Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №444 від 01.08.2023 Про затвердження Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2023 № 444

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 вересня 2023 р.
за № 1562/40618

Про затвердження Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 198 від 26.03.2024}

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

 • Перелік військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу;
 • Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК «Про затвердження Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1190/21502 (із змінами).

3. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України
І. Клименко
Т.в.о. Міністра освіти і науки України Є. Кудрявець
Заступник Голови
Служби безпеки України
А. Сандурський
Голова Служби зовнішньої
розвідки України
О. Литвиненко
Начальник Управління державної
охорони України
генерал-майор
С. Рудь
Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Ю. Щиголь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
01 серпня 2023 року № 444

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 вересня 2023 р.
за № 1562/40618

ПЕРЕЛІК
військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу

I. Загальні положення

1. Військово-облікова спеціальність – це категорія військового обліку, яка визначає військовослужбовцям та військовозобов’язаним військову спеціальність та належність до виду (роду) військ (сил) (далі – ВОС).

ВОС має цифрове позначення (номер, код) та найменування, що дозволяє вести автоматизований військовий облік.

2. У цьому Переліку застосовуються такі скорочення:

 • Апарат Головнокомандувача ЗС України – Апарат Головнокомандувача Збройних Сил України;
 • ВВНЗ та ВНП ЗВО – вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти та військові ліцеї;
 • ВМС ЗС України – Військово-Морські Сили Збройних Сил України;
 • Генеральний штаб ЗС України – Генеральний штаб Збройних Сил України;
 • Головне управління персоналу Генерального штабу ЗС України – Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;
 • ЗС України – Збройні Сили України;
 • ППО – протиповітряна оборона;
 • ПС ЗС України – Повітряні Сили Збройних Сил України;
 • СВ ЗС України – Сухопутні війська Збройних Сил України.

3. Перелік ВОС включає військові спеціальності, опанування якими дозволяє громадянам України виконувати військовий обов’язок.

Перелік ВОС осіб офіцерського складу застосовується для:

 • визначення ВОС за посадами осіб офіцерського складу під час розроблення штатів;
 • обчислення штатної чисельності (потреби) осіб офіцерського складу за ВОС відповідно до організаційно-штатної структури ЗС України в мирний час та в особливий період;
 • визначення чисельності осіб офіцерського складу, отримання статистичної інформації про осіб офіцерського складу, які проходять військову службу, службу у військовому резерві або виконують військовий обов’язок у запасі;
 • планування та здійснення підготовки (перепідготовки) та накопичення ресурсів осіб офіцерського складу, організації освітнього процесу з метою вдосконалення знань, навичок та отримання практичного досвіду у військових частинах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, військових частинах підготовки резервів осіб офіцерського складу;
 • зазначення в облікових документах даних про отриману особами офіцерського складу підготовку, перепідготовку та вдосконалення їх знань, а також набутий досвід роботи з військової спеціальності під час проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу або в галузях національної економіки за спеціальностями, спорідненими з військовими;
 • здійснення персонального обліку осіб офіцерського складу;
 • визначення відповідності ВОС, за якою особи офіцерського складу запасу перебувають на військовому обліку, посадам, на які здійснюється їх прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • визначення відповідності ВОС осіб офіцерського складу під час їх призначення на посади і переміщення по службі.

4. ВОС мають шестизначне цифрове позначення (код). Перші дві цифри є кодом групи, до якої входить ВОС, чотири наступні цифри – спеціальність у групі.

ВОС класифікуються за характером службової діяльності осіб офіцерського складу і поділяються на спеціальності:

 • командного профілю (групи 01-39);
 • інженерного і технічного профілю (групи 41-70);
 • юридичного профілю (група 85);
 • медичного профілю (група 90);
 • ветеринарного профілю (група 99).

Рівень військової освіти, який повинен мати офіцер для заміщення конкретної посади за визначеною ВОС, має цифрове позначення (код) відповідно до Переліку рівнів військової освіти осіб офіцерського складу Збройних Сил України (додаток 1) та встановлюється в штаті сьомою цифрою безпосередньо за кодом ВОС.

5. ВОС, за якими допускається призначення офіцерів, використовуються:

 • під час комплектування посад осіб офіцерського складу у воєнний час за іншими ВОС без додаткової підготовки за означеною спеціальністю, а також з обов’язковою додатковою підготовкою на навчальних зборах після призначення;
 • під час комплектування вакантних посад із числа офіцерів запасу в разі прийняття їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
 • під час їх призначення на посади і переміщення по службі в мирний час.

6. Відбір осіб із числа офіцерів запасу в разі прийняття їх на військову службу за контрактом організовується і здійснюється командирами військових частин на конкретну вакантну посаду з урахуванням рівня освіти на зазначену в штаті ВОС. Відбір осіб офіцерського складу із запасу на посади за іншими ВОС здійснюється з урахуванням отриманого раніше досвіду військової служби або з урахуванням допустимої заміни (без додаткової підготовки та з додатковою підготовкою).

Командири військових частин здійснюють відбір з числа осіб офіцерського складу із запасу для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в межах групи ВОС (крім посад льотного складу та груп 06, 07, 39, 46, 90). У такому разі під час комплектування посад у ЗС України зазначене питання попередньо погоджується з Генеральним штабом ЗС України для прийняття рішення.

Якісний відбір офіцерів запасу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, їх подальшу підготовку та направлення на відповідні курси підвищення кваліфікації (за потреби) забезпечують командири військових частин.

7. Номенклатура ВОС не є постійною та залежить від рівня технічного оснащення та організаційної побудови ЗС України. За потреби внесення змін і доповнень до затверджених переліків пропозиції подаються до Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України до 01 серпня щороку органами військового управління, структурними підрозділами Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача ЗС України та Генерального штабу ЗС України з обґрунтуванням потреби змін і доповнень, а саме щодо:

 • загальної кількості перспективних посад за новою ВОС;
 • кількості посад у військових частинах та органах військового управління тактичної, оперативної та стратегічної ланки;
 • ВОС, за якими допускається призначення офіцерів без додаткової та з додатковою підготовкою;
 • замовлення на підготовку фахівців тактичного та оперативного рівня військової освіти;
 • спеціалізації, за якою буде здійснена підготовка відповідних фахівців;
 • вищого військового навчального закладу та військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, який буде здійснювати таку підготовку;
 • типового алгоритму управління кар’єрою офіцера за ВОС, яка пропонується.

8. Заміна ВОС у штатах та облікових документах осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, службу у військовому резерві, та осіб офіцерського складу запасу здійснюється відповідно до Переліку кодів військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, які підлягають заміні (додаток 2).

II. Перелік ВОС осіб офіцерського складу

ВОС Посади, на яких застосовується Допустиме призначення офіцерів
номер
(код)
найменування без додаткової підготовки з додатковою підготовкою
1 2 3 4 5
Група 01 Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування військ (сил) ЗС України
011000 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та плануванням бойових дій) військ (сил) На посадах керівного складу (керівного льотного складу), що передбачають стратегічний рівень військової освіти, в органах військового управління, ВВНЗ та ВНП ЗВО 012000
060100
Офіцери інших ВОС, які мають оперативний рівень військової освіти
012000 Бойове застосування військ (сил) На командних і штабних посадах, що передбачають стратегічний рівень військової освіти, в органах військового управління, ВВНЗ та ВНП ЗВО 011000
Група 02 Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування механізованих, танкових, десантно-штурмових військ і морської піхоти
020100 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та плануванням бойових дій) військ – загальновійськове На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на пунктах управління 021000
021100
021200
021400
021000 Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 020100
021100
021200
021400
021100 Бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 021000 021200
021200 Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), десантно-штурмових, гірсько-піхотних з’єднань, військових частин, підрозділів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 021300
021400
020100
021000
461400
021300 Організація повітрянодесантної підготовки в аеромобільних (повітрянодесантних), десантно-штурмових, гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднаннях, військових частинах, підрозділах На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063000
063200
021200
021400
021400 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів морської піхоти На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 021200
021300
081000
082000
020100
021000
022100 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України з охорони та оборони важливих державних об’єктів та комунікацій На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 022200
022300
022400
021000
022200 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України з охорони громадського порядку На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 022100
022300
022400
021000
022300 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 022100
022200
022400
021000
022400 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України спеціального призначення На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 022100
022200
022300
021000

