Connect with us

Події

Trias politica: суд у системі гілок влади

Судді, юристи, науковці та міжнародні експерти взяли участь у дискусії щодо подальшої долі судової реформи в Україні на VIII Судовому форумі Асоціації правників України «Trias politica: суд у системі гілок влади».

Звісно, що в центрі уваги була саме судова реформа в Україні у 2014–2018 роках в контексті стандартів Ради Європи, обговорення думок щодо зміни вектора розвитку чи продовження попередньої стратегії, доцільності подальших інституційних змін, попередніх підсумків двох років роботи та подальших викликів у діяльності Верховного Суду, принципів формування складу та функціонування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ВРП, першочергових завдань щодо кадрового забезпечення судів, які стоять перед ВККСУ та Вищою радою правосуддя, актуальні питання першого місяця функціонування Вищого антикорупційного суду.

Так, голова Верховного Суду Валентина Данішевська озвучила основні підсумки роботи ВС за минулі майже два роки та виклики, з якими стикається суд у процесі здійснення реформ. Зокрема, В. Данішевська розповіла як органи суддівського врядування відреагували на зміни в судовій системі, передбачені проектом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 29 серпня 2019 р. № 1008, наголосивши на необхідності використання запобіжників, визначених законом, для запобігання втручанню в діяльність судової влади інших гілок влади.

Як відомо, Вища рада правосуддя підготувала консультативний висновок до вказаного законопроекту, в якому, зокрема, йдеться про те, що виключення норми, що зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ставить під сумнів гарантії незалежності судової гілки. Те ж погодження кількості суддів у судах належить до дискреційних повноважень ВПР й не може бути внесено законом, оскільки таке рішення Вища рада правосуддя приймає з урахуванням інформації про завантаженість суду, кількісний склад тощо, а відсутність закріплених вимог до скарги може призвести до правової невизначеності та значною мірою збільшити потік безпідставних скарг стосовно суддів, посилити фактори впливу на них при здійсненні правосуддя тощо. Верховний Суд і Рада суддів України також надали до ВРУ пропозиції щодо запропонованих законопроектом змін. Проте, як зазначила голова Верховного Суду, жодне з цих звернень не було офіційно розглянуте парламентом, а представники судової влади навіть не запрошувалися до обговорення законопроекту. Під час дискусії Валентина Данішевська зазначила, що за рік і десять місяців до Верховного Суду надійшло 227 тисяч справ, у тому числі й датовані 2011 роком. З них близько 77 тис. — передані з вищих судів та Верховного Суду України. За цей час розглянуто понад 162 тисячі справ.

На переконання голови ВС, для виконання поставлених перед Верховним Судом завдань потрібна більша кількість суддів, оскільки на сьогодні на розгляді в суді перебуває понад 60 тис. справ, а щоденно надходить у середньому 360 справ, що значно ускладнює розгляд їх залишку. При цьому позитивним є зменшення за час роботи суду залишку нерозглянутих справ на 15 тисяч. «Реформи повинні співвідноситися з іншими процесами, які відбуваються в країні, і попитом людей на суддівські послуги», — вважає В. Данішевська.

Вирішення проблеми кадрового дефіциту в судах першої і другої інстанцій, а отже, й питання щодо почату роботи на повну потужність, дасть змогу зменшити навантаження на Верховний Суд, зокрема Касаційний кримінальний суд, зауважила голова ВС. На думку В. Данішевської, скорочення суддів Верховного Суду може пройти не «травматично» як для суспільства, так і для суддів, та відбутися природним шляхом після того, як вирішиться питання щодо розгляду накопиченої кількості справ, що є обов’язком перед суспільством. Тож дану проблему слід вирішувати природним шляхом, додала голова ВС, оскільки внаслідок зниження рівня навантаження на суд через запровадження процесуальних фільтрів зменшиться й кількість суддів, у тому числі й через використання ними права на відставку.

У свою чергу заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду Богдан Львов зазначив, що судова реформа має бути спрямована перш за все на реформування освіти, науки, теоретичного обґрунтування правових позицій. На його думку, сьогодні залишається все менше кваліфікованих фахівців у галузі права і без належної фахової підготовки та постійного вдосконалення знань юристів неможливе проведення повноцінної судової реформи.

А суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка розповіла про перший досвід роботи ВАКС, додавши, що станом на 30 вересня до суду надійшло 86 кримінальних проваджень та 747 клопотань. За словами судді, сьогодні громадяни очікують від новоствореного суду зниження рівня корупції в державі та винесення лише обвинувальних вироків. Натомість ректор Національної школи суддів України, голова робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя Комісії з питань правової реформи Микола Оніщук зазначив, що Україна змогла виконати багато рекомендацій органів Ради Європи і нормативна модель цілком співвідноситься з європейськими стандартами.

Він також поінформував про основні новели процесуальних змін, яких варто очікувати у зв’язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (законопроект № 1008), зокрема стосовно матеріального забезпечення суддів, єдності судової практики, зміни повноважень Вищої ради правосуддя. «На судову гілку влади чекає серйозна робота процесуального характеру з наповнення цього законодавчого рішення належним процесуальним контекстом», — підсумував М. Оніщук.

Свою точку зору з обговорюваних питань висловив і новообраний голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, який наголосив, що реформа — це той інструмент, який повинен працювати на користь будь-якій справі. Є певний набір критеріїв, який дає змогу визначити ступінь реалізації реформ і не може бути проігнорований. Це — ефективність органів правосуддя і незалежність судів як носія судової влади та незалежність суддів. Ефективність судової влади — це доступ пересічного громадянина до суду, оперативний розгляд справ, якість судового рішення та єдність судової практики.

Голова ВРП зазначив, що на сьогодні однією з найбільших проблем судової влади є кадрове забезпечення судового корпусу. За його словами, за період із 2016 по вересень 2019 року із 7 140 працюю чих суддів фактично обіймають посаду 4 957. Причини зменшення кількості суддів є різними, зокрема, дисциплінарні процедури і природній процес. Так, з 2017 по 2019 рр. 825 суддів було звільнено за загальними обставинами, 300 — за вчинення істотного дисциплінарного проступку. «На жаль, у 16 судах першої інстанції на сьогодні взагалі правосуддя не здійснюється, а в 123 здійснюється менш ніж 50% суддів від штатної чисельності. Тож це серйозні проблеми, і найближчим часом ми маємо консолідувати свої зусилля для пошуку шляхів їх вирішення», — констатував А. Овсієнко, додавши, що останнім часом фактично знівельовано й інститут резерву суддів, який був потужним інструментом для вирішення кадрових проблем. За його словами, сьогодні перед усіма органами суддівського врядування стоїть завдання виробити єдину консолідовану позицію щодо ключових питань діяльності та вирішити проблему щодо формування резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Своє бачення щодо даного питання висловив і голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — голова Палати з питань добору і публічної служби суддів Сергій Козьяков. «Вища кваліфікаційна комісія суддів України — це найбільше кадрове агентство у судових системах світу», — зазначив він. За його інформацією, ВККСУ прийнято більше кадрових рішень, ніж у всіх європейських країнах.

Сергій Козьяков поінформував, зокрема, про роботу ВККСУ, порівнюючи кількість засідань комісії в попередні роки: у 2013 році — 108 засідань, у 2018 — 708, у 2019 вже 408 засідань. За цей час ВККСУ винесено 18 тисяч рішень відповідно до покладених на комісію законодавством України повноважень щодо очищення й оновлення суддівського корпусу.

На переконання голови ВККСУ, велика кількість суддів звільнилася у відставку через небажання проходити співбесіду в режимі онлайн-трансляції під час кваліфікаційного оцінювання. Як прозвучало, Україна — єдина країна, в якій процес проведення співбесіди із суддями транслюється наживо (частково транслюється співбесіда лише в Сполучених Штатах Америки) та в якій участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів брала громадськість, зокрема Громадська рада доброчесності, Громадська рада міжнародних експертів.

Про реформи правосуддя в Україні говорили й іноземні експерти, зокрема професор права Університету Комплутенсе в Мадриді (Іспанія), міжнародний експерт Ради Європи Лорена Бахмайєр-Вінтер та секретар Консультативної ради європейських суддів Арташес Мелікян.

Підготував
Максим БОНДАР,
спеціально для ЮВУ

Джерело: Юридичний вісник України

Події

Прийом анкет на конкурс «Адвокат року – 2020» триває до 15 червня

Асоціація адвокатів України, продовжуючи традицію, у 2020 році проводить улюблений та очікуваний багатьма, – Всеукраїнський незалежний публічний конкурс «Адвокат року», який цього року збільшує масштаби та презентує нові правила проведення та практики.

Для участі у конкурсі необхідно, у термін до 15 червня 2020 року, подати відповідну заявку (анкету) конкурсанта.

В цьому році на Вас чекає 32 номінації: 26 номінацій для адвокатів та 6 – для представників юридичної спільноти. Кількість заявлених номінацій від одного кандидата – необмежена.

Ознайомитися з повним переліком номінацій та заповнити заявку (анкету) Ви маєте змогу на офіційному сайті Асоціації адвокатів України.

Конкурс проводиться в 7 етапів.

Оголошення переможців відбудеться 2 жовтня на церемонії нагородження в Hyatt Regency Kyiv.

Детальна інформація 

З приводу питань звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами:

+38 (067) 441 10 27 

+38 (067) 501 56 10

e-mail: advokatroku@uaa.org.ua

Читати далі

Події

ААУ провела перший наймасштабніший юридичний онлайн-захід — ІІІ Судовий форум

Незважаючи на карантинні обмеження, Асоціація адвокатів України провела ІІІ Судовий форум в новому онлайн-форматі. Захід проходив протягом 3-х днів з 27 по 29 травня та охопив безліч важливих питань.

Відкриття форуму традиційно розпочалось з вітальної промови Зої Ярош, Президента Асоціації адвокатів України, керуючого партнера АО « Marshaller Group»; Олега Маліневського, керуючого партнера EQUITY Law Firm, Віцепрезидента та Голови Комітету ААУ з судової практики; Віталія Бурдака, керуючого партнера АО «Pavlenko Legal Group» та Григорія Павленка, члена Правління ААУ, адвоката АО «Pavlenko Legal Group».

Перший день заходу розпочався з бутик-конференції  “Стягнення на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя”, яка об`єднала в собі кваліфіковані доповіді провідних експертів у цій сфері.

Власним досвідом поділились партнери ЮФ «EVERLEGAL» Олександр Ружицький та Андрій Порайко; Юрій Бодахов, член Ради Нотаріальної палати України та Дмитро Кирилюк, Директор департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Під час другої бутик-конференції, яку модерував Олег Голубничий, Голова комітету ААУ з сімейного права та керівник Практики сімейного та спадкового права АО «MITRAX», були обговорені сучасні механізми вирішення сімейних спорів                                                                                                                                                                

Спікерами виступили: судді Печерського районного суду м. Києва —  Тетяна Остапчук та Катерина Середа; приватний нотаріус Ганна Валігура; Ольга Лепіхіна радник ЮФ «Астерс»; Катерина Власюк, засновниця АБ «Сімейний адвокат Катерина Власюк» та Інна Тута, адвокат практики сімейного та спадкового права АО «MITRAX».

«Держава VS Особа в екологічних спорах» – тема бутик-конференції, яка відбулась за підтримки комітету ВРУ з питань екології та профільного міністерства.

Модератором виступав Борис Малишев, д.ю.н., професор, експерт у галузі права.

Спікери: Олег Бондаренко, Народний депутат, Голова комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування; Роман Абрамовський, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля; Руслан Стрілець, заступник директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової  економіки Міністерства енергетики та захисту довкілля України; Денис Каплунов, перший заступник голови Державної екологічної інспекції України; Олександр Мережко, Народний депутат, Голова комітету ВРУ з зовнішньої політики, д.ю.н.; Павло Куфтирєв, к.ю.н, керуючий партнер «ЮК «GRECO»; Дмитро Скрильніков, адвокат, Голова ГО «Бюро екологічних розслідувань», член Комітету з дотримання Оргхуської конвенції та член комітету з Дотримання Протоколу з РВПЗ; Максим Фролов, партнер «ЮК «GRECO», к.ю.н.; Олег Щелкунов, партнер «ЮК «GRECO»; Андрій Мальований, Голова Державної екологічної інспекції України; Олена Лоленко, адвокат.

Другий день ІІІ Судового форуму ААУ розпочався з бутик-конференції «Етика та репутація арбітражного керуючого», модератором якої виступив Сергій Боярчуков — Голова Ради арбітражних керуючих м. Києва, керуючий партнер АО «Алєксєєв, Боярчуков та партнери».

Були обговорені етичні питання професії арбітражного керуючого, репутаційні ризики на прикладах гучних справ, а також новітню практику розгляду скарг дисциплінарною комісією

Участь у дискусії взяли: Вадим Кизленко, член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, адвокат, радник ЮФ «Ілляшев та партнери»; Ірина Сербін, Голова комітету з конкурсного права АПУ, членкиня Ради НААКУ;  Олена Коробкова, виконавча директорка НАБУ;  Тарас Тарасенко, народний депутат України;  Довідас Віткаускас, керівник проєкту “Pravo-Justice”; Мар`ян Чорній, Голова Ради арбітражних керуючих Львівщини;  Олександр Удовиченко, к.ю.н, радник Aber Haber;  Григорій Шевченко, заступник Голови Ради арбітражних керуючих м. Києва;  Владислав Філатов, директор Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України та Борис Поляков,  Суддя Північного апеляційного господарського суду.

Під час бутику «Літігація з кримінальним елементом», який модерував Сергій Лисенко, керуючий партнер ЮФ «GRACERS», були розглянуті питання взаємовпливу рішень в кримінальному та інших видах судочинства; спори щодо незаконного збагачення, злочини у сфері правосуддя та ін.

Власним досвідом та практичними рекомендаціями ділились: Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY Law Firm; Катерина Широка, суддя Вищого антикорупційного суду України; Андрій Тригуб, к.ю.к, асоційований партнер АО «Скляренко, Сидоренко і партнери»; Оксана Бірса, суддя Дніпровського районного суду м. Києва, Станіслав Кравченко, Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України та Дмитро Терьохін, начальник третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань.

Завершила другий день сесія «AdvoTECH та судове представництво». 

Модератором виступила Анастасія Шевченко, керівник Центру аналізу інформації юридичного напрямку компанії ЛІГА:ЗАКОН.

Був висвітлений ряд важливих питань стосовно сучасних технологій, інформаційної безпеки, можливості ЄСІТС та електронного суду, представництва держави в міжнародних судах та «диверсії» крайньої необхідності.

Спікерами виступили: Олександр Рудяк, Директор юридичного департаменту АТ “Укрзалізниця”; Іван Ліщина, Заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини; Єгор Краснов, Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду; Валерій Решетняк, директор Legal Tech бізнесу компанії ЛІГА:ЗАКОН; Богдан Санін, суддя Окружного адміністративного суду м. Києва; Дмитро Золотухін, експерт з конкурентної розвідки та інформаційних війн.

З головної сесії «Судова реформа. Версія 2.0.2.0» розпочався третій день Форуму.

Модерував сесію Олег Маліневський, партнер EQUITY Law Firm, Віцепрезидент ААУ, Голова Комітету ААУ з судової практики.

Високий рівень спікерів забезпечив професійний, всебічний розгляд актуальних питань стосовно підсумків реформи 2017 року;  концепції нової хвилі реформ;  доступу до правосуддя, нової філософії Верховного Суду,  інвестиційного судочинства,  переосмислення існуючих юрисдикцій тощо.

Участь у дискусії прийняли: Андрій Костін, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики; Микола Оніщук, Ректор Національної школи суддів України, д.ю.н.; Василь Гуменюк, В.о. голови Верховного Суду України; Всеволод Князєв, Секретар Великої Палати Верховного Суду; Денис Малюська, Міністр юстиції України; Олексій Маловацький, Заступник Голови Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати; Олександр Тупицький, Голова Конституційного Суду України; Володимир Ващенко, Партнер VB PARTNERS.

Володимир Ващенко наголосив, що представники сторін, що з’являються у суді, самі судді і прокурори не повинні бути опонентами, розділеними бар’єрами. «Необхідна зміна світогляду, щоб змінилася ситуація. Я маю на увазі як зміну ментальності суддів та прокурорів, які іноді сприймають світ з так званої державницької позиції, іншими словами чиновника, так і зміну поглядів адвокатської спільності, переважна більшість якої звикла входити не до зали суду, а до кабінету державної установи», —зауважив партнер VB PARTNERS.

Сесію, присвячену процесуальним лайфхакам, модерував  Віталій Бурдак, керуючий партнер Pavlenko Legal Group.

Були розглянуті можливі рішення актуальних проблем, які виникають під час судових справ. Своїми лайфхаками ділились: Анастасія Доброчинська, старший партнер ЮК «PRAVO GARANT»; Олександр Лещенко, керуючий партер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери»; Семен Ханін, керуючий партнер ЮФ «Amber»; Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ «Горецький і партнери»; В`ячеслав Краглевич, партнер EQUITY Law Firm.

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Оксана Епель, разом із суддею Великої Палати Верховного суду Олександрою Яновською та суддею Господарського суду м. Києва Ганною Бондаренко виступили в суддівському ложе.

Закривала ІІІ Судовий форум сесія, присвячена менеджменту складних та резонансних справ, яку модерувала Зоя Ярош, Президент ААУ, керуючий партнер АО «Marshaller Group».

