Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №70 від 06.02.2023 Про затвердження Змін до Порядку зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2023 № 70

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2023 р.
за № 321/39377

Про затвердження Змін до Порядку зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, з метою впорядкування механізму зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення, НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

1. Затвердити Зміни до Порядку зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 вересня 2017 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2017 року за № 1298/31166, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України О. Резніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
06 лютого 2023 року № 70

{Гриф затвердження в редакції Наказу Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2023 р.
за № 321/39377

Зміни
до Порядку зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

1. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок встановлює механізм зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі – Військово-Морські Сили) бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення (далі – корабель), які збудовані за державним оборонним замовленням, придбані за зовнішньоекономічними договорами, отримані у рамках міжнародної технічної та військової допомоги (цільової адресної безоплатної допомоги для підготовки для збройного захисту держави та її захисту від збройної агресії або у разі збройного конфлікту), а також морських (річкових) транспортних засобів і техніки, переданих на виконання військово-транспортного обов’язку або добровільно їх власниками (балансоутримувачами), примусово відчужених чи вилучених в умовах правового режиму воєнного стану у юридичних та фізичних осіб для потреб держави»;

2) пункт 2 після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«морські (річкові) транспортні засоби і техніка – будь-які морські або річкові самохідні чи несамохідні плавучі споруди, що використовуються для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, для рибного чи іншого промислу, розвідки, добування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об’єктів, здійснення гідротехнічних робіт, наукових, навчальних, культурних і спортивних цілей».

{Абзац другий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати абзацами п’ятим-восьмим відповідно;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«Рішення щодо зарахування до складу Військово-Морських Сил морських (річкових) транспортних засобів і техніки примусово відчужених чи вилучених в умовах правового режиму воєнного стану в юридичних та фізичних осіб для потреб держави, приймається командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України».

{Абзац другий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

2. Пункт 3 розділу II доповнити двома новими реченнями такого змісту: «Готуються документи для реєстрації корабля, морського (річкового) транспортного засобу і техніки як штатно-табельного предмета. Одночасно організовується робота з проведення кодифікації корабля, морського (річкового) транспортного засобу і техніки та їх складових частин, які можуть бути предметами самостійного постачання, якщо вона не була здійснена раніше».

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

3. У розділі III:

1) заголовок викласти в такій редакції:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«III. Зарахування до складу Військово-Морських Сил морських (річкових) транспортних засобів і техніки, переданих на виконання військово-транспортного обов’язку або добровільно їх власниками (балансоутримувачами), примусово відчужених чи вилучених в умовах правового режиму воєнного стану в юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Морські (річкові) транспортні засоби і техніка можуть бути передані Міністерству оборони України на виконання військово-транспортного обов’язку (встановленого мобілізаційного завдання) або добровільно їх власниками (балансоутримувачами), примусово відчужені чи вилучені в умовах правового режиму воєнного стану в юридичних та фізичних осіб для потреб держави»;

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. З отриманням пропозиції щодо передачі Міністерству оборони України морських (річкових) транспортних засобів і техніки від їх власників (балансоутримувачів) Командуванням Військово-Морських Сил видається наказ про утворення робочої групи для проведення їх огляду, з’ясування технічних (тактико-технічних) характеристик та підготовки висновку щодо доцільності зарахування до складу Військово-Морських Сил з визначенням їх основного призначення та подальшої класифікації, до складу якої включаються необхідні спеціалісти від Командування Військово-Морських Сил»;

4) пункт 3 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

{Абзац перший підпункту 4 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«приймається рішення про примусове відчуження або вилучення морських (річкових) транспортних засобів і техніки в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, визначеному Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

5) в абзаці другому пункту 4 слова «корабля (судна)» замінити словами «морських (річкових) транспортних засобів і техніки»;

6) пункт 5 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі прийняття рішення про примусове відчуження або вилучення морських (річкових) транспортних засобів і техніки в умовах правового режиму воєнного стану складається акт про примусове відчуження або вилучення майна, бланк якого виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»;

7) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. На підставі акта приймання-передавання (приймання) корабля чи морського (річкового) транспортного засобу і техніки Командуванням Військово-Морських Сил готується проєкт наказу Міністерства оборони України про зарахування (прийняття на озброєння та зарахування) корабля або морського (річкового) транспортного засобу і техніки до складу Військово-Морських Сил.

На підставі акта про примусове відчуження або вилучення майна (морського (річкового) транспортного засобу і техніки) Командування Військово-Морських Сил видає наказ про зарахування морського (річкового) транспортного засобу і техніки до складу Військово-Морських Сил.

Після видання відповідного наказу Командуванням Військово-Морських Сил готуються документи для реєстрації корабля (морського (річкового) транспортного засобу і техніки), як штатно-табельного предмета, одночасно організовується робота з проведення його (їх) кодифікації (у тому числі складових частин, які можуть бути предметами самостійного постачання), якщо це не було здійснено раніше»;

8) у пункті 7:

в абзаці другому слово «суден» замінити словами «морських (річкових) транспортних засобів і техніки»;

в абзаці третьому слово «суден» замінити словами «морських (річкових) транспортних засобів і техніки», після слова «власниками» доповнити словом «(балансоутримувачами)»;

{Підпункт 8 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

9) абзац третій пункту 10 викласти в такій редакції:

«готуються документи для реєстрації корабля (морського (річкового) транспортного засобу і техніки), як штатно-табельного предмета, одночасно організовується робота з проведення його (їх) кодифікації (у тому числі складових частин, які можуть бути предметами самостійного постачання), якщо це не було здійснено раніше»;

10) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Порядок формування екіпажів (команд) суден, які передаються їх власниками, або примусово відчужуються, або вилучаються для забезпечення потреб Військово-Морських Сил в особливий період, визначається документами з організації мобілізаційної роботи».

4. У розділі IV:

1) заголовок викласти в такій редакції:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«IV. Зарахування до складу Військово-Морських Сил кораблів, які придбані за зовнішньоекономічними договорами, отримані у рамках міжнародної технічної та військової допомоги (цільової адресної безоплатної допомоги для підготовки для збройного захисту держави та її захисту від збройної агресії або у разі збройного конфлікту)»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«1. З метою придбання за зовнішньоекономічними договорами або отримання у рамках міжнародної технічної та військової допомоги (цільової адресної безоплатної допомоги для підготовки для збройного захисту держави та її захисту від збройної агресії або у разі збройного конфлікту) корабля з необхідними технічними (тактико-технічними) характеристиками Командуванням Військово-Морських Сил видається наказ про утворення робочої групи для проведення огляду корабля, з’ясування його технічних (тактико-технічних) характеристик та підготовки висновку щодо доцільності зарахування корабля до складу Військово-Морських Сил з визначенням його основного призначення та подальшої класифікації, до складу якої включаються необхідні спеціалісти від Командування Військово-Морських Сил»;

3) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«готуються документи для реєстрації корабля (морського (річкового) транспортного засобу і техніки), як штатно-табельного предмета, одночасно організовується робота з проведення його (їх) кодифікації (у тому числі складових частин, які можуть бути предметами самостійного постачання), якщо це не було здійснено раніше».

5. Доповнити розділ VII новим пунктом такого змісту:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Наказу Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

«5. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, або відшкодування його вартості проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

6. У тексті цього Порядку та додатках до нього:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 113 від 03.03.2023}

слова «міжнародний договір» у всіх відмінках і числах замінити словами «зовнішньоекономічний договір» у відповідних відмінках і числах;

слова «корабель (судно)» в усіх відмінках замінити словом «корабель» у відповідних відмінках.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал О. Неїжпапа

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.