094200

Група 03 Управління бойовими діями ракетних військ і артилерії та берегових ракетно-артилерійських військ.
Бойове застосування оперативно-тактичних і тактичних ракет, наземної артилерії та берегового ракетно-артилерійського озброєння
030100 Управління бойовими діями (оперативною та бойовою підготовкою) ракетних військ і артилерії На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальники артилерії 030300
030400
030500
030600
030300 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 030100
030400
030500
030600
030400 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 030100
030300
030500
030600
030500 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 030100
030300
030400
030600
030600 Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів (ПТКРК) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 030100
030300
030400
030500
030700 Бойове застосування артилерійських військових частин і підрозділів десантно-штурмових військ На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 030100
030300
030400
030500
030600
032100 Бойове застосування берегових ракетних і артилерійських з’єднань, військових частин (підрозділів) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 707100 073000
707200
Група 04 Управління бойовими діями зенітних ракетних та радіотехнічних військ.
Бойове застосування зенітного ракетного, зенітного артилерійського та радіотехнічного озброєння протиповітряної оборони
040100 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою зенітних ракетних та радіотехнічних військ), планування операцій та бойових дій На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 040400
040500
040200
040300
440200
040200 Бойове застосування та управління діями військ ППО СВ ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041600
040300 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою) сил та засобів протиповітряної оборони ВМС ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073000 040200
040400 Управління бойовими діями (оперативною та бойовою підготовкою) зенітних ракетних військ і зенітної артилерії На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041100
041300
041505
708100
040500 Управління бойовим застосуванням (оперативною та бойовою підготовкою) радіотехнічних військ На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 044000 040200
045000
041100 Бойове застосування підрозділів, озброєних зенітними ракетними комплексами великої дальності На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 708300
708400
708500
708100
041103 Бойове застосування технічних підрозділів зенітних ракетних комплексів великої дальності На командних посадах у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041100
708400
041303
041307
041507
708100
041300 Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних багатоканальними зенітними ракетними комплексами та системами середньої дальності На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 708300 041100
041305
041505
708100
041303 Бойове застосування технічних підрозділів зенітних ракетних комплексів (систем) середньої дальності На командних посадах у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041300 041103
041307
041507
708400
708500
041305 Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних багатоканальними зенітними ракетними системами середньої дальності На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 708300
708500
041100
041300
041303
041505
041307 Бойове застосування технічних підрозділів зенітних ракетних систем середньої дальності На командних посадах у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 708400 041103
041303
041507
708100
708500
041505 Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних багатоканальними зенітними ракетними комплексами малої дальності На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 708300
708500
041100
041300
041305
041507 Бойове застосування технічних підрозділів багатоканальних зенітних ракетних комплексів малої дальності На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 708400 041303
041307
708500
041600 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, озброєних зенітними ракетними комплексами малої дальності На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 441100
441300
441500
041900 Бойове застосування підрозділів, озброєних переносними зенітними ракетними комплексами На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041600
042000 Бойове застосування підрозділів зенітної артилерії На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 042100 041600
041900
042100 Бойове застосування підрозділів, озброєних гарматно-ракетними комплексами, самохідними зенітними артилерійськими установками На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 042600 041600
041900
042600 Бойове застосування підрозділів, озброєних зенітними ракетними комплексами ближньої дії На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041900 041600
043000 Бойове застосування автоматизованих засобів управління зенітними ракетними комплексами На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 708600 708100
043100 Бойове застосування автоматизованих засобів управління зенітними ракетними комплексами та зенітною артилерією військ ППО СВ ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 443100
044000 Бойове застосування військових частин і підрозділів радіотехнічних військ На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 044001
044002
044003
708200
045000
044001 Бойове застосування радіолокаційних комплексів (станцій) сантиметрового діапазону та радіовисотомірів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 044000
044002
044003
708200
045000
461704
044002 Бойове застосування радіолокаційних комплексів (станцій) дециметрового діапазону На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 044000
044001
044003
441100
708200
045000
461704
044003 Бойове застосування радіолокаційних комплексів (станцій) метрового діапазону На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 044000
044001
044002
708200
045000
461704
045000 Бойове застосування радіотехнічних військових частин і підрозділів військ ППО СВ ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 448000
046000 Застосування автоматизованих засобів управління радіотехнічними засобами На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 046002
046003
531100
046002 Застосування автоматизованих засобів управління радіотехнічними засобами середньої продуктивності На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 044000
044002
044003
708200
441100
046003 Застосування автоматизованих засобів управління радіотехнічними засобами великої продуктивності На командних і штабних посадах у підрозділах, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО та командних пунктах 046000
046002
531100
Група 06 Управління бойовими діями авіації. Бойове застосування авіації
060100 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та плануванням бойових дій) ПС ЗС України На посадах керівного льотного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 060102 060200
060300
060102 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та плануванням бойових дій) авіації ПС ЗС України На посадах керівного льотного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 060100 060103
060103 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та плануванням бойових дій) армійської авіації На посадах керівного льотного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 060100
060102
061601
061610
061300
060200 Планування операцій та бойових дій авіації На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також спеціалістів 061800
062200
062600
062700
062701
062800
060300 Бойове застосування змішаних авіаційних з’єднань і військових частин (крім морської авіації) На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061300
061600
060400
061000
060400 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та плануванням бойових дій) авіації ВМС ЗС України На посадах керівного льотного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 060900 060102
060200
060900 Бойове застосування військових частин і підрозділів протичовнової авіації На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 060400 060102
060200
061000 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів бомбардувальної авіації На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
061002 Бойове застосування авіаційних розвідувальних військових частин і підрозділів (на літаках бомбардувальної авіації) На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061000
061200 Бойове застосування авіаційних військових частин і підрозділів винищувальної авіації На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061500
061300 Бойове застосування авіаційних військових частин і підрозділів штурмової авіації На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061500
061400 Бойове застосування авіаційних військових частин і підрозділів військово-транспортної авіації На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061401 060900
061401 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів військово-транспортної авіації (на турбогвинтових та реактивних літаках) На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061400 060400
061500 Бойове застосування військових частин і підрозділів легких реактивних літаків На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061200
061600 Бойове застосування вертолітних військових частин і підрозділів авіації СВ ЗС України На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061601
061610
061601 Бойове застосування вертолітних підрозділів і частин вогневої підтримки військ авіації СВ ЗС України На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061610
061603 Бойове застосування протичовнових вертолітних військових частин і підрозділів (корабельних) На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061600
061610 Бойове застосування транспортних вертолітних військових частин і підрозділів На посадах льотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 060103
061800 Льотчик На посадах нельотного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також офіцери запасу (льотного складу), які списані з льотної роботи й не мають підготовки чи досвіду служби за іншими військовими спеціальностями Офіцери льотного складу, списані з льотної роботи
061900 Штурманська авіація (крім морської авіації) На посадах штурманів (льотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061902
061903
061905
061907
062000
061902 Штурманська бомбардувальної авіації На посадах штурманів (льотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061903 061905
061903 Штурманська розвідувальної авіації На посадах штурманів (льотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061902
061905 Штурманська транспортної авіації На посадах штурманів (льотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061900 061902
061907
061907 Штурманська на вертольотах (крім протичовнових і протимінних) На посадах штурманів (льотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061902
062000 Штурманська морської авіації На посадах штурманів (льотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061900
062005 Штурманська протичовнової авіації (на вертольотах) На посадах штурманів (льотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 061907
062200 Штурман авіаційний На посадах нельотного складу (штурманів) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також офіцери запасу (штурмани), які списані з льотної роботи й не мають підготовки чи досвіду служби за іншими військовими спеціальностями Офіцери-штурмани, списані з льотної роботи
062600 Штабна авіаційна На штабних посадах (нельотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 062700
062701
060100
060102
062606 Штабна морської авіації На штабних посадах (нельотного складу) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 060400
060900
062700 Бойове управління польотами авіації з пунктів управління На посадах спеціалістів пунктів управління польотами авіації 062600 062701
062701 Бойове управління польотами авіації з наземних пунктів управління, які мають системи наведення На посадах спеціалістів пунктів управління польотами авіації 062600 062700
062800 Організація забезпечення посадки літаків і вертольотів наземного (берегового, корабельного) базування На посадах керівників посадки літаків та вертольотів 061800
062200
063000 Організація повітрянодесантної (парашутно-десантної) підготовки в авіації На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 021300
063200
062200
061800
063200 Бойове застосування парашутно-десантних підрозділів пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 021300
063000
021200
021400
063300 Бойове застосування військових частин і підрозділів радіотехнічного забезпечення польотів авіації На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 120500
121100
461700
120100
121000
063400 Бойове застосування військових частин і підрозділів безпілотних літаків розвідників На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 091000
461008
063401 Бойове застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів тактичного класу На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063400
063402
091000
461008
094000
096300
063402 Бойове застосування військових частин і підрозділів безпілотних авіаційних комплексів оперативно-тактичного, стратегічного класів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 062200
062700
062701
063500 Випробування засобів рятування та життєзабезпечення екіпажів літальних апаратів, засобів повітряного десантування та бортових засобів евакуації На посадах спеціалістів (льотних екіпажах) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, а також викладачі 063000
063200
461400
061800
062200
461000
461100
461200
461300
Група 07 Управління бойовими діями ВМС ЗС України. Бойове застосування підводних човнів і надводних кораблів
070100 Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та плануванням бойових дій) ВМС ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 071100
071300
470100
071100 Бойове застосування підводних човнів На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також командирів підводних човнів їх помічників
071300 Бойове застосування надводних кораблів (бойових) На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також командирів надводних кораблів (суден) та їх помічників 070100
071400
071400 Бойове застосування кораблів спеціального призначення На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також командирів надводних кораблів (суден) та їх помічників (кораблів (суден) комплексного постачання, кораблів (суден) вимірювальних комплексів і пошуково-рятувальних кораблів (суден)) 070100
071300
072000 Застосування суден забезпечення На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також командирів суден та їх помічників 070100
071300
071400
072300 Штурманська та лоцманська кораблів На командних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також головних (флагманських) штурманів (лоцманів) 211000
470600
073000 Бойове застосування ракетного, зенітного та артилерійського озброєння надводних кораблів (суден) На командних посадах в органах військового управління, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 471100
471200
471500
073400 Бойове застосування протичовнового, торпедного, мінного озброєння і тральних засобів надводних кораблів (суден) і підводних човнів На командних посадах в органах військового управління, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 471600
472000
073600 Організація радіотехнічного забезпечення ВМС ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073601 470400
472100
073601 Бойове застосування засобів бойового управління та радіотехнічних засобів надводних кораблів (суден) і підводних човнів На командних посадах в органах військового управління, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073600 472100
074000 Організація і ведення пошукових, аварійно-рятувальних, підйомних, водолазних і глибоководних робіт На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 473000 472700
074200 Бойове застосування берегових військових частин забезпечення ВМС ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, берегових частинах (навчальних загонах, центрах і школах, флотських екіпажах, півекіпажах, ланках і командах) Офіцери інших ВОС ВМС ЗС України, які не використовуються за спеціальністю або непридатні до служби у плавскладі на надводних кораблях і підводних човнах та спецспорудах ВМС ЗС України
Група 08 Управління військовими частинами (підрозділами) Сил спеціальних операцій ЗС України
081000 Бойове застосування військових частин і підрозділів спеціальних операцій На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 082000
083000
090100
092500
093000
094000
094001
094002
094100
094200
Офіцери інших ВОС, які пройшли курси підготовки фахівців Сил спеціальних операцій ЗС України
082000 Бойове застосування морських військових частин і підрозділів спеціальних операцій На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 092500
094200
081000
083000
094100
074000
473000
083000 Розвідувально-інформаційне забезпечення військових частин і підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 081000
091300
092500
094000
094100
094200
096300
Офіцери інших ВОС, які пройшли курси підготовки фахівців Сил спеціальних операцій ЗС України
084000 Організація та ведення психологічних акцій (дій) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 093500
150100
150200
150300
340001
340002
340004
340005
Офіцери інших ВОС, із знанням іноземних мов на рівні СМР-2, які пройшли курси підготовки фахівців Сил спеціальних операцій ЗС України
085000 Міжнародні відносини у воєнній сфері На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 390400
390500
340004
Група 09 Організація і ведення розвідки
090100 Організація розвідки На посадах керівного складу розвідки в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальників розвідки з’єднань 090200 020100
021000
021100
021200
021400
090101
090300
094003
090101 Організація розвідувально-інформаційної роботи На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 090100
090200
090300
091500
092000
092500
093500
096400
Офіцери інших ВОС, які мають оперативний рівень військової освіти
090200 Організація наземної розвідки На посадах керівного складу розвідки в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальників розвідки з’єднань 094000 021000
021100
021200
021400
090300 Організація радіоелектронної розвідки На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 094400
094500
096400
090500 Організація та бойове застосування підрозділів інженерної розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 101000 101100
191000
091000 Організація повітряної розвідки На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальників розвідки авіаційних частин 063400
063402
061002
061903
063401
491200
091100 Організація повітряної радіоелектронної розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 061002
061903
091300 Оперативно-інформаційна робота з космічною інформацією На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 491800 482300
091500 Організація морської розвідки На посадах керівного складу розвідки в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальників розвідки з’єднань 090100 090300
094400
092000 Організація космічної розвідки На посадах керівного складу в органах військового управління, установах і військових навчальних закладах 491800
092500 Організація спеціальної розвідки На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
093000 Оперативний склад органів спеціальної розвідки На посадах спеціалістів оперативного складу органів спеціальної розвідки (від з’єднань і вище), в установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 093100
093100 Оперативна техніка спеціальної розвідки На посадах спеціалістів спеціальної розвідки Офіцери інших ВОС за персональним відбором 390400
093300 Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки На посадах спеціалістів радіозв’язку спеціальної розвідки 495000 521000
093400 Спеціальна служба розвідки На посадах спеціалістів спеціальної розвідки 531100
093500 Організація психологічної боротьби На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають досвід служби журналістської роботи із знанням іноземних мов
094000 Бойове застосування військових частин і підрозділів військової розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 094001 021000
021100
021200
021400
094100
094001 Бойове застосування наземних підрозділів військової розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 094000 021000
021100
021200
021400
094002 Бойове застосування розвідувальних, аеромобільних (повітрянодесантних), десантно-штурмових військових частин і підрозділів військової розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 094000
094100
021200
021400
094001
094003 Бойове застосування розвідувально-інформаційних підрозділів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 083000
091300
092500
093500
094000
094001
094002
094400
094500
096300
096400
Офіцери інших ВОС, які мають досвід інформаційно-аналітичної та журналістської роботи
094100 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення (крім морських) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 094000
094002
021200
094001
094200 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення ВМС ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 092500 021400
074000
094100
473300
094400 Бойове застосування підрозділів радіорозвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 090300
094500
096400
094500 Бойове застосування підрозділів радіотехнічної розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 090300
094400
096400
096300 Обробка (дешифрування) аерофотоданих повітряної розвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
096400 Автоматизована обробка розвідувальної інформації в радіоелектронній розвідці На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 090300
094400
094500
097000 Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 030400 030500
041600
098000 Бойове застосування військових частин і підрозділів радіаційної, хімічної, біологічної розвідки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 110100
111000
510200
510900
Група 10 Інженерне забезпечення бойових дій військ (сил)
100100 Організація інженерного забезпечення бойових дій військ (сил) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальники інженерної служби Офіцери інших ВОС інженерного забезпечення бойових дій військ (сил) та інженерного озброєння, які мають досвід військової служби на посадах офіцерського складу
100400 Організація інженерного забезпечення бойових дій (бойового застосування) зенітних ракетних та радіотехнічних військ На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальників інженерної служби 100100 100500
101000
100500 Організація інженерного забезпечення бойових дій ВМС ЗС України На командних і штабних посадах спеціалістів морської інженерної служби в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100 100400
101000
101000 Бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) з’єднань, військових частин (підрозділів) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100 100400
100500
101100 Бойове застосування понтонно-мостових та переправно-десантних з’єднань, військових частин (підрозділів) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
101501
100400
100500
101000
101400 Бойове застосування інженерних з’єднань, військових частин (підрозділів) водопостачання На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
101500
101502
100400
100500
101000
101500 Бойове застосування інженерно-технічних з’єднань, військових частин (підрозділів) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
101400
101502
100400
100500
101000
101501 Бойове застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних військових частин (підрозділів) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
101100
100400
100500
101000
101502 Бойове застосування інженерно-позиційних та інженерно-фортифікаційних військових частин (підрозділів) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
101400
101500
100400
100500
101000
Група 11 Радіаційне, хімічне і біологічне забезпечення бойових дій військ (сил)
110100 Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України в бойових діях На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників служб (груп) радіаційного, хімічного, біологічного захисту 098000
111000
111100
110400
110600
510900
110400 Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту військових частин (підрозділів) зенітних ракетних та радіотехнічних військ у бойових діях На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників служб (груп) радіаційного, хімічного, біологічного захисту 110100
110600
111000
111100
110500 Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту бойовий дій авіації На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників служб (груп) радіаційного, хімічного, біологічного захисту 110100
110600
111000
111100
110600 Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту ВМС ЗС України в бойових діях На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників служб (груп) радіаційного, хімічного, біологічного захисту (крім морських) 110100
111000
510100
111100
111000 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту (крім морського берегового базування) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 098000
110100
110400
110600
510100
510900
111100 Бойове застосування димових військових частин і підрозділів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 110100
111000
110400
110600
098000
510100
510200
510900
Група 12 Організація зв’язку. Застосування засобів зв’язку
120100 Організація зв’язку у ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 120500
121000
121100
121501
520100
521000
521305
520200
520300
521800
120500 Організація зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 120100
121000
121100
121501
520100
520200
521000
520300
521305
521800
121000 Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку (крім підрозділів і військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації) На командних і штабних посадах у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 120100
121501
520100
520300
521000
521305
521800
120500
121100
129000
520200
530100
531100
121100 Бойове застосування військових частин і підрозділів зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації На командних і штабних посадах у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063300
120100
121000
120500
121501
521305
461700
121501 Організація захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах На командних і штабних посадах, на посадах спеціалістів у льотних екіпажах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 160000
160100
160200
160300
521305
530200
120100
120500
121000
121100
520100
521000
520200
520300
521800
530100
531100
129000 Організація фельд’єгерсько-поштового зв’язку На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 120100
121000
120500
121100
Група 13 Організація автоматизації управління військами (силами)
Група 14 Організація боротьби в електромагнітному та кіберсередовищі. Застосування засобів електромагнітної боротьби (включаючи радіоелектронну боротьбу)
140001 Організація та ведення боротьби в електромагнітному та кіберсередовищі На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників відділів (відділень, груп) управління радіочастотним спектром 140100
140300
140500
140600
140700
141000
141001
141002
141200
142000
160000
540001
540002
540100
541000
140100 Організація радіоелектронної боротьби у ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 140300
141000
540100
140300 Організація радіоелектронної боротьби у СВ ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників радіоелектронної боротьби військових частин 140100 140500
140600
141000
541000
140500 Організація радіоелектронної боротьби у ПС ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників радіоелектронної боротьби військових частин 140100 140300
140600
540100
140600 Організація радіоелектронної боротьби у ВМС ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників радіоелектронної боротьби військових частин 140100 140300
140700 Організація радіоелектронного захисту радіоелектронних систем та засобів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 140100 140300
140500
140600
141000 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів, озброєних наземними засобами радіоелектронної боротьби На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 140100
140300
141001
141002
541000
141001 Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних наземними засобами перешкод радіозв’язку На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 140100
140300
140500
141000
541000
141002 Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних наземними (корабельними) засобами перешкод радіолокації, радіонавігації та оптико-електронних засобів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 140100
140500
141000
541000
141200 Бойове застосування військових частин і підрозділів радіоелектронного захисту радіоелектронних систем та засобів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 140100
140700
141001
141002
142000 Бойове застосування військових частин та підрозділів електромагнітної та кіберборотьби На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників відділів (відділень, груп) використання радіочастотного спектра 141000
141001
141002
141200
160100
160200
160300
540001
540002
540100
541000
Група 15 Інформаційна боротьба
150100 Управління інформаційною безпекою у воєнній сфері На командних і штабних посадах керівного складу в органах військового управління 150200 150300
150200 Організація та ведення інформаційної боротьби На командних і штабних посадах у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 150100 150300
150300 Організація та ведення інформаційної боротьби в кібернетичному просторі На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 150200
Група 16 Кіберборотьба
160000 Організація та ведення кіберборотьби На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 140001
142000
160100
160200
160300
540001
540002
140100
140300
140500
140600
140700
141000
141001
141002
141200
540100
541000
160100 Застосування підрозділів кіберрозвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 142000
160000
160200
160300
540001
540002
141000
141001
141002
141200
150200
150300
191100
482300
491800
530100
530200
530600
540100
541000
160200 Застосування підрозділів кіберзахисту На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 121501
142000
160000
160100
160300
521305
530200
540001
540002
141200
160300 Застосування підрозділів кібервпливу На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 142000
160000
160100
160200
540001
540002
141000
141001
141002
141200
150200
150300
191100
482300
491800
530100
530200
530600
540100
541000
Група 17 Організація відновлення та будівництва національної транспортної системи
170100 Управління діяльністю та підготовкою
Державної спеціальної служби транспорту
На командних і штабних посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 170200
580100
180200
703100
170200 Застосування з’єднань, військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 170201
170202
170203
580100
180200
703100
170201 Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 170200
170202
170203
580100
180200
703100
170202 Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 170200
221000
580100
170201
170203 Застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 170200
580100
221000
500200
500201
170204 Застосування військових частин і підрозділів із технічного прикриття та охорони об’єктів національної транспортної системи На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 170200
580100
170300 Застосування військових частин і підрозділів з експлуатації об’єктів національної транспортної системи На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також спеціалістів рухомого складу залізниць 703200
Група 18 Організація відновлення та будівництва автомобільних доріг. Організація дорожньо-комендантської служби
180200 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів дорожніх військ На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
180204 Бойове застосування дорожньо-комендантських з’єднань, військових частин, підрозділів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
180200
101501
Група 19 Топогеодезичне забезпечення військ (сил)
190100 Організація топогеодезичного забезпечення На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальники топографічної служби 191000 590200
590300
191000 Застосування топогеодезичних військових частин і підрозділів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 190100
590200
590300
191100 Застосування підрозділів навігаційного забезпечення ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
191200 Застосування підрозділів топогеодезичного забезпечення ракетних військ і артилерії та берегових ракетно-артилерійських військ На командних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 190100
191000
191400 Застосування картографічних військових частин і підрозділів (крім ВМС ЗС України) На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 590300 191000
191401 Складання, видання та редагування топографічних та спеціальних карт і планів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 590300 590200
191500 Забезпечення топографічними та спеціальними картами і планами На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 190100
191000
191400
590200
590300
Група 20 Гідрометеорологічне (метеорологічне) та геофізичне забезпечення військ (сил)
200200 Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління 201200
210100
201100 Застосування метеорологічних підрозділів ракетних військ і артилерії та берегових ракетно-артилерійських військ На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ тза ВНП ЗВО 200200 201200
600100
601000
201200 Організація застосування метеорологічних підрозділів авіації На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 200200 600100
601000
Група 21 Навігаційно-гідрографічне, геофізичне та гідрометеорологічне забезпечення ВМС ЗС України
210100 Організація навігаційно-гідрографічного, геофізичного та гідрометеорологічного забезпечення ВМС ЗС України На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 200200 201200
211000
{Рядок 211000 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 198 від 26.03.2024}
211000 Застосування гідрографічних (навігаційно-гідрографічних), гідрометеорологічних та геофізичних підрозділів і частин ВМС ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на кораблях (суднах) 200200
210100
201200
600100
Група 22 Організація та здійснення військового будівництва та експлуатація будівель та споруд
220100 Організація будівництва та експлуатації будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 221000 620100
221000 Застосування військових частин і підрозділів з будівництва і експлуатації будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 220100 620100
Група 28 Протипожежна охорона
280100 Організація пожежної безпеки На посадах спеціалістів в органах пожежної безпеки, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 220100
221000
Офіцери інших ВОС, які мають освіту за напрямом «Пожежна безпека»
Група 29 Мобілізаційна, кадрова та організаційно-штатна робота
290100 Мобілізаційна робота в органах військового управління та військах (силах) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які проходили військову службу на командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
290400 Мобілізаційна робота у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки На посадах спеціалістів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки
290500 Комплектування особовим складом військ (сил) та ведення обліку чисельності. Управління кар’єрою На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС
290600 Організаційно-штатна робота у ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які проходили військову службу на командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
Група 30 Захист інформації та криптології
300100 Спеціальний зв’язок. Безпека спеціальних видів зв’язку, ЗАР-П та захисту інформації На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 300200
300500
300600
300200 Захист інформації. Організація режиму секретності, секретного діловодства та архівна справа На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 300100 300500
300600
300300 Захист інформації у видавничій справі На посадах спеціалістів у військових органах забезпечення дотримання законодавства у видавничій справі 300100
300200
300500
300600
300400 Організація захисту систем управління військами і зброєю, ракетної зброї від несанкціонованого застосування На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 300100
300200
300500
300600
300500 Застосування військових частин і підрозділів технічного захисту інформації На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 300100
300200
300600
