Connect with us

Думка експерта

Наталія НЕСТОР: «Судова експертиза — це вимога цивілізованого судового провадження»

Дата публікації:

Apriori відомо, що дослідження експерта здійснюється на основі вияву спеціальних знань про об’єкти, явища, певні процеси, окремі процедури. Досліджуються фактичні обставини справи, яка перебуває в провадженні уповноважених органів. Більше того, вважалося, що експертиза — «цариця доказів» — набуває переконливого значення щодо існування об’єктивного стану речей. Хоча за своєю сутністю судова експертиза є лише одним із різновидів експертиз, що проводиться як спеціальне дослідження, і на ділі судова експертиза перетворюється в опосередкований засіб доказування. Втім її призначення перетворилося на досить важливу процедуру. Хоча оцінювання результатів експертизи складає більш важливу, іноді болісну, процедуру не лише для особи, що уповноважена процесуальним законом на даний час, нас у першу чергу цікавить обов’язкове її призначення в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судових процесах, у справах про адміністративні правопорушення, а також у виконавчому провадженні. Так, зовсім нещодавно у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова суд визнав недопустимими низку доказів, зокрема, експертизу щодо вартості будівлі, за яку Одеська міськрада, за версію слідства, заплатила удвічі дорожче. На думку адвокатів експерти збирали докази, що взагалі заборонено їм робити, а огляд місця події був проведений з істотним порушенням, адже сама експертиза є похідною від цієї процесуальної дії операцією. Той же захист стверджував, що визначити вартість будівлі в умовах нестабільного ринку неможливо, крім того, відсутня методична база для експертів щодо визначення ринкової вартості. Натомість слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вважають експертизу вартості вкрай важливим для справи доказом, який суд не може не враховувати. Про ці та інші важливі питання наша розмова із заступником директора Київського науково-дослідного інституту судової експертизи з наукової роботи, кандидатом юридичних наук Наталією Нестор.

— Зовсім недавно відбулося святкування Дня судового експерта, з чим редакція ЮВУ вітає всю експертну спільноту, що складає на сьогодні серйозний загін високоосвічених та високофахових спеціалістів. Й одразу почнемо з питання, яке хвилює зараз багатьох. Відхилення судом результатів експертизи у відомій справі Г. Труханова — це нормальний випадок чи екстраординарна подія, на Вашу думку?

— Не можу це назвати ні тим, ні іншим. Робота експертів полягає не в оцінці, а в дослідженні, аналізі, у формуванні об’єктивних висновків. Загалом оціночна діяльність не характерна для експерта, відповідно до чинних нормативно-правових актів оцінка висновку експерта проводиться за загальними правилами оцінки доказів, і жоден такий доказ, у тому числі й висновок експерта, не має наперед встановленої сили. Так, наш інститут проводив дану судову експертизу, і я можу запевнити, що вона є обґрунтованою, правильною та відповідає всім нормам чинного законодавства, а також скажу, що її проводили кваліфіковані судові експерти, фахівці своєї справи. Проте в даному випадку є ще апеляційна та касаційна інстанції, які можуть змінити рішення суду першої інстанції або залишити його в силі, час покаже.

— Учасники судового процесу звикли зважати на результати експертизи, але оцінювати або інтерпретувати їх має право виключно суд, чи не так?

— Так, у суду є така компетенція. Але мушу нагадати вимоги ст. 94 КПК України, в якій ідеться про те, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів — із точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. І жоден доказ не має наперед встановленої сили. Крапка.

— Кількість видів судових експертиз постійно змінюється. А скільки видів експертиз загалом може проводити КНДІСЕ?

— Наш інститут виконує 96 видів експертиз, серед яких військова, біологічна, експертиза зброї, трасологічна, вибухо-технічна, економічна, екологічна, пожежно-технічна, комп’ютерно-технічна, товарознавча тощо. Це — величезний арсенал спеціальних знань, технологій дослідження, людського досвіду та фаховості наших експертів.

— Які судові експертизи є, так би мовити, найдорожчими, а які є найнеобхіднішими, на Вашу думку?

— Усе залежить від кількості експерто-годин, витрачених фахівцями для проведення судової експертизи чи експертного дослідження. Якщо експертиза містить у собі багато об’єктів дослідження, наприклад, то й експерто-годин витрачається більше, відповідно і вартість дорожчає. А загалом відповідно до наказу Міністерства юстиції України вартість однієї експерто-години в 2019 році становить 157 гривень.

Щодо, як ви сказали, найнеобхідніших, то всі види експертиз є необхідними, оскільки лише експерти володіють спеціальними знаннями для вирішення тих чи інших питань, які є предметом експертиз.

— В державі на сьогодні існує низка експертних установ, в тому числі приватних. Чи є між ними конкуренція, чи все вирішується, так би мовити, по закону?

— Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках — також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань. Основним моментом, на який я б хотіла звернути увагу, є компетенція експерта, його спеціальні знання, адже судова експертиза — це дослідження матеріальних об’єктів (явищ, процесів) експертом на основі спеціальних знань. Тобто особа повинна володіти відповідним рівнем кваліфікації та компетенції, або бути судовим експертом і надавати експертний висновок.

Говорячи про конкуренцію, я б хотіла наголосити на тому, що, як судові експерти державних спеціалізованих установ, так і приватні експерти повинні в першу чергу думати не про конкуренцію, а про кваліфікованість свого висновку, дотриманні норм законодавства та спільно працювати на благо забезпечення справедливого правосуддя в Україні, удосконалення норм чинного законодавства, розширення прав і гарантій експертів.

Можливо комусь вигідно розпалювати ворожнечу та конкуренцію між приватними експертами та експертами державних спеціалізованих установ, проте я б застерегла вищезазначених експертів, і закликала до взаємодії — роботи вистачить усім.

Хоча іноді трапляються випадки протилежних висновків приватного експерта та експерта державної спеціалізованої установи, проте тут суд поступає як арбітр, виносячі своє рішення, беручи до уваги відповідний висновок чи відхиляючи його.

— КНДІСЕ є провідною науково­експертною установою країни, що проводить і наукові й експертні дослідження, в тому числі із зарубіжними партнерами. Як складаються Ваші зв’язки з європейськими партнерами?

— У цьому сенсі в нас накопичений величезний досвід і ми постійно розширюємо міжнародні зв’язки. У 2017 році КНДІСЕ став першим в системі Міністерства юстиції України інститутом, який є членом Європейської мережі інститутів криміналістики (ENFSI). Також ми є учасниками європейських робочих груп експертів із різних видів експертиз. КНДІСЕ постійно бере участь у міжнародних конференціях, круглих столах, програмах обміну досвідом; так, наприклад, у 2018 році наш інститут був єдиним представником від України на судово-практичній конференції криміналістів, яка відбувається раз в 3 роки та збирає фахівців зі всього світу. У 2019 році КНДІСЕ став першим і єдиним інститутом, неполіцейської спрямованості, який бере участь в програмі обміну досвідом CEPOL. Також ми співпрацюємо з рядом інших міжнародних організацій, установ тощо. І я дуже пишаюся високою кваліфікацією наших експертів та тим, що нам є чим поділитися з колегами з інших країн, і приємно здивувати їх нашими новаціями в дослідженнях.

— У будь­ якій справі особистості експертів — це професійна основа будь­якої важливої інституції. Розкажіть про склад колективу, його досягнення і, можливо, чого не вдалося досягнути?

— Коли я прийшла у КНДІСЕ, то працюючи разом з нашими експертами переконалася у висловлювані Конфуція, який сказав: «Обери професію, яку ти любиш, і тобі не доведеться працювати ні дня в житті». Експерти КНДІСЕ є знаними фахівцями, закоханими в свою роботу, не зважаючи на те, що в інституті працюють експерти різних професій, але всіх нас об’єднує судова експертиза.

