Connect with us

Законодавство

Нові заохочення для податківців

Дата публікації:

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної податкової служби України» від 15 жовтня 2020 р. № 613.

Відповідно до затвердженого Положення встановлено такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної податкової служби України:

– Подяка Державної податкової служби України – до відзначення можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи, як правило, не менше ніж один рік;

– Грамота Державної податкової служби України – до відзначення можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи, як правило, не менше ніж два роки;

– Почесна грамота Державної податкової служби України – до відзначення можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи, як правило, не менше ніж три роки;

– нагрудний знак «Почесний працівник Державної податкової служби України» – до відзначення можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи не менше ніж п’ять років.

В окремих випадках за вагомий особистий внесок у забезпечення розбудови та реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нагрудним знаком можуть бути представлені особи апарату ДПС та її територіальних органів, які мають стаж роботи не менше ніж три роки.

Нагороджені нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї самої нагороди.

Відзначення відомчими відзнаками здійснюється, як правило, в такій послідовності: Подяка, Грамота, Почесна грамота, Нагрудний знак.

Працівники, які були відзначені державною нагородою, Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України, відомчими заохочувальними відзнаками ДПС, не можуть бути представлені до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками ДПС протягом року.

До стажу роботи, який дає право на висунення кандидатів до відзначення відомчими відзнаками, зараховується стаж роботи у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства доходів і зборів України» від 16 липня 2013 р. № 275.

Законодавство

За сексизм – до 7 діб адміністративного арешту

Опубліковано

on

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму у суспільстві» № 4598.

Змінами до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» пропонується визначити, що сексизм – будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі Інтернет або поза нею і скеровані на (або спричиняють): порушення власної гідності або прав людини чи групи людей; сексуальну, психологічну шкоду або страждання особи чи групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку та посилення ґендерних стереотипів (ст. 1).

Сексизм та дискримінація за ознакою статі забороняється. Не вважаються сексизмом та дискримінацією за ознакою статі (ст. 6):

  • спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;
  • обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;
  • різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
  • особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я;
  • позитивні дії.

Особа, яка вважає, що стосовно неї було вчинено сексизм, застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об’єктом сексуальних домагань або постраждала від насильства за ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом (ст. 22).

Також змінами до п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про рекламу» передбачається, що у рекламі забороняється, зокрема вміщувати прояви сексизму.

Іншим законопроектом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за прояви сексизму у суспільстві» № 4599 пропонується, зокрема викласти у новій редакції ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, якою передбачити, що вчинення сексизму, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення, – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Читати далі

Законодавство

Медичні профілактичні огляди школярів – щороку за місцем медичного обслуговування

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти» від 20 січня 2021 р. № 31.

Відповідно до затвердженого Порядку медичне обслуговування учнів здійснюється медичним працівником, який, як правило, входить до штату закладу освіти. У разі відсутності у закладі освіти медичного працівника заклад освіти укладає із закладом охорони здоров’я, що провадить господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, загальна практика – сімейна медицина), закладом з надання первинної медичної допомоги – територіальним центром первинної медико-санітарної допомоги або фізичною особою – підприємцем, які провадять господарську діяльність з медичної практики, договір про медичне обслуговування учнів.

Обов’язкові медичні профілактичні огляди проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування учня у присутності його батьків або інших законних представників.

У разі проживання учнів у віддаленій від закладів охорони здоров’я місцевості зазначені огляди проводяться щороку медичними працівниками закладів охорони здоров’я у закладах освіти на підставі рішення відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та з питань освіти місцевих держадміністрацій.

У такому разі перед проходженням медичного огляду батьки учня або інші законні представники надають інформовану згоду на проведення медичного огляду згідно з формою первинної облікової документації, встановленою МОЗ.

Під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають та проводять обстеження учнів, роблять висновок про стан їх здоров’я, який оформляють згідно з формою первинної облікової документації, встановленою МОЗ, визначають групу для занять фізичною культурою, надають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування та здійснення інших заходів.

За місцем медичного обслуговування учня за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учня видається довідка за формою, встановленою МОЗ, його батькам або іншим законним представникам для надання до закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

Профілактичні щеплення проводяться у порядку, встановленому МОЗ.

За місцем медичного обслуговування учня та за результатами проведених щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень видається довідка (за формою, встановленою МОЗ) батькам учня або іншим законним представникам для подання до закладу освіти у порядку, встановленому законодавством.

Узагальнена інформація за результатами щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів щодо загального стану здоров’я учнів доводиться щороку медичним працівником закладу освіти до відома педагогічних працівників та керівника закладу освіти.

Також Міністерство охорони здоров’я має у тримісячний строк затвердити примірний перелік медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти.

Міністерству освіти і науки та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Водночас, визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком до цієї постанови.

Читати далі

Законодавство

2670 грн – розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 20 січня 2021 р. № 29.

Новим абзацом примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» визначено, що посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 2670 гривень, з 1 грудня 2021 р. – 2893 гривні.

Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи державної влади, інші державні органи мають привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано вжити заходів до приведення власних нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.

Постанова застосовується з 1 січня 2021 р.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної податкової служби України
||
№ Документа: 613
Дата прийняття: 15.10.2020
Дата набрання чинності: 17.11.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: 02.11.2020
Номер реєстрації в Мінюсті: 1073/35356
Внутрішній номер документа: Немає

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2020
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram
Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної податкової служби України
||
№ Документа: 613
Дата прийняття: 15.10.2020
Дата набрання чинності: 17.11.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: 02.11.2020
Номер реєстрації в Мінюсті: 1073/35356
Внутрішній номер документа: Немає