Спікерами та експертами виступили: Діана Козловська, керуючий партнер Elite Consult Group Law Company; Андрій Авторгов, приватний виконавець, к.ю.н.; Андрій Гусак, партнер ЮФ «LEXJUS»; Анатолій Яровий, партнер АО «Radzievsky&Yarovy»; Олександр Луговський, Партнер, керівник практики вирішення IT-спорів ETERNA LAW; Ірина Столярчук, адвокат Pavlenko Legal Group; Олена Кібенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор; Юлія Бездоля, Суддя господарського суду Одеської області; Олена Овчаренко, Дисциплінарний уповноважений Асоціації приватних виконавців, д.ю.н., адвокат.

ААУ висловлює подяку всім учасникам, спікерам, модераторам, експертам за активну участь у заході.

Особлива подяка партнерам, які підтримали новий онлайн-формат заходу:

Генеральному партнеру:
EQUITY
Експертному партнеру: Pavlenko Legal Group
Професійному партнеру: VB PARTNERS
Ексклюзивному партнеру бутік-конференції з банкрутства: ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»
Партнеру бутік-конференції з банкрутства: ЮФ «Ілляшев та Партнери» 
Ексклюзивному партнеру бутік-конференції з кримінального права та процесу: GRACERS
Ексклюзивному партнеру бутік-конференції з сімейних спорів: MITRAX
Ексклюзивному партнеру бутік-конференції з екологічних спорів: GRECO
Ексклюзивному партнеру бутік-конференції з іпотечних спорів: EVERLEGAL
LegalTech партнеру: ЛІГА:ЗАКОН

Партнерам: Amber Law Company, Elite Consult Group, ЮФ “Горецький та партнери”, АО “Лещенко, Дорошенко та партнери”, LEXJUS, PRAVO GARANT, АО “Radzievsky & Yarovy”, TOTUM LF та ін.

Інформаційним партнерам: Генеральному медіа-партнеру «Юридична практика», Інноваційно-аналітичному партнеру «ЛІГА:ЗАКОН», виданням та інтернет-порталам — «Юридична Газета», «Закон і Бізнес», «ЮРЛІГА», «Юрист & Закон», «LexInform», «Поради юриста»,  «Юридичний вісник України», «Українське право», «Протокол», «Lawyer.ua», «БІЗРЕЛІЗ», «ActiveLex», «Loйеr», «Дім юриста», «Jusnote»,  «ЮРИСТИ.UA», правовій системі «Zakon Online», «YouControl», Асоціації Професіоналів Корпоративної Безпеки України,  Асоціації суддів України, Координаційному центру з надання правової допомоги.

Більше інформації та фотозвіт – на сторінці Форуму
або на офіційному сайті ААУ

Читати далі

Події

Нобелівський лауреат Мохаммад Юнус виступить на конференції з соціального бізнесу

26 червня Українська соціальна академія збере найкращих експертів зі сфери бізнесу та соціального підприємництва на онлайн-конференції з соціального підприємництва “SOCIAL NAVIGATOR Online. Конференція про бізнес, який змінює світ”. Захід приурочений до Міжнародного дня соціального бізнесу, який відзначають 26 червня.

Спеціальний гість конференції — лауреат Нобелівської премії 2006 року, засновник Грамін банку та один з перших соціальних підприємців Мохаммад Юнус. Мухаммад Юнус відомий тим, що розробив концепцію мікрокредитування для бідних людей. Грамін Банк, який він заснував у Бангладеш видавав у кредит маленькі сумми під невеликий відсоток без застав — головною умовою було відкриття бізнесу (як правило, сімейного). При цьому, рівень неповернення по таким позикам склав менш, ніж 3 відсотки. У 2006 році Юнус отримав Нобелевську премію миру за свій проект.

Конференція “SOCIAL NAVIGATOR Online. Конференція про бізнес, який змінює світ” присвячена тому, як адаптуватися до нових економічних реалій, розробити ефективну стратегію продажів та розвитку бізнесу. Її учасники дізнаються про нові світові тренди та практики соціального підприємництва, поспілкуються з найбільшими світовим гравцями екосистеми соціального бізнесу, надихнуться досвідом успішних соціальних бізнесменів та спробують разом розробити стратегію боротьби з викликами, які постали перед всім світом.

Участь в конференції безкоштовна за умови реєстрації

Детальна інформація та реєстрація

Організатор

Українська соціальна академія навчить заробляти стабільно та вирішувати при цьому соціальну проблему.

Читати далі

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2020
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.