Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Технічна угода між Міністерством оборони України і Міністром оборони Французької Республіки щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення

Тип документу

Технічна угода

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

ТЕХНІЧНА УГОДА
МІЖ
МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
І
МІНІСТРОМ ОБОРОНИ
ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
ЩОДО
ВЗАЄМНОГО ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО
ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ
ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ОБОРОННОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

Дата вчинення: 18.01.2024
19.01.2024
Дата набрання чинності для
України:
19.01.2024

 

ПРЕАМБУЛА

Міністерство оборони України, надалі – Українська Сторона,

і

Міністр оборони Французької Республіки, надалі – Французька Сторона,

надалі разом іменовані як “Сторони”;

беручи до уваги положення Договору про взаєморозуміння та співробітництво між Україною і Французькою Республікою, підписаного у Парижі 16 червня 1992 року;

беручи до уваги положення Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі “Партнерство заради миру” щодо статусу їхніх збройних сил, укладену 19 червня 1995 року в Брюсселі, надалі іменовану як “ УСЗС ПЗМ ”, яка дозволяє застосувати до держав-учасниць положення Угоди між Сторонами Північноатлантичного Договору щодо статусу їхніх збройних сил, яку вчинено у Лондоні 19 червня 1951 року, та яка надалі іменується НАТО УСЗС;

беручи до уваги Угоду між Урядом України та Урядом Французької Республіки про співробітництва в галузі озброєння та військової техніки, підписану в Києві 15 лютого 1996 року;

беручи до уваги положення Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємну охорону таємної інформації та матеріалів, підписану в Парижі 7 грудня 1999 року, або її наступницю, надалі іменовану як “Угода про охорону таємної інформації та матеріалів”;

бажаючи максимально тісно співпрацювати у забезпеченні взаємного державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення, які закуповуються за оборонними контрактами, контрактами субпідряду чи замовленнями в одній із держав Сторін і які належать до компетенції відповідних національних уповноважених органів із забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення кожної зі Сторін;

досягли наступних домовленостей:

СТАТТЯ I – ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни та скорочення, що використовуються в цій Технічній угоді, мають такі значення:

AQAP Публікація НАТО із забезпечення якості
Сертифікат відповідності (СоС) Письмова декларація Постачальника, яка підтверджує, що постачання товарів та/або послуги відповідають вимогам якості, викладеним у Замовленні, і підписана представником Уповноваженого органу державного гарантування якості, який підтверджує, що постачання підлягало процесу ДГЯ відповідно до запиту на ДГЯ
Виконавець Відповідний національний уповноважений орган однієї Сторони, що надає ДГЯ у своїй країні після прийняття запиту на ДГЯ.
Делегувальник Відповідний національний уповноважений орган однієї зі Сторін, який запитує ДГЯ в країні Постачальника
Державне гарантування якості (ДГЯ) Процес, за допомогою якого відповідні національні уповноважені органи переконуються у дотриманні контрактних (договірних) вимог щодо якості
GQAR Представник державного гарантування якості
Замовлення Контракт, укладений Покупцем, на закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення від Постачальника, що знаходиться на території держави іншої Сторони, або договір субпідряду, укладений компанією з Постачальником
Покупець Державний замовник або організація однієї зі Сторін, яка укладає замовлення з Постачальником
Персонал Персонал, військовослужбовці або цивільні особи, який відноситься до відповідного національного уповноваженого органу будь-якої зі Сторін, залученої для участі у виконанні цієї Технічної угоди
RGQA Запит на державне гарантування якості
RGQAR Відповідь на запит на державне гарантування якості
RIAC Форма виявлення і оцінки ризиків та комунікацій щодо них
Постачальник Суб’єкт господарювання, у якого розміщено Замовлення
Третя сторона Будь-яка фізична або юридична особа, крім Сторін

СТАТТЯ II – МЕТА

1. Метою цієї Технічної угоди є встановлення умов та порядку співробітництва щодо взаємного прийняття ДГЯ товарів, робіт та послуг оборонного призначення для закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення для зміцнення потенціалу оборонної промисловості держав Сторін.

2. Послуги ДГЯ, визначені в цій Технічній угоді, надаються відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань Сторін.

3. Незважаючи на будь-які положення цієї Технічної угоди, якщо застосовуються спеціальні умови щодо забезпечення ДГЯ в рамках міжнародного спільного проекту, в якому беруть участь обидві Сторони, або будь-якої угоди чи технічної угоди між Сторонами або між урядами Сторін, такі спеціальні умови мають перевагу над цією Технічною угодою.

СТАТТЯ III – ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ

1. Сторони застосовують Документ під назвою “AQAP 2070 Видання В Версія 4, Процедура взаємного державного гарантування якості НАТО” або будь-яку наступну його версію за взаємною згодою Сторін.

2. Публікації НАТО із забезпечення якості (AQAP), угоди зі стандартизації (STANAG) або стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) повинні використовуватися для виконання кожного ДГЯ як керівні документи та, за необхідності, надаватися Виконавцю.

СТАТТЯ IV – СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. На запит Делегувальника Виконавець забезпечує у своїй країні послуги ДГЯ у всіх сферах оборонного постачання товарів та послуг відповідно до умов і визначень, що містяться в цій Технічній угоді.

2. З метою виконання технічних аспектів прийняття ДГЯ Сторони можуть досягти інших домовленостей, які не повинні суперечити цій Технічній угоді.

СТАТТЯ V – КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ

1. Відповідальним за імплементацію цієї Технічної угоди від української Сторони, є Департамент державного гарантування якості Міністерства оборони України.

2. Відповідальним за імплементацію цієї Технічної угоди від французької Сторони, є Агенція з питань якості Головного управління озброєння.

СТАТТЯ VI – ПРИНЦИПИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

1. Запит на ДГЯ, за положеннями цієї Технічної угоди, обмежується тими випадками, коли якість не може бути задовільно підтверджена після отримання товару або коли Покупець вважає ДГЯ необхідною умовою.

2. Відповідні вимоги до якості повинні бути включені до Замовлень, якщо запитується ДГЯ згідно з умовами цієї Технічної угоди.

3. Відповідні національні уповноважені органи із забезпечення якості та контактні органи кожної Сторони для делегування ДГЯ наведені в Додатку до цієї Технічної угоди.

4. Запит на ДГЯ надсилається Делегувальником Виконавцю принаймні за 2 (два) місяці до потреби у фактичному виконанні роботи. Форми запиту на ДГЯ, відповіді на запит на ДГЯ та RIAC використовуються для запиту щодо визначення ризиків, які потребують моніторингу за допомогою ДГЯ, та звітування про визначені ризики під час здійснення ДГЯ та після його завершення. Сторони повинні використовувати форми публікації НАТО AQAP-2070 NATO MUTUAL GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE (GQA) PROCESS “Процедура взаємного державного гарантування якості НАТО”.

5. Отримавши запит на ДГЯ, Виконавець:

a. Інформує Делегувальника в письмовій формі, що запит на ДГЯ прийнято, із коментарями або без них, і якщо запит на ДГЯ передано іншому органу ДГЯ в його країні;

або

b. Повідомляє Делегувальника у письмовій формі, в часових межах, визначених у AQAP 2070, що запит на ДГЯ не може бути виконано із зазначенням причин відмови.

6. Якщо передбачається здійснення ДГЯ, Сторони гарантують наступне:

a. Повинні бути створені умови для представника Уповноваженого органу ДГЯ (представника державного гарантування якості) Виконавця, який діятиме від імені Делегувальника;

b. Дозвіл на доступ представника державного гарантування якості до об’єктів і записів Постачальника для здійснення ДГЯ та використання активів Постачальника, якщо необхідно;

c. Положення відповідних договірних стандартів із забезпечення якості повинні бути визначені у Замовленні.

7. Якщо товари, роботи та послуги, на які поширюється запит на ДГЯ, вимагають особливих заходів ДГЯ, які виходять за межі можливостей Виконавця, Виконавець повинен повідомити Делегувальника відповіддю на такий запит. Замовлення повинно містити відповідну вимогу до Постачальника, яка дозволить Виконавцю діяти як уповноваженому представнику Делегувальника, мати необхідний доступ до приміщень Постачальника та його субпідрядника, право здійснювати необхідне забезпечення якості, право користуватися належними приміщеннями та майном відповідно до звичайних умов Виконавця або відповідно до спеціальних заходів, про що можуть домовитися між собою Делегувальник і Виконавець.

8. У Замовленні повинен бути визначений метод, який буде використовуватися для будь-якої конвертації між футо-фунтовою і метричною системами вимірювань, яка може знадобитися під час перевірки та вимірювань.

9. У Замовленні повинно бути передбачено, що Постачальник несе відповідальність за підтримку ефективного контролю якості товарів, робіт та послуг, за надання випробувального обладнання та виконання перевірок, необхідних для демонстрації повної відповідності товарів, робіт та послуг вимогам до якості, прописаним у Замовленні, та за надання об’єктивних доказів того, що заходи контролю та перевірки є ефективними, перш ніж пропонувати товари, роботи та послуги до приймання. З метою виконання цього пункту Замовлення повинно містити положення відповідних договірних документів АР АР або спільно прийнятний для Сторін еквівалент.

10. Після прийняття запиту на ДГЯ, Виконавець повинен розробити та впровадити План нагляду/контролю за якістю, який включає:

a) Планування ДГЯ;

b) Оцінку відповідності процедур забезпечення якості Постачальника вимогам Замовлення;

c) Перевірку відповідності товарів, робіт та послуги оборонного призначення вимогам Замовлення;

d) Організацію ДГЯ із співвиконавцями, за необхідності;

e) Забезпечення виправлення недоліків;

f) Комунікацію між Делегувальником та Виконавцем;

g) Порядок обробки запиту на відхилення та поступки.

У разі потреби Делегувальник і Виконавець можуть спільно встановлювати спеціальні вимоги до ДГЯ. Виконавець зобов’язаний розробити та дотримуватися порядку, визначеного у Плані нагляду/контролю за якістю, який складається з, але не обмежується ними:

a. Аналізу Замовлення,

b. Аналізу ризиків,

c. Плану моніторингу та контролю виробничих процесів, системи якості та огляду їх записів, складених у процесі виробництва.

11. Якщо Постачальник в одній із держав Сторін залучає субпідрядника, який вимагає ДГЯ за зобов’язаннями субпідрядника, застосовується такий порядок:

a. Субпідрядники в країні Виконавця: Виконавець виконує ДГЯ відповідно до своїх національних процедур, якщо не буде встановлено інших процедур;

b. Субпідрядники в країні Делегувальника: Виконавець подає запит на ДГЯ до Делегувальника, який виконує ДГЯ відповідно до цієї Технічної угоди, якщо Сторонами не буде встановлено інших процедур.

c. Субпідрядники у третій країні: якщо будь-яка зі Сторін має будь-які домовленості щодо ДГЯ у третій країні, Виконавець інформує Делегувальника про деталі домовленостей і, якщо Делегувальник схвалює, Виконавець намагатиметься застосувати положення цих домовленостей : відповідно до встановлених в них стандартних процедур. Якщо такої домовленості не існує, Виконавець інформує про це Делегувальника та вносить пропозиції щодо гарантування якості. На підставі пропозиції Виконавця Делегувальник спільно ухвалюють рішення про заходи, яких необхідно вжити.

12. Якщо Виконавець виявить, що в будь-який момент під час виконання Замовлення він не може продовжити виконання своїх функцій ДГЯ через недоліки в системі менеджменту якості Постачальника або товарів оборонного призначення, включаючи частини, матеріали чи процеси, і такі недоліки мають велике значення або можуть бути причиною затримки, Виконавець повинен повідомити Делегувальнику про ці факти.

13. Як підтвердження ДГЯ використовується Сертифікат відповідності (СоС) за формою, яка визначена у АQAP 2070. У разі, якщо є вимога у запиті на ДГЯ, СоС підписується Виконавцем, щоб підтвердити, що відповідно до положень цієї Технічної угоди, Замовлення та запиту на ДГЯ, товари, роботи та послуги визначені в СоС, підлягали ДГЯ. СоС створюється та заповнюється Постачальником. Якщо між двома Сторонами не погоджено іншого щодо різної кількості копій, Виконавець направляє Делегувальнику СоС, як зазначено в запиті на ДГЯ та/або в Замовленні.

14. Передача для постачання товарів, робіт та послуг, якість яких була забезпечена вищезазначеними процедурами, здійснюється в порядку, визначеному в первинному запиті Делегувальника. Як правило передача для постачання відбувається одночасно з видачею Сертифіката відповідності. Після передачі до постачання вважається, що ДГЯ Замовлення виконано.

15. Відхилення та поступки:

a. Виконавець не має права приймати будь-які дозволи на відхилення або поступки, які вимагає Постачальник.

b. Запити Постачальника на дозволи на значні відхилення та поступки, які впливають на безпеку, надійність, придатність до обслуговування, взаємозамінність, термін зберігання, продуктивність або вартість, і надсилаються Делегувальнику для прийняття рішення.

c. Делегувальник інформує Виконавця про прийняті рішення щодо дозволу на значне відхилення та поступки.

16. Делегувальник має право відвідувати відповідного постачальника під час виконання Замовлення. Будь-які такі візити організовуються через Виконавця, який супроводжуватиме Делегувальника.

17. Делегувальник забезпечує невідкладне надання Виконавцю будь-яких поправок, модифікацій або змін в документах, наданих спочатку, відповідно до пунктів 18 та 19 цієї статті:

a. Будь-яка кореспонденція між: Делегувальником і Постачальником, що стосується ДГЯ, повинна бути доведена до відома Виконавця;

b. Виконавець і Делегувальник консультуються між собою щодо будь-якої події очікуваного характеру, яка може вплинути на якість товарів, робіт та послуг.

18. Запити на ДГЯ повинні містити всю відповідну інформацію, включаючи, але не обмежуючись: ім’я та адресу, куди направляється технічна кореспонденція, спеціальні вимоги щодо сертифікатів тощо.

19. Делегувальник забезпечує надання Виконавцю копій замовлень, відповідних специфікацій, креслень, конкретних вимог до якості та інших документів, необхідних для виконання запитуваного ДГЯ. Якщо вони не надані під час подання запиту на ДГЯ, Делегувальник організовує їх надання Постачальником Виконавцю.

СТАТТЯ VII – ВИТРАТИ

1. Виконавець отримує фактичну вартість послуги ДГЯ в євро (€), але не вище спільно прийнятої вартості для кожного запиту на ДГЯ.

2. Після отримання запиту на ДГЯ Виконавець повинен підготувати загальний план для надання оцінки витрат Делегувальнику. Кошторис включає в себе витрати на оплату праці, витрати на відрядження, матеріали та обладнання. Після розгляду та прийняття витрат Делегувальник інформує Виконавця про те, що робота може бути розпочата. Витрати на виконання запиту на ДГЯ не можуть перевищувати прийняту вартість без згоди Делегувальника. Для будь-яких поправок у Замовленні, що призводять до перегляду запиту на ДГЯ, Делегувальник отримує від Виконавця нову оцінку витрат для перегляду та прийняття. Після того як Делегувальник прийме кошторис витрат, у разі потреби, розпочинається детальне планування ДГЯ.

3. Відшкодування витрат вимагається після завершення запиту на ДГЯ листом від Виконавця до Делегувальника з посиланням на запит на ДГЯ. Якщо запит на ДГЯ охоплює більше ніж один календарний рік, відшкодування накопичених витрат вимагається на початку кожного календарного року.

4. Діяльність постачальника, пов’язана з гарантійними зобов’язаннями, підлягає ДГЯ, якщо це вимагається Делегувальником та приймається Виконавцем. Порядок відшкодування та оплати витрат на таке ДГЯ визначаються окремо.

5. На оплату витрат на виконання ДГЯ не впливає кінцева відмова Делегувальника від товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

6. Як тимчасовий захід, у контексті триваючих активних бойових дій між Україною та Росією, ДГЯ, що надається згідно з цією Технічною угодою, надається безкоштовно, доки одна із Сторін не вирішить припинити її дію та письмово повідомить про це іншу Сторону за один місяць.

СТАТТЯ VIII – ОПЛАТА

1. Платежі, пов’язані з виконанням цієї Технічної угоди, здійснюються в євро (€) банківським переказом згідно з графіком, погодженим у відповіді на запит на ДГЯ, за пред’явленням рахунку від Виконавця. Наскільки це можливо, рахунок від Виконавця повинен бути надісланий Делегувальнику протягом тридцяти (30) календарних днів до дати, зазначеної в графіку.

2. Листи та/або рахунки, якими починається процес оплати, повинні бути видані:

a. Для України:

Визначається у кожному запиті на ДГЯ під час укладання Замовлення відповідно до статті видатків (закупівля, ремонт, розробки тощо) та деталізовано у відповіді на запит на ДГЯ.

b. Для Франції:

3. Служби, уповноважені отримувати платежі:

a. Для України:

Визначається у кожному запиті на ДГЯ під час укладання Замовлення відповідно до статті видатків (закупівля, ремонт, розробки тощо) та деталізовано у відповіді на запит на ДГЯ.

b. Для Франції:

Agent Comptable des Services Industriels de l’Armement (ACSIA), банківські реквізити:

BANQUE DE FRANCE

PARIS, BANQUE CENTRALE

Номер рахунку: 30001 00064Y7500000000 39

IBAN: FR13 3000 1000 64Y7 5000 00000 39

SWIFT (BIC): BDFEFRPPCCT

Призначення платежу, який вказується як посилання для банківського переказу:

“Program 146 – GQA Support for Ukraine – RGQA reference XX”.

СТАТТЯ IX – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Положення, викладені в цій Технічної угоди, не регулюють, не замінюють і не змінюють зобов’язань Делегувальника та Постачальника за Замовленням.

2. Той факт, що Виконавець підписав Сертифікат відповідності, не звільняє Постачальника від відповідальності за поставку товарів, робіт та послуг, які відповідають всім вимогам Замовлення. У разі виявлення дефектів під час або після доставки товарів та послуг Виконавець не несе за це відповідальності. Проте, Виконавець надає допомогу Делегувальнику в розслідуванні таких недоліків. Делегувальник надає Виконавцю повний опис дефектів з підтверджувальними доказами і, по можливості, зразок дефектної частини.

СТАТТЯ X – ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

У разі потреби представники Сторін проводять зустрічі для обміну інформацією та досвідом з питань ДГЯ та спільного обговорення будь-яких проблем.

СТАТТЯ XI – ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАТУС ПЕРСОНАЛУ

Статус персоналу регулюється НАТО УСЗС та ПЗМ УСЗС.

СТАТТЯ XII – БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

1. Будь-яка секретна інформація, якою обмінюються в рамках цієї Технічної угоди, повинна використовуватися, передаватися, зберігатися, оброблятися та охоронятися відповідно до Угоди про охорону таємної інформації та матеріалів.

2. Міжнародні візити між Сторонами координуються відповідно до положень Угоди про охорону таємної інформації та матеріалів.

СТАТТЯ XIII – ПРЕТЕНЗІЇ

1. Кожна Сторона відмовляється від будь-яких претензій, які вона може пред’явити іншій Стороні щодо шкоди, заподіяної її Персоналу та/або її власності іншою Стороною внаслідок або у зв’язку з виконанням цієї Технічної угоди, за винятком випадків, коли такі пошкодження є наслідком навмисної неправомірної поведінки або грубої недбалості Персоналу Сторони, у такому випадку відповідальність за відшкодування шкоди несе лише ця Сторона.