Найбільш великим досягненням КНДІСЕ є люди, які тут працюють. Співробітники проходять стажування, навчання, беруть участь у семінарах, тренінгах, постійно самовдосконалюючись. Без цього в умовах сьогодення просто неможливо працювати.

Наш професійний склад експертів — це інтелектуальний капітал, який ми намагаємося підтримувати та посилювати. В інституті працює близько 400 осіб, серед яких є і кандидати, доктори наук, але вагомим показником все ж є кваліфікація самого експерта, його професійний статус.

Говорячи про досягнення інституту, необхідно сказати і про наші технічні можливості — завдяки ініціативі нашого директора було закуплено нове сучасне обладнання для проведення експертиз.

А щодо того, чого поки що не вдалося досягти, то це гідної оплати праці судових експертів. Хоча підвищення зарплат і відбулося в судовій і правоохоронній сферах, на сьогодні вона становить в середньому приблизно дев’ять тисяч гривен у місяць, хоча в ст. 18 ЗУ «Про судову експертизу» передбачено, що посадові оклади повинні становити не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, але дія даної статті вже 2-й рік призупиняється Верховною Радою України.

У нас, правда, передбачені доплати за знання іноземної мови, науковий ступінь, премії тощо, але це не рятує.

— Наскільки суттєво відрізняється процедура проведення експертиз у різних видах судових проваджень з точки зору технології?

— У різних видах судових проваджень є своя специфіка призначення і проведення експертиз, яка визначається Законом України «Про судову експертизу» та процесуальними кодексами України. Загалом можна виокремити спільні риси, наприклад, вимог до експерта, адже в будь-якому випадку він надає висновок від свого імені й несе за нього відповідальність. Він же й повинен забезпечити збереження об’єкта експертизи. Якщо така експертиза пов’язана з повним або частковим знищенням її об’єкта або зміною його властивостей, то експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл тощо.

— Й останнє питання — уже як до керівника КНДІСЕ. Яким Ви бачите майбутнє інституту?

— Як кажуть, слід дуже серйозно ставитися до майбутнього, бо саме в ньому ми проведемо решту життя. Серед стратегічних цілей — це розвиток науки, міжнародного співробітництва, підвищення рівня оплати праці експертів, придбання нового обладнання, розширення зон обслуговування інституту. Зазначу, що в межах моєї компетенції і питання розвитку інституту як науково-дослідної інституції. Споглядаючи на досягнення таких видатних вчених, котрі працювали в КНДІСЕ, як В. К. Лисиченко, В. Г. Гончаренко, С. М. Сегай та інших, твердо можна стверджувати, що ми повинні продовжувати славетні традиції нашого закладу, та бути флагманом у криміналістиці та судовій експертизі.

А тепер без пафосу скажу, що в Україні недостатньо приділяється уваги розвитку криміналістики. Скорочується кількість годин у навчальних закладах з відповідної дисципліни. За останні роки видано всього декілька підручників, які вже вимагають скорішого оновлення. І професійна підготовка суддів, слідчих, прокурорів потребує кращого, адже іноді в документах про призначення експертиз можна віднайти не просто «шедеври», а відверті помилки. А інститут в цих умовах наче криголам має торувати свій шлях серед криги, бо ми знаємо, що нас очікує. І своєю щоденною працею доводимо, що йдемо вірним шляхом. Сподіваємося, що й наступні роки стануть для інституту ще більш продуктивними та насиченими на досягнення.

— Дякуємо за цікаві і змістовні відповіді.

Спілкувався
Віктор КОВАЛЬСЬКИЙ,
ЮВУ

Джерело: Юридичний вісник України

Думка експерта

Раді необхідно прийняти закон про космічну програму України – нардеп Кисилевський

Опубліковано

on

Робота підприємств космічної галузі України вимагає термінових перетворень, які передбачають зміни в законодавство. Про це в середу, 14 квітня, заявив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський, виступаючи на засіданні парламенту.

