Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 571 від 29.09.2023 Про затвердження Змін до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2023 № 571

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2023 р.
за № 1799/40855

Про затвердження Змін до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, та з метою вдосконалення порядку списання військового майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 березня 2021 року № 81, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021 року за № 655/36277, що додається.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України І. Клименко
Генеральний прокурор А. Костін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29 вересня 2023 року № 571

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2023 р.
за № 1799/40855

ЗМІНИ
до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та
Державній спеціальній службі транспорту

1. У розділі І:

1) пункт 2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«термін «орган досудового розслідування» вживається у значенні, наведеному в Кримінальному процесуальному кодексі України;

термін «сектор безпеки і оборони» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про національну безпеку України»»;

2) у пункті 3:

доповнити після абзацу третього абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«розбирання (розділення) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану з метою використання їх складових для відновлення, модернізації зразків озброєння, військової та спеціальної техніки або їх виготовлення;

використання пального для заправлення автомобільної, спеціальної техніки, повітряних суден, кораблів, човнів, електроагрегатів, засобів малої механізації підрозділів країн-партнерів, складових сектору безпеки і оборони, юридичних осіб незалежно від форм власності, а також фізичних осіб, у яких перебувають у власності такі засоби, для виконання завдань в інтересах Збройних Сил».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим-тринадцятим;

доповнити після абзацу одинадцятого абзацом дванадцятим такого змісту:

«знесення будівель (споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою, інженерних мереж, спеціальних споруд, гідротехнічних споруд, будівель та споруд, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ, арсеналів, баз і складів зберігання боєприпасів, їх огородження) у зв’язку з пошкодженнями (руйнуванням) та набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання) внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, проведення антитерористичної операції, проведення операції Об’єднаних сил, міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, спричинених іншою збройною агресією

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

абзац тринадцятий після слів «знесення будівель (споруд)» доповнити словами «або об’єктів незавершеного будівництва»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Списання військового майна (крім будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва) проводиться за актами якісного (технічного) стану (додаток 1), інспекторськими посвідченнями (додаток 2) та за актами списання (додаток 3). Списання будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва проводиться за актом списання будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва (додаток 4) та за інспекторськими посвідченнями на списання будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва (додаток 5).

Витрати на проєктно-вишукувальні роботи списуються відповідно до Порядку списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури України від 28 вересня 1995 року № 243/150/156/195, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 1995 року за № 357/893»;

4) абзац перший пункту 7 після слів «наказу командира (начальника) військової частини» доповнити словами «(яка має особовий рахунок у відповідній службі забезпечення органу військового управління, є розпорядником бюджетних коштів та веде бухгалтерський облік відповідно до законодавства)»;

5) у пункті 8:

доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

«В умовах правового режиму воєнного стану за рішенням центральної служби забезпечення (згідно з номенклатурою військового майна) з пошкоджених (знищених) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне, у визначених ремонтних військових частинах можуть вилучатись окремі вузли та агрегати, запасні частини, інструменти, приладдя для відновлення інших зразків озброєння, військової техніки які є однотипними, до отримання затверджених актів на переведення в останню (найнижчу) категорію, з унесенням відповідних записів до паспортів (формулярів)».

У зв’язку з цим абзаци другий-восьмий вважати відповідно абзацами третім-дев’ятим;

доповнити після абзацу четвертого абзацом п’ятим такого змісту:

«В умовах правового режиму воєнного стану може здійснюватися переведення в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, які є придатними для подальшого використання, якщо вони не знаходять застосування під час відсічі збройної агресії і зберігаються більше п’яти років в об’єднаних центрах (центрах) забезпечення, арсеналах, базах, складах Збройних Сил України з метою використання автомобільних, бронетанкових та інших базових шасі для відновлення, модернізації зразків озброєння, військової та спеціальної техніки або їх виготовлення».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;

абзац десятий після слів «квартирно-експлуатаційних органів Збройних Сил України» доповнити словами «, підрозділів забезпечення навчального процесу, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та Збройних Сил України»;

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Списання будівель та споруд, які не відносяться до казарменого фонду та перебувають на балансі військових частин і установ Збройних Сил України та Міністерства оборони України, проводиться за погодженням із відповідними командувачами виду (окремого роду військ (сил)) Збройних Сил України, керівниками органів військового управління, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, апарату Міністерства оборони України, яким вони підпорядковані, та Головним управлінням земель оборони та фондів.

Списання об’єктів незавершеного будівництва, які перебувають на балансі виконавців функцій замовника будівництва, проводиться за погодженням із Головним управлінням капітальних вкладень»;

6) абзац перший пункту 10 після слів «відповідної служби забезпечення для» доповнити словами «відновлення, модернізації, виготовлення зразків озброєння та військової техніки, а також»;

7) у пункті 12:

абзац перший після слів «будівель і споруд» доповнити словами «, об’єктів незавершеного будівництва»;

в абзаці другому:

–  після слів «будівель (споруд)» доповнити словами «, об’єктів незавершеного будівництва»;

–  слова «квартирно-експлуатаційних відділів (частин районів)» замінити словами «квартирно-експлуатаційних управлінь (відділів, частин районів)»;

в абзаці третьому:

–  після слів «будівель і споруд» доповнити словами «, об’єктів незавершеного будівництва»;

–  після слів «будівель (споруд)» доповнити словами «, об’єктів незавершеного будівництва»;

абзац четвертий після слів «будівель і споруд» доповнити словами «, об’єктів незавершеного будівництва»;

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі демонтажу будівель і споруд, у зв’язку з їх пошкодженням (руйнуванням) внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, проведення антитерористичної операції, проведення операції Об’єднаних сил, міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, спричинених іншою збройною агресією проти України, акт про демонтаж будівель та споруд є підставою для анулювання технічного паспорта та виключення об’єкта з реєстру об’єктів нерухомого майна.

Форма акта розбирання будівель та споруд наведена в додатку 5 до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122».

2. У розділі II:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рішення про оформлення акта на переведення в останню (найнижчу) категорію озброєння, військової та спеціальної техніки, які є придатними для подальшого використання, але не знаходять застосування під час відсічі збройної агресії і зберігаються більше п’яти років в об’єднаних центрах (центрах) забезпечення, арсеналах, базах, складах Збройних Сил, приймається керівником центральної служби забезпечення (згідно з номенклатурою військового майна, яке пропонується списати) за погодженням із відповідним командувачем виду, окремого роду військ (сил) Збройних Сил України. Погодження оформлюється аркушем погодження»;

2) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«провести ретельний огляд військового майна, зробити заміри та перевірки, установити ступінь і причини зносу, дефекти, що стали підставою для порушення клопотання про складання акта на списання військового майна, використовуючи при цьому дані облікових документів, облікових регістрів, а також необхідну технічну документацію (до матеріалів на списання будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва обов’язково додається акт технічного стану будівлі (споруди) за формою, наведеною в додатку 3 до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 03 липня 2013 року № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1590/24122)».

3. У розділі III:

1) у пункт 1:

абзац другий після слів «використання за цільовим призначенням» доповнити словами «, а також втрачене, якщо сума завданих збитків відшкодована в повному обсязі»;

доповнити після абзацу другого абзацом третім такого змісту:

«військове майно, яке обліковується за обліково-номерними показниками та яке в умовах правового режиму воєнного стану розібрано (розділено) з метою використання їх автомобільних, бронетанкових та інших базових шасі».

У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-шістнадцятим;

2) у пункті 3:

абзац другий після слів «На повітряні судна» доповнити словами «(за виключенням тих, що втрачені, а збитки відшкодовано в повному обсязі винною особою)»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі втрати повітряного судна та повного відшкодування суми збитків, заподіяних втратою, винними особами добровільно або за рішенням суду, роботи щодо розбирання (розділення) не здійснюються у зв’язку з неможливістю або економічною недоцільністю їх проведення».

4. У розділі IV:

1) у пункті 2:

–  абзац восьмий після слів «будівель (споруд)» доповнити словами «, об’єктів незавершеного будівництва»;

–  абзац дев’ятий після слів «будівель (споруд)» доповнити словами «об’єктів незавершеного будівництва»;

2) пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі визнання відшкодування сум збитків безнадійним до стягнення (безнадійною дебіторською заборгованістю) такі збитки списуються в порядку, установленому законодавством»;

3) у пункті 11:

–  абзац п’ятий після слів «обліку нестач» доповнити словами «військової частини, яка має особовий рахунок у відповідній службі забезпечення органу військового управління, є розпорядником бюджетних коштів та веде бухгалтерський облік відповідно до законодавства»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судів та/або процесуальних рішень органів досудового розслідування, прокуратури у разі, якщо факти розкрадання, втрати або знищення військового майна були предметом дослідження кримінального провадження чи справ, які розглядались судом, або відомості з органів досудового розслідування та органів прокуратури щодо відсутності кримінального провадження, що стосується факту розкрадання, втрати або знищення військового майна»;

4) у пункті 12:

–  в абзаці першому слова «посадові особи подають клопотання» замінити словами «службою військової частини, яка є службою забезпечення цим військовим майном, готується клопотання»;

доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

«витяги з журналу бойових дій (історичного формуляра) або підсумкового бойового донесення (донесення з логістичного забезпечення) щодо знищення або втрати військового майна».

У зв’язку з цим абзаци другий-дев’ятий вважати відповідно абзацами третім-десятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«витяги з книг обліку втрат військового майна по службах забезпечення, а також із книги обліку нестач військової частини, яка має особовий рахунок у відповідній службі забезпечення органу військового управління, є розпорядником бюджетних коштів та веде бухгалтерський облік відповідно до законодавства»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

–  «засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судів та/або процесуальних рішень органів досудового розслідування, прокуратури у разі, якщо факти розкрадання, втрати або знищення військового майна були предметом дослідження кримінального провадження чи справ, які розглядались судом, або відомості з органів досудового розслідування та органів прокуратури щодо відсутності кримінального провадження, що стосується факту розкрадання, втрати або знищення військового майна»;

–  в абзаці десятому слова «та боєприпасів додається довідка від відповідних підрозділів МВС» замінити словами «додається довідка від відповідних підрозділів Національної поліції України»;

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«До клопотань щодо отримання інспекторських посвідчень на списання будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва знищених (пошкоджених) зруйнованих в результаті ведення воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, інших проявів збройної агресії проти України, проведення антитерористичної операції, проведення операції Об’єднаних сил, міжнародної операції з підтримання миру і безпеки додаються:

акт огляду об’єкта нерухомого військового майна (складеного відповідно до Методики визначення військових втрат, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 вересня 2022 року № 277, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2022 року за № 1471/38807), та/або звіт за результатами обстеження (складеного відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, та Методики проведення обстеження та оформлення його результатів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06 серпня 2022 року № 144, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2022 року за № 898/38234)»;

5) в абзаці першому пункту 14 слова «через відповідну службу забезпечення» виключити;

6) у пункті 15:

в абзаці першому цифри і слово «15 днів» замінити цифрою і словом «6 місяців»;

в абзаці другому:​​​​​​​

–  після слів «Департаменту фінансів Міністерства оборони України» доповнити словами «, керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України»;

–  після слів «Головним управлінням майна та ресурсів» доповнити словами «, Головним управлінням капітальних вкладень»;

–  в абзацах п’ятому, восьмому, одинадцятому слова «Військової служби правопорядку Збройних Сил України» замінити словами «Військової служби правопорядку у Збройних Силах України».

5. У розділі VI:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Списання всіх видів ракет, безпілотних літальних апаратів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів, призначених або переобладнаних для виконання спеціальних завдань зі знищення цілі, баражуючих боєприпасів, мішеней, створених на базі ракет, безпілотних літальних апаратів (водних (плаваючих) комплексів), знищених (втрачених) та витрачених на стрільбах (навчаннях) проводиться на підставі акта про проведення пуску (запуску) (додаток 19) з додаванням до нього акта якісного (технічного) стану (додаток 1). Списання всіх видів ракет, безпілотних літальних апаратів і безпілотних водних (плаваючих) комплексів, призначених або переобладнаних для використання як хибної цілі або виконання спеціальних завдань зі знищення цілі, баражуючих боєприпасів, витрачених (використаних) у ході воєнних (бойових) дій (відсічі збройної агресії), антитерористичних операцій, операції Об’єднаних сил, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки проводиться на підставі акта про проведення пуску (запуску) у ході бойових дій (додаток 23) з додаванням до нього акта якісного (технічного) стану (додаток 1).

Акт про проведення пуску (запуску) затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться ракети, безпілотні літальні апарати та безпілотні водні комплекси. Під час проведення стрільб на полігонах акти про пуски погоджуються начальником полігона (його заступником).

Для безпілотних літальних апаратів та безпілотних водних (плаваючих) комплексів додатково додаються акти технічного стану, які складаються перед пусками.

Списання засобів ураження витрачених у ході воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки здійснюється за актом списання (додаток 3), який складається на підставі даних донесення про наявність та рух військового майна (за формою, наведеною в додатку 17 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17 серпня 2017 року № 440, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1192/31060.

Списання засобів ураження, витрачених на практичні стрільби, здійснюється за актом списання, який складається на підставі даних роздавально-здавальних відомостей (за формою, наведеною в додатках 17, 32 до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року № 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за № 933/11213.

Акт списання складається у двох примірниках. Перший примірник акта залишається у службі забезпечення військової частини, другий – подається до відповідної служби забезпечення органу військового управління до 25 числа місяця, в якому були проведені практичні стрільби.

Списання мішеней, створених на базі корпусів списаної техніки, знищених (втрачених) на стрільбах (навчаннях), проводиться на підставі акта застосування засобів ураження по наземній (надводній, підводній) мішені (додаток 24).

Акти застосування засобів ураження по наземній (надводній, підводній) мішені затверджується командиром військової частини (начальником полігона), на обліку якої знаходяться корпуси списаної техніки. Під час проведення стрільб на полігонах акти застосування засобів ураження по наземній (надводній, підводній) мішені погоджуються з керівником польотів на полігоні (керівником стрільб)»;

2) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки, автомобільної техніки, спеціальної техніки, повітряних суден, катерів, кораблів тощо, пального, олив, мастил, спеціальних рідин та компонентів ракетного палива тощо на полігонах, інститутах, лабораторіях, військових частинах, пальне, оливи, мастила, спеціальні рідини та компоненти ракетного палива списуються з обліку за фактичною витратою за актами списання»;

3) доповнити після пункту 4 пунктом 5 такого змісту:

«5. У військових частинах пальне, використане під час дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану, а також під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації для заправлення автомобільної, спеціальної техніки, повітряних суден, кораблів, човнів, електроагрегатів, засобів малої механізації (далі – техніка) підрозділів країн-партнерів, складових сектору безпеки і оборони України, суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, а також тих, що знаходяться в приватній або комунальній власності, для виконання завдань в інтересах Збройних Сил України, списується за донесенням про наявність та рух військового майна.

Донесення складається на підставі роздавальної відомості, наказу командира військової частини про видачу пального, рапорту командира підрозділу про виконання завдання. До донесення додаються документи, на підставі яких воно складається. У розділі «Пояснення» донесення зазначаються дата та номер наказу командира військової частини, відповідно до якого здійснено заправлення техніки.

У наказі командира військової частини зазначається перелік завдань, які будуть виконуватися, їх обсяг, відомості про техніку, яка залучається до виконання цих завдань (кому належить техніка, її марка, модель, ідентифікаційний номер, рік випуску, свідоцтво про реєстрацію), кількість пального, що видається, посадова особа військової частини, яка здійснює контроль за виконанням завдання».

У зв’язку з цим пункти 5-12 вважати відповідно пунктами 6-13;

4) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Стріляні гільзи до артилерійських та стрілецьких боєприпасів, спеціальні контейнери всіх видів ракет (пострілів), що втрачені у ході воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, списуються за актами списання (зняття залишків) за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

«14. Списання об’єктів незавершеного будівництва за актами списання будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва здійснюється у разі набуття ними непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності їх добудови) за умови, що від початку будівництва минуло більше 10 років, а також за умови відсутності потреби в добудові об’єкта незавершеного будівництва, що підтверджується погодженням із структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України, до завдань якого відноситься визначення потреби у фондах Збройних Сил України».

6. У тексті Порядку та додатках до нього слова «Головне управління майна та ресурсів» у всіх відмінках замінити совами «Головне управління земель оборони та фондів» у відповідних відмінках.

7. У додатках до Порядку:

1) додатки 4, 5, 8, 9 викласти в такій редакції:

«

Додаток 4
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 5 розділу I)

 

АКТ
списання будівлі (споруди), об’єкта незавершеного будівництва

 

Додаток 5
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 5 розділу I)

 

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на списання будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва

»;

«

Додаток 8
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу II)

 

МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ
коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання

№ з/п

Найменування посади Вартість військового майна за одним актом, інспекторським посвідченням, неоподаткованих мінімумів доходів громадян
за актом на переведення в останню (найнижчу) категорію та актом списання за інспекторським посвідченням
1 2 3 4

І. Військове майно (крім будівель, споруд та об’єктів незавершеного будівництва)

1 Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Держспецтрансслужби, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно 4800 2400
2 Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора) 20 000 10 000
3 Директор галузевого державного архіву Міністерства оборони України 20 800 10 400
4 Начальник управління, окремого структурного підрозділу (служби, відділу, групи) командування виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, командувач логістики командування виду, начальник озброєння командування виду Збройних Сил України, начальник управління зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Повітряних Сил України, начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», начальник Військово-медичного клінічного центру регіону – щодо військового майна закріпленої номенклатури 21 600 10 800
5 Начальники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальники інших органів військового управління – щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами; начальник управління (служби) Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (служби) департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (окремої служби) Адміністрації Держспецтрансслужби 22 400 11 200
6 Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби (за напрямом), начальник головного штабу – перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби 23 200 11 600
7 Командувач Медичних сил Збройних Сил України, командувач Сил підтримки Збройних Сил України, командувач Сил логістики Збройних Сил України, командувач Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна, інші начальники управлінь (головного, центрального), які є керівниками служб забезпечення Збройних Сил України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
Голова Адміністрації Держспецтрансслужби
24 000 12 000
8 Міністр оборони України понад 24 000 понад 12 000

II. Будівлі, споруди та об’єкти незавершеного будівництва

1 Начальники квартирно-експлуатаційних управлінь (відділів, частин районів), начальники управлінь замовника робіт, командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України 4800 2400
2 Начальник інженерно-аеродромного управління Командування логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України 21 600 10 800
3 Командувач логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України 22 400 11 200
4 Начальник Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України 23 200 11 600
5 Начальник Головного управління земель оборони та фондів, начальник Головного управління капітальних вкладень, командувач Сил логістики Збройних Сил України, командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби 24 000 12 000
6 Міністр оборони України понад 24 000 понад 12 000

Додаток 9
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу II)

 

МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ
коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти списання, акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, яке набуло непридатного стану або було використане в період правового режиму воєнного стану, а також списувати за інспекторськими посвідченнями військове майно, знищене (втрачене) під час воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій

№ з/п

Найменування посади Вартість за одним актом якісного (технічного) стану, актом списання або інспекторським посвідченням, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
за актом якісного (технічного) стану та актом списання за інспекторським посвідченням
1 2 3 4

І. Військове майно (крім будівель, споруд та об’єктів незавершеного будівництва)

1 Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Держспецтрансслужби, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника капітана 1 рангу) включно 180 000 90 000
2 Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора) 200 000 150 000
3 Директор Галузевого державного архіву Міністерства оборони України 400 000 200 000
4 Начальник управління, окремого структурного підрозділу (служби, відділу, групи) командування виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, начальник управління зв’язку та інформаційних систем штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України, начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», начальник Військово-медичного клінічного центру регіону, щодо військового майна закріпленої номенклатури 600 000 300 000
5 Начальники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальники інших органів військового управління щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами, начальник управління (служби) Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (служби) департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (окремої служби) Адміністрації Держспецтрансслужби 800 000 400 000
6 Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби (за напрямом), начальник головного штабу – перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби 1 000 000 600 000
7 Командувач Медичних сил Збройних Сил України, командувач Сил підтримки Збройних Сил України, командувач Сил логістики Збройних Сил України, командувач Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна, інші начальники управлінь (головного, центрального), які є керівниками служб забезпечення Збройних Сил України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
Голова Адміністрації Держспецтрансслужби
1 300 000 650 000
8 Міністр оборони України понад 1 300 000 понад 650 000

II. Будівлі, споруди та об’єкти незавершеного будівництва

1 Начальники квартирно-експлуатаційних управлінь (відділів, частин районів), начальники управлінь замовника робіт, 180 000 90 000
командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України
2 Начальник інженерно-аеродромного управління Командування логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України 200 000 100 000
3 Командувач логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України 250 000 150 000
4 Заступники командувачів Військово-Морських Сил та Повітряних Сил Збройних Сил України, начальник Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України 1 000 000 500 000
5 Начальник Головного управління земель оборони та фондів, начальник Головного управління капітальних вкладень, командувач Сил логістики Збройних Сил України, командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби 1 300 000 650 000
6 Міністр оборони України понад 1 300 000 понад 650 000

________________________________»;

2) у додатку 10:

графу 3 рядка 1.1 викласти в такій редакції:

Медичне майно (у тому числі аптечки, сумки, наплічники), за винятком медичної техніки, наркотичних засобів, психотропних, отруйних речовин і прекурсорів, рентгенологічне обладнання

»;

«

графу 3 рядків 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:

Майно, зазначене в рядку 1.1

»;

«

доповнити після рядка 1.3 рядком 1.4 такого змісту:

1.4 Начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», начальник Військово-медичного клінічного центру регіону Медичне майно (у тому числі аптечки, сумки, наплічники), за винятком медичної техніки, наркотичних засобів, психотропних, отруйних речовин і прекурсорів

».

«

У зв’язку з цим рядок 1.4 вважати рядком 1.5;

у графі 2 рядка 3.1 слова та цифру «полковника (капітана 1 рангу)» замінити словами «бригадного генерала (коммодора)»;

графу 3 рядка 3.1 викласти в такій редакції:

Запасні частини та витратні матеріали, ремонтні комплекти та ЗІП, що використовуються для технічного обслуговування й поточного ремонту засобів зв’язку та обладнання інформаційно-комунікаційних систем; пасивне комунікаційне обладнання (патч-корди, утримувачі, кабельні короби, конектори, розетки), акумулятори та акумуляторні батареї джерел безперебійного живлення та засобів зв’язку, монітори, клавіатури, маніпулятори «миша», джерела безперебійного живлення, комплектуючі вироби до комп’ютерного обладнання, зовнішні накопичувачі інформації, пристрої друку, сканери, засоби відображення, програмне забезпечення загального користування, активне телекомунікаційне обладнання ємністю до 16 портів включно, польовий легкий кабель зв’язку, внутрішньовузловий кабель зв’язку, розподільчі кабелі зв’язку та монтажні, польові телефонні апарати, телефони МБ, ЦБ та АТС, окремі складові частини до радіостанцій транкінгового зв’язку

»;

«

графу 3 рядка 3.2 викласти в такій редакції:

Радіостанції полкової та ротної мережі, радіостанції індивідуальні, танкові радіостанції, радіостанції КШМ, радіостанції транкінгового зв’язку, окремі радіоприймачі; апаратура ущільнення та тонального телеграфування, апаратура оповіщення, апаратура зашумлення; ІР-телефони (крім «Славутич», «Буковель»); комутатори ручні, телеграфна апаратура, переговорні пристрої та апаратура документування, обладнання для передачі телекодової та телеграфної інформації, апаратура гучномовного зв’язку, телефонні концентратори; автоматизовані робочі місця, персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, кишенькові персональні комп’ютери, планшетні комп’ютери, пристрої друку, сканери, засоби відображення, програмне забезпечення загального користування, пасивне комунікаційне обладнання та некероване активне комунікаційне обладнання, комутатори та маршрутизатори

»;

«

рядок 3.4 викласти в такій редакції:

3.4 Начальник Центрального управління забезпечення технікою та майном зв’язку – головний інженер Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України Командування Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою) Радіопередавачі, радіостанції всіх типів, засоби та комплекси транкінгового зв’язку; командно-штабні машини, станції тропосферного зв’язку, радіорелейні станції (станції доступу), станції супутникового зв’язку, радіовузли, радіоприймачі, засоби телефонного та телеграфного зв’язку, апаратні ФПЗ, апаратні технічного забезпечення, укладачі кабелю та кабельні машини, електричні станції живлення пересувних вузлів зв’язку; автоматичні телефонні станції; засекречувальна апаратура, апаратура ІР-шифрування; телефонні апарати всіх типів, польовий кабель дальнього зв’язку, магістральний кабель та лінії зв’язку; навчально-тренувальні засоби зв’язку (тренажери); радіо- та електронно-вимірювальні прилади всіх типів; поштообробне обладнання вузлів та станцій ФПЗ; автоматизовані робочі місця, електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, серверне обладнання, кишенькові персональні комп’ютери, планшетні комп’ютери, складові виробів до комп’ютерного обладнання, друкувальні та інші пристрої введення та/або виведення інформації, активне комунікаційне обладнання, спеціалізоване програмне забезпечення

»;

«

графу 2 рядка 3.5 викласти в такій редакції:

Командувач Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України

»;

«

графу 3 рядка 4.4 після слів «комплекти перехідних засобів для ремонту засобів криптографічного захисту інформації,» доповнити словами «вузли та блоки засобів та комплексів протидії технічним розвідкам,»;

рядок 5.4 виключити;

графу 3 рядка 7.1 викласти в такій редакції:

Квартирне майно, за винятком меблів, пірамід для зброї, столів для чищення зброї, ліжок металевих, сейфів, шаф металевих, скриньок металевих, печей металевих та чавунних, підставок різних; комунальне обладнання, змонтоване на комунальній техніці; майно, використане для облаштування польових таборів, а також меблі похідні складні та ліжка польові розкладні знищені (втрачені) в ході ведення бойових дій

»;

«

у графі 2 рядка 7.5 слово «Київського» виключити;

графу 3 рядка 8.1 після слів «діапроєктори, проєкційні екрани, фотозбільшувачі,» доповнити словами «комплектуючі та запасні частини до фото- (відео-) апаратури (об’єктиви, штативи, освітлювальна апаратура, елементи живлення тощо),»;

у графі 2 рядка 9.4 слова «Начальник радіоелектронної боротьби – начальник управління радіоелектронної боротьби Командування Сил підтримки Збройних Сил України» замінити словами «Начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України»;

графу 2 рядка 9.5 викласти в такій редакції:

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

»;

«

графу 3 рядка 10.1 після слів та цифри «піропатрони ПП-9» доповнити словами та цифрами «, одноразові транспортно-пускові контейнери з термобаричною бойовою частиною і реактивним двигуном реактивного піхотного вогнемета РПВ-16, 93 мм реактивні піхотні вогнемети РПО-А, ручні гранати термобаричні РГТ-27С, РГТ-27С2, засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри»;

графу 3 рядків 10.2, 10.3 викласти в такій редакції:

Майно, зазначене у рядку 10.1

»;

«

рядок 11 викласти в такій редакції:

11. Засоби геопросторової (топогеодезичної та навігаційної) підтримки

»;

«

графу 3 рядка 11.1 викласти в такій редакції:

Витратні матеріали для виготовлення і друку картографічної продукції, комплекти ЗІП, література, будівельні матеріали, деталі радіо- та електротехніки, CD, DVD диски

