Connect with us

В Україні

Результати дій АМУ із захисту інтересів громад: 155 млрд грн у 2020 році та 153 млрд грн у ДЕРЖБЮДЖЕТІ на 2021 рік

Дата публікації:

Найважливіше завдання Асоціації міст України – представлення та захист інтересів територіальних громад у діалозі з центральною владою. АМУ активно долучається до законотворчого процесу, співпрацюючи з парламентськими Комітетами та безпосередньо з народними депутатами, бере участь у засіданнях Уряду з правом дорадчого голосу у питаннях, що стосуються місцевого самоврядування, співпрацює з органами виконавчої влади на центральному та регіональному рівнях через різноманітні робочі групи. Аналітики та експерти Асоціації аналізують проекти нормативно-правових актів, готують висновки щодо їх можливого впливу на місцеве самоврядування, розробляють пропозиції до законодавства, проводять опитування громад.

І. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЙ АМУ ДЛЯ ЗБЕРЖЕННЯ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТІВ ГРОМАД У 2020 РОЦІ

► 155 млрд грн збережено загалом для всіх територіальних громад:

1. У квітні 2020 року під час доопрацювання змін до Держбюджету-2020 (Закон № 553-IX) у зв’язку із створенням Фонду боротьби з COVID-19 збережено 51,03 млрд грн:

 • 6,0 млрд грн – надходження роздрібного акцизу на пальне;
 • 9,0 млрд грн – не допущено списання з місцевих бюджетів заборгованості за середньостроковими позиками 2009–2014 років;
 • 22,2 млрд грн – субвенція на дороги місцевого значення;
 • 4,9 млрд грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку;
 • 1,0 млрд грн – субвенція на проведення місцевих виборів;
 • 1,7 млрд грн  – субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій;
 • 2,2 млрд грн –  субвенція на соцзахист окремих категорій педагогічних працівників;
 • 2,5 млрд грн – субвенція на програму «Спроможна школа для кращих результатів»;
 • 1,06 млрд грн – субвенція на НУШ;
 • 100 млн грн – субвенція на створення навчально-практичних центрів ПТО;
 • 150 млн грн – субвенція на будівництво та ремонт палаців спорту;
 • 200 млн грн – субвенція на будівництво та ремонт спортивних басейнів.

Окрім того, у Законі № 553-IX передбачено, що на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, виробники теплової енергії, зокрема комунальної форми власності, звільняються від пені та штрафних санкцій постачальників електричної енергії та природного газу.

2. Завдяки поновленню оподаткування платою за землю та податком на нерухоме майно за квітень 2020 року (Закон № 540-IX) – збережено 3,15 млрд грн.

Також цим Законом надано право органам місцевого самоврядування оперативно приймати рішення про внесення змін до рішень про встановлення місцевих податків та зборів в частині зменшення ставок єдиного податку.

3. Не допущено щомісячні втрати бюджетів місцевого самоврядування 600 млн грн через недоотримання надходжень ПДФО – у Закон № 591-IX (законопроєкт № 3329-д у редакції до другого читання) включено норму, яка дозволяє через механізм грошової компенсації з державного бюджету комплексно вирішити питання підтримки медичних працівників та не допустити втрат ПДФО місцевих бюджетів.

Цей Закон надав органам місцевого самоврядування право оперативно приймати рішення про внесення змін до рішень про встановлення місцевих податків та зборів в частині зменшення ставок плати за землю, та/або податку на нерухоме майно щодо об’єктів нежитлової нерухомості.

4. Збережено для місцевих бюджетів 76,0 млрд грн завдяки відхиленню законопроєктів  щодо зменшення ставок ПДФО та/або надання пільг з ПДФО для окремих категорій громадян (відхилено 11 законопроєктів  № 2758-1, № 3076, № 3302, № 3302-1, № 3311, № 3311-1, № 3329, № 3329-1, № 3329-2, № 3379 та № 3331).

5. Попереджено покладання на бюджети громад додаткових видатків:

 • 5 млрд грн в рік через розширення переліку категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд (повернуто на доопрацювання законопроєкти №2430, №3240-1, №2594);
 • 3 млрд грн на утримання додаткових працівників соціальної сфери (виключено відповідні норми із постанови Уряду від 01 червня 2020 року № 587).

6. Попереджено перерозподіл на користь Державного бюджету 0,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів, що надійшли як відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (законопроєкт Держгеокадастру так і не зареєстровано у Парламенті).

7. Не допущено 5 млрд грн втрат місцевих бюджетів через надання 100% пільги по платі за землю для залізниць (відхилено поправки 2065 та 2066 до законопроєкту № 1210 – Закон № 466-IX).

8. Збережено 9,3 млрд грн завдяки недопущенню покладання на місцеві бюджети обов’язку забезпечувати збільшення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду (відхилено законопроєкти № 2587, № 3244 та № 3244-1).

