Connect with us

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція “Проблеми правового регулювання цивільних відносин в умовах COVID-19”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Проблеми правового регулювання цивільних відносин в умовах COVID-19», яка відбудеться 23  квітня  2020 року.

 

До участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, докторанти, практикуючі юристи, студенти.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, болгарська.

 

Для участі в конференції необхідно не пізніше 21 квітня 2020 року заповнити онлайн анкету учасника.

 

Для отримання електронної збірки тез доповіді необхідно:

 

• надіслати на електрону адресу оргкомітету clkonferen@gmail.com тези конференції
до 21 квітня 2020 р. (включно);
• результати перевірки на плагіат;
• рецензію наукового керівника (для аспірантів, студентів та осіб, що не мають наукового ступеня).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

• Обсяг тез доповідей до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм);
• Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;
• Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
• На першому аркуші, по центру, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, навчального закладу, відомості про наукового керівника (ПІБ, посада);
• По центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст;
• Список використаної літератури розміщуються наприкінці тексту і оформлюються згідно вимогам (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30);
• Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому порядку.

 

P.S. Відповідно до Положення про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного плагіату НУ «ОЮА», не допускаються до розгляду наукові роботи, що мають менше ніж 60% оригінальності тексту. Просимо Вас перевіряти наукові роботи та надсилати «screenshoot» результатів перевірки.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

 

Харитонов Євген Олегович,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 

ПРАВО ЄС ТА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КОРЕЛЯЦІЇ У ГАЛУЗІ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба … *1, c. 37+.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Оновлення (кодифікації та рекодифікації) цивільного законодавства України: досвід, проблеми та перспективи : монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2020. – 462 с.

 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

 

Участь в конференції для всіх учасників є безкоштовною.

 

Електронна верстка з матеріалами конференції буде розміщена на рипозитарії НУ «ОЮА» та відправлена всім учасникам конференції на електронні пошти до 1 червня 2020 року

 

Проведення засідання онлайн конференції заплановано на 11.00 23 квітня 2020 року.

 

Засідання відбудеться за допомогою програми Zoom Cloud Meetings.

 

Учасники конференції мають встановити зазначену програму завчасно (https://zoom.us/)

 

За 15-20 хв. до проведення заходу організаторами конференції буде розіслано посилання на пошту та мобільний телефон всім учасникам з запрошенням до участі в онлайн-конференції

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

 

65009, Україна, м. Одеса, вул. Академічна, 9, каб. 41.
Старший лаборант Лоншакова Валерія Сергіївна, моб. тел.: (066) 488 58 04

Ел. адреса: clkonferen@gmail.com

https://www.facebook.com/civillaw.nuoua/

https://www.instagram.com/civillaw_ghu_nuoua

23 Квітня @ 09:55
09:55 — 10:55 (1h)


Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram