційної діяльності 6, 7
2706 2224.2 Фармацевт 7
2840 2149.2 Фахівець з питань мобілізаційної роботи 5, 6, 7
2842 2419.2 Фахівець з публічних закупівель 5, 6, 7
2848 2419.2 Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою 6, 7
2850 2446.2 Фахівець із соціальної роботи 6, 7
2856 2111.2 Фізик 7
2858 2229.2 Фізичний терапевт 7
2870 2113.2 Хімік 7
2872 2454.2 Хореограф 7
2874 2453.2 Хормейстер 7
2876 2452.2 Художник 7
2880 2452.2 Художник-графік телебачення 7
2890 2455.2 Художник-постановник 7
2892 2452.2 Художник-реставратор 6, 7
2900 2149.2 Черговий з польотів 7
2920 2359.2 Штурман-інструктор 7
2930 2429 Юрисконсульт 7

Розділ III. Фахівці

3001 3115 Авіаційний технік з планера та двигунів 5, 6
3003 3115 Авіаційний технік з приладів та електроустаткування 5, 6
3005 3115 Авіаційний технік з радіоустаткування 5, 6
3004 3415 Агент 5, 6
3012 3429 Адміністратор знімальної групи 6
3016 3131 Аерофотогеодезист 5
0028 3479 Артист (з дипломом молодшого бакалавра) 5
3019 3226 Асистент ерготерапевта 5, 6
3020 3132 Асистент звукооператора 5
3032 3132 Асистент телеоператора 6
3033 3228 Асистент фармацевта 6
3034 3226 Асистент фізичного терапевта 5, 6
3042 3143 Бортмеханік 5
3050 3143 Бортштурман 5, 6
0020 3433 Бухгалтер (з дипломом молодшого бакалавра) 5
3061 3472 Ведучий дискотеки 5, 6
3064 3340 Вихователь 5, 6, 7
3068 3431 Відповідальний секретар редакції 6, 7
3070 3141 Водолазний фахівець 5
3071 3115 Водолазний фахівець підводного апарата 5, 6, 7
3080 3141 Гідроакустик 5
3086 3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт 5, 6
3087 3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів 5, 6
3092 3472 Диктор 5
3094 3119 Диспетчер 5, 6
3098 3119 Диспетчер автомобільного транспорту 5
3100 3144 Диспетчер аеродромно-диспетчерського пункту 5, 6
3102 3144 Диспетчер диспетчерського пункту посадки 5, 6
3104 3114 Диспетчер електрозв’язку 5, 6
3106 3113 Диспетчер електропідстанції 5, 6
3108 3144 Диспетчер з руху (літаків) 5, 6
3112 3119 Диспетчер пожежного зв’язку 5
3115 3114 Диспетчер поштового зв’язку 5, 6
3116 3112 Доглядач будови 5
3118 3414 Екскурсовод 5, 6
3120 3422 Експедитор 5
3122 3422 Експедитор транспортний 5
3124 3113 Електрик дільниці 5
3126 3113 Електрик цеху 5
3128 3113 Електродиспетчер 5, 6
3130 3113 Електромеханік 5, 6, 7
3132 3113 Електромеханік електрозв’язку 5, 6, 7
3134 3113 Електромеханік загальносуднового електроустаткування 5, 6, 7
3138 3113 Електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 5
3142 3113 Електромеханік радіонавігаційної системи 6, 7
3144 3113 Енергетик 7
3146 3113 Енергетик дільниці 6, 7
3148 3113 Енергетик цеху 6, 7
3150 3113 Енергодиспетчер 6, 7
3160 3132 Звукооператор 6, 7
3162 3131 Звукооформлювач 6, 7
3170 3143 Інженер бортовий 6, 7
3172 3152 Інженер з безпеки руху 6, 7
3174 3152 Інженер з технічного нагляду 6, 7
3175 3143 Інженер-випробувач бортовий 6, 7
3176 3152 Інженер-інспектор 6, 7
3177 3143 Інженер-інструктор бортовий 6, 7
3178 3439
3449
Інспектор 5, 6, 7
3182 3152 Інспектор газотехнічний 5, 6, 7
3202 3439 Інспектор з військового обліку 5, 6
3188 3152 Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 6, 7
3192 3423 Інспектор з кадрів 5, 6, 7
3194 3431 Інспектор з контролю за виконанням доручень 5
3196 3152 Інспектор з контролю якості продукції 6, 7
3204 3439 Інспектор з обліку та розподілу житлової площі 5
3212 3152 Інспектор з охорони праці 6, 7
3210 3212 Інспектор з охорони природи 6, 7
3218 3152 Інспектор технічний 6, 7
3220 3152 Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах 6, 7
3221 3143 Інспектор-пілот 5, 6, 7
3223 3152 Інспектор-пілот з безпеки польотів 5, 6, 7
3222 3439 Інспектор-ревізор 6, 7
3224 3419 Інспектор-товарознавець 6, 7
3226 3439 Інструктор 5, 6, 7
3230 3340 Інструктор виробничого навчання 5, 6
3234 3340 Інструктор з військово-морської підготовки 5, 6
3236 3340 Інструктор з навчання практичній їзді 5
3238 3119 Інструктор з організації служби загону 5
3240 3439 Інструктор з організаційно-масової роботи 6, 7
3242 3151 Інструктор з протипожежної профілактики 5
3241 3439 Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки 5, 6
3246 3475 Інструктор з фізкультури 5
3248 3222 Інструктор із санітарної освіти 5
3250 3475 Інструктор із стройової та фізичної підготовки 5
3252 3340 Інструктор культурно-просвітнього закладу 5, 6, 7
3254 3340 Інструктор легководолазної справи 5
3256 3475 Інструктор навчально-тренувального пункту 5, 6
3258 3475 Інструктор парашутно-десантної підготовки 5
3259 3340 Інструктор підривних робіт 5, 6
3260 3213 Інструктор службового собаківництва 5
3264 3340 Інструктор-дезінфектор 5
3268 3475 Інструктор-методист з виробничої гімнастики 5, 6
3270 3475 Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту 5, 6
3274 3475 Інструктор-методист з фізичної культури та спорту 5, 6
3276 3475 Інструктор-методист тренажерного залу 5, 6
3278 3475 Інструктор-методист тренажерного комплексу 5, 6
3280 3475 Інструктор-парашутист 5
3304 3142 Капітан груповий 7
3312 3142 Капітан рейду 6, 7
3314 3142 Капітан-кранмейстер 6, 7
3316 3142 Капітан-наставник 7
3322 3131 Кінооператор 5, 6
3338 3118 Копіювальник технічної документації 5, 6
3340 3141 Кранмейстер 6
3342 3118 Кресляр 5
3344 3118 Кресляр-конструктор 5, 6
3350 3310 Культорганізатор закладу позашкільної освіти 5, 6
3380 3111
3119
3211
3212
3221
3228
3340
Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
Лаборант (галузі техніки)
Лаборант (біологічні дослідження)
Лаборант (ветеринарна медицина)
Лаборант (медицина)
Лаборант (фармація)
Лаборант (освіта)
5, 6
3388 3229 Логопед 5, 7
3390 3142 Лоцман 6, 7
3392 3143 Льотчик-випробувач 6, 7
3410 3340 Майстер виробничого навчання 5, 6
3412 3340 Майстер навчального полігона 5, 6
3414 3340 Майстер навчального центру 5, 6
3420 3340 Методист з професійної реабілітації 5, 6, 7
3422 3115 Механік 5, 6
3424 3115 Механік автомобільного гаража 5, 6
3426 3115 Механік автомобільної колони 5, 6
3428 3115 Механік всюдихода 5
3430 3115 Механік груповий 6
3432 3115 Механік дільниці 6
3433 3141 Механік з автоматики 5, 6
3434 3115 Механік з кранового господарства 5, 6
3436 3115 Механік з підіймальних установок 5, 6
3438 3115 Механік з ремонту транспорту 5, 6, 7
3440 3115 Механік з ремонту устаткування 5, 6, 7
3442 3115 Механік з технічних видів спорту 5, 6
3444 3141 Механік із суднових систем 5, 6, 7
3448 3115 Механік навчального полігона 5, 6, 7
3450 3115 Механік радіонавігаційної системи 5, 6, 7
3452 3115 Механік рефрижераторних установок 6, 7
3454 3115 Механік цеху 6, 7
3455 3143 Механік-випробувач бортовий 5, 6
3456 3131 Монтажер 7
3482 3111 Оператор біолокацій 5, 6
3484 3131 Оператор відеозапису 5, 6
3488 3131 Оператор звукозапису 5, 6
3492 3133 Оператор медичного устаткування 5, 6
3494 3144 Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом 5, 6
3498 3132 Оператор радіочастотного контролю 5, 6
3504 3224 Оптометрист 5, 6
3505 3414 Організатор екскурсій 5, 6
3506 3474 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 6, 7
3520 3475 Парашутист-випробувач 5
3522 3475 Парашутист-укладальник парашутів 5
3526 3143 Пілот (другий пілот) 5, 6
3543 3132 Радіоелектронік 5, 6, 7
3544 3132 Радіотелеграфіст 5
3554 3229 Рентгенолаборант 5, 6
3558 3436.1 Референт 6, 7
3559 3473 Розпорядник танцювального вечора 5, 6
3580 3431 Секретар адміністративний 5
3584 3439 Секретар колегії 5, 6, 7
3588 3431
3439
Секретар комітету 5, 6, 7
3592 3439 Секретар ради 5, 6, 7
3598 3231 Сестра медична (брат медичний) 5, 6
3600 3231 Сестра медична (брат медичний) відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги 5, 6
3602 3231 Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування 5, 6
3604 3231 Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур 5, 6
3606 3231 Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури 5, 6
3608 3231 Сестра медична (брат медичний) з масажу 5, 6
3610 3231 Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії 5, 6
3612 3231 Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики 5, 6
3614 3231 Сестра медична (брат медичний) зі стоматології 5, 6
3622 3231 Сестра медична (брат медичний) поліклініки 5, 6
3624 3231 Сестра медична (брат медичний) стаціонару 5, 6
3618 3231 Сестра медична операційна (брат медичний операційний) 5, 6
3620 3231 Сестра медична патронажна (брат медичний патронажний) 5, 6
3626 3231 Сестра медична-анестезист
(брат медичний-анестезист)
5, 6
3628 3460 5, 6
3630 3475 Спортсмен-інструктор 6, 7
3632 3475 Спортсмен-професіонал з виду спорту 6, 7
3634 3119 Стажист-дослідник 6, 7
3642 3115 Старший механік підводного апарата 5, 6, 7
3636 3141 Старший механік-капітан 6, 7
3638 3231 Статистик медичний 6, 7
3646 3472 Суфлер 6, 7
3650 3211 Таксидерміст 5
3500 3132 Телеоператор 5, 6
3660 3115 Теплотехнік 5
3662 3119 Технік 5
3664 3115 Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю 5
3666 3115 Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден 5
3668 3145 Технік аеродромної служби 5
3670 3212 Технік ветеринарної медицини 5
3672 3114 Технік електрозв’язку 5
3665 3119 Технік з аварійно-рятувальних робіт 5, 6
3667 3115 Технік з автоматизованих систем льотного контролю 5, 6
3674 3119 Технік з аеронавігаційної інформації 5
3676 3119 Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки 5
3678 3115 Технік з експлуатації та ремонту устаткування 5
3679 3439 Технік з інвентаризації нерухомого майна 5, 6
3680 3115 Технік з інструменту 5
3682 3119 Технік з метрології 5
3684 3115 Технік з механізації трудомістких процесів 5
3686 3119 Технік з нормування праці 5
3688 3119 Технік з обліку 5
3690 3119 Технік з планування 5
3692 3119 Технік з праці 5
3694 3114 Технік з радіолокації 5
3696 3141 Технік з радіонавігації 5
3704 3114 Технік з сигналізації 5
3698 3225 Технік зубний 5
3700 3132 Технік із звукозапису 5
3702 3145 Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 5
3706 3119 Технік із стандартизації 5
3708 3114 Технік інформаційно-обчислювального центру 5
3681 3115 Технік маяка 5, 6
3710 3114 Технік обчислювального центру 5
3712 3114 Технік поштового зв’язку 5
3714 3119 Технік тренажера 5
3716 3131 Технік-аерофотограметрист 6
3718 3119 Технік-геодезист 5
3720 3111 Технік-гідрогеолог 5
3722 3111 Технік-гідролог 5
3724 3112 Технік-гідротехнік 5
3726 3112 Технік-доглядач 5
3728 3111 Технік-дозиметрист 5
3730 3113 Технік-енергетик 6
3732 3152 Технік-інспектор 6
3734 3118 Технік-картограф 5
3736 3113
3114
3115
3118
Технік-конструктор 6, 7
3738 3111
3211
Технік-лаборант 5, 6
3740 3111 Технік-метеоролог 5, 6
3744 3139 Технік-оператор електронного устаткування 5, 6
3746 3231 Технік-ортезист-гіпсовиливальник 5, 6
3748 3121 Технік-програміст 5, 6
3750 3112 Технік-проектувальник 5, 6
3752 3119 Технік-протезист-ортезист 5
3754 3119 Технік-теплотехнік 5, 6
3756 3111
3113
3114
3115
Технік-технолог 5, 6
3757 3118 Технік-топограф 5, 6
3758 3119 Технолог 6, 7
3760 3419 Товарознавець 5, 6, 7
3762 3475 Тренер з виду спорту 6, 7
3764 3475 Тренер-викладач з виду спорту 7
3776 3241 Фахівець безконтактного масажу 5, 6
3781 3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну) 5, 6
3788 3221 Фельдшер 5
3790 3227 Фельдшер ветеринарної медицини 5
3792 3221 Фельдшер з медицини невідкладних станів 5
3796 3221 Фельдшер санітарний 5
3798 3229 Фельдшер-лаборант 5
3800 3131 Фотокореспондент 5, 6
3802 3131 Фотокореспондент спеціальний 5, 6
3804 3131 Фототехнік 5
3822 3471 Художник з освітлення 5
3823 3471 Художник-гример 5
3824 3471 Художник-декоратор телебачення 5
3828 3471 Художник-оформлювач 5, 6
3840 3119 Черговий оперативний 5, 6
3842 3119 Черговий оперативний загону 5, 6
3850 3142 Шкіпер 5
3852 3142 Штурман 5, 6
3854 3143 Штурман-випробувач 5, 6
3856 3143 Штурман-інспектор 5, 6

Розділ IV. Технічні службовці

4002 4131 Агент з постачання 3, 4
4004 4222 Адміністратор 3, 4
4006 4222 Адміністратор залу 3, 4
4008 4222 Адміністратор черговий 3, 4
4011 4141 Архіваріус 3, 4
4030 4113 Гідрометеоспостерігач 4
4040 4131 Диспетчер з відпуску готової продукції 3, 4
4042 4115 Диспетчер навчальної частини 3, 4
4044 4115 Диспетчер факультету 3, 4
4046 4144 Діловод 3, 4
4070 4142 Експедитор (перевезення пошти) 3, 4
4094 4121 Калькулятор 3, 4
4096 4211 Касир 4
4097 4211 Касир квитковий 4
4098 4143 Кодифікатор 3, 4
4100 4143 Кодувальник 3, 4
4104 4211 Контролер квитків 3
4106 4131 Контролер фільмів кінопрокату 3, 4
4108 4211 Контролер-касир 3, 4
0144 4143 Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання) 3, 4
0144 4143 Коректор (коригування текстів) 3, 4
4130 4190 Макетник макетно-модельного проектування 3, 4
4132 4190 Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 3, 4
4140 4121 Нарядник 3, 4
4151 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4
4152 4141 Оброблювач інформаційного матеріалу 3, 4
4153 4133 Оператор авіаційного електрозв’язку 4
4154 4133 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт 3, 4
4155 4133 Оператор диспетчерської служби 3, 4
4156 4142 Оператор експедиційних машин 3, 4
4158 4223 Оператор електрозв’язку 4
4160 4133 Оператор з оброблення перевізних документів 3, 4
4162 4114 Оператор з уведення даних на ЕОМ (ОМ) 3, 4
4164 4112 Оператор комп’ютерного набору 3, 4
4166 4112 Оператор комп’ютерної верстки 3, 4
4167 4112 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4
4168 4133 Оператор служби перевезень 3, 4
4170 4133 Оператор служби руху 3, 4
4174 4190 Освітлювач 3, 4
4176 4111 Офісний службовець (друкування) 3, 4
4180 4144 Паспортист 3, 4
4184 4190 Піротехнік 4
4186 4131 Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я 3, 4
4188 4132 Приймальник замовлень 3, 4
4190 4131 Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів) 3, 4
4200 4223 Радіооператор 4
4202 4223 Радіотелефоніст 4
4204 4121 Рахівник 3
4206 4222 Реєстратор 3, 4
4208 4222 Реєстратор медичний 4
4210 4190 Реставратор фільмокопій 4
4220 4115 Секретар 3, 4
4222 4115 Секретар навчальної частини 4
4228 4131 Сестра-господиня 3, 4
4230 4142 Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 3, 4
4232 4122 Статистик 4
4234 4111 Стенографіст 4
4250 4190 Табельник 3
4252 4121 Таксувальник 3
4254 4121 Таксувальник перевізних документів 3, 4
4256 4121 Тарифікатор 3, 4
4258 4223 Телеграфіст 4
4260 4223 Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі (2, 1 класів) 4
4262 4223 Телефоніст міжміського телефонного зв’язку (3, 2, 1 класів) 4
4270 4112 Укладальник тексту 4
4272 4141 Укладач кінопрограм 4
4280 4142 Фельд’єгер 3, 4
4282 4190 Фільмоперевіряльник 4
4284 4223 Фотооператор 4
4292 4142 Черговий відповідальний за обмін пошти 3, 4
4294 4222 Черговий з надання довідок 3, 4
4296 4211 Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів 3, 4
4298 4222 Черговий інформаційно-довідкової служби 4

Розділ V. Працівники сфери торгівлі та послуг

5002 5111 Агент з організації обслуговування авіаперевезень 4
5014 5123 Буфетник 3, 4
5022 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 5
5030 5122 Виробник харчових напівфабрикатів 3, 4
5031 5311 Відеотекар 3, 4
5033 5141 Візажист 4
5032 5169 Вожатий службових собак 4
5050 5141 Гример-пастижер 5
5080 5111 Евакуатор 3, 4
5101 5149 Інструктор підводного плавання 3, 4
5100 5149 Інструктор тиру 4
5122 5121 Комендант 3, 4
5124 5121 Комендант будинку 3, 4
5126 5121 Комендант об’єкта 3, 4
5128 5220 Комплектувальник товарів 3, 4
5132 5169 Контролер на контрольно-пропускному пункті 3, 4
5134 5122 Кухар 4
5136 5122 Кухар дитячого харчування 4
5137 5123 Кухар судновий 3, 4
5156 5132 Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими 3, 4
5154 5132 Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник тощо) 3, 4
5190 5169 Оператор автоматичного газового захисту 4
5192 5121 Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів 4
5194 5169 Оператор сейсмопрогнозу 4
5196 5123 Офіціант 3, 4
5222 5141 Перукар 4
5224 5141 Перукар-модельєр 4
5226 5161 Пожежний (респіраторник) 4
5227 5161 Пожежний-рятувальник 4
5228 5142 Покоївка 3
5230 5131 Помічник вихователя 4
5231 5111 Прийомоздавальник вантажу та багажу 3, 4
5232 5112 Провідник 3, 4
5236 5112 Провідник із супроводження вантажів 3, 4
5238 5169 Провідник службових собак 4
5240 5112 Провідник службово-технічного вагона 4
5245 5169 Сапер (розмінування) 3, 4
5246 5169 Стрілець 4
5248 5220 Фасувальник медичних виробів 4
5249 5169 Черговий бюро перепусток 3, 4
5251 5111 Черговий на зустрічі та посадці пасажирів 3, 4
5250 5121 Черговий по поверху 2

Розділ VI. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств

6002 6121 Віварник 3, 4
6024 6129 Кінолог 4
6030 6113 Озеленювач 4
6040 6129 Робітник з догляду за тваринами 3
6042 6113 Робітник зеленого будівництва 3
6050 6113 Садівник 3
6052 6121 Санітар ветеринарної медицини 4
6054 6124 Собаківник 3, 4
6060 6121 Тваринник 3
6062 6129 Тренер коней 4

Розділ VII. Кваліфіковані робітники з інструментом

7002 7232 Авіаційний механік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 5, 6
7004 7232 Авіаційний механік з планера та двигунів 5, 6
7006 7241 Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5, 6
7008 7243 Авіаційний механік з радіоустаткування 5, 6
7010 7232 Авіаційний технік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 5, 6
7018 7241 Акумуляторник 4
7020 7243 Антенник-щогловик 4
7022 7214 Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи) 3
7030 7233 Балансувальник деталей та вузлів 4
7032 7123 Бетоняр 4
7034 7213 Бляхар 4
7038 7129 Бригадир з поточного утримання й ремонту колій
та штучних споруд
4
7042 7345 Брошурувальник 4
7060 7423 Верстатник деревообробних верстатів 4
7062 7442 Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття 4
7064 7442 Взуттьовик з ремонту взуття 4
7065 7442 Взуттьовик з ремонту спецвзуття 3, 4
7074 7342 Виливальник 3, 4
7069 7311 Вимірювач магнітних властивостей 3, 4, 5
7071 7242 Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів 3, 4, 5
7073 7233 Випробувач герметичності 3, 4
7066 7231 Випробувач двигунів 4, 5
7068 7311 Випробувач деталей та приладів 5, 6
7070 7241 Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5, 6
7072 7232 Випробувач-механік двигунів 5, 6
7076 7122 Вогнетривник 3, 4
7078 7231 Водій-випробувач 4
7082 7216 Водолаз 4
7100 7212 Газозварник 4
7102 7212 Газорізальник 4
7104 7342 Гальванотипіст 4
7106 7342 Гільоширник (поліграфічне виробництво) 4
7108 7412 Готувач сумішей 4
7112 7343 Гравер 4
7114 7343 Гравер друкарських форм 4
7116 7344 Гравер оригіналів топографічних карт 4, 5
7118 7311 Градуювальник 4
7120 7242 Градуювальник радіоапаратури 4
7130 7241 Дефектоскопіст з магнітного контролю 5
7132 7243 Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 5
7134 7232 Дефективник авіаційної техніки 5
7136 7243 Дозиметрист 5
7138 7129 Дорожньо-колійний робітник 3, 4
7150 7241 Електрик судновий 4
7152 7212 Електрогазозварник 4
7154 7212 Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах 4
7156 7212 Електрозварник ручного зварювання 4
7158 7241 Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 5, 6
7160 7241 Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5
7164 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 5
7162 7311 Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування 5
7166 7241 Електромеханік ліфтів 4
7170 7241 Електромеханік торговельного та холодильного устаткування 4
7172 7242 Електромонтер з обслуговування електроустановок 4
7174 7241 Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій 4
7175 7241 Електромонтер з обслуговування підстанції 3, 4, 5
7177 7241 Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3, 4, 5
7176 7241 Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4
7180 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 5
7181 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5
7178 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 4
7182 7241 Електромонтер контактної мережі 5
7184 7244 Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 5
7186 7243 Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 5
7188 7244 Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв’язку 5
7190 7244 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку 5
7192 7241 Електромонтер-релейник 5
7194 7241 Електроосвітлювач 4
7196 7241 Електрослюсар з ремонту електричних машин 5
7209 7414 Заготівельник продуктів і сировини 3, 4
7210 7435 Закрійник 4
7212 7111 Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах 4
7214 7136 Заправник поливально-мийних машин 4
7216 7222 Заточувальник 4
7218 7423 Заточувальник деревообробного інструменту 4
7250 7245 Кабельник-спаювальник 5
7252 7113 Каменотес 3, 4
7254 7214 Клепальник 3, 4
7256 7221 Коваль ручного кування 3, 4
7258 7221 Коваль-штампувальник 3, 4
0141 7341
7441
Колорист (поліграфічне, шкіряне виробництво) 4
7261 7232 Комплектувальник аваційної техніки 3, 4, 5
7262 7233 Комплектувальник виробів та інструменту 3, 4
7264 7412 Кондитер 4
7266 7214 Контролер брухту та відходів металу 4, 5
0143 7223 Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) 4, 5
7268 7311 Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 5
7270 7136 Контролер водопровідного господарства 3, 4
7272 7136 Контролер газового господарства 4
7274 7241 Контролер електромонтажних робіт 5, 6
7276 7233 Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 3, 4
7280 7242 Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5
7278 7341 Контролер у поліграфічному виробництві 4, 5
7281 7311 Контролер-приймальник боєприпасів-зарядів 4
7283 7311 Контролер-приймальник боєприпасів-порохів 4
7282 7343 Копіювальник друкарських форм 4
0144 7341 Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) 5
7286 7435 Костюмер 4
7288 7214 Котельник 3, 4
7290 7433 Кравець 4
7292 7111 Кріпильник 4
7306 7311 Лаборант з випробування зброї ракетної 5, 6
7310 7242 Лаборант з ультразвукової техніки 5, 6
7312 7241 Лаборант з фізико-механічних випробувань 5, 6
7314 7241 Лаборант-радіометрист 5, 6
7316 7132 Лицювальник-плиточник 4
7340 7112 Майстер-підривник 4
7342 7141 Маляр 3, 4
7344 7216 Матрос-водолаз 4
7346 7243 Механік з обслуговування звукової техніки 4
7348 7243 Механік з обслуговування знімальної апаратури 4
7350 7243 Механік з обслуговування кінотелевізійного устаткування 4
7352 7243 Механік з обслуговування телевізійного устаткування 5, 6
7354 7213 Мідник 3, 4
7356 7321 Модельник виплавних моделей 3, 4
7358 7422 Модельник дерев’яних моделей 3, 4
7360 7341 Монтажист 3, 4
7362 7243 Монтажник зв’язку-антенник 3, 4
7364 7245 Монтажник зв’язку-кабельник 3, 4
7366 7244 Монтажник зв’язку-лінійник 3, 4
7368 7245 Монтажник зв’язку-спаювальник 3, 4
7370 7136 Монтажник зовнішніх трубопроводів 3, 4
7372 7242 Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4, 5
7374 7244 Монтажник устаткування зв’язку 4
7376 7129 Монтер колії 4
7380 7122 Муляр 3, 4
7400 7311 Налагоджувальник геофізичної апаратури 4, 5
7401 7423 Налагоджувальник деревообробного устаткування 4, 5
7402 7223 Налагоджувальник колійних машин та механізмів 4, 5
7404 7223 Налагоджувальник поліграфічного устаткування 4, 5
7408 7312 Настроювач духових інструментів 4
7410 7312 Настроювач піаніно та роялів 4
7412 7312 Настроювач щипкових інструментів 4
7430 7437 Оббивальник 3, 4
7432 7111 Оббирач гірничих виробок 3, 4
7431 7341 Обліковець (поліграфічне виробництво) 3, 4
7434 7341 Оброблювач кліше 3, 4
7436 7233 Оглядач вагонів 3, 4
7438 7233 Оглядач-ремонтник вагонів 3, 4
7440 7343 Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 4
7442 7242 Оператор електроакустичних вимірювань 4, 5
7444 7343 Оператор електронних гравіювальних автоматів для виготовлення форм глибокого друкування 4, 5
7450 7421 Оператор сушильних установок 3, 4
7452 7311 Оптик медичний 5, 6
7454 7311 Оптик-механік 5, 6
7470 7345 Палітурник 3, 4
7472 7345 Палітурник документів 3, 4
7474 7132 Паркетник 3, 4
7476 7212 Паяльщик 3, 4
7478 7412 Пекар 3, 4
7479 7112 Підривник 3, 4
7480 7112 Підривник на лісових роботах 4, 5
7482 7112 Підривник-розрядник боєприпасів 4
7484 7241 Пірометрист 3, 4
7486 7143 Піскоструминник 3, 4
7488 7122 Пічник 3, 4
7490 7131 Покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів 3, 4
7492 7131 Покрівельник сталевих покрівель 3, 4
7494 7224 Полірувальник (механічне оброблення металів) 3, 4
7496 7341 Препаратор 3, 4
7498 7221 Пресувальник брухту та відходів металів 3, 4
7500 7411
7413
7414
Приймальник-здавальник харчової продукції 4
7502 7311 Приладист (електронна техніка) 4, 5
7504 7341 Пробіст високого друкування 4
7506 7341 Пробіст офсетного плоского друкування 4
7515 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4, 5
7520 7243 Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 4, 5
7522 7242 Радіомонтажник судновий 4, 5
7524 7243 Радіотехнік 4
7526 7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4, 5
7528 7241 Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4
7530 7232 Регулювальник-настроювач тренажерів 4
7532 7129 Ремонтувальник площинних спортивних споруд 3
7536 7311 Рентгеномеханік 5
7538 7111 Респіраторник 4
7540 7345 Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів 3
7542 7312 Реставратор духових інструментів 4
7546 7312 Реставратор смичкових та щипкових інструментів 4
7550 7343 Ретушер (поліграфічне виробництво) 3, 4
7344 Ретушер (фотороботи) 5, 6
7552 7213 Рихтувальник кузовів 3, 4
7554 7113 Різьбяр по каменю 3, 4
7556 7129 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 3, 4
7558 7435 Розкрійник 4
7560 7222 Розмітник 4
7581 7311 Складальник боєприпасів 4
7583 7311 Складальник зброї ракетної 4
7590 7211 Складальник форм 4
7582 7341 Складач на машинах 3, 4
7586 7341 Складач на складальних рядковиливальних машинах 3, 4
7580 7341 Складач ручним способом 3, 4
7592 7343 Склографіст (ротаторник) 4
7594 7135 Скляр 4
7598 7233 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 4
7600 7233 Слюсар будівельний 4
7602 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4
7604 7136 Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4
7606 7241
7242
7311
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4, 5
7630 7233 Слюсар з механоскладальних робіт 4
7608 7233 Слюсар з обслуговування теплових мереж 4
7609 7233 Слюсар з обслуговування теплових пунктів 4
7610 7231 Слюсар з паливної апаратури 4
7612 7232 Слюсар з ремонту авіадвигунів 4
7616 7232 Слюсар з ремонту агрегатів 4
7618 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4
7620 7233 Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 4
7621 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4
7622 7232 Слюсар з ремонту літальних апаратів 5
7624 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 4
7626 7233 Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4
7628 7214 Слюсар із складання металевих конструкцій 4
7631 7232 Слюсар-випробувач 3, 4
7633 7233 Слюсар-дизеліст 3, 4
7632 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4
7634 7241 Слюсар-електромонтажник 5, 6
7636 7222 Слюсар-інструментальник 5, 6
7637 7241 Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем 3, 4
7639 7233 Слюсар-механік з випробувань установок та апаратури 3, 4
7643 7232 Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів 3, 4
7638 7233 Слюсар-ремонтник 5, 6
7640 7136 Слюсар-сантехнік 4
7642 7232 Слюсар-складальник двигунів 5, 6
7643 7311 Сортувальник виробів, сировини та матеріалів 3, 4
7645 7111 Стовбуровий (підземний) 3, 4
7646 7422 Столяр 3, 4
7648 7124 Столяр судновий 3, 4
7650 7215 Стропальник 4
7670 7215 Такелажник 4
7672 7215 Такелажник на монтажі 4
7674 7215 Такелажник судновий 4
7678 7124 Тесляр 4
7680 7224 Тесляр судновий 4
7682 7412 Тістороб 4
7684 7222 Точильник 4
7686 7343 Травильник кліше 4
7688 7343 Травильник форм глибокого друкування 4
7690 7324
7343
Трафаретник 4
7710 7122 Укладальник промислових залізобетонних труб 4
0240 7344 Фотограф (фотороботи) 5
7732 7343 Фотоцинкограф 4
7734 7122 Футерувальник (кислототривник) 4
7750 7343 Хромолітограф 4
7780 7436 Швачка 4
7790 7436 Швачка з пошиття та ремонту літакового інвентарю 4
7792 7221 Штампувальник (холодноштампувальні роботи) 4
7794 7133 Штукатур 4
7810 7243 Щогловик-антенник судновий 4
7830 7343 Юстирувальник 4

Розділ VIII. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

8001 8155 Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 4, 5
8002 8290 Аеродромний робітник 4
8006 8223 Антикорозійник 4
8008 8159 Апаратник 4
8010 8264 Апаратник білизняних сушильних установок 2, 3
8012 8224 Апаратник жироочищення 4
8011 8152 Апаратник оброблення 3, 4
8013 8271 Апаратник оброблення крові 3, 4
8015 8121 Апаратник приготування електроліту 3, 4
8016 8151 Апаратник приготування хімічних розчинів 4
8020 8163 Апаратник хімводоочищення 4
8022 8264 Апаратник хімічного чищення 4
8024 8264 Апаратник хімічного чищення спецодягу 4
8026 8332 Асфальтобетонник 4
8040 8231 Балансувальник шин 2, 3
8042 8340 Береговий боцман 4
8044 8340 Береговий матрос 4
8046 8340 Береговий робітник 4
8048 8151 Бітумник 3, 4
8050 8340 Боцман 4
8051 8111 Бронювальник кабелів 3, 4
8070 8340 Вакуумник 4
8074 8212 Варник асфальтової маси 4
8076 8211 Верстатник спеціальних металообробних верстатів 4
8078 8240 Верстатник спеціальних деревообробних верстатів 4
8080 8211 Верстатник широкого профілю 5
8082 8264 Віджимач білизни на центрифугах 2
8084 8264 Відпарювач-пресувальник 3, 4
8086 8322 Водій автотранспортних засобів 4
8092 8331 Водій всюдихода 4
8094 8311 Водій дрезини 4
8098 8334 Водій електро- та автовізка 4
8100 8321 Водій мототранспортних засобів 4
8102 8334 Водій навантажувача 4
8104 8334 Водій самохідних механізмів 4
8106 8290 Водій транспортно-прибиральної машини 4
8108 8163 Водороздавальник 2, 3
8112 8231 Вулканізаторник 3, 4
8128 8163 Газівник 3, 4
8129 8159 Газогенераторник 3, 4
8130 8223 Гальванік 2, 3
8132 8159 Генераторник 4
8134 8159 Генераторник ацетиленової установки 4
8136 8284 Герметизаторник 3, 4
8138 8224 Готувач початкового матеріалу 4
8140 8264 Готувач пральних розчинів 3, 4
8160 8154 Дезактиваторник 3, 4
8162 8340 Днювальний 3, 4
8164 8211 Довбальник 3, 4
8166 8340 Доглядач вогнів 3, 4
8168 8340 Доглядач маяка 4
8170 8211 Дозувальник медичних препаратів 2, 3
8171 8332 Дорожній робітник 3, 4
8172 8251 Друкар високого друкування 4
8174 8251 Друкар глибокого друкування 4
8176 8253 Друкар друкарсько-висікального автомата 4
8178 8251 Друкар металографічного друкування 4
8180 8251 Друкар офсетного плоского друкування 4
8182 8252 Друкар-тиснильник 4
8200 8122 Заливальник свинцево-олов’янистих сплавів 4
8202 8163 Зарядник вогнегасників 2, 3
8204 8163 Зарядник протигазових коробок 2, 3
8206 8232 Зварник пластмас 4
8208 8290 Зливальник-розливальник вибухонебезпечної продукції 4
8250 8340 Камбузник 4
8257 8163 Коагулянник 4
0141 8143
8151
Колорист (виробництво паперу, лакофарбове виробництво) 4
8258 8232 Комплектувальник 2, 3
8260 8264 Комплектувальник виробів 2, 3
8262 8224 Комплектувальник фільмокопій 4
0143 8211 Контролер верстатних і слюсарних робіт (верстатні роботи) 5, 6
8266 8224 Контролер плівки, розчинів і фільмових матеріалів 5, 6
8268 8321 Контролер технічного стану автомототранспортних засобів 4
8270 8264 Контролер якості оброблення одягу та білизни 2, 3
8272 8152 Контролер-приймальник 4
8274 8224 Копіювальник фільмових матеріалів 4
8276 8332 Копрівник 4
8278 8162 Котлочистильник 4
8282 8340 Кочегар судна 4
8284 8162 Кочегар технологічних печей 4
8286 8340 Крановий електрик 4
8302 8284 Лаборант з оброблення аерофотоплівок 4
8304 8229 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 4
8306 8159 Лаборант хімічного аналізу 5, 6
8308 8333 Лебідник 2, 3
8310 8122 Ливарник металів та сплавів 4
8312 8333 Ліфтер 3, 4
8330 8223 Лудильник гарячим способом 3, 4
8332 8290 Маркувальник 3, 4
8334 8340 Матрос 3, 4
8336 8340 Матрос пожежний 4
8338 8340 Матрос-рятувальник 4
8342 8162 Машиніст (кочегар) котельні 4
8346 8333 Машиніст автовишки та автогідропідіймача 4, 5
8348 8332 Машиніст автогрейдера 4, 5
8350 8333 Машиніст автокомпресора 4
8354 8311 Машиніст автомотриси 4
8356 8252 Машиніст агрегата для незшивного клейового скріплювання 4
8358 8332 Машиніст бетонозмішувача пересувного 4
8360 8332 Машиніст бетоноукладача 4, 5
8362 8332 Машиніст бульдозера 4, 5
8364 8332 Машиніст бурильно-кранової самохідної машини 4
8366 8113 Машиніст бурової установки 4, 5
8368 8124 Машиніст вантажних механізмів 4
8378 8159 Машиніст газогенераторної станції 4
8379 8332 Машиніст грейдера причіпного 4
8380 8161 Машиніст двигунів внутрішнього згоряння 4
8382 8332 Машиніст дорожньо-транспортних машин 4
8384 8111 Машиніст екскаватора 4, 5
8385 8332 Машиніст екскаватора одноковшового 4, 5
8387 8332 Машиніст екскаватора роторного 4, 5
8386 8311 Машиніст електровоза 4
8388 8161 Машиніст електрозварювального пересувного агрегата з двигуном внутрішнього згоряння 4
8390 8161 Машиніст електростанції пересувної 4
8392 8155 Машиніст з моторних випробувань палива 4
8393 8121 Машиніст заправної машини 3, 4
8394 8332 Машиніст землерийно-фрезерної самохідної машини 4
8396 8139 Машиніст зшивальної машини 2, 3
8398 8264 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 4
8402 8163 Машиніст компресора для подавання повітря водолазам 4
8404 8163 Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння 4
8406 8163 Машиніст компресорних установок 4
8407 8340 Машиніст котельної установки 4
8408 8333 Машиніст крана (кранівник) 4, 5
8410 8332 Машиніст крана автомобільного 4
8412 8111 Машиніст механічного котка 4, 5
8414 8152 Машиніст мийних машин 4
8416 8290 Машиніст мийної установки 4
8418 8311 Машиніст мотовоза 4
8420 8111 Машиніст навантажувальної машини 4
8422 8163 Машиніст насосних установок 4
8428 8113 Машиніст пересувного компресора 4
8434 8333 Машиніст підіймальної машини 4
8436 8290 Машиніст піскоподавальної установки 4
8438 8162 Машиніст подавання палива 4
8440 8340 Машиніст помповий (донкерман) 4
8442 8252 Машиніст приклеювальної машини 4
8446 8252 Машиніст різальних машин 4
8450 8332 Машиніст скрепера (скреперист) 4
8452 8290 Машиніст сцени 4
8454 8334 Машиніст телескопічних трапів 4
8456 8311 Машиніст тепловоза 4
8458 8332 Машиніст трубоукладача 4, 5
8460 8332 Машиніст установки для продавлювання та горизонтального буріння ґрунту 4, 5
8462 8151 Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 4, 5
8464 8252 Машиніст фальцювальних машин 4
8466 8163 Машиніст холодильних установок 4
8468 8252 Машиніст швацьких машин та автоматів 4
8471 8331 Машиніст-кранівник 3, 4
8472 8162 Машиніст-обхідник з котельного устаткування 4
8474 8340 Моторист (машиніст) 4
8476 8162 Моторист автоматизованого подавання палива 4
8478 8163 Моторист електродвигунів 2, 3
8480 8163 Моторист рефрижераторних установок 4
8482 8340 Моторист трюмовий 4
8500 8251 Накладальник на друкарських машинах 2, 3
8502 8223 Наплавник пластмаси 4
8504 8163 Наповнювач балонів 4
8510 8282 Обмотувальник елементів електричних машин 4
8520 8232 Оброблювач виробів із пластмас 4
8522 8224 Обробник кінофотоматеріалів 4
8524 8163 Оглядач гідротехнічних об’єктів 4
8525 8159 Оглядач нафтоналивних ємностей 3, 4
8523 8163 Озонаторник 4
8525 8159 Оксидувальник-вакуумник 4
8527 8211 Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 4
8526 8151 Оператор водомаслостанції 2, 3
8528 8290 Оператор дефектоскопного візка 4
8530 8163 Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 4
8532 8251 Оператор друкарського устаткування 4
8534 8290 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 4
8536 8155 Оператор заправних станцій 4
8538 8290 Оператор колійних вимірювань 4
8540 8162 Оператор котельні 4
8541 8224 Оператор магнітного запису 5, 6
8542 8333 Оператор механізованих та автоматизованих складів 4
8544 8163 Оператор на аеротенках 4
8546 8163 Оператор на біофільтрах 2, 3
8548 8163 Оператор на відстійниках 4
8550 8163 Оператор на емшерах 2, 3
8552 8163 Оператор на метантенках 4
8554 8163 Оператор на мулових майданчиках 2, 3
8556 8163 Оператор на пісколовках та жироловках 2, 3
8558 8163 Оператор на решітці 2, 3
8560 8163 Оператор на фільтрах 4
8562 8163 Оператор очисних споруд 2, 3
8564 8142 Оператор очисного устаткування 4
8565 8163 Оператор полів зрошування та фільтрації 4
8568 8264 Оператор пральних машин 4
8569 8224 Оператор проекційного та звукового устаткування 5
8570 8112 Оператор пульта керування 4
8571 8224 Оператор пульта керування кіноустановкою 5, 6
8572 8161 Оператор спецводоочищення 4
8574 8340 Оператор спеціальних пристроїв земснарядів 4
8576 8162 Оператор теплового пункту 4
8578 8211 Оператор ультразвукових установок 5, 6
8579 8163 Оператор установок для зневоднення осаду 4
8577 8163 Оператор установки для сушіння осаду 4
8580 8163 Оператор хлораторної установки 4
8582 8223 Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 4
8600 8274 Пекар-майстер 4
8602 8252 Перфораторник (поліграфічне виробництво) 2, 3
8606 8122 Плавильник металу та сплавів 4
8618 8340 Помічник механіка 4
8624 8232 Пресувальник виробів з пластмас 4
8622 8252 Пресувальник (поліграфічне виробництво) 4
8626 8163 Приймальник балонів 2, 3
8627 8251 Приймальник на машинах та агрегатах 3, 4
8628 8290 Пробовідбірник 2, 3
8650 8141 Рамник 3, 4
8652 8153 Регенераторник відпрацьованого масла 2, 3
8654 8224 Реставратор фільмових матеріалів 3, 4
8656 8143 Різальник паперу, картону та целюлози 3, 4
8658 8211 Різьбонарізувач на спеціальних верстатах 3, 4
8660 8163 Роздавальник нафтопродуктів 3, 4
8661 8221 Розливальник стерильних розчинів 3, 4
8662 8290 Розподілювач робіт 3, 4
8664 8211 Рубач дроту 3, 4
8680 8211 Свердлувальник 4
8682 8224 Світлокопіювальник 4
8684 8312 Сигналіст 4
8686 8141 Складальник 4
8688 8312 Складач поїздів 4
8690 8340 Стерновий (керманич) 4
8692 8211 Стругальник 4
8694 8163 Суднопропускник 4
8700 8264
8111
Сушильник (виробництво текстилю) Сушильник (збагачення) 4
8710 8123 Терміст 4
8712 8211 Токар 4
8714 8331 Тракторист 4
8730 8286 Укладальник виробів 4
8732 8224 Установник кольору та світла 4
8750 8229
8264
Фарбувальник 4
8753 8162 Форсунник 4
0240 8224 Фотограф (поліграфічне виробництво) 4
8756 8224 Фотолаборант 4
8758 8211 Фрезерувальник 4
8776 8312 Черговий стрілочного поста 4
8780 8162 Чистильник 4
8782 8131 Чистильник димоходів, лежаків та топок 4
8784 8122 Чистильник металу, відливків, виробів та деталей 2, 3
8802 8211 Шліфувальник 4

Розділ IX. Найпростіші професії

9002 9322 Аерографіст (поліграфічне виробництво) 2, 3
9010 9411 Вагар 2
9012 9322 Вагар-обліковець 2
9014 9333 Вантажник 2
9016 9332 Візник 2
9026 9152 Гардеробник 2
9030 9162 Двірник 2
9032 9142 Дезінфектор 2
9034 9141 Доглядач 2
9050 9322 Екіпірувальник 2
9060 9132 Каштелян 2
9062 9411 Комірник 2
9064 9133 Комплектувальник білизни 2
9066 9322 Консервувальник устаткування та металовиробів 2
9067 9153 Контролер енергонагляду 2, 3
9068 9332 Конюх 2
9070 9322 Копіювальник 2
9074 9151 Кур’єр 2
9076 9132 Кухонний робітник 2
9080 9322 Лудильник деталей приладів гарячим способом 2, 3
9090 9322 Мастильник 2
9092 9142 Мийник літальних апаратів 2
9094 9132 Мийник посуду 2
9096 9321 Монтажник 2
9098 9132 Монтувальник сцени 2
9099 9322 Моторист-мастильник 2, 3
9100 9152 Музейний доглядач 2
9120 9141 Опалювач 2
9132 9322 Підсобний робітник 2
9136 9133 Прасувальник 2
9137 9132 Прибиральник виробничих приміщень 2
9138 9132 Прибиральник службових приміщень 2
9142 9162 Прибиральник територій 2
9144 9333 Приймальник товарів 2
9160 9322 Ремонтувальник респіраторів та протигазів 2
9162 9133 Робітник виробничих лазень 2
9164 9161 Робітник з благоустрою 2
9166 9162 Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 2
9168 9133 Робітник з обслуговування лазні 2
9170 9311 Робітник на геофізичних роботах 2
9173 9311 Роздавальник вибухових матеріалів 2, 3
9174 9322 Роздільник брухту та відходів металу 2, 3
9190 9142 Склопротиральник 2
9192 9152 Сторож 2
9200 9322 Укладальник-пакувальник 2
9210 9141 Черговий по гуртожитку 2
9212 9141 Черговий по кімнаті відпочинку 2

{Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 757 від 19.12.2023}

Таблиця 2

Професійні назви робіт працівників Збройних Сил України в алфавітному (абетковому) порядку

Код
Міноборони
Код
ДК 003: 2010
Професійні назви робіт (посад) Код
рівня освіти (кваліфікації)
1 2 3 4
7002 7232 Авіаційний механік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 5, 6
7004 7232 Авіаційний механік з планера та двигунів 5, 6
7006 7241 Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5, 6
7008 7243 Авіаційний механік з радіоустаткування 5, 6
8001 8155 Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 4, 5
7010 7232 Авіаційний технік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 5, 6
3001 3115 Авіаційний технік з планера та двигунів 5, 6
3003 3115 Авіаційний технік з приладів та електроустаткування 5, 6
3005 3115 Авіаційний технік з радіоустаткування 5, 6
3004 3415 Агент 5, 6
5002 5111 Агент з організації обслуговування авіаперевезень 4
4002 4131 Агент з постачання 3, 4
4004 4222 Адміністратор 3, 4
2004 2131.2 Адміністратор бази даних 7
2008 2131.2 Адміністратор доступу 7
4006 4222 Адміністратор залу 3, 4
3012 3429 Адміністратор знімальної групи 6
2012 2131.2 Адміністратор системи 7
4008 4222 Адміністратор черговий 3, 4
9002 9322 Аерографіст (поліграфічне виробництво) 2, 3
8002 8290 Аеродромний робітник 4
3016 3131 Аерофотогеодезист 5
2015 2148.2 Аерофотозйомник 7
2016 2453.2 Акомпаніатор 7
7018 7241 Акумуляторник 4
7020 7243 Антенник-щогловик 4
8006 8223 Антикорозійник 4
8008 8159 Апаратник 4
8010 8264 Апаратник білизняних сушильних установок 2, 3
8012 8224 Апаратник жироочищення 4
8011 8152 Апаратник оброблення 3, 4
8013 8271 Апаратник оброблення крові 3, 4
8015 8121 Апаратник приготування електроліту 3, 4
8016 8151 Апаратник приготування хімічних розчинів 4
8020 8163 Апаратник хімводоочищення 4
8022 8264 Апаратник хімічного чищення 4
8024 8264 Апаратник хімічного чищення спецодягу 4
2022 2453.2 Аранжувальник 7
2024 2454.2 Аранжувальник балетний 7
7022 7214 Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи) 3
0028 2453.2
2454.2
2455.2
Артист 7
0028 3479 Артист (з дипломом молодшого бакалавра) 5
2030 2453.2 Артист ансамблю пісні і танцю 7
2032 2454.2 Артист балету 7
2034 2453.2 Артист вокально-інструментального ансамблю 7
2040 2453.2 Артист оркестрової групи 7
2042 2453.2 Артист оркестру 7
2044 2455.2 Артист розмовного жанру 7
2046 2454.2 Артист танцювального ансамблю 7
2048 2453.2 Артист хорового колективу 7
2050 2453.2 Артист хору 7
2051 2455.2 Артист, що веде концерт 7
2052 2453.2 Артист-вокаліст 7
2054 2453.2 Артист-соліст (хору) 7
2056 2453.2 Артист-соліст-інструменталіст 7
4011 4141 Архіваріус 3, 4
2059 2431.2 Архівіст 7
2062 2310.2 Асистент 7
2064 2454.2 Асистент балетмейстера 6, 7
2066 2453.2 Асистент диригента 6, 7
3019 3226 Асистент ерготерапевта 5, 6
3020 3132 Асистент звукооператора 5
3032 3132 Асистент телеоператора 6
2068 2455.2 Асистент режисера 6, 7
2070 2455.2 Асистент режисера телебачення 6, 7
3033 3228 Асистент фармацевта 6
3034 3226 Асистент фізичного терапевта 5, 6
8026 8332 Асфальтобетонник 4
2072 2411.2 Аудитор 7
2080 2211.2 Бактеріолог 7
7030 7233 Балансувальник деталей та вузлів 4
8040 8231 Балансувальник шин 2, 3
2082 2454.2 Балетмейстер 7
2084 2454.2 Балетмейстер-постановник 7
8042 8340 Береговий боцман 4
8044 8340 Береговий матрос 4
8046 8340 Береговий робітник 4
7032 7123 Бетоняр 4
2086 2432.2 Бібліограф 7
2088 2432.2 Бібліотекар 7
2090 2211.2 Біолог 7
2094 2212.2 Біохімік 7
8048 8151 Бітумник 3, 4
7034 7213 Бляхар 4
3042 3143 Бортмеханік 5
3050 3143 Бортштурман 5, 6
8050 8340 Боцман 4
7038 7129 Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд 4
8051 8111 Бронювальник кабелів 3, 4
7042 7345 Брошурувальник 4
5014 5123 Буфетник 3, 4
0020 3433 Бухгалтер (з дипломом молодшого бакалавра) 5
0020 2411.2 Бухгалтер (з дипломом магістра) 7
2102 2411.2 Бухгалтер-ревізор 7
9010 9411 Вагар 2
9012 9322 Вагар-обліковець 2
8070 8340 Вакуумник 4
9014 9333 Вантажник 2
8074 8212 Варник асфальтової маси 4
3061 3472 Ведучий дискотеки 5, 6
2110 2451.2 Ведучий програми 7
8076 8211 Верстатник спеціальних металообробних верстатів 4
7060 7423 Верстатник деревообробних верстатів 4
8078 8240 Верстатник спеціальних деревообробних верстатів 4
8080 8211 Верстатник широкого профілю 5
7062 7442 Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття 4
7064 7442 Взуттьовик з ремонту взуття 4
7065 7442 Взуттьовик з ремонту спецвзуття 3, 4
7067 7112 Вибуховик 3, 4
2112 2351.2 Викладач (методи навчання) 7
2114 2310.2 Викладач закладу вищої освіти 7, 8
2116 2321 Викладач закладу професійної освіти 7
1020 1223.2 Виконавець робіт 7
5022 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 5
7074 7342 Виливальник 3, 4
7069 7311 Вимірювач магнітних властивостей 3, 4, 5
7071 7242 Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів 3, 4, 5
7073 7233 Випробувач герметичності 3, 4
7066 7231 Випробувач двигунів 4, 5
7068 7311 Випробувач деталей та приладів 5, 6
7070 7241 Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5, 6
7072 7232 Випробувач-механік двигунів 5, 6
2120 2451.2 Випусковий 7
2122 2451.2 Випусковий відповідальний 7
5030 5122 Виробник харчових напівфабрикатів 3, 4
3064 3340 Вихователь 5, 6, 7
2124 2351.2 Вихователь-методист 7
6002 6121 Віварник 3, 4
5031 5311 Відеотекар 3, 4
8082 8264 Віджимач білизни на центрифугах 2
8084 8264 Відпарювач-пресувальник 3, 4
1024 1229.1 Відповідальний секретар 7
3068 3431 Відповідальний секретар редакції 6, 7
5033 5141 Візажист 4
9016 9332 Візник 2
7076 7122 Вогнетривник 3, 4
8086 8322 Водій автотранспортних засобів 4
8092 8331 Водій всюдихода 4
8094 8311 Водій дрезини 4
8098 8334 Водій електро- та автовізка 4
8100 8321 Водій мототранспортних засобів 4
8102 8334 Водій навантажувача 4
8104 8334 Водій самохідних механізмів 4
8106 8290 Водій транспортно-прибиральної машини 4
7078 7231 Водій-випробувач 4
7082 7216 Водолаз 4
3070 3141 Водолазний фахівець 5
3071 3115 Водолазний фахівець підводного апарата 5, 6, 7
8108 8163 Водороздавальник 2, 3
5032 5169 Вожатий службових собак 4
8112 8231 Вулканізаторник 3, 4
2126 2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти 7
8128 8163 Газівник 3, 4
8129 8159 Газогенераторник 3, 4
7100 7212 Газозварник 4
7102 7212 Газорізальник 4
8130 8223 Гальванік 2, 3
7104 7342 Гальванотипіст 4
9026 9152 Гардеробник 2
1030 1210.1 Генеральний директор 7
1032 1229.1 Генеральний директор директорату 7, 8
1033 1210.1 Генеральний директор інформаційного агентства 7, 8
8132 8159 Генераторник 4
8134 8159 Генераторник ацетиленової установки 4
2140 2148.2 Геодезист 7
2142 2114.2 Геолог 7
2144 2114.2 Геофізик 7
2146 2113.2 Геохімік 7
8136 8284 Герметизаторник 3, 4
3080 3141 Гідроакустик 5
2150 2211.2 Гідробіолог 7
2152 2114.2 Гідрогеолог 7
2154 2114.2 Гідролог 7
4030 4113 Гідрометеоспостерігач 4
2156 2142.2 Гідротехнік 7
7106 7342 Гільоширник (поліграфічне виробництво) 4
2147 2211.2 Гістолог 7
1034 1210.1 Голова клубу (спортивного) 7
1036 1229.7 Голова комісії 7
1040 1237.1 Голова ради 7
1044 1229.5 Головна медична сестра (головний медичний брат) 6
1046 1229.6 Головний адміністратор 6, 7
1050 1231 Головний архівіст 7
1056 1229.6 Головний балетмейстер 7
1058 1229.6 Головний бібліограф 7
1060 1229.6 Головний бібліотекар 7
1066 1231 Головний бухгалтер 7
1084 1229.6 Головний диригент 7
1086 1226.1 Головний диспетчер 7
1088 1231 Головний економіст 7
1091 1237.1 Головний електрик 7
1092 1237.1 Головний електромеханік 7
1093 1237.1 Головний електронік 7
1094 1222.1 Головний енергетик 7
1096 1229.6 Головний зберігач фондів 7
1100 1226.1 Головний звукорежисер 7
1102 1237.1 Головний зоотехнік 7
1104 1222.1
1226.1
Головний інженер 7
1108 1229.1 Головний інспектор Міністерства оборони України 7
1110 1226.1 Головний капітан 7
1118 1237.1 Головний конструктор 7
1126 1222.1 Головний механік 7
1127 1226.1 Головний механік судна 7
1144 1229.6 Головний редактор 7
1148 1210.1 Головний редактор журналу 7
1150 1237.1 Головний редактор карт 7
1152 1237.1 Головний редактор карт і лоцій 7
1156 1229.6 Головний режисер 7
1164 1237.1 Головний технолог 7
1168 1229.6 Головний тренер команди 7
1176 1229.6 Головний хормейстер 7
1182 1229.6 Головний художній керівник 7
8138 8224 Готувач початкового матеріалу 4
8140 8264 Готувач пральних розчинів 3, 4
7108 7412 Готувач сумішей 4
7112 7343 Гравер 4
7114 7343 Гравер друкарських форм 4
7116 7344 Гравер оригіналів топографічних карт 4, 5
7118 7311 Градуювальник 4
7120 7242 Градуювальник радіоапаратури 4
5050 5141 Гример-пастижер 5
9030 9162 Двірник 2
8160 8154 Дезактиваторник 3, 4
9032 9142 Дезінфектор 2
1190 1229.4 Декан факультету 8
2170 2419.3 Державний експерт 6, 7
2172 2149.2 Державний реєстратор суден 7
1195 1120.1 Державний секретар 7
7130 7241 Дефектоскопіст з магнітного контролю 5
7132 7243 Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 5
7134 7232 Дефективник авіаційної техніки 5
2173 2452.2 Дизайнер мультимедійних об’єктів 6, 7
3086 3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт 5, 6
3087 3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів 5, 6
3092 3472 Диктор 5
2752 2419.3 Дипломатичний радник 7
1196 1210.1 Директор будинку офіцерів 7
1199 1210.1 Директор галузевого державного архіву 7
1210 1229.1 Директор директорату 7
1204 1229.1 Директор департаменту 7
1230 1210.1 Директор комплексу 6, 7
1238 1210.1 Директор ліцею 7
1242 1210.1 Директор навчального центру 7
1244 1210.1 Директор навчально-тренувального центру 7
1245 1210.1 Директор наукового (науково-дослідного) центру 8
1246 1210.1 Директор науково-дослідного інституту 8
1252 1229.6 Директор програм (радіотелевізійних) 7
1261 1210.1 Директор установи 7
1266 1210.1 Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного тощо) 7
2174 2453.2 Диригент 7
3094 3119 Диспетчер 5, 6
3098 3119 Диспетчер автомобільного транспорту 5
3100 3144 Диспетчер аеродромно-диспетчерського пункту 5, 6
3102 3144 Диспетчер диспетчерського пункту посадки 5, 6
2175 2149.2 Диспетчер диспетчерської служби керування 7
3104 3114 Диспетчер електрозв’язку 5, 6
3106 3113 Диспетчер електропідстанції 5, 6
4040 4131 Диспетчер з відпуску готової продукції 3, 4
3108 3144 Диспетчер з руху (літаків) 5, 6
4042 4115 Диспетчер навчальної частини 3, 4
3112 3119 Диспетчер пожежного зв’язку 5
3115 3114 Диспетчер поштового зв’язку 5, 6
4044 4115 Диспетчер факультету 3, 4
4046 4144 Діловод 3, 4
8162 8340 Днювальний 3, 4
8164 8211 Довбальник 3, 4
9034 9141 Доглядач 2
3116 3112 Доглядач будови 5
8166 8340 Доглядач вогнів 3, 4
8168 8340 Доглядач маяка 4
7136 7243 Дозиметрист 5
8170 8211 Дозувальник медичних препаратів 2, 3
2178 2432.1 Документознавець 7
8171 8332 Дорожній робітник 3, 4
7138 7129 Дорожньо-колійний робітник 3, 4
2180 2310.1 Доцент 8
8172 8251 Друкар високого друкування 4
8174 8251 Друкар глибокого друкування 4
8176 8253 Друкар друкарсько-висікального автомата 4
8178 8251 Друкар металографічного друкування 4
8180 8251 Друкар офсетного плоского друкування 4
8182 8252 Друкар-тиснильник 4
5080 5111 Евакуатор 3, 4
9050 9322 Екіпірувальник 2
2190 2441.2 Економіст 7
2192 2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 7
2194 2441.2 Економіст з договірних та претензійних робіт 7
2196 2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 7
2198 2441.2 Економіст з планування 7
2200 2412.2 Економіст з праці 7
2202 2441.2 Економіст з фінансової роботи 7
2204 2419.2 Економіст із збуту 7
2206 2122.2 Економіст-статистик 7
2208 2441.2 Економічний радник 7
3118 3414 Екскурсовод 5, 6
3120 3422 Експедитор 5
4070 4142 Експедитор (перевезення пошти) 3, 4
3122 3422 Експедитор транспортний 5
2210 2429 Експерт (у галузі правознавства) 5, 6
2217 2149.2 Експерт технічний з промислової безпеки 7
3124 3113 Електрик дільниці 5
7150 7241 Електрик судновий 4
3126 3113 Електрик цеху 5
7152 7212 Електрогазозварник 4
3128 3113 Електродиспетчер 5, 6
7154 7212 Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах 4
7156 7212 Електрозварник ручного зварювання 4
3130 3113 Електромеханік 5, 6, 7
3132 3113 Електромеханік електрозв’язку 5, 6, 7
7158 7241 Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 5, 6
7160 7241 Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5
7164 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування
лічильно-обчислювальних машин
5
7162 7311 Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування 5
3134 3113 Електромеханік загальносуднового електроустаткування 5, 6, 7
3138 3113 Електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 5
7166 7241 Електромеханік ліфтів 4
3142 3113 Електромеханік радіонавігаційної системи 6, 7
7170 7241 Електромеханік торговельного та холодильного устаткування 4
7172 7242 Електромонтер з обслуговування електроустановок 4
7174 7241 Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій 4
7175 7241 Електромонтер з обслуговування підстанції 3, 4, 5
7177 7241 Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3, 4, 5
7176 7241 Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4
7180 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 5
7181 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5
7178 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 4
7182 7241 Електромонтер контактної мережі 5
7184 7244 Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 5
7186 7243 Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 5
7188 7244 Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв’язку 5
7190 7244 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку 5
7192 7241 Електромонтер-релейник 5
7194 7241 Електроосвітлювач 4
7196 7241 Електрослюсар з ремонту електричних машин 5
3144 3113 Енергетик 7
3146 3113 Енергетик дільниці 6, 7
3148 3113 Енергетик цеху 6, 7
3150 3113 Енергодиспетчер 6, 7
2218 2211.2 Ентомолог 7
2222 2212.2 Епідеміолог 7
2224 2229.2 Ерготерапевт 7
2226 2451.2 Журналіст 7
1280 1229.6 Завідувач абонементу 5, 6
1282 1210.1 Завідувач аптеки 7
1284 1229.7 Завідувач архівосховища 5, 6
1286 1229.7 Завідувач архіву 5, 6
1290 1228 Завідувач ательє 5, 6
1294 1229.6 Завідувач бази спортивної 5, 6, 7
1298 1229.6 Завідувач басейну 5
1300 1229.6 Завідувач бібліотеки 7
1304 1225 Завідувач буфету 4, 5
1308 1239 Завідувач бюро перепусток 5, 6
1312 1225 Завідувач виробництва 5, 6, 7
1314 1229.6 Завідувач виставки 6, 7
1316 1229.5 Завідувач віварію 5, 6
1318 1229.5
1229.7
Завідувач відділення 5, 6, 7
1237.2 Завідувач відділення (науково-дослідного, науково-організаційного, науково-інформаційного тощо) 7, 8
1320 1229.7
1237.2
Завідувач відділу
Завідувач відділу (науково-дослідного, науково-організаційного, науково-інформаційного тощо)
6, 7
8
1326 1239 Завідувач господарства 4, 5, 6
1330 1229.7 Завідувач групи (науково-інформаційної) 7, 8
1332 1225 Завідувач гуртожитку 4, 5
1334 1226.2 Завідувач двору 4, 5, 6
1338 1229.4 Завідувач дитячого садка 5, 6, 7
1350 1222.2 Завідувач експедиції 4, 5, 6
1352 1319 Завідувач залу 4, 5
1356 1315 Завідувач їдальні 5, 6
1358 1229.4
1229.5
1229.7
1239
Завідувач кабінету 5, 6, 7
1362 1232 Завідувач кабінету з техніки безпеки 6, 7
1364 1226.2 Завідувач камери схову 4
1366 1231 Завідувач канцелярії 5, 6, 7
1368 1231 Завідувач каси 5, 6
1372 1229.4 Завідувач кафедри 8
1374 1225 Завідувач кімнати (відпочинку) 4
1378 1229.6 Завідувач клубу 7
1380 1229.6 Завідувач костюмерної 4, 5
1390 1229.4 Завідувач курсів 7
1392 1228 Завідувач кухні (для тварин, молочної) 5
1394 1229.4
1229.5
1229.7
1237.2
Завідувач лабораторії

Завідувач лабораторії (науково-дослідної)

6, 7

7, 8

1396 1228 Завідувач лазні 4, 5
1402 1222.2 Завідувач майстерні 5, 6
1406 1229.6 Завідувач музею 6, 7
1420 1228 Завідувач пляжу 3, 4
1424 1229.5 Завідувач поліклініки 7
1426 1229.4 Завідувач практики (виробничої, навчальної) 6, 7
1428 1228 Завідувач пральні 5, 6
1430 1229.7 Завідувач приймальні 5, 6
1432 1229.7 Завідувач пункту 4, 5
1434 1229.6 Завідувач радіовузла 5, 6
1436 1229.7 Завідувач редакції 6, 7
1438 1221.2 Завідувач розплідника тварин 6, 7
1440 1231 Завідувач секретаріату 6, 7
1442 1229.1
1229.7
Завідувач сектору 7
1446 1226.2 Завідувач складу 4, 5
1448 1222.2 Завідувач складу вибухових матеріалів 5, 6
1450 1229.6 Завідувач спортивної споруди 4, 5
1452 1229.6 Завідувач стадіону 4, 5
1464 1229.6 Завідувач студії 6, 7
1466 1226.2 Завідувач сховища 4, 5
1474 1229.6 Завідувач тиру 4, 5
1480 1229.6 Завідувач філіалу бібліотеки 7
1479 1229.6 Завідувач філіалу музею 6, 7
1483 1229.6 Завідувач філії бібліотеки 5, 6, 7
1481 1229.6 Завідувач філії музею 6, 7
1498 1228 Завідувач фотографії 5
1500 1228 Завідувач фотолабораторії 5
1508 1229.7 Завідувач частини 6, 7
7209 7414 Заготівельник продуктів і сировини 3, 4
7210 7435 Закрійник 4
8200 8122 Заливальник свинцево-олов’янистих сплавів 4
7212 7111 Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах 4
7214 7136 Заправник поливально-мийних машин 4
8202 8163 Зарядник вогнегасників 2, 3
8204 8163 Зарядник протигазових коробок 2, 3
1512 1229.1 Заступник директора департаменту 7
1514 1120.1 Заступник Міністра оборони України 7
7216 7222 Заточувальник 4
7218 7423 Заточувальник деревообробного інструменту 4
2230 2431.2 Зберігач експонатів 7
2232 2431.2 Зберігач фондів 7
8206 8232 Зварник пластмас 4
3160 3132 Звукооператор 6, 7
3162 3131 Звукооформлювач 6, 7
2234 2455.2 Звукорежисер 7
8208 8290 Зливальник-розливальник вибухонебезпечної продукції 4
2236 2211.2 Зоолог 7
2250 2142.2
2145.2
2146.2
2147.2
2149.2
Інженер 7
3170 3143 Інженер бортовий 6, 7
2252 2149.2 Інженер з аварійно-рятувальних робіт 7
2257 2149.2 Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 7
3172 3152 Інженер з безпеки руху 6, 7
2258 2147.2 Інженер з вентиляції 7
2264 2142.2 Інженер з експлуатації аеродромів 7
2266 2145.2 Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 7
2268 2145.2 Інженер з експлуатації повітряних суден 7
2270 2145.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 7
2274 2131.2 Інженер з комп’ютерних систем 7
2276 2149.2 Інженер з метрології 7
2280 2433.2 Інженер з науково-технічної інформації 7
2282 2412.2 Інженер з нормування праці 7
2284 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту 7
2288 2412.2 Інженер з організації праці 7
2290 2412.2 Інженер з організації та нормування праці 7
2292 2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища 7
2294 2149.2 Інженер з охорони праці 7
2298 2146.2 Інженер з паливно-мастильних матеріалів 7
2300 2149.2 Інженер з патентної та винахідницької роботи 7
2302 2149.2 Інженер з підводно-технічних робіт 7
2306 2412.2 Інженер з підготовки кадрів 7
2308 2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 7
2312 2149.2 Інженер з ремонту 7
3174 3152 Інженер з технічного нагляду 6, 7
2318 2149.2 Інженер з якості 7
2320 2144.2 Інженер засобів радіо та телебачення 7
2324 2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів 7
2326 2144.2 Інженер із звукозапису 7
2332 2144.2 Інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 7
3175 3143 Інженер-випробувач бортовий 6, 7
2334 2149.2 Інженер-диспетчер груповий 7
2336 2144.2 Інженер-електронік 7
2340 2143.2 Інженер-енергетик 7
3176 3152 Інженер-інспектор 6, 7
3177 3143 Інженер-інструктор бортовий 6, 7
2342 2143.2
2144.2
2145.2
2149.2
Інженер-конструктор 7
2346 2149.2 Інженер-лаборант 7
2350 2132.2 Інженер-програміст 7
2354 2145.2
2146.2
2147.2
2149.2
Інженер-технолог 7
3178 3439
3449
Інспектор 5, 6, 7
3182 3152 Інспектор газотехнічний 5, 6, 7
3202 3439 Інспектор з військового обліку 5, 6
3188 3152 Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 6, 7
3192 3423 Інспектор з кадрів 5, 6, 7
3194 3431 Інспектор з контролю за виконанням доручень 5
3196 3152 Інспектор з контролю якості продукції 6, 7
3204 3439 Інспектор з обліку та розподілу житлової площі 5
3212 3152 Інспектор з охорони праці 6, 7
3210 3212 Інспектор з охорони природи 6, 7
3218 3152 Інспектор технічний 6, 7
3220 3152 Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах 6, 7
3221 3143 Інспектор-пілот 5, 6, 7
3223 3152 Інспектор-пілот з безпеки польотів 5, 6, 7
3222 3439 Інспектор-ревізор 6, 7
3224 3419 Інспектор-товарознавець 6, 7
3226 3439 Інструктор 5, 6, 7
3228 3340 Інструктор вибухових робіт 5, 6
3230 3340 Інструктор виробничого навчання 5, 6
3234 3340 Інструктор з військово-морської підготовки 5, 6
3236 3340 Інструктор з навчання практичній їзді 5
3238 3119 Інструктор з організації служби загону 5
3240 3439 Інструктор з організаційно-масової роботи 6, 7
3242 3151 Інструктор з протипожежної профілактики 5
3241 3439 Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки 5, 6
3246 3475 Інструктор з фізкультури 5
3248 3222 Інструктор із санітарної освіти 5
3250 3475 Інструктор із стройової та фізичної підготовки 5
3252 3340 Інструктор культурно-просвітнього закладу 5, 6, 7
3254 3340 Інструктор легководолазної справи 5
3256 3475 Інструктор навчально-тренувального пункту 5, 6
2360 2359.2 Інструктор навчально-тренувального центру 6, 7
3258 3475 Інструктор парашутно-десантної підготовки 5
5101 5149 Інструктор підводного плавання 3, 4
3259 3340 Інструктор підривних робіт 5, 6
3260 3213 Інструктор службового собаківництва 5
5100 5149 Інструктор тиру 4
3264 3340 Інструктор-дезінфектор 5
2378 2351.2 Інструктор-льотчик-методист 7
3268 3475 Інструктор-методист з виробничої гімнастики 5, 6
3270 3475 Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту 5, 6
3274 3475 Інструктор-методист з фізичної культури та спорту 5, 6
3276 3475 Інструктор-методист тренажерного залу 5, 6
3278 3475 Інструктор-методист тренажерного комплексу 5, 6
3280 3475 Інструктор-парашутист 5
2380 2359.2 Інструктор-пілот (льотчик) 7
7250 7245 Кабельник-спаювальник 5
4094 4121 Калькулятор 3, 4
8250 8340 Камбузник 4
7252 7113 Каменотес 3, 4
1550 1226.2 Капітан 7
3304 3142 Капітан груповий 7
3312 3142 Капітан рейду 6, 7
3314 3142 Капітан-кранмейстер 6, 7
3316 3142 Капітан-наставник 7
2392 2148.2 Картограф 7
4096 4211 Касир 4
4097 4211 Касир квитковий 4
9060 9132 Каштелян 2
1551 1229.1 Керівник апарату 7
1554 1229.7 Керівник групи 6, 7
1558 1229.6 Керівник гуртка 5, 6
1556 1229.1 Керівник експертної групи 7
2396 2455.2 Керівник музичний 7
2398 2453.2 Керівник оркестру духових інструментів 7
1560 1226.2 Керівник польотів 6, 7
1561 1229.6 Керівник студії (образотворчої, хореографічної, музичної, вокальної) 6, 7
1564 1229.6 Керівник фізичного виховання 5, 6
2400 2455.2 Керівник художній 7
1566 1315 Керуючий готелем 5
1567 1315 Керуючий їдальнею 5, 6
6024 6129 Кінолог 4
3322 3131 Кінооператор 5, 6
2404 2455.2 Кінорежисер 7
7254 7214 Клепальник 3, 4
8257 8163 Коагулянник 4
7256 7221 Коваль ручного кування 3, 4
7258 7221 Коваль-штампувальник 3, 4
4098 4143 Кодифікатор 3, 4
4100 4143 Кодувальник 3, 4
0141 8143
8151
Колорист (виробництво паперу, лакофарбове виробництво) 4
0141 7341
7441
Колорист (поліграфічне, шкіряне виробництво) 4
1568 1226.2 Командир авіаційного загону 7
1570 1226.2 Командир авіаційної ескадрильї 6, 7
1576 1222.2 Командир відділення 4, 5
1582 1222.2 Командир загону 5
5122 5121 Комендант 3, 4
1586 1226.2 Комендант аеродрому 4, 5
5124 5121 Комендант будинку 3, 4
5126 5121 Комендант об’єкта 3, 4
9062 9411 Комірник 2
8258 8232 Комплектувальник 2, 3
7261 7232 Комплектувальник аваційної техніки 3, 4, 5
9064 9133 Комплектувальник білизни 2
8260 8264 Комплектувальник виробів 2, 3
7262 7233 Комплектувальник виробів та інструменту 3, 4
5128 5220 Комплектувальник товарів 3, 4
8262 8224 Комплектувальник фільмокопій 4
7264 7412 Кондитер 4
9066 9322 Консервувальник устаткування та металовиробів 2
2408 2149.2 Конструктор 7
2414 2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади) 7
2416 2419.2 Консультант 7
7266 7214 Контролер брухту та відходів металу 4, 5
0143 7223 Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) 4, 5
0143 8211 Контролер верстатних і слюсарних робіт (верстатні роботи) 5, 6
7268 7311 Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 5
7270 7136 Контролер водопровідного господарства 3, 4
7272 7136 Контролер газового господарства 4
7274 7241 Контролер електромонтажних робіт 5, 6
9067 9153 Контролер енергонагляду 2, 3
4104 4211 Контролер квитків 3
7276 7233 Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 3, 4
5132 5169 Контролер на контрольно-пропускному пункті 3, 4
8266 8224 Контролер плівки, розчинів і фільмових матеріалів 5, 6
7280 7242 Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5
8268 8321 Контролер технічного стану автомототранспортних засобів 4
7278 7341 Контролер у поліграфічному виробництві 4, 5
4106 4131 Контролер фільмів кінопрокату 3, 4
8270 8264 Контролер якості оброблення одягу та білизни 2, 3
4108 4211 Контролер-касир 3, 4
8272 8152 Контролер-приймальник 4
7281 7311 Контролер-приймальник боєприпасів-зарядів 4
7283 7311 Контролер-приймальник боєприпасів-порохів 4
2422 2453.2 Концертмейстер 7
9068 9332 Конюх 7
9070 9322 Копіювальник 2
7282 7343 Копіювальник друкарських форм 4
3338 3118 Копіювальник технічної документації 5, 6
8274 8224 Копіювальник фільмових матеріалів 4
8276 8332 Копрівник 4
0144 4143 Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання) 3, 4
0144 4143 Коректор (коригування текстів) 3, 4
0144 7341 Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) 5
2424 2451.2 Кореспондент 7
2426 2451.2 Кореспондент власний 7
2428 2451.2 Кореспондент спеціальний 7
7286 7435 Костюмер 4
7288 7214 Котельник 3, 4
8278 8162 Котлочистильник 4
8282 8340 Кочегар судна 4
8284 8162 Кочегар технологічних печей 4
7290 7433 Кравець 4
3340 3141 Кранмейстер 6
8286 8340 Крановий електрик 4
3342 3118 Кресляр 5
3344 3118 Кресляр-конструктор 5, 6
7292 7111 Кріпильник 4
3350 3310 Культорганізатор закладу позашкільної освіти 5, 6
9074 9151 Кур’єр 2
5134 5122 Кухар 4
5136 5122 Кухар дитячого харчування 4
5137 5123 Кухар судновий 3, 4
9076 9132 Кухонний робітник 2
3380 3111
3119
3211
3212
3221
3228
3340
Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
Лаборант (галузі техніки)
Лаборант (біологічні дослідження)
Лаборант (ветеринарна медицина)
Лаборант (медицина)
Лаборант (фармація)
Лаборант (освіта)
5, 6
7306 7311 Лаборант з випробування зброї ракетної 5, 6
8302 8284 Лаборант з оброблення аерофотоплівок 4
7310 7242 Лаборант з ультразвукової техніки 5, 6
7312 7241 Лаборант з фізико-механічних випробувань 5, 6
8304 8229 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 4
8306 8159 Лаборант хімічного аналізу 5, 6
7314 7241 Лаборант-радіометрист 5, 6
8308 8333 Лебідник 2, 3
2440 2359.2 Лектор 7
8310 8122 Ливарник металів та сплавів 4
7316 7132 Лицювальник-плиточник 4
2442 2221.2 Лікар 7
2444 2223.2 Лікар ветеринарної медицини 7
2448 2221.2 Лікар з авіаційної медицини 7
2452 2225.2 Лікар з гігієни праці 7
2454 2225.2 Лікар з гігієни харчування 7
2456 2225.2 Лікар з комунальної гігієни 7
2458 2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 7
2460 2221.2 Лікар з народної та нетрадиційної медицини 7
2462 2221.2 Лікар з променевої терапії 7
2464 2225.2 Лікар з радіаційної гігієни 7
2466 2221.2 Лікар з радіонуклідної діагностики 7
2468 2221.2 Лікар з ультразвукової діагностики 7
2469 2229.2 Лікар з функціональної діагностики 7
2470 2221.2 Лікар загальної практики – сімейний лікар 7
2472 2225.2 Лікар із загальної гігієни 7
2476 2221.2 Лікар приймального відділення 7
2478 2221.2 Лікар приймальної палати 7
2590 2229.2 Лікар судово-медичний експерт 7
2589 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-гістолог 7
2591 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-імунолог 7
2593 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-токсиколог 7
2595 2229.2 Лікар судово-медичний експерт-цитолог 7
2597 2221.2 Лікар фізичної та реабілітаційної медицини 7
2484 2221.2 Лікар-акушер-гінеколог 7
2486 2221.2 Лікар-алерголог 7
2488 2221.2 Лікар-анестезіолог 7
2490 2225.2 Лікар-бактеріолог 7
2492 2225.2 Лікар-вірусолог 7
2494 2221.2 Лікар-гастроентеролог 7
2496 2221.2 Лікар-гематолог 7
2497 2221.2 Лікар-генетик 7
2498 2221.2 Лікар-геріатр 7
2499 2221.2 Лікар-гінеколог-онколог 7
2500 2225.2 Лікар-дезінфекціоніст 7
2502 2221.2 Лікар-дерматовенеролог 7
2504 2229.2 Лікар-дієтолог 7
2506 2221.2 Лікар-ендокринолог 7
2508 2229.2 Лікар-ендоскопіст 7
2510 2225.2 Лікар-епідеміолог 7
2512 2221.2 Лікар-імунолог 7
2514 2221.2 Лікар-інфекціоніст 7
2516 2221.2 Лікар-кардіолог 7
2520 2221.2 Лікар-комбустіолог 7
2522 2229.2 Лікар-лаборант 7
2521 2229.2 Лікар-лаборант-генетик 7
2523 2229.2 Лікар-лаборант-гігієніст 7
2529 2229.2 Лікар-лаборант-імунолог 7
2524 2221.2 Лікар-методист 7
2526 2221.2 Лікар-нарколог 7
2528 2221.2 Лікар-невролог дитячий 7
2530 2221.2 Лікар-невропатолог 7
2532 2221.2 Лікар-нейрохірург 7
2534 2221.2 Лікар-нефролог 7
2536 2221.2 Лікар-онколог 7
2538 2221.2 Лікар-ортопед-травматолог 7
2540 2221.2 Лікар-отоларинголог 7
2542 2221.2 Лікар-офтальмолог 7
2544 2225.2 Лікар-паразитолог 7
2546 2212.2 Лікар-патологоанатом 7
2548 2221.2 Лікар-педіатр 7
2556 2221.2 Лікар-психіатр 7
2558 2221.2 Лікар-психолог 7
2560 2221.2 Лікар-психотерапевт 7
2562 2221.2 Лікар-психофізіолог 7
2564 2221.2 Лікар-пульмонолог 7
2566 2221.2 Лікар-радіолог 7
2568 2221.2 Лікар-ревматолог 7
2570 2229.2 Лікар-рентгенолог 7
2572 2221.2 Лікар-рефлексотерапевт 7
2574 2225.2 Лікар-санолог 7
2576 2221.2 Лікар-сексопатолог 7
2578 2229.2 Лікар-статистик 7
2580 2222.2 Лікар-стоматолог 7
2582 2222.2 Лікар-стоматолог-ортодонт 7
2584 2222.2 Лікар-стоматолог-ортопед 7
2586 2222.2 Лікар-стоматолог-терапевт 7
2588 2222.2 Лікар-стоматолог-хірург 7
2592 2229.2 Лікар-судово-психіатричний експерт 7
2594 2221.2 Лікар-сурдолог 7
2596 2221.2 Лікар-терапевт 7
2602 2221.2 Лікар-токсиколог 7
2604 2221.2 Лікар-трансплантолог 7
2606 2221.2 Лікар-трансфузіолог 7
2608 2221.2 Лікар-уролог 7
2610 2229.2 Лікар-фізіотерапевт 7
2612 2221.2 Лікар-фтизіатр 7
2614 2221.2 Лікар-хірург 7
2616 2221.2 Лікар-хірург серцево-судинний 7
2618 2221.2 Лікар-хірург судинний 7
2620 2221.2 Лікар-хірург торакальний 7
2622 2221.2 Лікар-хірург-онколог 7
2624 2221.2 Лікар-хірург-проктолог 7
2626 2451.2 Літературний співробітник 7
8312 8333 Ліфтер 3, 4
3388 3229 Логопед 5, 7
3390 3142 Лоцман 6, 7
8330 8223 Лудильник гарячим способом 3, 4
9080 9322 Лудильник деталей приладів гарячим способом 2, 3
3392 3143 Льотчик-випробувач 6, 7
1600 1222.2 Майстер 5, 6
1602 1226.2 Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт 5, 6
3410 3340 Майстер виробничого навчання 5, 6
1610 1222.2 Майстер виробничої дільниці 5, 6
1614 1222.2 Майстер дільниці 5, 6
1618 1222.2 Майстер з ремонту (для керівників підрозділів) 5, 6
1622 1222.2 Майстер з ремонту приладів та апаратури (для керівників підрозділів) 6
1629 1222.2 Майстер зміни 5, 6, 7
1630 1222.2 Майстер контрольний (дільниці, цеху) 5, 6
3412 3340 Майстер навчального полігона 5, 6
3414 3340 Майстер навчального центру 5, 6
1640 1226.2 Майстер парку (понтонного, такелажного) 5, 6
1644 1222.2 Майстер цеху 5, 6
7340 7112 Майстер-підривник 4
4130 4190 Макетник макетно-модельного проектування 3, 4
7342 7141 Маляр 3, 4
8332 8290 Маркувальник 3, 4
9090 9322 Мастильник 2
2640 2121.2 Математик 7
2642 2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій 7
8334 8340 Матрос 3, 4
8336 8340 Матрос пожежний 4
7344 7216 Матрос-водолаз 4
8338 8340 Матрос-рятувальник 4
8342 8162 Машиніст (кочегар) котельні 4
8346 8333 Машиніст автовишки та автогідропідіймача 4, 5
8348 8332 Машиніст автогрейдера 4, 5
8350 8333 Машиніст автокомпресора 4
8354 8311 Машиніст автомотриси 4
8356 8252 Машиніст агрегата для незшивного клейового скріплювання 4
8358 8332 Машиніст бетонозмішувача пересувного 4
8360 8332 Машиніст бетоноукладача 4, 5
8362 8332 Машиніст бульдозера 4, 5
8364 8332 Машиніст бурильно-кранової самохідної машини 4
8366 8113 Машиніст бурової установки 4, 5
8368 8124 Машиніст вантажних механізмів 4
8378 8159 Машиніст газогенераторної станції 4
8379 8332 Машиніст грейдера причіпного 4
8380 8161 Машиніст двигунів внутрішнього згоряння 4
8382 8332 Машиніст дорожньо-транспортних машин 4
8384 8111 Машиніст екскаватора 4, 5
8385 8332 Машиніст екскаватора одноковшового 4, 5
8387 8332 Машиніст екскаватора роторного 4, 5
8386 8311 Машиніст електровоза 4
8388 8161 Машиніст електрозварювального пересувного агрегата з двигуном внутрішнього згоряння 4
8390 8161 Машиніст електростанції пересувної 4
8392 8155 Машиніст з моторних випробувань палива 4
8393 8121 Машиніст заправної машини 3, 4
8394 8332 Машиніст землерийно-фрезерної самохідної машини 4
8396 8139 Машиніст зшивальної машини 2, 3
8398 8264 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 4
8402 8163 Машиніст компресора для подавання повітря водолазам 4
8404 8163 Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння 4
8406 8163 Машиніст компресорних установок 4
8407 8340 Машиніст котельної установки 4
8408 8333 Машиніст крана (кранівник) 4, 5
8410 8332 Машиніст крана автомобільного 4
8412 8111 Машиніст механічного котка 4, 5
8414 8152 Машиніст мийних машин 4
8416 8290 Машиніст мийної установки 4
8418 8311 Машиніст мотовоза 4
8420 8111 Машиніст навантажувальної машини 4
8422 8163 Машиніст насосних установок 4
8428 8113 Машиніст пересувного компресора 4
8434 8333 Машиніст підіймальної машини 4
8436 8290 Машиніст піскоподавальної установки 4
8438 8162 Машиніст подавання палива 4
8440 8340 Машиніст помповий (донкерман) 4
8442 8252 Машиніст приклеювальної машини 4
8446 8252 Машиніст різальних машин 4
8450 8332 Машиніст скрепера (скреперист) 4
8452 8290 Машиніст сцени 4
8454 8334 Машиніст телескопічних трапів 4
8456 8311 Машиніст тепловоза 4
8458 8332 Машиніст трубоукладача 4, 5
8460 8332 Машиніст установки для продавлювання та горизонтального буріння ґрунту 4, 5
8462 8151 Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 4, 5
8464 8252 Машиніст фальцювальних машин 4
8466 8163 Машиніст холодильних установок 4
8468 8252 Машиніст швацьких машин та автоматів 4
8471 8331 Машиніст-кранівник 3, 4
8472 8162 Машиніст-обхідник з котельного устаткування 4
1645 1475.4 Менеджер (управитель) з маркетингу 6, 7
1646 1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю 6, 7
2644 2112.2 Метеоролог 7
2645 2351.2 Методист 7
3420 3340 Методист з професійної реабілітації 5, 6, 7
2650 2455.2 Методист культурно-освітнього закладу 7
3422 3115 Механік 5, 6
3424 3115 Механік автомобільного гаража 5, 6
3426 3115 Механік автомобільної колони 5, 6
3428 3115 Механік всюдихода 5
3430 3115 Механік груповий 6
3432 3115 Механік дільниці 6
3433 3141 Механік з автоматики 5, 6
3434 3115 Механік з кранового господарства 5, 6
7346 7243 Механік з обслуговування звукової техніки 4
7348 7243 Механік з обслуговування знімальної апаратури 4
7350 7243 Механік з обслуговування кінотелевізійного устаткування 4
7352 7243 Механік з обслуговування телевізійного устаткування 5, 6
3436 3115 Механік з підіймальних установок 5, 6
3438 3115 Механік з ремонту транспорту 5, 6, 7
3440 3115 Механік з ремонту устаткування 5, 6, 7
3442 3115 Механік з технічних видів спорту 5, 6
3444 3141 Механік із суднових систем 5, 6, 7
3448 3115 Механік навчального полігона 5, 6, 7
3450 3115 Механік радіонавігаційної системи 5, 6, 7
3452 3115 Механік рефрижераторних установок 6, 7
3454 3115 Механік цеху 6, 7
3455 3143 Механік-випробувач бортовий 5, 6
9092 9142 Мийник літальних апаратів 2
9094 9132 Мийник посуду 2
7354 7213 Мідник 3, 4
2658 2211.2 Мікробіолог 7
1648 1120.1 Міністр оборони України 7, 8
7356 7321 Модельник виплавних моделей 3, 4
7358 7422 Модельник дерев’яних моделей 3, 4
5156 5132 Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими 3, 4
5154 5132 Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник тощо) 3, 4
3456 3131 Монтажер 7
7360 7341 Монтажист 3, 4
9096 9321 Монтажник 2
4132 4190 Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 3, 4
7362 7243 Монтажник зв’язку-антенник 3, 4
7364 7245 Монтажник зв’язку-кабельник 3, 4
7366 7244 Монтажник зв’язку-лінійник 3, 4
7368 7245 Монтажник зв’язку-спаювальник 3, 4
7370 7136 Монтажник зовнішніх трубопроводів 3, 4
7372 7242 Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4, 5
7374 7244 Монтажник устаткування зв’язку 4
7376 7129 Монтер колії 4
9098 9132 Монтувальник сцени 2
8474 8340 Моторист (машиніст) 4
8476 8162 Моторист автоматизованого подавання палива 4
8478 8163 Моторист електродвигунів 2, 3
8480 8163 Моторист рефрижераторних установок 4
8482 8340 Моторист трюмовий 4
9099 9322 Моторист-мастильник 2, 3
9100 9152 Музейний доглядач 2
2665 2453.1 Музикознавець 6, 7
2666 2453.2 Музичний оформлювач 7
7380 7122 Муляр 3, 4
8500 8251 Накладальник на друкарських машинах 2, 3
7400 7311 Налагоджувальник геофізичної апаратури 4, 5
7401 7423 Налагоджувальник деревообробного устаткування 4, 5
7402 7223 Налагоджувальник колійних машин та механізмів 4, 5
7404 7223 Налагоджувальник поліграфічного устаткування 4, 5
8502 8223 Наплавник пластмаси 4
8504 8163 Наповнювач балонів 4
4140 4121 Нарядник 3, 4
7408 7312 Настроювач духових інструментів 4
7410 7312 Настроювач піаніно та роялів 4
7412 7312 Настроювач щипкових інструментів 4
2676 2111.1 Науковий співробітник 7, 8
2112.1
2113.1
2114.1
2121.1
2122.1
2131.1
2132.1
2139.1
2141.1
2142.1
2143.1
2144.1
2145.1
2146.1
2148.1
2149.1
2211.1
2212.1
2213.1
2221.1
2222.1
2223.1
2224.1
2229.1
2230.1
2351.1
2359.1
2411.1
2412.1
2419.1
2421.1
2431.1
2432.1
2441.1
2442.1
2443.1
2444.1
2445.1
2446.1
2447.1
1656 1210.1 Начальник академії 7, 8
1664 1229.7 Начальник архіву 6, 7
1666 1226.2 Начальник бази 5, 6, 7
1674 1210.1 Начальник будинку офіцерів 7
1676 1231 Начальник бюро 5, 6
1678 1239 Начальник варти воєнізованої охорони 4, 5
1680 1239 Начальник варти окремого пожежного поста 4, 5
1682 1222.2 Начальник виробництва 6, 7
1685 1222.2 Начальник виробничої лабораторії 6, 7
1686 1222.2 Начальник відділення 5, 6, 7
1688 1226.2 Начальник відділення зв’язку 5, 6, 7
1690 1223.2
1226.2
1229.1
1229.3
1229.7
1231
1232
1234
1237.2
Начальник відділу

Начальник відділу (науково-дослідного, науково-організаційного, науково-інформаційного тощо)

7

8

1696 1232 Начальник відділу кадрів 6, 7
1704 1235 Начальник відділу матеріально-технічного постачання 6, 7
1712 1232 Начальник відділу охорони праці 6, 7
1725 1229.7 Начальник військового представництва 7
1728 1239 Начальник воєнізованої охорони 5, 6
1730 1226.2 Начальник гаража 5, 6, 7
1731 1229.7 Начальник головного військового представництва 7
1732 1229.7 Начальник головного управління 7
1734 1210.1 Начальник госпіталю 7
1736 1223.2 Начальник господарства житлово-комунального 4, 5, 6
1742 1239 Начальник господарського відділу 4, 5
1744 1315 Начальник готелю 5, 6
1746 1222.2 Начальник групи 5, 6, 7
1747 1222.2 Начальник диспетчерської служби 5, 6
1748 1222.2
1223.2
Начальник дільниці 5, 6
1750 1226.2 Начальник доку (докмейстер) 6, 7
1752 1226.2 Начальник дороги 6, 7
1757 1222.2 Начальник друкарні 7
1758 1222.2 Начальник експедиції 5, 6, 7
1760 1222.2 Начальник електропідстанції 5
1764 1222.2 Начальник загону 6, 7
1766 1222.2
1226.2
Начальник зміни 5, 6, 7
1772 1229.7 Начальник інспекції 7
1774 1210.1 Начальник інституту 7
1792 1229.6 Начальник клубу (спортивного) 5, 6
1794 1210.1 Начальник коледжу 7
1796 1226.2 Начальник колони 6, 7
1798 1239 Начальник команди (охорони об’єктів) 5
1800 1229.6 Начальник команди (з виду спорту) 6, 7
1802 1239 Начальник команди пожежної охорони 5
1804 1222.2 Начальник компресорної станції 5
1808 1222.2 Начальник котельні 5
1816 1237.2 Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної тощо) 8
Начальник лабораторії (науково- випробувальної) 7, 8
1818 1222.2 Начальник лабораторії метрології 6, 7
1824 1229.5 Начальник лазарету 7
1826 1226.2 Начальник майстерні 5, 6, 7
1842 1222.2 Начальник очисних споруд 5, 6
1851 1210.1 Начальник підприємства (будинкоуправління) 7
1854 1239 Начальник пожежної охорони 5, 6
1858 1210.1 Начальник поліклініки 7
1870 1210.1 Начальник профілакторію 7
1872 1226.2 Начальник пункту 5, 6, 7
1876 1226.2 Начальник радіостанції 5, 6
1877 1222.2 Начальник району (електричних мереж) 7
1878 1229.7 Начальник режимно-секретного органу 6, 7
1880 1210.1 Начальник санаторію 7
1886 1224 Начальник секції 7
1888 1235 Начальник складу 7
1890 1222.2
1226.2
1229.3
1229.7
1231
Начальник служби 5, 6, 7
1896 1239 Начальник сторожової охорони 5, 6
1898 1229.6 Начальник студії 5, 6, 7
1908 1210.1 Начальник університету 7
1910 1229.1 Начальник управління (органи військового управління) 7
1916 1222.2 Начальник установки (бурової, млинарської) 6, 7
1922 1315 Начальник хлібопекарні 5, 6
1924 1210.1
1226.2
1229.3
1236
Начальник центру 6, 7
1926 1222.2 Начальник цеху 6, 7
1928 1210.1
1229.7
Начальник частини 6, 7
7430 7437 Оббивальник 3, 4
7432 7111 Оббирач гірничих виробок 3, 4
4151 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4
7431 7341 Обліковець (поліграфічне виробництво) 3, 4
8510 8282 Обмотувальник елементів електричних машин 4
8520 8232 Оброблювач виробів із пластмас 4
4152 4141 Оброблювач інформаційного матеріалу 3, 4
7434 7341 Оброблювач кліше 3, 4
8522 8224 Обробник кінофотоматеріалів 4
2680 2451.2 Оглядач 7
7436 7233 Оглядач вагонів 3, 4
8524 8163 Оглядач гідротехнічних об’єктів 4
8525 8159 Оглядач нафтоналивних ємностей 3, 4
7438 7233 Оглядач-ремонтник вагонів 3, 4
6030 6113 Озеленювач 4
8523 8163 Озонаторник 4
8525 8159 Оксидувальник-вакуумник 4
9120 9141 Опалювач 2
4153 4133 Оператор авіаційного електрозв’язку 4
8527 8211 Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 4
5190 5169 Оператор автоматичного газового захисту 4
7440 7343 Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 4
3482 3111 Оператор біолокацій 5, 6
3484 3131 Оператор відеозапису 5, 6
8526 8151 Оператор водомаслостанції 2, 3
8528 8290 Оператор дефектоскопного візка 4
4154 4133 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт 3, 4
4155 4133 Оператор диспетчерської служби 3, 4
8530 8163 Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 4
8532 8251 Оператор друкарського устаткування 4
4156 4142 Оператор експедиційних машин 3, 4
7442 7242 Оператор електроакустичних вимірювань 4, 5
4158 4223 Оператор електрозв’язку 4
7444 7343 Оператор електронних гравіювальних автоматів для виготовлення форм глибокого друкування 4, 5
8534 8290 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 4
5192 5121 Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів 4
4160 4133 Оператор з оброблення перевізних документів 3, 4
4162 4114 Оператор з уведення даних на ЕОМ (ОМ) 3, 4
8536 8155 Оператор заправних станцій 4
3488 3131 Оператор звукозапису 5, 6
8538 8290 Оператор колійних вимірювань 4
4164 4112 Оператор комп’ютерного набору 3, 4
4166 4112 Оператор комп’ютерної верстки 3, 4
4167 4112 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4
8540 8162 Оператор котельні 4
8541 8224 Оператор магнітного запису 5, 6
3492 3133 Оператор медичного устаткування 5, 6
8542 8333 Оператор механізованих та автоматизованих складів 4
8544 8163 Оператор на аеротенках 4
8546 8163 Оператор на біофільтрах 2, 3
8548 8163 Оператор на відстійниках 4
8550 8163 Оператор на емшерах 2, 3
8552 8163 Оператор на метантенках 4
8554 8163 Оператор на мулових майданчиках 2, 3
8556 8163 Оператор на пісколовках та жироловках 2, 3
8558 8163 Оператор на решітці 2, 3
8560 8163 Оператор на фільтрах 4
3494 3144 Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом 5, 6
8562 8163 Оператор очисних споруд 2, 3
8564 8142 Оператор очисного устаткування 4
8565 8163 Оператор полів зрошування та фільтрації 4
8568 8264 Оператор пральних машин 4
8569 8224 Оператор проекційного та звукового устаткування 5
8570 8112 Оператор пульта керування 4
8571 8224 Оператор пульта керування кіноустановкою 5, 6
3498 3132 Оператор радіочастотного контролю 5, 6
5194 5169 Оператор сейсмопрогнозу 4
4168 4133 Оператор служби перевезень 3, 4
4170 4133 Оператор служби руху 3, 4
8572 8161 Оператор спецводоочищення 4
8574 8340 Оператор спеціальних пристроїв земснарядів 4
7450 7421 Оператор сушильних установок 3, 4
8576 8162 Оператор теплового пункту 4
8578 8211 Оператор ультразвукових установок 5, 6
8579 8163 Оператор установок для зневоднення осаду 4
8577 8163 Оператор установки для сушіння осаду 4
8580 8163 Оператор хлораторної установки 4
7452 7311 Оптик медичний 5, 6
7454 7311 Оптик-механік 5, 6
3504 3224 Оптометрист 5, 6
3505 3414 Організатор екскурсій 5, 6
3506 3474 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 6, 7
4174 4190 Освітлювач 3, 4
4176 4111 Офісний службовець (друкування) 3, 4
5196 5123 Офіціант 3, 4
8582 8223 Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 4
7470 7345 Палітурник 3, 4
7472 7345 Палітурник документів 3, 4
3520 3475 Парашутист-випробувач 5
3522 3475 Парашутист-укладальник парашутів 5
7474 7132 Паркетник 3, 4
4180 4144 Паспортист 3, 4
7476 7212 Паяльщик 3, 4
7478 7412 Пекар 3, 4
8600 8274 Пекар-майстер 4
2692 2444.2 Перекладач 7
5222 5141 Перукар 4
5224 5141 Перукар-модельєр 4
8602 8252 Перфораторник (поліграфічне виробництво) 2, 3
1940 1120.1 Перший заступник Міністра оборони України 7, 8
7479 7112 Підривник 3, 4
7480 7112 Підривник на лісових роботах 4, 5
7482 7112 Підривник-розрядник боєприпасів 4
9132 9322 Підсобний робітник 2
3526 3143 Пілот (другий пілот) 5, 6
7484 7241 Пірометрист 3, 4
4184 4190 Піротехнік 4
7486 7143 Піскоструминник 3, 4
7488 7122 Пічник 3, 4
8606 8122 Плавильник металу та сплавів 4
5226 5161 Пожежний (респіраторник) 4
5227 5161 Пожежний-рятувальник 4
2698 2443.2 Політолог 7
5228 5142 Покоївка 3
7490 7131 Покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів 3, 4
7492 7131 Покрівельник сталевих покрівель 3, 4
7494 7224 Полірувальник (механічне оброблення металів) 3, 4
5230 5131 Помічник вихователя 4
8618 8340 Помічник механіка 4
2699 2445.2 Практичний психолог 7
9136 9133 Прасувальник 2
4196 4131 Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я 3, 4
7496 7341 Препаратор 3, 4
1941 1234 Прес-секретар 6, 7
7498 7221 Пресувальник брухту та відходів металів 3, 4
8624 8232 Пресувальник виробів з пластмас 4
8622 8252 Пресувальник (поліграфічне виробництво) 4
9137 9132 Прибиральник виробничих приміщень 2
9138 9132 Прибиральник службових приміщень 2
9142 9162 Прибиральник територій 2
8626 8163 Приймальник балонів 2, 3
4188 4132 Приймальник замовлень 3, 4
4190 4131 Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів) 3, 4
8627 8251 Приймальник на машинах та агрегатах 3, 4
9144 9333 Приймальник товарів 2
7500 7411
7413
7414
Приймальник-здавальник харчової продукції 4
5231 5111 Прийомоздавальник вантажу та багажу 3, 4
7502 7311 Приладист (електронна техніка) 4, 5
7504 7341 Пробіст високого друкування 4
7506 7341 Пробіст офсетного плоского друкування 4
8628 8290 Пробовідбірник 2, 3
2704 2149.2 Провідний інженер з об’єктивного контролю 7
5232 5112 Провідник 3, 4
5236 5112 Провідник із супроводження вантажів 3, 4
5238 5169 Провідник службових собак 4
5240 5112 Провідник службово-технічного вагона 4
2711 2132.2 Програміст (база даних) 7
2712 2132.2 Програміст прикладний 7
2714 2132.2 Програміст системний 7
1953 1210.1 Проректор 7
2720 2310.1 Професор 8
2724 2445.2 Психолог 7
3543 3132 Радіоелектронік 5, 6, 7
7515 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4, 5
7520 7243 Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 4, 5
7522 7242 Радіомонтажник судновий 4, 5
4200 4223 Радіооператор 4
3544 3132 Радіотелеграфіст 5
4202 4223 Радіотелефоніст 4
7524 7243 Радіотехнік 4
2750 2490 Радник (в органах військового управління) 7
2751 2490 Радник (патронатної служби) 7
2744 2490 Радник з гендерних питань 7
2745 2490 Радник з координації робіт служб 7
2746 2490 Радник з політичних питань 7
2747 2429 Радник з юридичних питань 7
2748 2490 Радник зі зв’язків з громадськістю 7
2749 2490 Радник зі стратегічних комунікацій 7
8650 8141 Рамник 3, 4
4204 4121 Рахівник 3
8652 8153 Регенераторник відпрацьованого масла 2, 3
7526 7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4, 5
7528 7241 Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4
7530 7232 Регулювальник-настроювач тренажерів 4
2754 2451.2 Редактор 7
2758 2148.2 Редактор карт 7
2762 2451.2 Редактор літературний 7
2764 2453.2 Редактор музичний 7
2770 2451.2 Редактор технічний 7
2774 2444.2 Редактор-перекладач 7
4206 4222 Реєстратор 3, 4
4208 4222 Реєстратор медичний 4
2776 2455.2 Режисер 7
2778 2455.2 Режисер радіомовлення 7
2780 2455.2 Режисер телебачення 7
2782 2455.2 Режисер-постановник 7
1951 1210.1 Ректор 7
7532 7129 Ремонтувальник площинних спортивних споруд 3
9160 9322 Ремонтувальник респіраторів та протигазів 2
3554 3229 Рентгенолаборант 5, 6
7536 7311 Рентгеномеханік 5
7538 7111 Респіраторник 4
7540 7345 Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів 3
7542 7312 Реставратор духових інструментів 4
7546 7312 Реставратор смичкових та щипкових інструментів 4
8654 8224 Реставратор фільмових матеріалів 3, 4
4210 4190 Реставратор фільмокопій 4
7550 7343 Ретушер (поліграфічне виробництво) 3, 4
7344 Ретушер (фотороботи) 5, 6
3558 3436.1 Референт 6, 7
7552 7213 Рихтувальник кузовів 3, 4
8656 8143 Різальник паперу, картону та целюлози 3, 4
8658 8211 Різьбонарізувач на спеціальних верстатах 3, 4
7554 7113 Різьбяр по каменю 3, 4
9162 9133 Робітник виробничих лазень 2
9164 9161 Робітник з благоустрою 2
6040 6129 Робітник з догляду за тваринами 3
7556 7129 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 3, 4
9166 9162 Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 2
9168 9133 Робітник з обслуговування лазні 2
6042 6113 Робітник зеленого будівництва 3
9170 9311 Робітник на геофізичних роботах 2
9173 9311 Роздавальник вибухових матеріалів 2, 3
8660 8163 Роздавальник нафтопродуктів 3, 4
9174 9322 Роздільник брухту та відходів металу 2, 3
7558 7435 Розкрійник 4
8661 8221 Розливальник стерильних розчинів 3, 4
7560 7222 Розмітник 4
8662 8290 Розподілювач робіт 3, 4
3559 3473 Розпорядник танцювального вечора 5, 6
8664 8211 Рубач дроту 3, 4
6050 6113 Садівник 3
6052 6121 Санітар ветеринарної медицини 4
5245 5169 Сапер (розмінування) 3, 4
8680 8211 Свердлувальник 4
8682 8224 Світлокопіювальник 4
4220 4115 Секретар 3, 4
3580 3431 Секретар адміністративний 5
1960 1229.7 Секретар відповідальний 6, 7
3584 3439 Секретар колегії 5, 6, 7
3588 3431
3439
Секретар комітету 5, 6, 7
4222 4115 Секретар навчальної частини 4
3592 3439 Секретар ради 5, 6, 7
3598 3231 Сестра медична (брат медичний) 5, 6
3600 3231 Сестра медична (брат медичний) відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги 5, 6
3602 3231 Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування 5, 6
3604 3231 Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур 5, 6
3606 3231 Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури 5, 6
3608 3231 Сестра медична (брат медичний) з масажу 5, 6
3610 3231 Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії 5, 6
3612 3231 Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики 5, 6
3614 3231 Сестра медична (брат медичний) зі стоматології 5, 6
3622 3231 Сестра медична (брат медичний) поліклініки 5, 6
3624 3231 Сестра медична (брат медичний) стаціонару 5, 6
3618 3231 Сестра медична операційна (брат медичний операційний) 5, 6
3620 3231 Сестра медична патронажна (брат медичний патронажний) 5, 6
3626 3231 Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) 5, 6
4228 4131 Сестра-господиня 3, 4
8684 8312 Сигналіст 4
2800 2112.2 Синоптик 7
8686 8141 Складальник 4
7581 7311 Складальник боєприпасів 4
7583 7311 Складальник зброї ракетної 4
7590 7211 Складальник форм 4
7582 7341 Складач на машинах 3, 4
7586 7341 Складач на складальних рядковиливальних машинах 3, 4
7580 7341 Складач ручним способом 3, 4
8688 8312 Складач поїздів 4
7592 7343 Склографіст (ротаторник) 4
9190 9142 Склопротиральник 2
7594 7135 Скляр 4
7598 7233 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 4
7600 7233 Слюсар будівельний 4
7602 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4
7604 7136 Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4
7606 7241
7242
7311
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4, 5
7630 7233 Слюсар з механоскладальних робіт 4
7608 7233 Слюсар з обслуговування теплових мереж 4
7609 7233 Слюсар з обслуговування теплових пунктів 4
7610 7231 Слюсар з паливної апаратури 4
7612 7232 Слюсар з ремонту авіадвигунів 4
7616 7232 Слюсар з ремонту агрегатів 4
7618 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4
7620 7233 Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 4
7621 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4
7622 7232 Слюсар з ремонту літальних апаратів 5
7624 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 4
7626 7233 Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4
7628 7214 Слюсар із складання металевих конструкцій 4
7631 7232 Слюсар-випробувач 3, 4
7633 7233 Слюсар-дизеліст 3, 4
7632 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4
7634 7241 Слюсар-електромонтажник 5, 6
7636 7222 Слюсар-інструментальник 5, 6
7637 7241 Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем 3, 4
7639 7233 Слюсар-механік з випробувань установок та апаратури 3, 4
7643 7232 Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів 3, 4
7638 7233 Слюсар-ремонтник 5, 6
7640 7136 Слюсар-сантехнік 4
7642 7232 Слюсар-складальник двигунів 5, 6
6054 6124 Собаківник 3, 4
7643 7311 Сортувальник виробів, сировини та матеріалів 3, 4
4230 4142 Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 3, 4
2804 2446.2 Соціальний працівник 6, 7
3628 3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал) 5, 6
2806 2442.2 Соціолог 7
2807 2419.3 Спеціаліст державної служби 5, 6
3630 3475 Спортсмен-інструктор 6, 7
3632 3475 Спортсмен-професіонал з виду спорту 6, 7
3634 3119 Стажист-дослідник 6, 7
3642 3115 Старший механік підводного апарата 5, 6, 7
3636 3141 Старший механік-капітан 6, 7
4232 4122 Статистик 4
3638 3231 Статистик медичний 6, 7
4234 4111 Стенографіст 4
8690 8340 Стерновий (керманич) 4
7645 7111 Стовбуровий (підземний) 3, 4
7646 7422 Столяр 3, 4
7648 7124 Столяр судновий 3, 4
9192 9152 Сторож 2
5246 5169 Стрілець 4
7650 7215 Стропальник 4
8692 8211 Стругальник 4
8694 8163 Суднопропускник 4
3646 3472 Суфлер 6, 7
8700 8264
8111
Сушильник (виробництво текстилю) Сушильник (збагачення) 4
4250 4190 Табельник 3
7670 7215 Такелажник 4
7672 7215 Такелажник на монтажі 4
7674 7215 Такелажник судновий 4
3650 3211 Таксидерміст 5
4252 4121 Таксувальник 3
4254 4121 Таксувальник перевізних документів 3, 4
4256 4121 Тарифікатор 3, 4
6060 6121 Тваринник 3
4258 4223 Телеграфіст 4
3500 3132 Телеоператор 5, 6
4260 4223 Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі (2, 1 класів) 4
4262 4223 Телефоніст міжміського телефонного зв’язку (3, 2, 1 класів) 4
3660 3115 Теплотехнік 5
8710 8123 Терміст 4
7678 7124 Тесляр 4
7680 7224 Тесляр судновий 4
3662 3119 Технік 5
3664 3115 Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю 5
3666 3115 Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден 5
3668 3145 Технік аеродромної служби 5
3670 3212 Технік ветеринарної медицини 5
3672 3114 Технік електрозв’язку 5
3665 3119 Технік з аварійно-рятувальних робіт 5, 6
3667 3115 Технік з автоматизованих систем льотного контролю 5, 6
3674 3119 Технік з аеронавігаційної інформації 5
3676 3119 Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки 5
3678 3115 Технік з експлуатації та ремонту устаткування 5
3679 3439 Технік з інвентаризації нерухомого майна 5, 6
3680 3115 Технік з інструменту 5
3682 3119 Технік з метрології 5
3684 3115 Технік з механізації трудомістких процесів 5
3686 3119 Технік з нормування праці 5
3688 3119 Технік з обліку 5
3690 3119 Технік з планування 5
3692 3119 Технік з праці 5
3694 3114 Технік з радіолокації 5
3696 3141 Технік з радіонавігації 5
3704 3114 Технік з сигналізації 5
3698 3225 Технік зубний 5
3700 3132 Технік із звукозапису 5
3702 3145 Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 5
3706 3119 Технік із стандартизації 5
3708 3114 Технік інформаційно-обчислювального центру 5
3681 3115 Технік маяка 5, 6
3710 3114 Технік обчислювального центру 5
3712 3114 Технік поштового зв’язку 5
3714 3119 Технік тренажера 5
3716 3131 Технік-аерофотограметрист 6
3718 3119 Технік-геодезист 5
3720 3111 Технік-гідрогеолог 5
3722 3111 Технік-гідролог 5
3724 3112 Технік-гідротехнік 5
3726 3112 Технік-доглядач 5
3728 3111 Технік-дозиметрист 5
3730 3113 Технік-енергетик 6
3732 3152 Технік-інспектор 6
3734 3118 Технік-картограф 5
3736 3113
3114
3115
3118
Технік-конструктор 6, 7
3738 3111
3211
Технік-лаборант 5, 6
3740 3111 Технік-метеоролог 5, 6
3744 3139 Технік-оператор електронного устаткування 5, 6
3746 3231 Технік-ортезист-гіпсовиливальник 5, 6
3748 3121 Технік-програміст 5, 6
3750 3112 Технік-проектувальник 5, 6
3752 3119 Технік-протезист-ортезист 5
3754 3119 Технік-теплотехнік 5, 6
3756 3111
3113
3114
3115
Технік-технолог 5, 6
3757 3118 Технік-топограф 5, 6
3758 3119 Технолог 6, 7
7682 7412 Тістороб 4
3760 3419 Товарознавець 5, 6, 7
8712 8211 Токар 4
2822 2212.2 Токсиколог 7
2824 2148.2 Топограф 7
7684 7222 Точильник 4
7686 7343 Травильник кліше 4
7688 7343 Травильник форм глибокого друкування 4
8714 8331 Тракторист 4
2826 2229.2 Трансплант-координатор 7
7690 7324
7343
Трафаретник 4
3762 3475 Тренер з виду спорту 6, 7
6062 6129 Тренер коней 4
3764 3475 Тренер-викладач з виду спорту 7
8730 8286 Укладальник виробів 4
7710 7122 Укладальник промислових залізобетонних труб 4
4270 4112 Укладальник тексту 4
9200 9322 Укладальник-пакувальник 2
4272 4141 Укладач кінопрограм 4
2830 2148.2 Укладач лоцій 7
2834 2414.2 Уповноважений з антикорупційної діяльності 6, 7
8732 8224 Установник кольору та світла 4
1970 1237.2 Учений секретар 7, 8
8750 8229
8264
Фарбувальник 4
2706 2224.2 Фармацевт 7
5248 5220 Фасувальник медичних виробів 4
3776 3241 Фахівець безконтактного масажу 5, 6
3780 3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну) 5, 6
2840 2149.2 Фахівець з питань мобілізаційної роботи 5, 6, 7
2842 2419.2 Фахівець з публічних закупівель 5, 6, 7
2848 2419.2 Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою 6, 7
2850 2446.2 Фахівець із соціальної роботи 6, 7
4280 4142 Фельд’єгер 3, 4
3788 3221 Фельдшер 5
3790 3227 Фельдшер ветеринарної медицини 5
3792 3221 Фельдшер з медицини невідкладних станів 5
3796 3221 Фельдшер санітарний 5
3798 3229 Фельдшер-лаборант 5
2856 2111.2 Фізик 7
2858 2229.2 Фізичний терапевт 7
4282 4190 Фільмоперевіряльник 4
8753 8162 Форсунник 4
0240 8224 Фотограф (поліграфічне виробництво) 4
0240 7344 Фотограф (фотороботи) 5
3800 3131 Фотокореспондент 5, 6
3802 3131 Фотокореспондент спеціальний 5, 6
8756 8224 Фотолаборант 4
4284 4223 Фотооператор 4
3804 3131 Фототехнік 5
7732 7343 Фотоцинкограф 4
8758 8211 Фрезерувальник 4
7734 7122 Футерувальник (кислототривник) 4
2870 2113.2 Хімік 7
2872 2454.2 Хореограф 7
2874 2453.2 Хормейстер 7
7750 7343 Хромолітограф 4
2876 2452.2 Художник 7
3822 3471 Художник з освітлення 5
2880 2452.2 Художник-графік телебачення 7
3823 3471 Художник-гример 5
3824 3471 Художник-декоратор телебачення 5
3828 3471 Художник-оформлювач 5, 6
2890 2455.2 Художник-постановник 7
2892 2452.2 Художник-реставратор 6, 7
5249 5169 Черговий бюро перепусток 3, 4
4292 4142 Черговий відповідальний за обмін пошти 3, 4
4294 4222 Черговий з надання довідок 3, 4
2900 2149.2 Черговий з польотів 7
4296 4211 Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів 3, 4
4298 4222 Черговий інформаційно-довідкової служби 4
5251 5111 Черговий на зустрічі та посадці пасажирів 3, 4
3840 3119 Черговий оперативний 5, 6
3842 3119 Черговий оперативний загону 5, 6
9210 9141 Черговий по гуртожитку 2
9212 9141 Черговий по кімнаті відпочинку 2
5250 5121 Черговий по поверху 2
8776 8312 Черговий стрілочного поста 4
8780 8162 Чистильник 4
8782 8131 Чистильник димоходів, лежаків та топок 4
8784 8122 Чистильник металу, відливків, виробів та деталей 2, 3
7780 7436 Швачка 4
7790 7436 Швачка з пошиття та ремонту літакового інвентарю 4
3850 3142 Шкіпер 5
8802 8211 Шліфувальник 4
7792 7221 Штампувальник (холодноштампувальні роботи) 4
7794 7133 Штукатур 4
3852 3142 Штурман 5, 6
3854 3143 Штурман-випробувач 5, 6
3856 3143 Штурман-інспектор 5, 6
2920 2359.2 Штурман-інструктор 7
7810 7243 Щогловик-антенник судновий 4
2930 2429 Юрисконсульт 7
7830 7343 Юстирувальник 4

{Таблиця 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 757 від 19.12.2023}

 

Заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
В. Коваль

 

Додаток 1
до Переліку професійних назв робіт
працівників Збройних Сил України
(пункт 5)

ПЕРЕЛІК
похідних посад

Найменування похідних посад Код Міноборони
1 2
Без особливостей 00
Віце- 01
Перший заступник (керівника) 02
Заступник 03
Головний 04
Провідний 05
Старша 06
Старший 07
Молодший 08
Змінний 09
Черговий 10
Перший 11
Другий 12
Третій 13
Четвертий 14
Помічник (керівника та фахівця) 15
Старший помічник 16
Перший помічник 17
Другий помічник 18
Третій помічник 19
Четвертий помічник 20
П’ятий помічник 21
Змінний помічник 22
Груповий 23
Бригадний 24
Районний 25
Дільничий 26
1 класу 28
2 класу 29
3 класу 30
вищої категорії 31
1 категорії 32
2 категорії 33
3 категорії 34
1 розряду 35
2 розряду 36
3 розряду 37
4 розряду 38
5 розряду 39
6 розряду 40

 

Додаток 2
до Переліку професійних назв робіт
працівників Збройних Сил України
(пункт 8)

ПЕРЕЛІК
професійних назв робіт, які мають однакові назви в різних розділах кваліфікації професій

Код Міноборони Код
ДК 003:2010
Професійні назви робіт (посад) Код
рівня освіти (кваліфікації)
1 2 3 4
0028 2453.2
2454.2
2455.2
Артист 7
0028 3479 Артист (з дипломом молодшого бакалавра) 5
0020 2421.2 Бухгалтер (з дипломом магістра) 7
0020 3433 Бухгалтер (з дипломом молодшого бакалавра) 5
0141 7341.2
7441.2
Колорист (поліграфічне, шкіряне виробництво) 4
0141 8151.2
8183.2
Колорист (виробництво паперу, лакофарбове виробництво) 4
0143 7223 Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) 4, 5
0143 8211 Контролер верстатних і слюсарних робіт (верстатні роботи) 5, 6
0144 4143 Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання) 3, 4
0144 4143 Коректор (коригування тексту) 3, 4
0144 7341 Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) 5
0240 7344 Фотограф (фотороботи) 5
0240 8224 Фотограф (поліграфічне виробництво) 4

Додаток 3
до Переліку професійних назв робіт
працівників Збройних Сил України
(пункт 11)

 

ПЕРЕЛІК
кодів працівників за джерелами утримання та професійними ознаками

Код Види обліку
920 Цивільні працівники
921 Цивільні працівники, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету
923 Цивільні працівники, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету
924 Державні службовці
925 Цивільні працівники на посаді військовослужбовців
926 Політичні посади
927 Працівники патронатних служб
928 Іноземні цивільні спеціалісти
929 Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування
930 Працівники воєнізованої охорони
931 Старший начальницький склад
932 Середній начальницький склад
933 Молодший начальницький склад
934 Рядовий склад

Примітки:

1. Коди 920 і 930 у штатах не проставляються, вони призначені для проведення узагальнених підрахунків під час автоматизованої обробки інформації.

2. Правильність застосування кодів працівників за джерелами утримання та професійними ознаками в штатах і штатних нормативах забезпечують їх розробники.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19 грудня 2022 року № 438

 

ПЕРЕЛІК
облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України

1. Цей Перелік розроблено відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року № 762).

2. Цей Перелік застосовується для єдиного підходу у Збройних Силах України щодо обліку спеціалістів з вищою освітою, а також для забезпечення автоматизованої обробки штатної інформації щодо обліку працівників Збройних Сил України.

3. Цей Перелік визначає облікові спеціальності працівників Збройних Сил України, які наведено в таблиці «Перелік облікових спеціальностей».

4. Об’єктом класифікації є перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої освіти за відповідними рівнями вищої освіти.

5. У штатах, штатних нормативах, інших облікових документах номер облікової спеціальності працівника складається із шестизначного числа, яке включає в себе код шифра галузі, код спеціальності, код рівня освіти і має таку структуру:

У штатах (штатних нормативах) за кожною посадою вказується тільки одна облікова спеціальність, яка найбільше відповідає цій посаді. Номер облікової спеціальності вибирається з Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України, код рівня освіти проставляється з Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України, з урахуванням кваліфікаційних вимог до конкретної посади та здійснення у закладах вищої освіти підготовки спеціалістів за відповідним рівнем освіти.

Перелік облікових спеціальностей

Шифр
галузі
знань
Найменування галузі знань Код
спеціальності
Найменування спеціальності
1 2 3 4
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
04 Богослов’я 041 Богослов’я
05 Соціальні
та поведінкові науки
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
06 Журналістика 061 Журналістика
07 Управління
та адміністрування
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
08 Право 081 Право
09 Біологія 091 Біологія та біохімія
10 Природничі науки 101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю*
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія
11 Математика та статистика 111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека та захист інформації
126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
145 Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 171 Електроніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
176 Мікро- та наносистемна техніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
187 Деревообробні та меблеві технології
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
21 Ветеринарія 211 Ветеринарна медицина
22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія
222 Медицина
223 Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та лікування
225 Медична психологія
226 Фармація, промислова фармація
227 Терапія та реабілітація
228 Педіатрія
229 Громадське здоров’я
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм і рекреація
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 251 Державна безпека
252 Безпека державного кордону
253 Військове управління (за видами збройних сил)
254 Забезпечення військ (сил)
255 Озброєння та військова техніка
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**
257 Управління інформаційною безпекою
26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека
262 Правоохоронна діяльність
263 Цивільна безпека
27 Транспорт 271 Морський та внутрішній водний транспорт
272 Авіаційний транспорт
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право

__________
* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія.

** Вид (види) діяльності затверджується (затверджуються) відповідним державним органом, який забезпечує виконання завдань у сфері національної безпеки, за погодженням з МОН.

Примітка:

Правильність застосування кодів облікових спеціальностей працівників в штатах і штатних нормативах забезпечують їх розробники.

Заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
В. Коваль

 

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.