Комп’ютерна психофізіологічна діагностика людини: правнича освіта, юридична наука і практика українського правосуддя | LexInform - Правові новини, юридична практика, коментарі
Connect with us

Lexinform™ - платформа важливої правової інформації.

Для правників усіх спеціалізацій - свіжі новини про найважливіші нормативні акти і законопроекти з погляду їх значущості, показові та прецедентні рішення судів, коментарі до цих рішень, юридичний аналіз правових позицій, зокрема – рішень Верховного Суду.

Правові новини охоплюють події в Україні, а також світові юридичні новини, які справляють вплив на нашу правову дійсність, в тому числі – на розвиток вітчизняного законодавства та правової системи в цілому.

Репортажі та фахові звіти про найцікавіші заходи в царині права дадуть можливість не лишити поза увагою жодної значної події, а календар прийдешніх науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів, експертних нарад та інших зібрань, присвячених нагальним юридичним проблемам, - допоможе не пропустити майбутніх заходів.

Тут постійно накопичуються варіанти розв’язання складних правових питань, неординарні юридичні висновки, аналітичні матеріали з практики правозастосування, досудового розв’язання спорів, зокрема арбітражу і медіації.

Автори - досвідчені адвокати, знані фахівці з різних галузей права пропонують власне тлумачення норм права та випробувані практичні прийоми, переможні правові аргументи для судового спору.

Думка експерта

Комп’ютерна психофізіологічна діагностика людини: правнича освіта, юридична наука і практика українського правосуддя

Опубліковано

on

«Ми зможемо змінити своє життя лише тоді,

якщо щиросердечно бажаємо цього».

Марі Кондо

Петро Біленчук, професор Київського університету права НАН України

Результати здійснюваних реформ в Україні свідчать, що сьогодні важливою і необхідною умовою цивілізаційного розвитку нашої держави є гармонійна співпраця освітян, науковців і практиків з метою впровадження новітніх ідей, засобів, методів, технологій та «ноу-хау» в освітню, наукову і практичну діяльність вузів, наукових установ, органів державної влади та управління, судочинства і місцевого самоврядування. У цьому контексті неможливо не згадати про необхідність утвердження в Україні верховенства права і духу права та європейських і міжнародних стандартів на шляху реформування правової системи України, особливо в сфері забезпечення конституційних прав людини і громадянина та основоположних свобод, задекларованих ще понад 300 років тому в першій українській Конституції (Конституції Пилипа Орлика 1710 р.), гарантованих ще сімдесят років тому Загальною декларацією прав людини (1948 р.) і передбачених у Конституції України (1996 р). Значний внесок у цю справу здійснюють викладачі, науковці, студенти правничих навчальних закладів, практичні співробітники органів судочинства, правопорядку та правозахисних організацій — слідчі, прокурори, поліцейські, детективи, правозахисники, адвокати, судді, митники, експерти, нотаріуси тощо.

Комп’ютерна діагностика і прогнозування поведінки людини

Так, нещодавно в Києві пройшов науково-практичний форум «Комп’ютерна психофізіологічна діагностика і прогнозування поведінки людини: правове, наукове і ресурсне забезпечення», присвячений 70-й річниці прийняття і проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. В його взяли прийняли участь викладачі, науковці, експерти-криміналісти, експерти-поліграфологи, експерти-графологи, кримінологи, профільні фахівці в сфері безпеки, уповноважені представники органів державної влади та управління, комерційних структур, асоціацій та спілок і студентська спільнота. Ініціатором проведення форуму виступили факультет правознавства та міжнародних відносин КУП НАН України, Інтелектуальний форум «Єдина Європа» й Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації.

Міжнародна програма підготовки фахівців

На форумі була презентована й обговорена програма спільних міжнародних Українсько-європейського , Українсько-американського та Грузинсько-українського проектів щодо перспектив організації системи професійного навчання фахівців у галузі управління, безпеки та інформаційно-комунікаційних технологій, а також діагностики і прогнозування поведінки людини за європейськими і американськими стандартами із видачею вітчизняних та міжнародних дипломів і сертифікатів (диплому Master of Business Administration (MBA), міжнародного сертифікату АРА тощо). Ідеї цих проектів були схвально сприйняті учасниками форуму, оскільки в Україні раніше не було такої світської успішної системної практики в галузі управління, безпеки, ІТ-сфери, ІТ-економіки, ІТ-права, ІТ-криміналістики, ІТ-антропології і ІТ-психофізіології, що свідчить про інноваційний і перспективний напрям такої діяльності. Тим більше, що навчання експертів-міжнародників, експертів-безпекознавців, ІТ-юристів, ІТ-криміналістів, експертів-криміналістів, кіберкриміналістів, кібер-детективів, експертів-психофізіологів, експертів-поліграфологів і експертів-графологів у нашій країні планується здійснювати у співпраці з найкращими сертифікованими фахівцями Європи, США, Латинської Америки та Ізраїлю.

Учасники форуму взяли активну участь в обговоренні даних проектів, відзначаючи їх важливість, необхідність, своєчасність та актуальність із метою навчання представників органів державної влади, правоохоронних органів, комерційних і підприємницьких структур та правозахисних організацій. Такі кроки важливі тому, що ми зможемо реально виконати зобов’язання, взяті нами перед ЄС і різного роду міжнародними установами, щодо якісного проведення судової, освітньої та медичної реформи, а також здійснення реальних кроків із подоланню корупції.

Інноваційні дослідження сучасності

Відкриваючи пленарне засідання, сертифікований у США експерт-поліграфолог (М.Р.А.) Сергій Казьмірук у своїй доповіді «Міжнародні стандарти ASTM та перспективи створення ефективної системи підготовки та перепідготовки кадрів у галузі поліграфології у відповідності зі стандартами Європи і США» зазначив, що сьогодні уже настав час, з метою якісного підбору кадрів та для захисту від недобросовісної конкуренції, успішного подолання корупції в Україні, системно розвивати і впроваджувати в практичну діяльність вже добре зарекомендовані в світі потужні міжнародні освітні проекти на основі дотримання міжнародних стандартів ASTM i APA.

У свою чергу директор юридичної компанії «Аюр консалтинг» Микола Малій виступив з доповіддю «Брехня. Методи викриття». Тема захопила навіть досвідчених присутніх фахівців у галузі безпеки, криміналістики і поліграфології. Відбулася надзвичайно цікава й емоційна обговорення дискусія та обмін особистим досвідом знаних фахівців. Натомість керівник департаменту безпеки Інтелектуального форуму «Єдина Європа» Іван Куричка виступив з оригінальною доповіддю «Психофізіологічна діагностика особливих ознак корупціонера». Практичні історії доповідача органічно доповнили основні теоретичні положення розкритої ним теми. Очевидно, що актуальність обговорення даної проблеми на форумі не потребувала абсолютних аргументів, оскільки ці питання є надзвичайно важливими для нашої країни і потребують негайного вирішення. Це обумовлено тим, що Україна зобов’язалася виконати взяті на себе перед міжнародною спільнотою відповідні угоди щодо подоланню корупції й проведенні реформ в суспільному житті країни.

Найдосвідченіший сертифікований за міжнародними стандартами експерт-графолог в Україні, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського Національного університету Острозька академія Сергій Гонгало представив доповідь «Графологія в Україні. Сучасні можливості та перспективи». В ході свого виступу доповідач з безпосередньо здійснив аналіз почерку при всіх присутніх. Це було неймовірно загадково, цікаво й професійно-науково обґрунтовано та викликало в присутніх надзвичайно багато практичних запитань, роздумів і міркувань.

А експерт-поліграфолог і психолог з великим професійним досвідом практичної роботи Сергій Зеленко виступив з доповіддю «Використання поліграфа в Україні і етапи проведення предтестової бесіди та безпосереднього практичного проведення тестування особистості». Актуальність сказаного знаним фахівцем була підтверджена великим інтересом та значною кількістю професійних запитань від учасників форуму, що знайшли таку ж фахову відповідь.

Новітнє ресурсне забезпечення криміналістичних досліджень індивідуальних ознак людини

Далі професор КУП НАН України Геннадій Семаков ознайомив учасників форуму з новітньою матеріальною базою експериментальних наукових криміналістичних досліджень, та провівши екскурсію по окремих підрозділах музею криміналістики імені Ганса Гросса, музею електронного інтелекту імені В. М. Глушкова, та музею підробок та науково-дослідницькими центрами й лабораторіями університету. Особливий інтерес в учасників форуму викликано знайомство з діяльністю науково-дослідної лабораторії імені Степана Гика, в якій здійснюються дослідження в галузі дерматогліфіки, дактилоскопії, пороскопії, габітоскопіїї, вокалографії, одорології і трасології, а також сискознавства, поліцієзнавства, експертознавства, безпекознавства, зброєзнавства, інтелектуального права, інноваційного права, ІТ-права, електронної комерції, кібербезпеки, ядерної безпеки, протидії корупції, організованій злочинності, кіберкриміналістики та ядерної криміналістики тощо.

Пріоритетні напрями комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини

На завершення учасникам форуму були представлені новітні розробки Г. Бен-Шаккара, П. Екмана, К. Іванова-Муромського, О. Лук’нової та інших американських, ізраїльських, литовських та українських авторів в галузі комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини. Зокрема, було презентовано автоматизовану систему багатостороннього дослідження людини (АСБДЛ), програмний засіб «Планування, регресія і аналіз моделей» (ПЗПРІАМ), розроблений науковцями Національного технічного університету імені І. Сікорського, автоматизований варіант Міннесотського багатопрофільного тесту ММР1, створеного ще в 1941-1947 рр. американськими вченими, але автоматизованого українськими вченими з Інституту кібернетики НАН України, а також спеціальні системи дослідження людини (БАСВДЛ – 1, БАСВДЛ – 2) діапазон застосування яких досить широкий. Це і сфера судового пізнання, і питання вивчення (діагностика, дослідження й прогнозування) поведінки особи як у типових, так і екстремальних ситуаціях, прогнозування індивідуальної поведінки з метою удосконалення кадрової політики, здійснення профілактичних заходів, а також підвищення ефективності виховної роботи в органах виконання покарання тощо. Учасники форуму визначили низку пріоритетних напрямів комплексних наукових досліджень, які потребують розробки. Це, зокрема метаантропологія, людинознавство, поліграфологія, габітознавство, дерматогліфіка, дактилоскопія, пороскопія, скрінографія, вокалографія, почеркознавство, графологія, електронний підпис, одорологія, нейробіоніка, кібербезпека, ядерна безпека й експертознавство.

Меморандум і дослідницькі проекти

Завершальним акордом форуму стало обговорення положень надзвичайно важливого документу – «Меморандуму про співпрацю і доброчесну конкуренцію» з метою його підписання між практикуючими експертами-поліграфологами, експертами-психофізіологами, експертами-графологами та громадськими організаціями. Окрім того, була анонсовано початок роботи спільного дослідницького колективу в рамках українсько-європейського та українсько-американського проекту «Психофізіологічна діагностика людини», грузинсько-українського бізнес-проекту «Партнер», класичної програми МВА Оксфодського університету, адаптованої під потреби українського бізнесу, і навчальної програми MINI MBA – «startUp», які підтримуються освітніми й дослідницькими структурами США, Великої Британії, Латинської Америки, Європи, щодо організації в Україні системи класичного професійного навчання з видачею відповідних вітчизняних і міжнародних дипломів та сертифікатів (диплому Master of Business Administration (MBA) з додатком SIC-Academy (Великої Британії), диплому МВА грузинсько-української вищої бізнес школи, американських сертифікатів АРА та державних українських дипломів і сертифікатів).

Деякі висновки, пропозиції та рекомендації

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що дана ідея була сприйнята з великою зацікавленістю учасниками форуму, оскільки в Україні раніше взагалі не було такої консолідованої практики спільних комплексних наукових досліджень та підготовки юристів з міжнародним досвідом у сфері формування кар’єри-коучингу, лідерства, ефективної комунікації, стратегічного менеджменту і нейромаркетингу, управління фінансами, управління інформаційними системами та мережами, економічної безпеки й особливо в галузі діагностики та прогнозування поведінки людини на такому високому професійному рівні. Очевидно, що проведення наукових досліджень і підготовка кадрів експертів-психофізіологів, експертів-поліграфологів і експертів-графологів в Україні у співпраці з найкращими фахівцями із США, Європи та Ізраїлю теж має велику перспективу її реалізації. Вважаю, що такий високий рівень експериментальних досліджень і професійної підготовки при тісній співпраці та партнерських стосунках українських і міжнародних фахівців тощо. У новітніх галузях антропологічної і психофізіологічної науки дозволить отримати в процесі навчання найновіші знання, навички й уміння діагностики та прогнозування поведінки людини як у типових, так і екстремальних ситуаціях. Ці наукові розробки й практичні навики сьогодні нам надзвичайно потрібні, а особливо нашим фахівцям на фронті, де доводиться щоденно приймати доленосні рішення стосовно не лише поведінки людини, але й гарантування безпеки її життя. Тим більше, що такий високий рівень освітніх і наукових здобутків буде засвідчувати ще й вітчизняний та міжнародний диплом і сертифікат. Це дасть змогу українським випускникам набути повних знань, а ще вміння якісно й ефективно організовувати свою професійну діяльність відповідно до міжнародних стандартів, а значить бути лідером у своїй галузі знань і відповідати тим вимогам, які ставляться сьогодні перед такими фахівцями в провідних країнах світу.

Безперечно проведений форум стане потужним поштовхом для його учасників щодо системного розвитку в сфері наукових досліджень, навчання й використання в своїй професійній діяльності новітніх розробок цивілізації. А обмін професійним досвідом, думками, ідеями, інноваціями та науковими розробками стане запорукою нових звершень в українській правничій освіті, юридичній науці і практичній діяльності правників – суддів, слідчих, прокурорів, правозахисників, адвокатів, нотаріусів, митників тощо.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі
Клікніть для коментування

Залишати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Думка експерта

Чому я підтримую новий закон про адвокатуру (законопроект № 9055)?

Опубліковано

on

От

Найближчими днями Верховна Рада України має розглянути законопроект № 9055 «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Для початку скажу декілька слів щодо самого законопроекту, який підтримали провідні українські та міжнародні юридичні фірми, та поділюся з цього приводу власними мотивами. Чому особисто я підтримую цей законопроект? Моє бажання працювати над законопроектом в Раді з питань судової реформи було абсолютно прагматичним. Будучи в юридичному бізнесі більше 20 років (вісімнадцять з яких у статусі адвоката), я хотів отримати для себе та своїх колег по юридичному цеху законодавчо закріплену і зрозумілу модель ведення адвокатського бізнесу.

Не менш важливим при підготовці законопроекту було закріплення реальних гарантій адвокатської діяльності, якими ми можемо користуватися, коли представляємо інтереси наших клієнтів. Законопроект такі гарантії надає. Навіть опоненти проекту закону № 9055 визнають, що питання гарантій здійснення адвокатської діяльності та забезпечення прав адвокатів в ньому врегульовано краще ніж в чинному законі «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», ухваленому в 2012 році.

Норми, що регламентують вступ в професію, прозорість обрання та діяльності органів адвокатського самоврядування, притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності також були оновлені з огляду на закріплення в Конституції України положень про обов‘язкове адвокатське представництво та з урахуванням підвищення ролі адвокатури в нашому суспільстві.

Саме тому я вважаю, що не можна зволікати з прийняттям даного законопроекту. Безперечно, є моменти, певні колізії в тексті законопроекту, які потрібно доопрацювати, утім це суто технічні питання, які можна узгодити між першим і другим читанням. Але для того, щоб була можливість це зробити, необхідно ухвалити законопроект у першому читанні.

Тож якщо ми намагаємось розвивати незалежну адвокатуру в Україні — двох позицій з цього питання бути не може. І дуже хочеться, аби цю думку почули, а головне, сприйняли народні депутати, які будуть розглядати законопроект № 9055.

Олексій КОТ,
керуючий партнер ЮФ «АНТІКА»,
член Ради з питань судової реформи,
адвокат, доктор юридичних наук

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Думка експерта

«План BEPS» – надія на прозоре оподаткування бізнесу

Опубліковано

on

От

Ніна БЕЦ,
юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Нещодавно Мінфін і Нацбанк опублікували проект закону про імплементацію плану BEPS в Україні. Спробуємо розібратися, що таке BEPS, та чому він потрібен нашій країні.

Дана абревіатура розшифровується як Base Erosion and Profit Shifting — розмивання податкової бази і вихід доходів з-під оподаткування. Запровадження цього плану — дуже важливий крок для України, але необхідно не лише його впровадити в національне законодавство, а й навчитися ефективно застосовувати.

Юридичною мовою проект закону звучить так: Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування». Наразі автори документу очікують пропозиції щодо вдосконалення законопроекту від представників бізнесу, податкових консультантів, а ще можливі зауваження від міжнародних організацій, після чого законопроект передадут ь до Верховної ради України. Нагадаю, підготовку до впровадження «плану BEPS» розпочато ще в 2016 році. Він не передбачає введення нових податків, а лише вдосконалення правил задля належного збирання вже існуючих податків.

Впровадження Україною «плану BEPS» в національне законодавство є умовою ОЕСР — міжнародної спільноти по боротьбі з ухиленням від оподаткування та підвищення податкової прозорості по всьому світу. В іншому випадку наша країна може опинитися в чорному списку, що істотно ускладнює ведення міжнародної діяльності (в банківському, інвестиційному секторі, ускладнює відносини з контрагентами). Весь світ, й Україна в тому числі, прагне до прозорості та відкритості. Проте відкритість має цінність тільки тоді, коли інформація, котра надається, є достовірною. А з достовірністю виникають певні проблеми. Уже третій рік в Україні в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців містяться дані про бенефіціарних власників. Проте лише за офіційними даними близько 20% наданої інформації є недостовірною, оскільки перевірка при внесенні даних відомостей до реєстру не здійснюється на належному рівні.

Для ефективної реалізації плану BEPS Україні необхідно приєднатися до CRS стандарту — автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки нерезидентів за міжнародним стандартом (Common Reporting Standard). Дякуючи запровадженню CRS стандарту, а також правилам КІК, в ЄС свого часу понад 800 тисяч осіб розкрили свої офшорні активи та задекларували близько 93 мільярди євро. Для того, аби отримати можливість брати участь в автоматичному обміні, Україна повинна здійснити обов’язкову умову, а саме підписати багатосторонню угоду ОЕСР про співпрацю між компетентними органами з питань автоматичного обміну інформацією. Проте сам обмін в будь-якому випадку буде здійснюватися на двосторонній основі між конкретними юрисдикціями, які «активують» цей процес між собою. Для активації обміну обидві юрисдикції— учасники повинні адаптувати своє внутрішнє законодавство для автоматичного обміну, підписати двосторонню угоду і повідомити про початок обміну між ними секретаріат ОЕСР.

Для того, аби інші юрисдикції — учасники (на сьогодні це 48 держав) виявили бажання обмінюватися інформацією з Україною, наша країна повинна гарантувати надійність збереження інформації, отриманої в рамках обміну. Адже йдеться про розкриття банківської таємниці, котра в жодному разі не може бути розкрита загалу. Розкриття банківської таємниці — це один зі способів втручання в приватне життя людини, котре може бути здійснено лише з метою попередження вчинення злочину чи забезпечення економічної безпеки держави.

Запровадження плану BEPS в українське податкове законодавство є, звичайно, дуже значним кроком для України. Водночас дуже важливо, як у подальшому дані норми будуть застосовуватися з боку фіскальних органів та чи матиме це позитивний ефект на економіку держави. Як заявляється, на сьогоднішній день більшість представників бізнесу готова до прозорості в питанні сплати податків за умови гарантії безпеки з боку держави, а також створення стабільних та зрозумілих правил гри.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Думка експерта

Потенційним жертвам кібератак: інструкція по виживанню

Опубліковано

on

От

Олександр КАРДАКОВ,
експерт з кібербезпеки

На минулому тижні Держспецзв’язку закликала українські компанії посилити свою кібербезпеку. На сайті відомства вказали, що «керівники держустанов і підприємств критичної інфраструктури повинні вжити всіх необхідних заходів для підвищення рівня захисту своїх інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів». Судячи з усього, всі в страшному передчутті «Кібер-Армагеддона по-українськи», який стає все реальнішим із наближенням виборів та недавно оголошеним військовим станом в країні.

Рекомендацій із виживання звучить багато. В основному говорять, що робити, але не кажуть як. Тому розшифрую, як не стати жертвою кібершахраїв і кібертерористів.

Перше: зверніть увагу на забезпечення безперервності бізнесу в цілому:

  • перегляньте існуючі плани забезпечення безперервності бізнесу та відновлення після збоїв;
  • проведіть внутрішні навчання (відпрацювання дій персоналу в разі виникнення нештатних ситуацій);
  • проведіть тестування наявних резервних копій, актуалізуйте їх і забезпечте безпечне (офлайн) зберігання.

Друге: займіться посиленням діючих заходів забезпечення кібербезпеки ІС:

  • проведіть позаплановий аналіз політик і процедур кібербезпеки (антивірусна, парольна, доступ в інтернет тощо) І актуалізуйте їх;
  • проведіть позаплановий контроль практичного дотримання політик і процедур кібербезпеки співробітниками;
  • якщо це можливо, максимально посильте чинні настройки засобів кібербезпеки (міжмережеві екрани, антивіруси та ін.).

Далі — підвищіть пріоритет забезпечення кібербезпеки:

  • по можливості відкладіть будь-які масштабні перетворення в ІТ-інфраструктурі;
  • усі зміни, які відкласти неможливо, в обов’язковому порядку проаналізуйте з точки зору забезпечення кібербезпеки (при наявності виділеного підрозділу — збільшіть його пріоритет при узгодженні змін);
  • організуйте цілодобові чергування для моніторингу стану кібербезпеки ІС (якщо є можливість).

Звичайно, ця інструкція — не панацея від усіх хвороб. Але точно можу сказати, що дотримуючись простої «кібергігієни» — ви уникнете багатьох кіберзагроз.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

В тренді

 

Підпишись на нашу розсилку.

Юридичні новини 1 раз на день у твоїй поштовій скринці.