Грубу недбалість слід розуміти як грубу помилку або серйозну недбалість. Під умисною неправомірною поведінкою розуміється провина, вчинена з свідомим наміром заподіяти шкоду.

Відповідальність за визначення наявності умисної неправомірної поведінки або грубої недбалості несе уповноважений орган Сторони, якій підпорядковується особа, яка вчинила відповідні дії.

2. Претензії Третьої сторони щодо збитків будь-якого роду, що виникають внаслідок або у зв’язку з виконанням цієї Технічної угоди, розглядатимуться відповідною Стороною, як це буде визначено Сторонами та після консультацій між ними, відповідно до подальших взаємно прийнятих рішень та з урахуванням рішення/рішень судів, які набрали законної сили (за наявності такого/таких рішень):

i. якщо збиток заподіяно лише однією Стороною, ця Сторона сплачує повну суму компенсації;

ii. якщо шкоду можна віднести до обох Сторін або не можна точно віднести до жодної зі Сторін, загальна сума компенсації розподіляється порівну між Сторонами.

3. Будь-яке питання, що виникає у зв’язку з виконанням цієї статті, вирішується шляхом здійснення консультацій між Сторонами.

4. Претензії, що виникають згідно з будь-яким Замовленням, укладеним згідно з цією Технічною угодою, вирішуються відповідно до положень зазначеного Замовлення.

СТАТТЯ XIV – ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-який спір, який може виникнути внаслідок виконання або тлумачення цієї Технічної угоди, вирішується шляхом взаємних переговорів між Сторонами.

СТАТТЯ XV – ПЕРЕГЛЯД ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

1. Ця Технічна угода може бути змінена в будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Зміни набирають чинності з дати останнього підпису.

2. Додаток до цієї Технічної угоди, який є її невід’ємною частиною, може бути змінено в будь-який час шляхом письмового повідомлення компетентних органів Сторін, визначених у статті V.

СТАТТЯ XVI – ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Технічна угода набирає чинності з дати її підписання останньою Стороною. Ця Технічна угода укладається на п’ятирічний період і може бути продовжена автоматично на наступні 5 (п’ять) років, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Технічної угоди за дванадцять місяців до закінчення терміну її дії.

2. Ця Технічна угода не є “договором” або “угодою”, яку необхідно реєструвати в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй відповідно до Статті 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

3. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цієї Технічної угоди, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні за дванадцять місяців до припинення дії цієї Технічної угоди.

4. Припинення дії цієї Технічної угоди не звільняє Сторони від зобов’язань, узятих під час її реалізації, зокрема статей VI, VII, VIII, X, XI, XII та XIII.

Ця Технічна угода підписана у двох примірниках українською та французькою мовами, усі тексти є рівноавтентичними.

Текст англійською мовою надається для перекладу з міркувань ввічливості.

ЗА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
ЗА МІНІСТРА ЗБРОЙНИХ СИЛ
ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Київ, 19/01/2024 Париж, 18/01/2024

Додаток – Відповідний національний уповноважений орган та контактні особи для направлення запитів на ДГЯ

В Україні:

З української сторони відповідним національним уповноваженим є:
Директор Департаменту державного гарантування якості Міністерства оборони України
пр-т Перемоги, 55/2, 03113, Київ-113, Україна
Запити на ДГЯ направляти:
Департамент державного гарантування якості Міністерства оборони України
Пр-т Перемоги, 55/2, 03113, Київ-113, Україна
Тел:+38-044-454 74 61
ел. пошта: [email protected]

У Франції

З французької сторони відповідним національним уповноваженим є:
Начальник служби з питань якості
Запити на ДГЯ направляти:
DGA/SMQ/SQ
Управління міжнародних зв’язків
Bureau des relations internationales
3, rue Bernard Palissy
CS 10008
F – 59042 Lille Cedex
Tel.: +33.3.20.64.47.60
E-mail : [email protected]

{Текст Угоди українською та французькою мовами додано до листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-46276 від 04.04.2024}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.