Connect with us

Законодавство

Які документи будуть відхилятися в канцелярії суду

Дата публікації:

Наказом Державної судової адміністрації України була затверджена нова Інструкція, що вступає в законну силу з 01 січня 2020 року. Інструкція регулює питання діловодства в апеляційних і місцевих судах України. Визначаються правила поводження з документами з моменту прийому до передачі в архів (або знищення).

Як буде відбуватися процес ідентифікації документів

Кожен документ буде позначатися окремим і унікальним ідентифікатором, яким виступить штрих-код. Над ним вгорі документа буде наноситися літерно-цифрова інформація. У ній будуть відображені такі відомості як: код бази даних суду та унікальний ідентифікатор в ній, а також тип документа і юрисдикція. Справи з категорії кримінальних проваджень, переданих до суду після проведення досудового розслідування також будуть позначені окремим єдиним унікальним номером.

В судовому діловодстві передбачена можливість створення документів з тимчасовим терміном зберігання. Така документація може бути створена в електронному вигляді в тому випадку, якщо в суді є відповідне технічне обладнання. Термін зберігання тимчасових документів не може перевищувати 10 років.

Справи, нерозглянуті в судовому порядку і заяви, питання відкриття провадження за якими не вирішене, зберігаються в робочих кабінетах суддів. Те ж стосується залишених без розгляду заяв і справ, що вимагають усунення недоліків. Доступ сторонніх до такої документації суворо заборонений. Забезпечити безпеку їх зберігання потрібно, помістивши матеріали до сейфу. Винос заяв, скарг та іншої документації з будівлі суду забороняється.

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Порядок прийняття і реєстрації документів

Канцелярія суду приймає і проводить реєстрацію вхідної документації в робочий час по буднях. Окремо розглядаються документи, що вимагають розгляду в обов’язковому порядку керівництвом суду. Так само виділяються з кореспонденції ті документи, які розглядаються апаратом суду. Реєстрації в АСДС (автоматизована система документообігу суду) підлягають вхідні, вихідні та внутрішні документи. До числа останніх відносяться доповідні записки, довідки, протоколи засідань та ін.

Реєстрації документи підлягають лише один раз. Ті, які надходять в робочий час, реєструються в той самий день. Виняток (на наступний день) являє собою кореспонденція, що надходить поза робочий час або на вихідних. До такої документації в АСДС додається коментар, що носить пояснювальний характер і містить інформацію про причини несвоєчасної реєстрації. Ті документи, які носять характер внутрішніх, реєструються в день підписання або прийняття рішення по ним.

Згідно з інструкцією є перелік документації, яка може бути відправлена ​​до суду за допомогою факсимільного зв’язку або електронною поштою. Її передають за призначенням, але позначають дату прийому такого документа крім стандартної процедури реєстрації.

Відмова у прийнятті документації

Документація, яка надходить поштою, обов’язково повинна направлятись в суд з описом вмісту незалежно від того одна сторінка або кілька. У свою чергу відповідальний співробітник суду повинен упевнитися в цілісності конверта. При розпакуванні потрібно переконатися в тому, що вміст конверта відповідає опису. Є перелік кореспонденції, яка не підлягає реєстрації, в їх числі:

 • Рекламні повідомлення (флаєри, листівки, плакати та ін.).
 • Листи вітального характеру (листівки, запрошення).
 • Друковані видання і документи особистого характеру.
 • Документи, поверхня яких забруднена або має пошкодження такого характеру, які заважають визначити реквізити або ж зміст (повністю або частково).

Процедура реєстрації документів під час розгляду справи в суді

Реєстрація документів, що надійшли і мають відношення до матеріалів, які знаходиться у провадженні справи (одного або декількох) реєструються із зазначенням дати надходження. До цієї категорії відносяться і заяви про відвід. Якщо справа розглядається в день надходження матеріалів, то до реєстраційної процедури додається обов’язкова умова: додаткове зазначення часу надходження.

Штамп реєстрації проставляється на лицьовій сторінці документації, що надійшла до канцелярії суду. Вказується дата реєстрації, присвоєний реєстраційний номер і ставитися підпис того співробітника, який прийняв документацію. Додатково може виникати необхідність в зазначенні часу реєстрації.

У тому випадку, коли виникає необхідність обміну документацією між судами за допомогою використання електронної пошти, обов’язково вказується офіційні адреси судів, що здійснюють обмін.

Деякі документи не підлягають реєстрації в АСДС. До числа таких можна зарахувати процесуальні документи, що надходять з поміткою про вручення адресату з повідомленням. Вони просто долучаються до матеріалів кримінальної справи після проходження процедури реєстрації за стандартною формою.

Відповідальні співробітники отримали матеріали справ, що знаходяться на розгляді в суді, в день розгляду.

Законодавство

Розгляд клопотань про дозвіл на проведення розвідувальних заходів не фіксуватимуть технічними засобами

Опубліковано

on

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням розвідувальних заходів» від 21 травня 2021 р. № 1473-IX.

Змінами до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що:

– при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом, крім справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів (ч. 6 ст. 11);

– голова апеляційного суду здійснює відповідно до Закону України «Про розвідку» повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності та/або призначає суддю (суддів) з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів (п. 9-1 ч. 1 ст. 29).

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Законодавство

Скасовано мораторій на пені та штрафи за кредитними договорами з громадянами із зони АТО/ООС

Опубліковано

on

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг» від 19 травня 2021 р. № 1451-IX.

Змінами до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»:

– скасовано мораторій на нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з громадянами України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими ч. 4 ст. 4 цього Закону, якщо такі договори укладені після 1 травня 2021 р. або до яких після 1 травня 2021 р. за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій (ст. 2);

– встановлено, що заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці, не поширюються на нерухоме майно громадян України, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб – суб’єктів малого і середнього підприємництва, місцем розташування якого є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими ч. 4 ст. 4 цього Закону, оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після 1 травня 2021 р., або за договорами, до яких після 1 травня 2021 р. за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій (ст. 9).

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Нагадаємо, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» протягом терміну дії цього Закону щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить громадянам України (у тому числі фізичним особам – підприємцям) або юридичним особам – суб’єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зупиняється дія ст. 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), ст. 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), ст. 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти), ст.ст. 41, 4347 (у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах) Закону України «Про іпотеку».

Читати далі

Законодавство

Вимоги до набуття статусу адвоката змінять

Опубліковано

on

Набрав чинності Указ Президента України «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки» від 11 червня 2021 р. № 231/2021, яким затверджено вказану Стратегію, що включає:

1) розвиток системи правосуддя:

 • покращення доступу до правосуддя;
 • зміцнення незалежності судової влади та підзвітності суспільству;
 • суддівська кар’єра та відповідальність суддів;
 • система органів прокуратури;
 • удосконалення інституту адвокатури, зокрема посилення гарантій адвокатської діяльності, її видів і професійних прав адвокатів, удосконалення самоврядності адвокатури, конкретизацію підстав, процедур притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та порядку оскарження рішення про притягнення до такої відповідальності, запровадження інституту спрощеного дисциплінарного провадження, удосконалення порядку розгляду скарг на дії адвоката, перегляд вимог щодо набуття права на зайняття адвокатською діяльністю, запровадження прозорої процедури проведення єдиного кваліфікаційного іспиту, стажування кандидатів, порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

2) розвиток конституційного судочинства, зокрема удосконалення:

 • механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного Суду України та дотримання ними стандартів професійної етики;
 • процедур конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, ефективної перевірки їх на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності та високим моральним якостям (із можливим залученням міжнародних експертів).

Водночас, визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки».

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram