Connect with us

Судова практика

Інваліди війни та прирівняні до них особи мають право на позачергове отримання житла, але в порядку черги

3 квітня 2020 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 344/8248/17-ц залишив без задоволення касаційну скаргу особи, яка звернулася до суду з позовом до виконавчого комітету міської ради про визнання відмови в забезпеченні благоустроєним житлом протиправною та зобов`язання позачергового надати благоустроєне безоплатне житло.

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що він є інвалідом третьої групи. Із 7 травня 2015 р. набув право на пільгу як інвалід війни категорії «Позачерговий» та включений до черги на отримання житла в позачерговому порядку, а тому має право на отримання житлового приміщення поза чергою відповідно до ст. 46 ЖК України.

На його письмове звернення з проханням забезпечити його родину житлом, Виконавчий комітет міської ради повідомив, що позивач дійсно перебуває на квартирному обліку при Виконавчому комітеті міської ради в списках позачергової черги з 7 травня 2015 р. за № 1165 та в контрольних списках як інвалід війни за № 59. Однак забезпечити його житлом в установлений законом термін 1 – 2 роки виконком не має можливості у зв`язку з тим, що ця категорія черговиків забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, і його житлове питання буде вирішуватись за умови надходження коштів. Крім того, позивач взятий на облік як внутрішньо переміщена особа.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційним судом, в задоволенні позову відмовлено з тих мотивів, що позивач не надав суду доказів наявності переважного права на отримання житла порівняно з іншими особами, які за часом взяття на облік у цьому списку передують позивачу.

У касаційній скарзі позивач зазначав, що відповідно до вимог чинного законодавства відповідач також зобов`язаний забезпечити позивача житлом як внутрішньо переміщену особу. Крім того, він не повинен доводити в суді факт порушення черговості забезпечення житлом, оскільки в разі відмови в наданні житлового приміщення особам, які мають право на його позачергове одержання, судом вирішується спір про надання житлового приміщення, а не встановлення черговості.

Залишаючи без задоволення касаційну скаргу, Верховний Суд зазначив, що умови та порядок отримання позачергового житла ветеранами та інвалідами війни визначені нормами Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також ЖК Української РСР.

Частиною 1 ст. 46 ЖК Української PCP визначено перелік осіб, яким жилі приміщення можуть бути надані поза чергою. Зокрема, до таких віднесено осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них особам з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав – протягом року з визначенням переважного права осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків.

Відповідно до ч. 3 ст. 46 ЖК Української PCP громадяни, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень, включаються до окремого списку.

Вказане право на отримання житла поза чергою особами з числа учасників бойових дій також закріплене в п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 13 цього ж Закону інвалідам війни та прирівняним до них особам (ст. 7) надаються пільги щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а інваліди І групи з числа учасників бойових дій на території інших країн – протягом року.

Іншого порядку, ніж за датою взяття на облік, у формуванні черговості забезпечення житлом осіб, які користуються певним правом (мають однакові пільги), законодавством не встановлено.

Вирішуючи спір, суди дійшли правильного висновку про те, що позивач має право на позачергове отримання житла відповідно до п. 18 ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проте забезпечення його житлом можливе лише згідно з існуючою черговістю з урахуванням часу взяття на облік та в порядку передбаченому законодавством.

Підготував Леонід Лазебний

Повний текст рішення

Судова практика

Невиконання вимоги реєстрації фермерського господарства протягом розумного строку після отримання земельної ділянки є порушенням умов її отримання

12 травня 2020 р. Велика Палата Верховного Суду у справі № 357/1180/17 відступила від власного правового висновку щодо юрисдикції спорів за участю фермерського господарства, визначивши, що спори, пов’язані з наданням без проведення земельних торгів в оренду земельної ділянки існуючому фермерському господарству шляхом надання в оренду додаткової земельної ділянки для ведення фермерського господарства його засновнику і подальшого передання цієї ділянки у користування фермерського господарства, підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства.

Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світанок» звернулося з позовом про визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок, укладених між Головним управлінням Держземагентства у Київській області (далі – ГУ Держземагентства) та фізичною особою, згідно з якими останній передано в оренду земельні ділянки, на які претендувало підприємство.

Рішенням  міськрайонного, залишеним без змін апеляційним судом, позов задоволено з тих мотивів, що при отриманні фізичною особою спірних земельних ділянок у користування та укладення відповідних договорів, які оскаржуються, було порушено встановлений Законом України «Про фермерське господарство» як спеціальним законом порядок отримання в оренду таких земель.

У касаційній скарзі фізична особа посилалася на порушення судами першої та апеляційної інстанцій правил юрисдикції загальних судів, оскільки в одному проваджені були розглянуті позовні вимоги до фізичної особи і до ГУ Держземагентства як до юридичної особи.

Також відповідач зазначив, що спірні земельні ділянки йому були надані для розширення фермерського господарства та використовувалися не ним як фізичною особою, а Фермерським господарством «Ямбуренко» (далі – ФГ «Ямбуренко») при здійсненні господарської діяльності, і враховуючи ці обставини, спір у цій справі має розглядатися в порядку господарського судочинства.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, вказавши наступне.

Аналіз вимог ст. 8 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) ст.ст. 89, 91, 92 ЦК України та ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (у редакціях, чинних на час виникнення спірних правовідносин) свідчить, що можливість реалізації громадянином права на створення фермерського господарства безпосередньо пов’язана з одержанням ним державного акта на право власності чи постійного користування на земельну ділянку або укладенням договору оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства, що є передумовою для державної реєстрації останнього.

Натомість, відсутність такої реєстрації протягом розумного строку  є невиконанням умов закону для отримання земельної ділянки з метою ведення фермерського господарства. Відповідно до положень ч. 1 ст. 31 ЗК України та ч. 1 ст. 12 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакціях, чинних на час виникнення спірних правовідносин) землі фермерського господарства можуть складатися із: земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі, земельних ділянок, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві приватної власності, земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.

На момент прийняття ГУ Держземагентства відповідних наказів і укладення договорів оренди земельних ділянок вже було засноване ФГ «Ямбуренко», державна реєстрація якого відбулася 30 грудня 2008 р. Але, отримавши зазначені земельні ділянки в оренду, фізична особа фактично передала їх у користування ФГ «Ямбуренко».

Зазначене, у свою чергу, свідчить про спробу даної особи отримати спірні земельні ділянки для розширення площ земельних ділянок, які використовуються ФГ «Ямбуренко» уникнувши при цьому процедури земельних торгів.

Враховуючи викладене, колегія суддів ВС дійшла висновку, що в цій справі спірні земельні ділянки були надані в оренду саме фізичній особі на підставі договорів оренди землі, укладених між ГУ Держземагентства та цією особою.

Під час розгляду справи було встановлено, що особа відповідним наказом «Про зарахування орендованих земельних ділянок на баланс господарства» зарахувала на баланс ФГ «Ямбуренко» орендовані земельні ділянки для використання в господарській діяльності ФГ «Ямбуренко». Однак оспорювані земельні ділянки були отримані із земель сільськогосподарського призначення державної власності в оренду для створення фермерського господарства та за встановлених обставин справи право користування зазначеними земельними ділянками не могло перейти до раніше створеного фермерського господарства.

Відтак, Верховний Суд вказав, що з огляду на суб’єктний склад сторін, характер спірних правовідносин у цій справі спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а тому суди попередніх інстанцій правильно дійшли висновку про необхідність розгляду справи в порядку цивільного судочинства.

Водночас у постанові Великої Палати Верховного Суду від 20 червня 2018 р. у справі № 317/2520/15-ц був сформульований висновок, що спори, пов’язані з наданням без проведення земельних торгів в оренду земельної ділянки існуючому фермерському господарству шляхом надання в оренду додаткової земельної ділянки для ведення фермерського господарства його засновнику і подальшого передання цієї ділянки у користування фермерського господарства, мають розглядатися за правилами господарського судочинства.

Отже, Велика Палата Верховного Суду вирішила відступити від того висновку.

Підготував Леонід Лазебний

Повний текст рішення

Читати далі

Судова практика

За відсутності визначених законом підстав орендар не може вимагати зміни умов договору оренди державного чи комунального майна

20 травня 2020 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 914/1085/19 залишив без задоволення касаційну скаргу орендаря, зазначивши, що вимога ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» про обов`язкове проведення оцінки об`єкта оренди для продовження (поновлення) договору оренди, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об`єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, не встановлює строку чинності результатів оцінки.

ТОВ звернулося до господарського суду з позовом до Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку міської ради про внесення змін до договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень).

Рішенням господарського суду позов задоволено. Апеляційним судом рішення  скасовано та прийнято нове – про відмову в позові, оскільки після укладення сторонами договору оренди не було істотного порушення договору другою стороною, істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, істотної зміни стану об`єкта оренди, як і не було зміни централізованих цін і тарифів, тобто не було жодної  із визначених законом та договором підстав для внесення змін до цього договору.

У касаційній скарзі позивач зазначав, що суд апеляційної інстанції всупереч положенням ч. 4 ст. 236 ГПК України залишив поза увагою ті фактичні обставини, що Звіт про оцінку майна станом на 31 грудня 2018 р. є незаконним, адже був складений із порушенням ст.ст. 10, 11 Закону «Про оцінку майна» та пп. 50, 51 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав, що підтверджується, зокрема:

– відсутністю у відповідача правових підстав для призначення та проведення нової оцінки вартості приміщень, так як на момент укладення договору оренди чинними були результати оцінки проведеної станом на 31 липня 2018 р.;

– проведенням оцінки та складенням звіту станом на 31 грудня 2018 р. без належної правової підстави, а саме – письмового договору на проведення цієї оцінки із визначенням всіх необхідних істотних умов.

Верховний Суд зазначив, що згідно зі ст. 11 Закону «Про оренду державного та комунального майна» у разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об`єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об`єкта оренди.

Відповідно до п. 2 Методики оцінки об`єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 січня 2003 р. № 3), з наступними змінами, результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.

Як встановив апеляційний господарський суд, у звіті про оцінку майна станом на 31 липня 2018 р. не вказаний строк чинності результатів оцінки.

Таким чином, абсолютно правильним є висновок суду апеляційної інстанції про те, що оцінка об`єкта оренди, проведена станом на 31 липня 2018 р., втратила чинність 31 січня 2019 р. і не могла бути застосована при укладенні сторонами договору оренди від 18 лютого 2019 р.

Верховний Суд встановив, що висновки господарського суду першої інстанції у цій частині (щодо чинності упродовж 3-х років результатів оцінки об`єкта оренди, проведеної станом на 31 липня 2018 р.) є помилковими, оскільки ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не встановлює строку чинності результатів оцінки.

Вказана норма встановлює обов`язковість проведення оцінки об`єкта оренди для продовження (поновлення) договору оренди якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об`єкта оренди була зроблена більш як три роки тому.

Згідно з положеннями ст. 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об`єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

Як встановив апеляційний господарський суд, після укладення сторонами договору оренди від 18 лютого 2019 р. не було істотного порушення договору другою стороною, істотної зміни стану об`єкта оренди, як і не було зміни централізованих цін і тарифів, тобто не було жодної із визначених законом та договором підстав для внесення змін до цього договору.

Підготував Леонід Лазебний

Повний текст рішення

Читати далі

Судова практика

Переважне право оренди можна захистити в суді, якщо на момент набрання рішенням суду законної сили право оренди буде чинним

1 квітня 2020 р. Велика Палата Верховного Суду у справі  № 610/1030/18 конкретизувала власний правовий висновок вказавши, що якщо під час дії першого договору оренди земельної ділянки був укладений другий з іншим орендарем і право останнього зареєстроване, то суд може захистити право первинного орендаря тоді, коли на підставі відповідного судового рішення цей орендар зможе зареєструвати його право оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте таку можливість первинний орендар матиме тільки тоді, коли на момент набрання судовим рішенням про задоволення відповідного позову законної сили цей орендар матиме чинне право оренди, зокрема, якщо не спливе строк оренди чи буде поновленим первинний договір оренди.

За матеріалами справи, приватне підприємство звернулося до суду із позовом про визнання недійсними укладених товариством з фізичними особами договори оренди земельних ділянок і скасування рішення про державну реєстрацію за товариством права оренди земельних ділянок, посилаючись на те, що обидві фізичні особи, будучи спадкоємцями земельних ділянок, які були орендовані підприємством на 10 років за життя спадкодавця, не розірвали договір оренди, а натомість уклали новий з відповідачем.

