Connect with us

Lexinform™ - платформа важливої правової інформації.

Для правників усіх спеціалізацій - свіжі новини про найважливіші нормативні акти і законопроекти з погляду їх значущості, показові та прецедентні рішення судів, коментарі до цих рішень, юридичний аналіз правових позицій, зокрема – рішень Верховного Суду.

Правові новини охоплюють події в Україні, а також світові юридичні новини, які справляють вплив на нашу правову дійсність, в тому числі – на розвиток вітчизняного законодавства та правової системи в цілому.

Репортажі та фахові звіти про найцікавіші заходи в царині права дадуть можливість не лишити поза увагою жодної значної події, а календар прийдешніх науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів, експертних нарад та інших зібрань, присвячених нагальним юридичним проблемам, - допоможе не пропустити майбутніх заходів.

Тут постійно накопичуються варіанти розв’язання складних правових питань, неординарні юридичні висновки, аналітичні матеріали з практики правозастосування, досудового розв’язання спорів, зокрема арбітражу і медіації.

Автори - досвідчені адвокати, знані фахівці з різних галузей права пропонують власне тлумачення норм права та випробувані практичні прийоми, переможні правові аргументи для судового спору.

Судова практика

Моральну шкоду за втрату працездатності має відшкодувати роботодавець, а не соцстрах

Опубліковано

on

Верховний Суд скасував рішення про відшкодування моральної шкоди за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, оскільки на момент звернення позивача до суду таке відшкодування вже не вважалося страховою виплатою.

25 квітня 2018 р. Верховний Суд своєю постановою у справі № 579/678/16-ц, скасувавши рішення попередніх інстанцій та відмовив особі у відшкодуванні моральної шкоди.

Позивач працювала на хлібокомбінаті й отримала професійні захворювання, що виникли внаслідок роботи протягом майже всього трудового стажу в умовах, що не відповідають температурним показниками у холодний період року, що було підтверджено актами розслідування хронічного професійного захворювання. Її було звільнено за станом здоров’я.

Фтизіатричною медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) визначено ступінь втрати її працездатності 50 % і встановлено третю групу інвалідності.

Позивач звернулася до районного суду з позовом до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Відділення Фонду, Відповідач) про відшкодування моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я у розмірі 50 000,00 грн.

Рішенням суду першої інстанція від 7 червня 2016 р. позов задоволено частково, стягнуто 12 000,00 грн, в іншій частині відмовлено за необґрунтованістю позовних вимог.

Рішенням апеляційної інстанції від 1 серпня 2016 р. скаргу відповідача задоволено частково, присуджено 7 тис. грн на відшкодування моральної шкоди, в решті вимог відмовлено.

Суди першої та другої інстанцій виходили з того, що спори про відшкодування шкоди мають вирішуватись за законодавством, чинним на момент встановлення потерпілому висновком МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а з 2006 р. застраховані особи позбавлені права на відшкодування моральної шкоди за рахунок Фонду, тому з відповідача підлягає стягненню лише одноразова страхова виплата.

Ухвалою колегії суддів ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ від 22 грудня 2016 р. касаційні скарги відхилені, рішення апеляційної інстанції залишено без змін.

Відповідач подав заяву про перегляд рішень до Верховного Суду України, звідки матеріали справ були передані до Верховного Суду.

Верховний Суд зазначив, що обов’язок з відшкодування моральної шкоди покладено на підприємство незалежно від часу настання страхового випадку (ч. 7, ч. 8. ст. 36 Закону № 1105-XIV). Оскільки позивач звернулася до суду з позовом після набрання чинності вказаним Законом №1105-XIV, тому вона не має права на відшкодування моральної шкоди за рахунок Фонду.

Існує неоднакове застосування судами одних і тих самих положень Закону №1105-XIV, що спричиняє ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей Верховний Суд виходив з того, що страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, є одним із видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З огляду на положення статей 21, 28, 30, 34, 35 Закону №1105-XIV у редакції 1999 р. право на отримання потерпілим страхових виплат у разі настання стійкої втрати працездатності, у тому числі виплати за моральну шкоду, виникає в особи з дня встановлення їй такої стійкої втрати працездатності вперше висновком МСЕК.

Так, до Закону №1105-XIV було внесено зміни 2007 р. та виключено норми про здійснення Фондом потерпілому страхової виплати за моральну шкоду. Змінами, внесеними 2015 р. встановлювалося, що відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень ЦК та КЗпП України

Закріплений у статті 58 Конституції України принцип незворотності дії законів та інших нормативно-правових актів у часі є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта.

Позивач звернулася до суду 21 квітня 2016 р. З цього часу між сторонами виникли правовідносини, на які поширює свою дію Закон № 1105-XIV в редакції 2015 р. Оскільки на час виникнення спірних правовідносин вказаний Закон покладав відповідальність за відшкодування моральної шкоди на роботодавця і не передбачав можливості такого відшкодування Фондом, правові підстави для задоволення позову відсутні.

Суд першої інстанції, з яким погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, відхиляючи доводи відповідача про те, що Законом  № 1105-XIV, який набрав чинності 1 січня 2015 р., саме на роботодавця покладено обов’язок з відшкодування моральної шкоди незалежно від часу настання страхового випадку, дійшов неправильного висновку про часткове задоволення позову про стягнення коштів на відшкодування моральної кошти з Відділення Фонду, не взявши до уваги, що позивач звернулася до суду після того, як Закон вже не передбачав відшкодування моральної шкоди Фондом.

Отже, Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій.

Леонід Лазебний

Рішення В ЄДРСР

Судова практика

Право на виправдання. Як можна його реалізувати в Україні?

Опубліковано

on

Дане право пов’язується, як правило, з відновленням доброго імені особи. Проте в минулому більшість вироків були осудними. Й відновити своє реноме в людини просто не було можливості.

Численні факти неправомірного засудження стали, зокрема, однією з причин падіння довіри до судової системи. Наразі продовжується широка її критика. Чи можливо реалізувати в Україні право на виправдання, не критикуючи рішення суду, що виніс обвинувальний вирок? У цьому зв’язку постає й інше питання: а що має бути спочатку — довіра до суддів з боку суспільства, чи лише повністю «перезавантажена» судова система отримає той кредит довіри, в умовах якого здійснюватиметься реальне правосуддя? Можливо, що ні те, ні інше. У демократичному суспільстві і громадяни, і засоби масової інформації мають право на розумну та справедливу критику будь-яких публічних осіб, в тому числі й суддів. А компетентна й об’єктивна критика судової практики є навіть необхідним явищем для розвитку правової системи, підвищення довіри до судів. Вона є одним із небагатьох засобів, якими суспільство може вплинути на діяльність суддів.

Чи варто загострювати на цьому увагу? Думаю, варто, але об’єктивна критика судді у зв’язку з прийнятим ним рішенням повинна полягати не в очорненні його особи, критиці має бути піддане рішення судді, а точніше, обґрунтування, мотиви такого рішення.

Іншою важливою тезою щодо права на виправдання є те, що в належній реакції на критику судді чи судової системи має бути зацікавлене все суспільство, а виступити з такою реакцією можуть професійні спільноти. Ці міркування виникли в зв’язку з висловленою Великою палатою Верховного Суду (далі — ВПВС) у постанові у справі No 686/23731/15-ц (провадження No 14-298цс18) від 20 вересня 2018 року правовою позицією. В ній ідеться про те, що, як установлено судом, обвинувачений (ОСОБА_3) перебував під слідством та судом із 20 травня 2004 року по 29 листопада 2013 року, тобто майже вісім років, з перервою, або 114 повних місяців. Вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 3 червня 2013 року його визнано невинуватим. Логічно, що в цій ситуації в особи виникає право на відшкодування шкоди, завданої їй внаслідок незаконного засудження. Така шкода відшкодовується державою в повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Порядок відшкодування такої шкоди встановлюється Законом України від 1 грудня 1994 року No 266/94-ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» та Положенням про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», затвердженим наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України та Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року No 6/5/3/41.

Дійсно, надання особі статусу виправданого обумовлює появу в неї певних прав. Та, на жаль, ні в Кримінально-процесуальному кодексі України 1960 року, ні в Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року немає окремої статті, яка була б безпосередньо присвячена правам виправданого. Чинний КПК України ретельно регулює статус підозрюваного та обвинуваченого. Й тут, серед іншого, передбачено право вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не виправдалися. Така шкода відшкодовується державою за рахунок Державного бюджету України. І в разі припинення кримінального провадження єдиним законом про відшкодування шкоди, завданої незаконним засудженням, є вказаний закон, сфера дії якого поширюється на широке коло суб’єктів, у тому числі й на виправданих. І розгляд вказаної вимоги здійснюватиметься за правилами цивільного судочинства в тому суді, який ухвалив виправдувальний вирок. Саме цей суд має обов’язок роз’яснити особі порядок поновлення її порушених прав чи свобод та відшкодування завданої шкоди в разі ухвалення виправдувального вироку. При цьому в повідомленні про це має бути зазначено, куди й протягом якого терміну можна звернутися за відшкодуванням шкоди і поновленням порушених прав.

Отже, критика рішення суду без подання цивільного позову з відшкодування шкоди на користь виправданої особи мало що дає для відновлення доброго імені виправданого. Адже ця особа натерпілася від страждань (фізичного болю, морального і психічного тиску), втратила престиж, репутацію тощо. Тому, як зазначається в правовій позиції ВПВС, «суд, який розглядає справу, повинен з’ясувати всі доводи позивача щодо обґрунтування ним як обставин спричинення, так і розміру моральної шкоди, дослідити надані докази, оцінити їх та визначити конкретний розмір моральної шкоди, зважаючи на засади верховенства права, вимоги розумності, виваженості та справедливості». Й лише йдучи цим шляхом можливо знайти довіру до суду від суспільства.

Віктор Ковальський

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Судова практика

«Істотні порушення» і «значна шкода». Як держава знову програла суд за «дешевий український газ»

Опубліковано

on

Юрій Котнюк,
ЮВУ

Наприкінці вересня український уряд вже вп’яте за останні півроку відклав термін запровадження ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів — цього разу до 18 жовтня. Таким чином, популісти отримали можливість ще пару тижнів поспекулювати на провокаційному питанні, чому держава має продавати своєму населенню дешевий український газ за ціною дорогого імпортного. Але насправді «дешевий український газ» — це міф, і зайвим підтвердженням тому можна назвати судову тяжбу між поки що державним концерном «Укргазвидобування» і приватною фірмою «Карпатигаз», в якій 3 вересня ухвалив постанову Київський апеляційний господарський суд.

Міф про дешевий газ

Насправді ціна українського газу скрізь різна — вона залежить від глибини залягання, міцності породи, яку доведеться бурити, обсягу запасів родовища й ступеня їх висмоктаності. Плітки про те, що він дешевий, народилася під впливом того фактору, що в Україні не видобувається газ із тих площ, де собівартість його видобутку вийде вищою за ціну імпортного газу. Бо з економічної точки зору безглуздо тратити кошти на видобування того, що за менші гроші можна купити на стороні. Тож український газ місцями дешевше іноземного, місцями дорівнює його вартості, але середній арифметичний кубічний метр нашого блакитного палива завжди обходився менше, за імпортний. Проблема в тому, що газу з такою ступінню доступності в Україні далеко не досхочу — його кількість, яку можна підняти на-гора, обмежується приблизно двадцятьма мільярдами кубометрів на рік. Можна, звичайно, видобувати й більше, але тоді доведеться бурити в більш важкодоступних місцях, тратити більше енергії на викачування, і в сумі отриманий газ вийде дорожче російського, навіть якщо той у реверсному режимі прокачати у Словаччину й назад.