»;

«

рядок 11.2 викласти в такій редакції:

11.2 Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України з правом надання повноважень на списання майна начальникам управлінь (відділів, служб) виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, які організовують геопросторову підтримку Майно, зазначене в рядку 11.1, та додатково: креслярські інструменти та прилади, перевіряльне та ремонтне обладнання засобів топогеодезичного забезпечення, ЗІП, топографічні зонти, нівелірні рейки, стальні стрічки та марки, штативи, центрувальні інструменти, барометри, психометри, акумулятори лужні, мензули, лінійки, стереоскопи, координатографи, пантографи, фотоапарати, секундоміри, гравірувальні прилади, бензопили, допоміжне обладнання, окремі блоки засобів топографічного обладнання, макети місцевості

»;

«

графу 3 рядка 11.3 доповнити словами «, топографічні карти, спеціальні карти, каталоги координат геодезичних пунктів»;

графу 2 рядка 11.4 після слів: «Командувач Сил підтримки Збройних Сил України» доповнити словами «, командувач Сил логістики Збройних Сил України»;

графу 3 рядка 11.4 викласти в такій редакції:

Усі види засобів геопросторової (топогеодезичної та навігаційної) підтримки

»;

«

графу 3 рядка 12.1 викласти в такій редакції:

Шанцевий інструмент, сумка мінера-підривника, мінні шнури, кутові відбивачі ОМУ, ліхтарі кишенькові, ліхтарі акумуляторні, джерела струму для засобів інженерного озброєння та індивідуальні маскувальні засоби у межах 5 % (10 % – під час дії правового режиму воєнного стану) на рік кількості майна, яке знаходиться в запасах поточного забезпечення; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуального ЗІП машин, слюсарного, ковальського, жерстяно-мідницького, зварювального та іншого інструменту інженерних ремонтних майстерень та пунктів технічного обслуговування і ремонту; кабельна мережа та її упаковка; засоби регулювання; інженерні боєприпаси, упаковка від інженерних боєприпасів і тара всіх типів, що не підлягає поверненню; колючий дріт, малопомітні перешкоди; земленосні мішки та саперний провід, використані на бойову підготовку та знищення вибухонебезпечних предметів; індивідуальні комплекти ЗІП, спеціальне обладнання особистого виготовлення та технологічне оснащення для ремонту, випробування, експлуатації, збереження і транспортування; вузли та деталі машин, що ремонтуються (розбираються) і такі, що застаріли, у зв’язку зі зміною їх на більш досконале обладнання, а також у зв’язку зі зняттям з озброєння інженерної техніки; ремонтно-монтажний інструмент і пристрої; складові одиниці, замінені при середньому, регламентованому та капітальному ремонтах, але не більше 20 % річного обороту

»;

«

графу 3 рядка 12.3 після слова та цифри «до 5 %» доповнити цифрами та словами «(10 % – під час дії правового режиму воєнного стану)»;

у графі 3 рядка 12.5 слова «човнові двигуни, бульдозерне та снігоочисне обладнання до тягачів, тракторів і танків,», «, установки для добування ґрунтових вод, шнекові колодязі; обладнання для мінування, що знімається з вертольотів, танкові протимінні трали всіх типів, прилади буксирування водолазів-розвідників» виключити;

графу 3 рядка 13.1 доповнити новим реченням такого змісту «Прилади, блоки, шафи, зборки, вузли та деталі озброєння, що перебувають на ремонті, але за своїм технічним станом не підлягають ремонту; спеціальні пристрої власного виготовлення та застаріле технологічне оснащення у зв’язку із заміною їх більш досконалим обладнанням, а також у зв’язку зі зняттям з озброєння військової техніки та майна, для ремонту, експлуатації, зберігання та транспортування яких вони були призначені; чохли з тканини та гермоупаковка для всіх видів ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна, що непридатні до подальшого використання; тара, інструмент та прилади, що входять до комплекту індивідуального, групового та ремонтного ЗІП; ремонтно-монтажний інструмент та прилади; логарифмічні лінійки, хордокутоміри, координатні мірки; лінійки командирські штатні та інші, номограми, курвіметри, готовальні, компаси, лупи, стрічки мірні, зонти»;

графу 3 рядка 13.2 викласти в такій редакції:

Майно, зазначене в рядку 13.1

»;

«

графу 3 рядка 14.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Усі види ракет, реактивні снаряди, артилерійські, мінометні і гранатометні постріли, стрілецькі боєприпаси всіх калібрів, ручні і реактивні гранати, одноразові гранатомети, освітлювальні, сигнальні і піротехнічні засоби, що витрачені (використані) у ході воєнних (бойових) дій; стріляні гільзи до артилерійських і стрілецьких боєприпасів, спеціальні контейнери до ракет (пострілів), тара всіх типів до боєприпасів, що втрачені у ході воєнних (бойових) дій або повернення яких неможливо»;

графу 3 рядка 14.5 доповнити словами «, усі види ракет і боєприпасів закріпленої номенклатури, за винятком їх дослідних зразків»;

графу 3 рядка 15.1 викласти в такій редакції:

Витратні експлуатаційні матеріали, гермоматеріали; інструмент, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальне майно, література, верстатно-станочне обладнання без електричних двигунів та двигунів внутрішнього згорання, парко-гаражне обладнання без електродвигунів, комплекти навчальних класів, навчальні стенди, тренажери

»;

«

у графі 3 рядка 15.2 слово «БТОТ» замінити словами «бронетанкового озброєння і техніки (далі – БТОТ)»;

графу 2 рядка 15.3 після слів «надання повноважень на списання майна» доповнити словами «командувачам (начальникам) логістики, начальникам озброєнь,»;

графу 3 рядка 16.1 викласти в такій редакції:

Запасні частини; автомобільне майно, у тому числі акумуляторні батареї, автомобільні шини, тенти (брезенти); матеріали, електрообладнання; пристрої, спеціальні ключі, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту автомобільної техніки та приладдя, що входить в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальні макети, література

»;

«

графу 2 рядка 16.2 після слів «надання повноважень на списання майна» доповнити словами «командувачам логістики, начальникам озброєнь,»;

графу 3 рядка 16.2 викласти в такій редакції:

Майно, зазначене у рядку 16.1, та додатково: автомобільні шини, агрегати, навчальне майно, паркове устаткування, за винятком: комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів

»;

«

графу 3 рядка 17.1 викласти в такій редакції:

Запасні частини; автомобільне майно, у тому числі акумуляторні батареї, тенти (брезенти); матеріали, електрообладнання; пристрої, спеціальні ключі, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту автомобільної техніки та приладдя, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальні макети, література

»;

«

графу 3 рядка 17.2 викласти в такій редакції:

Майно, зазначене в рядку 17.1, та додатково пересувні лабораторії вимірювальної техніки, станції артилерійської розвідки закріпленої номенклатури

»;

«

графу 2 рядка 19.1 після слів «Збройних Сил України,» доповнити словами «Головного управління розвідки Міністерства оборони України,»;

у графі 3 рядка 19.1:

• після слів «втрачене або знищене» доповнити словами «під час бойових дій,»;

• слова «за письмовим погодженням з центральною службою забезпечення» замінити словами «з письмовим повідомленням в триденний строк центральної служби забезпечення з додаванням копії інспекторського посвідчення»;

• графу 2 рядка 19.4 після слів «Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України» доповнити словами «, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України»;

• графу 2 рядка 20.1 після слів «Збройних Сил України,» доповнити словами «Головного управління розвідки Міністерства оборони України,»;

• графу 2 рядка 20.5 після слів «Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України» доповнити словами «, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України»;

рядки 22, 22.1-22.4 викласти в такій редакції:

22 Авіаційна техніка
22.1 Командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання полковника (капітана 1 рангу) Безпілотні літальні апарати, акумуляторні батареї та електричні двигуни від безпілотних літальних апаратів, фюзеляжі, крила, чохли з тканини розміром до 2 м-2 та інше майно (категорійне) зі складу безпілотного авіаційного комплексу
22.2 Командувач виду (оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контрадмірала) Майно, зазначене в рядку 22.1, літаки, вертольоти, безпілотні літаки, безпілотні авіаційні комплекси, планери (фюзеляжі), авіаційні двигуни
22.3 Начальник управління (головного, центрального), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою) Майно, зазначене в рядку 22.2
22.4 Командувач Сил логістики Збройних Сил України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Майно, зазначене в рядку 22.2

»;

«

• графу 3 рядка 23.5 після слів «Усі види» доповнити словом «зенітного,»;

• графу 3 рядка 24.1 доповнити словами «акумуляторні батареї до засобів зв’язку і РТЗ польотів та джерел безперебійного живлення, які використовуються в комплексних зразках засобів зв’язку і РТЗ польотів, головні телефони, мікрофонні та телефонні капсули, кабелі номенклатури зв’язку (крім тих, що містять дорогоцінні метали)»;

• у графі 3 рядка 24.2 слова «акумуляторні батареї до засобів зв’язку і РТЗ» виключити;

• графу 3 рядка 25.1 доповнити словами «, усі види керованих ракет та некерованих ракет, бомби та снаряди всіх калібрів, бойові частини зі складу ударних безпілотних літальних апаратів усіх типів, сигнальні та димові засоби, патрони інфрачервоних та протирадіолокаційних перешкод, фотопатрони, піротехнічні засоби, що витрачені (використані) у ході воєнних (бойових) дій, контейнери до всіх видів ракет та бомб, укупорка (тара) до ракет, бомб, снарядів, бойових частин, сигнальних та димових засобів, патронів перешкод, фотопатронів та піротехнічних засобів, що втрачені у ході воєнних (бойових) дій або повернення яких неможливе»;

• графу 3 рядка 26.1 викласти в такій редакції:

Видаткові, експлуатаційні та ремонтні матеріали; авіаційні шини, авіаційні чохли, елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних, групових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому; електричні двигуни від безпілотних літальних апаратів, фюзеляжі, крила та інше майно (категорійне) зі складу безпілотного авіаційного комплексу; робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні засобів авіаційної техніки; інше технічне майно та матеріали, що використовуються під час технічного обслуговування та поточного ремонту

»;

«

графу 3 рядка 26.2 викласти в такій редакції:

Майно, зазначене в рядку 26.1, використані агрегати літаків та вертольотів, авіаційне та радіоелектронне обладнання, гальмівні, рятувальні та стабілізуючі парашутні системи, непридатні до використання, за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання

»;

«

графу 3 рядка 28.1 викласти в такій редакції:

Витратні спеціальні матеріали, малоцінний інвентар та інженерно-аеродромні засоби для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови аеродрому, запасні частини, вузли та агрегати спеціального обладнання аеродромно-експлуатаційної техніки, шанцевий інструмент, реагент для знищення ожеледних утворювань

»;

«

рядок 28.2 викласти в такій редакції:

28.2 Начальники логістики повітряних командувань, начальники вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Витратні матеріали, малоцінний інвентар та інженерно-аеродромні засоби для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови аеродромів, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, алмазні диски для нарізання бетону, бетонозмішувачі, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання напругою до 1000 В та вище

»;

«

графу 3 рядка 28.3 викласти в такій редакції:

Малоцінний інвентар, та інженерно-аеродромні засоби для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови аеродромів, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, уніфіковані стоянки та засоби утримання літаків, алмазні диски для нарізання бетону, наріжчики швів, маслостанції, пересувні компресори, аеродромні металеві і залізобетонні плити та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби, силові масляні трансформатори, пересувні електроагрегати, повітряні та кабельні лінії електропостачання напругою до 1000 В та вище

»;

«

у графі 3 рядка 28.4:

• слова «господарський інвентар для утримання льотного поля» замінити словами «інженерно-аеродромні засоби для утримання льотного поля аеродромів»;

• слово «бетонозмішувачі,» виключити;

графу 3 рядка 30.1 викласти в такій редакції:

Окремі одиниці стандартного та нестандартного інструменту, одиночний ЗІП, елементи групового та ремонтного ЗІП, прилади для озброєння, видаткові та експлуатаційні матеріали, підривний боєзапас, боєприпаси до підводно-диверсійної зброї та гранатометів, які використані згідно з планом бойової підготовки, морські міни, глибинні бомби, які використані за призначенням

»;

«

рядок 38 викласти в такій редакції:

38 Будівлі, споруди та об’єкти незавершеного будівництва

»;

«

рядок 38.1 викласти в такій редакції:

38.1 Начальники квартино-експлуатаційних управлінь (відділів, частин районів), начальники управлінь замовника робіт Будівлі, споруди та об’єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних управліннях, відділах, частинах районів, управлінь замовника робіт

»;

«

графу 3 рядок 38.3 викласти в такій редакції:

Будівлі, споруди та об’єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних управліннях, відділах, частинах районів

»;

«

графу 3 рядка 38.5 викласти в такій редакції:

Будівлі, споруди та об’єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних управліннях, відділах, частинах районів (у тому числі на балансовому обліку підпорядкованих військових частин)

»;

«

графу 3 рядка 38.6 викласти в такій редакції:

Будівлі, споруди та об’єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах і групі розквартирування та землекористування (квартирно-експлуатаційній службі) тилу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

»;

«

рядок 38.7 викласти в такій редакції:

38.7 Начальник Національного університету оборони України Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку Національного університету оборони України

»;

«

графу 2 рядка 38.15 викласти в такій редакції:

Головне управління капітальних вкладень

»;

«

рядок 38.16 викласти в такій редакції:

38.16 Начальник Головного управління земель оборони та фондів Будівлі та споруди, які є військовим майном та не зазначені у рядках 38.1-38.15

»;

«

рядок 40.1 викласти в такій редакції:

40.1 Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно з тими, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини Усі види засобів та майна номенклатури кінологічної служби, за винятком службових собак

»;

«

доповнити після рядка 40.1 новим рядком такого змісту:

40.2 Начальник Кінологічної служби Командування Сил підтримки Збройних Сил України, начальник служби (відділу), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою) Усі види засобів та майна номенклатури кінологічної служби

»;

«

доповнити після рядка 45.2 новими рядками такого змісту:

46 Безпілотні водні комплекси (системи, апарати)
46.1 Командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно з тими, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини Безпілотні водні комплекси, акумуляторні батареї, рушійні установки, корпуси, системи та механізми безпілотних водних (плаваючих) комплексів, чохли з тканини розміром до 5 м-2 та інше майно (категорійне) зі складу безпілотного водного комплексу (системи); окремі одиниці стандартного та нестандартного інструменту, одиночний ЗІП, елементи групового та ремонтного ЗІП, прилади для озброєння, видаткові та експлуатаційні матеріали
46.2 Начальник служби (відділу) виду Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури Майно, зазначене в рядку 46.1, та всі види безпілотних водних (плаваючих) комплексів (систем, апаратів) та майна закріпленої номенклатури
46.3 Командувач логістики (начальник управління, начальник озброєння), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою) Майно, зазначене в рядку 46.2 та контрольно-перевірочні машини (станції), транспортні машини, підіймально-транспортне і технологічне обладнання, імітатори і тренажери безпілотних водних (плаваючих) комплексів (систем, апаратів)
46.4 Командувач виду, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контрадмірала) Майно, зазначене в рядку 46.3, за винятком дослідних зразків

»;

«

3) у додатку 11:

абзац другий пункту 2 пояснення щодо оформлення акта технічного стану після слів «що набули непридатного стану після закінчення установлених термінів їх служби» доповнити словами «або що були розібрані (розділені) під час дії правового режиму воєнного стану з метою використання їх складових для відновлення, модернізації зразків озброєння, військової та спеціальної техніки або їх виготовлення»;

пункт 3 пояснення щодо оформлення акта технічного стану після слів «і технічна документація,» доповнити словами та цифрами «графи 8, 9 не заповнюються, якщо комплектуючі вироби не перебувають на окремому обліку»;

4) додатки 16, 19, 23 викласти в такій редакції:

«

Додаток 16
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 2 розділу IV)

 

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на списання окремих конструктивних елементів будівель (споруд), об’єктів незавершеного будівництва

»;

«

Додаток 19
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 3 розділу VI)

 

АКТ
про проведення пуску (запуску)

»;

«

Додаток 23
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 3 розділу VI)

 

АКТ
про проведення пуску (запуску) у ході бойових дій

»;

5) доповнити Порядок новим додатком такого змісту:

«

Додаток 24
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 3 розділу VI)

 

АКТ
застосування засобів ураження по наземній (надводній, підводній) мішені

 

Заступник Головнокомандувача
Збройних Сил України
генерал-полковник
М. Балан

 

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.