Connect with us

В Україні

Модель сильного мера необхідно зберегти – АМУ

Асоціація міст України пропонуватиме на розгляд Конституційної комісії розроблену АМУ Концепцію щодо змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади.

Концепцією, що розробила Асоціація, пропонується запровадити дворівневе місцеве самоврядування: первинний рівень – муніципалітет (один або декілька населених пунктів із навколишніми територіями); вторинний рівень – область (спільні питання жителів муніципалітетів області).

«Необхідно зберегти на рівні муніципалітету модель сильного мера, виборної посадової особи, яка очолює виконавчі органи та головує на засіданнях відповідної ради. Також жителі кожного муніципалітету повинні обирати своїх депутатів до обласної ради, а муніципальні ради можуть їх відкликати. При тому, що найважливіші рішення обласної ради потребують проведення консультацій із муніципальними радами. А рішення обласних рад пропонується, щоб виконували їх виконавчі органи», – зауважив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко.

Також пропонується, що державну виконавчу владу в АР Крим, областях та повітах здійснюють виключно територіальні представництва органів державної влади. Порядок та способи координації вказаних територіальних представництв визначаються законом.

Компетенція органів місцевого самоврядування й надалі поділяється на власну та делеговану державою. Зупинення та скасування актів органів місцевого самоврядування здійснюється виключно у судовому порядку. Державний нагляд за делегованою державою компетенцією виконується територіальними представництвами органів державної влади в порядку та випадках, що визначаються законом.

Крім цього, Правління АМУ привітало рішення Президента України щодо відкликання проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2598 від 13.12.2019 для доопрацювання з усіма зацікавленими сторонами.

В Україні

Які предмети здаватимуть під час державної підсумкової атестації?

Міністерство освіти і науки опублікувало для громадського обговорення проект наказу «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту».

Проектом запропоновано визначити перелік предметів, з яких в 2020/2021 навчальному році буде проводитися державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття:

 • початкової освіти (у 4 класах закладів загальної середньої освіти);
 • базової середньої освіти (у 9 класах закладів загальної середньої освіти);
 • повної загальної середньої освіти (профільної загальної середньої освіти).

Також пропонується встановити, що в 2020/2021 навчальному році державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, проводиться у закладі освіти в письмовій формі.

Ознайомитись з проектом можна за посиланням.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 12 жовтня 2020 р. з темою повідомлення «Громадське обговорення» на електронну адресу b_kudrenko@mon.gov.ua.

Читати далі

В Україні

Туроператорів і турагентів внесуть до Єдиного туристичного реєстру

Міністерство культури та інформаційної політики презентувало основні тези законопроекту, який передбачає системне оновлення застарілого закону «Про туризм».

Проект, зокрема, передбачає:

 • створення Єдиного туристичного реєстру – електронної бази туроператорів, турагентів, засобів розміщення та фахівців туристичного супроводу;
 • запровадження сучасної термінології відповідно до стандартів UNWTO (Всесвітньої туристичної організації);
 • визначення розвитку внутрішнього та в’їзного туризму пріоритетними напрямами державної політики;
 • визначення обов’язкових умов договору на туристичне обслуговування та розмежування відповідальності турагентів та туроператорів;
 • закладення механізмів створення цільових туристичних фондів;
 • запровадження обов’язкового страхування туристів на повернення в Україну тощо.

Читати далі

В Україні

МОН пропонує визначитися із завданнями вищої освіти

Міністерство освіти і науки опублікувало для громадського обговорення проект Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки.

Стратегія визначатиме місце вищої освіти у суспільстві й економіці країни через формулювання місії та візії, основні стратегічні й операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізми реалізації та моніторингу,  очікувані результати та способи їх вимірювання.

Відповідно до Стратегії місія вищої освіти – забезпечення сталого інноваційного розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього.

Стратегія визначає такі стратегічні цілі:

 • покращення системи управління освітою і забезпечення автономії ЗВО;
 • забезпечення збалансованості ринку праці фахівців з вищою освітою;
 • забезпечення якості і доступності вищої освіти для різних верств населення;
 • інтеграція науки, освіти та бізнесу для забезпечення економічного зростання країни;
 • розвиток кадрового потенціалу ЗВО;
 • розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;
 • інтеграція у європейський і світовий освітній простір з урахуванням національних інтересів.

Головним результатом реалізації Стратегії має бути створення сучасної ефективної системи освіти, яка дозволяє забезпечити кадровий і науково-технічний супровід розвитку національної економіки, задовольняє потреби суспільства, посідає гідне місце у світі, є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринках освітніх послуг.

Пропозиції та зауваження до проекту приймаються до 25 жовтня 2020 р. на електронну пошту vrublevska@mon.gov.ua.

Читати далі

В тренді

Telegram