Connect with us

Законодавство

Територіальним відділенням ДВС підвідомчі справи, де зобов’язання становить до 50 млн

Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України» від 6 травня 2019 р. № 1385/5.

Згідно зі змінами до п. 4 розділу І Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженого наказом Мінюстиції від 2 квітня 2012 р. № 512/5, відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства тепер зокрема підвідомчі справи, де сума зобов’язання становить 50 000 000 грн і більше (раніше – від 20 000 000 грн), а до відання відділів територіальних управлінь юстиції належать справи, де зобов’язання визначені у розмірі від 25 000 000 грн до 50 000 000 грн (замість граничних розмірів від 10 000 000 грн до 20 000 000 грн).

За доповненням до абз. 1, 2 п. 1 розділу VII стягнуті грошові суми та авансові внески можуть бути зараховані на рахунки Мінюстиції у державних банках, а не лише в органах казначейства.

Книги обліку, які ведуться в автоматизованій системі виконавчого провадження за кожним рахунком приватного виконавця ведуться ним особисто або особою, яка працює разом з ним, у тому числі помічником приватного виконавця. Такі особи за текстом Інструкції позначатимуться скороченням «відповідальна особа приватного виконавця» (нова редакція п. 5 розділу VII).

Також доповнено тексти «Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» та «Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», затверджених наказами Мінюстиції від 20 квітня 2016 р. № 1183/5 та від 23 червня 2011 р. № 1707/5, відповідно, положенням, що відповідні органи мають, зокрема, рахунки в установах Казначейства та рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.

Подібні зміни щодо відповідальних осіб та рахунки органів ДВС були внесені також до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 5 серпня 2016 р. № 2432/5 та до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства від 7 червня 2017 р. № 1829/5.

Доповненням до п.п. 1, 2 розділу II Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, затвердженого наказом Міністерства від 05 серпня 2016 р. № 2431/5 визначено, що рішення суду –

  • про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення, та наказ, яким введено в дію таке рішення;
  • яким скасовано або припинено заходи забезпечення позову про зупинення дії рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення, та наказ, яким введено в дію таке рішення
    – також повинні поміщатися до Єдиного реєстру судових рішень.

Законодавство

Кредитний ризик можна зменшити за гарантіями рейтингового банку

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 15 серпня 2019 р. № 108.

За уточненням в абз. 5 пп. 1 п. 2.5 глави 2 розділу VI для використання права на зменшення загального обсягу кредитного ризику під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), використовуватимуться гарантії / безвідкличні резервні акредитиви банків, які мають саме кредитний рейтинг АА або вище. При цьому рейтинг може бути підтвердженим окремо за шкалою Fitch IBCA, що є аналогією до Standard & Poor’s.

Новим абзацом у пп. 1 п. 2.5 визначено, що зменшення обсягу кредитного ризику також можливе з використанням гарантій / безвідкличних резервних акредитивів банку-гаранта, який э для банка материнською компанією або учасником міжнародної групи, до якої входить банк. Умовою є те, що банк-гарант повинен мати інвестиційний кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений Standard & Poor’s, або аналогічний рейтинг Moody’s Investors Service або Fitch IBCA.

Нацбанк не застосовуватиме до банків заходи впливу за порушення ними економічних нормативів достатності регулятивного капіталу (Н2), основного капіталу (Н3), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) чи кредитних ризиків (Н8), якщо вони були допущені в період з 2 липня 2019 р. до 19 серпня 2019 р.

При цьому, умовою незастосування заходів впливу є те, що порушення пов’язані з неврахуванням під час розрахунку економічних нормативів забезпечення у вигляді гарантії / безвідкличного резервного акредитиву банку-гаранта з числа описаних вище.

Читати далі

Законодавство

Коли банки не блокуватимуть переказ коштів за кордон?

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 р. № 654» від 15 серпня 2019 р. № 109.

Згідно з доповненням до абз. 11 пп. 7 п. 1 постанови НБУ № 654 банки не відмовлятимуть клієнтам у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо кошти переказуватимуться за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються:

  • за фактично поставлену продукцію на митну територію України;
  • з використанням документарних акредитивів.

Водночас, акредитиви повинні надаватися з підтвердження відвантаження продукції або фактичного поставлення товару.

Також новим абзацом у пп. 7 п. 1 визначено, що заборони за абз. 11 (зокрема відмова у виконанні розрахункового документа) не будуть застосовуватись до виконання розрахункових документів, пов’язаних з клієнтськими платежами за кореспондентським рахунком у банку, до якого застосовано санкцію «запобігання виведенню капіталів за межі України», за умови, що наслідком проведення операцій не буде порушення санкційних заборон або п. 3-1 постанови № 654. Це стосується і сплати комісійних винагород, пов’язаних з проведенням зазначених клієнтських операцій або веденням такого «санкційного» кореспондентського рахунку.

Читати далі

Законодавство

Організації колективного управління можуть застосовувати тимчасові ставки роялті

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 серпня 2019 р. № 696.

Зокрема, новою редакцією п. 2 постанови Уряду від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» визначено, що затвердженні постановою розміри винагороди, як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про визначення тарифів, встановлені для застосування організаціями колективного управління.

За доповненням до п. 4 розділу I у графі «Вид комерційного використання фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» роялті у 5 % доходів, одержаних з того виду діяльності, де використовуються об’єкти суміжних прав, буде надаватися і за кабельну ретрансляцію фонограм / відеограм, опублікованих з комерційною метою, тощо.

Комерційним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань тепер вважається пряме чи опосередковане використання зазначених об’єктів суміжних прав шляхом кабельної ретрансляції зафіксованого у фонограмі / відеограмі виконання (доповнено п. 2 розділу ІІ).

Виключено пункти 7 і 8 розділу ІІ, за якими уповноважені організації колективного управління могли управляти майновими правами на об’єкти суміжних прав та мали право зменшувати визначений розмір винагороди. Сума роялті більше не розділятиметься між особами, які можуть управляти майновими правами на фонограми, відеограми.

Також постанову КМУ від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» доповнено п. 2-1, де встановлено, що організації колективного управління застосовують ставки роялті як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів.

Таким же текстом доповнено і постанову Уряду від 27 червня 2003 р. № 992.

Читати далі

В тренді

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
||
№ Документа: 1385/5
Дата прийняття: 06.05.2019
Дата набрання чинності: 14.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 07.05.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 470/33441
Внутрішній номер документа: Немає
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
||
№ Документа: 1385/5
Дата прийняття: 06.05.2019
Дата набрання чинності: 14.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 07.05.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 470/33441
Внутрішній номер документа: Немає