Районний суд у задоволенні позову відмовив з тих мотивів, що оскільки на час розгляду справи строк дії первинних договорів оренди закінчився, позивач уже не був орендарем відповідних земельних ділянок і не довів, що внаслідок укладення оскаржених договорів оренди були порушені його права як такого орендаря.

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував і ухвалив нове, яким позов задовольнив, вказавши, що договори оренди передбачали умову про те, що після закінчення строку дії договору орендар (позивач) має гарантоване ст. 33 Закону України «Про оренду землі» переважне право на поновлення такого строку. Для реалізації цього права орендар повинен не пізніше як за 90 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити дію.

Відповідач у касаційній скарзі наполягав, що права позивача не були порушені, оскільки строк дії первинних договорів оренди закінчився і на момент розгляду справи й ухвалення рішення судом першої інстанції позивач не мав права користування земельними ділянками. Апеляційний суд вийшов за межі позову та розглянув спір з інших підстав, дослідив докази, які не досліджував суд першої інстанції, а також помилково застосував приписи ст. 33 Закону України «Про оренду землі» до спірних правовідносин.

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що позивач звернувся з позовом 19 квітня 2018 р., а на підтвердження обставини обізнаності про укладення оскаржених договорів оренди надав досліджені судами попередніх інстанцій інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 9 квітня 2018 р.

Суд апеляційної інстанції встановив, що до визначеного в оскаржених договорах оренди терміну, тобто до 5 лютого 2018 р., позивач не повідомив письмово орендодавців про намір продовжити строк дії первинних договорів оренди. Згідно з умовами останніх для реалізації переважного права на поновлення цих договорів на новий строк саме позивач мав проявити відповідний намір. Звернувшись із позовом за два тижні до закінчення строку дії первинних договорів оренди та не реалізувавши переважне право на продовження строку їх дії у передбачений ними строк, позивач заявив вимоги, які не могли забезпечити поновлення його права користування відповідними земельними ділянками.

Велика Палата Верховного Суду раніше вже зазначала, що орендодавець зобов’язаний не вчиняти дій, які би перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою (абз. 4 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про оренду землі»); укладення договору оренди земельної ділянки під час дії іншого договору оренди цього ж об’єкта може перешкоджати первинному орендареві реалізувати його право користування відповідною ділянкою (див. постанови від 20 березня 2019 р. у справі № 587/2110/16-ц, від 10 квітня 2019 р. у справі № 587/2135/16-ц, від 2 жовтня 2019 р. у справі № 587/2331/16-ц та від 15 січня 2020 р. у справі № 587/2326/16-ц).

Колегія вказала, що відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вважаються правильними, доки не доведено протилежне (пункт 6.30 постанови від 2 липня 2019 р. у справі № 48/340).

Добросовісна особа, яка придбаває нерухоме майно у власність або набуває інше речове право на нього, вправі покладатися на відомості про речові права інших осіб на нерухоме майно та їх обтяження (їх наявність або відсутність) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (див. пункт 38 постанови Великої Палати Верховного Суду від 23 жовтня 2019 р. у справі № 922/3537/17).

Якщо особа, якій належить право оренди земельної ділянки (первинний орендар) за законодавством, що було чинним до 1 січня 2013 року, після настання цієї дати не зареєструвала її право в у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то укладення наступного договору оренди того ж майна під час дії первинного договору оренди може порушити відповідне право первинного орендаря у разі, коли на підставі наступного договору оренди відповідна земельна ділянка передана у користування наступному орендареві, а право останнього – зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Така  реєстрація унеможливлює внесення запису до вказаного реєстру про право оренди тієї ж ділянки первинним орендарем. У такому випадку суд може захистити право первинного орендаря тоді, коли на підставі відповідного судового рішення цей орендар зможе зареєструвати його право оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте, означену можливість первинний орендар матиме тільки тоді, коли на момент набрання судовим рішенням про задоволення відповідного позову законної сили цей орендар матиме чинне право оренди, зокрема, якщо не спливе строк оренди чи буде поновленим первинний договір оренди. В іншому випадку в позові слід відмовити.

Тому ВП ВС касаційну скаргу відповідача задовольнила – рішення апеляційного суду скасувала.

Підготував Леонід Лазебний

Повний текст рішення

Читати далі

В тренді

Telegram