Connect with us

В Україні

Ресурси територіальних громад – рушійна сила відновлення країни

Опубліковано

Олександр Длігач,
інженер-винахідник

Жодна держава світу не мала такого досвіду, як за короткий проміжок часу пройти шлях від тоталітаризму та ма фіозного управління під виглядом «народовладдя» до вільної, розумної, справедливої праці на території найбільшої країни Європи. Україна долає цей шлях тут і зараз – на очах у всього світу.

Основна стратегія періоду модернізації країни, так чи інакше, буде зорієнтована на два концептуальні моменти: «З чого починати?» і «Як залучити кошти?». І обидва питання будуть безпосередньо стосуватися більше ніж 1 500 українських територіальних громад. Основний Закон України чітко розкриває сутність народовладдя і його головної ланки – територіальної громади.

Читайте також: Проти вилучення ПДФО у громад виступили і депутати ВРУ

Сьогодні ми розповімо, де криються приховані ресурси ОТГ. А ще – як їх виявити та почати використовувати, як залучити фінанси у відновлення та модернізацію територіальних громад?

Три літери – ОТГ

Трансформація нормативно-правової бази в цьому напрямку ведеться вже три десятиліття й деякі «творчі особистості» невпинно продовжують генерувати все нові й нові ідеї. І нам з вами «пощастило» жити в час цих трансформацій.

У сучасному законодавстві України Об’єднана територіальна громада – зібраний образ найменшої самодостатньої «одиниці» адміністративно-територіального устрою країни. Для початку пропоную розглянути основні чинники існування та потенційних модернізацій ОТГ.

Безумовно – одним із базових та головним чинником і ресурсом сталого розвитку об’єднаних територіальних громад є її людський потенціал. Зважаючи на практичну ліквідацію мережі середніх освітніх закладів, що давали початкові, але системні знання у сферах сільськогосподарського виробництва, техніки та технологій, оздоровлення та культури, в ОТГ вже сьогодні виникає реальний кадровий голод.

Територія цих громад у контексті земельних ресурсів також є одним з основних відомих чинників формування місцевого бюджету. Земельні ділянки в межах громади мають три види власників: приватного, комунального та державного. Також два види використання – розпорядження та користування. Крім цього, в межах земель, що знаходяться в розпорядженні громади, проходить і низка інженерних комунікацій: авто- та залізничні магістралі, енергетичні, газові, телефонні та інші комунікації тощо.

Важливим елементом у підвищенні якості ресурсної бази, що використовується громадою, є вода. Необхідність цього ресурсу в останні роки стала настільки помітною, що в програмах розвитку ОТГ почали закладатися й певні проекти, призначені для відтворення земельних угідь із повноцінним водним балансом збагачення земель сільгоспвиробництва та з урахуванням сучасних технологій.

Ще одним важливим моментом у розвитку території, на якій розташована ОТГ є великий різновид рослинних ресурсів. Починаючи від лісових масивів, лісополос тощо, які історично ростуть на їх території та штучно висаджених (частково, за кошти колишніх колгоспників – тобто приватних) дерев та чагарників, територіальними ресурсами рослинного світу є й сади, а також сільськогосподарські та дикі культури.

«Підземний фундамент»

Надра, що утворюють «підземний фундамент» стабільного розвитку ОТГ, згідно з чинним нормативно-правовим полем в Україні, практично дуже опосередковано враховуються в ресурсному забезпеченні розвитку громад і є виключно в розпорядженні органів державної влади. Але, все ж таки, одним з інструментів ефективного управління ресурсами територіальної громади є використання корисних копалин місцевого значення, що можуть слугувати для поліпшення якості грунтів сільськогосподарських земель тощо. Цей потенціал ОТГ потрібно дуже ефективно використовувати з метою відновлення грунто-ботанічних властивостей земельних масивів, що понівечені війною.

Сучасні виклики

Усі перелічені та інші відомі ресурси і є базою для формування основи місцевого бюджету. І це дуже важливо – наразі Україна входить у дуже специфічний «бюджетний» період розвитку: відновлення та модернізацію. Не потрібно мати надмірну уяву, щоб спрогнозувати, що після закінчення війни наша країна більшою чи меншою мірою спиратиметься виключно на власні сили та можливості.

Читайте також: Понад 5 млрд грн на регіональні проекти відновлення

При цьому територія України є середмістям Європи зі:

– двома своїми кліматичними зонами (помірно континентальним, майже на всій території, та середземноморським – на Південному узбережжі Криму);

– 42 700 000 гектарами земель сільськогосподарського призначення, які мають одні з найпотужніших показників у світі: культивовані землі – 70,8%; орні землі – 68,5%;

– двома морями – Чорним та Азовським: 2 500 кілометрів берегової лінії та 30 тисяч квадратних кілометрів прибережних морських вод;

– українським кристалічним щитом обсягом 250 тис. км2, який є «скарбницею» прийдешніх поколінь.

Саме тому ситуація сьогодення вимагає під новим кутом розглянути спроможність ОТГ розпочинати процеси та створювати механізми відновлення та модернізації. «Ресурси сталого розвитку територіальних громад України» – це авторська розробка, що в цілому відповідає на основний запит громад – яким чином запустити механізми відновлення та модернізації в країні?

Увесь ланцюжок взаємодії, що дає основу первинному благополуччю ОТГ – це прибуток. Саме він і є фактором, що формує первинний бюджет громади. При цьому прибуток виникає як взаємодія між «Об’єктами» і «Суб’єктами» та похідними діями від цієї взаємодії. Оскільки всі об’єкти, про які може йти мова, так чи інакше пов’язані з ОТГ, то й ця складова буде описана докладніше, практично розширюючи поняття, закладені в Конституції України (Стаття 142, частина перша): «Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад».

По факту, й у процесі роздержавлення, що триває, держава частково надає ОТГ формальні права ініціативи щодо використання активів з ресурсної бази, якими розпоряджається від імені народу згідно з Конституцією України. Таким чином, саме врахування та заведення в господарський оборот ресурсної бази, що не врахована у формуванні місцевого й державного бюджетів і є головною метою створення підґрунтя для залучення програм та інвестиційного капіталу у відновлення та модернізацію ОТГ в Україні.

Сьогодні практично більшість бізнес-проектів так чи інакше пов’язана з територією: чи то розташуванням, чи то кадровим, чи іншим чинним активом ресурсної бази. До цього відноситься і бізнес видобувної, і сільськогосподарської, й енергетичної, і будівельної галузей тощо. Стикаючись із ситуацією 2023 року в країні та подальших повоєнних часів, бізнес повинен мати стабільне та лояльне фінансове підґрунтя.

Тож саме бізнес і повинен стати «світлою територією розвитку України», її економічним «містком» у модернове завтра. Тим не менше, потрібно враховувати, що за останні десятки років дуже обмежена частка бізнесу, який прийшов в ОТГ, якимось чином серйозно бере участь у житті громади та її розвитку (і не тільки облаштуванням під’їздів та дитячих майданчиків).

Стосовно того, аби працювати над покращенням екологічного стану території, брати участь у відновленні кадрового потенціалу та інших ресурсів громади, ініціювати (хоча б у якості бізнес-консультанта) зміни в місцевих програмах розвитку тощо, – поки що тут структури місцевого самоуправління та бізнес не часто створюють єдине середовище взаємозацікавлених суб’єктів.

Підсумовуючи вищевказане, пропоную концепцію створення фінансового підґрунтя інтенсифікації бізнес-процесів відновлення та модернізації України, а також дорожньої карти реалізації цієї концепції. Її предмет складається з контексту взаємодії суб’єктів та об’єктів, а дорожня карта – з двох блоків (оскільки всі авторські права захищені, то по багатьох питаннях подаються остаточні висновки, а дорожня карта тільки в умовних назвах розділів):

Об’єкти

  • Проведення попередньої аналітики щодо потенційного збільшення ресурсної бази формування місцевого бюджету Об’єднаної територіальної громади.
  • Уточнення об’ємів, попередня оцінка ринкової вартості та можливості залучення певного ресурсу в економічний оборот ОТГ.
  • Легалізація прав власності та/або користування конкретним ресурсом в якості об’єкта, що збільшує базу формування місцевого бюджету.

Суб’єкти

  • органи місцевого самоврядування ОТГ;
  • бізнес-структури, що знаходяться (зареєстровані та/або працюють) на території ОТГ та зацікавлені в розвитку, розширенні та/або відкритті нових напрямків бізнесу;
  • фінансові установи, що знаходяться на території ОТГ та/або опосередковано через афільовані компанії можуть бути зацікавлені в певному конкретному напрямі (наприклад – освоєння водних ресурсів громади), чи певному конкретному бізнес-проекті;
  • страхові, консалтингові та інші структури, компанії та установи, що забезпечують ефективність створення бізнес-середовища;
  • компанії та офіційні установи, що забезпечують зв’язок суб’єктів конкретного проекту між собою та з міжнародними бізнесовими колами й іншими потенційними зацікавленими інститутами-учасниками;
  • органи державного регулювання, що мають забезпечити прискорення розробки концепції та її розповсюдження.

Замість висновку

Підсумовуючи, можна впевнено констатувати – підприємництво в Україні може бути ефективно забезпечене фінансово завдяки залученню в господарський оборот ресурсів (активів), що досі не були використані. Такий розвиток дозволить бізнесу залучати фінанси для свого становлення, розвитку та виробництва, з одного боку, та виявить додаткову базу формування місцевого бюджету, з іншого.

Виходячи з представленої концепції, пропонується створити стандарти організаційної та виробничої діяльності і завдяки ним швидко та ефективно задіяти ресурсний потенціал ОТГ, отримати нові виробничі потужності та відкрити додаткові десятки тисяч робочих місць.

Джерело: Юридичний вісник України

Продовжити читання →

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.