9. Відновлено 1,26 млрд грн видатків на місцеві вибори, що були зменшені через формування Фонду боротьби з COVID-19 (внесено відповідні зміни до Держбюджету Законом № 757-IX), хоча Уряд пропонував покласти ці видатки на бюджети громад.

► 5,6 млрд грн додатково залучено до бюджетів місцевого самоврядування:

 • забезпечено спрямування 2 млрд грн з резервного фонду Держбюджету-2020 на реалізацію заходів з нейтралізації негативних наслідків повені в західних областях України, що виникла у червні 2020 року (внесено відповідні зміни до Держбюджету Законом № 746-IX);
 • забезпечено виділення 325,7 млн грн субвенції на фінансування лікування хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (постанова Уряду від 09 вересня 2020 р. №794);
 • виділено додатково 3,3 млрд грн освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів (розпорядження Уряду від 16 грудня 2020 р. № 1570-р).

Прийнято низку рішень, що чинять позитивний вплив на бюджети громад:

 • поновлено оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та платою за землю об’єктів оподаткування, що розташовані на лінії зіткнення (Закон № 466-IX);
 • вперше запроваджено зарахування до місцевих бюджетів земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першоїтретьої груп (ФОПами) для провадження господарської діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна на таких земельних ділянках в оренду (Закон №466-IX);
 • закріплено обов’язок подання органами Державної податкової служби органам місцевого самоврядування податкової звітності за платниками-юридичними особами (Закон № 466-IX);
 • збільшено базову капітаційну ставку за обслуговування одного пацієнта на 51,12 грн (8,5%): із 600,48 грн на рік (термін дії з 1 січня до 31 жовтня 2020 року) до 651,6 грн на рік (термін дії з 1 до 31 грудня 2020 року) (постанова Уряду від 29 жовтня 2020р. № 1108);
 • розширено напрямки використання субвенції «Нова українська школа» – дозволено використовувати кошти на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (постанова Уряду від 21 жовтня 2020 р. № 984).

ІІ. РОЛЬ АМУ У ЗАВЕРШЕННІ ДРУГОГО ЕТАПУ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

АМУ веде постійний діалог з Парламентом та Урядом, захищаючи здобутки реформи місцевого самоврядування та право громад розпоряджатися ресурсами, що дозволить забезпечити якісні публічні послуги для жителів та місцевий економічний розвиток.

Саме з цією метою АМУ розробила законопроєкт «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №3614, покликаний законодавчо закріпити другий етап фінансової децентралізації, та заручилася підтримкою народних депутатів. Його прийняття (Закон №907-IX від 17.09.2020 р.) є вкрай важливим для громад, оскільки вони опинилися у нових умовах після проведення місцевих виборів на новій територіальній основі. Цим Законом збережено та розширено ресурсну базу бюджетів усіх територіальних громад шляхом переходу до дворівневої концепції місцевого самоврядування «громада-область», тобто передбачено:

 • надання громадам права вільно в межах повноважень розпоряджатися власними фінансовими ресурсами;
 • розмежування доходів і видатків між бюджетами громад та районів;
 • встановлення доходів і видатків для новоутворених сільських, селищних, міських територіальних громад в обсягах, які були у міст обласного значення та ОТГ.

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЙ АМУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ 2021 РОКУ

153,0 млрд грн залучено та збережено на 2021 рік для всіх територіальних громад
25 грудня 2020 року Президент України підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», схвалені Парламентом 15 грудня.

Для забезпечення врахування інтересів місцевого самоврядування Асоціація міст України брала активну участь у підготовці та доопрацюванні законопроєкту про Держбюджет-2021 та змін до Бюджетного кодексу на всіх стадіях їх розгляду. Завдяки активним діям АМУ вдалося відстояти законодавчі положення, які забезпечать додаткові надходження до бюджетів територіальних громад, та відхилити багато пропозицій, які б чинили негативний вплив на бюджетне забезпечення місцевого самоврядування.

В результаті АМУ залучила до бюджетів громад додатковий ресурс 56,8 млрд грн та не допустила втрат місцевих бюджетів в обсязі 96,2 млрд грн на 2021 рік.

►  56,8 млрд грн залучено:

 • збільшено на 20,5 млрд грн (+26 % у порівнянні з 2020 роком) освітню субвенціюяка передбачена в обсязі 99,6 млрд грн;
 • збільшено на 34,6 млрд грн (+ 39 % у порівнянні із 2020 роком) обсяг програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  вперше передбачено субвенції:
 • 1 млрд грн – для закладів загальної середньої освіти на боротьбу з COVID-19;
 • 231 млн грн – на розвиток мережі ЦНАПів;
 • 500 млн грн – на заходи з підвищення доступності широкосмугового Інтернету в сільській місцевості.

► 96,2 млрд грн збережено:

 • 56,7 млрд грн – не допущено покладання на бюджети громад додаткових видатків з підвищення зарплати педпрацівникам дошкілля та позашкілля (33,7 млрд грн) та педпрацівникам середньої освіти (23 млрд грн) (завдяки відтермінуванню на рік дії постанови Уряду від 10.07.2019 р. №822, якою передбачено підвищення мінімальної тарифної ставки педагогічних працівників до трьох прожиткових мінімумів);
 • 8 млрд грн – надходження місцевого акцизу на пальне;

Увага! Тепер місцеві бюджети на постійній основі отримуватимуть до загальних фондів надходження частини акцизу на пальне

 • 5,9 млрд грн – дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я (запроваджено формульний розподіл цієї дотації між бюджетами громад);
 • 5 млрд грн – плата за землю Укрзалізниці  (відхилено запровадження пільг для земель залізниць до законопроєкту №4101-д);
 • 9 млрд грн – не будуть вилучатися кошти заборгованості за середньостроковими позиками, що виникла кілька років тому через некоректне планування у Мінфіні;
 • 4 млрд грн – місцевий акциз з тютюну (відхилено норми про скасування до законопроєкту №4101-д);
 • 7,571 млрд грн – залишиться в бюджетах громад завдяки відхиленню рішень про вилучення на користь районних бюджетів: 3% ПДФО (5,5 млрд грн), 1% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, що зараховується за місцезнаходженням (15 млн грн), 3% плати за землю (956 млн грн), 3% єдиного податку (1,1 млрд грн) (відхилено поправку 169 до законопроєкту № 4100-д).

Окрім того, під час підготовки змін до Бюджетного кодексу України (законопроєкт №4100  д до другого читання):

 • збережено бюджети районів у містах;
 • передбачено обов’язок податкових органів погоджувати із місцевими фінансовими органами операції з коштами помилково сплачених або надміру зарахованих до місцевих бюджетів;
 • закріплено на постійній основі зарахування до доходів місцевого самоврядування акцизів на пальне.

Асоціація міст України і надалі буде відстоювати інтереси територіальних громад  для забезпечення подальшого зміцнення їх фінансової спроможності, наполягатиме на збереженні важливих для громад ресурсах та попереджуватиме перекладання додаткових повноважень на місцеві бюджети без належного компенсаційного ресурсу.

В Україні

Україна гарантуватиме інвесторам виконання своїх зобов’язань з державно-приватного партнерства

Опубліковано

on

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Мінекономіки законопроект щодо запровадження довгострокових зобов’язань в рамках здійснення державно-приватного партнерства (концесії).

«Законопроект дозволить забезпечити повноцінне функціонування механізму державно-приватного партнерства для усіх сфер діяльності та створити умови для зростання обсягу залучених інвестицій», – пояснив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. – «Наразі в Україні існує прогресивний механізм співробітництва між державою та бізнесом – державно-приватне партнерство (ДПП). Основна відмінність цього механізму від будь-яких інших – це довгостроковість, адже договір у рамках ДПП укладається терміном від 5 до 50 років. Такі договори передбачають виконання певних фінансових зобов’язань протягом всього строку дії договору. Для проектів у соціальних сферах та сфері автомобільних доріг ці зобов’язання можуть бути критичними».

Водночас держава позбавлена можливості брати довгострокові зобов’язання, оскільки діє принцип трирічного бюджетного планування.

Схвалений законопроект має гарантувати інвесторам виконання державою своїх довгострокових зобов’язань в рамках державно-приватного партнерства.

Так, інвестовані кошти дозволять модернізувати існуючу та створити нову інфраструктуру України у соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній сферах для надання якісних послуг громадянам.

Крім того, проект врегулює спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатаційну готовність автомобільних доріг загального користування державного значення, побудованих на умовах ДПП.

Читати далі

В Україні

Цього року до 10-х класів зараховуватимуть як зазвичай

Опубліковано

on

Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо набору до 10-11 класів закладів загальної середньої освіти у 2021 р.

МОН звертає увагу, що жодного випускника 9-х класів не буде позбавлено права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти.

Зарахування до 10-х класів закладів загальної середньої освіти цьогоріч, як і минулого року, відбуватиметься після видання наказу про переведення до нього учнів 9-х класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Читати далі

В Україні

Тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть

Опубліковано

on

Тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть.

Такої домовленості досягли учасники урядової наради з питань тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання.

«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», – заявив мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко.

За підсумками наради учасники домовилися напрацювати проект спільного Меморандуму, який регламентуватиме такі домовленості:

– тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними;

– буде проведено спільну роботу над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»);

– теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК «Нафтогаз» за вигідною ціною.

Прем’єр-міністр доручив Міністру розвитку громад та територій, т. в. о. Міністра енергетики, голові НКРЕКП, голові правління НАК «Нафтогазу» до 25 січня за участю Асоціації міст України та заінтересованих органів державної влади підготувати та подати Кабінету Міністрів проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2020
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram