Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 761 від 20.12.2023 Про затвердження Змін до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2023 № 761

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2024 р.
за № 39/41384

 

Про затвердження Змін до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки», з метою організації планування та здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 08 травня 2019 року № 220, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 546/33517, що додаються.

2. Начальнику Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

 

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
В. Демчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20 грудня 2023 року № 761

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2024 р.
за № 39/41384

 

ЗМІНИ
до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту

1. В абзаці десятому пункту 2 слова та цифри «від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» замінити словами та цифрами «від 13 вересня 2022 року № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».

2. В абзацах другому та дев’ятому пункту 4 слова «у сфері Міністерства оборони» замінити словами «у системі Міністерства оборони».

3. У пункті 9:

1) в абзаці другому слова «Головного командного центру Збройних Сил України (далі – ГКЦ ЗСУ);» замінити словами «пункту управління Генерального штабу Збройних Сил України;»;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

«на регіональному рівні – чергові зміни пунктів управління командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, (в особливий період – створених угруповань військ (сил)), інших органів військового управління, оперативних командувань, армійських корпусів та їм рівних, органу управління Держспецтрансслужби».

4. Абзац третій підпункту 1 пункту 15 викласти в такій редакції:

«здійснення цілодобового чергування черговими змінами пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, командувань об’єднаних сил, видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, інших органів військового управління, оперативних командувань, армійських корпусів та їм рівних, органу управління Держспецтрансслужби, оперативно-черговими (черговими) службами інших військових об’єктів, а також суб’єктів господарювання;».

5. У реченні першому пункту 18 слова «Міністерства оборони України та Збройних Сил України» замінити словами «у системі Міністерства оборони».

6. У пункті 19:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«у Міністерстві оборони – план основних заходів цивільного захисту на рік, план цивільного захисту на особливий період та план реагування на надзвичайні ситуації;»;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

«У Генеральному штабі ЗСУ – план (плани) реагування Збройних Сил України на надзвичайні ситуації за напрямами, визначеними Головнокомандувачем Збройних Сил України;»;

3) в абзаці п’ятому слова «визначених начальником Генерального штабу ЗСУ» замінити словами «визначених Головнокомандувачем Збройних Сил України».

7. Додаток до Положення викласти в новій редакції, що додається.

Начальник Головного управління протимінної
діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки
полковник
Р. Берегуля

 

Додаток
до Положення про функціональну
підсистему запобігання надзвичайним
ситуаціям і ліквідації їх наслідків
у підпорядкованих організаціях,
на підвідомчих об’єктах і територіях
Міністерства оборони України
єдиної державної системи
цивільного захисту
(пункт 2)

 

ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

1. Державне підприємство «Львівський військовий лісокомбінат».

2. Державне підприємство «Черкаське військове лісництво».

3. Державне підприємство «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат».

4. Державне підприємство «Чернігівський військовий лісгосп».

5. Державне підприємство «Київський військовий деревообробний завод».

6. Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут».

7. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київський механічний завод».

8. Державне підприємство «Ужгородське військове лісництво».

9. Державне підприємство «Конверсенергопром».

10. Державне підприємство «Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців».

11. Державне підприємство «Укрконверсбуд».

12. Державне підприємство «Укрспецконверсія».

13. Державне підприємство «Укрконверс».

14. Державна організація (установа, заклад) «971 управління начальника робіт».

15. Державна організація (установа, заклад) «70 управління начальника робіт».

16. Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський проектний інститут».

17. Державне підприємство «Львівське будівельно-монтажне управління».

18. Державне підприємство Міністерства оборони України «Макарівський завод залізобетонних виробів».

19. Державне підприємство Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця».

20. Державне підприємство Міністерства оборони України «Дніпррембудсервіс».

21. Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівське будівельне управління».

22. Державне підприємство Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління».

23. Державне підприємство Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник».

24. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківське управління механізації та будівництва».

25. Державне підприємство Міністерства оборони України «Монтажник-Львів».

26. Центральне спеціалізоване будівельне управління (госпрозрахункове).

27. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт».

28. Державне підприємство Міністерства оборони України «Укрвійськбуд».

29. Державна організація (установа, заклад) «28 управління начальника робіт».

30. Державне підприємство Міністерства оборони України «Південьвійськбуд».

31. Державна організація (установа, заклад) «55 управління начальника робіт».

32. Державна організація (установа, заклад) «643 управління начальника робіт».

33. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київське управління начальника робіт».

34. Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій».

35. Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів».

36. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів».

37. Державна організація (установа, заклад) «1 управління начальника робіт».

38. Державне господарське об’єднання Консорціум «Військово-будівельна індустрія».

39. Державне підприємство «Управління капітального будівництва та інвестицій».

40. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київське управління механізації і будівництва».

41. Державне підприємство Міністерства оборони України «Західвійськбуд».

42. Концерн «Військторгсервіс».

43. Державне підприємство Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг».

44. Державне підприємство Міністерства оборони України «Кримське управління військової торгівлі».

45. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківська контора матеріально-­технічного забезпечення».

46. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київська контора матеріально-технічного забезпечення».

47. Концерн «Техвоєнсервіс».

48. Державне підприємство Міністерства оборони України «Українська дорожньо-транспортна компанія «Воєнконверс-43».

49. Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод».

50. Державне підприємство Міністерства оборони України «703 металообробний завод котельного обладнання».

51. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут радіосистем».

52. Державне підприємство Міністерства оборони України «Чернівецький металообробний завод».

53. Державне підприємство Міністерства оборони України «Аеропорт «Львів-2».

54. Державне підприємство «Інвестжитло».

55. Управління капітального будівництва Міністерства оборони України (м. Київ).

56. Західне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

57. Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

58. Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

59. Центральне територіальне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

60. Східне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

61. Державне підприємство Міністерства оборони України «Монтажник-Україна».

62. Державне підприємство «Центр консалтингу та ділового співробітництва».

63. Державне підприємство «Шепетівський військовий лісгосп».

64. Державне підприємство «Прикарпатський військовий лісгосп».

65. Державне підприємство «Старицький військовий лісгосп».

66. Державне підприємство «Сколівський військовий лісгосп».

67. Державне підприємство «Мостиське військове лісництво».

68. Державне підприємство «Магерівський військовий лісгосп».

69. Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп».

70. Державне підприємство «Чернівецьке військове лісництво».

71. Державне підприємство «Яворівський військовий лісгосп».

72. Державне підприємство Міністерства оборони України «Оборонавторемсервіс.»

73. Державне підприємство «Черкаський автомобільний ремонтний завод».

74. Державне підприємство Міністерства оборони України «База ремонту техніки».

75. Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний ремонтний завод засобів зв’язку».

76. Державне підприємство Міністерства оборони України «Науковий центр».

77. Державне підприємство «Українська авіатранспортна компанія»

78. Центральний матеріальний склад Головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України.

79. Державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони».

80. Державне підприємство Міністерства оборони України «Український оборонний фонд».

81. Державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

82. Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт».

83. Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне підприємство Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес».

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.