Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 607 від 17.10.2023 Про затвердження Положення про організацію роботи з питань соціального забезпечення в Державній спеціальній службі транспорту

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2023 № 607

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2023 р.
за № 2137/41193

Про затвердження Положення про організацію роботи з питань соціального забезпечення в Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Державну спеціальну службу транспорту», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1601 «Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран військової служби» та від 25 грудня 2013 року № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію роботи з питань соціального забезпечення в Державній спеціальній службі транспорту, що додається.

2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України О. Жолнович
Голова правління Пенсійного
фонду України
Є. Капінус
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
Р. Іллічов
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань
профспілок
О. Шубін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17 жовтня 2023 року № 607

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2023 р.
за № 2137/41193

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з питань соціального забезпечення в Державній спеціальній службі транспорту

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації в Державній спеціальній службі транспорту роботи з:

• обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту (далі – Держспецтрансслужба), звільненим з військової служби, відповідно до статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб» (далі – Порядок обчислення вислуги років);

• оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45, та Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 02 березня 2023 року № 10-1) (далі – Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій);

• виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві чи для проходження служби у військовому резерві, відповідно до статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (далі – Порядок виплати допомоги).

2. Уповноваженим підрозділом, на який покладено функції оформлення та подання до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – органи, що призначають пенсію) документів для призначення (перерахунку) пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону, а також визначення розміру грошового забезпечення, що враховується при обчисленні та перерахунках пенсій,- є підрозділ з питань соціального забезпечення Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (далі – підрозділ з питань соціального забезпечення).

3. Підрозділ з питань соціального забезпечення:

• організовує роботу з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, які мають право на пенсію відповідно до чинного законодавства;

• приймає від підрозділів персоналу (кадрового забезпечення) та фінансового забезпечення (бухгалтерських підрозділів) документи для призначення (перерахунку) пенсій;

• готує та подає в установленому чинним законодавством порядку до органів, які призначають пенсії, документи для призначення (перерахунку) пенсій;

• формує особові справи та зберігає їх згідно з порядковими номерами, присвоєними в книзі обліку пенсійних справ для призначення пенсій (додаток 1); повідомляє органи, що призначають пенсії, про судові рішення, які набрали законної сили, про позбавлення пенсіонерів військового (спеціального) звання та про видання наказів про прийняття (поновлення) на службу в 10-денний строк з дня отримання відповідного рішення суду;

• веде облік осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону;

• взаємодіє з органами, які призначають пенсії, щодо осіб, яким призначено (припинено) виплату пенсій, та в межах повноважень з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення;

• організовує роботу з оформлення документів щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

• здійснює в Держспецтрансслужбі загальне методичне керівництво роботою з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, яким оформлюється пенсія, та з інших соціальних питань.

II. Обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення (перерахунку) пенсій та організація роботи з оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій

1. Обчислення вислуги років та загального страхового стажу для призначення (перерахунку) пенсій за вислугу років, а також обчислення вислуги років на пільгових умовах для визначення розміру пенсії військовослужбовцям Держспецтрансслужби проводиться відповідно до Порядку обчислення вислуги років.

2. Початок, закінчення, призупинення і продовження військової служби встановлюються відповідно до статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Порядок призупинення та продовження військової служби визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

При призначенні пенсій військовослужбовцям Держспецтрансслужби враховуються тільки повні роки вислуги років, без округлення фактичного розміру вислуги в бік збільшення. Страховий стаж обчислюється відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Обчислення вислуги років для призначення пенсії за вислугу років здійснюється за послужним списком та іншими документами з особової справи військовослужбовця Держспецтрансслужби.

Документами, що підтверджують окремі періоди військової служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, є:

• довідки архівних і військово-медичних закладів;

• переліки посад льотного складу, посад управлінь, з’єднань підводних човнів і з’єднань тральщиків, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах, визначених Міноборони;

• листи обліку: льотної роботи військовослужбовців льотного складу, стажу плавання військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України (Військово-Морського Флоту) та Державної прикордонної служби України (Прикордонних військ), виконання стрибків з парашутом військовослужбовців, служба яких пов’язана із систематичними стрибками з парашутом, роботи водолазами під водою;

• витяги з наказів командирів військових частин або повідомлення військових частин, управлінь (відділів) особового складу (персоналу), управлінь (відділів) кадрів або управлінь (відділів) мобілізації та комплектування відповідних штабів про час проходження військовослужбовцями служби у високогірних місцевостях, в укріплених районах із залученням до несення бойового чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

• довідки кадрових органів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, про службу в цих військових формуваннях, яка підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах;

• дипломи, свідоцтва, а також довідки та інші документи, видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання у закладах вищої освіти чи інших закладах освіти, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, – для зарахування періоду навчання до вислуги років.

3. При обчисленні вислуги років на пенсію військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, складається розрахунок вислуги років військовослужбовця на пенсію (додаток 2). У розрахунку зазначаються всі календарні періоди військової служби і окремо періоди, що зараховуються до вислуги років на пільгових умовах, а також загальна вислуга років на пенсію.

4. Якщо військовослужбовець, який підлягає звільненню з військової служби, має право на пенсію, що призначається відповідно до пункту «б» частини першої статті 12 Закону, то в розрахунку загального страхового стажу для призначення пенсії за вислугу років (додаток 3) зазначаються всі календарні періоди військової служби та окремо календарні періоди роботи як працівника, а також період навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі, що підтверджується відповідними документами.

Обчислення вислуги років у разі кількох періодів служби (страхового стажу) здійснюється з урахуванням того, що рік складається з 12 місяців, а місяць у середньому – з 30 днів.

5. Перед звільненням військовослужбовців Держспецтрансслужби з військової служби служба персоналу військової частини, установи Держспецтрансслужби (далі – військова частина) уточнює дані про проходження ними служби, а в необхідних випадках – дані про навчання в закладах вищої освіти до прийняття (призову) на військову службу, підтверджує в послужних списках з їх особових справ періоди служби та іншої діяльності, що підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, та складає попередній розрахунок вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсії, який передається разом з особовою справою до підрозділу з питань соціального забезпечення, який складає основний розрахунок вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсії і повертає його до військової частини для долучення до особової справи військовослужбовця.

6. У разі виявлення помилок в обчисленні вислуги років на пенсію, що пов’язані з правом на пенсію за вислугу років, або факту зарахування до вислуги років періоду служби, не підтвердженого документами, що викликало необґрунтоване завищення вислуги років, підрозділ з питань соціального забезпечення повідомляє орган, що призначає пенсії, про наявність підстав для припинення виплати призначеної пенсії, а за наявності права на подальше одержання пенсії – перераховують вислугу років, про що повідомляють орган, що призначає пенсію для здійснення перерахунку пенсії з одночасним порушенням перед відповідним управлінням (відділом) персоналу питання про внесення змін до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби.

Зміни до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби щодо зменшення вислуги років уносяться начальником, який видав наказ, або керівником органу, що є його правонаступником.

III. Оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення (перерахунку) пенсій та видачі посвідчення ветерана військової служби

1. Оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, звільненим з військової служби, пенсій у разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) та визначення розміру грошового забезпечення, що враховується під час обчислення (перерахунку) пенсій особам, звільненим з військової служби, здійснюються підрозділом з питань соціального забезпечення.

2. Підрозділ з питань соціального забезпечення веде облік поданих документів для призначення (перерахунку) пенсій в книзі обліку пенсійних документів (додаток 4).

3. Оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та пенсій у разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до Закону, а також визначення розміру грошового забезпечення, що враховується при обчисленні та перерахунках пенсій особам, звільненим з військової служби (крім осіб, звільнених зі строкової військової служби), здійснюються підрозділом з питань соціального забезпечення згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

4. Підрозділ з питань соціального забезпечення у 10-денний строк з дня одержання заяви про призначення (перерахунок) пенсії:

• оформлює документи, необхідні для призначення (перерахунку) пенсії, донараховує вислугу років до дня звільнення військовослужбовця з військової служби та оформлює подання про призначення пенсії за формою, наведеною у додатку 7 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій;

• передає перший примірник подання та документи, необхідні для призначення (перерахунку) пенсій, до органу, що призначає пенсію. У разі якщо підготовлено не всі необхідні документи для призначення пенсії, то подаються наявні, а документи, яких не вистачає, подаються додатково;

• долучає копію подання до особової справи особи, звільненої з військової служби, яка зберігається в підрозділі з питань соціального забезпечення.

5. Подання складається посадовою особою підрозділу з питань соціального забезпечення, перевіряється та підписується начальником цього підрозділу, засвідчується гербовою печаткою.

Вносити виправлення у подання не дозволяється.

6. На запит органу, що призначає пенсії, підрозділ з питань соціального забезпечення доопрацьовує подані документи для призначення (перерахунку) пенсії, а також надсилає додаткові документи (їх завірені копії), які впливають на розмір пенсії.

7. У разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців перерахунок раніше призначених пенсій проводиться відповідно до частини четвертої статті 63 Закону та порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

8. Під час оформлення документів для призначення пенсії особам, звільненим з військової служби з Держспецтрансслужби, які мають право на встановлення їм статусу ветерана військової служби відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», цим особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1601 «Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран військової служби»» видається посвідчення ветерана військової служби.

Облік, зберігання, видача (заміна) та списання посвідчень і листів талонів «Ветеран військової служби» та нагрудних знаків покладаються на посадових осіб відповідного підрозділу з питань соціального забезпечення.

IV. Оформлення документів для призначення і виплати одноразової грошової допомоги

1. За рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Держспецтрансслужби, здійснюється виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Порядком виплати допомоги.

Для прийняття рішення на виконання Порядку виплати допомоги щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги командир (начальник) військової частини у 10-денний строк після надходження документів подає їх разом із заявою про виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) (додаток 5), поданням про призначення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) (додаток 6), заявою про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (додаток 7), поданням про призначення виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (додаток 8) до підрозділу з питань соціального забезпечення.

Командир (начальник) військової частини, у якій проходив (проходить) військову службу військовослужбовець, зобов’язаний:

• роз’яснити права та пільги, установлені законодавством для військовослужбовця (членів сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця), у тому числі щодо права на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

• сприяти своєчасному оформленню документів, визначених Порядком виплати допомоги;

• забезпечити належний контроль за виплатою одноразової грошової допомоги.

У разі якщо особа має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за її вибором.

2. У разі розформування військової частини, у якій проходив військову службу військовослужбовець, документи на отримання одноразової грошової допомоги подаються правонаступником військової частини.

3. Адміністрація Держспецтрансслужби доводить рішення до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня щодо права на виплату одноразової грошової допомоги та у разі її призначення в порядку черговості відповідно до дати подання документів готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

4. Військові частини, які здійснювали оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, протягом 15 робочих днів з дня отримання документів повідомляють заявників про прийняте рішення щодо призначення або відмови в призначенні одноразової грошової допомоги.

5. Після отримання коштів для виплати одноразової грошової допомоги розпорядники коштів нижчого рівня протягом трьох робочих днів уточнюють рахунки отримувачів допомоги та подають платіжні документи до органів Державної казначейської служби України.

6. Виплата одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності особам, які звернулися за нею, здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виплату грошової допомоги (додаток 9), наказу командира військової частини про виплату грошової допомоги членам сім’ї, батькам, утриманцям (додаток 10).

7. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста. Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Голова Адміністрації Державної спеціальної
служби транспорту генерал-майор
Б. Бондар

Додаток 1
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 3 розділу I)

КНИГА
обліку пенсійних справ для призначення пенсій

Номер пенсійної справи Дата реєстрації пенсійної справи Військове звання, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) військовослужбовця, а якщо за пенсією звернулися члени сім’ї,- також прізвища, власні імена та по батькові (за наявності) цих членів сім’ї З якого структурного підрозділу надійшла справа Номер суміжних пенсійних справ, за якими сплачувалась пенсія за цього військово- службовця Відмітки про припинення виплати пенсії, пересилку справи Вид пенсії Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8

Додаток 2
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 3 розділу II)

 

РОЗРАХУНОК
вислуги років військовослужбовця на пенсію

Додаток 3
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 4 розділу II)

РОЗРАХУНОК
загального страхового стажу для призначення пенсії за вислугу років

 

Додаток 4
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 2 розділу III)

 

КНИГА
обліку пенсійних документів

№ з/п Військове звання, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) військовослужбовця, а якщо за пенсією звернулися члени сім’ї, утриманці, також прізвища, власні імена і по батькові (за наявності) цих членів сім’ї Від кого одержані документи або кому доручено оформлення документів на пенсію з витягом з наказу про виключення військовослужбовців зі списків особового складу Дата надходження документів або донесення про відсутність членів сім’ї, які мають право на пенсію Коли і яке прийнято рішення Відмітка про пересилання документів до інших військових частин, територіального центру комплектування та соціальної підтримки
1 2 3 4 5 6

Додаток 5
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу IV)

 

ЗАЯВА
про виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті)

 

Додаток 6
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу IV)

 

ПОДАННЯ
про призначення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті)

 

Додаток 7
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу IV)

 

ЗАЯВА
про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

 

Додаток 8
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу IV)

 

ПОДАННЯ
про призначення виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

 

Додаток 9
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 6 розділу IV)

 

НАКАЗ
командира військової частини

 

Додаток 10
до Положення про організацію роботи
з питань соціального забезпечення
в Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 6 розділу IV)

 

НАКАЗ
командира військової частини

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.