Connect with us

Думка експерта

Політично значущі особи і прозорість фінансової системи України: реалії, виклики й рішення

Опубліковано

Вплив та доступ до великих фінансових ресурсів  — важлива й актуальна тема для багатьох країн, зокрема, і для України. Пов’язано це з участю політично значущих осіб (в міжнародній практиці прийнятий термін “politically exposed person”, далі  — PEP) у фінансових транзакціях, що може створювати великий ризик відмивання грошей та інших фінансових злочинів. Що ж собою являють PEP? Це люди, які займають або займали в минулому важливі державні посади згідно з переліком в Законі України № 361-IX. До прикладу, глави держав або уряду, високопосадові політики, вищі урядові, судові або військові чиновники, керівники державних корпорацій, лідери політичних партій тощо. Крім цього, вони мають потужну вагу та потенціал впливати на стабільність та безпеку фінансової системи країни. Пропоную детальніше розібратися із аспектами PEP в українському законодавстві й міжнародними стандартами.

Григорій Мамка, депутат Верховної Ради України IX скликання, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Свого часу, 6 грудня 2019 Верховна Рада України підтримала в цілому Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Даний Закон в новій редакції, набрав чинності 28 квітня 2020 року. Що стосується основних змін та нововведень, які були передбачені Законом, то по-перше, у прийнятій редакції введено термін «політично значущі особи», який передбачає, що ними є фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. По-друге, термін «національні публічні діячі» перейшов з минулої редакції Закону. Основні відмінності по цьому терміну передбачають саме пожиттєвий статус, як для самої особи, так і для її близьких осіб, серед яких дружина, діти, батьки, тощо. По-третє, Директива ЄС 2015/849, на виконання якої було прийнято Закон у 2020 році. Згідно з нормами статті 22 Директиви, у разі якщо політично значущій особі більше не довірена висока державна чи висока публічна функція з боку міжнародної організації, тоді суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) вважають, що ризики, пов’язані з нею, тривають протягом 12 місяців. Ці заходи залишаються чинними доки не буде підтверджено, що вона більше не є джерелом ризику, притаманного публічним посадовим особам

Читайте також: Стан і проблеми протидії корупції в органах виконавчої та законодавчої гілок влади в Україні на 2023 рік

Одним із ключових чинників боротьби зі злочинами, пов’язаними з грошима, є забезпечення прозорості та ефективності управління фінансовими ризиками. Міжнародні стандарти встановлює Financial Action Task Force on Money Laundering (далі  — FATF). Це міжурядовий орган, який розробляє стандарти та сприяє ефективній імплементації правових, регуляторних та оперативних заходів для боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та інших загроз цілісності фінансової системи. Спільно з іншими міжнародними зацікавленими сторонами FATF, також, здійснює заходи для виявлення вразливостей на національному рівні з метою захисту міжнародної фінансової системи від незаконного використання. Саме адаптація термінології та правових підходів у національному законодавстві України до вимог FATF допомагає забезпечити високий рівень відповідності та співпраці з іншими країнами у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Додам, що Рекомендації вироблені FATF складаються з комплексної та послідовної структури заходів, які призначені для ефективної боротьби країн з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Оскільки країни мають різні правові, адміністративні та операційні рамки, а також різні фінансові системи, вони не можуть застосовувати однакові заходи для протидії цим загрозам. Вони являють собою заходи до політично значущих осіб, повноваження яких припинено і які мають базуватись на підставі ризику та не залежати від часових обмежень (s. 44 FATF Guidance: politically exposed persons (recommendations 12 and 22).

У всьому світі ведеться контроль за фінансовими операціями PEP. Фінансові установи зобов’язані виявляти їх серед своїх клієнтів і встановлювати джерела їхніх доходів. Проте, самі підходи щодо PEP кожна країна регулює по своєму. До прикладу, для таких країн як Австрія, Бельгія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Молдова, Польща, Словенія, Велика Британія, Нідерланди, Франція встановили термін в 1 рік. Швеція, Швейцарія – 1,5 року. Албанія – 3 роки. Бразилія та Канада  – 5 років. США – поширюється тільки на іноземних PEP. Таким чином, в міжнародному законодавстві кожна країна встановлює свій строк для посиленої перевірки PEP вже після залишення посади.

Читайте також: Міжнародні стандарти у сфері протидії корупції: як їх впроваджують в Україні?

У листопаді 2022 року було підтримано три мої поправки до урядового Закону № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Законом передбачається виключення необмеженого строку PEP до 3 років, як це було до 2021 року в нашій країні, тобто повернення строку у 3 роки, коли проводяться посилені заходи перевірки PEP та їх близьких осіб.

Однак, у травні цього року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Парламенті проект Закону № 9269 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами». Розберемо важливі деталі та особливості цього законопроекту. Безпосередньо, проектом Закону пропонується виключити автоматичне припинення статусу публічного діяча, якщо фізична особа не виконувала визначної публічної функції протягом трьох років. Крім того, передбачається розширення ознак порогової фінансової операції фінансовими операціями клієнта, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника такої фінансової операції є громадянином або проживає в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Зазначу, що у разі, коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців, а СПФМ під час проведення належної перевірки підтверджує, що така особа більше не несе ризику, характерного для політично значущих осіб, за таких умов суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право утриматись від застосування щодо неї, її сім’ї та пов’язаних осіб заходів, передбачених пунктами 2–4 частини тринадцятої статті 11 Закону.  До того ж, одним із можливих варіантів є компромісний проект, який на даний час обговорюється в Комітеті з питань податкової політики.

Також, зумовлено встановлення штрафу за порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу у випадку відсутності належної системи управління ризиками, включаючи присвоєння клієнтам необґрунтованого рівня ризику, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій та встановлення (продовження) ділових відносин з такими клієнтами.

Читайте також: Концептуальні засади стратегії запобігання і протидії політичній корупції: міжнародний та національний досвід

Однак, в даному питанні є низка суперечностей про які варто зазначити. Якщо статус PEP не буде автоматично припинятися через 3 роки, у такому разі суб’єкти первинного фінансового моніторингу, а це, важливо зазначити, не лише банки — залишатимуться під цим пожиттєвим статусом і він діятиме для всіх родичів й пов’язаних осіб. Більше того, спочатку при проведенні фінансових операцій будуть перевіряти та відмовляти, навіть через 10 років, а PEP своєю чергою повинен буде оскаржувати рішення суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Це буде відбуватися невідомо у якій формі і також незрозуміло скільки реально займе часу й загалом даний процес не одномоментний. Тому, я вважаю, що все ж таки потрібно залишити строк статусу PEP у 3 роки.

Отже, кожна країна визначає й відповідно ухвалює рішення про визначення строку дії PEP та періоду для посиленої перевірки причетних осіб після того, як вони залишили посади. Однак, що стосується питання політично значущих осіб в нашій країні, то я вважаю, що важливо не лише зосереджуватись на самій особі PEP, але й не забувати про їхніх близьких — дітей, родичів та інших осіб, пов’язаних з ними. Я вважаю, що все ж таки потрібно залишити строк статусу PEP у 3 роки. Крім того, встановлений конкретний строк щодо PEP є ключовим кроком у забезпеченні прозорості та ефективності боротьби з корупцією та фінансовими злочинами. Таким чином, це сприятиме забезпеченню й посиленню міжнародної співпраці та боротьбу з корупцією та фінансовими злочинами на всіх рівнях. Встановлення врегульованого строку перевірки для всіх політично значущих осіб, незалежно від їхнього статусу допоможе забезпечити рівні умови та сприятиме посиленню міжнародної співпраці у даній сфері. Оскільки боротьба з корупцією та злочинністю вимагає рішучих та серйозних рішень й прозорої політики, а також постійного зворотного зв’язку та вдосконалення механізмів контролю. Наостанок зазначу, що незалежно від здійснюваних поправок щодо строку дії РЕР, суттєве впливове вирішення полягає в належному функціонуванні самої системи, а також суб’єктів фінансового моніторингу. Реальна можливість оскарження рішень цих суб’єктів також відіграє вагому роль. Слід відзначити, що без належної реалізації цих аспектів, навіть у випадку внесення змін до строку дії РЕР – суттєвих змін очікувати не варто, більше того це лише стане вагомою перепоною аби з Україною не рахувалися на міжнародній арені.

Григорій Мамка, депутат Верховної Ради України IX скликання,
доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Продовжити читання →

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.