Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №45 від 25.01.2023 Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2023 № 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2023 р.
за № 176/39232

Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану, що додається.

2. Директору Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
О. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України
Ю. Свириденко
Перший заступник Міністра фінансів України Д. Улютін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
25 січня 2023 року № 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2023 р.
за № 176/39232

ПОРЯДОК І УМОВИ
призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок і умови визначають завдання органів військового управління, військових частин, установ, військових навчальних закладів щодо оформлення документів для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (далі – ОГД), алгоритм її призначення та виплати, перелік необхідних документів.

1.2. ОГД призначається та виплачується у разі загибелі військовослужбовця Збройних Сил України (далі – військовослужбовець) під час дії воєнного стану, а також смерті осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в Збройних Силах України у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва) (далі – під час захисту Батьківщини).

1.3. Сім’ям загиблих військовослужбовців відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» виплачується ОГД, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

1.4. Особи, які мають право на отримання ОГД, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі (смерті) особи, зазначеної у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», що вказана у свідоцтві про смерть. Право осіб на отримання ОГД визначається станом на дату загибелі (смерті) військовослужбовця.

1.5. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання ОГД, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на ОГД. Відмова засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особам, які мають право на ОГД, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

1.6. Якщо після призначення та виплати ОГД у повному розмірі, за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між особами, які мають на неї право, вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

1.7. ОГД призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою чи заявою їх законних представників. Заява (додаток 1) подається до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦКСП) незалежно від місця реєстрації заявника.

Призначення і виплата ОГД не здійснюються у випадках, визначених статтею 16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Рішення про відмову у призначенні ОГД може бути оскаржене в установленому законодавством порядку до суду. У разі звернення отримувача ОГД до суду керівник уповноваженого органу забезпечує участь у судовому засіданні представника уповноваженого органу.

1.8. У разі звернення за одержанням ОГД членів сімей військовослужбовців розвідувальних органів України, інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, які загинули (померли), їх документи надсилаються за належністю до цих органів, які відповідно до статті 23 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» здійснюють виплату цієї допомоги за рахунок коштів, що передбачаються для них в Державному бюджеті України на відповідний рік. В такому ж порядку надсилаються документи сімей військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

1.9. Порядок і умови виплати ОГД у військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту та підпорядкованих їм військових частинах визначаються окремими наказами з урахуванням цього наказу.

1.10. Призначена сума ОГД у Міністерстві оборони України, військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту та підпорядкованих їм військових частинах виплачується поетапно:

на першому етапі – 1/5 від призначеної суми ОГД;

залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) – щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

II. Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлюються в органах військового управління, військових частинах, установах, військових навчальних закладах, підрозділі персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та в Кадровому центрі Збройних Сил України

2.1. Орган військового управління, військова частина, установа, військовий навчальний заклад (далі – військова частина):

1) після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надсилає до відповідного районного (міського) ТЦКСП:

  • витяг з цього наказу;
  • витяг з послужного списку особової справи (обліково-послужної картки) про склад сім’ї загиблого (померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва));
  • грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі (смерті) військовослужбовця додаткової винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», або витяг з наказу про виплату такої винагороди на дату загибелі (поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану) військовослужбовця.

У разі відсутності інформації про місце проживання батьків, дружини/чоловіка, неповнолітніх дітей або утриманців (далі – члени сім’ї) загиблого (померлого) військовослужбовця або якщо загиблий (померлий) військовослужбовець не мав сім’ї чи близьких родичів, військова частина надсилає документи, зазначені в цьому підпункті, до районного (міського) ТЦКСП за місцем прийняття (призову) загиблого (померлого) військовослужбовця на військову службу. Якщо районний (міський) ТЦКСП знаходиться на тимчасово окупованій території (в районах проведення бойових дій) військова частина надсилає до підрозділу персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України документи, зазначені в підпункті 1 пункту 2.1 цього розділу, для подальшого надсилання їх районним (міським) ТЦКСП (за їх запитом);

2) у разі повернення військовослужбовця, включеного до іменного списку безповоротних втрат особового складу, або з’ясування, що він знаходиться на лікуванні (в полоні), про це в той самий день оголошується в наказі командира військової частини по стройовій частині і доповідається керівнику служби персоналу вищого штабу (органу військового управління) або кадрового центру за підпорядкованістю, а також негайно сповіщається Кадровий центр Збройних Сил України, районний (міський) ТЦКСП, якому було відправлено сповіщення командира військової частини про загибель (смерть), та Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України (далі – Департамент соціального забезпечення);

3) за запитом районних (міських) ТЦКСП, до яких звернулися члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби), який помер внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надає документи, зазначені у підпункті 1 пункту 2.1 цього розділу.

