Connect with us

Думка експерта

Спецсуб’єкти під контролем (окремі аспекти дозволу на проведення негласних заходів щодо суддів та адвокатів)

Дата публікації:

Віра МИХАЙЛЕНКО,
суддя Вищого антикорупційного суду,
кандидат юридичних наук

До слідчих суддів Вищого антикорупційного суду нерідко надходять клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно суддів і адвокатів. При цьому непоодинокими є випадки, коли в одному провадженні ставиться питання про такий дозвіл одночасно до обох таких спеціальних суб’єктів. Наявність закріплених законом гарантій незалежності судді та здійснення адвокатської діяльності, звісно, не є перепоною для проведення щодо суддів та адвокатів негласних заходів, однак розгляд відповідного клопотання слідчим суддею, так само як і проведення та використання результатів негласних заходів, має свої особливості.

Кому більше всіх потрібно

Передбачені законом гарантії незалежності суддів і адвокатів обумовлюють їх віднесення до спеціальних суб’єктів, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Отже, в першу чергу, слід звертати увагу на суб’єкта звернення з відповідним клопотанням. Так, згідно з ч. 9 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплює, що проведення стосовно адвоката негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя (п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність). При чому така вимога поширюється в тому числі й на адвоката, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю якого припинено.

У ситуаціях, що надходять на розгляд Вищого антикорупційного суду, суб’єктом звернення зазвичай виступає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як заступник Генерального прокурора (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»). В ситуації відсутності керівника САП виникає проблемне питання процесуального характеру — чи може з відповідним клопотанням звернутися виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або, наприклад, заступник Генерального прокурора чи безпосередньо Генеральний прокурор, якщо вони не зазначені у витягу з ЄРДР як такі, що включені до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні? На даний час це питання риторичне, адже важко спрогнозувати, яким чином піде судова практика щодо оцінки результатів негласних заходів, що проводилися хоча й на підставі судового рішення, однак постановленого внаслідок розгляду клопотання зазначених суб’єктів.

У темі та не в долі

У клопотаннях, які надходять до слідчих суддів, судді найчастіше фігурують у кримінальних провадженнях, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди. Всі клопотання можна розділити на дві групи. Першу групу становлять випадки, коли суддя, маючи в провадженні певну справу, через працівників свого офісу (секретар, помічник) натякає учаснику цього про вадження на необхідність надання неправомірної вигоди для позитивного вирішення справи. До другої групи відносяться випадки, коли адвокат, який представляє інтереси учасника або здійснює його захист, повідомляє про необхідність надання неправомірної вигоди судді для забезпечення потрібного судового рішення. В обох випадках суддя фігурує опосередковано, епізоди, коли він особисто (а не через третіх осіб) ініціює або підтримує питання неправомірної вигоди, є поодинокими. Представники офісу судді (секретар, помічники), будучи «наближеними» до володаря мантії, можуть знати або здогадуватися про рішення, яке потенційно може бути постановлене. Й виникає спокуса використати свою позицію для реалізації власних корисливих інтересів. Тому інколи дуже складно визначити реальність зв’язку судді з подією кримінального правопорушення в цілях визначення необхідності надання дозволу на проведення негласних заходів стосовно судді.

Зрозуміло, що у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з отриманням /наданням неправомірної вигоди, негласні заходи — це часто єдиний або найефективніший спосіб отримання доказів. Однак суддя є посадовою особою, що має відповідні гарантії здійснення правосуддя, які в більш глобальному сенсі спрямовані на незалежність судової влади. Отже, з огляду на представлені прокурором, детективом і досліджені відомості про причетність судді до вчинення правопорушення в світлі конкретних обставин кожної справи, проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо нього може розглядатися або як об’єктивна необхідність, обумовлена тактикою розслідування конкретного кримінального правопорушення, або як втручання у здійснення правосуддя (коли відсутній прямий або опосередкований зв’язок участі судді у подіях кримінального правопорушення).

Дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій має ґрунтуватися на сукупності підстав чи розумних підозр, що суддя є причетним до кримінального правопорушення, тобто має певний стосунок до нього, в тому числі вчиненням певних дій або бездіяльності, пов’язаних із протиправним діянням. У рамках судового контролю, що здійснюється слідчим суддею, така причетність може підтверджуватися показаннями заявника в сукупності, наприклад, з інформацією про призначені судові засідання та змістом постановлених проміжних рішень у справі, про яку йде мова.

Надання дозволу лише на підставі показань особи, якій інформація про необхідність передачі неправомірної вигоди судді, донесена співробітником, представником, захисником, порушує гарантії суддівської діяльності й нівелює демократичні підвалини конституційного ладу, побудованого на принципі розподілу влади. З іншого боку, відсутність прямих зв’язків між суддею та заявником, який стверджує про прохання в нього через іншу особу неправомірної вигоди, не свідчить про неможливість проведення в такій справі негласних заходів. Це лише означає, що в певний момент здійснення досудового розслідування слідчий суддя має відмовити в наданні такого дозволу, однак у подальшому така необхідність може бути підтверджена. Отримані органом досудового розслідування відомості, що пропозиція розглянути справу в позитивному для особи руслі надійшла від судді або останній просить (вимагає) надати йому неправомірну вигоду, підлягає ретельній перевірці без надмірного втручання в діяльність зі здійснення правосуддя. Така перевірка можлива шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно інших осіб, що фігурують у кримінальному провадженні, зокрема помічника, секретаря, адвоката, які надають відповідну інформацію клієнту, або самого заявника. Лише після отримання інформації, яка безпосередньо пов’язує суддю з обставинами кримінального правопорушення, можливий контроль безпосередньо за ним.

Мантія не перешкоджає, але захищає

Разом із тим навіть при вирішенні питання на користь проведення негласних заходів виглядають логічними обмеження щодо можливості здійснення окремих видів негласних слідчих (розшукових) дій. Ідеться, в першу чергу, про обстеження публічно недоступного місця — робочого кабінету судді, розташованого в адміністративній будівлі суду. Проведення цієї слідчої дії може негативно вплинути на процес правосуддя в цілому, адже власний кабінет суддя використовує як нарадчу кімнату, таємниця якої гарантується й охороняється законом. Із таких же міркувань слідчий суддя має критично ставитися до клопотання про зняття інформації з електронної інформаційної системи — робочого комп’ютера судді, розташованого в службовому кабінеті, оскільки в цьому комп’ютері знаходяться матеріали судових справ і проекти судових рішень у справах, провадження по яких триває.

Це не означає, що обстеження публічно недоступного місця — робочого кабінету судді й зняття інформації з електронних інформаційних систем не можуть бути проведені по відношенню до судді. Однак обґрунтовуючи клопотання в частині необхідності їх проведення прокурор у клопотанні або в судовому засіданні має навести прямий зв’язок між необхідністю саме цих негласних слідчих (розшукових) дій і обставинами, що розслідуються в даному кримінальному провадженні. При наданні дозволу на обстеження слід звертати увагу на заявлену мету цієї негласної дії, яка має кореспондуватися з обставинами відповідного кримінального провадження.

У випадку, якщо такий дозвіл буде наданий, на осіб, що проводять обстеження робочого кабінету судді та знімають і фіксують інформацію з електронних інформаційних систем, покладається обов’язок реалізувати його виключно в тих межах, які забезпечують визначену слідчим суддею мету, без втручання в матеріали, які не стосуються подій, що розслідуються в цьому кримінальному провадженні, та розголошення отриманої інформації.

Правова допомога vs участь у злочині

Зміст інституту адвокатури обумовлює особливий підхід до розгляду клопотання про надання дозволу на проведення негласних заходів відносно адвокатів. Стаття 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплює гарантії адвокатської діяльності, серед яких заборони будь-якого втручання в адвокатську діяльність, проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних зі здійсненням адвокатської діяльності, втручання в приватне спілкування адвоката з клієнтом, втручання в правову позицію адвоката тощо. «Недоторканість» адвокатської діяльності, в тому числі від необґрунтованого втручання правоохоронних органів при розслідуванні кримінальних правопорушень, наповнює змістом ефективності право на правову допомогу і на захист, забезпечення яких покладається на адвокатів. Однак відповідні гарантії не можуть слугувати ширмою для недобросовісних представників адвокатської спільноти, які використовують свій статус для сприяння або безпосередньої участі у вчиненні кримінального правопорушення.

На жаль, трапляються випадки, коли діяльність адвокатів не обмежується лише допомогою, яка за своїм змістом є суто правовою, а чіткі межі між реальним захистом (представництвом) і протиправними діями осіб, з використанням наявного статусу адвоката, стираються. Трансформація і «модернізація» різних видів правової допомоги, активне використання цифрових технологій ускладнює на ранніх етапах досудового розслідування відмежування слідчим суддею реальної адвокатської діяльності від причетності до злочину. Однак неспроможність представлених відомостей для обґрунтування в діях адвоката об’єктивно проти-правної складової, має зумовлювати відмову в задоволенні клопотання навіть у тих випадках, коли про це стверджує логіка, досвід та інтуїція.

Адже стандарт розгляду клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно адвоката пов’язаний із певними особливостями, обумовленими законодавчими гарантіями та цінністю адвокатури як демократичного інституту. Дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо адвоката може бути наданий лише за наявності достатніх і вагомих підстав вважати, що під виглядом правової допомоги адвокат здійснює об’єктивно протиправну діяльність, зокрема, бере безпосередню участь у його вчиненні, забезпечує формальну законність протиправних дій клієнта, порадами, консультаціями допомагає вчинити або приховати кримінальне правопорушення.

У практичній реалізації приписів інституту негласних заходів слід також враховувати їх конкретні види у зв’язку зі змістом адвокатської діяльності. Комплекс негласних заходів, щодо якого клопоче слідчий, прокурор, має бути адекватним ситуації, що розглядається, — слідчі дії не повинні завдати надмірного втручання у відносини адвоката з клієнтом (як з особою, яка перевіряється на причетність до вчинення злочину, так і з іншими, яким надається правова допомога), їх проведення має бути необхідним у світлі обставини кожного кримінального провадження.

Особливо ретельне дослідження зв’язку між обставинами правопорушення та негласними заходами, за допомогою яких планується отримати про них відомості, має бути при вирішенні питання про дозвіл на обстеження робочого кабінету адвоката, аудіо-відеоконтролю в кабінеті та зняття інформації з електронних інформаційних систем. Такі заходи в цілях кримінального провадження можуть мати негативний вплив на права та інтереси третіх осіб, пов’язаних з цим адвокатом відносинами адвокатської таємниці.

Обстеження робочого кабінету з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю та, відповідно, такий контроль зумовлює обізнаність осіб, що проводять слідчі дії, про факти й зміст відносин адвоката з певними клієнтами, спричиняє хоча й «санкціоноване», але втручання в приватне спілкування адвоката з клієнтом (що відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» забороняється), а також може призвести до витоку й розголошення конфіденційної інформації. В свою чергу, цим підривається авторитет інституту адвокатури в питанні забезпечення адвокатської таємниці, що є неодмінною умовою здійснення адвокатської діяльності й довірливих відносин між адвокатом та його клієнтом. З цих же міркувань обмежено й обережно мають використовуватися дозволи на зняття інформації з електронних інформаційних систем — комп’ютерів, що використовуються адвокатами в своїй адвокатській діяльності, адже там зберігаються адвокатські досьє та інші відомості, безпосередньо пов’язані з наданням правової допомоги.

Замість висновку

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що розгляд слідчим суддею клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій — це логічно-інтелектуальна діяльність, яка полягає у виявленні зв’язків між особою, щодо якої ставиться питання про надання дозволу, з обставинами кримінального провадження та видами негласних заходів, за допомогою яких планується отримати доказову інформацію. В питанні про дозвіл на проведення негласних заходів щодо суддів та адвокатів до суспільної необхідності в розслідуванні злочинів додаються цінності іншого порядку. В таких випадках потреби досудового розслідування та інтереси правосуддя мають бути узгоджені не лише з правами окремих осіб, щодо яких ставиться питання контролю, а й з іншими благами, які мають глобальний характер — гарантії адвокатської діяльності (в тому числі адвокатська таємниця) та незалежність здійснення правосуддя, включаючи авторитет судової влади й таємницю нарадчої кімнати.

Р.S. Цей матеріал не є офіційною позицією Вищого антикорупційного суду і відображає особисту позицію автора.

Джерело: Юридичний вісник України

Думка експерта

Раді необхідно прийняти закон про космічну програму України – нардеп Кисилевський

Опубліковано

on

Робота підприємств космічної галузі України вимагає термінових перетворень, які передбачають зміни в законодавство. Про це в середу, 14 квітня, заявив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський, виступаючи на засіданні парламенту.

“Нинішній фінансовий стан, організаційно-правова форма і модель управління державними космічними підприємствами є незадовільними. І ми повинні створити законодавчі підстави для змін”, – підкреслив він.

Депутат нагадав, що раніше Рада підтримала кілька ініціатив, що стосуються космічної галузі: прийняла закон про приватний космос, що дозволяє приватним компаніям займатися космічною діяльністю, і закон про погашення заборгованості по зарплаті на дніпровському об’єднанні “Південмаш”, який дозволив працівникам флагмана української космічної галузі отримати зарплату за 10 місяців.

“Але найважливіші рішення по космосу попереду”, – заявив Кисилевський. Першим таким рішенням він назвав прийняття нової космічної програми України. Країна вже 5 років живе без документа, що визначає пріоритети держави в космічній сфері, підкреслив заступник голови комітету ВР з економрозвитку.

Програма повинна містити перелік проектів, обсяги фінансування, завдання вченим, уточнив він. “Космічна сфера не може управлятися раптовими рішеннями. Бо розвиток цих технологій планують на 15 – 20 років вперед. Завдання уряду і космічного агентства – підготувати документ. Наше завдання – прийняти його законом”, – заявив народний депутат.

Він також наголосив на важливості бюджетного фінансування прийнятих космічних програм. За його словами, у всьому світі космос розвивається в основному за гроші урядів. “Всі ми обговорюємо Spase X Ілона Маска. Так, це приватна компанія, але вона виконує замовлення NASA, на державні американські гроші. В українському КБ Південного частка експорту 90%. В Південмашу – 75%. Тобто вони існують в основному за кошти урядів інших країн. А українська держава не замовляє у них фактично нічого. Тому коли будемо працювати над бюджетом, повинні бути послідовними і передбачити там ті кошти, які ми самі визначимо в космічній програмі”, – резюмував Кисилевський.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кисилевський звернувся до Кабінету міністрів з ініціативою розблокувати 90 млн грн для добудови та запуску українського космічного супутника “Січ 2-30”, наміченого на кінець поточного – початку наступного року.

Ці гроші знаходилися на рахунках КБ “Південне” (м. Дніпро) і раніше були взяті в кредит під інший проект, реалізація якого в даний час зупинено. Кабмін на своєму засіданні 7 квітня ухвалив відповідне рішення.

Читати далі

Думка експерта

Предлагаемые условия контракта Украины с Alstom недопустимы – Кисилевский

Опубліковано

on

Предложение французского концерна Alstom о локализации в Украине производства на уровне 15% в рамках готовящегося контракта на поставку грузовых локомотивов выглядит как проявление пренебрежения и высокомерия. Такое мнение в среду, 31 марта, выразил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что ранее в СМИ появилась информация, что Украина готовит контракт на закупку электровозов у компании Alstom. Как выяснилось из официального ответа Мининфраструктуры Украины, на переговорах по данному вопросу обсуждается локализация 15%.

Вместе с тем Alstom поставит испанскому национальному железнодорожному оператору Renfe 152 электропоезда X’Trapolis  с локализацией 80%, согласно сообщениям зарубежных СМИ.

Поэтому в случае необходимости утверждения этой международной сделки парламентом 15%-я локализация встретит критику народных депутатов, предупредил Д.Кисилевский.

“А чиновники, которые рискнут подписать подобный договор, должны быть привлечены к ответственности за ущерб национальным экономическим интересам”, – подчеркнул он.

По словам замглавы комитета ВР, переговорам о 15% локализации особого цинизма добавляет тот факт, что украинские производители ж.д. транспорта проходят худший период за все годы независимости.