Правда, якщо порівняти названі вище 20 мільярдів вітчизняного видобутку і 17 мільярдів, які в минулому році спожив житлово-комунальний сектор, то може скластися враження, що для побутових споживачів дійсно вистачить дешевого українського газу, але й тут далеко не все так просто. Так, підприємства контрольованих державою акціонерних товариств «Укргазвидобування» і «Укрнафта» видобули за той же період лише 16 млрд. м3 природного газу, а решта — на рахунку приватників. Причому найкращі поклади корисних копалин були ще при Кучмі задарма роздані особам, «наближеним до імператора», та й нині ліцензії на користування найбільш легкодоступних надр видаються без аукціону, про що докладно розповідалося в минулому номері нашої газети в статті «Битва за газове родовище». Однак і тими 16 мільярдами кубометрів, що видобуваються підприємствами, контрольованими державою, вона не може розпорядитися повною мірою, оскільки приблизно півмільярда з них видобувається в рамках невигідних для неї договорів про спільну діяльність із приватними фірмами. Наша розповідь про поки що невдалу спробу в судовому порядку розірвати один із них.

У договір вступає ТОВ «Карпатигаз»

Ще 24 березня 2004 року між Укргазвидобуванням, як дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», і ТОВ «Техпроект» було укладено договір про спільну діяльність No 493, метою якої була розробка Вишневського газоконденсатного родовища що на Харківщині. Фактичними власниками вищеназваної приватної фірми були впливові особи місцевої обласної державної адміністрації, але до 2014 року історія її співробітництва з державним концерном протікала відносно безконфліктно, а отже, з точки зору журналістів, малоцікаво. Укргазвидобування зробило свій внесок у спільну діяльність у вигляді восьми свердловин, кількість яких згодом зросла до 33, а «Техпроект» — грошима на закупівлю обладнання й поточні витрати, пов’язані з видобуванням вуглеводнів, загальна сума яких склала 56 мільйонів гривень.

Історія конфлікту бере початок у 2014 році, коли до цього тандему приєдналося відоме з наших попередніх публікацій ТОВ «Карпатигаз», яке стало третім учасником спільної діяльності і її оператором. Ця структура була заснована ще наприкінці 1990-х колишніми керівниками Укргазвидобування, які поміняли державну службу на приватне підприємництво, проте головний дохід їхня фірма мала за рахунок приватизації прибутків компанії, яку вони колись очолювали. Причому ці люди мали унікальну здібність знаходити спільну мову з будь-якою владою. Зокрема, після перемоги Революції Гідності фірма «Карпатигаз» дуже швидко порозумілася з урядом Арсенія Яценюка. Красномовний факт: народний депутат і полум’яна антикорупціонерка Тетяна Чорновол на всю губу шпетила різноманітні фірми, які мали договори спільної діяльності з Укргазвидобуванням, особливо ті, які належали іншому депутату — Олександрові Онищенко. Але при цьому не зачіпала «Карпатигаз» й навіть ставила його за приклад успішного співробітництва держави і бізнесу, з чого належить зробити висновок, що ця фірма щедро фінансувала політичну партію «Народний фронт».

Отже, 17 квітня 2014 року між усіма трьома учасниками — Укргазвидобування, «Карпатигаз» і «Техпроект» була укладена угода про нову редакцію договору про спільну діяльність та її програму. Вкладом державного концерну стали вже не 33, а 25 свердловин, розташованих на десяти різних родовищах — така зміна була пов’язана з тим, що держава забирала з фонду спільної діяльності висмоктані й неперспективні пласти газу, вносячи замість нові повнокровні. Приватники, зі свого боку, зобов’язувалися внести 44 млн грн на витрати по експлуатації цих свердловин, з яких 35 мільйонів припадало на «Техпроект», а 9 мільйонів — на «Карпатигаз». Останньому, окрім іншого, відводилася роль оператора спільної діяльності, що включало в себе обов’язок реалізовувати спільно видобутий газ. Причому не просто так, а на аукціонах по максимальній ціні, що склалася на той момент, та ще й із подальшим наданням іншим учасникам копій аукціонних свідоцтв, які би свідчили про те, що продавець дійсно зробив усе для того, аби всі троє одержали якнайбільший прибуток. А прибуток мав ділитися на три нерівні частини — відповідно до кількості вкладів, зроблених кожною стороною. Зокрема 50% — Укргазвидобуванню, 40% — «Техпроекту», 10% — «Карпатигазу».

Пов’язані з цим договором події почали набувати особливої цікавості після того, як у 2015 році до керівництва Укргазвидобуванням прийшла нова команда, яка швидко дійшла висновку про те, що така спільна діяльність не вигідна очолюваному їй концерну, й почала в судовому порядку розривати договори. Потрапив під роздачу й договір No 493 від 24.03.2004 р. в його новій редакції від 17.04.2014 р. Зокрема, менеджери Укргазвидобування порахували, що станом на 31 грудня 2015 року «Карпатигаз» замість передбачених угодою дев’яти мільйонів гривень внесло тільки п’ять, а «Техпроект» з обіцяних 35 млн грн взагалі не внесло ні копійки. Крім того, «Карпатигаз», виконуючи функції оператора-реалізатора, в січні-лютому 2015 року на організованих Українською універсальною біржою аукціонах продавав газ за не найвищими цінами, внаслідок чого спільна діяльність недоотримала більше восьми мільйонів гривень. З цими аргументами юристи державного концерну й пішли до суду, який просили розірвати договір про спільну діяльність.

Чиє право суддям дорожче?

Дана справа мала два кола розгляду: спочатку Господарський суд Києва рішенням від 18.04.2016 р. відмовив у задоволенні позову, потім Київський апеляційний господарський суд постановою від 31.08.2016 р. скасував це рішення й ухвалив нове, яким задовольнив його. Врешті-решт 14 листопада того ж року Вищий господарський суд України скасував обидва вердикти й передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції, давши попутно вказівку призначити судово-економічну експертизу, яка б дала відповідь на питання про те, який внесок було зроблено у фонд спільної діяльності кожним з її учасників, а також про те, чи можна вважати ринковими ціни, за якими «Карпатигаз» продавав на аукціонах спільно видобуті вуглеводні.

Експертиза, проведення якої було доручено фахівцям Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, тривала без малого рік, після чого в Господарському суді Києва стартувало друге коло розгляду даної справи. Його суддя Світлана Чебикіна 11 квітня 2018 ухвалила рішення відмовити в задоволенні позову, але більш розлогі аргументи з цього питання містяться в тексті постанови Київського апеляційного господарського суду від 3.09.2018 р., якою вказане рішення було залишене без змін.

Із приводу продажу газу на аукціонах вийшла цікава річ. Експерт констатував, що в січні—лютому 2015 р. «Карпатигаз» продавав спільно видобутий газ за цінами, амплітуда яких коливалася від 5050 до 8275 гривень за 1000 м3, в той час як ринкові ціни на даний товар перебували в діапазоні від 6063 до 9800 грн. З цього було зроблено висновок, що ціни реалізації можна вважати такими, що відповідають ринковим. З точки зору здорового глузду начебто й правильно, але з іншого боку таке твердження зовсім не спростовувало претензії Укргазвидобування про те, що внаслідок дій оператора спільна діяльність недоотримала вісім мільйонів гривень. Адже в договорі, нагадаємо, йшлося про продаж газу не просто за ринковими цінами, а за максимальними цінами, що склалися на той момент. Що ж стосується іншого пункту претензій, то суд апеляційної інстанції підтвердив факт недовкладень у фонд спільної діяльності: як з боку «Карпатигаз» на суму 4 млн грн, так невкладення з боку «Техпроекту» на суму 35 мільйонів гривень.

Таким чином факт порушень умов договору сумнівів у суду не викликав, але ключове питання полягало в тому, чи давали такі порушення достатньо підстав для розірвання договору. Відповідь на нього судді шукали в статті 651 Цивільного кодексу України, де сказано, що договір може бути розірвано однією зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Якщо уважно вчитатися в цю фразу, то вийде що законодавець застосував оціночне поняття «істотне порушення», яке пропонував міряти іншим оціночним поняттям на кшталт «значна шкода». З цього витікало, що в подібних справах конкретний суддя може оцінювати ступінь істотності порушення й значимості шкоди так, як йому на душу ляже. Наприклад, керуючись принципом верховенства права, як це йому, до речі, велить присяга судді. Вся справа в тому, чиє право суддя захоче відстоювати більшою мірою: право державного концерну «Укргаз- видобування» позбавитися небажаного партнерства, від якого йому жодної користі, чи право двох приватних фірм і надалі паразитувати на експлуатації державних свердловин. На жаль, у цій справі судді Київського апеляційного господарського суду Надія Калатай, Леся Сітайло і Світлана Пашкіна обрали другий варіант і вирішили, що вказані вище порушення не є достатньо істотними, а тому й відмовилися задовольнити позов про розірвання невигідного для держави договору про спільну діяльність.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Судова практика

Битва за газове родовище: Держгеонадра програла судовий процес фірмі Злочевського

Опубліковано

on

Юрій Котнюк,
ЮВУ

На початку вересня Верховний Суд завершив справу про подальшу долю розташованої в Івано-Франківській області Чемигівської нафтогазоносної площі: вердиктами всіх трьох інстанцій вітчизняної Феміди на Державну службу геології та надр України покладено обов’язок видати спеціальний дозвіл на її розробку товариству з обмеженою відповідальністю «Парі», опосередкованим власником якої вважається один із колишніх міністрів епохи Януковича Микола Злочевський, котрий свого часу очолював Міністерство екології та природних ресурсів України. Можливо, з точки зору учасників Революції Гідності таке рішення виглядає обурливим, але з точки зору права в даному випадку буква закону дотримана бездоганно.

Кримінальне переслідування закінчилося нічим

Перший спеціальний дозвіл, простіше кажучи ліцензію, на користування надрами Чемигівської площі було видано ТОВ «Парі» компетентним органом в особі Держгеонадра ще 23 грудня 2010 року терміном на 5 років. Протягом цього часу товариство за власні кошти здійснило геологічне вивчення даної ділянки та підрахунок запасів корисних копалин, який було затверджено в спеціальній уповноваженій установі під назвою Державна комісія України по запасах корисних копалин. А відтак, відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою уряду від 30.05.2011 р. No 615, мало право одержати наступний дозвіл, терміном уже на 20 років, без аукціону.

Але перед тим, як завершився зазначений строк сталися наступні події. В січні 2015 р. Генеральна прокуратура України, очолювана в той період Віталієм Яремою, розпочала кримінальне переслідування Миколи Злочевського за обвинуваченням його в незаконному збагаченні (стаття 3682 ККУ). Його було оголошено в розшук, а на банківських рахунках Злочевського у Великобританії правоохоронними органами цієї країни було заарештовано 23 мільйони доларів США. Дана справа завершилася досить безславно — в подальшому вона була перекваліфікована на ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ), причому не з боку самого Злочевського, а з боку абстрактних посадових осіб тих компаній, які входили до очолюваної ним корпорації «Бурісма груп». У жовтні 2016 р. його було знято з розшуку, а в січні 2017 р. сайт вищеназваної групи компаній з великою помпою повідомив про те, що внаслідок тісної співпраці з ГПУ їй вдалося добитися припинення кримінального переслідування як самого Злочевського, так і «Бурисми груп», причому все це обійшлося останній у 180 мільйонів гривень.

Але окрім названої, була й ще одна справа, ініціатором якої стала народний депутат Тетяна Чорновол, яка 10 червня 2015 року подала до Генпрокуратури заяву про те, що у 2010— 2012 роках Злочевський, будучи міністром екології та природних ресурсів, незаконно видав ліцензії на користування нафтогазоносними надрами десятьом компаніям, кінцевим бенефіціаром яких був він сам. У їх числі заявниця назвала і ТОВ «Парі». У зв’язку з цим 16 червня того ж року було відкрите кримінальне провадження за статтею 364 ККУ (зловживання владою), але його доля була ще безславнішою, аніж попередньої справи. Правда, слідчі допитали двадцятьох працівників міністерства, причетних до процедури видачі ліцензій, і шістьох керівників компаній, яким вони були видані, але за наслідками слідчих дій обвинувачення нікому пред’явлено не було, арешт на жодне майно не накладався.

У подальшому матеріали даного провадження були передані до новоствореного Національного антикорупційного бюро України, де й припадали пилом аж до 1 серпня 2017 року, коли один із прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ім’я Іван Федоренко своєю постановою закрив його через те, що в ході досудового розслідування, буцімто, не було встановлено складу злочину й були вичерпані процесуальні можливості отримання доказів його вчинення. Тетяна Чорновол дуже обурювалася таким рішенням прокурора, про яке її, до речі, було повідомлено з величезним запізненням — аж 2 травня 2018 р. Вона, зокрема, скаржилася, що в рамках даного провадження не було навіть допитано її саму, як заявницю, а вона, мовляв, могла розповісти багато цікавого, а крім того, передати слідчим важливі документи, які малав своєму розпорядженні. Звичайно, можна припускати, що цінність інформації, що містилася в її поясненнях і паперах, дорівнювала цінності виїденого яйця, але Солом’янський районний суд вирішив, що без даної процедури закриття провадження було передчасним, і своєю ухвалою від 15 червня 2018 р. скасував зазначену вище постанову прокурора Федоренка.

Принцип мовчазної згоди

Таким чином з боку правоохоронних органів Злочевський та його компанії зустріли повне взаєморозуміння, а от стосунки з Держгеонадра у них чомусь не склалися. В засобах масової інформації висувалося припущення, що їм довелося так багато потратитися на прокурорів, що на геологів уже не вистачило грошей, тому дешевше виявилося вирішити питання із суддями. Однак ми не станемо аналізувати плітки, а спиратимемося лише на перевірені факти.

Отже, в середині січня 2016 р. ТОВ «Парі» звернулося до Держгеонадра з проханням видати без аукціону ліцензію на користування надрами Чемигівської площі ще на 20 років. Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему в системі господарської діяльності» і згаданого вище Порядку No 615 на розгляд подібних заяв дається термін 60 днів, і якщо ліцензіар за цей час не надасть жодної відповіді (будь-якої — позитивної чи негативної), починає діяти принцип мовчазної згоди. Це коли ліцензіат як суб’єкт господарської діяльності автоматично одержує право займатися тим видом діяльності, на яку він просив ліцензію в компетентного органу, але так і не дочекався від нього відповіді протягом визначеного строку. Причому в такому випадку датою одержання ліцензії вважається останній день відведеного для ліцензіара терміну.

Попервах чиновники Держгеонадра поставилися до фірми Злочевського досить прихильно й не затягуючи справи направили копію її заяви для погодження до Івано-Франківської обласної ради. Тут також треба зазначити, що відповідно до закону в тих випадках, коли спеціальний дозвіл на користування надрами з метою розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення надається без проведення аукціону, його видача потребує погодження з радою тієї області, на території якої розташована певна ділянка. Точного терміну, протягом якого обласна рада має надати свою відповідь, ні закон, ні підзаконні акти не встановлюють, надаючи ліцензіару право самому визначати граничний строк, після закінчення якого також можна застосовувати принцип мовчазної згоди.

Дискреційні повноваження

Тепер уважно слідкуймо за датами. Держгеонадра направила до Івано-Франківська копію заяви ТОВ «Парі» зі своїм супровідним листом 21 січня 2016 р., вказавши, що відповідь потрібно надати не пізніше 19 лютого. Екологічна комісія облради на своєму засіданні 15 лютого одностайно рекомендувала обласній раді погодити дозвіл — як писалося в місцевій пресі, газові ділки обіцяли дати громадам двох навколишніх сіл по 300 тисяч гривень соціального внеску, а також допомогти їм з освітленням вулиць і придбати сміттєвоз. Але на відміну від екологічної комісії увесь депутатський корпус облради виявився не дуже прихильним до фірми Злочевського й 31 березня 2016 р. відмовився надати своє погодження.

Така відмова, судячи з усього, стала неприємним сюрпризом не лише для ТОВ «Парі», а й для керівництва Держгеонадра, яке в той момент ще було налаштовано досить привітно до нього. Скориставшись неквапливістю апарату обласної ради, воно швиденько — вже 4 квітня — намалювало наказ No 117, яким розпорядилося видати спецдозвіл. Ставка на неповороткість прикарпатців виявилася вірною — повідомлення з відмовним рішенням облради було ними відправлено до Києва лише 12 квітня, а дійшло на адресу Держгеонадр лише 18-го. Тож якби хтось почав дорікати геологам, що вони видали ліцензію без згоди місцевої влади, вони б могли слушно відповісти, що івано-франківці не вклалися у відведений ним термін, тому їм не лишалося нічого іншого, як застосувати принцип мовчазної згоди.

Проте щось потім змінилося у ставленні керівництва служби до Злочевського, і коли залишалося виконати процедуру видачі документу під назвою спеціальний дозвіл, її керівництво раптом заартачилося й відмовило в такій «дрібничці». З матеріалів справи неможливо зрозуміти, чому стався такий розворот на 180 градусів: може йому дійсно не заплатили обіцяної мзди, а може з найвищого ешелону влади надійшла вказівка затягувати час. В даній ситуації припускати можна будь що, але факти свідчать про те, що геологи вели якусь гру. Офіційна мотивація відмови була дуже зручною: обласна рада, мовляв, не дала своєї згоди, а тому й ми не дамо ліцензії. Але, якби керівництво служби дійсно було налаштована на відмову, воно повинно було в першу чергу скасувати свій же наказ No 117, мотивуючи це нововиявленим обставинами. Але геологи зайняли цікаву позицію: і спецдозволу на руки не давали, і свого наказу не скасовували — така поведінка дуже схожа на звичну тактику чиновника, який в очікуванні жирного хабара намагається тримати клієнта у невизначено-підвішеному стані.

Але ТОВ «Парі», яке вже встигло перерахувати в держбюджет офіційний платіж за ліцензію в сумі 300 тисяч гривень, подало до Окружного адміністративного суду Києва позовну заяву, в першому пункті якої просило суд визнати протиправною бездіяльність ліцензіара в питанні видачі позивачу спецдозволу, а в другому — зобов’язати її видати його. Рішенням від 15 листопада 2017 р. вона була задоволена по обох пунктах, після чого Держгеонадра подало апеляційну скаргу, в якій зазначало, що місцевий суд протиправно втрутився в дискреційні повноваження Держгеонадра й підмінив собою орган виконавчої влади. Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у відповідь на це зауважила, що дискреційні повноваження мають місце в тому випадку, коли орган виконавчої влади має кілька варіантів дій і може вибрати найкращий з них. У даній же ситуації Держгеонадра не мало вибору: воно саме видало наказ про видачу ліцензії, який на момент розгляду справи в суді не був скасований, а раз так, то нині геологам не лишається нічого іншого, як виконати його. Саме тому постановою КААС від 1 лютого 2018 р. рішення Окружного адміністративного суду Києва було залишене без змін. А вже Верховний Суд постановою від 5 вересня підтвердив правильність вердиктів обох попередніх інстанцій.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

В тренді