Connect with us

Законодавство

Нові заходи з підвищення енергоефективності до 2030 р.

Міністерство енергетики спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження розробили проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року».

Проектом передбачено:

  • визначення напрямів запровадження енергоефективності на 2030 рік;
  • схвалення Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року;
  • затвердження трирічного плану заходів з його реалізації у 2020-2022 роках.

Проектом передбачено цілу низку секторальних та міжсекторальних заходів з підвищення енергоефективності (співфінансування енергоощадних заходів у житловому секторі, розвиток енергосервісу, санація будівель органів влади, широке впровадження енергоменеджменту, сертифікація енергоефективності будівель, розвиток електротранспорту та інфраструктури зарядних станцій, підвищення ефективності систем теплопостачання тощо).

Особливістю плану є необхідність підвищення енергоефективності не тільки в контексті кінцевого споживання енергії, але і на етапах виробництва та транспортування енергії задля запровадження європейських механізмів скорочення енергоспоживання, економії видатків на оплату енергоносіїв, зменшення обсягу шкідливих викидів у довкілля, посилення конкурентоспроможності економіки, масштабуванню бізнесу в сфері будівництва та суміжних галузях, використання більш сучасних технологічних рішень.

Законодавство

На енергоефективність громадських будівель Уряд позичить 300 млн євро

Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”» від 23 вересня 2020 р. № 1171-р.

Уряд визнав за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» у розмірі 300 млн євро.

Міністерству фінансів за участю Міністерства розвитку громад та територій доручено укласти з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами – учасниками проекту договори про надання субкредитів, передбачивши в них вид забезпечення виконання зобов’язань з обслуговування та погашення субкредитів.

Розмір плати за надання субкредитів зазначеним місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, державним та комунальним підприємствам – учасникам проекту становить 0,5 % річних вибраної та непогашеної суми позики.

Читати далі

Законодавство

На обладнання для власного виробництва розстрочать сплату ПДВ

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України» від 23 вересня 2020 р. № 878.

Як зазначають члени Федерації роботодавців України, вони неодноразово зверталися до митних органів з заявою та пакетом документів з метою отримання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України, але за результатами розгляду отримували відмову у наданні з посиланням на неврегульованість норм цієї Постанови та не приведення її у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України № 1200 від 18 грудня 2018 р. «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України», якою Державну фіскальну службу України було реорганізовано та утворено шляхом поділу Державну податкову службу України та Державну митну службу України та всі функції митного напряму ДФС передані до ДМСУ. Тобто з суто формальних причин.

Уряд вніс технічні правки до Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 85, що надають можливість бізнесу скористатися наданим законом правом на розстрочення.

Читати далі

Законодавство

Призначати та звільняти керівника системи БПД буде Міністр юстиції

Як повідомляє прес-центр безоплатної правової допомоги, Уряд затвердив зміни до Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги.

Змінами до Положення до повноважень Наглядової ради Координаційного центру віднесено визнання роботи керівника системи задовільною чи незадовільною. Таке рішення буде прийматися за результатами оцінювання діяльності директора Координаційного центру 2/3 голосів від складу Наглядової ради та подаватися на розгляд Міністру юстиції.

Крім того, змінено процедуру відбору кандидатів на посаду директора Координаційного центру. Наглядова рада рекомендуватиме Міністру юстиції кандидатів, які отримали три найвищі конкурсні бали за результатами проведеного конкурсу. Такі рекомендації повинні містити обґрунтування щодо доцільності призначення на посаду кожного з кандидатів, який успішно пройшов конкурс.

Відтепер повноваження щодо призначення та звільнення керівника системи БПД покладені на Міністра юстиції (відповідно до попередньої редакції Положення призначав на посаду та звільняв з посади державний секретар Мін’юсту за обґрунтованим поданням Наглядової ради).

Читати далі

В тренді

Telegram