2.2. Підрозділ персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України забезпечує доведення документів, необхідних для призначення та виплати ОГД, які зазначені в підпункті 1 пункту 2.1 цього розділу, до районного (міського) ТЦКСП,- за відповідним запитом.

2.3. Кадровий центр Збройних Сил України:

1) інформує не пізніше ніж у 5-денний строк від дня отримання відповідного запиту Департаменту соціального забезпечення про загиблих військовослужбовців, які відповідно до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 15 вересня 2022 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2022 року за № 1407/38743 (далі – Інструкція № 280), віднесені до бойових безповоротних втрат;

2) у разі встановлення розбіжностей між отриманим запитом Департаменту соціального забезпечення та інформацією щодо військовослужбовців, які віднесені до бойових безповоротних втрат, повідомляє про це Департамент соціального забезпечення та в 15-денний строк вживає заходів щодо витребування від військової частини достовірної інформації.

III. Повноваження органів військового управління щодо призначення та виплати ОГД

3.1. Районний (міський) ТЦКСП:

1) є органом, уповноваженим приймати документи (додаток 2) від осіб, які можуть звернутися за ОГД, оформлювати документи для її призначення та виплати. Доповідь про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД (додаток 3), подається за підпорядкованістю у обласний (Київський міський) ТЦКСП;

2) інформує про осіб, які можуть звернутися за ОГД та проживають поза територією відповідальності районного (міського) ТЦКСП, ті обласні (Київський міський) ТЦКСП, на території відповідальності яких (за наявною інформацією) вони проживають, з наданням копій документів щодо загиблого та його сім’ї,- не пізніше 5-ти робочих днів після отримання відповідної інформації;

3) якщо після надсилання доповіді про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД (додаток 3), отримано документи (інформацію) щодо інших осіб, які можуть бути віднесені до зазначених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це засобами зв’язку та письмово за підпорядкованістю обласний (Київський міський) ТЦКСП для подальшого невідкладного інформування Департаменту соціального забезпечення;

4) у встановленому порядку представляє інтереси Міністерства оборони України у судових справах, пов’язаних з визначенням кола осіб, яким виплачується ОГД, звертається до суду щодо залучення до цих справ інших членів сім’ї загиблого, інтересів яких вони стосуються;

5) веде облік осіб загиблих (померлих) військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби), та осіб, які звернулися (можуть звернутися) за отриманням ОГД.

3.2. Обласний (Київський міський) ТЦКСП:

1) є органом, уповноваженим подавати висновок щодо можливості призначення ОГД (додаток 4). У разі отримання інформації, яка не відповідає раніше наданому висновку, не пізніше 3 робочих днів подається новий висновок з урахуванням встановлених обставин;

2) проводить перевірку отриманих з Департаменту соціального забезпечення результатів попереднього опрацювання документів для призначення ОГД, та не пізніше 3 робочих днів після їх реєстрації письмово повідомляє про результати проведеної роботи;

3) у встановленому порядку представляє інтереси Міністерства оборони України у судових справах, пов’язаних з визначенням кола осіб, яким виплачується ОГД, звертається до суду щодо залучення до справ інших членів сім’ї загиблого, інтересів яких вони стосуються;

4) веде облік осіб загиблих (померлих) військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби), та осіб, які звернулися (можуть звернутися) за отриманням ОГД.

3.3. Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України контролює дотримання обласними (Київським міським) ТЦКСП встановлених строків виплати ОГД.

IV. Алгоритм опрацювання документів, які подаються для призначення та виплати ОГД

4.1. Члени сім’ї звертаються до районного (міського) ТЦКСП незалежно від місця реєстрації та подають документи, зазначені в додатку 2.

4.2. Районний (міський) ТЦКСП приймає від заявника (незалежно від місця його реєстрації) документи, завіряє копії цих документів, не пізніше 7 робочих днів після надходження всіх документів (додаток 5) надсилає їх обласному (Київському міському) ТЦКСП за підпорядкуванням.

У разі відсутності документів, які підтверджують загибель військовослужбовця (смерть померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше, ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), та виплату йому винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», районний (міський) ТЦКСП здійснює розшук відсутніх документів шляхом направлення запитів до військової частини (лікувального закладу), обласного (Київського міського) ТЦКСП, підрозділу персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

4.3. Обласний (Київський міський) ТЦКСП перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД а також осіб, які звернулися (можуть звернутися) за її одержанням, але не надали (надали не всі) документи (додаток 2).

