Connect with us

Думка експерта

Комп’ютерна психофізіологічна діагностика людини: правнича освіта, юридична наука і практика українського правосуддя

Опубліковано

«Ми зможемо змінити своє життя лише тоді,

якщо щиросердечно бажаємо цього».

Марі Кондо

Петро Біленчук, професор Київського університету права НАН України

Результати здійснюваних реформ в Україні свідчать, що сьогодні важливою і необхідною умовою цивілізаційного розвитку нашої держави є гармонійна співпраця освітян, науковців і практиків з метою впровадження новітніх ідей, засобів, методів, технологій та «ноу-хау» в освітню, наукову і практичну діяльність вузів, наукових установ, органів державної влади та управління, судочинства і місцевого самоврядування. У цьому контексті неможливо не згадати про необхідність утвердження в Україні верховенства права і духу права та європейських і міжнародних стандартів на шляху реформування правової системи України, особливо в сфері забезпечення конституційних прав людини і громадянина та основоположних свобод, задекларованих ще понад 300 років тому в першій українській Конституції (Конституції Пилипа Орлика 1710 р.), гарантованих ще сімдесят років тому Загальною декларацією прав людини (1948 р.) і передбачених у Конституції України (1996 р). Значний внесок у цю справу здійснюють викладачі, науковці, студенти правничих навчальних закладів, практичні співробітники органів судочинства, правопорядку та правозахисних організацій — слідчі, прокурори, поліцейські, детективи, правозахисники, адвокати, судді, митники, експерти, нотаріуси тощо.

Комп’ютерна діагностика і прогнозування поведінки людини

Так, нещодавно в Києві пройшов науково-практичний форум «Комп’ютерна психофізіологічна діагностика і прогнозування поведінки людини: правове, наукове і ресурсне забезпечення», присвячений 70-й річниці прийняття і проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. В його взяли прийняли участь викладачі, науковці, експерти-криміналісти, експерти-поліграфологи, експерти-графологи, кримінологи, профільні фахівці в сфері безпеки, уповноважені представники органів державної влади та управління, комерційних структур, асоціацій та спілок і студентська спільнота. Ініціатором проведення форуму виступили факультет правознавства та міжнародних відносин КУП НАН України, Інтелектуальний форум «Єдина Європа» й Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації.

Міжнародна програма підготовки фахівців

На форумі була презентована й обговорена програма спільних міжнародних Українсько-європейського , Українсько-американського та Грузинсько-українського проектів щодо перспектив організації системи професійного навчання фахівців у галузі управління, безпеки та інформаційно-комунікаційних технологій, а також діагностики і прогнозування поведінки людини за європейськими і американськими стандартами із видачею вітчизняних та міжнародних дипломів і сертифікатів (диплому Master of Business Administration (MBA), міжнародного сертифікату АРА тощо). Ідеї цих проектів були схвально сприйняті учасниками форуму, оскільки в Україні раніше не було такої світської успішної системної практики в галузі управління, безпеки, ІТ-сфери, ІТ-економіки, ІТ-права, ІТ-криміналістики, ІТ-антропології і ІТ-психофізіології, що свідчить про інноваційний і перспективний напрям такої діяльності. Тим більше, що навчання експертів-міжнародників, експертів-безпекознавців, ІТ-юристів, ІТ-криміналістів, експертів-криміналістів, кіберкриміналістів, кібер-детективів, експертів-психофізіологів, експертів-поліграфологів і експертів-графологів у нашій країні планується здійснювати у співпраці з найкращими сертифікованими фахівцями Європи, США, Латинської Америки та Ізраїлю.

Учасники форуму взяли активну участь в обговоренні даних проектів, відзначаючи їх важливість, необхідність, своєчасність та актуальність із метою навчання представників органів державної влади, правоохоронних органів, комерційних і підприємницьких структур та правозахисних організацій. Такі кроки важливі тому, що ми зможемо реально виконати зобов’язання, взяті нами перед ЄС і різного роду міжнародними установами, щодо якісного проведення судової, освітньої та медичної реформи, а також здійснення реальних кроків із подоланню корупції.

Інноваційні дослідження сучасності

Відкриваючи пленарне засідання, сертифікований у США експерт-поліграфолог (М.Р.А.) Сергій Казьмірук у своїй доповіді «Міжнародні стандарти ASTM та перспективи створення ефективної системи підготовки та перепідготовки кадрів у галузі поліграфології у відповідності зі стандартами Європи і США» зазначив, що сьогодні уже настав час, з метою якісного підбору кадрів та для захисту від недобросовісної конкуренції, успішного подолання корупції в Україні, системно розвивати і впроваджувати в практичну діяльність вже добре зарекомендовані в світі потужні міжнародні освітні проекти на основі дотримання міжнародних стандартів ASTM i APA.

У свою чергу директор юридичної компанії «Аюр консалтинг» Микола Малій виступив з доповіддю «Брехня. Методи викриття». Тема захопила навіть досвідчених присутніх фахівців у галузі безпеки, криміналістики і поліграфології. Відбулася надзвичайно цікава й емоційна обговорення дискусія та обмін особистим досвідом знаних фахівців. Натомість керівник департаменту безпеки Інтелектуального форуму «Єдина Європа» Іван Куричка виступив з оригінальною доповіддю «Психофізіологічна діагностика особливих ознак корупціонера». Практичні історії доповідача органічно доповнили основні теоретичні положення розкритої ним теми. Очевидно, що актуальність обговорення даної проблеми на форумі не потребувала абсолютних аргументів, оскільки ці питання є надзвичайно важливими для нашої країни і потребують негайного вирішення. Це обумовлено тим, що Україна зобов’язалася виконати взяті на себе перед міжнародною спільнотою відповідні угоди щодо подоланню корупції й проведенні реформ в суспільному житті країни.

Найдосвідченіший сертифікований за міжнародними стандартами експерт-графолог в Україні, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського Національного університету Острозька академія Сергій Гонгало представив доповідь «Графологія в Україні. Сучасні можливості та перспективи». В ході свого виступу доповідач з безпосередньо здійснив аналіз почерку при всіх присутніх. Це було неймовірно загадково, цікаво й професійно-науково обґрунтовано та викликало в присутніх надзвичайно багато практичних запитань, роздумів і міркувань.

А експерт-поліграфолог і психолог з великим професійним досвідом практичної роботи Сергій Зеленко виступив з доповіддю «Використання поліграфа в Україні і етапи проведення предтестової бесіди та безпосереднього практичного проведення тестування особистості». Актуальність сказаного знаним фахівцем була підтверджена великим інтересом та значною кількістю професійних запитань від учасників форуму, що знайшли таку ж фахову відповідь.

Новітнє ресурсне забезпечення криміналістичних досліджень індивідуальних ознак людини

Далі професор КУП НАН України Геннадій Семаков ознайомив учасників форуму з новітньою матеріальною базою експериментальних наукових криміналістичних досліджень, та провівши екскурсію по окремих підрозділах музею криміналістики імені Ганса Гросса, музею електронного інтелекту імені В. М. Глушкова, та музею підробок та науково-дослідницькими центрами й лабораторіями університету. Особливий інтерес в учасників форуму викликано знайомство з діяльністю науково-дослідної лабораторії імені Степана Гика, в якій здійснюються дослідження в галузі дерматогліфіки, дактилоскопії, пороскопії, габітоскопіїї, вокалографії, одорології і трасології, а також сискознавства, поліцієзнавства, експертознавства, безпекознавства, зброєзнавства, інтелектуального права, інноваційного права, ІТ-права, електронної комерції, кібербезпеки, ядерної безпеки, протидії корупції, організованій злочинності, кіберкриміналістики та ядерної криміналістики тощо.

Пріоритетні напрями комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини

На завершення учасникам форуму були представлені новітні розробки Г. Бен-Шаккара, П. Екмана, К. Іванова-Муромського, О. Лук’нової та інших американських, ізраїльських, литовських та українських авторів в галузі комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини. Зокрема, було презентовано автоматизовану систему багатостороннього дослідження людини (АСБДЛ), програмний засіб «Планування, регресія і аналіз моделей» (ПЗПРІАМ), розроблений науковцями Національного технічного університету імені І. Сікорського, автоматизований варіант Міннесотського багатопрофільного тесту ММР1, створеного ще в 1941-1947 рр. американськими вченими, але автоматизованого українськими вченими з Інституту кібернетики НАН України, а також спеціальні системи дослідження людини (БАСВДЛ – 1, БАСВДЛ – 2) діапазон застосування яких досить широкий. Це і сфера судового пізнання, і питання вивчення (діагностика, дослідження й прогнозування) поведінки особи як у типових, так і екстремальних ситуаціях, прогнозування індивідуальної поведінки з метою удосконалення кадрової політики, здійснення профілактичних заходів, а також підвищення ефективності виховної роботи в органах виконання покарання тощо. Учасники форуму визначили низку пріоритетних напрямів комплексних наукових досліджень, які потребують розробки. Це, зокрема метаантропологія, людинознавство, поліграфологія, габітознавство, дерматогліфіка, дактилоскопія, пороскопія, скрінографія, вокалографія, почеркознавство, графологія, електронний підпис, одорологія, нейробіоніка, кібербезпека, ядерна безпека й експертознавство.

Меморандум і дослідницькі проекти

Завершальним акордом форуму стало обговорення положень надзвичайно важливого документу – «Меморандуму про співпрацю і доброчесну конкуренцію» з метою його підписання між практикуючими експертами-поліграфологами, експертами-психофізіологами, експертами-графологами та громадськими організаціями. Окрім того, була анонсовано початок роботи спільного дослідницького колективу в рамках українсько-європейського та українсько-американського проекту «Психофізіологічна діагностика людини», грузинсько-українського бізнес-проекту «Партнер», класичної програми МВА Оксфодського університету, адаптованої під потреби українського бізнесу, і навчальної програми MINI MBA – «startUp», які підтримуються освітніми й дослідницькими структурами США, Великої Британії, Латинської Америки, Європи, щодо організації в Україні системи класичного професійного навчання з видачею відповідних вітчизняних і міжнародних дипломів та сертифікатів (диплому Master of Business Administration (MBA) з додатком SIC-Academy (Великої Британії), диплому МВА грузинсько-української вищої бізнес школи, американських сертифікатів АРА та державних українських дипломів і сертифікатів).

Деякі висновки, пропозиції та рекомендації

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що дана ідея була сприйнята з великою зацікавленістю учасниками форуму, оскільки в Україні раніше взагалі не було такої консолідованої практики спільних комплексних наукових досліджень та підготовки юристів з міжнародним досвідом у сфері формування кар’єри-коучингу, лідерства, ефективної комунікації, стратегічного менеджменту і нейромаркетингу, управління фінансами, управління інформаційними системами та мережами, економічної безпеки й особливо в галузі діагностики та прогнозування поведінки людини на такому високому професійному рівні. Очевидно, що проведення наукових досліджень і підготовка кадрів експертів-психофізіологів, експертів-поліграфологів і експертів-графологів в Україні у співпраці з найкращими фахівцями із США, Європи та Ізраїлю теж має велику перспективу її реалізації. Вважаю, що такий високий рівень експериментальних досліджень і професійної підготовки при тісній співпраці та партнерських стосунках українських і міжнародних фахівців тощо. У новітніх галузях антропологічної і психофізіологічної науки дозволить отримати в процесі навчання найновіші знання, навички й уміння діагностики та прогнозування поведінки людини як у типових, так і екстремальних ситуаціях. Ці наукові розробки й практичні навики сьогодні нам надзвичайно потрібні, а особливо нашим фахівцям на фронті, де доводиться щоденно приймати доленосні рішення стосовно не лише поведінки людини, але й гарантування безпеки її життя. Тим більше, що такий високий рівень освітніх і наукових здобутків буде засвідчувати ще й вітчизняний та міжнародний диплом і сертифікат. Це дасть змогу українським випускникам набути повних знань, а ще вміння якісно й ефективно організовувати свою професійну діяльність відповідно до міжнародних стандартів, а значить бути лідером у своїй галузі знань і відповідати тим вимогам, які ставляться сьогодні перед такими фахівцями в провідних країнах світу.

Безперечно проведений форум стане потужним поштовхом для його учасників щодо системного розвитку в сфері наукових досліджень, навчання й використання в своїй професійній діяльності новітніх розробок цивілізації. А обмін професійним досвідом, думками, ідеями, інноваціями та науковими розробками стане запорукою нових звершень в українській правничій освіті, юридичній науці і практичній діяльності правників – суддів, слідчих, прокурорів, правозахисників, адвокатів, нотаріусів, митників тощо.

Джерело: Юридичний вісник України

Продовжити читання →
Натисніть, щоб прокоментувати

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.