Connect with us

Думка експерта

Штучний інтелект як винахідник. Зміна парадигми в праві інтелектуальної власності

Опубліковано

Олександр Воронцов, практикуючий адвокат та експерт у сферах криптовалют, блокчейну та ІТ

На сьогодні можливості систем штучного інтелекту, що розвиваються, піддають традиційне патентне право серйозній перевірці.

Чи може ШІ бути творцем?

Розвиток штучного інтелекту (ШІ) призвів до того, що правові та етичні норми, пов’язані з правами інтелектуальної власності (ІВ), зазнали серйозних змін. Райан Ебботт, один із провідних учасників дискусії, стверджує, що ШІ слід визнати винахідником, а його творіння — патентоспроможними (Abbott, 2020; Chesterman, 2021). Традиційне патентне право завжди було зосереджене на людській винахідливості та участі.

Читайте також: 300% вартості цифрового контенту – штраф за порушення прав споживачів такого контенту

Наразі можливості систем штучного інтелекту, що розвиваються, піддають традиційне патентне право серйозній перевірці, оскільки ШІ все частіше використовуються в творчому процесі й може створювати твори та інновації, що наближаються до патентних вимог щодо новизни, неочевидності та корисності (Burk & Lemley, 2003; Menell, 2020). Наразі відбувається важлива дискусія про місце ШІ в праві, зокрема в патентному праві. У зв’язку з цим виникає критичне питання: чи може ШІ бути творцем, що традиційно вважається прерогативою людини? Це дослідження ставить під сумнів існуючі правові рамки і живить філософські та етичні дискусії про те, як визначається творчість в епоху машин (Hilty, Liu & Zaichkowsky, 2019).

Аргументи Ебботта

Зосередження на результаті, а не на походженні. Це суттєва зміна традиційного уявлення про те, що право ІВ повинно зосереджуватися на тому, звідки з’явилася інновація, а не на тому, що вона створила. На його думку, суть патентного права полягає в тому, що корисність, новизна та неочевидність повинні визначатися за їхніми власними достоїнствами, незалежно від того, виробляє щось людина чи система штучного інтелекту? Такий підхід може переосмислити інструменти, що використовуються для визначення патентоспроможності, змістивши фокус з того, як продукт був розроблений, на те, що він може робити (Abbott, 2020).

Переосмислення творчості та винахідництва. Щодо зростаючої здатності ШІ створювати нові та інноваційні підходи, Ебботт пропонує запровадити нове визначення творчості та винахідництва. Оскільки системи штучного інтелекту відіграють усе важливішу роль у творчому процесі, він пропонує переглянути правову базу. Як на його погляд, таке переосмислення матиме глибокі наслідки для прав інтелектуальної власності та того, що вважатиметься «винахідництвом» (Abbott, 2016 р.).

Процес мислення ШІ не має значення. Ебботт підкреслює, що слід зосередитися на тому, що виробляє ШІ, а не на тому, як він мислить. Він каже, що правова система не повинна загрузнути у філософських суперечках про те, що означає «мислення», а краще визначити, спостерігаючи за процесами ШІ, чи призводять вони прямо або опосередковано до фактичного результату. Переосмислення концепції «свідомого винахідника» може зробити патентну систему більш відкритою для всіх досягнень й орієнтованою на результат (Abbott, 2020 р.).

Сприяння інноваціям. На думку Еббота, ставлення до систем ШІ як до винахідників може прискорити розробку значно ефективнішого програмного забезпечення. Це може означати не лише швидше вирішення складних проблем, а й прискорення соціального розвитку. Таке визнання дає змогу припустити, що може бути створено середовище для інновацій із більшим динамізмом, що сприятиме подальшій співпраці людей і ШІ (Abbott, 2020 р.).

Читайте також: Доповідай та Buntar Aerospace запустили #Клич_тилу: потрібні ще 150 тиловиків, щоб забезпечити українських військових дронами зі ШІ. Як долучитися?

Адаптивність правової бази. Інновації на основі ШІ вимагають адаптації існуючих правових рамок. Ебботт зазначає, що чинні закони були прийняті, коли ніхто не передбачав ролі ШІ в творчості та винахідництві. Завдяки такій еволюції законів творчий потенціал ШІ може бути використаний повніше ніж зараз, і в той же час інновації, звідки б вони не походили, завжди матимуть захист та заохочення (Abbott, 2016 р.).

Економічні та соціальні вигоди. За оцінкою Еббота, патентування винаходів ШІ та визнання його ролі як винахідника має значні економічні та соціальні переваги. Він бачить майбутнє, в якому патенти на основі ШІ можуть сприяти підвищенню продуктивності та прибутку, стимулюючи економічний прогрес. Крім того, таке визнання приваблює нові значні інвестиції в дослідження і розробку ШІ.

Таким чином, пропозиція Еббота патентувати винаходи ШІ є прогресивним підходом до права інтелектуальної власності. У цьому Ебботт сподівається кинути виклик традиційному розумінню творчості та винахідництва, наголошуючи на тому, що практичні результати в поєднанні із соціальним впливом повинні бути винагороджені. Він також закликає до створення гнучкої правової системи, здатної пристосуватися до інновацій, стимульованих самим ШІ. Його позиція вимагає значного перегляду юридичної практики, щоб врахувати, як змінюється світ під впливом ШІ в різних сферах.

Традиційні погляди та виклики

Традиційне право ІВ зосереджується на творчості людини. Винахідницькому ШІ бракує людиноподібних розумових процесів і творчих здібностей, життєво важливих для винахідництва, кажуть критики (Kaufman, 2023 р.). Є побоювання, що надання ШІ статусу винахідника стане питанням ефективності машини, а не людської творчості (Shneiderman, 2020 р.). Коли існують ризики, виникають етичні питання щодо підзвітності у винаходах, керованих ШІ (Kelly, 2019 р.). Сьогодні багато критиків вважають, що якщо корпоративні монополії розвиватимуться навколо попереднього патентування ШІ, то вони придушуватимуть конкуренцію і загрожуватимуть робочим місцям, впливаючи на оцінку людських навичок (Kaufman, 2023 р.).

Штучний інтелект розглядається лише як засіб роботи, що залежить від людського вкладу й керівництва. Така творчість ШІ викликає певні сумніви щодо того, чи можна її запатентувати (Shneiderman, 2020 р.). Загалом, думка Ебботта є передовою, але в той же час досить сирою, проте над нею варто поміркувати. Першою проблемою може стати збереження інновацій, орієнтованих на людину, по-друге, що важливіше, можуть виникнути етичні міркування, соціально-економічні наслідки та поточні обмеження технічних можливостей ШІ.

Творчість та винахідництво в еволюції

Незважаючи на можливості ШІ, Ебботт закликає заново відкрити для себе творчість і винахідництво (Abbott, 2016 р.). Традиційно ці поняття вважалися невід’ємними атрибутами людини. Вони належали або індивідуальному, або колективному людському інтелекту. Порушуючи ці традиційні уявлення, підприємці та бізнесмени виступають за визнання штучного інтелекту винахідником (Johnson, 2021 р.), визнаючи, що ШІ все частіше бере участь у творчих процесах і заперечують монополію людини на творчість.

Ті, хто виступає проти, кажуть, що хоча машина може спонтанно створювати величезну кількість нових продуктів без участі людини, вона принесе цінність в одних місцях, але поставить під загрозу інші та загрожуватиме майбутньому креативності людства (Gervais, 2020 р.).

Читайте також: Торговельну марку «Зроблено в Україні» можна використовувати безоплатно

Глобальні виклики. Проблема того, як ШІ вписується в світ ІВ, є дуже складною й охоплює багато різних правових систем по всій планеті. Це виклик гармонізації різних правових позицій. Консенсус між провідними патентними відомствами, такими, як Європейське патентне відомство (ЄПВ) і Відомство США з патентів і торговельних марок (ВПТМ), полягає в тому, що системи штучного інтелекту не можуть бути юридично визнані винахідниками. Наприклад, у справі DABUS ЄПВ ухвалило варте уваги рішення. ЄПВ постановило, що винахідники повинні бути людьми, і цю думку поділяє ВПТМ США. Політичні позиції двох потужних патентних відомств демонструють міжнародну дискусію про те, якою мірою ШІ повинен брати участь у творчій та винахідницькій роботі.

Різноманіття поглядів

Дискусія про ШІ та право ІВ є міжнародною, з різними точками зору. Наприклад, Рохан Дешпанде і Каран Камат розглянули питання патентоспроможності з точки зору Індії (справа DABUS). Їхнє дослідження показує, як індійське патентне законодавство вирішує проблеми, порушені винахідниками штучного інтелекту, такими, як DABUS, і робить внесок у міжнародне мислення в юридичних дослідженнях. Центральне значення справи DABUS полягає в тому, що вона порушує фундаментальні питання про творчість, винахідництво та машинне навчання в епоху, де панує ШІ. Він відіграє певну роль у ширшій глобальній дискусії (Deshpande & Kamath, 2020 р.; Johnson, 2021 р.).

Сьогодні юрисдикції пристосовують використання штучного інтелекту до своїх правових структур, відображаючи місцеві традиції та політичні цілі. Така варіативність підкреслює складність та зростаючу роль штучного інтелекту у праві ІВ у всьому світі.

Більше того, включення в ШІ моделей з відкритим кодом робить баланс між правами ІВ та спільними інноваціями ще більш важливим. Моделі з відкритим кодом допомагають інноваціям роблячи технології ШІ широкодоступними, сприяючи співпраці та знижуючи витрати. Однак штучний інтелект з відкритим кодом загрожує традиційним правам інтелектуальної власності. Систему з відкритим вихідним кодом можна вільно використовувати й навіть модифікувати або поширювати (з належним зазначенням автора), що підриває ексклюзивні права на патенти та авторські права.

Користь ШІ як винахідника в реальному світі

У разі успіху, концепція ШІ-винахідника матиме далекосяжні наслідки в багатьох різних сферах. У сфері охорони здоров’я штучний інтелект може трансформувати догляд за пацієнтами, підвищивши точність діагностики для поліпшення персоналізованих планів лікування й пошуку ліків. Це зробить медичні послуги більш ефективними та економічними.

Сьогодні штучний інтелект впливає на автомобільну промисловість, керуючи захоплюючими інноваціями у сфері самокерованих авто, технологій безпеки та виробничих процесів. В основі цих розробок лежить технологія ШІ, яка дозволить галузі досягти безпрецедентного рівня ефективності та безпеки. Інтеграція штучного інтелекту — це ключ, який відкриває майбутнє, де водіння стане безпечнішим і приємнішим.

Впровадження ШІ змінить традиційні галузі та малий бізнес, зробивши їх більш адаптивними та інноваційними, щоб конкурувати. Ймовірно, зміниться й середовище зайнятості, оскільки зросте попит на навички роботи зі штучним інтелектом та технологіями. Поява ШІ означатиме не лише втрату робочих місць у деяких галузях, але й принесе нові можливості для бізнесу. Якщо штучний інтелект буде визнаний винахідником, він може стимулювати швидкий технологічний прогрес у кількості та різноманітті, якого ми відчайдушно потребуємо.

Висновок

Пропозиція професора Еббота патентувати винаходи, створені ШІ, й визнавати штучний інтелект як винахідника є одночасно і новою, і суперечливою. Це руйнує стандартні уявлення про творчість і винахідництво, спонукаючи нас до переоцінки законів і соціальних норм, заснованих на зростаючій потужності штучного інтелекту.

Пропозиції професора Еббота, покликані задовольнити практичні потреби інновацій, викликають широкі дискусії. Він піднімає складні юридичні питання про те, хто є винахідником, а також про природу прав інтелектуальної власності, коли йдеться про ШІ.

Джерело: Юридичний вісник України

Продовжити читання →

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.