На підставі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – ДРАЦСГ) перевіряє документи, що підтверджують родинні зв’язки загиблого (померлого) з заявниками, в тому числі щодо зміни прізвища, імені, по батькові, встановлення батьківства, усиновлення, наявності запису відомостей про батька за вказівкою матері (стаття 135 Сімейного кодексу України).

Результати опрацювання документів обласним (Київським міським) ТЦКСП зазначаються у висновку (додаток 4) та доповіді (додаток 3), які разом з іншими документами, зазначеними в додатку 6, надсилаються до Департаменту соціального забезпечення (через Управління соціальної підтримки).

Комплект документів надсилається з використанням системи електронного документообігу, для цього він сканується у один файл формату PDF, на який накладається кваліфікований електронний підпис. У разі тривалої відсутності зв’язку (понад 5 робочих днів) комплект документів надсилається на паперових носіях, а після відновлення зв’язку – невідкладно ще раз з використанням системи електронного документообігу.

Якщо після надсилання документів для призначення та виплати ОГД отримано документи (інформацію) щодо інших осіб, які можуть бути віднесені до зазначених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» або можуть звернутися за призначенням та виплатою цієї допомоги, не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це Департамент соціального забезпечення встановленим порядком.

4.4. Департамент соціального забезпечення після отримання від обласного (Київського міського) ТЦКСП документів (додаток 6), надсилає запит до Кадрового центру Збройних Сил України щодо військовослужбовців, які загинули та відповідно до пункту 1 розділу ХIII Інструкції № 280, віднесені до бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану.

У разі отримання листа Кадрового центру Збройних Сил України щодо відсутності загиблого військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану Департамент соціального забезпечення не пізніше 5 робочих днів повідомляє про це обласний (Київський міський) ТЦКСП, який надіслав документи, для інформування про це військової частини та членів сім’ї загиблого. Через 30 днів після отримання листа з ТЦКСП щодо проведеного інформування повторно надсилає відповідний запит. У разі повторного підтвердження відсутності загиблого військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану за результатами отриманого листа Кадрового центру Збройних Сил України подає документи на розгляд Комісії Міноборони.

Після отримання підтвердження Кадрового центру Збройних Сил України щодо віднесення загиблого військовослужбовця до бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану Департамент соціального забезпечення доводить до обласних (Київського міського) ТЦКСП результати попереднього опрацювання документів для їх перевірки щодо відповідності чинному законодавству та впродовж 3-х робочих днів опрацьовує отримані від них пропозиції.

В подальшому документи опрацьовуються структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до їх повноважень та подаються на розгляд Комісії Міноборони.

4.5. Після прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення щодо призначення ОГД (відмови у призначенні, повернення документів на доопрацювання – у разі коли документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю) Департамент соціального забезпечення не пізніше 3 робочих днів доводить його до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України для інформування обласних (Київського міського, районних, міських) ТЦКСП, та, у разі її призначення,- готує проєкти розподілів відкритих асигнувань для виплати допомоги в порядку черговості відповідно до дати надходження документів з обласного (Київського міського) ТЦКСП.

4.6. Районні (міські) ТЦКСП, які здійснювали оформлення документів для призначення ОГД повідомляють заявників (з дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних) про прийняте головним розпорядником коштів рішення щодо призначення ОГД (відмови у призначенні, повернення документів на доопрацювання).

4.7. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань для виплати ОГД готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

4.8. Виплата ОГД здійснюється обласним (Київським міським) ТЦКСП на підставі наказу (додаток 7) не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору, зазначений отримувачем допомоги у своїй заяві.

Державний секретар Міністерства оборони України К. Ващенко

 

Додаток 1
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Збройних
Сил України в період дії воєнного
стану
(до пункту 1.7 розділу I)

ЗАЯВА

Додаток 2
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Збройних
Сил України в період дії воєнного
стану
(пункт 3.1 розділу III)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
які надають члени сім’ї до районного (міського) ТЦКСП для призначення та виплати ОГД

№ з/п Назва документа-1 Пояснення
1 2 3
1 Заява про виплату ОГД Надається за формою, визначеною в додатку 1
2 Документ, що посвідчує особу, передбачений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
3 Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону)),- крім осіб без громадянства або іноземців Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
4 Свідоцтво про смерть військовослужбовця Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
5-2 Документ, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем відповідно до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:
а) для дружини/чоловіка – свідоцтва про шлюб;
б) для дитини – свідоцтво про народження дитини;
в) для батьків – свідоцтво про народження загиблого (померлого)
г) для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) – документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця
Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
6 Згода на обробку персональних даних Надається заявником, законним представником
7 Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України/ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» Надається отримувачем допомоги віком 16 років та більше
8-2 Свідоцтво про зміну імені – у разі зміни прізвища, імені, по батькові Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
9 Рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування,- для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого) Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
10 Відмова, заява, інший правочин, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності) Надається заявником
11 Рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД (за наявності) Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
12 Інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності) Надається заявником, законним представником
__________
Примітки:
1 Документ, складений іноземною мовою, подається разом із засвідченим перекладом українською мовою.
2 У разі необхідності замість свідоцтва про актовий запис може надаватися витяг з ДРАЦСГ, документ органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який підтверджує актовий запис в ДРАЦСГ або його відсутність.

 

Додаток 3
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Збройних
Сил України в період дії воєнного
стану
(пункт 3.1 розділу III)

ДОПОВІДЬ
про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД

Додаток 4
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Збройних
Сил України в період дії воєнного
стану
(пункт 3.2 розділу III)

ВИСНОВОК

Додаток 5
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Збройних
Сил України в період дії воєнного
стану
(пункт 4.2 розділу IV)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
які надсилає районний (міський) ТЦКСП до обласного (Київського міського) ТЦКСП для призначення та виплати ОГД

№ з/п Назва документа Примітка
1 2 3
1 Доповідь про результати проведеної роботи щодо встановлення повного кола осіб, які можуть звернутися за ОГД Надається за формою, визначеною в додатку 3
2 Завірена копія свідоцтва про смерть Завіряється районним (міським) ТЦКСП
3 Витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)) Надається військовою частиною
4 Грошовий атестат (крім військовослужбовців строкової служби)/ витяг з наказу про виплату винагороди, передбаченої пунктом 1 Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», на дату загибелі військовослужбовця, а у разі смерті, що настала не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану – на дату поранення (контузії, травми, каліцтва) Надається військовою частиною
5 Документи, зазначені в додатку 2 до цих Порядку і умов (крім свідоцтва про смерть) Надається заявниками або законними представниками
6 Документи, які підтверджують загибель (сповіщення, повідомлення, матеріали розслідування, подання до нагородження) – у разі відсутності підтвердження загибелі у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу (пункту 3 цього Переліку) Надається військовою частиною
7 Додатково (у разі смерті військовослужбовця або особи, звільненої з військової служби, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва):
а) довідка військової частини про обставини поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, яке стало причиною смерті; Надається військовою частиною
б) витяг з постанови штатної військово-лікарської комісії про підтвердження смерті внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва) Надається штатною військово-лікарською комісією на підставі документів, надісланих районним (міським) ТЦКСП

Додаток 6
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Збройних
Сил України в період дії воєнного
стану
(пункт 4.4 розділу IV)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
які надсилаються обласним (Київським міським) ТЦКСП для призначення ОГД

№ з/п Назва документа Пояснення
1 2 3
1 Висновок щодо можливості призначення ОГД Додаток 4
2 Доповідь про результати проведеної роботи щодо встановлення повного кола осіб, які можуть звернутися за ОГД Додаток 3
3 Завірена копія свідоцтва про смерть військовослужбовця Надається районним (міським) ТЦКСП
4 Завірена копія витягу з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)) Надається районним (міським) ТЦКСП
5 Завірена копія грошового атестату (крім військовослужбовців строкової служби) / витягу з наказу про виплату винагороди, передбаченої пунктом 1 Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», на дату загибелі військовослужбовця, а у разі смерті, що настала не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану – на дату поранення (контузії, травми, каліцтва) Надається районним (міським) ТЦКСП
6 Копія заяви про виплату ОГД (додаток 1) Надається районним (міським) ТЦКСП
7 Копія відмови, заяви, іншого правочину, завірена відповідно до чинного законодавства або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності) Надається районним (міським) ТЦКСП
8 У разі відсутності в копії витягу з наказу підтвердження загибелі – завірені копії інших документів військової частини, які це підтверджують (сповіщення, повідомлення, подання до нагородження, матеріали розслідування тощо) Надається військовою частиною
9 Додатково (у разі смерті військовослужбовця або особи, звільненої з військової служби, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва) та відсутності в копії витягу з наказу причини смерті):
а) довідка військової частини про обставини поранення
(контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, яке стало причиною смерті;
Надається військовою частиною
б) витяг з постанови штатної військово-лікарської комісії про підтвердження смерті внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва). Надається штатною військово-лікарською комісією
10 Копія документа, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця – для утриманців загиблого Надається районним (міським) ТЦКСП
11 Завірена копія рішення суду, яке набрало законної сили, що стосується призначення та виплати ОГД (за наявності) Надається районним (міським) ТЦКСП

Додаток 7
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Збройних
Сил України в період дії воєнного
стану
(пункт 4.8 розділу IV)

НАКАЗ

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.