Connect with us

Події

Актуальні питання криміналістики. Флагман криміналістичної науки України: минуле, сьогодення, пріоритети цивілізаційного розвитку

Дата публікації:

Микола МАЛІЙ, директор правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ»

Петро БІЛЕНЧУК,
професор Національного авіаційного
університету

Кафедрі криміналістики і судової медицини НАВС нещодавно виповнилося 55 років із дня її створення. У зв’язку з цим у Києві відбулася масштабна всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання криміналістики», організована Національною академією внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

Засадничі положення форуму

Варто зазначити, що даний криміналістичний форум, присвячений 55-й річниці кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, був організований на високому професійному рівні. Із цієї нагоди до академії завітали численні гості з Міністерства внутрішніх справ України, Державної судової адміністрації України, Головного слідчого управління Національної поліції, Союзу експертів України, Національного авіаційного університету, правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ», Інтелектуального форуму «Єдина Європа», Міжнародного карпатського університету, Карпатської школи, Європейського університету управління, безпеки та інформаційно-правових технологій, комітету з електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності НААУ, Лабораторії комп’ютерної криміналістики, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Університету державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби, Національної академії прокуратури, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Запорізького науково-дослідного експерно-криміналістичного центру МВС України, Академії адвокатури України, Національного університету «Одеська юридична академія», Міжрегіональної академії управління персоналом, Київського НДЕКЦ МВС України, Національної академії СБ України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Луганського державного університету внутрішніх справ, Харківського університету внутрішніх справ, Миколаївського НДЕКЦ МВС України, Університету економіки, права та інформаційних технологій «КРОК», НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського тощо, які так чи інакше причетні до становлення та розвитку цієї кафедри.

У вітальному слові ректор Національної академії внутрішніх справ, генерал поліції другого рангу, доктор юридичних наук, професор Володимир Чернєй справедливо зазначив, що тематика конференції «Актуальні питання криміналістики», присвяченої 55-й річниці кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, є надзвичайно актуальною, а тому зібрала широке коло фахівців провідних освітніх закладів, наукових інституцій, криміналістів-практиків (слідчих, прокурорів, оперативних працівників, поліцейських, детективів, суддів, адвокатів, нотаріусів) зі всіх куточків України. Відомо, що один із сучасних пріоритетів розвитку України — це реформування системи судової влади та органів правопорядку, а також освітньої, наукової і праксеологічної діяльності правничих інституцій з метою всебічного запобігання, протидії й розслідування злочинів в сучасних умовах. Ці засадничі положення визначені в порядку денному у сфері сталого розвитку світу до 2030 року, які схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ще 25 вересня 2015 року, а також окреслені в Доктрині збалансованого розвитку «Україна-2030», розробленій провідними науковими інститутами України та офіційно закріплені у схваленій Кабінетом Міністрів України Стратегії розвитку МВС України до кінця 2020 року. Тому очевидно, що проблематика, винесена для обговорення на криміналістичному форумі, безпосередньо стосувалася і пріоритетних напрямів розвитку криміналістичної науки, що стоїть на захисті конституційних прав і свобод людини та успішно реалізується в НАВС. Це підтверджується тим, що в структурі академії функціонує єдиний в Україні потужний профільний освітньо-науковий праксеологічний криміналістичний комплекс: Навчально-науковий інститут підготовки і перепідготовки криміналістів, слідчих та експертів-криміналістів; науково-дослідна лабораторія з проблем криміналістичного забезпечення і судової експертології; кафедра криміналістики та судової медицини; кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз; музей криміналістики, наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень, поліграфологічний центр і навчальний тренінговий комплекс «Корпусу оперативної раптової дії», на базі якого кваліфіковано здійснюється підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації сил спеціального призначення, криміналістів, детективів, оперативних працівників, слідчих і судових експертів. Володимир Чернєй звернув особливу увагу також на те, що 55-літній ювілей, який відзначає кафедра криміналістики та судової медицини НАВС, реально свідчить, що даний структурний підрозділ академії дійсно має славетну багаторічну історію свого успішного становлення та розвитку і по-праву є флагманом криміналістичної освіти, науки й експертно-слідчої, судової та правозахисної практики України.

Із привітаннями та ґрунтовними доповідями на форумі виступили президент ВГО «Союз експертів України» Ігор Стародубов, заступник директора Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України Надія Армаш, начальник кафедри криміналістики НАВС (1993—1996 рр.) Петро Біленчук та нинішній її завідувач Артем Самодін, проректор НАВС Сергій Чернявський, професор Академії адвокатури України Віктор Бояров, завідувач наукової лабораторії НАВС Олександр Мотлях, головний науковий співробітник НАВС Олег Рибальський, провідний науковий співробітник НАВС Володимир Юсупов, професор НАВС Юлія Чорноус та інші учасники конференції.

Зазначимо, що в рамках форуму відбулася й презентація, по-перше, монографічного дослідження П. Д. Біленчука, В. М. Чиснікова, Г. О. Стрілець, Я. О. Береського «Степан Гик — вчений, правознавець, лікар, меценат: до 105-річчя з дня народження», в якому висвітлюється бібліографія про автора першого в світі україномовного підручника з криміналістики, опублікованого в Регенсбурзі (ФРН) ще в 1948 р., по-друге, інноваційного творчого проекту П. Д. Біленчука, О. Л. Кобилянського, Я. О. Береського, М. І. Малія і Р. В. Перелигіної «Конвергенція сонячного суспільства знань: креативна освіта та цивілізаційний розвиток» і збірника наукових праць матеріалів нинішньої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання криміналістики» (авторський колектив даної праці складає 110 осіб) і, по-третє, нового підручника «Криміналістика» (2020 р.), підготовленого колективом кафедри криміналістики і судової медицини НАВС за ред. В. В. Пясковського, Ю. М. Чорноус і А. В. Самодіна.

Витоки й основні історичні віхи діяльності кафедри криміналістики та судової медицини НАВС (1964—2019 рр.)

Як уже зазначалася, Кафедра криміналістики та судової медицини НАВС має славетну багатолітню освітню, науково-дослідну та праксеологічну історію свого становлення й розвитку, яка бере початок ще від часів спеціальної середньої школи КВШ. А вже потім, у 1964 році, на базі кафедри оперативної роботи і криміналістики була створена самостійна кафедра криміналістики Київської вищої школи МВС СРСР. Оскільки з роками цей заклад вищої освіти змінював свій правовий статус і назву, то, відповідно, й кафедра діяла в цих установах: із 1992 р. — в складі Української академії внутрішніх справ; із 1996 р. — в структурі Національної академії внутрішніх справ України; з 2005 р. — в Київському національному університеті внутрішніх справ; а з 2010 р. і дотепер — в Національній академії внутрішніх справ.

Сьогодні кафедра криміналістики та судової медицини — це потужний освітньо-науковий центр, відомий як в Україні, так і світі, який забезпечує базову фундаментальну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації нової генерації правників — слідчих, прокурорів, поліцейських, детективів, експертів, співробітників сил спеціального оперативного призначення «КОРД» тощо. У зв’зку з ювілеєм не можна не відзначити той значний доробок «кафедралів» різних поколінь — представників потужних новітніх галузей криміналістичної науки — відеозапису, вокалоскопії, голографії, одорології, графології, нейрокібернетики, кіберкриміналістики, кіберекспертології, ядерної криміналістики, кібербезпеки, аерокосмічної безпеки тощо.

У різні періоди серед очільників кафедри були видатні постаті, знані правники, заслужені педагоги, словом справжні особистості зі значним професійним досвідом. Першим керівником кафедри криміналістики був ветеран Другої світової війни, фахівець-практик П. М. Назаров, у 1971 році керівником кафедри криміналістики був призначений М. В. Салтевський; у 1979—1985 рр. кафедру очолював В. П. Бахін; з 1985 по 1993 рр. — Є. Д. Лук’янчиков; із 1993 по 1996 рр. — П. Д. Біленчук. Далі, у 1996—2004 роках, кафедру очолював В. С Кузьмичов, із 2004 по 2015 роки — В. К. Весельський, а з березня 2016 року завідувачем кафедри є А. В. Самодін.

У своїй історії сучасна кафедра криміналістики та судової медицини пройшла декілька організаційно-штатних змін та удосконалень, зокрема, у 1971 р. на кафедрі криміналістики Київської вищої школи МВС СРСР імені Ф. Е. Дзержинського створили секцію спеціальної техніки, яка в 1984 р. була реорганізована й переведена на кафедру оперативної роботи цього ж закладу вищої освіти.

За минулі роки на кафедрі були створені спеціальні навчальні комплекси, і лабораторії (криміналістичної техніки, спеціальної техніки, криміналістичної тактики, методики розслідування окремих видів злочинів), спеціалізований криміналістичний музей (нині — це Музей МВС у структурі НАВС), криміналістичний полігон, фотокіновідеолабораторії та інші дослідницькі криміналістичні установи. Філія кафедри криміналістики була також утворена і в центральному апараті міністерства — в структурі Експертної служби МВС України, яку очолював П. Д. Біленчук.

У різні часи тут працювали такі знані вчені та практики, як Е. П. Коновалов, А. О. Крикунов, Л. К. Литвиненко, З. М. Ломако, В. С. Назаров, М. К. Кузьменко, А. І. Комаров, Н. П. Партала, К. С. Пічко, М. Д. Потапов, Ю. Ф. Жаріков, В. П. Кологривов, Г. І. Прокопенко, В. В. Зубрійчук, О. К. Сівальов, П. П. Артеменко, В. Г. Лукашевич, А. І. Марчук, А. С. Лісовий, С. М. Лівшиц, А. В. Гудзенко, М. М. Пащенко, В. І. Перкін, О. О. Садченко та інші, які щедро ділилися досвідом своєї наукової і професійної діяльності зі студентами. А сьогодні продовжують працювати на науково-педагогічній криміналістичній ниві як на даній кафедрі, так і в суміжних криміналістичних відомствах та установах, Ф. М. Сокиран, А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, В. М. Атаманчук, В. В. Арешонков, В. С Мацишин, В. В. Пясковський, В. Я Радецька, Ю. П Приходько, О. Г Волошин, В. В. Бурлака, В. К. Чаюк, О. В. Кравчук, П. Є. Антонюк, В. І. Пашко, Б. Е. Лук’янчиков, С. Ю. Петряєв, А. О. Полтавський, О. І. Жеребко, О. В. Рибальський, О. В. Воробей, В. Д. Поливанюк, Є. Ю. Свобода, О. В. Шведова та інші професіонали своєї справи.

Наукова школа кафедри активно розвиває міжнародну співпрацю з навчальними закладами і практичними установами Великої Британії, Білорусі, Німеччини, Канади, США, Польщі, Молдови, Латвії, Іспанії, Чехії, Узбекистану, Татарстану, Австрії, Угорщини та інших країн світу. Цікавий досвід кафедри накопичений у співпраці з ФБР США (Академією Федерального бюро розслідувань США) та іншими криміналістичними та правничими дослідницькими установами Сполучених штатів Америки (Біленчук П., Малій М. Космічне партнерство України і США: Міжнародна правнича дипломатія в дії//Юридичний Вісник Украї ни, 2019. № 45. С. 12—13.).

У той же час криміналістична наукова школа кафедри характеризується проведенням інноваційних дослідно-конструкторських робіт. Зокрема, науковці кафедри спільно з іншими фахівцями практичних установ отримують патенти, свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори й інші розробки. Останнім часом розроблено інформаційно-довідкові програми «Робоче місце слідчого», «Робоче місце експерта-вибухотехніка» тощо.

Уперше в Україні на кафедрі розроблено науковий комплекс таких новітніх криміналістичних засобів, методів і технологій як: слідчо-оперативний одорологічний чемодан для виявлення й фіксації запахових слідів; лінійку криміналістичну топографічну для процесуальної фіксації доказової інформації в процесі проведення слідчих дій; комплект засобів для дослідження психофізіологічних особливостей особи в процесі професійної роботи з кадрами, а також при здійсненні слідчо-оперативних дій та операцій; складний метричний квадрат для двох- і трьохвимірного документування відомостей у процесі досудового розслідування; комплект науково-технічних засобів інспектора поліції; отримано патент на промисловий зразок — трафаретну лінійку слідчого «Лінійка-С» для складання протоколів слідчих (розшукових) дій; інтерактивну методику V-3 «Юлій Цезар» для проведення креативних занять та майстер-класів у навчальному процесі; програмний продукт «Мультимедійний підручник «Криміналістика» для проведення інтерактивних лекційних, семінарських і практичних занять; автоматизовану систему багатовекторного дослідження особистості — АСБДО-ММР1 для психофізіологічної діагностики і прогнозування поведінки людини як у типових, так і екстремальних ситуаціях; комп’ютерну програму «Автоматизована система кримінального провадження — АСКП» для автоматизації досудового розслідування окремих видів злочинів на всіх етапах слідчої діяльності.

На сьогодні науковці кафедри особливу увагу приділяють новітнім ідеям, пов’язаним із можливостями впровадження електронного судочинства й електронного кримінального провадження на основі використання узагальненого досвіду європейських країн. У цьому плані особливо цікавими й актуальними є сьогодні питання, пов’язані, по-перше, з формуванням нової галузі криміналістичних знань — комп’ютерної (електронної) криміналістики; по-друге, з необхідністю створення загальнодержавної системи кібернетичної безпеки критичної інфраструктури країни для протидії кіберзагрозам, кібератакам, кіберзлочинам, кібершахрайству, кібершпигунству та кібертероризму; по-третє, з важливістю удосконалення діяльності потужних кіберполіцейських і кібервійськових структур; а ще значимістю підготовки кіберполіцейських, кіберкриміналістів, кібердетективів, кіберпрокурорів, кіберекспертів, кіберсуддів, кіберадвокатів, які зможуть забезпечити розслідування злочинів в сучасному віртуальному кіберпросторі (Біленчук П., Малій М. Кіберсвіт у новому тисячолітті), реальними потребами експертної, слідчої і судової практики в розробці методик розслідування злочинів, які скоюються в світовому космічному просторі, а також кіберзлочинів, які скоюють із використанням новітніх засобів, методів і технологій електронного інтелекту.

У наш час, коли людство переживає бурхливий розвиток електронної цивілізації, колектив кафедри працює над розробкою новітніх тем, пов’язаних із формуванням концептуальних засад загальнодержавної системи кібернетичної безпеки критичної інфраструктури та аерокосмічної кібербезпеки. Досліджуються новітні засоби і методи протидії кіберзагрозам, кібератакам, кіберзлочинам, кібершпигунству, кібершахрайству та кібертероризму (П. Д. Біленчук, М. І. Малій. Актуальні питання комп’ютерної криміналістики і кібербезпеки в новому тисячолітті. Київ: НАВС, 2019. С. 58—61.). Особливо цікавими і надзвичайно актуальними є наукові розробки в галузі запобігання та протидії аерокосмічній та електронній кіберзлочинності, які сьогодні є актуальними, новими та затребуваними слідчою, експертною і судовою практикою (Біленчук П., Малій М. Космічна й електронна кіберзлочинність: загрози і виклики нового тисячоліття// Юридичний Вісник України, 2019, № 40. С. 14—15.).

Джерело: Юридичний вісник України

Події

28 квітня вебінар ААУ “ЗМІ — СОЮЗНИКИ АДВОКАТА”

Опубліковано

on

Жіночий клуб ААУ запрошує юристок та адвокаток на відкритий вебінар “ЗМІ – союзники адвоката”.

Ми поговоримо про імідж і репутацію, про те, як публічність процесу допомагає його виграти, що медійність дає самому адвокату, наведемо приклади про кампанії із вдалим впливом медіа на процес, розглянемо ознаки резонансності справи.

Дата: 28 квітня 2021 року

Час: 12:00 -13:30

Формат: онлайн

Участь безкоштовна

Модераторка: Катерина Власюк, Голова Жіночого клубу ААУ, керівниця АБ «Сімейний адвокат Катерина Власюк».

Спікерка: Міла Шикота – засновниця та СЕО агентства “PR advice” (з 2010 року), магістерка державного управління, керівниця прес-служби народного депутата України (2004 – 2019), керівниця прес-служби МНС України (2010), прес-секретарка Міністра МНС України (2006-2007), модераторка прес-центру кандидата в Президенти України, кураторка регіональних прес-служб політичної партії (2019), кураторка кампанії кандидата в мери Києва (2020), експертка Національної премії Media etc, членкиня Ради Асоціації платників податків України.

Реєстрація – тут

Читати далі

Події

BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року

Опубліковано

on

УВАГА! У зв’язку з введенням у м. Києві жорстких карантинних обмежень з 05.04.2021 по 16.04.2021, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року.

ААУ прийняла таке рішення заради Вашого комфорту і безпеки. BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM – це не просто форум, це, перш за все, спілкування, обмін досвідом, нетворкінг і встановлення ділових контактів.

Не турбуйтеся, ми дуже скоро зустрінемося! Впевнені, ви приєднаєтеся до нас із ще більшим багажем знань і досягнень.

Дата: 06 серпня 2021 року

Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)

Час: 09:00 – 17:30

Головні теми заходу:

 • Фінансовий моніторинг
 • Судова практика у фінансово-банківському секторі
 • Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій

Для кого цей форум?

Форум є унікальним майданчиком, що об’єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.

Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.

На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Серед спікерів: Ольга Василевська-Смаглюк, Володимир Дубєй, Дмитро Бакуменко, Поліна Харченко, Володимир Гавлицький, Анна Тігіпко, Ілля Соколюк, Наталія Дрік, Світлана Оболенська,  Семен Ханін, судді Верховного Суду, провідні адвокати та ін.

До участі запрошені:

 • Представники українського та іноземного банківського сектору;
 • Представники великого українського бізнесу;
 • Представники аудиторських та консалтингових компаній;
 • Представники юридичних компаній;
 • Фахівці в області комплаєнсу;
 • Представники Національного банку України;
 • Представники Державної фіскальної служби України;
 • Представники Міністерства фінансів України.

Генеральний партнер: Amber Law Company

Організатор: Асоціація адвокатів України

 Програма та реєстрація за посиланням

Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua

З питань партнерства та виступу:

aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27

rud@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 327 53 32

Читати далі

Події

Вебінар з IT-Права “Оподаткування доступу до онлайн-сервісів (SaaS і ПДВ)”

Опубліковано

on

Запрошуємо взяти участь у ВЕБІНАРІ З IT-ПРАВА “Оподаткування доступу до онлайн-сервісів (SaaS і ПДВ)”

Дата проведення: 06 квітня 2021 року о 19:00

На вебінарі МИ РОЗБЕРЕМО наступні питання:

 • Розбір тексту кодексу – читаємо.
 • Критерії визначення онлайн-сервісів, що підпадають під пільгу з ПДВ.
 • Чому це питання роз’яснили тільки через 8 років існування пільги і чи допоможе це.
 • Які шанси, що цю пільгу продовжать.

Лектор: Микита Полатайко
(Head of IT Practice в AEQUO Law Firm).

Best Lawyers 2018-2021 включив Микиту Полатайко до переліку провідних українських експертів у сфері ІТ і технологій.

Вартість вебінару 250 грн

Реєструйся скоріше!

До зустрічі!

Програма та реєстрація за посиланням

Читати далі


Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram