Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 614 від 23.10.2023 Про затвердження Змін до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2023 № 614

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2023 р.
за № 1872/40928

Про затвердження Змін до Інструкції з організації обліку особового складу в системі
Міністерства оборони України

Відповідно до частин другої, третьої статті 262 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2023 року № 901 «Про затвердження Порядку здійснення в особливий період обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності, державними установами Національної академії медичних наук, в яких військовослужбовці перебували (перебувають) на лікуванні, військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки», з метою подальшого вдосконалення обліку особового складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 15 вересня 2022 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2022 року за № 1407/38743, що додаються.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров’я України В. Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
23 жовтня 2023 року № 614

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2023 р.
за № 1872/40928

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України

1. Пункти 7, 8 розділу IV викласти в такій редакції:

«7. У закладах охорони здоров’я (установах) в системі Міністерства оборони України постійний особовий склад обліковується у структурних підрозділах цих закладів (установ), на які покладено функції щодо обліку особового складу, у порядку, установленому пунктом 7 розділу II цієї Інструкції.

8. Військовослужбовці з числа тих, що перебували на лікуванні або оздоровленні (змінний склад), після лікування (оздоровлення) направляються закладами охорони здоров’я (установами) безпосередньо до військових частин за місцем їхньої служби, крім випадків, визначених у пунктах 22 та 23 розділу XII цієї Інструкції. Про виписаних військовослужбовців керівники закладів охорони здоров’я (установ) в системі Міністерства оборони України повідомляють командирів їхніх військових частин».

2. У розділі XII:

1) пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Військовослужбовці, евакуйовані внаслідок отриманих поранень (контузій, травм або каліцтв), захворювань до закладів охорони здоров’я (установ) та які знаходяться на лікуванні за межами військової частини (у закладах охорони здоров’я (установах), за поданням командирів військових частин звільняються з посад та зараховуються у розпорядження посадових осіб, які мають право призначати на ці посади (додаток 60).

Після одужання та проведення (за потреби) медичного огляду військово-лікарською комісією військовослужбовці із закладів охорони здоров’я (установ) направляються:

• придатні та обмежено придатні до військової служби за станом здоров’я за висновком (постановою) військово-лікарської комісії – безпосередньо до військових частин за місцем проходження служби до отримання поранень (контузій, травм або каліцтв), захворювань;

• непридатні до військової служби за станом здоров’я за висновком (постановою) військово-лікарської комісії на підставі особистих рапортів – безпосередньо до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік або виключення з військового обліку (крім військовослужбовців, визнаних військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками поранень (контузій, травм або каліцтв), захворювань, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, які виявили бажання проходити військову службу та стосовно яких прийнято рішення про залишення на військовій службі за контрактом або прийняття на військову службу за контрактом);

• визнані військово-лікарською комісією такими, що потребують відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), на підставі особистих рапортів – до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки з подальшою постановкою на облік.

Військовослужбовці, які виявили бажання особисто подати документи щодо оформлення звільнення з військової служби у зв’язку з непридатністю до військової служби за станом здоров’я за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, відпустки для лікування у зв’язку з хворобою, відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), направляються після проведення лікування із закладів охорони здоров’я (установ) на підставі особистих рапортів до військових частин за місцем проходження служби до отримання ними поранень (контузій, травм або каліцтв), захворювань, або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпусток, для взяття на військовий облік або виключення з військового обліку у зв’язку із звільненням з військової служби за станом здоров’я.

У разі коли поранений (травмований, хворий) військовослужбовець фізично не здатний подати рапорт про надання відпустки для лікування у зв’язку з хворобою, відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), звільнення з військової служби у зв’язку з непридатністю до військової служби за станом здоров’я за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, такий рапорт може бути складений іншою особою за рішенням пораненого (травмованого, хворого) військовослужбовця або посадовою особою закладу охорони здоров’я (установи), визначеною рішенням керівника цього закладу (установи). Такий рапорт засвідчується керівником закладу охорони здоров’я (установи).

У разі якщо на час прибуття військовослужбовця з закладу охорони здоров’я (установи) до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки його відпускний квиток з військової частини за місцем проходження служби до отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання не був надісланий, такий військовослужбовець обліковується в цьому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як тимчасово прибула особа, у книзі обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу (додаток 8). Про факт прибуття військовослужбовця та відсутність на нього відпускного квитка територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний протягом однієї доби повідомити відповідну військову частину, яка оформлює відпускний квиток.

Порядок здійснення в особливий період обміну медичними та іншими документами військовослужбовців у електронній формі (у разі відсутності технічної можливості або, якщо передбачено надання тільки оригіналів паперових документів, також у паперовій формі) між закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності, в яких військовослужбовці перебували (перебувають) на лікуванні, військовими частинами, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

2) пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. Звільнення військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров’я за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, здійснюється наказами посадових осіб, яким відповідно до Положення надано таке право.

Після затвердження висновку (постанови) військово-лікарської комісії про визнання військовослужбовців за станом здоров’я непридатними до військової служби, підготовка документів до звільнення військовослужбовців та виключення їх із списків особового складу військових частин здійснюються службами персоналу військових частин, у списках особового складу яких вони перебувають, або службами персоналу вищих штабів (органів військового управління) за підпорядкованістю цих військових частин, кадрових центрів у порядку, визначеному Положенням та цією Інструкцією. Водночас по одній електронній копії витягів із наказів про звільнення в електронному вигляді (у разі відсутності технічної можливості або, якщо передбачено надання тільки оригіналів паперових документів, також примірники витягів з наказів у паперовій формі) направляється до закладів охорони здоров’я (установ), у яких перебувають на лікуванні військовослужбовці, або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зазначених в особистих рапортах військовослужбовців.