Так, на Крюковском вагоностроительном заводе, флагмане отрасли, за январь-февраль произведено всего 70 грузовых вагонов составил  – это в 6 с лишним раз меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

В целом по Украине выпуск грузовых вагонов и платформ в январе-феврале 2021 г. упал на 75%, т.е. в 4 раза по сравнению с январем-февралем 2020 года – до 184 ед., по данным Госстата.

Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при  закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.

Читати далі

Думка експерта

Електронне суспільство знань: досвід інноваційного розвитку та правнича стратегія відомого освітнього закладу з Рівненщини

Опубліковано

on

Сьогодні можна сміливо говорити, що нинішній стан прагматичного розвитку українського суспільства безпосередньо пов’язаний з освітою і наукою. При цьому слід особливо акцентувати увагу на тому, що цивілізаційний стратегічний вибір і нова інноваційна політика одного з кращих закладів вищої освіти Рівненщини реально засвідчує важливість освіти і престижність сучасних професій, які обирають студенти цього ВНЗ. В даному дослідженні автори пропонують узагальнені результати діяльності освітнього колективу Рівненського аграрного коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування, який впроваджує в навчальний процес новітні інноваційні професії і спеціальності, пов’язані з поширенням нових ідей «Індустрії 4.0», «Четвертої промислової революції» та «Сонячного суспільства знань» в еру асиметричної електронної трансформації.

Петро Біленчук,
професор Національного авіаційного університету


Микола МАЛІЙ,
директор правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ»

 

Електронна інженерія

На початку ХХІ століття людство вступило в нову стадію свого розвитку — трансформаційний період розбудови електронного суспільства знань. Найрозвиненіші країни світу, зокрема, США, Канада, Велика Британія, Франція, ФРН, Італія, як і Китай, Південна Корея, Сінгапур та Японія вже піднялися на його перший рівень. Розуміння того, що електронне суспільство знань знаменує створення нової цивілізації і веде до сутнісних змін у системі сучасних культурних, освітніх, наукових і праксеологічних трансформацій дозволяє державам світу досягати вершин цивілізаційного розвитку. Очевидно, що в міру свого поглиблення електронне суспільство знань усе більше стає надбанням масової суспільної свідомості громадськості.

Передчуття й осмислення неминучості крутого повороту в історичних долях людства, пов’язаного з переходом до нової електронної цивілізації, помітно вже в працях таких мислителів першої половини минулого століття, як Д. Белл, К. Кларк, Дж. Мартін, Й. Масула, Ф. Махлуна, Д. Шепка, О. Шпенглер та багатьох вчених Австралії, Великобританії, США, Японії тощо. Сьогодні людство реально стало свідком настання суспільства інформації, електронних послуг, суспільства з новим електронним правом, новою електронною економікою й ІТ-технологіями. Світ буквально просочений інформацією. За словами австралійського психолога та соціального дослідника Мак-Кая, «світ тоне в потоці інформації, а людей запрошують скористатися швидкісними інформаційними супермагістралями».

Пріоритети і загрози електронного суспільства

Що ж таке інформація, яка її сутність, які пріоритети і загрози несе в собі електронне інформаційне суспільство? Латинське кореневе слово «інформо» передає думку про надання форми чомусь: це як гончар формує глину й створює оригінальні мистецькі шедеври. Тому слово «інформувати» деколи визначають як «формувати свідомість», «впливати на мислення або виховувати його».

Якщо колись інформація була лише засобом досягнення певної мети, то тепер кінцевою метою стало саме володіння нею. Цю манію володіння інформацією живить сьогодні злива таких сучасних засобів електронного дистанційного зв’язку, як всесвітні мережі, мобільний телефон та персональний комп’ютер. Ці засоби, методи і технології по праву вважаються символами й талісманами електронної інформаційної доби. Ніколас Негрононте з Массачусетського технологічного інституту в зв’язку з цим зазначає, що «праця на комп’ютері перетворилася з технічного процесу в спосіб життя».

