Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 766 від 21.12.2023 Про затвердження змін до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2023 № 766

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2024 р.
за № 31/41376

 

Про затвердження змін до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 20 від 10.01.2024}

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2022 року за № 1441/38777;

2) Зміни до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2022 року за № 1442/38778.

2. Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України О. Жолнович
Міністр у справах ветеранів України Ю. Лапутіна
Заступник Голови Служби безпеки України С. Наумюк
Перший заступник Голови Спільного представницького органу об’єднань профспілок О. Шубін
Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
від 21.12.2023 № 766

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2024 р.
за № 31/41376

 

ЗМІНИ
до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо
зарахування окремих періодів служби до вислуги років

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. До складу Комісії Міноборони входять:

голова Комісії – заступник Міністра оборони України;

заступник голови Комісії – керівник структурного підрозділу апарату Міноборони, що виконує завдання, спрямовані на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України, осіб, звільнених з військової служби;

члени Комісії – керівники (заступники керівників) структурних підрозділів апарату Міноборони, які виконують завдання щодо визначення засад військової кадрової політики, реалізації державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби, організації правової роботи, реалізації державної політики у сфері військової освіти і науки, з питань оцінки корупційних ризиків у Міноборони та здійснення відповідних антикорупційних заходів, інші керівники (заступники керівників) структурних підрозділів апарату Міноборони, органів військового управління за рішенням голови Комісії, представники громадських організацій (за згодою);

секретар Комісії – представник Головного управління соціальної підтримки.

Склад Комісії затверджується наказом Міноборони».

2. Пункти 11, 12 викласти в такій редакції:

«11. На Комісії військових частин А3771, А3369, А4655, А4767 та оперативних командувань покладається розгляд питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» осіб із числа:

• військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять (проходили) військову службу в військових частинах А3771, А3369, А4655, А4767, управліннях оперативних командувань та підпорядкованих їм з’єднаннях, військових частинах, установах;

• звільнених зі Збройних Сил України, які набули право на отримання статусу учасника бойових дій під час проходження військової служби в військових частинах А3771, А3369, А4655, А4767, управліннях оперативних командувань та підпорядкованих їм з’єднаннях, військових частинах, установах.

12. На Комісії військових частин А1155, А5725, А5833, А5509, А5617 покладається розгляд питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» осіб із числа:

• військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять (проходили) військову службу в військових частинах А1155, А5725, А5833, А5509, А5617 та військових частинах, їм підпорядкованих;

• звільнених зі Збройних Сил України, які набули право на отримання статусу учасника бойових дій під час проходження військової служби в військових частинах А1155, А5725, А5833, А5509, А5617 та військових частинах, їм підпорядкованих».

3. Після абзацу другого пункту 13 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«звільнених зі Збройних Сил України, які набули право на отримання статусу учасника бойових дій під час проходження військової служби в військовій частині А0987 та у військових частинах, їй підпорядкованих».

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 20 від 10.01.2024}

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим.

4. У пункті 15:

у підпунктах 7, 11:

слова «поранення, контузії, каліцтва» у всіх відмінках замінити словами «травми (поранення, контузії, каліцтва)» у відповідних відмінках;

слова «матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв» у всіх відмінках замінити словами «довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)» у відповідних відмінках;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) для військовослужбовців, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва), – довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 20 від 10.01.2024}

До зазначеної довідки за власним бажанням особою можуть додаватись інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особою особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, серед них:

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 20 від 10.01.2024}

  • витяги (копії) бойових донесень;
  • витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
  • витяги (копії) з вахтових журналів;
  • копії польотних листів;
  • довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
  • копії рапортів командирів підрозділів (груп), екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів) про виконання бойових (службових) завдань (знищення, захват техніки або живої сили противника);
  • витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України, командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів, Командувача об’єднаних сил, командувачів угруповань військ, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань;
  • витяги з наказів (по стройовій частині) командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань;
  • документи про направлення у відрядження до (з) районів виконання бойових (службових) завдань та інші»;

{Абзац шістнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 20 від 10.01.2024}

у підпункті 18 цифри «12» замінити цифрами «11».

Директор Департаменту соціального забезпечення
Міністерства оборони України
Т. Токарчук

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.