Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ 833/443 від 21.12.2022 Про затвердження Порядку здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів на території України та організації взаємодії під час їх виконання

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство внутрішніх справ УкраїниМіністерство оборони України

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2022 № 833/443

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 04 січня 2023 р.
за № 14/39070

Про затвердження Порядку здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів на території України та організації взаємодії під час їх виконання

Відповідно до пунктів 5, 5-1 частини другої статті 22 Кодексу цивільного захисту України, статті 21 Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», пунктів 39, 41 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», пункту 23 частини першої статті 12 Закону України «Про Національну гвардію України», з метою врегулювання питань здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів на території України та організації взаємодії під час їх виконання НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів на території України та організації взаємодії під час їх виконання, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Корева Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ України
Д. Монастирський
Міністр оборони України
О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України І. Клименко
Голова Адміністрації Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-майор
Б. Бондар
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
С. Крук
Голова Державної прикордонної
служби України
С. Дейнеко
Командувач Національної гвардії України
генерал-лейтенант
Ю. Лебідь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства оборони України
21 грудня 2022 року № 833/443

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 січня 2023 р.
за № 14/39070

ПОРЯДОК

здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів на території України та організації взаємодії під час їх виконання

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України з питань здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів (далі – ВНП) на території України, організації взаємодії під час виконання таких заходів та особливості їх здійснення в умовах дії правового режиму воєнного стану та у відбудовний період.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 5, 5-1 частини другої статті 22 Кодексу цивільного захисту України, пункту 23 частини першої статті 12 Закону України «Про Національну гвардію України», пунктів 39, 41 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 21 Закону України «Про протимінну діяльність в Україні».

3. У цьому Порядку терміни вжито в таких значеннях:

 • бойове розмінування місцевості (об’єктів) – розмінування місцевості (об’єкта) в інтересах дій військ (сил);
 • оперативне реагування на виявлення ВНП – першочергове залучення інженерних підрозділів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, піротехнічних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та підрозділів вибухотехнічної служби Національної поліції України для ідентифікації, вилучення, транспортування і знешкодження (знищення) ВНП;
 • очищення місцевості (об’єктів) від ВНП – комплекс заходів, який проводиться інженерними підрозділами Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, піротехнічними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та підрозділами вибухотехнічної служби Національної поліції України, пов’язаних із проведенням пошуку, вилучення, знешкодження, підйому, транспортування та знешкодження (знищення) ВНП на визначеній ділянці місцевості (об’єкті) під час оперативного реагування на виявлення ВНП;
 • підрозділи розмінування – інженерні підрозділи Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, піротехнічні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції України, які відповідно до своїх повноважень здійснюють заходи щодо знешкодження (знищення) ВНП;
 • піротехнічні роботи – комплекс заходів, який проводиться піротехнічними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пов’язаних з організацією та проведенням пошуку, вилучення, знешкодження, підйому, транспортування та знешкодження (знищення) ВНП;
 • спеціальні вибухотехнічні роботи – роботи, пов’язані з пошуком, виявленням, розряджанням, знешкодженням та знищенням вибухових матеріалів (у тому числі розмінуванням), а також перевезенням надзвичайно небезпечних вибухових матеріалів до підривних майданчиків.

4. Інші терміни в цьому Порядку вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про Національну поліцію» та «Про протимінну діяльність в Україні».

II. Особливості виконання завдань Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України з питань здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) ВНП на території України

1. Піротехнічні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій на всій території України (крім територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, вищих військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань) виконують піротехнічні роботи, пов’язані із знешкодженням ВНП, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях), під час оперативного реагування на виявлення ВНП та очищення місцевості (об’єктів) від ВНП.

2. Підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції України:

 • у межах визначеної законодавством компетенції здійснюють розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення ВНП, щодо яких є підстави вважати, що вони є предметами, знаряддями чи засобами вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень;
 • здійснюють техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, надходження повідомлень про виявлення підозрілих ВНП, загрозу вибуху;
 • здійснюють (за потреби) оперативне реагування на виявлення ВНП та очищення місцевості (об’єктів) від ВНП на територіях розміщення військових частин, установ, вищих військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань за зверненням їх керівництва.

3. Інженерні підрозділи Національної гвардії України проводять роботи з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) ВНП на територіях, які надані для розміщення та постійної діяльності органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів) вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України, а також у місцях виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану, в особливий період та у разі необхідності в мирний час.

4. Інженерні підрозділи Збройних Сил України проводять бойове розмінування місцевості (об’єктів) та очищення місцевості (об’єктів) від ВНП під час оперативного реагування на виявлення ВНП, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів і підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях) на територіях, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, вищих військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, а також у районах виконання ними завдань за призначенням.

5. Інженерні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту проводять бойове розмінування, очищення місцевості (об’єктів) від ВНП під час оперативного реагування на виявлення ВНП, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів і підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях) на об’єктах національної транспортної системи. За необхідності вказані заходи можуть виконувати підрозділи розмінування Збройних Сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

6. Підрозділи Державної прикордонної служби України забезпечують сприяння підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та підрозділам вибухотехнічної служби Національної поліції України в роботі, пов’язаній з очищенням місцевості (об’єктів) від ВНП, виявленням, знешкодженням (знищенням) ВНП у ме­жах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги та територіального моря України.

7. Координація та безпосередня організація здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) ВНП на території України підпорядкованими підрозділами розмінування здійснюється відповідними структурними підрозділами у складі органів управління Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.

8. Охорона виявлених ВНП до прибуття піротехнічних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та супроводження (за необхідності) транспорту, що перевозить ВНП (від місця знаходження до місця знищення), забезпечується уповноваженими підрозділами Національної поліції України.

У зоні відповідальності Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України до прибуття підрозділів розмінування охорона виявлених ВНП забезпечується відповідними підрозділами Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.

III. Організація взаємодії під час здійснення першочергових заходів щодо знешкодження
(знищення) ВНП на території України

1. Взаємодія Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України здійснюється:

 • на державному рівні – між Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Збройними Силами України, Державною спеціальною службою транспорту, Національною поліцією України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним управлінням Національної гвардії України;
 • на регіональному рівні – між територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, головними управліннями Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, органами військового управління Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України.

2. Організація взаємодії та залучення підрозділів розмінування під час здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) ВНП на території України на регіональному рівні можуть визначатися спільними планами про взаємодію.

IV. Особливості здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) ВНП на території України в умовах дії правового режиму воєнного стану та у відбудовний період

1. В умовах дії правового режиму воєнного стану здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) ВНП на території України проводиться:

 • піротехнічними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та підрозділами вибухотехнічної служби Національної поліції України – у визначених зонах відповідальності або у визначених відповідними рішеннями Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України районах виконання завдань на території України;
 • інженерними підрозділами Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України – у районах (місцях) виконання завдань за призначенням за рішенням командувань (угруповань) сил оборони, у підпорядкуванні яких вони перебувають або в інтересах яких вони виконують завдання.

2. В умовах дії правового режиму воєнного стану підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції України можуть проводити очищення місцевості (об’єктів) від ВНП у ході забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану та виконання завдань з територіальної оборони.

3. В умовах дії правового режиму воєнного стану та у відбудовний період здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) ВНП на території України проводиться з урахуванням пропозицій місцевих державних або військових адміністрацій щодо пріоритетності та черговості виконання робіт.

4. Під час проведення операцій Об’єднаних сил командування операцією Об’єднаних сил може залучати підрозділи розмінування Збройних Сил України до проведення очищення місцевості (об’єктів) від ВНП на всій території проведення операції Об’єднаних сил.

5. В умовах дії правового режиму воєнного стану та у відбудовний період для надання допомоги підрозділам розмінування із здійснення першочергових заходів щодо знешкодження (знищення) ВНП на території України (оперативного реагування на виявлення ВНП) в установленому порядку можуть залучатися урядові іноземні організації (установи), які наділені повноваженнями щодо знешкодження (знищення) ВНП на території своїх держав, укомплектовані підготовленим особовим складом та оснащені відповідною технікою та обладнанням.

6. В умовах дії правового режиму воєнного стану та у відбудовний період підрозділи розмінування можуть залучатися до знешкодження (знищення) ВНП, що були виявлені операторами протимінної діяльності, які не мають дозволу на проведення вибухових робіт.

Начальник Управління взаємодії з Державною
службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України
Ю. Корева
Начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Р. Берегуля

 

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.