Connect with us

Законодавство

Які документи будуть відхилятися в канцелярії суду

Наказом Державної судової адміністрації України була затверджена нова Інструкція, що вступає в законну силу з 01 січня 2020 року. Інструкція регулює питання діловодства в апеляційних і місцевих судах України. Визначаються правила поводження з документами з моменту прийому до передачі в архів (або знищення).

Як буде відбуватися процес ідентифікації документів

Кожен документ буде позначатися окремим і унікальним ідентифікатором, яким виступить штрих-код. Над ним вгорі документа буде наноситися літерно-цифрова інформація. У ній будуть відображені такі відомості як: код бази даних суду та унікальний ідентифікатор в ній, а також тип документа і юрисдикція. Справи з категорії кримінальних проваджень, переданих до суду після проведення досудового розслідування також будуть позначені окремим єдиним унікальним номером.

В судовому діловодстві передбачена можливість створення документів з тимчасовим терміном зберігання. Така документація може бути створена в електронному вигляді в тому випадку, якщо в суді є відповідне технічне обладнання. Термін зберігання тимчасових документів не може перевищувати 10 років.

Справи, нерозглянуті в судовому порядку і заяви, питання відкриття провадження за якими не вирішене, зберігаються в робочих кабінетах суддів. Те ж стосується залишених без розгляду заяв і справ, що вимагають усунення недоліків. Доступ сторонніх до такої документації суворо заборонений. Забезпечити безпеку їх зберігання потрібно, помістивши матеріали до сейфу. Винос заяв, скарг та іншої документації з будівлі суду забороняється.

Порядок прийняття і реєстрації документів

Канцелярія суду приймає і проводить реєстрацію вхідної документації в робочий час по буднях. Окремо розглядаються документи, що вимагають розгляду в обов’язковому порядку керівництвом суду. Так само виділяються з кореспонденції ті документи, які розглядаються апаратом суду. Реєстрації в АСДС (автоматизована система документообігу суду) підлягають вхідні, вихідні та внутрішні документи. До числа останніх відносяться доповідні записки, довідки, протоколи засідань та ін.

Реєстрації документи підлягають лише один раз. Ті, які надходять в робочий час, реєструються в той самий день. Виняток (на наступний день) являє собою кореспонденція, що надходить поза робочий час або на вихідних. До такої документації в АСДС додається коментар, що носить пояснювальний характер і містить інформацію про причини несвоєчасної реєстрації. Ті документи, які носять характер внутрішніх, реєструються в день підписання або прийняття рішення по ним.

Згідно з інструкцією є перелік документації, яка може бути відправлена ​​до суду за допомогою факсимільного зв’язку або електронною поштою. Її передають за призначенням, але позначають дату прийому такого документа крім стандартної процедури реєстрації.

Відмова у прийнятті документації

Документація, яка надходить поштою, обов’язково повинна направлятись в суд з описом вмісту незалежно від того одна сторінка або кілька. У свою чергу відповідальний співробітник суду повинен упевнитися в цілісності конверта. При розпакуванні потрібно переконатися в тому, що вміст конверта відповідає опису. Є перелік кореспонденції, яка не підлягає реєстрації, в їх числі:

  • Рекламні повідомлення (флаєри, листівки, плакати та ін.).
  • Листи вітального характеру (листівки, запрошення).
  • Друковані видання і документи особистого характеру.
  • Документи, поверхня яких забруднена або має пошкодження такого характеру, які заважають визначити реквізити або ж зміст (повністю або частково).

Процедура реєстрації документів під час розгляду справи в суді

Реєстрація документів, що надійшли і мають відношення до матеріалів, які знаходиться у провадженні справи (одного або декількох) реєструються із зазначенням дати надходження. До цієї категорії відносяться і заяви про відвід. Якщо справа розглядається в день надходження матеріалів, то до реєстраційної процедури додається обов’язкова умова: додаткове зазначення часу надходження.

Штамп реєстрації проставляється на лицьовій сторінці документації, що надійшла до канцелярії суду. Вказується дата реєстрації, присвоєний реєстраційний номер і ставитися підпис того співробітника, який прийняв документацію. Додатково може виникати необхідність в зазначенні часу реєстрації.

У тому випадку, коли виникає необхідність обміну документацією між судами за допомогою використання електронної пошти, обов’язково вказується офіційні адреси судів, що здійснюють обмін.

Деякі документи не підлягають реєстрації в АСДС. До числа таких можна зарахувати процесуальні документи, що надходять з поміткою про вручення адресату з повідомленням. Вони просто долучаються до матеріалів кримінальної справи після проходження процедури реєстрації за стандартною формою.

Відповідальні співробітники отримали матеріали справ, що знаходяться на розгляді в суді, в день розгляду.

Законодавство

Періодичність перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу узалежнили від їх ризиковості

Набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 29 серпня 2019 року № 470.

Зміни внесені до п. 2 розд. II зазначеного Порядку і стосуються періодичності проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу:

  • абз. 1 викладено у новій редакції: «Включення суб’єкта первинного фінансового моніторингу до плана-графіка проведення перевірок здійснюється на підставі оцінки ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
  • абз. 2, 3 (щодо частоти проведення перевірок та щодо дати, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки) виключено.

Читати далі

Законодавство

Вводиться централізований облік доручень правоохоронних органів на митний огляд товарів і транспортних засобів

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення» від 2 жовтня 2019 р. № 861.

Постановою, з метою забезпечення уніфікованого обліку доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які направляються правоохоронними органами, відстеження результатів їх направлення, уникнення зловживань у цій сфері передбачено запровадження централізованого надсилання зазначених доручень в електронному вигляді із використанням відповідної інформаційної систем.

Учасники експериментального проекту використовують на безоплатній основі тестову версію інформаційної системи, що забезпечує централізоване надсилання правоохоронними органами та отримання органами доходів і зборів в електронному вигляді доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Зазначені доручення надсилаються правоохоронними органами органам доходів і зборів централізовано в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої посадової особи правоохоронного органу та обов’язково повинні містити інформацію про підстави їх надсилання, номер відповідного провадження (справи), строк виконання, відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/або про транспортні засоби комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань митної справи.

У разі відсутності в дорученні усієї інформації таке доручення не є підставою для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів, про що невідкладно інформується відповідний правоохоронний орган шляхом направлення повідомлення електронними каналами зв’язку.

Максимальний строк дії доручень, які надсилаються до органів доходів і зборів, не може перевищувати 90 календарних днів з моменту надсилання.

Підготовку необхідних змін до нормативно-правових актів, а також розробку необхідного програмного забезпечення буде здійснено за результатами розпочатого експериментального проекту.

Читати далі

Законодавство

Для належного облаштування Державного кордону потрібна смуга у 50 метрів

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону» № 0905.

Задля створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону, запропоновано внести зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про державний кордон України», а саме:

  • визначити розмір земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій шириною до 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми,
  • звільнити зазначені вище органи у зв’язку із цим від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням ділянок для облаштування кордону.
З текстами законів можна ознайомитися в системі LEX, замовивши тестовий доступ.

Читати далі

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.