Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №6 від 22.02.2023 Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України в період дії воєнного стану

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Головне управління розвідки МОУ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2023 № 6

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2023 р.
за № 340/39396

Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України в період дії воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України в період дії воєнного стану, що додається.

2. Начальнику Юридичного управління Головного управління розвідки Міністерства оборони України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор К. Буданов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України
Р. Єрмоличев
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Ю. Свириденко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
розвідки Міністерства
оборони України
22 лютого 2023 року № 6

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2023 р.
за № 340/3939

ПОРЯДОК І УМОВИ
призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України в період дії воєнного стану

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (далі – ОГД), умови та алгоритм її призначення і виплати.

2. ОГД призначається та виплачується у разі загибелі під час дії воєнного стану військовослужбовця, який проходив військову службу у військовій організаційній структурі (самостійному структурному підрозділі) Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі – ГУР Міноборони), а також смерті особи, яка померла внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (далі – під час захисту Батьківщини), не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

3. Сім’ям загиблих військовослужбовців відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» виплачується ОГД, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених статтею 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

4. Особи, які мають право на отримання ОГД, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі (смерті) особи, зазначеної у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», що вказана у свідоцтві про смерть. Право осіб на отримання ОГД визначається станом на дату загибелі (смерті) військовослужбовця.

5. Якщо одна або кілька осіб, які мають право на отримання ОГД, відмовилися від її отримання або протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на ОГД. Заява про відмову від отримання ОГД засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особам, які мають право на ОГД, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

6. Якщо після призначення та виплати ОГД у повному розмірі із заявою про її отримання звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між особами, які мають на неї право, вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

7. Якщо після призначення ОГД у повному розмірі із заявою про її отримання звертаються інші особи, які мають на неї право, головний розпорядник коштів у місячний строк з дня надходження документів до фінансового органу ГУР Міноборони переглядає рішення про призначення ОГД, якщо виплата ОГД не здійснювалась або залишок невиплаченої ОГД є не меншим за розмір частки допомоги, на яку має право інша особа.

8. ОГД призначається рівними частками всім особам, які мають право на її отримання, за їх особистою заявою чи заявою їхніх законних представників.

9. Призначення ОГД не здійснюється у випадках, визначених статтею 16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Рішення про відмову в призначенні ОГД може бути оскаржене в установленому законодавством порядку до суду.

II. Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлюються у військових організаційних структурах (самостійних структурних підрозділах) ГУР Міноборони

1. Військова організаційна структура (самостійний структурний підрозділ) ГУР Міноборони у 15-денний строк після видання наказу (по стройовій частині) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)) надсилає до фінансового органу ГУР Міноборони:

 • витяг з наказу (по стройовій частині) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;
 • витяг з послужного списку особової справи (обліково-послужної картки) про склад сім’ї загиблого (померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва));
 • документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військовослужбовця (матеріали розслідування, донесення військової частини про загибель, витяг з іменного списку безповоротних втрат тощо).

2. Для призначення ОГД сім’ї особи, померлої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва), військова організаційна структура (самостійний структурний підрозділ) ГУР Міноборони, крім документів, визначених пунктом 1 цього розділу, надсилає до фінансового органу ГУР Міноборони:

 • документ, що свідчить про причини та обставини поранення (травми контузії, каліцтва) військовослужбовця;
 • витяг з постанови штатної військово-лікарської комісії про підтвердження смерті внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва).

III. Повноваження військових організаційних структур (самостійних структурних підрозділів) ГУР Міноборони щодо призначення та виплати ОГД

1. Військова організаційна структура (самостійний структурний підрозділ) ГУР Міноборони, де проходив військову службу загиблий (померлий) військовослужбовець:

 • приймає документи (додаток 1 до Порядку) від осіб, які звертаються із заявою про отримання ОГД;
 • проводить роботу щодо встановлення осіб, які можуть звернутися із заявою про отримання ОГД, за результатами якої оформлює Висновок про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися із заявою про отримання одноразової грошової допомоги (додаток 2 до Порядку) та подає його до фінансового органу ГУР Міноборони разом із документами на призначення ОГД;
 • інформує фінансовий орган ГУР Міноборони про інших осіб, які можуть бути віднесені до осіб, зазначених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якщо документи (інформацію) щодо них отримано після подання документів на призначення ОГД,- не пізніше наступного робочого дня після отримання документів (інформації).

2. Фінансовий орган ГУР Міноборони:

 • готує документи на розгляд комісії з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності ГУР Міноборони;
 • веде облік загиблих військовослужбовців (осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), та осіб, які звернулися (можуть звернутися) із заявами про отримання ОГД;
 • контролює дотримання військовими організаційними структурами (самостійними структурними підрозділами) ГУР Міноборони, які здійснюють виплату ОГД, встановлених строків виплати ОГД;
 • запитує додаткові документи від військових організаційних структур (самостійних структурних підрозділів) ГУР Міноборони, які необхідні для призначення ОГД.

IV. Алгоритм опрацювання документів, які подаються для призначення та виплати ОГД

1. Члени сім’ї подають до військової організаційної структури (самостійного структурного підрозділу) ГУР Міноборони, в якій військовослужбовець проходив військову службу, заяву (додаток 3 до Порядку) та зазначені в додатку 1 до Порядку документи.

2. Військова організаційна структура (самостійний структурний підрозділ) ГУР Міноборони приймає від заявника документи, завіряє копії цих документів та у 15-денний строк після їх надходження надсилає до фінансового органу ГУР Міноборони разом з документами, визначеними у розділі II цього Порядку (якщо вони не були подані раніше).

3. Фінансовий орган ГУР Міноборони перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД, а також осіб, які звернулися (можуть звернутися) із заявою про її отримання, але не надали (надали не всі) документи, зазначені у додатку 1 до Порядку.

4. На підставі інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – ДРАЦСГ) фінансовий орган ГУР Міноборони перевіряє документи, що підтверджують родинні зв’язки загиблого (померлого) із заявниками, в тому числі щодо зміни прізвища, імені, по батькові, встановлення батьківства, усиновлення, наявності запису відомостей про батька за вказівкою матері (стаття 135 Сімейного кодексу України), та за необхідності долучає витяги з ДРАЦСГ до документів.

Результати опрацювання документів фінансовим органом ГУР Міноборони відображаються в протоколі засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності ГУР Міноборони.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів у місячний строк з дня надходження документів до фінансового органу ГУР Міноборони приймає рішення про призначення ОГД (доопрацювання, відмову у призначенні), про що фінансовий орган ГУР Міноборони у 10-денний строк повідомляє заявникам.

V. Виплата ОГД

1. Призначена ОГД виплачується поетапно:

 • на першому етапі – 1/5 частина від призначеної суми;
 • на другому етапі – решта суми (4/5 частини від призначеної суми) щомісячно, частками впродовж наступних 40 місяців.

2. Першим етапом виплати ОГД вважається місяць, у якому виплачено 1/5 частину ОГД.

3. Якщо в одному з місяців частина допомоги не була виплачена через відсутність бюджетних асигнувань або з інших причин, у наступному місяці (місяці призначення бюджетних асигнувань) виплачується частина ОГД з урахуванням не виплаченої у попередньому місяці суми.

4. Виплату ОГД здійснює військова організаційна структура (самостійний структурний підрозділ) ГУР Міноборони на підставі відповідного наказу шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору, зазначений отримувачем ОГД у своїй заяві.

5. Виплата ОГД здійснюється в порядку черговості відповідно до дати надходження документів до фінансового органу ГУР Міноборони.

6. За наявності рішень про призначення ОГД виплата здійснюється з урахуванням пункту 5 цього розділу в межах наявних бюджетних асигнувань таким чином:

у першу чергу – 1/5 частина ОГД (перший етап виплати);

у другу чергу – щомісячна частина ОГД (другий етап виплати).

Начальник Фінансово-економічного управління Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Т. Кірієня

 

Додаток 1
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Головного
управління розвідки Міністерства
оборони України в період дії воєнного
стану
(пункт 1 розділу III)

ПЕРЕЛІК
документів, які надають заявники до військової організаційної структури (самостійного структурного підрозділу) ГУР Міноборони для призначення та виплати одноразової грошової допомоги

№ з/п Назва документа Пояснення
1 2 3
1 Документ, що посвідчує особу, передбачений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
2 Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, а також іноземців та осіб без громадянства) Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
3 Свідоцтво про смерть військовослужбовця Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
4 Документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим (померлим) військовослужбовцем відповідно до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:
а) для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб;
б) для дитини – свідоцтво про народження дитини;
в) для батьків – свідоцтво про народження загиблого (померлого);
г) для членів сім’ї, що перебували на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця,- завірена копія рішення суду, що набрало законної сили, або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого)
Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
5 Завірена копія (витяг) рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування,- у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблого (померлого) Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
6 Відмова, заява, інший правочин, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності) Надається заявником
7 Завірена копія рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення одноразової грошової допомоги (за наявності) Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
8 Інші документи щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги (за наявності) Надаються заявником, завірені копії долучаються до заяви
9 Документ з банку державного сектору з номером рахунка Надається заявником, завірена копія долучається до заяви
__________
Примітки.
1. Документ, складений іноземною мовою, подається разом із засвідченим перекладом українською мовою.
2. Замість свідоцтва про актовий запис може надаватися витяг з ДРАЦСГ.

Додаток 2
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Головного
управління розвідки Міністерства
оборони України в період дії воєнного
стану
(пункт 1 розділу III)

ВИСНОВОК
про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися із заявою про отримання одноразової грошової допомоги

1. Інформація (відомості) про загиблого (померлого):

Військове звання Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Дата, місце народження Дата загибелі (смерті), серія, номер, дата свідоцтва про смерть, ким видане Найменування районного (міського) ТЦКСП, яким призвано (прийнято) на військову службу Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) до зміни імені (серія, номер, дата документа про зміну імені, ким виданий)

2. Інформація (відомості) про осіб, які звернулися (можуть звернутися) із заявою про отримання одноразової грошової допомоги:

Ступінь спорідненості Прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності)
Дата народження Примітка (документи або інформація, що підтверджують право на отримання одноразової грошової допомоги, інші відомості)
1 2 3 4
Мати
Батько
Дружина/чоловік
Неповнолітні діти
Утриманці
Керівник військової організаційної
структури (самостійного структурного
підрозділу) ГУР Міноборони
____________
(підпис)
____________________
(власне ім’я, прізвище)

М.П.

Додаток 3
до Порядку і умов призначення
та виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовців Головного
управління розвідки Міністерства
оборони України в період дії воєнного
стану
(пункт 1 розділу IV)

ЗАЯВА

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.