“Нинішній фінансовий стан, організаційно-правова форма і модель управління державними космічними підприємствами є незадовільними. І ми повинні створити законодавчі підстави для змін”, – підкреслив він.

Депутат нагадав, що раніше Рада підтримала кілька ініціатив, що стосуються космічної галузі: прийняла закон про приватний космос, що дозволяє приватним компаніям займатися космічною діяльністю, і закон про погашення заборгованості по зарплаті на дніпровському об’єднанні “Південмаш”, який дозволив працівникам флагмана української космічної галузі отримати зарплату за 10 місяців.

“Але найважливіші рішення по космосу попереду”, – заявив Кисилевський. Першим таким рішенням він назвав прийняття нової космічної програми України. Країна вже 5 років живе без документа, що визначає пріоритети держави в космічній сфері, підкреслив заступник голови комітету ВР з економрозвитку.

Програма повинна містити перелік проектів, обсяги фінансування, завдання вченим, уточнив він. “Космічна сфера не може управлятися раптовими рішеннями. Бо розвиток цих технологій планують на 15 – 20 років вперед. Завдання уряду і космічного агентства – підготувати документ. Наше завдання – прийняти його законом”, – заявив народний депутат.

Він також наголосив на важливості бюджетного фінансування прийнятих космічних програм. За його словами, у всьому світі космос розвивається в основному за гроші урядів. “Всі ми обговорюємо Spase X Ілона Маска. Так, це приватна компанія, але вона виконує замовлення NASA, на державні американські гроші. В українському КБ Південного частка експорту 90%. В Південмашу – 75%. Тобто вони існують в основному за кошти урядів інших країн. А українська держава не замовляє у них фактично нічого. Тому коли будемо працювати над бюджетом, повинні бути послідовними і передбачити там ті кошти, які ми самі визначимо в космічній програмі”, – резюмував Кисилевський.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кисилевський звернувся до Кабінету міністрів з ініціативою розблокувати 90 млн грн для добудови та запуску українського космічного супутника “Січ 2-30”, наміченого на кінець поточного – початку наступного року.

Ці гроші знаходилися на рахунках КБ “Південне” (м. Дніпро) і раніше були взяті в кредит під інший проект, реалізація якого в даний час зупинено. Кабмін на своєму засіданні 7 квітня ухвалив відповідне рішення.

Читати далі

Думка експерта

Предлагаемые условия контракта Украины с Alstom недопустимы – Кисилевский

Опубліковано

on

Предложение французского концерна Alstom о локализации в Украине производства на уровне 15% в рамках готовящегося контракта на поставку грузовых локомотивов выглядит как проявление пренебрежения и высокомерия. Такое мнение в среду, 31 марта, выразил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что ранее в СМИ появилась информация, что Украина готовит контракт на закупку электровозов у компании Alstom. Как выяснилось из официального ответа Мининфраструктуры Украины, на переговорах по данному вопросу обсуждается локализация 15%.

Вместе с тем Alstom поставит испанскому национальному железнодорожному оператору Renfe 152 электропоезда X’Trapolis  с локализацией 80%, согласно сообщениям зарубежных СМИ.

Поэтому в случае необходимости утверждения этой международной сделки парламентом 15%-я локализация встретит критику народных депутатов, предупредил Д.Кисилевский.

“А чиновники, которые рискнут подписать подобный договор, должны быть привлечены к ответственности за ущерб национальным экономическим интересам”, – подчеркнул он.

По словам замглавы комитета ВР, переговорам о 15% локализации особого цинизма добавляет тот факт, что украинские производители ж.д. транспорта проходят худший период за все годы независимости.

Так, на Крюковском вагоностроительном заводе, флагмане отрасли, за январь-февраль произведено всего 70 грузовых вагонов составил  – это в 6 с лишним раз меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

В целом по Украине выпуск грузовых вагонов и платформ в январе-феврале 2021 г. упал на 75%, т.е. в 4 раза по сравнению с январем-февралем 2020 года – до 184 ед., по данным Госстата.

Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при  закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.

Читати далі

Думка експерта

Електронне суспільство знань: досвід інноваційного розвитку та правнича стратегія відомого освітнього закладу з Рівненщини

Опубліковано

on

Сьогодні можна сміливо говорити, що нинішній стан прагматичного розвитку українського суспільства безпосередньо пов’язаний з освітою і наукою. При цьому слід особливо акцентувати увагу на тому, що цивілізаційний стратегічний вибір і нова інноваційна політика одного з кращих закладів вищої освіти Рівненщини реально засвідчує важливість освіти і престижність сучасних професій, які обирають студенти цього ВНЗ. В даному дослідженні автори пропонують узагальнені результати діяльності освітнього колективу Рівненського аграрного коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування, який впроваджує в навчальний процес новітні інноваційні професії і спеціальності, пов’язані з поширенням нових ідей «Індустрії 4.0», «Четвертої промислової революції» та «Сонячного суспільства знань» в еру асиметричної електронної трансформації.

Петро Біленчук,
професор Національного авіаційного університету


Микола МАЛІЙ,
директор правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ»

 

Електронна інженерія

На початку ХХІ століття людство вступило в нову стадію свого розвитку — трансформаційний період розбудови електронного суспільства знань. Найрозвиненіші країни світу, зокрема, США, Канада, Велика Британія, Франція, ФРН, Італія, як і Китай, Південна Корея, Сінгапур та Японія вже піднялися на його перший рівень. Розуміння того, що електронне суспільство знань знаменує створення нової цивілізації і веде до сутнісних змін у системі сучасних культурних, освітніх, наукових і праксеологічних трансформацій дозволяє державам світу досягати вершин цивілізаційного розвитку. Очевидно, що в міру свого поглиблення електронне суспільство знань усе більше стає надбанням масової суспільної свідомості громадськості.

Передчуття й осмислення неминучості крутого повороту в історичних долях людства, пов’язаного з переходом до нової електронної цивілізації, помітно вже в працях таких мислителів першої половини минулого століття, як Д. Белл, К. Кларк, Дж. Мартін, Й. Масула, Ф. Махлуна, Д. Шепка, О. Шпенглер та багатьох вчених Австралії, Великобританії, США, Японії тощо. Сьогодні людство реально стало свідком настання суспільства інформації, електронних послуг, суспільства з новим електронним правом, новою електронною економікою й ІТ-технологіями. Світ буквально просочений інформацією. За словами австралійського психолога та соціального дослідника Мак-Кая, «світ тоне в потоці інформації, а людей запрошують скористатися швидкісними інформаційними супермагістралями».

Пріоритети і загрози електронного суспільства

Що ж таке інформація, яка її сутність, які пріоритети і загрози несе в собі електронне інформаційне суспільство? Латинське кореневе слово «інформо» передає думку про надання форми чомусь: це як гончар формує глину й створює оригінальні мистецькі шедеври. Тому слово «інформувати» деколи визначають як «формувати свідомість», «впливати на мислення або виховувати його».

Якщо колись інформація була лише засобом досягнення певної мети, то тепер кінцевою метою стало саме володіння нею. Цю манію володіння інформацією живить сьогодні злива таких сучасних засобів електронного дистанційного зв’язку, як всесвітні мережі, мобільний телефон та персональний комп’ютер. Ці засоби, методи і технології по праву вважаються символами й талісманами електронної інформаційної доби. Ніколас Негрононте з Массачусетського технологічного інституту в зв’язку з цим зазначає, що «праця на комп’ютері перетворилася з технічного процесу в спосіб життя».

Вважаємо, що питання автоматизації, комп’ютеризації, інформатизації тісно пов’язані також і з завданнями інформатизації освітнього процесу, гуманітаризації змісту освіти та гуманізації навчального процесу з огляду на те, що до найголовніших гуманітарних проблем сьогодні відносяться соціально-економічні, еколого-правові, проблеми спілкування, доступу до знань, отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання й використання інформації про навколишній світ, про людину і суспільство, культуру і традиції народів, що можливо лише в умовах широкого впровадження та систематичного використання нових інформаційних технологій навчання. Тому інформатизація освіти в Україні має бути спрямована на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, вдосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування.

Підбиваючи підсумок озвученого вище, слід акцентувати увагу на тому, що конвергенція сонячного суспільства знань — це глобальна освітня стратегія, тактика і мистецтво розбудови світоглядно-філософської, соціально-правової, інноваційно-комунікаційної інженерії нового електронного тисячоліття.

Креативний потенціал Рівненського коледжу

Відповідно до реалізації концептуальних засад викладеного вище в даному розділі розглянемо прагматичну модель цивілізаційного розвитку, яка вже діє в одному з регіональних вузів України. Слід зазначити, що за свою багаторічну (70 років) історію становлення і розвитку колектив коледжу зумів створити, зберегти й продовжує розвивати потужний інноваційний потенціал педагогічного колективу, лабораторно-комп ’ютерно ї бази та багаточисельної армії студентства, оскільки вуз славиться високим рівнем надання інноваційних освітніх послуг відповідно до потреб та вимог Індустрії 4.0, Четвертої промислової революції і електронного суспільства знань.

Очевидно, що потреби та вимоги розвитку електронного суспільства знань ставлять перед освітою, наукою та практикою нові цілі й завдання, визначають відповідні пріоритети інноваційного цивілізаційного розвитку. Усвідомлюючи тенденції світового розвитку електронної цивілізації керівництво і педагогічний колектив коледжу постійно дбають про необхідність формування нових спеціальностей і спеціальних дисциплін, які тісно пов’язані з інноваціями, креативністю, новітніми електронними технологіями.

Відомо, що за роки свого існування аграрний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України за змістом і якістю професійної освітньої діяльності посідає одне з провідних місць у системі підготовки кадрів нашої країни. Цей навчальний заклад по праву може пишатися гарними звичаями, традиціями та історичними віхами становлення і розвитку освітнього закладу. Фактично завдяки наполегливій повсякденній праці, мудрості досвіду, відданості справі педагогічний колектив цього навчального закладу є одним з найкращих в системі освіти як Рівненщини, так і України. Його здобутки та надбання свідчать про те, що в ньому здавна формувався потужний інтелектуальний потенціал нашої держави, оскільки тут готують економістів, фінансистів, товарознавців, бухгалтерів, комівояжерів, правників, програмістів, землевпорядників, картографів, геодезистів, проектувальників, будівельників, дизайнерів, які створюють основи світоглядної колиски української ідентичності, духовної основи нашого народу, який забезпечує виведення освіти, культури, науки, економіки держави на новий світовий рівень.

Усе це свідчить про те, що наполеглива праця тисячного педагогічного колективу багатьох поколінь, забезпечується вмілою й ефективною управлінською майстерністю його керівника заслуженого працівника та відмінника освіти України, академіка інженерної академії України, Ярослава Петровича Корсуна. Старанністю професорсько-викладацького складу та студентської молоді в навчанні, науково-дослідницькій діяльності, спорті цей унікальний освітній острівець перетворено в одного із лідерів освітньої України. В багатьох напрямах освітньої, дослідницько-конструкторської, навчально-виховної діяльності цей заклад за свою 70-річну діяльність став чудовим прикладом для наслідування, оскільки має повне право пишатися своїми здобутками, надбаннями в підготовці нової генерації духовного, інтелектуального і професійного цвіту нації.

Слід зазначити, що стратегічним напрямом розвитку коледжу є створення гнучкої моделі цивілізаційного розвитку, яка б давала можливість оперативно реагувати на потреби й запити суспільства в тих чи інших новітніх спеціальностях. Наразі цей освітній заклад готує фахівців з таких пріоритетних спеціальностей, як планування сільськогосподарського виробництва, гідромеліорація, промислове та цивільне будівництво, землевпорядкування, організація заготівель і товарів нової сільськогосподарської продукції, програмування для ЕОТ і АС, спорядження будівель і споруд та будівельний дизайн.

