Connect with us

Законодавство

Які документи будуть відхилятися в канцелярії суду

Наказом Державної судової адміністрації України була затверджена нова Інструкція, що вступає в законну силу з 01 січня 2020 року. Інструкція регулює питання діловодства в апеляційних і місцевих судах України. Визначаються правила поводження з документами з моменту прийому до передачі в архів (або знищення).

Як буде відбуватися процес ідентифікації документів

Кожен документ буде позначатися окремим і унікальним ідентифікатором, яким виступить штрих-код. Над ним вгорі документа буде наноситися літерно-цифрова інформація. У ній будуть відображені такі відомості як: код бази даних суду та унікальний ідентифікатор в ній, а також тип документа і юрисдикція. Справи з категорії кримінальних проваджень, переданих до суду після проведення досудового розслідування також будуть позначені окремим єдиним унікальним номером.

В судовому діловодстві передбачена можливість створення документів з тимчасовим терміном зберігання. Така документація може бути створена в електронному вигляді в тому випадку, якщо в суді є відповідне технічне обладнання. Термін зберігання тимчасових документів не може перевищувати 10 років.

Справи, нерозглянуті в судовому порядку і заяви, питання відкриття провадження за якими не вирішене, зберігаються в робочих кабінетах суддів. Те ж стосується залишених без розгляду заяв і справ, що вимагають усунення недоліків. Доступ сторонніх до такої документації суворо заборонений. Забезпечити безпеку їх зберігання потрібно, помістивши матеріали до сейфу. Винос заяв, скарг та іншої документації з будівлі суду забороняється.

Порядок прийняття і реєстрації документів

Канцелярія суду приймає і проводить реєстрацію вхідної документації в робочий час по буднях. Окремо розглядаються документи, що вимагають розгляду в обов’язковому порядку керівництвом суду. Так само виділяються з кореспонденції ті документи, які розглядаються апаратом суду. Реєстрації в АСДС (автоматизована система документообігу суду) підлягають вхідні, вихідні та внутрішні документи. До числа останніх відносяться доповідні записки, довідки, протоколи засідань та ін.

Реєстрації документи підлягають лише один раз. Ті, які надходять в робочий час, реєструються в той самий день. Виняток (на наступний день) являє собою кореспонденція, що надходить поза робочий час або на вихідних. До такої документації в АСДС додається коментар, що носить пояснювальний характер і містить інформацію про причини несвоєчасної реєстрації. Ті документи, які носять характер внутрішніх, реєструються в день підписання або прийняття рішення по ним.

Згідно з інструкцією є перелік документації, яка може бути відправлена ​​до суду за допомогою факсимільного зв’язку або електронною поштою. Її передають за призначенням, але позначають дату прийому такого документа крім стандартної процедури реєстрації.

Відмова у прийнятті документації

Документація, яка надходить поштою, обов’язково повинна направлятись в суд з описом вмісту незалежно від того одна сторінка або кілька. У свою чергу відповідальний співробітник суду повинен упевнитися в цілісності конверта. При розпакуванні потрібно переконатися в тому, що вміст конверта відповідає опису. Є перелік кореспонденції, яка не підлягає реєстрації, в їх числі:

  • Рекламні повідомлення (флаєри, листівки, плакати та ін.).
  • Листи вітального характеру (листівки, запрошення).
  • Друковані видання і документи особистого характеру.
  • Документи, поверхня яких забруднена або має пошкодження такого характеру, які заважають визначити реквізити або ж зміст (повністю або частково).

Процедура реєстрації документів під час розгляду справи в суді

Реєстрація документів, що надійшли і мають відношення до матеріалів, які знаходиться у провадженні справи (одного або декількох) реєструються із зазначенням дати надходження. До цієї категорії відносяться і заяви про відвід. Якщо справа розглядається в день надходження матеріалів, то до реєстраційної процедури додається обов’язкова умова: додаткове зазначення часу надходження.

Штамп реєстрації проставляється на лицьовій сторінці документації, що надійшла до канцелярії суду. Вказується дата реєстрації, присвоєний реєстраційний номер і ставитися підпис того співробітника, який прийняв документацію. Додатково може виникати необхідність в зазначенні часу реєстрації.

У тому випадку, коли виникає необхідність обміну документацією між судами за допомогою використання електронної пошти, обов’язково вказується офіційні адреси судів, що здійснюють обмін.

Деякі документи не підлягають реєстрації в АСДС. До числа таких можна зарахувати процесуальні документи, що надходять з поміткою про вручення адресату з повідомленням. Вони просто долучаються до матеріалів кримінальної справи після проходження процедури реєстрації за стандартною формою.

Відповідальні співробітники отримали матеріали справ, що знаходяться на розгляді в суді, в день розгляду.

Законодавство

Прогресивної шкали оподаткування ускладнить діяльність сумлінного бізнесу

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації не підтримують запропоноване проектом Закону № 2758 збільшення податкового навантаження на оплату праці, яке матиме негативний вплив саме на законослухняний бізнес.

Зазначеним законопроектом пропонується запровадити прогресивну шкалу оподаткування для нарахування податку на доходи фізичних осіб, зокрема, ввести найвищу серед країн Європи ставку податку на доходи.

На думку експертів Європейської Бізнес Асоціації, у разі впровадження прогресивної шкали витрати бізнесу суттєво зростуть, а негативними наслідками збільшення податкового навантаження можуть бути як збільшення вартості товарів та послуг сумлінних компаній, так і втрата ними висококваліфікованих кадрів. Зросте попит на «тіньову» оплату праці, що дасть додаткові переваги недобросовісним роботодавцям.

Як результат, маємо ситуацію, коли умови діяльності ускладнюються для сумлінного бізнесу, а тіньовий сектор, де використовуються різні схеми ухилення від сплати податку, залишається поза увагою.

Читати далі

Законодавство

Керівників Укрдержархіву тестуватимуть з питань забезпечення прав осіб з інвалідністю

Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державній архівній службі України та установах, що належать до сфери її управління» від 5 лютого 2020 р. № 388/5.

Методику розроблено з метою захисту та забезпечення дотримання в Укрдержархіві та установах, що належать до сфери його управління, основоположних прав і свобод осіб з інвалідністю.

Оцінювання здійснюється керівниками структурних підрозділів апарату Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

У разі відсутності керівників структурних підрозділів Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, з поважних причин, оцінювання здійснюється особами, які виконують їх обов’язки.

Оцінювання складається з 9 загальних запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державній архівній службі України та установах, що належать до сфери її управління, який наведено у додатку до затвердженої Методики.

Керівники структурних підрозділів апарату Укрдержархіву та установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву щороку до 15 січня подають до відділу управління персоналом Укрдержархіву заповнені примірники Переліку питань з відповідями на запитання.

Відділ управління персоналом Укрдержархіву узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному структурному підрозділу апарату Укрдержархіву загальну оцінку.

Читати далі

Законодавство

НБУ визначився із завданнями своєї процентної політики

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 18 лютого 2020 р. № 20.

Змінами до постанови Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 р. № 277 «Про затвердження Положення про основи процентної політики Національного банку України» заголовок постанови змінено на «Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України».

Змінами до Положення про основи процентної політики Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 р. № 277 заголовок положення викладено в такій редакції «Положення про процентну політику Національного банку України».

Крім цього, розд. I зазначеного Положення доповнено п. 3-1, яким визначено завдання процентної політики Національного банку, а саме:

  • досягнення визначеної в розд. V цього Положення операційної цілі процентної політики Національного банку шляхом визначення ставок за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи;
  • посилення дієвості процентного каналу трансмісійного механізму грошово-кредитної політики через установлення процентних ставок за операціями Національного банку, які проводяться з метою розвитку фінансових ринків, що сприяє забезпеченню впливу зміни короткострокової процентної ставки міжбанківського ринку на вартість середньо- та довгострокових фінансових ресурсів.

З метою реалізації процентної політики Національний банк установлює, поміж іншого, процентні ставки за операціями своп та умови їх проведення.

Читати далі

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.