З’їзд арбітражних керуючих вирішить фінансові питання шляхом опитування | LexInform: Правові та юридичні новини, юридична практика, коментарі
Connect with us

В Україні

З’їзд арбітражних керуючих вирішить фінансові питання шляхом опитування

Дата публікації:

Рада арбітражних керуючих України затвердила Порядок прийняття з’їздом арбітражних керуючих України рішень шляхом опитування (заочного голосування).

Його затверджено виключно з метою прийняття вкрай необхідних для функціонування організації рішень спільноти з питань фінансового забезпечення діяльності.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Питання, які можуть вирішуватися шляхом опитування (заочного голосування):

– затвердження кошторису НААКУ, її органів, а також звітів про їх виконання;

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

– встановлення розміру та порядку сплати членських внесків НААКУ;

– затвердження Положення про членські внески.

Інформування спільноти, розміщення повідомлень про початок опитування, результатів опитування, проектів рішень тощо, документів для опитування буде здійснюватися на офіційному веб-сайті НААКУ.

Опитування арбітражних керуючих має відбуватися шляхом заповнення арбітражним керуючим бюлетеня з проектом (проектами) рішення стосовно питань порядку денного з’їзду арбітражних керуючих України та подання заповненого бюлетеня до Національної асоціації арбітражних керуючих України в період проведення опитування (заочного голосування) на електронну адресу НААКУ, зазначену в бюлетені, у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

В Україні

МОН уводить вербальні оцінки для учнів 1-4 класів

Опубліковано

on

От

Міністерство освіти і науки оприлюднило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Згідно з ними однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка крім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Читайте також: Особливості переведення учнів на наступний рік навчання в наукових ліцеях

Рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату), які можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу.

Рекомендації містять також Орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів, яка дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання і покликана допомогти формувати оцінювальні судження та визначати рівень результату навчання.

Водночас заклад може розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів у освітній програмі та конкретизувати їх у частині положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу.

Наголошується, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Читайте також: Професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах, визнаватиме кваліфікаційний центр

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

– формувального оцінювання, мета якого – відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;

– підсумкового оцінювання, мета якого – співвіднести навчальні досягнення учнів з обов’язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом або освітньою програмою.

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання рекомендовано дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час його організації:

– формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей;

– визначення разом з учнями критеріїв оцінювання;

– формування суб’єктної позиції учнів у процесі оцінювання;

– створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія);

– коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Читайте також: Особливості вступу дітей загиблих захисників України на вакантні місця держзамовлення роз’яснив МОН

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання.

Основою для підсумкового оцінювання можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкову оцінку за рік рекомендовано визначати з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання.

Нагадаємо, роботодавці зможуть перевіряти документи про кваліфікацію працівників у реєстрі.

Читати далі

В Україні

Знизити облікову ставку вимагають роботодавці

Опубліковано

on

От

Федерація роботодавців України наполягає на тому, що для порятунку економіки вже зараз потрібно кардинально змінювати існуючий монетарний режим, зорієнтувавши його на досягнення цілей зайнятості та динаміки ВВП.

Так, роботодавці вимагають від:

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

  1. Верховної Ради України – внести зміни до Конституції України та Закону «Про Національний банк України», визначивши основною функцією НБУ поряд із забезпеченням стабільності гривні також сприяння довгостроковому економічному зростанню та мінімізації безробіття за досвідом розвинених країн;

Читайте також: Видатки на програми сприяння зайнятості збільшено на 500 млн грн

  1. Національного банку України:
  • терміново прийняти рішення щодо зниження облікової ставки;
  • передбачити у проекті Основних завдань грошово-кредитної політики на 2022 р. задіяння інструментів монетарної політики для стимулювання кредитування реального сектору економіки. З цією метою розробити інструменти регулювання середньострокової ліквідності банків, які задіяні в програмах кредитування підприємств реального сектору економіки (з урахуванням досвіду країн з перехідною економікою, зокрема країн Східної Європи). Розробити чіткі індикатори ефективності і механізми контролю за реалізацією таких інструментів, передбачені Основними засадами грошово-кредитної політики на 2022 р. та середньострокову перспективу;
  • продовжити внесення змін, спрямованих на лібералізацію норм щодо проведення активних банківських операцій;
  • переглянути нормативи граничного розміру вкладень банків в ОВДП та депозитні сертифікати НБУ.

Читайте також: Ставка податку за користування надрами залежатиме від ціни ресурсів на світових ринках

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Виконання зазначених вимог, за висновком роботодавців, дозволить покращити ситуацію із кредитуванням реального сектору економіки, зменшить обсяги спекулятивних операцій на фінансовому ринку, сприятиме зниженню облікової ставки НБУ, а у кінцевому підсумку – зупинить трудову міграцію з України та стимулюватиме зростання економіки.

Читати далі

В Україні

Впровадження нового шкільного меню перенесуть на початок 2022 р.

Опубліковано

on

От

Асоціація міст України інформує, що Міністерство охорони здоров’я надало роз’яснення щодо організації харчування у закладах освіти.

Відповідно до роз’яснення для здійснення закупівель вага харчових продуктів, що використовуються для приготування страв, розраховується у брутто згідно з технологічною документацією на страви та вироби.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Технологічна документація на страви та вироби – це документація із зазначенням опису технологічного процесу виробництва продукції, переліку продуктів, продовольчої сировини, речовин і супутніх матеріалів, що застосовуються в процесі приготування, даних про норми їх вмісту в кінцевому харчовому продукті, термін придатності до споживання, умов зберігання, способу реалізації (подання) споживачу, вимог до якості страв та виробів.

При користуванні збірниками рецептур страв та кулінарних виробів мають право заміняти чи виключати у рецептурах відсутні види продовольчої сировини та харчових продуктів, окрім основних складників страви або додатково включати їх у необхідних кількостях. Це не повинно погіршувати смакові та споживні властивості страв, а також порушувати технологічний режим виробництва продукції. Такі зміни до рецептур в обов’язковому порядку вносяться в технологічну документацію на страви та вироби і калькуляційні карти.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Читайте також: Як організувати харчування учнів у період карантину вирішують керівник та засновник школи

Виготовляючи продукцію власного виробництва, суб’єкти господарської діяльності у сфері громадського харчування повинні додержуватися норм витрат сировини, втрат під час кулінарного обробляння, а також норм у технологічних картах на фірмові страви і вироби, державних стандартів, технічних умов тощо, визначених нормативними документами, – перелік наведено в додатку до листа МОЗ, у якому, зокрема містяться таблиці:

– норми відходів при холодній та втрат при тепловій обробці овочів;

– втрати при холодній обробці, зберіганні і нарізанні м’яса;

– норми відходів при холодній та втрат при тепловій обробці плодів та ягід;

– відходи при холодній обробці риби замороженої;

– співвідношення крупи і рідини під час приготування каш;

– таблиця хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування (у перерахунку на 100 г їстівної частини продукту).

Читайте також: За змінами в шкільному харчуванні можна буде слідкувати онлайн

Дату обов’язкового впровадження нового шкільного меню буде перенесено з 1 вересня 2021 р. на початок 2022 р. (1 січня) – відповідні зміни вже підготовлено (проект нормативно-правового акту проходить процедуру погодження).

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що зважаючи на те, що багато шкіл уже мають укладені договори з постачальниками – розривати їх посеред бюджетного року буде незручно. Тому, нове шкільне меню з 1 вересня введуть лише ті школи, які мають змогу. Обов’язковим для всіх воно стане лише з 1 січня 2022 р.

Меню, яке було презентовано у травні, наразі доопрацьовується, а технологічні картки проходять експертизу, після чого меню буде відповідно скореговане.

На сайтах МОН і МОЗ чотиритижневе меню також буде в доступі до початку нового навчального року.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Вже йдете? Перш ніж Ви підете ...

Запрошуємо до нашого каналу Telegram

Не варто пропускати жодної актуальної новини ;)
close-link