Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №438 від 28.07.2023 Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2023 № 438

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2023 р.
за № 1373/40429

Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання

Відповідно до частин першої, другої статті 8, частини четвертої статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», з метою врегулювання механізму відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання для проведення державної реєстрації геномної інформації людини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання, що додається.

2. Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Д. Лубінець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
28 липня 2023 року № 438

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2023 р.
за № 1373/40429

ПОРЯДОК
відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання

1. Цей Порядок визначає механізм та строки відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, а також місце його зберігання для проведення державної реєстрації геномної інформації людини.

2. У цьому Порядку терміни вжито в значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

3. Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту здійснюється:

  • на підставі заяви про відбір біологічного матеріалу та надання письмової згоди на обробку персональних даних (додаток 1), які вкладаються разом з упаковкою, в яку поміщений біологічний матеріал, до паперового конверта;
  • в обов’язковому порядку в разі введення правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

4. Відбір біологічного матеріалу під час дії воєнного стану здійснюється у строки, визначені частиною другою статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

5. Відбір біологічного матеріалу здійснюється із застосуванням засобів (систем) для відбору біологічних зразків, що призначені для їх тривалого зберігання.

Засоби (системи) для відбору біологічних зразків мають відповідати національному стандарту ДСТУ ISO 18385:2019 «Мінімізація ризику забруднення продукції, використовуваної для збирання, зберігання, аналізування біологічного матеріалу в криміналістичних цілях, ДНК людини», затвердженому наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 13 серпня 2019 року № 251.

6. Строк зберігання відібраного біологічного матеріалу не повинен перевищувати строк зберігання, який встановлений виробником засобів (систем) для відбору біологічних зразків.

7. Як біологічний матеріал використовується зразок букального епітелію людини, який відбирається з внутрішніх поверхонь щік шляхом притискання (10-20 разів) до них аплікатора засобу (системи) для відбору біологічного матеріалу.

Відбір зразка букального епітелію проводиться нетравмуючим неінвазивним методом. Проведення відбору біологічного матеріалу людини не повинно становити небезпеку для її життя і здоров’я, принижувати її честь та гідність.

8. Уповноважені особи, на яких покладається здійснення відбору біологічного матеріалу, його облік (далі – уповноважені особи), а також місця відбору та зберігання біологічного матеріалу визначаються командирами (начальниками) військових частин (установ, закладів).

9. Уповноважені особи здійснюють:

  • видачу військовослужбовцям необхідних витратних матеріалів (засіб (система) для відбору біологічного матеріалу, паперовий конверт для пакування відібраного біологічного матеріалу, шаблон реєстраційної картки);
  • надання методичної допомоги військовослужбовцям при здійсненні відбору біологічного матеріалу;
  • облік відібраного біологічного матеріалу;
  • зберігання облікованого відібраного біологічного матеріалу.

10. Відбір біологічного матеріалу проводиться військовослужбовцями самостійно у присутності уповноваженої особи.

11. Відбір біологічного матеріалу здійснюється відповідно до інструкції виробника засобів (систем) для відбору біологічних зразків, що призначені для їх тривалого зберігання.

12. Упаковка біологічного матеріалу повинна забезпечувати його збереження та захист від несанкціонованого доступу.

13. Під час відбору біологічного матеріалу уповноваженою особою заповнюється реєстраційна картка відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців (додаток 2), яка закріплюється або, за наявності технічної можливості, друкується на конверті з біологічним матеріалом та передається уповноваженій особі для зберігання.

14. Відібраний біологічний матеріал обліковується в журналі реєстрації відібраного біологічного матеріалу (додаток 3) (далі – Журнал), який ведеться в паперовій формі, а за наявності технічної можливості – в електронній.

15. Зберігання відібраного біологічного матеріалу здійснюється в сухих приміщеннях за умов, що забезпечують збереження цілісності упаковки та унеможливлення несанкціонованого доступу до нього, а також дотримання вимог зберігання біологічного матеріалу, визначених виробником засобів (систем) для відбору біологічних зразків.

16. Відбір біологічного матеріалу, його зберігання здійснюються в межах бюджетних асигнувань, передбачених для Міністерства оборони України на відповідний рік.

17. Після закінчення строку зберігання відібраного біологічного матеріалу за необхідності організовується повторний відбір його у військовослужбовця.

18. У разі звільнення зі служби військовослужбовців біологічний матеріал повертається цим особам, про що зазначається в Журналі.

19. Відібраний у військовослужбовців біологічний матеріал використовується для встановлення геномної інформації виключно в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, за потреби розшуку осіб, зниклих безвісти, або ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла людини.

Тимчасово виконуюча
обов’язки директора
Департаменту гуманітарного
забезпечення Міністерства
оборони України
полковник юстиції
О. Граждан

Додаток 1
до Порядку відбору біологічного
матеріалу у військовослужбовців
та його зберігання
(пункт 3)

ЗАЯВА
про відбір біологічного матеріалу та надання згоди на обробку персональних даних

Додаток 2
до Порядку відбору біологічного
матеріалу у військовослужбовців
та його зберігання
(пункт 13)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців

Додаток 3
до Порядку відбору біологічного
матеріалу у військовослужбовців
та його зберігання
(пункт 14)

ЖУРНАЛ
реєстрації відібраного біологічного матеріалу

____________________________________________________________________
(орган (установа))

Розпочато «___» ____________ 20__ року

Закінчено «___» ____________ 20__ року

№ з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, у якої здійснено відбір біологічного матеріалу Дата відбору Місце відбору Військова частина (установа, заклад), що здійснила відбір біологічного матеріалу Місце зберігання біологічного матеріалу Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посада уповноваженої особи Дата знищення, повернення біологічного матеріалу Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8

9

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.