Connect with us

Законодавство

Інсайдерство на ринку електроенергії – поза законом з 19 липня

Набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» від 31 травня 2019 р. № 879.

Змінами у главі 1.21 розділу І Правил ринку визначили, що положення конфіденційності застосовуються до всіх учасників ринку електроенергії, зокрема і до його посадових осіб та офіційних представників, а також працівників, суб’єктів господарювання, що припинили виконувати Правила.

Новим п. 1.21.4 заборонено учасникам ринку, посадовим особам, представникам/працівникам займатися інсайдерською діяльністю чи будь-якою іншою, що може призвести до маніпулювання ринком електричної енергії, чи здійснювати негативний вплив на конкуренцію.

За новою редакцією п.п. 9.1.2, 9.1.3 та 9.2.2 глави 9.1 розділу ІХ ОСП на своєму сайті повідомлятиме учасників ринку про настання надзвичайної ситуації (НС), зазначивши при цьому перший розрахунковий період, для якого настає надзвичайна ситуація. Також буде направлено відповідне повідомлення учасникам електроринку.

Про припинення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) також повідомлятиметься вказаними способами із зазначенням останнього розрахункового періоду, який має настати не раніше, ніж через 3 години з моменту, коли буде зроблено повідомлення про припинення дії надзвичайної ситуації.

Якщо надзвичайна ситуація в ОЕС України триватиме більше 24 годин, то зобов’язання учасників ринку та адміністратора ринку щодо відповідальності за небаланси та оплати балансуючої енергії, припинять дію на період дії НС.

Після припинення надзвичайної ситуації в ОЕС, що тривала більше 24 годин, адміністратор ринку розраховує фактичні витрати, понесені кожним учасником ринку під час надзвичайної ситуації в ОЕС, відповідно до його дій згідно з положеннями Кодексу системи передачі та Правил безпеки постачання, та здійснює відповідні платежі всім учасникам ринку для компенсації таких витрат.

Правила ринку наберуть чинності  1 липня 2019 р.

У п. 1.17 глави 1 розділу ІІ Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку додано, що у випадку внесення змін до типової форми договору про участь на ринку «на добу наперед» (РДН) та/або внутрішньодобового ринку (ВДР) оператор ринку (ОР) має опублікувати такі зміни на своєму сайті та направити учаснику РДН/ВДР 2 примірники додаткової угоди, підписані зі своєї сторони, щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції типового договору.

Учасник ринку має підписати їх протягом 14 днів з дня отримання примірників додаткової угоди та повернути ОР один з них. Якщо примірник не буде повернуто, то договір про участь на РДН та/або ВДР зупиняється до моменту повернення підписаної додаткової угоди.

Подібні умови окреслені у новій редакції п. 3.9 глави 3 розділу ІІ, що стосується договору купівлі/продажу електроенергії.

Законодавство

ВРП підтримала реорганізацію Верховного Суду України та новий порядок формування ВККС

На офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено текст рішення ВРП № 1551/0/15-20 про надання консультативного висновку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», який надійшов з Офісу Президента України.

Законопроектом, зокрема, врегульовуються нагальні питання щодо реорганізації Верховного Суду України та статусу суддів Верховного Суду України, визначення кількості суддів у суді, порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України тощо.

У консультативному висновку ВРП зазначено, зокрема, що Конституційний Суд України, рекомендуючи Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства у відповідність до прийнятого рішення, фактично запропонував порядок його виконання через механізм законодавчого врегулювання, у тому числі й щодо припинення Верховного Суду України.

Крім того, ВРП підтримала норми законопроекту щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, однак вважає за доцільне визначити принцип формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, де більшість її складу мають становити судді, відповідно до Висновку Венеційської комісії щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування, прийнятого на її 121-му пленарному засіданні (Венеція, 6–7 грудня 2019 р.).

На думку ВРП, запропоновані законопроектом зміни дадуть змогу якнайшвидше сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та, як наслідок, запустити процес добору, кваліфікаційного оцінювання суддів та вирішувати інші питання суддівської кар’єри.

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя в цілому підтримує проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» за умови доопрацювання його окремих положень.

Ознайомитись з повним текстом рішення ВРП № 1551/0/15-20 можна за цим посиланням.

Читати далі

Законодавство

Розмитнення євроблях без штрафів можуть знову продовжити

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Митного Кодексу України щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування» № 3539.

Пропонується доповнити розд. XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України пунктом 9-7, яким надати можливість особам, які ввезли транспортні засоби на митну територію України завершити митні формальності протягом 180 днів з моменту прийняття цього закону без застосування до них штрафних санкцій, а саме:

тимчасово, протягом 180 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом не застосовується відповідальність за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, що визначена ч. 6 ст. 481 цього Кодексу, та за перевищення встановленого ст. 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, що визначена ч. 6 ст. 470 цього Кодексу.

Читати далі

Законодавство

Визначено єдиний механізм проведення нагляду Держпрацею

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці» від 20 травня 2020 р. № 383.

Визначені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у:

  • сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • у сфері здійснення державного гірничого нагляду.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю визначено в додатку 1.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду визначено в додатку 2.

Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 3, 4, за такою шкалою:

  • від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються щодо суб’єкта господарювання, що віднесений до:

  • високого ступеня ризику – не частіше ніж один раз на два роки;
  • середнього ступеня ризику – не частіше ніж один раз на три роки;
  • незначного ступеня ризику – не частіше ніж один раз на п’ять років.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх п’яти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства та/або проведено аудит охорони праці, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази. Зазначене положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання визначається, починаючи з дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

Читати далі

В тренді

Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
||
№ Документа: 879
Дата прийняття: 31.05.2019
Дата набрання чинності: 08.06.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2020
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
||
№ Документа: 879
Дата прийняття: 31.05.2019
Дата набрання чинності: 08.06.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає