Connect with us

Законодавство

Визначено три види індивідуальної форми навчання

Дата публікації:

Набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» від 10 липня 2019 р. № 955.

Зокрема, у новій редакції викладено Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Заклади освіти тепер можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою, сімейною (домашньою) формою та у вигляді педагогічного патронажу. Дані щодо доступності тієї чи іншої організованої форми здобуття освіти розміщуватимуться на сайтах шкіл.

На навчання за індивідуальною формою можна подати заявку як до початку навчального року, так і перевести на неї учня потім, але не пізніше як за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Це обмеження не стосується переведення осіб на педагогічний патронаж.

Для дітей, які навчаються за кордоном, чи які проживали / проживають на тимчасово окупованій території України, території проведення АТО, тощо, зарахування чи переведення на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Для учнів індивідуальної форми навчання розроблятимуться індивідуальні навчальні плани, програми розвитку (для осіб з особливими освітніми потребами), надаватиметься доступ до безкоштовного користування навчальними посібниками, літературою бібліотечного фонду, а також доступ до наукової, виробничої, спортивної інфраструктури закладу освіти, тощо. Батьки зможуть брати участь у розробленні індивідуального навчального плану та погоджувати його.

На екстернатну форму можуть бути зараховані особи, які є громадянами України та здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном; які прискорено опанували, в тому числі самостійно, зміст навчальних предметів одного або декількох класів; тощо.

Здобуття освіти за сімейною формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно. Батьки зможуть залучати до організації навчання інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі тих, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

Відповідно, батьки обиратимуть заклад освіти, де буде організовано навчання за сімейною формою, та несуть відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні чинних стандартів. Заклад загальної середньої освіти території обслуговування не може відмовити в зарахуванні особи на таку форму навчання.

Учні проходитимуть оцінювання навчальних досягнень не рідше 4 разів на рік, у тому числі складатимуть підсумкове (семестрове/піврічне та річне) оцінювання, а також атестацію. Завдання для підсумкового оцінювання та атестації складатиме заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах. За результатами оцінювання учні зможуть залишитися на домашній формі навчання, або, у разі першого та повторного непроходження оцінювання, будуть переведенні на інституційну форму.

Педагогічний патронаж може бути організовано для осіб, які проживають у селах і селищах та їх кількість становить менше ніж 5 осіб; учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні;  дітей-біженців, тощо.

Законодавство

Розгляд клопотань про дозвіл на проведення розвідувальних заходів не фіксуватимуть технічними засобами

Опубліковано

on

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням розвідувальних заходів» від 21 травня 2021 р. № 1473-IX.

Змінами до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що:

– при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом, крім справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів (ч. 6 ст. 11);

– голова апеляційного суду здійснює відповідно до Закону України «Про розвідку» повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності та/або призначає суддю (суддів) з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів (п. 9-1 ч. 1 ст. 29).

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Законодавство

Скасовано мораторій на пені та штрафи за кредитними договорами з громадянами із зони АТО/ООС

Опубліковано

on

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг» від 19 травня 2021 р. № 1451-IX.

Змінами до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»:

– скасовано мораторій на нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з громадянами України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими ч. 4 ст. 4 цього Закону, якщо такі договори укладені після 1 травня 2021 р. або до яких після 1 травня 2021 р. за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій (ст. 2);

– встановлено, що заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці, не поширюються на нерухоме майно громадян України, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб – суб’єктів малого і середнього підприємництва, місцем розташування якого є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими ч. 4 ст. 4 цього Закону, оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після 1 травня 2021 р., або за договорами, до яких після 1 травня 2021 р. за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій (ст. 9).

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Нагадаємо, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» протягом терміну дії цього Закону щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить громадянам України (у тому числі фізичним особам – підприємцям) або юридичним особам – суб’єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зупиняється дія ст. 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), ст. 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), ст. 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти), ст.ст. 41, 4347 (у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах) Закону України «Про іпотеку».

Читати далі

Законодавство

Вимоги до набуття статусу адвоката змінять

Опубліковано

on

Набрав чинності Указ Президента України «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки» від 11 червня 2021 р. № 231/2021, яким затверджено вказану Стратегію, що включає:

1) розвиток системи правосуддя:

  • покращення доступу до правосуддя;
  • зміцнення незалежності судової влади та підзвітності суспільству;
  • суддівська кар’єра та відповідальність суддів;
  • система органів прокуратури;
  • удосконалення інституту адвокатури, зокрема посилення гарантій адвокатської діяльності, її видів і професійних прав адвокатів, удосконалення самоврядності адвокатури, конкретизацію підстав, процедур притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та порядку оскарження рішення про притягнення до такої відповідальності, запровадження інституту спрощеного дисциплінарного провадження, удосконалення порядку розгляду скарг на дії адвоката, перегляд вимог щодо набуття права на зайняття адвокатською діяльністю, запровадження прозорої процедури проведення єдиного кваліфікаційного іспиту, стажування кандидатів, порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

2) розвиток конституційного судочинства, зокрема удосконалення:

  • механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного Суду України та дотримання ними стандартів професійної етики;
  • процедур конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, ефективної перевірки їх на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності та високим моральним якостям (із можливим залученням міжнародних експертів).

Водночас, визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки».

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8
||
№ Документа: 955
Дата прийняття: 10.07.2019
Дата набрання чинності: 20.08.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 02.08.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 852/33823
Внутрішній номер документа: Немає

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8
||
№ Документа: 955
Дата прийняття: 10.07.2019
Дата набрання чинності: 20.08.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 02.08.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 852/33823
Внутрішній номер документа: Немає