Історія і сьогодення

За минулі роки Рівненський аграрний коледж пройшов славетний шлях свого становлення й розвитку від бухгалтерської школи до одного із найпрестижніших вузів краю. Вперше відкривши свої двері в далекому 1952 році, навчальний заклад підготував понад 50 тисяч фахівців.

Заразом закцентуємо ще й на тому, що застосування в цьому коледжі сучасних дидактичних педагогічних інноваційних технологій та новітніх технічних засобів навчання дозволяють проводити підготовку фахівців європейського рівня за спеціальностями, які стовідсотково забезпечені працевлаштуванням на сучасному ринку праці. Крім того, під час навчання в коледжі студенти отримують посвідчення водія категорії «В» та свідоцтво кваліфікованого фахівця.

Характерною ознакою навчально-виховного процесу в цьому закладі вищої освіти є поєднання історичних традицій, професійного досвіду та новітніх інновацій. А на щорічних педагогічних читаннях із метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників обговорюються найактуальніші питання тенденцій розвитку цивілізації з професійно орієнтованих дисциплін. На такі заходи традиційно запрошують провідних фахівців нашої держави в галузі філософії, права, економіки, фінансів, архітектури, дизайну, землевпорядкування, будівництва, кібернетики, інформатики, програмування тощо.

Науковий погляд на електронне майбутнє України

Нещодавно в Рівненському коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбувся надзвичайно цікавий науковий форум присвячений оригінальній темі «Освіта та наука електронного тисячоліття». До участі у ньому були запрошені відомі вчені Міжнародного карпатського університету, Європейського університету управління, безпеки та інформаційно-правових технологій, Інтелектуального форуму «Єдина Європа» та Київського університету права НАН України. В педагогічних читаннях взяли участь провідні фахівці правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ» та ТОВ «АРМАТЕХ-СЕРВІС», що є потужним офіційним сервісним партнером найбільшого виробника насосного обладнання в світі GRUNDFOS (Данія). Під час форуму розглядалися й питання, пов’язані із поширенням нових ідей четвертої промислової революції, Індустрії 4.0 та суспільства знань у світі — від історії становлення міждисциплінарного напряму електронної комунікації до закономірностей прийняття індивідуальних рішень та впровадження соціально-комунікаційних інноваційних електронних технологій в освітню й наукову діяльність.

Доповідачі у своїх виступах розповіли про дослідження щодо соціально-правових, інноваційно-комунікаційних, інформаційно-комп’ютерних аспектів життєдіяльності людини, суспільства, цивілізації. Навели цікаві факти про глобальні цивілізаційні зміни в третьому тисячолітті. Також було порушено велику кількість надзвичайно актуальних питань, які стосуються не лише перспектив розвитку окремих країн та регіонів, але й зовсім специфічних проблем інноваційного розвитку освіти, науки, культури, медіасфери, медицини тощо. Зокрема, під час проведення майстер-класу акцентувалася увага на тому, що світова спільнота на початку ХХІ століття остаточно перейшла до формування конвергенції сонячного суспільства знань. Це обумовлено тим, що як справедливо зазначає засновник і президент Давоського форуму у Швейцарії К. Шваб, що сьогодні новітні ідеї, інновації, сучасні знання, навики й наукові розробки стали наріжним каменем, фундаментальною основою розбудови культури, освіти, науки та економіки провідних країн світу. А це значить, що сучасна креативна освіта, наука і практика нового електронного тисячоліття вимагають використання в повсякденній діяльності засобів критичного мислення, ноозасобів, методів спеціального аналізу прийняття оптимальних якісних рішень й електронних технологій ситуаційного управління реагування як на типові, так і на екстремальні, кризові ситуації.

Людина — єдина істота в світі, яка може критично мислити і приймати адекватні правильні рішення. І саме такі сучасні освітні заклади яким є Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України — це ідеальне середовище для навчання, дослідницької творчої діяльності та розвитку такого мислення.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі


Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram