Забезпечення прав людини в умовах суспільних трансформацій - LexInform: Правові та юридичні новини, юридична практика, коментарі
Connect with us

Події

Забезпечення прав людини в умовах суспільних трансформацій

Дата публікації:

Із нагоди 25-річчя з дня заснування Конституційного Суду України на Донеччині пройшов I Маріупольський конституційний форум

Сам форум на тему «Людська гідність та забезпечення прав людини в умовах суспільних трансформацій» відбувся 13—14 вересня й був організований КСУ спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за підтримки Донецької обласної державної адміністрації та Маріупольської міської ради. Від Конституційного Суду в ньому взяли участь заступник голови суду Сергій Головатий, судді КСУ Віктор Городовенко, Василь Лемак, Галина Юровська, керівник секретаріату Віктор Бесчастний та працівники цього підрозділу. Доповідачами на форумі були також представники Верховного Суду, наукових кіл, органів місцевого самоврядування, а ще вітчизняні та міжнародні експерти з конституційної юстиції.

Читайте також: Віталій ОПРИШКО: «Забезпечення прав і свобод людини повинно бути головним обов’язком держави»

На початку форуму зі вступним словом до учасників міжнародного форуму звернувся заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий, який наголосив, що предмет обговорення є надзвичайно важливим й актуальним.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Україна проходить суспільні трансформації відтоді, як було проголошено її незалежність. Він також нагадав, що нещодавно країна відсвяткувала 30-ту річницю Незалежності Української держави, яка вибрала орієнтацію свого розвитку в напрямі західної цивілізації й західних цінностей, передусім — додержання людської гідності та людських прав.

І на сьогодні Україна поступово долає брак знань і досвіду в державному будівництві, в утвердженні ідеалів західних цінностей, оскільки, як наголосив суддя, радянська система не давала знань ні про людські права, ні про ліберальну демократію, ні про верховенство права. Сергій Головатий наголосив, що, приходячи в світ, людина вже володіє гідністю, бо вона їй притаманна від природи. «Людина володіє природженими правами, які ніхто не може забрати», — переконаний він.

Читайте також: Забезпечення захисту прав людини в Україні, Європі та світі: доктринальні засади, історична ретроспектива, сучасність та конвергенція квантового майбутнього в світовому контексті (частина 1)

Наступний виступаючий — координатор проектів ОБСЄ в Україні, Посол Генрік Вілладсен — привітав колектив суду з 25-ю річницею з дня його заснування, відзначив, що верховенство права і права людини є універсальними принципами, вартими щоденної сумлінної боротьби.

Пан Вілладсен відзначив і те, що місце проведення І Конституційного форуму — місто Маріуполь — обрано невипадково: саме це місто є форпостом, що межує із зонами, де наразі точиться війна, відтак, знаковим є проведення заходу, спрямованого на зміцнення конституційного ладу України та відстоювання прав і свобод людини і громадянина саме в цьому місті. Координатор проектів ОБСЄ в Україні також поділився міркуваннями про те, що конституційний порядок не є ідеальним у жодній з країн світу, однак він є перевіреною роками формою суспільного договору, і саме міцність суспільного договору в Україні є основною метою діяльності ОБСЄ в Україні.

Далі зі вступним словом також виступили заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін та секретар Маріупольської міськради Ксенія Сухова.

Перша панель «Конституційний принцип рівності: гендерний вимір» розпочалася з виступу cудді КСУ Галини Юровської, яка акцентувала увагу на питаннях гендерної рівності чоловіків і жінок. У своєму виступі вона зупинилася на таких важливих принципах, визначають конституційну цінність, як рівність та справедливість. Як було відзначено, Конституція визначає рівність громадян перед законом, рівність людей у своїй гідності та правах, а також окреслила низку рішень Конституційного Суду, в яких суд, зокрема, визначав рівність та недопущення дискримінації як конституційний принцип національної юридичної системи України.

Тему продовжив Національний радник із юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков, який окреслив такі питання, як: гендерний аналіз, гендерні виміри Конституції, теорія рівності та методологічний апарат аналізу за гендерною рівністю. Він також навів приклади юриспруденції іноземних конституційних органів, які застосували гендерний аналіз виключно для розв’язання багатьох питань, зокрема місцевого самоврядування.

Читайте також: Забезпечення захисту прав людини в Україні, Європі та світі: доктринальні засади, історична ретроспектива, сучасність та конвергенція квантового майбутнього в світовому контексті (частина 2)

У подальшому з доповідями також виступили професор кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, доцент Олена Бориславська, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук Олена Харитонова, Секретар Маріупольської міської ради Ксенія Сухова та помічниця ректора з гендерних питань Донецького державного університету внутрішніх справ Ольга Світлична, які (кожен у своєму ключі) проаналізували аспекти гендерного виміру, теорії рівності. Ішлося також і про законодавче регулювання гендерної рівності, напрями роботи з гендерних питань закладів вищої освіти та наводилося приклади гендерного балансу в окремих органах державної влади тощо.

Під час другої панелі форуму обговорювалося питання захисту конституційних прав у сучасних умовах.

Зокрема суддя КСУ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ Віктор Городовенко представив доповідь на тему «Конституційне судочинство як засіб юридичного захисту прав і свобод», у якій проаналізував юридичний статус Конституційного Суду України, його місце та роль серед органів державної влади. За його словами, переважна більшість конституціоналістів сприймає Конституційний Суд як самостійного арбітра в системі стримувань і противаг, кінцевого в межах національної юридичної системи захисника конституційного правопорядку та його цінностей. Водночас, як було зазначено, від 2016 року після унесення змін до Конституції, юридичний статус КСУ суттєво змінився. Суд, зокрема, було вилучено із системи судоустрою України та винесено в автономний конституційний розділ XII, який отримав закономірну назву «Конституційний Суд України». Було розширено межі його конституційного контролю, а саме ініціаціювання такого контролю стало можливо не лише відповідними органами державної влади, а й за конституційною скаргою особи.

Окремо Віктор Городовенко зупинився на темі юридичного захисту прав і свобод людини, реалізація яких здійснюється як у прямій формі — конституційна скарга, так і в опосередкованій — це конституційні подання, звернення. На переконання судді, обидва способи є важливими для захисту прав і свобод людини та доповнюють один одного. Водночас саме конституційна скарга є «тригером», який неодмінно посилює ефективність національного конституційного судочинства як засобу юридичного захисту прав і свобод людини, підкріплюючи конституційний рівень їх захищеності та тим самим піднімаючи планку забезпечення таких прав і свобод людини та дотримання їх державою.

Із доповідями на форумі також виступили головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад Донецького державного університету внутрішніх справ, академік НАПрН України Антоніна Бобкова; доцент кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Дисциплінарний уповноважений Асоціації приватних виконавців України Олена Овчаренко; керівник департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду Расім Бабанли; cтарший інспектор з особливих доручень Управління дотримання прав людини Національної поліції Сергій Сидоров, а також заступник завідувача відділу попередніх висновків правового департаменту секретаріату Конституційного Суду України Олександра Спінчевська. Доповідачі акцентували увагу на проблемних питаннях реалізації окремих положень національного законодавства у сфері дотримання прав людини в кримінальному процесі, а також на важливих аспектах конституційного забезпечення захисту права на підприємницьку діяльність. Крім того, обговорили стан розгляду звернень суддів загальних судів до Пленуму ВС щодо неконституційності окремих положень законів України.

Учасники третьої і четвертої панелей форуму обговорили стан та перспективи конституційної реформи в частині децентралізації, особливості децентралізації в районах, прилеглих до тимчасово окупованих територій та захист конституційних прав мешканців територіальної громади. Притому основну увагу було приділено функціонуванню інституту конституційної скарги та юридично значущим наслідкам розгляду конституційних скарг Конституційним Судом.

Під час заключної, п’ятої, панелі ішлося про соціальні права в конституційному правопорядку України, реалізацію основоположного конституційного права на освіту, застосування принципу міжнародного права, як-от «Намібійських винятків» у судовому захисті соціальних прав в країні. Зокрема, акцентувалася увага на підтримці Координаційного центру переміщених ЗВО, спрощеній процедурі вступу абітурієнтів з непідконтрольних територій до вишів, професійній підготовці кадрів вищої освіти, а саме юристів і правоохоронців, а також гарантіях забезпечення соціального захисту прав людини.

Із доповідями на цю тематику виступили суддя Альберт Єзеров, директор Координаційного центру переміщених закладів вищої освіти Олександр Кульга, завідувач кафедри конституційного права та прав людини НАВС Богдан Калиновський, професор кафедри трудового, цивільного права та права соціального забезпечення Донецького державного університету внутрішніх справ Микола Клемпарський, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Володимир Нестерович.

Загалом упродовж дводенного форуму відбулося п’ять панельних дискусій. Модераторами заходу були: суддя Конституційного Суду Василь Лемак, керівник секретаріату КСУ Віктор Бесчастний, національний радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков, національний менеджер проектів ОБСЄ в Україні Віталій Гацелюк, директор Координаційного центру переміщених закладів вищої освіти, перший проректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Олександр Кульга.

Підготував
Максим БОНДАР,
ЮВУ

Джерело: Юридичний вісник України

Події

Питання допустимості електронних доказів у досудовому слідстві та судовому розгляді обговорять 27 жовтня 2021 року

Опубліковано

on

От

Завершується реєстрація на захід Комітету ААУ з валютного регулювання на тему: «Проблемні питання допустимості електронних доказів у досудовому слідстві та судовому розгляді»

Дата: 27.10.21
Час: 10.00-13.00
Місце зустрічі: IQ Business center (Болсуновська 13-15)
Формат: Online & Offline

Захід відбудеться за підтримки AMBER Law Firm

Під час зустрічі обговоримо наступні теми:

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram
 1. Загальні засади використання електронних доказів в кримінальному провадженні.
 2. Актуальні питання застосування ЄСІТС при розгляді кримінальних справ.
 3. Електронні докази у кримінальному провадженні: легіслативний аспект.
 4. Судова практика Касаційного кримінального суду ВС щодо допустимості електронних доказів.
 5. Практика оцінки електронних доказів в господарському судочинстві. Порівняння її з адміністративним судочинством.
 6. Проблемні питання допустимості електронних доказів на досудовому слідстві та судовому розгляді.

За участі:

 1. Ярош Зої – Президентки ААУ;
 2. Дмитрієвої Ольги – Голови Наглядової ради ААУ;
 3. Маліневського Олега – Віцепрезидента ААУ;

Доповідачі:

1. Ханін Семен – Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.;
2. Кравченко Станіслав Іванович – Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України;
3. Яновська Олександра Григорівна – Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
4. Бущенко Аркадій Петрович – Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
5. Стефанів Надія Іванівна – Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
6. Бондаренко-Легких Ганна Павлівна – Суддя Господарського суду. міста Києва;
7. Кузьменко Олександр – Керуючий Адвокатським Бюро “Олександр Кузьменко”

До участі запрошуються судді, юристи, адвокати та представники юридичних департаментів.
Асоціація адвокатів України запрошує долучитися до нашого круглого столу та отримати цінні поради від експертів.

Поспішайте, кількість місць офлайн обмежена!

Форма для реєстрації

Для довідки звертайтесь:
+38 067 327-53-32, plotnikova@uaa.org.ua

До зустрічі!

Читати далі

Події

Відбувся IV Lviv Criminal Law Forum

Опубліковано

on

От

Представники юридичної спільноти долучилися до обговорення головних питань кримінального права та процесу на IV Lviv Criminal Law Forum, який відбувся 22 жовтня 2021 року в форматі offline та оnline.

Захід відкрили: Зоя Ярош, Президентка ААУ, керуюча партнерка АО «Marshaller Group»; Маркіян Мальський, голова Відділення ААУ в Львівській області, партнер та керівник Західноукраїнського відділення Arzinger, доктор юридичних наук; Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY, голова Комітету ААУ з кримінального права та процесу.

Перша сесія заходу була присвячена обговоренню останніх новел та тенденцій у кримінальному процесі.

Участь у дискусії взяли:

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram
 • Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY, голова Комітету ААУ з кримінального права та процесу.
 • Володимир Бурдін, член Комісії з питань правової реформи при президентові України, професор кафедри кримінального права та кримінології ЛНУ ім. Івана Франка, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, доктор юридичних наук.
 • Олена Танасевич, Голова Вищого антикорупційного суду.
 • Юрій Сухов, партнер, адвокат, співкерівник практики кримінального права та захисту бізнесу Arzinger, ккандидат юридичних наук.
 • Сергій Пересунько, юрист ЮК «AMBER», адвокат.
 • Олексій Бонюк, керівник Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора.
 • Сергій Лисенко, керуючий партнер GRACERS, адвокат.

Тему економічних злочинів розглянули під час другої сесії IV Lviv Criminal Law Forum, яку модерував Маркіян Мальський, голова Відділення ААУ в Львівській області, партнер та керівник Західноукраїнського відділення Arzinger, доктор юридичних наук.

Були обговорені питання практики ВС щодо корупційних злочинів, рейдерства, захоплення частки корпоративних прав, розслідування завдання збитків неплатоспроможним банкам; Бюро економічної безпеки України; проблем  та нюансів проведення процесуальних дій та судових засідань у режимі відеоконференції.

Спікерами та експертами виступили:

 • Лідія Карплюк, адвокатка АО «Лещенко, Дорошенко і партнери».
 • Людмила Куса, керівниця практики вирішення спорів, адвокатка GRACERS.
 • Вячеслав Краглевич, партнер EQUITY.
 • Юрій Клебан, юрист практики кримінального права та захисту бізнесу Arzinger, адвокат.
 • Катерина Сікора, суддя Вищого антикорупційного суду.
 • Тетяна Гавриленко, суддя Вищого антикорупційного суду.

Актуальним питанням щоденної практики кримінального адвоката була присвячена остання сесія IV Lviv Criminal Law Forum, модератором якої виступив Максим Дзіковський, адвокат, керівник практики кримінального права та захисту АО «Бачинський та партнери».

Разом із адвокатами та суддями були розглянуті питання про: захист інтересів клієнта у справах, пов’язаних з ДТП; оскарження підозри; призначення судової експертизи у кримінальному провадженні; кваліфікацію корисливих злочинів.

Участь у дискусії взяли:

 • Анна Кухарчук, керуюча партнерка, адвокатка ЮК «Надійний правовий партнер».
 • Олег Мицик, керуючий партнер АО «Мицик, Кравчук і Партнери», адвокат.
 • Ольга Чайкіна, суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук, членкиня Правління АРССУ.
 • Оксана Куманська-Нор, директорка Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, адвокатка.
 • Наталія Дмитрук, суддя Голосіївського районного суду міста Києва, членкиня Правління АРССУ.
 • Людмила Бодовська, радниця АО «Barristers».

ААУ висловлює вдячність усім учасникам, спікерам та експертам за жваву дискусію, цікаві питання та виступи.

Усім партнерам, завдяки яким відбувся  IV Lviv Criminal Law Forum:

Генеральному партнеру: Arzinger
Експертному партнеру: EQUITY
Професійному партнеру: GRACERS
Партнерам: AMBER, АО «Лещенко, Дорошенко і партнери», АО «Бачинський та партнери», ЮК «Надійний правовий партнер», АО «Мицик, Кравчук і Партнери»,  АО «Barristers»​​​​​​​.

Інформаційним та медіапартнерам:

Закон і Бізнес», «Юридична Газета», «ЛІГА:ЗАКОН», «ЮРЛІГА», «Юрист & Закон», «Юридична практика», «LexInform», «Я і закон», «Legalhub.Online», «Femida.ua», «Loйеr», «Українське право», «Поради юриста», Varta1, Leopolis.news, Еспресо, Дивись.Інфо, Гал-інфо, Zaхid.net, Асоціації суддів України, Асоціації суддівського самоврядування України, Координаційному центру з надання правової допомоги.

Фотоальбом заходу

Долучайтеся до наших соцмереж, щоб не пропустити нові події та заходи.

Читати далі

Події

Всеукраїнська науково-практична конференція «Спорт в умовах пандемії: цивілістичні проблеми»

Опубліковано

on

От

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спорт в умовах пандемії: цивілістичні проблеми», яка відбудеться 5 листопада 2021 року

Пропонуємо всім вченим, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, студентам прийняти участь у конференції.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, болгарська.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 2 листопада 2021 року заповнити онлайн анкету учасника за посиланням

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Для отримання електронної/друкованої збірки тез доповіді необхідно:

 • Направити тези доповіді, довідку про результати перевірки на плагіат та рецензію наукового керівника (для аспірантів, студентів та осіб, що не мають наукового ступеня) на електронну адресу оргкомітету clkonferen@gmail.com до 12 листопада 2021 року. Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Шевченко_тези доповіді, Шевченко_ довідка.
 • За успішної перевірки тез оргкомітетом направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийнято» (разом з реквізитами для оплати).
 • Наступним кроком є оплата організаційного внеску та відправка квитанції про оплату. Наприклад: Шевченко_квитанція.
  Після проведення конференції авторам буде відправлено електронною поштою або Новою поштою збірки тез доповідей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Обсяг тез доповідей до 4 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм);
 • Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • На першому аркуші, по центру, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, навчального закладу, відомості про наукового керівника (ПІБ, посада);
 • По центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст;
 • Список використаної літератури розміщуються наприкінці тексту і оформлюється за міжнародним стандартом APA (Див. http://nbuv.gov.ua/node/929);
 • Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому порядку.

P.S. Відповідно до Положення про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного плагіату НУ «ОЮА», не допускаються до розгляду наукові роботи, що мають менше ніж 60% оригінальності тексту. Просимо Вас перевіряти наукові роботи завдяки рекомендованій програмі наукової бібліотеки НУ «ОЮА» та надсилати «screenshoot» результатів перевірки або довідку наукової бібліотеки (вул. Академічна, 2, каб.206).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Харитонов Євген Олегович,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВО ЄС ТА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КОРЕЛЯЦІЇ У ГАЛУЗІ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба … [1, c. 37].

ЛІТЕРАТУРА:

1. Харитонов Є.О., Толмачевська Ю.О. Кіберспорт як сфера цивільно-правового регулювання. Часопис цивілістики. 2019. №32. С. 72-75.

Вартість організаційного внеску для участі в конференції складає:для викладачів – 250 грн (електронна верстка – 200 грн), для студентів – 200 грн (електронна верстка – 150 грн). Кожна додаткова сторінка тез доповіді – 50 грн. Публікації для докторів наук – безкоштовно.

Для учасників конференції, які потребують відправлення збірки, необхідно додатково перерахувати 50 грн. для покриття поштових витрат з пересилки збірки тез доповідей Новою Поштою.

Форма участі – дистанційна.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

65009, Україна, м. Одеса, вул. Академічна, 9, каб. 41.
тел.: (048) 719-88-11.
Лаборант: Лоншакова Валерія Сергіївна,
моб. тел.: (066) 488 58 04
Ел. адреса: clkonferen@gmail.com
Facebook
Іnstagram

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Вже йдете? Перш ніж Ви підете ...

Запрошуємо до нашого каналу Telegram

Не варто пропускати жодної актуальної новини ;)
close-link