300600 Організація захисту інформаційних технологій На штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 300500 300100
300200
Група 31 Фінансове забезпечення
310100 Фінанси та військова економіка На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, а також начальників фінансово-економічної служби з’єднання 310101
310101 Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ (сил) На посадах керівного складу у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 310100
Група 32 Фізична культура і спорт
320100 Організація фізичної підготовки та спорту На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту 021000
021200
021400
Група 33 Інформаційно-аналітичне забезпечення та військова журналістика
330100 Організація інформаційно-аналітичної служби На посадах керівного складу в органах військового управління, з’єднаннях, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також редакторів військових редакційно-видавницьких органів 344200
330300
330500
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
330300 Військова журналістика На посадах військових журналістів і кореспондентів, викладачів ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також прес-секретарів 093500
330500
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
330400 Інформаційно-аналітичне забезпечення застосування військ (сил) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС
330500 Зв’язки з громадськістю На посадах спеціалістів в органах військового управління, з’єднаннях, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 330100
330300
344200
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
330600 Воєнно-історична робота у військах (силах) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
330700 Вивчення та впровадження досвіду На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
Група 34 Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)
340001 Соціальна психологія На посадах підрозділів психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) 340002 Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Соціологія»
340002 Психологія На посадах підрозділів психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
340004 Політологія На посадах спеціалістів з морально-психологічного забезпечення 340100 340001
340002
340005 Соціальна робота На посадах спеціалістів з морально-психологічного забезпечення 340001
340002
340100
340007 Захист від інформаційно-психологічного впливу На посадах спеціалістів з морально-психологічного забезпечення 340100 340001
340002
340100 Керівництво діяльністю органів з морально-психологічного забезпечення На посадах керівного складу з морально-психологічного забезпечення в органах військового управління 340001 340002
340004
340200 Керівництво діяльністю органів з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) На посадах керівного складу з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в органах військового управління 340001
340002
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
341000 Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил) На посадах керівного складу у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, в підрозділах військових частин, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, а також на посадах спеціалістів 340001 340002
340004
341800 Організація морально-психологічного забезпечення в підрозділах Державної спеціальної служби транспорту На посадах спеціалістів з морально-психологічного забезпечення в підрозділах Державної спеціальної служби транспорту 341000
340001
340002
340004
341900 Керівництво діяльністю органів з морально-психологічного забезпечення, організація морально-психологічного забезпечення в авіаційних бригадах, полках, ескадрильях На посадах керівного складу з морально-психологічного забезпечення в органах військового управління, у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, які входять до складу льотних екіпажів 340001
340002
340004
Придатні до служби в льотних екіпажах
342000 Організація психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) На посадах керівного складу у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, в підрозділах військових частин, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, а також на посадах спеціалістів 340001
340002
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
342800 Організація психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) На посадах спеціалістів з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в підрозділах Державної спеціальної служби транспорту 340001
340002
342000
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
342900 Керівництво діяльністю органів з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення), організація психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в авіаційних бригадах, полках, ескадрильях На посадах керівного складу з психологічної підтримки персоналу (психологічного забезпечення) в органах військового управління, у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, які входять до складу льотних екіпажів 340001
340002
342000
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту за спеціальностями «Психологія» або «Медична та психологічна реабілітація»
343000 Керівництво діяльністю органів з морально-психологічного забезпечення в Національній гвардії України На посадах керівного складу з морально-психологічного забезпечення в органах військового управління 340001 340002
343100 Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил) в Національній гвардії України На посадах керівного складу у військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, в підрозділах військових частин, надводних кораблів (суден) та підводних човнів, а також на посадах спеціалістів 340001 340002
344000 Організація культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах Офіцери інших ВОС, які мають досвід організації культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля
344100 Організація постачання, експлуатації та ремонту технічних засобів виховання, поліграфії і кіно-, відеоапаратури. Виробництво та обробка кіно-, відео- та фотодокументів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах 340001
340002
340004
340005
344200 Редакційно-видавнича робота На посадах керівного складу редакційно-видавничих установ Офіцери інших ВОС з досвідом редакційно-видавничої роботи
344300 Типографська справа На посадах керівного складу та спеціалістів типографської справи
346000 Викладання соціально-гуманітарних наук На посадах начальників кафедр та викладачів соціально-гуманітарних наук у ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
Група 35 Військово-музичне забезпечення
350100 Керівництво військово-музичними установами На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах начальників оркестрів – військових диригентів 350300 350200
350200 Організація діяльності військово-оркестрової служби На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 350300 350100
350300 Організація інформаційно-музичної діяльності На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 350100
350200
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
350400 Організація забезпечення навчання військово-музичних підрозділів та установ На посадах спеціалістів у ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також викладачі 350100
350200
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
Група 36 Оборонне планування
360100 Оборонне планування в органах військового управління На посадах спеціалістів в органах військового управління стратегічного рівня Офіцери інших ВОС, які проходили військову службу на командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
360300 Планування оборонних ресурсів в органах військового управління
360500 Обробка інформації оборонного планування На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС
Група 39 Інші спеціальності
390100 Технічні, прикладні та соціально-гуманітарні науки На посадах спеціалістів, наукових та науково-педагогічних працівників в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
390200 Економіка та планування будівельного виробництва На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
390300 Організація патентно-ліцензійної, винахідницької, раціоналізаторської роботи та охорони інтелектуальної власності На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО і на підприємствах Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
390400 Іноземна мова На посадах спеціалістів, військових перекладачів, включаючи бортових перекладачів в льотних екіпажах, в органах військового управління, з’єднань, військових частинах, установах та ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають рівень знань іноземної мови на рівні не нижче СМР-2
390500 Міжнародні відносини у воєнній сфері На посадах спеціалістів євроатлантичної інтеграції, військового співробітництва, верифікаційної діяльності в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 390400 Офіцери інших ВОС, які мають рівень знань іноземної мови на рівні не нижче СМР-2
390600 Правоохоронна діяльність у ЗС України На посадах спеціалістів Військової служби правопорядку у ЗС України 850600 Офіцери інших ВОС, крім груп ВОС 90, 99
390700 Експлуатація та ремонт медичної апаратури і приладів На посадах спеціалістів експлуатації медичної апаратури і приладів 900200
909000
390800 Службове собаківництво (кінологія) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
390900 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних машин і механізмів На посадах керівного складу та спеціалістів з охорони праці та інспекторського складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також спеціалістів підйомно-транспортних машин і механізмів 620300 Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
391000 Внутрішній аудит На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
392000 Військова капеланська діяльність На штабних посадах служби військового капеланства в органах військового управління та на посадах військових капеланів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Особи, які в установленому порядку отримали мандат на право здійснення військової капеланської діяльності та пройшли навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів
393000 Бойове застосування, управління та забезпечення дій безпілотних систем На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063400
063401
063402
706300
096300
393005 Бойове застосування, управління та забезпечення дій морських безекіпажних систем (комплексів) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 070100
071100
071300
071400
072000
072300
399800 Офіцери, які мають військову спеціальність, що не застосовується у ЗС України
Група 41 Організація застосування та експлуатації будівель і споруд спеціального призначення (пунктів управління)
410100 Організація застосування стаціонарних та рухомих пунктів управління На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на стаціонарних та рухомих пунктах управління 410200
410300
410400
410500
410200 Бойове застосування стаціонарних пунктів управління На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 410300
410400
410500
Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
410300 Бойове застосування рухомих пунктів управління На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 410200
410400
410500
Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
410400 Експлуатація та ремонт стаціонарних пунктів управління На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 410200
410300
410500
Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
410500 Експлуатація та ремонт рухомих пунктів управління На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 410200
410300
410400
Офіцери інших ВОС, які пройшли відповідну підготовку
Група 44 Зенітне ракетне, зенітне артилерійське та радіотехнічне озброєння протиповітряної оборони
440200 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту озброєння військ ППО СВ ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також заступників командирів військових частин з озброєння (технічної частини) 041600
041900
042100
042600
441100 Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів наведення зенітних ракетних комплексів військ ППО СВ ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 441300 041600
441500
441300 Експлуатація та ремонт бортових приладів управління і контрольно-випробного устаткування зенітних ракетних комплексів СВ ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 441100

441500

708400
441500 Технічне забезпечення, експлуатація та ремонт стартового і технологічного обладнання зенітних ракетних комплексів СВ ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 441100
441300
708500
442000 Технічне забезпечення, експлуатація та ремонт матеріальної частини зенітної артилерії На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 042000
042100
442100 Технічне забезпечення, експлуатація та ремонт радіолокаційних станцій гарматного наведення і радіолокаційних комплексів зенітної артилерії На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 042000
042100
443100 Технічне забезпечення, експлуатація та ремонт засобів автоматизованого управління зенітних ракетних комплексів і зенітної артилерії військ ППО СВ ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 442100
708600
448000 Технічне забезпечення радіотехнічних засобів виявлення військ ППО СВ ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 044000
450100
040500
Група 45 Засоби попередження про ракетний напад
450100 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту засобів попередження про ракетний напад На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також заступників командирів військових частин з озброєння (технічної частини) 044000
448000
040500
Група 46 Авіаційна техніка та озброєння. Повітрянодесантна (парашутно-десантна) техніка
460100 Організація експлуатації та ремонту авіаційної техніки і озброєння На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів з інженерно-авіаційної служби 461000
461003
461004
461100
461200
461300
461000 Експлуатація та ремонт літаків, вертольотів та авіаційних двигунів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461001
461002
461003
461004
461001 Бортова експлуатація літаків і авіаційних двигунів На посадах спеціалістів у льотних екіпажах 461003 461002
461004
461002 Бортова експлуатація вертольотів і авіаційних двигунів На посадах спеціалістів у льотних екіпажах 461004 461001
461003
461003 Експлуатація та ремонт літаків і авіаційних двигунів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461001 461000
461004
461004 Експлуатація та ремонт вертольотів і авіаційних двигунів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461002
461003
461008 Експлуатація та ремонт безпілотних авіаційних комплексів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063400
063401
063402
461003
461004
461100 Експлуатація та ремонт авіаційного озброєння На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461102
461103
461102 Експлуатація та ремонт авіаційного ракетного озброєння На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
461103 Експлуатація та ремонт авіаційного бомбардувального та артилерійського озброєння На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461102 461104
461104 Експлуатація та ремонт авіаційного протичовнового та мінно-торпедного озброєння На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461103
461200 Експлуатація та ремонт авіаційного устаткування літаків і вертольотів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461202
461203
461201
461201 Бортова експлуатація авіаційного устаткування літаків і вертольотів На посадах спеціалістів у льотних екіпажах 461202
461203
461202 Експлуатація та ремонт електроустаткування літаків і вертольотів та електроавтоматики силових установок На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461203 461201
461203 Експлуатація та ремонт приладного, висотного устаткування та бортових засобів реєстрації польотних даних літаків і вертольотів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461202 461201
461300 Експлуатація та ремонт радіоелектронного устаткування літаків, вертольотів і авіаційних ракет На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461301
461304
461305
461301 Бортова експлуатація радіоелектронного устаткування літаків і вертольотів На посадах спеціалістів у льотних екіпажах
461304 Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів виявлення цілей і управління авіаційним озброєнням На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461301
461305
461305 Експлуатація та ремонт авіаційних радіотехнічних засобів пошуку і виявлення підводних човнів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461304
461400 Експлуатація та ремонт повітрянодесантної (парашутно-десантної) техніки та пошуково-рятувальних і евакуаційних робіт На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
461700 Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів забезпечення польотів авіації На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 121100
520200
461701
461702
461703
461704
461705
461701 Експлуатація та ремонт радіосвітлотехнічних засобів забезпечення польотів авіації На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461702 461703
461704
461705
461702 Експлуатація та ремонт засобів ближньої радіонавігації авіації та інструментальної посадки літаків На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461703 461704
461705
461703 Експлуатація та ремонт засобів дальньої радіонавігації авіації На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461702 461704
461705
461704 Експлуатація та ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів та посадки літаків На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461705 461702
461703
461705 Експлуатація та ремонт радіолокаційних засобів посадки літаків На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461704 461702
461703
Група 47 Корабельна техніка та озброєння
470100 Організація технічної експлуатації кораблів На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 472100
472200
472400
473102
472700
472702
472800
472900
473000
470200 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння ВМС ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 471100
471200
471500
707100
707400
470300 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту протичовнового, мінно-торпедного і трального озброєння На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 471600
472200
073400
470400 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту радіотехнічного озброєння ВМС ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073601 472100
472200
470600 Експлуатація та ремонт гідрографічних засобів навігаційних комплексів надводних кораблів (суден) і підводних човнів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на кораблях (суднах) та підводних човнах 072300
471100 Експлуатація та ремонт корабельних комплексів крилатих ракет На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073000
472100
471200 Експлуатація та ремонт корабельних комплексів зенітних ракет На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 441500
471100
471300 Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів наведення корабельних комплексів крилатих і зенітних ракет На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на кораблях (суднах) 471100
471200
472100
708300
471400 Експлуатація та ремонт корабельних комплексів спеціального озброєння На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на кораблях (суднах) 471200
471500 Експлуатація та ремонт корабельного артилерійського озброєння На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 707200
471600 Експлуатація та ремонт корабельного мінного озброєння На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073400
472000 Експлуатація та ремонт корабельних торпед і торпедних апаратів На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073400
472001
472002
472001 Експлуатація та ремонт конструкцій, двигунів корабельних торпед і торпедних апаратів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на кораблях (суднах) 073400
472000
472002
472002 Експлуатація та ремонт систем управління корабельних торпед На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на кораблях (суднах) 472000 472001
472100 Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів підводних човнів та надводних кораблів (суден) На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073601 471300
472200 Експлуатація та ремонт гідроакустичних засобів надводних кораблів (суден) і підводних човнів На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 073600 073601
472100
472400 Експлуатація та ремонт автоматичних і телемеханічних систем управління технічними засобами кораблів та корабельних бойових інформаційних керуючих систем На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) і підводних човнах, в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 471100
471500
470400
472700 Експлуатація та ремонт корабельних дизель-електричних і дизель-енергетичних установок На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 472702
472702 Експлуатація та ремонт дизель-енергетичних установок надводних кораблів (суден) На посадах спеціалістів на кораблях (суднах) в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 472700 472200
472900
472800 Експлуатація та ремонт паросилових енергетичних установок надводних кораблів (суден) На посадах спеціалістів на надводних кораблях (суднах), в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 472702
472900
472900 Експлуатація та ремонт газотурбінних енергетичних установок надводних кораблів (суден) На посадах спеціалістів на надводних кораблях (суднах), в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 472702
472800
473000 Експлуатація та ремонт корабельних електроенергетичних систем і підводних човнів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 472700
472702
473100 Кораблебудування, судноремонт та забезпечення бойових і технічних властивостей кораблів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 473102
473102 Будівництво та ремонт надводних кораблів (суден) та забезпечення їх бойових і технічних властивостей На посадах спеціалістів на надводних кораблях (суднах), в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 473100
473200 Забезпечення скритності та захисту кораблів і суден по фізичних полях На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 473000
473300 Ведення пошукових, аварійно-рятувальних, підйомних і водолазних робіт На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 074000
Група 48 Космічні засоби
480100 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту космічних засобів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 481400
481900
481400 Експлуатація та ремонт бортових систем управління устаткування перевірки космічних апаратів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 480100
481900 Експлуатація та ремонт радіотехнічних та оптико-електронних засобів командно-вимірювальних комплексів космічних систем На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 480100
482300 Автоматизована обробка та аналіз інформації космічних засобів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 491800 480100
Група 49 Засоби військової розвідки
491000 Експлуатація та ремонт засобів радіорозвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 090300
094400
094500
096400
491100
491100 Експлуатація та ремонт засобів радіотехнічної розвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 090300
094400
094500
096400
491000
491200 Експлуатація та ремонт бортових та авіаційних засобів розвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
491300 Експлуатація та ремонт корабельних засобів розвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, кораблях (суднах), підрозділах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 491100
491700 Експлуатація та ремонт засобів спеціального контролю за ядерними вибухами На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
491800 Обробка даних космічної розвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 482300
495000 Експлуатація та ремонт засобів радіозв’язку спеціальної розвідки На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 093300 491100
521000
Група 50 Інженерне озброєння
500100 Організація технічного забезпечення експлуатації та ремонту інженерного озброєння На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100 500200
500201
500200 Експлуатація та ремонт інженерного озброєння На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
500201 Експлуатація та ремонт інженерних машин та засобів водопостачання На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100

101400

500300 Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100

101500

500500 Будівництво та експлуатація фортифікаційних споруд маскування На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100

101501

101502

500700 Розробка, експлуатація та ремонт робототехніки, систем керованого мінування, боєприпасів, засобів їх пошуку та засобів маскування На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100

101000

Група 51 Озброєння і засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту
510100 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 110100
111000
111100
510200
510900
510200 Експлуатація та ремонт озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 110100
111000
111100
510100
510900
510900 Організація екологічного забезпечення ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 098000
110100
111000
111100
510100

510200

Група 52 Засоби зв’язку
520100 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту засобів зв’язку (крім авіації та ВМС ЗС України) На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також заступників командирів військових частин з озброєння (технічної частини) 521000
521305
120100
120500
121000
121100
121501
520200
520300
521800
520200 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту засобів радіотехнічного забезпечення авіації На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 461700
520100
521000
120100
120500
121000
121100
121501
521305
520300
521800
520300 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту засобів зв’язку у ВМС ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 521000
521800
120100
121000
121501
521305
520100
520200
521000 Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 520100
521305
120100
120500
121000
121100
121501
520300
521800
521305 Експлуатація та ремонт комплексів (засобів) захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 121501
160000
160100
160200
160300
530200
530100
531100
521800 Експлуатація та ремонт апаратури зв’язку надводних кораблів та підводних човнів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 520300 120100
121000
121501
521305
520300
Група 53 Математичне, програмне, інформаційне та технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління
530100 Системний аналіз функціонування автоматизованих систем управління На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 531100
531103
530200
531200
530200 Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, систем захисту інформації та кібернетичної безпеки На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 121501
160000
160100
160200
160300
521305
530100
531100
531100 Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів автоматизованих систем управління На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 530100
531103
530200
531200
531103 Експлуатація та ремонт апаратури приладного наведення На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 530100
531100
531200
531200 Технічне забезпечення функціонування корабельних засобів автоматизованих систем управління На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 530100
531103
530600 Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем управління авіацією та протиповітряною обороною На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 530100
530200
531103
Група 54 Засоби електромагнітної та кіберборотьби (включаючи радіоелектронної боротьби)
540001 Експлуатація засобів електромагнітної та кіберборотьби На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 540002
540100
541000
708700
150200
150300
191100
482300
491800
530100
530200
530600
540002 Спеціальне програмне забезпечення та апаратно-програмні комплекси електромагнітної та кіберборотьби На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 540001
540100
541000
530100
530200
530600
540100 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту засобів радіоелектронної боротьби ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 520100 140300
541000 Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 540100 140300
141000
Група 58 Відбудова та будівництво автодоріг і мостів на автомобільних шляхах
580100 Відбудова та будівництво автодоріг і мостів на автомобільних шляхах та об’єктів національної транспортної системи На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
180200
101501
580200 Експлуатація та ремонт дорожньобудівельних і мостобудівельних машин і механізмів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 100100
180200
101501
Група 59 Топогеодезичні роботи і техніка
590200 Топографічні роботи На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 590300
591000
590300 Картографічні роботи (крім ВМС ЗС України) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 191400
591000 Експлуатація та ремонт топогеодезичної техніки і приладів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 590200
Група 60 Гідрометеорологічні (метеорологічні) та геофізичні роботи і техніка
600100 Обробка гідрометеорологічної (метеорологічної) та геофізичної інформації На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 200200
211000
210100
601000
601000 Експлуатація та ремонт гідрометеорологічних (метеорологічних), геофізичних та геологічних засобів і приладів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 200200
600100
210100
211000
Група 61 Навігаційно-гідрографічні, геофізичні та гідрометеорологічні роботи. Навігаційно-гідрографічна техніка
610200 Картографічні роботи та обробка гідрометеорологічної і геофізичної інформації для ВМС ЗС України На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 470600 072300
Група 62 Проведення та забезпечення будівельних робіт. Технічна експлуатація будівель і споруд
620100 Будівництво та експлуатація будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 220100 620200
620200 Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 620100
620300 Монтаж, експлуатація та ремонт систем електропостачання і електрообладнання будівель та споруд спеціального та загальновійськового призначення На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також спеціалістів з охорони праці та інспекторського складу 221000
390900
620100
Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
620400 Монтаж, експлуатація та ремонт санітарно-технічного устаткування будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 620100 221000
Група 70 Логістичне забезпечення
700100 Організація тилового забезпечення На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 700110 220100
620100
701000
702100
702200
702300
703100
703500
703600
700110 Організація логістичного забезпечення На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 700100
705000
220100
221000
620100
701000
702100
702200
702300
703100
703500
703600
706100
706200
707100
707200
707300
707400
709700
701000 Організація забезпечення військ (сил) пальним та мастильними матеріалами На командних і штабних посадах в органах військового управління, авіаційних військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 703600
701100 Організація забезпечення матеріально-технічними засобами служби пального авіаційних військових частин На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 701000
702100 Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також начальників продовольчої та речової служби 700100 702200
702300
702200 Організація продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, військових частинах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 700100
702100
702300 Організація речового забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби На командних і штабних посадах в органах військового управління, установах, військових частинах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 700100
702100
702200
703100 Організація військових сполучень і військових перевезень На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 703200
703200 Організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 703100 703300
703400
703300 Організація військових сполучень і військових перевезень водним транспортом На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 703100
703200
703400
703400 Організація військових сполучень і військових перевезень повітряним транспортом На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 703100
703200
703300
703500 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 706200
703600 Організація транспортування, зберігання, розподілу пального, мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів служби пального, їх експлуатація і ремонт На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 701000
704000 Організація логістичного забезпечення авіації На командних і штабних посадах в органах військового управління, авіаційних військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 620200
700100
700110
701000
702100
702200
702300
705000
709506
705000 Організація технічного забезпечення На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 700110 706100
706200
707200
708100
709100
709700
706100 Організація експлуатації та ремонту бронетанкової техніки На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 021000

021100

706200 Експлуатація та ремонт автомобільної техніки та її аналогів На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 703500
706300 Експлуатація та ремонт безпілотних систем На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 063400
063401
063402
096300
офіцери 46 групи ВОС, які не використовуються за спеціальністю
706305 Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 470100
471400
472400
707100 Організація експлуатації та ремонту ракетного озброєння На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 707200
707200 Організація експлуатації та ремонту артилерійського озброєння На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 707100
707300 Експлуатація та ремонт стрілецького озброєння і засобів ближнього бою На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 707200 707400
707400 Зберігання та ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних і сигнальних засобів, вибухових речовин На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 707200 707300
708100 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту зенітного ракетного озброєння На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 705000 041100
041300
041305
041505
708200 Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту радіолокаційного озброєння На командних і штабних посадах в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також на посадах спеціалістів 044000
044001
044002
044003
705000
708300
708300 Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів наведення зенітних ракетних комплексів (систем) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041100 708100
708400 Експлуатація та ремонт бортових приладів управління, контрольно-випробувального та технологічного устаткування зенітних ракетних комплексів (систем) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041103
041307
041507
041303
708500 Експлуатація та ремонт стартового устаткування зенітних ракетних комплексів (систем) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 041100
041300
041305
041505
708300
041103
041303
041307
708600 Технічне забезпечення, експлуатація та ремонт засобів автоматизованого управління зенітних ракетних комплексів та систем На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 043000
708700 Експлуатація та ремонт квантово-електронних засобів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
708800 Експлуатація та ремонт наземних засобів телеметрії та траєкторних вимірювань На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
709100 Організація забезпечення авіаційно-технічним майном На посадах керівного складу в органах військового управління, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
709506 Експлуатація та ремонт киснево-газових та інших засобів аеродромно-технічного обслуговування літаків і вертольотів На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО
709700 Метрологічне забезпечення військ (сил) На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 521000
705000
Група 85 Спеціальності юридичного профілю
850200 Прокурорсько-слідча робота На прокурорсько-слідчих посадах в органах військової прокуратури, спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах) 850300 850500
850300 Юрисконсультська робота На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 850200 850500
850400 Цивільно-військове співробітництво На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 850200
850300
Офіцери інших ВОС
850500 Правовиховна робота На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також викладачі 850200
850300
850600 Правоохоронна діяльність у ЗС України На посадах спеціалістів Військової служби правопорядку у ЗС України 850200
850300
Офіцери інших ВОС, які мають ступінь вищої юридичної освіти не нижче бакалавра
Група 90 Охорона здоров’я
900100 Організація медичного забезпечення у ЗС України На посадах керівного складу в органах військового управління, закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 900101
900200
901300
902000
902900
903400
905000
900101 Організація медичного забезпечення в наземних, десантно-штурмових військах, авіації та ВМС ЗС України На посадах начальників медичної служби військових частин, командирів медичної роти військових частин, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901101
901200
900200 Організація забезпечення медичним майном і технікою На посадах керівного складу в органах військового управління, закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО фармацевтичного профілю 909000
909001
909002
901000 Лікувальна справа в наземних військах (загальна практика) На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також лікарі загальної практики 901100
901200
902001
901010 Лікувальна справа в наземних військах, авіації та на кораблях (помічник лікаря) На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також помічників лікарів та слухачів-інтернів
901100 Лікувальна справа в державній авіації (загальна практика) На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах) державної авіації, закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також лікарі загальної практики 901000
902001
901101 Авіаційна і космічна медицина На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах) державної авіації, закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також лікарі авіаційної медицини Офіцери інших ВОС, які залучаються до допуску до польотів та проведення лікарсько-льотної комісії
901200 Лікувальна справа у ВМС ЗС України (загальна практика) На посадах спеціалістів у військових частинах (підрозділах) ВМС ЗС України, закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також лікарі загальної практики 901000
901100
901301
901300 Організація хірургічної та анестезіологічної допомоги На посадах головних (провідних) спеціалістів в органах військового управління (закладах охорони здоров’я) 901301
901303
901304
901305
901307
901312
901313
901400
901500
901600
902700
902800
903100
903300
906100
907300
907400
901301 Хірургія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901304
901305
901307
907300
901000
901100
901200
901313
901303 Нейрохірургія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
901313
901304 Хірургія торакальна На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
901305
901305 Хірургія серця і магістральних судин На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
901307 Хірургія судинна На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
901305
901312 Щелепно-лицева хірургія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902901
902902
902903
902904
902905
901313 Ортопедія і травматологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
901400 Анестезіологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
901600
901500 Трансфузіологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
902001
901600 Медицина невідкладних станів На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
901400
902001
902000 Організація терапевтичної допомоги На посадах головних (провідних) спеціалістів в органах військового управління (закладах охорони здоров’я) 902001
902002
902003
902004
902006
902007
902008
902009
902200
902300
902400
902500
902600
903900
904501
904701
902001 Терапія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902006
902007
901000
901100
901200
902002 Кардіологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
901305
902001
902009
902003 Гастроентерологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
902004 Пульмонологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902001
902200
902006 Гематологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902001
902007 Нефрологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902001
902008 Ендокринологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
902009 Ревматологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902001
902002
902200 Фтизіатрія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
902300 Інфекційні хвороби На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
901400
902001
902400 Неврологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
902500 Психіатрія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
902501 Клінічна психологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО Офіцери інших ВОС, які мають споріднену цивільну освіту
902600 Дерматовенерологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
902700 Офтальмологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
902800 Отоларингологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
902900 Організація надання стоматологічної допомоги На посадах головних (провідних) спеціалістів в органах військового управління (закладах охорони здоров’я) 902901
902902
902903
902904
902905
902901 Стоматологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО
902902 Терапевтична стоматологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902901
902903 Ортопедична стоматологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902901
902904 Хірургічна стоматологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902901
902905 Ортодонтія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902901
903100 Акушерство і гінекологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
903300 Ендоскопія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
901301
902001
903400 Організація реабілітації в сфері охорони здоров’я На посадах головних (провідних) спеціалістів в органах військового управління (закладах охорони здоров’я) 903401
903402
904000
904001
903401 Фізична та реабілітаційна медицина На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
903402
903402 Фізіотерапія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 903401 902001
903403 Фізична терапія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 903404
903404 Ерготерапія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 903403
903900 Функціональна діагностика На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
904000 Психофізіологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902001
902400
902500
904001 Медична психологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 902500
904100 Спеціальна фізіологія (в наземних військах та авіації) На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
904103 Суднова медицина (спеціальна фізіологія) На посадах спеціалістів надводних кораблів (суден) та підводних човнів 901200
901600
904200 Рентгенологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 904701
904201 Ультразвукова діагностика На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
901301
902001
904300 Клінічна лабораторна діагностика На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 905200
904501 Токсикологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
904701 Радіологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
902001
905000 Організація превентивної медицини На посадах головних (провідних) спеціалістів в органах військового управління (керівники закладів охорони здоров’я) 905100
905200
905300
905600
905100 Епідеміологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 905600 901000
901100
901200
905200 Бактеріологія, вірусологія, паразитологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 905100
905300 Радіаційна гігієна На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 905100
905600 Загальна гігієна На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 905100
906100 Патологічна анатомія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901000
901100
901200
901301
902001
907300 Урологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
907400 Проктологія На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 901301
909000 Фармація На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 900200
909001 Аналітично-контрольна фармація На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 909000
909002 Клінічна фармація На посадах спеціалістів у закладах охорони здоров’я, ВВНЗ та ВНП ЗВО 909000
Група 99 Спеціальності ветеринарного профілю
990100 Організація ветеринарного забезпечення На посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах, установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 991100
991600
991100 Бактеріологія та вірусологія ветеринарна загальна На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 990100
991600 Радіологія та токсикологія ветеринарна На посадах спеціалістів в органах військового управління, військових частинах (підрозділах), установах, ВВНЗ та ВНП ЗВО 990100

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 198 від 26.03.2024}

Начальник
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант
С. Шаптала

Додаток 1
до Переліку військово-облікових
спеціальностей осіб офіцерського
складу
(пункт 4 розділу I)

ПЕРЕЛІК
рівнів військової освіти осіб офіцерського складу

Рівень військової освіти Військова кваліфікація, що відповідає рівню військової освіти
код найменування
1 Стратегічний Офіцер військового управління стратегічного рівня
2 Оперативний Офіцер військового управління оперативного рівня
3 Тактичний Офіцер військового управління тактичного рівня

 

Додаток 2
до Переліку військово-облікових
спеціальностей осіб офіцерського
складу
(пункт 8 розділу I)

ПЕРЕЛІК
кодів військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, які підлягають заміні

 

Номер (код)
військово-облікової спеціальності
Номер (код)
військово-облікової спеціальності
Номер (код)
військово-облікової спеціальності
яка підлягає заміні на яку здійснюється заміна яка підлягає заміні на яку здійснюється заміна яка підлягає заміні на яку здійснюється заміна
1 2 1 2 1 2
010100 030100 041400 041303 050200 030100
020110 020100 041500 041600 050201 030100
020200 020100 041501 041600 060104 060100
020600 020100 041502 041600 060500 060200
021001 021000 041503 041600 060601 060200
021002 021000 041602 041600 061003 061000
021101 021100 041700 041600 061100 061000
021202 021200 041701 041600 061402 061401
021600 021000 041800 042600 061602 061600
030200 030300 042001 042000 061604 061603
030403 030400 042003 042000 061607 061601
030404 030400 043002 043000 061901 061900
030405 030400 043109 043100 062002 062000
030406 030400 043200 041300 062003 062000
030503 030500 043201 041300 062300 461003
032000 032100 043202 041300 062500 461004
034000 032100 043203 041300 062603 062600
040600 040200 043204 041303 062702 062701
041000 040100 043205 043000 062703 062701
041101 040100 043300 044000 062704 062701
041102 041100 043301 044000 063100 021300
041104 041103 043302 044000 070200 070100
041301 041300 044004 044001 071200 071100
041302 041300 050100 030100 071304 071300
071308 071300 101002 101000 130100 530100
072200 072000 101003 101000 130400 530100
072301 072300 101004 101000 130600 530100
072302 072300 101300 101500 130800 530100
072900 072300 101503 101502 130900 530100
073200 073000 101800 101000 131300 530100
073201 073000 110300 110100 132000 530100
073202 073000 110602 110600 140400 140500
073300 073601 111102 111000 141100 140500
073500 073400 111200 111000 141300 141200
073502 073400 120300 120100 141500 141200
073503 073400 120400 120100 170400 170300
073602 073600 120600 120100 180100 180200
073800 472200 120700 120100 180201 180200
073902 472200 121101 121100 191001 191000
081100 073600 121103 121100 191002 191000
081200 073600 121104 121100 191402 590300
090701 090100 121120 121100 200100 200200
091200 091000 121200 121000 201000 200200
092300 091500 121201 121000 220101 220100
093200 092500 121202 121000 221100 221000
094300 090300 121203 121000 221200 221000
094304 090300 121300 121000 221300 221000
094600 090300 121301 121000 221400 221000
094700 094400 121302 121000 230100 700100
094800 094500 121303 121000 230200 700100
094900 090300 121400 121000 230300 700100
095000 472200 121500 121000 231000 700100
095100 091500 121502 121501 240100 701000
097002 030400 121504 121000 240400 701000
097003 030400 121505 121000 241000 701100
097500 090500 121600 121000 241002 701100
097600 090500 121602 121000 242000 701100
098001 098000 121700 121000 250100 702100
100300 100100 121800 121000 250200 702100
100600 100100 121900 121501 250300 702200
101001 101000 122100 530100 250400 702300
250500 702300 310400 310100 390403 390400
250700 702100 320200 320100 390404 390400
250701 702100 330400 344200 390434 390400
250705 702100 340000 340001 390443 390400
260000 702100 340003 341000 390499 390400
260100 703100 340006 341000 399900 399800
260101 703200 340101 340100 403100 390800
260102 703300 340102 340100 420100 705000
260103 703400 340103 340100 420200 706100
260200 703500 340104 340100 420300 706100
261000 703500 340600 340100 420301 706100
261001 703500 341002 341000 420302 706100
261002 703500 341100 341000 430100 705000
261003 703500 341300 341000 430200 707100
261004 703500 341400 341000 430201 707100
261005 703500 341401 341000 430202 707100
261006 703500 341500 341000 430300 707100
261009 703500 341800 340100 430400 707100
261100 703500 342000 341900 430500 707100
261200 703500 342200 340100 430501 707100
261300 703600 342300 340100 430502 707100
261400 705000 342400 340100 430503 707100
280300 280100 342500 340100 430600 707200
290300 290100 342700 340100 430700 707200
290700 290100 342800 340100 430800 707300
290701 360500 342900 340100 430900 707400
290800 530200 343000 340100 431000 707400
300101 300100 343001 340100 431100 707100
300201 300200 343005 340100 431200 707100
300601 300600 343200 340100 440100 705000
300700 300100 343300 340100 440101 708100
300800 300600 343400 340100 440103 442000
310102 310100 344004 344000 440104 708200
310103 310101 344006 344000 440105 708600
310104 310101 345000 290500 440201 440200
310200 310101 347000 346000 441000 708300
310300 310101 390401 390400 441001 708300
441002 708300 461006 461003 492000 491000
441003 708300 461007 461000 492100 491800
441004 708300 461105 461102 500202 500200
441005 708300 461106 461102 500400 500200
441006 708300 461204 461203 500600 500100
441200 708400 461205 461203 510300 110600
441201 708400 461206 461202 510500 098000
441202 708400 461302 461300 510800 110100
441203 708400 461303 461300 520305 520300
441204 708400 461306 461300 521001 521000
441205 708400 461308 461300 521100 521000
441400 708500 461309 461304 521101 521000
441401 708500 461600 709506 521300 521000
441402 708500 470500 470100 521301 521000
441403 708500 470602 470600 521302 521300
441404 708500 471700 470300 521303 521000
441405 708500 471800 470200 521304 521000
441501 441500 471900 470600 521306 521305
442200 442000 472202 472200 521500 521000
443000 708600 472300 472200 521600 461300
443001 708600 472500 472400 521601 461300
443002 708600 472701 472700 521602 461300
443003 708600 473002 473000 521604 461300
444000 708200 473003 473000 521801 521800
444100 708200 473101 473100 521802 521800
445000 708200 481200 480100 521803 521800
446000 708700 481300 480100 522100 531200
447000 708800 481600 481400 530000 530100
448100 448000 481700 481400 530101 530100
449000 450100 481800 481400 530201 530200
449100 450100 482000 481900 530202 520100
450200 450100 482200 481900 530203 530200
450300 450100 490100 090300 530300 530100
451200 450100 491201 491200 530400 530100
460200 705000 491202 491200 530700 530100
460201 709100 491203 491200 531000 520100
460202 709100 491204 491200 531101 531100
531102 531100 652002 702300 901311 901301
540602 540100 653000 702300 901314 901301
541100 461300 653001 702300 901401 901400
560100 705000 660100 703100 901402 901400
560200 706200 660101 703200 902005 902001
560201 706200 660102 703300 902100 902101
560202 706200 660103 703400 902301 902300
560203 706200 670100 705000 902302 902300
560300 706200 670200 709700 902401 902400
570100 170200 680100 280100 902501 902500
590100 590200 710100 310101 902504 902500
600200 601000 710105 310101 902701 902700
601100 600100 710107 310101 902702 902700
610100 600100 710110 310101 903200 901301
610400 470600 710200 390200 903500 904103
620101 620100 750200 300600 903600 901000
620102 620100 751100 300600 903800 901000
620103 620100 790100 390900 904101 904100
620500 620100 790200 390300 904102 904100
620600 620100 790201 390300 904500 904501
620700 620100 790202 390300 904502 904501
621100 600100 790400 390700 904700 904701
621200 221000 850100 850300 905001 905000
640100 701000 900102 900101 905601 905600
640200 701000 900103 900101 905602 905600
641000 701000 900104 900101 906200 906100
641100 701000 900201 900200 906400 906100
650100 702200 901110 901010 907110 906100
650103 701000 901210 901010 991000 990100
651000 702200 901306 901301 991900 990100
652000 702300 901309 901301
652001 702300 901310 901301

 

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.