Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 449 від 26.12.2022 Про затвердження Порядку проведення моніторингу діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2022  № 449

Про затвердження Порядку проведення моніторингу діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), Положення про Директорат економічного аналізу і планування Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 10 червня 2022 року № 147, з метою удосконалення організації роботи в Міністерстві оборони України щодо проведення моніторингу економічної (фінансової) діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення моніторингу діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, що додається.

2. Визначити Директорат економічного аналізу і планування Міністерства оборони України головним структурним підрозділом за проведення моніторингу економічної (фінансової) діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України відповідно до розподілу повноважень.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України О. Резніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26 грудня 2022 року № 449

 

ПОРЯДОК
проведення моніторингу діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки та проведення моніторингу економічної (фінансової) діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі – моніторинг), порядок визначення його результатів та подання на розгляд керівництву Міністерства оборони України з метою прийняття управлінських рішень.

2. Основною метою проведення моніторингу є забезпечення виконання обов’язків, покладених на Міністерство оборони України законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, зокрема в частині проведення моніторингу економічної (фінансової) діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

3. Відповідно до визначеної мети завданнями моніторингу є:

 1. визначення ефективності економічної (фінансової) діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі – суб’єкт господарювання), зокрема обґрунтованість встановлених показників фінансових планів та повнота їх виконання;
 2. своєчасне виявлення низькорентабельності суб’єктів господарювання;
 3. напрацювання пропозицій з поліпшення роботи суб’єктів господарювання та посилення ефективності управління ними суб’єктами управління;
 4. перевірка виконання умов особистих контрактів з керівниками суб’єктів господарювання;
 5. встановлення дотримання вимог законодавства суб’єктами господарювання;
 6. з’ясування доцільності перебування суб’єкта господарювання у сфері управління Міністерства оборони України.

4. Об’єктом моніторингу є економічна (фінансова) діяльність суб’єктів господарювання.

5. Предметом моніторингу є:

 1. затверджені суб’єктами господарювання фінансові плани, а також фінансова звітність;
 2. укладені контракти з керівниками суб’єктів господарювання та показники ефективності використання державного майна і прибутку, що враховуються під час укладання такого контракту;
 3. стратегічні плани розвитку суб’єкта господарювання та акти, якими вони затверджені, інвестиційні плани;
 4. укладені суб’єктом господарювання договори оренди державного майна, зміни і доповнення до них;
 5. інформація про об’єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання;
 6. інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є суб’єкт господарювання, відомості про стан виконання судового рішення або інших виконавчих документів;
 7. інша інформація, необхідна для ефективного проведення моніторингу.

6. Моніторинг проводиться відповідно до принципів:

 1. системності та систематичності;
 2. доцільності;
 3. прозорості моніторингових процедур та відкритості;
 4. безпеки персональних даних;
 5. об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;
 6. відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

II. Суб’єкти, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу

1. Суб’єктом, який здійснює підготовку та проводить моніторинг, є Директорат економічного аналізу і планування Міністерства оборони України (далі – Директорат).

2. Суб’єктами, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу, є структурні підрозділи Міністерства оборони України, відповідальні за виконання завдань з функціонального управління суб’єктами господарювання (Головне управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони України), та суб’єкти господарювання (далі – суб’єкти моніторингу).

III. Процедура підготовки та проведення моніторингу

1. Підготовка та проведення моніторингу здійснюється за такими етапами:

 1. підготовчий етап, який передбачає визначення основних способів та методів збору інформації, необхідної для проведення моніторингу, визначення об’єктів проведення моніторингу, встановлення термінів проведення моніторингу, запитування необхідної інформації;
 2. практичний етап, який передбачає подання суб’єктами моніторингу інформації, необхідної для ефективного проведення моніторингу, її збір та накопичення;
 3. аналітичний етап, який передбачає узагальнення поданої інформації, її аналіз та підготовка оцінки діяльності суб’єктів господарювання; розробка рекомендацій та пропозицій, формування висновків щодо оцінки результатів економічної (фінансової) діяльності суб’єктів господарювання; подання звіту на розгляд керівництву Міністерства оборони України з метою прийняття управлінських рішень.

2. Методами проведення моніторингу можуть бути:

 1. аналітичний огляд;
 2. опитування;
 3. документальні перевірки;
 4. фактичні перевірки (у разі потреби);
 5. інші методи, необхідні для ефективного проведення моніторингу.

3. Під час проведення моніторингу вживаються такі заходи:

 1. здійснення аналізу стану виконання суб’єктом господарювання фінансових планів та його платоспроможності;
 2. здійснення аналізу показників економічної (фінансової) діяльності суб’єкта господарювання;
 3. здійснення аналізу стану виконання стратегічних та інвестиційних планів розвитку суб’єкта господарювання;
 4. здійснення аналізу додержання законності щодо використання та збереження державного майна;
 5. здійснення аналізу виконання суб’єктами управління функцій з управління суб’єктами господарювання, а також здійснення оцінки ефективності такого управління;
 6. здійснення аналізу доцільності укладання суб’єктом господарювання договорів оренди державного майна;
 7. здійснення аналізу виконання умов особистих контрактів з керівниками суб’єктів господарювання;
 8. вжиття інших заходів у разі необхідності.

4. За характером і часом проведення моніторинг може бути плановий та позаплановий.

Плановий моніторинг проводиться раз на два роки, починаючи з грудня планового року. Строк його реалізації складає три місяці.

Позаплановий моніторинг проводиться у разі необхідності виключно за дорученням керівництва Міністерства оборони України. Обсяг, зміст та час позапланового моніторингу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

IV. Участь у моніторингу

1. З метою координації діяльності суб’єктів моніторингу під час участі в підготовці та проведенні моніторингу Директорат вживає заходів щодо:

 1. забезпечення організаційного супроводу моніторингу на всіх етапах його проведення;
 2. збору інформації, необхідної для ефективного проведення моніторингу, яка подається суб’єктами моніторингу;
 3. ефективного проведення моніторингу, послуговуючись інформацією, яка подається суб’єктами моніторингу;
 4. узагальнення інформації, отриманої під час проведення моніторингу, здійснення її аналізу та подання звіту на розгляд керівництву Міністерства оборони України з метою прийняття управлінських рішень.

2. Під час участі в підготовці та проведенні моніторингу суб’єкти моніторингу створюють належні умови для його проведення, зокрема:

 1. сприяють у підготовці та проведенні моніторингу;
 2. подають до Директорату інформацію, необхідну для ефективного проведення моніторингу;
 3. послуговуються результатами моніторингу та забезпечують виконання завдань, розроблених за результатами проведення моніторингу.

3. З метою ефективного проведення моніторингу суб’єкти моніторингу подають до Директорату таку інформацію:

1) вичерпний перелік суб’єктів господарювання (із зазначенням статусу юридичної особи: не перебуває в процесі припинення, в стані припинення (реорганізація, банкрутство, санація тощо із зазначенням підстави), інформацію щодо затвердження фінансових планів за минулий, поточний та плановий роки, інформацію щодо подання суб’єктами господарювання фінансової звітності за минулий та поточний рік із зазначенням їх переліку);

2) копії укладених контрактів з керівниками суб’єктів господарювання та показників ефективності використання державного майна і прибутку, що враховуються під час укладання контракту з керівником суб’єкта господарювання;

3) копії фінансових планів за минулий, поточний та плановий роки та звіти про їх виконання (з пояснювальними записками) за минулий та поточний рік;

4) копії звітів про виконання показників, передбачених контрактом з керівником суб’єкта господарювання (за минулий та поточний рік);

5) копії фінансової звітності за минулий та поточний рік, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), форму № 1-м та форму № 2-м (для суб’єктів малого підприємництва), форму № 1-ПВ (місячна) “Звіт з праці”, форму № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці” тощо;

6) копії стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання та копії актів, якими вони затверджені (крім стратегій малих підприємств, суб’єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також щодо яких прийнято рішення про приватизацію, реорганізацію (реструктуризацію) чи передання в комунальну власність) та інвестиційних планів суб’єктів господарювання на середньострокову перспективу (3-5 років);

7) копії договорів оренди державного майна зі змінами і доповненнями до них (за наявності);

8) інформацію про об’єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, у тому числі передані в оренду, зокрема повне місцезнаходження, регіон та розмір/площа майна (земельної ділянки), а також первісна, залишкова вартість об’єктів та дата розрахунку цих вартісних показників;

9) інформацію про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є суб’єкт господарювання, відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на користь суб’єкта господарювання (за наявності за останні два роки);

10) іншу інформацію, запитувану Директоратом, необхідну для ефективного проведення моніторингу.

Інформація, передбачена підпунктами 1-2 цього пункту, подається структурними підрозділами Міністерства оборони України, відповідальними за виконання завдань з функціонального управління суб’єктами господарювання, протягом п’яти робочих днів на вимогу Директорату.

Інформація, передбачена підпунктами 3-9 цього пункту, подається суб’єктами господарювання протягом десяти робочих днів на вимогу Директорату.

Додаткова інформація, необхідність щодо отримання якої виникла під час проведення моніторингу, подається суб’єктами моніторингу протягом десятиденного строку на вимогу Директорату.

V. Результати моніторингу

1. За результатами моніторингу кожного суб’єкта господарювання Директорат формує звіт, який має включати висновки щодо оцінки результатів економічної (фінансової) діяльності суб’єктів господарювання та обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення такої діяльності.

2. Звіт про результати проведення моніторингу має включати такі розділи:

 1. вступ, який має містити інформацію про суб’єкт господарювання, діяльність якого підлягає моніторингу;
 2. результати моніторингу і висновки, які мають містити результати дослідження економічної (фінансової) діяльності суб’єкта господарювання, чинники, які негативно впливають на його діяльність, оцінку ефективності управління майном;

3) рекомендації, в яких зазначаються пропозиції щодо поліпшення роботи суб’єкта господарювання, посилення ефективності управління ним суб’єктом управління та доцільності продовження здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання.

3. Результати моніторингу можуть бути основою для розроблення та здійснення заходів щодо підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання, їх реорганізації або ліквідації.

4. Звіт про результати проведення моніторингу подається для розгляду керівництву Міністерства оборони України з метою прийняття управлінських рішень.

Генеральний директор Директорату
економічного аналізу і планування
Міністерства оборони України
М. Бухтіярова

 

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.