Заклади охорони здоров’я (установи) зобов’язані забезпечити відправку медичних та інших документів військовослужбовців в електронній формі (у разі відсутності технічної можливості або, якщо передбачено надання тільки оригіналів паперових документів, також у паперовій формі) до військових частин за місцем проходження служби військовослужбовців до отримання ними поранень (контузій, травм, каліцтв), захворювань (у разі розформування військових частин або проведення інших організаційних заходів – до вищих штабів (органів військового управління) за підпорядкованістю цих військових частин) та повідомляти служби персоналу цих військових частин (вищих штабів, органів військового управління) про дати виписки військовослужбовців із закладів охорони здоров’я (установ) з метою виключення військовослужбовців із списків особового складу військових частин наказами по стройовій частині та своєчасного здійснення розрахунків, зняття з усіх видів забезпечення.

У разі визнання військовослужбовців військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я вони подаються до звільнення з військової служби до виписки із закладу охорони здоров’я (установи).

Не пізніше наступного дня після виключення військовослужбовців із списків особового складу військових частин служби персоналу направляють усі документи персонального обліку та приписи військовослужбовців в електронній формі (у разі відсутності технічної можливості або, якщо передбачено надання тільки оригіналів паперових документів, також у паперовій формі) до вказаних в наказі про звільнення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для постановки їх на військовий облік (виключення з військового обліку).

У разі якщо на час прибуття військовослужбовця з закладу охорони здоров’я (установи) до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік (виключення з військового обліку) у зв’язку зі звільненням з військової служби за станом здоров’я, його облікові документи з військової частини за місцем проходження служби до отримання ним поранення (контузії, травми, каліцтва), захворювання або вищого штабу (органу військового управління) за підпорядкованістю цієї військової частини не були надіслані, такий військовослужбовець обліковується в цьому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як тимчасово прибула особа у книзі обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу (додаток 8). Про факт прибуття військовослужбовця та відсутність на нього необхідних облікових документів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний протягом однієї доби повідомити відповідну військову частину (вищий штаб, орган військового управління за підпорядкованістю цієї військової частини), які їх оформлюють. За потреби на підставі надісланих облікових документів про звільнення військовослужбовця з військової служби посадовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки робиться запис у відповідних службових документах, що посвідчують особу військовослужбовця, про його звільнення з військової служби за станом здоров’я, який засвідчується підписом керівника та гербовою печаткою цього територіального центру комплектування та соціальної підтримки».

Порядок здійснення в особливий період обміну медичними та іншими документами військовослужбовців щодо звільнення військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров’я за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, між закладами охорони здоров’я (установами), в яких військовослужбовці перебували (перебувають) на лікуванні, військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

3) у пункті 24 слова «військових та цивільних закладах охорони здоров’я» замінити словами «закладах охорони здоров’я (установах)»;

4) пункт 25 викласти в такій редакції:

«25. Про прибуття на лікування всіх військовослужбовців, які поступили безпосередньо до закладів охорони здоров’я (установ), і яких було підібрано на полі бою і на морі, та тих, які прибули особисто без медичної картки з районів бойових дій, а також про виписку таких військовослужбовців із закладів охорони здоров’я (установ), керівники цих закладів (установ) не пізніше наступного дня після їх прибуття (виписки) зобов’язані повідомити командирів військових частин (керівників медичних підрозділів військових частин), при цьому керівники закладів (установ) охорони здоров’я державної та комунальної власності також інформують про таке найближчий до них заклад охорони здоров’я (установу) в системі Міністерства оборони України.

У разі відсутності відомостей про військову частину або при ускладненні встановлення особи військовослужбовця, керівники закладів охорони здоров’я (установ) в системі Міністерства оборони України інформують підрозділ Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться заклад охорони здоров’я (установа), для вжиття заходів щодо встановлення особи військовослужбовця, військової частини, у якій він проходить військову службу або з якої був доставлений на лікування. Керівники закладів (установ) охорони здоров’я державної та комунальної власності інформують про такі випадки найближчий до них заклад охорони здоров’я (установу) в системі Міністерства оборони України.

Керівники закладів (установ) охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, на підставі наданої закладами охорони здоров’я (установами) державної та комунальної власності інформації, не пізніше наступного дня після прибуття військовослужбовців до закладів охорони здоров’я (установ) або їх виписки з цих закладів (установ) зобов’язані повідомити командирів військових частин (керівників медичних підрозділів військових частин) та службу персоналу Командування Медичних сил Збройних Сил України (додаток 69), яка, у свою чергу, доводить отриману інформацію до кадрових центрів видів Збройних Сил та служб персоналу окремих родів військ (сил) Збройних Сил».

3. Доповнити Інструкцію новим додатком 69 такого змісту:

«

Додаток 69
до Інструкції з організації обліку
особового складу в системі
Міністерства оборони України
(пункт 25 розділу XII)

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців, які поступили на стаціонарне лікування (обстеження) до закладу охорони здоров’я (установи) та вибули з нього

Начальник Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант
С. Шаптала

».

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.