Вважаємо, що питання автоматизації, комп’ютеризації, інформатизації тісно пов’язані також і з завданнями інформатизації освітнього процесу, гуманітаризації змісту освіти та гуманізації навчального процесу з огляду на те, що до найголовніших гуманітарних проблем сьогодні відносяться соціально-економічні, еколого-правові, проблеми спілкування, доступу до знань, отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання й використання інформації про навколишній світ, про людину і суспільство, культуру і традиції народів, що можливо лише в умовах широкого впровадження та систематичного використання нових інформаційних технологій навчання. Тому інформатизація освіти в Україні має бути спрямована на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, вдосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування.

Підбиваючи підсумок озвученого вище, слід акцентувати увагу на тому, що конвергенція сонячного суспільства знань — це глобальна освітня стратегія, тактика і мистецтво розбудови світоглядно-філософської, соціально-правової, інноваційно-комунікаційної інженерії нового електронного тисячоліття.

Креативний потенціал Рівненського коледжу

Відповідно до реалізації концептуальних засад викладеного вище в даному розділі розглянемо прагматичну модель цивілізаційного розвитку, яка вже діє в одному з регіональних вузів України. Слід зазначити, що за свою багаторічну (70 років) історію становлення і розвитку колектив коледжу зумів створити, зберегти й продовжує розвивати потужний інноваційний потенціал педагогічного колективу, лабораторно-комп ’ютерно ї бази та багаточисельної армії студентства, оскільки вуз славиться високим рівнем надання інноваційних освітніх послуг відповідно до потреб та вимог Індустрії 4.0, Четвертої промислової революції і електронного суспільства знань.

Очевидно, що потреби та вимоги розвитку електронного суспільства знань ставлять перед освітою, наукою та практикою нові цілі й завдання, визначають відповідні пріоритети інноваційного цивілізаційного розвитку. Усвідомлюючи тенденції світового розвитку електронної цивілізації керівництво і педагогічний колектив коледжу постійно дбають про необхідність формування нових спеціальностей і спеціальних дисциплін, які тісно пов’язані з інноваціями, креативністю, новітніми електронними технологіями.

Відомо, що за роки свого існування аграрний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України за змістом і якістю професійної освітньої діяльності посідає одне з провідних місць у системі підготовки кадрів нашої країни. Цей навчальний заклад по праву може пишатися гарними звичаями, традиціями та історичними віхами становлення і розвитку освітнього закладу. Фактично завдяки наполегливій повсякденній праці, мудрості досвіду, відданості справі педагогічний колектив цього навчального закладу є одним з найкращих в системі освіти як Рівненщини, так і України. Його здобутки та надбання свідчать про те, що в ньому здавна формувався потужний інтелектуальний потенціал нашої держави, оскільки тут готують економістів, фінансистів, товарознавців, бухгалтерів, комівояжерів, правників, програмістів, землевпорядників, картографів, геодезистів, проектувальників, будівельників, дизайнерів, які створюють основи світоглядної колиски української ідентичності, духовної основи нашого народу, який забезпечує виведення освіти, культури, науки, економіки держави на новий світовий рівень.

Усе це свідчить про те, що наполеглива праця тисячного педагогічного колективу багатьох поколінь, забезпечується вмілою й ефективною управлінською майстерністю його керівника заслуженого працівника та відмінника освіти України, академіка інженерної академії України, Ярослава Петровича Корсуна. Старанністю професорсько-викладацького складу та студентської молоді в навчанні, науково-дослідницькій діяльності, спорті цей унікальний освітній острівець перетворено в одного із лідерів освітньої України. В багатьох напрямах освітньої, дослідницько-конструкторської, навчально-виховної діяльності цей заклад за свою 70-річну діяльність став чудовим прикладом для наслідування, оскільки має повне право пишатися своїми здобутками, надбаннями в підготовці нової генерації духовного, інтелектуального і професійного цвіту нації.

Слід зазначити, що стратегічним напрямом розвитку коледжу є створення гнучкої моделі цивілізаційного розвитку, яка б давала можливість оперативно реагувати на потреби й запити суспільства в тих чи інших новітніх спеціальностях. Наразі цей освітній заклад готує фахівців з таких пріоритетних спеціальностей, як планування сільськогосподарського виробництва, гідромеліорація, промислове та цивільне будівництво, землевпорядкування, організація заготівель і товарів нової сільськогосподарської продукції, програмування для ЕОТ і АС, спорядження будівель і споруд та будівельний дизайн.

Історія і сьогодення

За минулі роки Рівненський аграрний коледж пройшов славетний шлях свого становлення й розвитку від бухгалтерської школи до одного із найпрестижніших вузів краю. Вперше відкривши свої двері в далекому 1952 році, навчальний заклад підготував понад 50 тисяч фахівців.

Заразом закцентуємо ще й на тому, що застосування в цьому коледжі сучасних дидактичних педагогічних інноваційних технологій та новітніх технічних засобів навчання дозволяють проводити підготовку фахівців європейського рівня за спеціальностями, які стовідсотково забезпечені працевлаштуванням на сучасному ринку праці. Крім того, під час навчання в коледжі студенти отримують посвідчення водія категорії «В» та свідоцтво кваліфікованого фахівця.

Характерною ознакою навчально-виховного процесу в цьому закладі вищої освіти є поєднання історичних традицій, професійного досвіду та новітніх інновацій. А на щорічних педагогічних читаннях із метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників обговорюються найактуальніші питання тенденцій розвитку цивілізації з професійно орієнтованих дисциплін. На такі заходи традиційно запрошують провідних фахівців нашої держави в галузі філософії, права, економіки, фінансів, архітектури, дизайну, землевпорядкування, будівництва, кібернетики, інформатики, програмування тощо.

Науковий погляд на електронне майбутнє України

Нещодавно в Рівненському коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбувся надзвичайно цікавий науковий форум присвячений оригінальній темі «Освіта та наука електронного тисячоліття». До участі у ньому були запрошені відомі вчені Міжнародного карпатського університету, Європейського університету управління, безпеки та інформаційно-правових технологій, Інтелектуального форуму «Єдина Європа» та Київського університету права НАН України. В педагогічних читаннях взяли участь провідні фахівці правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ» та ТОВ «АРМАТЕХ-СЕРВІС», що є потужним офіційним сервісним партнером найбільшого виробника насосного обладнання в світі GRUNDFOS (Данія). Під час форуму розглядалися й питання, пов’язані із поширенням нових ідей четвертої промислової революції, Індустрії 4.0 та суспільства знань у світі — від історії становлення міждисциплінарного напряму електронної комунікації до закономірностей прийняття індивідуальних рішень та впровадження соціально-комунікаційних інноваційних електронних технологій в освітню й наукову діяльність.

Доповідачі у своїх виступах розповіли про дослідження щодо соціально-правових, інноваційно-комунікаційних, інформаційно-комп’ютерних аспектів життєдіяльності людини, суспільства, цивілізації. Навели цікаві факти про глобальні цивілізаційні зміни в третьому тисячолітті. Також було порушено велику кількість надзвичайно актуальних питань, які стосуються не лише перспектив розвитку окремих країн та регіонів, але й зовсім специфічних проблем інноваційного розвитку освіти, науки, культури, медіасфери, медицини тощо. Зокрема, під час проведення майстер-класу акцентувалася увага на тому, що світова спільнота на початку ХХІ століття остаточно перейшла до формування конвергенції сонячного суспільства знань. Це обумовлено тим, що як справедливо зазначає засновник і президент Давоського форуму у Швейцарії К. Шваб, що сьогодні новітні ідеї, інновації, сучасні знання, навики й наукові розробки стали наріжним каменем, фундаментальною основою розбудови культури, освіти, науки та економіки провідних країн світу. А це значить, що сучасна креативна освіта, наука і практика нового електронного тисячоліття вимагають використання в повсякденній діяльності засобів критичного мислення, ноозасобів, методів спеціального аналізу прийняття оптимальних якісних рішень й електронних технологій ситуаційного управління реагування як на типові, так і на екстремальні, кризові ситуації.

Людина — єдина істота в світі, яка може критично мислити і приймати адекватні правильні рішення. І саме такі сучасні освітні заклади яким є Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України — це ідеальне середовище для навчання, дослідницької творчої діяльності та розвитку такого мислення.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі


Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram