Кожній громаді затвердять стратегію розвитку - LexInform: Правові та юридичні новини, юридична практика, коментарі
Connect with us

Законодавство

Кожній громаді затвердять стратегію розвитку

Дата публікації:

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» № 5323, яким впроваджується трирівнева система стратегічного планування: держава – регіон – громада.

Міністерство розвитку громад та територій України інформує, що у результаті введення в дію цього документа всі 1469 територіальних громад матимуть затверджені стратегії розвитку.

Вводиться новий напрям державної регіональної політики – визначення та ідентифікація окремих типів територій у регіонах, що потребують особливої уваги з боку держави, реалізацію у них необхідних програм та проектів регіонального розвитку, встановлення спеціальних механізмів їх державної підтримки.

Створюється єдина геоінформаційна система (ГІС) моніторингу розвитку кожної громади і кожного регіону.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Також передбачено, що агенції регіонального розвитку стають важливими суб’єктами регіональної політики, вони зможуть надавати платні послуги, а у заснуванні агенцій зможуть брати участь територіальні громади.

Крім того, унормовується фінансове забезпечення державної регіональної політики.

Законодавство

Особливості звернення стягнення на земельні ділянки або права на них

Опубліковано

on

От

Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 11 листопада 2021 р. № 4066/5, яким визначено особливості звернення стягнення на земельні ділянки або права на них.

Читайте також: Земельна ділянка і два конкуруючі інтереси: позиція Верховного Суду

Так, новим розділом XVIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 512/5, передбачено, що Опис та арешт земельних ділянок або прав на них здійснюються виконавцем у порядку, встановленому розд. VII Закону «Про виконавче провадження» та розд. VIII цієї Інструкції.

Реалізація прилеглої земельної ділянки, на яку звертається стягнення разом з житловим будинком згідно з ч. 2 ст. 50 Закону, здійснюється в порядку, передбаченому Законом.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Підготовка до проведення земельних торгів та їх проведення здійснюються відповідно до Земельного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Законом та Законом України «Про іпотеку», а також відповідно до Вимог щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1013.

Для здійснення примусової реалізації земельних ділянок або прав на них, на які звернено стягнення, орган державної виконавчої служби, приватний виконавець отримують доступ до електронної торгової системи, який надається на підставі укладеного договору про організацію та проведення земельних торгів з оператором відповідного електронного майданчика.

Читайте також: Інформація щодо розпаювання земель з’явилася на Публічній кадастровій карті

Оператор електронного майданчика обирається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем з переліку авторизованих електронних майданчиків, розміщеного на офіційному веб-сайті адміністратора електронної торгової системи.

Договір про організацію та проведення земельних торгів з оператором відповідного електронного майданчика для надання доступу до електронної торгової системи державним виконавцям, які відповідно до ст. 135 Земельного кодексу України виступатимуть організаторами земельних торгів, підписується керівником відповідного органу державної виконавчої служби.

Підготовка лотів для продажу на земельних торгах здійснюється відповідно до ст. 136 ЗК, а рішенням про проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них, передбаченим ч. 4 ст. 136 ЗК, є оголошення виконавця про проведення земельних торгів.

Під час оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів до витрат, здійснених на підготовку лота до продажу, зазначаються витрати, понесені у зв’язку з оцінкою земельної ділянки або прав на неї, а також виготовленням та затвердженням у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою.

Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, виконавець зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких дій суб’єкта переважного права на її купівлю.

Справжність підпису виконавця на повідомленні засвідчується нотаріусами. Витрати за нотаріальне посвідчення підпису виконавця здійснюються за рахунок коштів виконавчого провадження.

Читайте також: Реєстрація цін при купівлі-продажу земельної ділянки стане обов’язковою

Протокол про результати земельних торгів, договір за результатами проведення земельних торгів, акт про проведені електронні торги/про реалізацію предмета іпотеки підписуються виконавцем та скріплюються печаткою відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

За наявності підстав, передбачених Земельним кодексом України, для відмови у підписанні протоколу про результати земельних торгів або відмови у підписанні договору за результатами проведення земельних торгів з переможцем торгів таке рішення про відмову оформлюється актом виконавця.

Не пізніше наступного робочого дня з дня складання акта про проведені електронні торги/про реалізацію предмета іпотеки в електронній торговій системі всі арешти та заборони, накладені органами державної виконавчої служби (приватними виконавцями), з такого майна знімаються організатором (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову) відповідно до законодавства. Копії постанови про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю земельних торгів та відповідному органу (установі), якому (якій) була надіслана для виконання постанова про накладення арешту, для зняття арешту.

Також внесено зміни до Видів та розмірів витрат виконавчого провадження, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 р. № 2830/5.

Нагадаємо, нова Методика нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Читати далі

Законодавство

Визначено правила ведення обліку товарних запасів ФОП

Опубліковано

on

От

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку» від 3 вересня 2021 р. № 496.

Затверджений Порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб – підприємців (ФОП), у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до Закону зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Читайте також: Законопроект № 5600: фіскальний тиск і заручники-підприємці

Форма ведення обліку товарних запасів, визначена додатком до цього Порядку, який ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі, та має містити зазначені в довільному порядку дані ФОП: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки ФОП або серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті, податкова адреса, назва та адреса місця продажу (господарського об’єкта) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік. Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститися на титульному аркуші.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

ФОП вносить відомості до Форми обліку в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер рядка, в якому здійснено відповідний запис;

2) у графі 2 – дата здійснення запису;

3) у графах 3 – 6 – реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), найменування суб’єкта господарювання – постачальника або отримувача, його РНОКПП або код згідно з ЄДРПОУ/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті);

4) у графі 7 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про надходження товару;

5) у графі 8 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про вибуття товарів (крім даних щодо продажу через реєстратор розрахункових операцій / програмний реєстратор розрахункових операцій).

Читайте також: Інспектори Держпродспоживслужби визначатимуть штрафи залежно від ризиковості підприємства

Вибуттям товарів для цілей цього Порядку вважається:

  • продаж товарів з розрахунком в безготівковій формі, який здійснено у встановлених законодавством випадках без застосування реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій;
  • внутрішнє переміщення товару між належними одній ФОП місцями продажу (господарськими об’єктами) та/або місцями зберігання;
  • знищення або втрата товару;
  • повернення товару постачальнику;
  • використання товарів на власні потреби;

6) у графі 9 зазначаються примітки, передбачені цим Порядком.

Записи у Формі обліку ведуться в хронологічному порядку надходження або вибуття товарів.

Для ФОП, в яких виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до Форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такої ФОП на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів.

Нагадаємо, фізичних осіб-підприємців долучено до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Читати далі

Законодавство

Політиків хочуть зобов’язати проходити психіатричний огляд

Опубліковано

on

От

П’ятнадцять депутатів Верховної Ради пропонують парламенту зобов’язати політиків проходити психіатричний та наркологічний огляд до моменту балотування чи призначення.

Читайте також: Депутатів зобов’яжуть проходити наркологічний та психіатричний огляд

У наркологічному огляді передбачається аналіз крові на наркотичні речовини. Про це йдеться в законопроекті № 6262 від 2 листопада. Згідно з документом, суб’єктами, на які поширюється дія цього закону, є особи, які реєструються кандидатами на такі посади: президент; депутат Ради та парламенту АРК; депутат сільської, селищної, міської ради; сільський, селищний, міський голова та депутат районної та обласної ради.

Також перевірку повинні проходити особи, які висуваються для призначення на такі посади, такі як: прем’єр-міністр, член Кабінету Міністрів, керівник апарату ВРУ, директор НАБУ, голова НАЗК, генпрокурор та голова Нацбанку, секретар РНБО, керівник Офісу Президента України, його перший заступник і суддя Конституційного Суду.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Читайте також: Висновку комісії лікарів-психіатрів про ознаки психічного розладу у пацієнта недостатньою для його примусової госпіталізації до психіатричного закладу

Порядок проведення обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду суб’єктів, на яких поширюватиметься дія цього закону, затверджується Кабміном.

Серед авторів законопроекту співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко та член цієї депгрупи Ганна Скороход, голови комітетів ВРУ з прав людини Дмитро Лубинець та із соціальної політики Галина Третьякова.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Вже йдете? Перш ніж Ви підете ...

Запрошуємо до нашого каналу Telegram

Не варто пропускати жодної актуальної новини ;)
close-link