Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 568 від 26.09.2023 Про затвердження Змін до Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2023 № 568

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2023 р.
за № 1930/40986

Про затвердження Змін до Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще
висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2008 року № 873 «Про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва» та з метою удосконалення нормативно-правового регулювання організаційних засад підготовки та проведення мистецького конкурсу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 18 травня 2015 року № 217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2015 року за № 655/27100, що додаються.

2. Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра культури
та інформаційної політики України
Р. Карандєєв
Міністр освіти і науки України О. Лісовий
Голова Національної спілки
письменників України
М.О. Сидоржевський
Голова Національної спілки
кінематографістів України
О. Янчук
Голова Національної спілки
журналістів України
С. Томіленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26 вересня 2023 року № 568

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2023 р.
за № 1930/40986

 

ЗМІНИ
до Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (далі – Премія) присуджується щороку за твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики (далі – твори), спрямовані на утвердження мужності, героїзму та самопожертви військовослужбовців, виявлених під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, підняття престижу Збройних Сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і цивільних громадян почуття патріотизму, вірності військовим традиціям українського народу, соціально-психологічної та військово-професійної готовності до служби у Збройних Силах України»;

2) доповнити розділ новим пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

2. У розділі II:

1) пункт 2.2 доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

«Не допускається включення до складу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультаційні функції під час створення твору».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. На здобуття Премії щороку до 01 серпня подаються:

• клопотання щодо присудження Премії із зазначенням списку претендентів та їх творів;

• характеристика претендента на здобуття Премії, в якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається претендент (у разі висунення колективу – відомості про діяльність і досягнення колективу), у паперовій та електронній формах;

• матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді друкованої продукції (у номінації «Літературні твори військової тематики» матеріали подаються також в електронній формі у форматі PDF), аудіо- записів (в електронній формі у форматі MP3), відеозаписів (в електронній формі – у форматі MP4), виставок проєктів скульптурно-меморіальних комплексів і картин, фотовиставок (в електронній формі – у форматі JPEG) тощо;

• розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі;

• копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності);

• копія паспорта (у разі висунення колективу – копія паспорта кожного члена колективу);

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі висунення колективу – копія документа кожного члена колективу).

3. У розділі III:

1) у пункті 3.3:

абзац перший після слів «визначає лауреатів Премії» доповнити словами «вносить пропозиції щодо удосконалення організації та порядку проведення конкурсу»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Комітет утворюється у складі не більше 15 осіб та відповідального секретаря, який бере участь у засіданні Комітету без права голосу. Склад комітету діє на громадських засадах і формується з представників Міністерства оборони України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства освіти і науки України, Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Національної спілки кінематографістів України, інших творчих спілок із статусом національних та осіб, які здійснюють належну професійну діяльність у сфері культури та мистецтва (за згодою). Комітет очолює голова – заступник Міністра оборони України згідно з розподілом обов’язків»;

2) пункт 3.6 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Засідання Комітету може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

Делегування членами Комітету права голосу у разі їх відсутності на засіданні іншим членам Комітету не допускається»;

3) у пункті 3.9 слова «Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України» замінити словами «Департамент гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України».

4. Доповнити розділ IV після слів «пов’язаних з виплатою Премії» словами «та виготовленням дипломів лауреатів Премії».

Тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України
Н. Агаєв

 

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.