Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №85 від 06.02.2024 Про затвердження Змін до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2024 № 85

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2024 р.
за № 257/41602

Про затвердження Змін до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою впорядкування обліку надлишкового рухомого військового майна у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18 липня 2019 року № 388, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за № 903/33874 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 12 жовтня 2020 року № 380), що додаються.

2. Управлінню відчуження та утилізації надлишкового військового майна забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
06 лютого 2024 року № 85

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2024 р.
за № 257/41602

ЗМІНИ
до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України

1. Пункт 2 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

  • «термін «трофейне майно» вживається у значенні, наведеному в Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721».

2. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Облік надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) у кількісних, якісних і обліково-номерних показниках ведеться в структурному підрозділі Міноборони, уповноваженому здійснювати облік надлишкового військового майна (далі – уповноважений структурний підрозділ Міноборони), відповідно до Інструкції з обліку, Порядку списання військового майна та згідно з переліком облікових документів надлишкового рухомого військового майна та вторинних ресурсів, що ведуться в уповноваженому структурному підрозділі Міноборони (додаток 1).

Оперативний облік вторинних ресурсів, що утворилися внаслідок списання військового майна Збройних Сил України, ведеться в службах забезпечення органів військового управління, за підпорядковані служби (підрозділи) військових частин, в яких оприбутковано (обліковано) вторинні ресурси, відповідно до вимог Порядку списання військового майна до дати їх передачі відповідно до вимог цієї Інструкції на облік до уповноваженого структурного підрозділу Міноборони.

В уповноваженому структурному підрозділі Міноборони відповідно до Порядку списання військового майна ведеться облік вторинних ресурсів, що утворилися внаслідок списання надлишкового рухомого військового майна, переданих на облік відповідно до вимог цієї Інструкції від служб забезпечення органів військового управління, та ведеться облік продуктів утилізації, що утворилися внаслідок утилізації ракет та боєприпасів»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Перевірку фактичної наявності, кількості, якісного (технічного) стану, комплектності надлишкового рухомого військового майна та вторинних ресурсів, які перебувають на оперативному обліку в уповноваженому структурному підрозділі Міноборони, організовують командири військових частин у порядку, визначеному Положенням про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2000 року № 748.

За підсумками перевірки фактичної наявності надлишкового рухомого військового майна акти інвентаризації складаються окремо від основного обліку за кожною номенклатурою та надаються командирами військових частин до 01 лютого поточного року до уповноваженого структурного підрозділу Міноборони.

За результатами інвентаризації металобрухту командирами військових частин надається акт інвентаризації металобрухту, до якого додається звіт про підсумки інвентаризації металобрухту (додаток 2) (далі – форма ІнЧКМ).

За результатами інвентаризації брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів до акта інвентаризації додається звіт про підсумки інвентаризації брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів (додаток 3) (далі – форма ІнДГМ) та інвентаризаційний опис брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів, які зберігаються у військовій частині (додаток 4)»;

3) пункти 6-11 викласти в такій редакції:

«6. Вторинні ресурси підлягають обов’язковому обліку. Командир військової частини забезпечує належну організацію обліку, зберігання та передачу вторинних ресурсів, що знаходяться на обліку у військовій частині.

Ведення обліку вторинних ресурсів у військових частинах контролюється за належністю відповідними службами забезпечення органів військового управління та уповноваженим структурним підрозділом Міноборони, на обліку якого вони перебувають.

З метою формування відвантажувальних (товарних) партій, на підставі нарядів (розпоряджень), виданих уповноваженим структурним підрозділом Міноборони, може здійснюватися переміщення та зосередження вторинних ресурсів до військових частин з більшим обсягом накопичення або у зв’язку з наявністю у військовій частині сил та засобів для доведення металобрухту до вимог відповідних державних стандартів.

7. Для забезпечення належної організації обліку і зберігання вторинних ресурсів у військовій частині наказом командира (начальника) визначаються:

  • відповідальна посадова особа, на яку покладається ведення узагальненого обліку брухту чорних, кольорових металів та іншої вторинної сировини за військову частину, підготовка та надання звітних документів;
  • відповідальна посадова особа, на яку покладається ведення узагальненого обліку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, підготовка та надання звітних документів;
  • матеріально відповідальні особи за зберігання вторинних ресурсів;
  • місця зберігання (накопичення) металобрухту та вторинних ресурсів;
  • умови зберігання брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів за кожною матеріально відповідальною особою та за військову частину в цілому.

8. Якісні характеристики металобрухту, його обсяги, вміст дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння визначаються комісією для списання військового майна, яка утворюється у військовій частині відповідно до Порядку списання військового майна.

Металобрухт чорних і кольорових металів та інша вторинна сировина обліковуються за найменуваннями, видами та підвидами, класами і показниками якості відповідно до вимог ДСТУ 4121:2022 «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови», ДСТУ 3211:2009 «Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови», ДСТУ 7729:2015 «Сировина вторинна гумова. Покришки та камери шин. Технічні умови».

Для визначення якісних характеристик металобрухту за рішенням уповноваженого структурного підрозділу Міноборони залучаються кваліфіковані фахівці та експерти, а також проводяться необхідні лабораторні дослідження.

Брухт та відходи дорогоцінних металів обліковуються за назвою дорогоцінних металів, назвою відходів, масою нетто, масою кожного дорогоцінного металу в чистоті, а також у вартісному виразі. Вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах визначається за паспортами, формулярами, етикетками та довідниками. У разі відсутності документів або інформації в документах про вміст дорогоцінних металів у техніці, обладнанні, устаткуванні, виробах з дорогоцінних металів, брухті та відходах із їх вмістом маса дорогоцінних металів визначається комісією для списання військового майна з використанням паспортів аналогів, формулярів на таку саму техніку, довідників тощо.

Брухт і відходи з вмістом дорогоцінних металів, що підготовлені до передачі, за рішенням уповноваженого структурного підрозділу Міноборони підлягають випробуванню для визначення масової частки дорогоцінних металів для забезпечення обліку дорогоцінних металів. Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок надходжень від реалізації вторинної сировини.

9. Контроль за діяльністю військових частин щодо обліку, передачі та повернення вторинних ресурсів здійснюється за належністю відповідною службою забезпечення органу військового управління і уповноваженим структурним підрозділом Міноборони на підставі планів перевірок, затверджених заступником Міністра оборони України згідно з розподілом обов’язків, або позапланово за його окремим рішенням.

Командири військових частин під час перевірок зобов’язані надати необхідні для проведення перевірки документи, доступ до місць зберігання вторинних ресурсів та за потреби – письмові пояснення і копії документів.

Доступ осіб, які прибули для перевірки брухту із вмістом дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що має гриф секретності (обмеження доступу), здійснюється відповідно до вимог законодавства.

10. Під час дії правового режиму воєнного стану командуваннями видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України узагальнюється інформація щодо наявних обсягів та місць зосередження знищеного трофейного майна, яке внаслідок вогневого ураження набуло непридатного стану та в цілому або окремими своїми складовими не може бути використано для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Зазначена інформація надається до уповноваженого структурного підрозділу Міноборони разом з пропозиціями щодо можливості переміщення залишків знищеного трофейного майна до пунктів збору трофейної техніки або на територію військових частин, підпорядкованих уповноваженому структурному підрозділу Міноборони.

11. Уповноваженим структурним підрозділом Міноборони спільно з органами військового управління Збройних Сил України та структурними підрозділами Міноборони організовується переміщення залишків трофейного майна до визначених місць зберігання, де здійснюється його приймання, зважування та закріплення за відповідними військовими частинами як металобрухт, та опрацьовується питання використання його як музейних предметів для організації виставок.

Приймання металобрухту, що утворився внаслідок знищення трофейного майна, зібраного в районах бойових дій, здійснюється комісією військової частини з оформленням акта приймання-передачі військового майна, який складається в чотирьох примірниках. Перший примірник залишається у відповідній службі забезпечення військової частини, другий – передається до фінансово-економічного органу військової частини, третій – надається до відповідної служби забезпечення органу військового управління, четвертий – надається до уповноваженого структурного підрозділу Міноборони».

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. Служби забезпечення органів військового управління щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за потреби складають за закріпленою номенклатурою військового майна перелік непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України (додаток 6), до якого включають військове майно, яке за своїм якісним (технічним) станом переведено до останньої (найнижчої) категорії. До зазначеного переліку не включається військово-технічне майно, яке за своїми характеристиками набуло непридатного для подальшого використання стану, переведене в останню (найнижчу) категорію та експлуатацію (використання) або утилізацію (розбирання, розділення) якого заборонено нормативно-правовими актами (наприклад: акумуляторні батареї та автогума)»;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Передача вторинних ресурсів та військово-технічного майна, яке за своїми характеристиками набуло непридатного для подальшого використання стану, переведене в останню (найнижчу) категорію та експлуатацію (використання) або утилізацію (розбирання, розділення) якого заборонено нормативно-правовими актами (наприклад: акумуляторні батареї та автогума), на облік до уповноваженого структурного підрозділу Міноборони здійснюється службами забезпечення органів військового управління (крім Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Державної спеціальної служби транспорту) за підпорядковані військові частини за потреби, але не частіше ніж один раз на квартал за атестатами військової частини (додаток 7 до Інструкції з обліку)».

4. У тексті Інструкції слово «ГУМР» замінити словами «уповноважений структурний підрозділ Міноборони» у відповідних відмінках.

5. Додатки 1, 2 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

6. Додатки 3-6, 9, 10 до Інструкції виключити.

У зв’язку з цим додатки 7, 8, 11-17 вважати додатками 3-11 відповідно. У тексті Інструкції посилання на додатки 7, 8, 11-17 замінити посиланнями відповідно на додатки 3-11.

Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник О. Коваль

Додаток 1
до Інструкції з особливостей ведення
обліку, передачі та повернення
надлишкового рухомого військового
майна (крім стрілецької зброї
та боєприпасів) в системі
Міністерства оборони України
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
облікових документів надлишкового рухомого військового майна та вторинних ресурсів, що ведуться в уповноваженому структурному підрозділі Міноборони

Додаток 2
до Інструкції з особливостей ведення
обліку, передачі та повернення
надлишкового рухомого військового
майна (крім стрілецької зброї
та боєприпасів) в системі
Міністерства оборони України
(пункт 4 розділу II)

Форма ІнЧКМ

ЗВІТ
про підсумки інвентаризації металобрухту

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.